јб≥тур≥Їнту

ќновлено
2020-03-24
19:15

ќрган≥зац≥йна робота

 

 

ѕлан

роботи деканату географ≥чного факультету

на 2019-2020 навчальний р≥к

 

–озгл€нутий ≥ схвалений вченою радою географ≥чного факультету 02.09.2019 року

 

—   Ћ ј ƒ  ƒ ≈   ј Ќ ј “ ”:

1.     –уденко ¬.ѕ. – декан географ≥чного факультету, д.г.н., проф., академ≥к ”крањнськоњ ≈колог≥чноњ јкадем≥њ наук.

2.     ÷епенда ћ.¬. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичноњ роботи, доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, к.г.н.

3.     Ѕрик —.ƒ. – заступник декана з виховноњ роботи та по робот≥ в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€.

4.     ’одан √.ƒ. – заступник декана з науковоњ роботи та м≥жнародних в≥дносин, к.г.н., асистент кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

5.      остащук ¬.≤. – заступник декана з орган≥зац≥йноњ роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€.

6.     ¬ацеба ¬.я. – к.г.н., доц., в.о. зав≥дувача кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту.

7.      руль ¬.ѕ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

8.     ƒжаман ¬.ќ. –  д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

9.     ёщенко ё.—. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в.

10.  ороль ќ.ƒ. – к.г.н., доц., в.о. зав≥дувача кафедри географ≥њ ≥ менеджменту туризму.

11.  ≥л≥нська  .…. – д.г..н., проф., зав≥дувач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, голова профбюро географ≥чного факультету.

12. —ухий ѕ.ќ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми,

13. ƒолинська “.¬. – диспетчер деканату географ≥чного факультету.

14. “ивонюк ё.≤. – секретар-друкарка деканату географ≥чного факультету.

15. ќлар ћ.√. – секретар-друкарка деканату географ≥чного факультету.

                        

 

  √–ј‘≤  «ј—≤ƒјЌ№ ƒ≈ јЌј“” – щосереди, 11 год.10хв.

 

ќрган≥зац≥йна робота

¬ересень:

1.     ¬изначенн€ основних пр≥оритет≥в 2019-2020 навчального року та затвердженн€ план≥в роботи деканату.

2.     ѕ≥дготовч≥ роботи до р≥чного зв≥ту декана проф. ¬.ѕ. –уденка про основн≥ напр€ми роботи деканату за 2018-2019 навчальний р≥к ≥ завданн€ на поточний навчальний пер≥од.

3.     ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи навчально-методичноњ ради та методичних ком≥с≥й географ≥чного факультету за напр€мами та спец≥альност€ми: «Ќауки про «емлю», «√еограф≥€», «Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€» (спец≥ал≥зац≥€ «√≥дротехн≥ка»), Ќауки про «емлю  «√≥дрометеоролог≥€», «ћенеджмент», «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ», «√еодез≥€ та землеустр≥й» («”правл≥нн€ територ≥€ми»), спец≥ал≥зац≥€ «√еодез≥€», «—ередн€ осв≥та» («ѕрироднича географ≥€», «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€»), «“уризм», «Ќауки про «емлю», «–ац≥ональне використанн€ ≥ охорона водних ресурс≥в», «Ќауки про «емлю» («√≥дролог≥€») на розширеному зас≥данн≥ деканату.

4.     ѕро роботу методичних ком≥с≥й кафедр та методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету щодо визначенн€ к≥лькост≥ ставок професорсько-викладацького складу та навчально-допом≥жного персоналу географ≥чного факультету. ÷епенда ћ.¬.,  руль ¬.ѕ., голови методичних ком≥с≥й.

5.     ѕро розробку системи заход≥в щодо актив≥зац≥њ профор≥Їнтац≥йноњ роботи серед майбутн≥х аб≥тур≥Їнт≥в географ≥чного факультету 2020 р.

–уденко ¬.ѕ.,  остащук ¬.≤.

 

∆овтень:

6.     ѕро ун≥ф≥кац≥ю навчального плану за спец≥альн≥стю 106 «√еограф≥€», жовтень. ѕроф.  руль ¬.ѕ., проф. ƒжаман ¬.ќ. доц. ¬ацеба ¬.я.

7.     ѕро оновленн€ електронних навчальних пос≥бник≥в викладач≥в кафедр, ас. √уцул “.¬. – в≥дпов≥дальний за систему дистанц≥йноњ осв≥ти геофаку.

8.     ќбговоренн€ р≥чноњ зв≥тноњ допов≥д≥ декана проф. ¬.ѕ.–уденка за 2018-2019 р≥к. –уденко ¬.ѕ., заступники декана.

9.     ќбговоренн€ пропозиц≥й та внесенн€ доповнень до «—тратег≥чного плану розвитку географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ёр≥€ ‘едьковича на 2020-2024 роки.» декан географ≥чного факультету проф. –уденко ¬.ѕ.

 

Ћистопад:

10. ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр впродовж вересн€-листопада 2019 року щодо акредитац≥њ осв≥тн≥х маг≥стерських  програм та реал≥зац≥ю пропозиц≥њ викладач≥в та науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки ≥ практики. «аст. декана ’одан √.ƒ.

 

√рудень:

11. ѕро роботу кафедр географ≥њ та менеджменту туризму, соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ щодо акредитац≥њ спец≥альност≥ «“уризм» ќ– «бакалавр» доц.  ороль ќ.ƒ.

12. ѕ≥дготовка та супроводженн€ зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ та орган≥зац≥ю роботи ≈  по випуску маг≥стр≥в 2019р.

     ÷епенда ћ.¬.

—≥чень:

13.  ѕро актив≥зац≥ю роботи кафедр з п≥дготовки фах≥вц≥в за скороченою формою навчанн€ та профор≥Їнтац≥йну роботу загалом. ѕроф. –уденко ¬.ѕ., проф.  руль ¬.ѕ., проф. ёщенко ё.—., доц. ¬ацеба я.¬., проф.  ≥л≥нська  .…., проф. —ухий ѕ.ќ., проф. ƒжаман ¬.ќ., доц.  ороль ќ.ƒ.

14.  ѕро переведенн€ студент≥в на ≥ндив≥дуальний граф≥к навчанн€. «ав. кафедрам.

 

Ћютий:

15.  јнал≥з проблем та перспектив розвитку кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики. ѕроф. ƒжаман ¬.ќ., проф. –уденко ¬.ѕ., доц. «а€чук ћ.ƒ..

 

Ѕерезень:

16. ѕ≥дготовч≥ роботи щодо проведенн€ л≥тн≥х виробничих та навчальних практик на факультет≥.  остащук ¬.≤.

17.  ѕро роботу фах≥вц≥в геофаку на п≥дготовчих курсах, у коледж≥ ун≥верситету, у „ерн≥вецькому кооперативному економ≥ко-правничому коледж≥ та реал≥зац≥ю системи профор≥Їнтованоњ роботи по залученню до вступу на географ≥чний факультет кращих випускник≥в шк≥л та ¬Ќ« 1-2 р≥вн€ акредитац≥њ. «а€чук ћ.ƒ., Ўевчук ё.‘.,  ороль ќ.ƒ.

18.  ѕро затвердженн€ робочих навчальних план≥в на 2020-2021 н.р.. ѕерший заступник декана доц. ÷епенда ћ.¬.

19. «в≥ти здобувач≥в наукових ступен≥в доктора наук про х≥д п≥дготовки та захисту докторських дисертац≥й. ороль ќ.ƒ.,  ирилюк —.ћ.

 в≥тень:

20.  ѕро п≥дготовку проект≥в конкурсних наукових роб≥т у колективах кафедр географ≥чного факультету, державних ≥спит≥в. «аст. декана ’одан √.ƒ., зав≥дувач≥ кафедр.

21. ѕро вињзн≥ студентськ≥ навчальн≥ практики на 1-2 курсах географ≥чного факультету. ѕрисакар Ѕ.¬.

 

“равень:

22. ѕро орган≥зац≥ю роботи ≈ -≥в  та л≥тню екзаменац≥йну сес≥ю на факультет≥.

23. ѕро виховну роботу наставник≥в в академгрупах географ≥чного факультету. Ѕрик —.ƒ.

24. ѕро ремонтн≥ роботи та роботи по введенню в експлуатац≥ю бази студентських практик в с. ћигове.  остащук ¬.≤.

 

„ервень:

25. ѕоданн€ до ћќЌ ”крањни пропозиц≥й щодо ц≥льовоњ докторантури та асп≥рантури на 2020-2021 рр.

26. ѕро п≥дсумки роботи деканату у 2019-2020 навчальному роц≥ та стратег≥чн≥ завданн€ колективу на 2020-2021 рр.

27. ѕро х≥д роб≥т з орган≥зац≥њ вступноњ компан≥њ на спец≥альност≥ географ≥чного факультету.

28. ѕро орган≥зац≥ю л≥тнього оздоровленн€ прац≥вник≥в географ≥чного факультету.

 

≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» ¬„≈Ќќѓ –јƒ» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

≤≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќќѓ  ќћ≤—≤ѓ √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

IV. ѕЋјЌ”¬јЌЌя Ќј” ќ¬ќѓ –ќЅќ“» Ќј √≈ќ√–ј‘≤„Ќќћ” ‘ј ”Ћ№“≈“≤.

(«а календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т, “« тем, ≥ндив≥дуальними планами роб≥т докторант≥в, асп≥рант≥в, здобувач≥в, що розгл€даютьс€ ≥ затверджуютьс€ вченою радою географ≥чного факультету).

    V. ѕЋјЌ ¬»’ќ¬Ќќѓ –ќЅќ“» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан додаЇтьс€).

 

 

ѕлан

роботи деканату географ≥чного факультету

на 2017-2018 навчальний р≥к

 

–озгл€нутий ≥ схвалений вченою радою географ≥чного факультету 01.09.2017 року

 

 

—   Ћ ј ƒ  ƒ ≈   ј Ќ ј “ ”:

1.     –уденко ¬.ѕ. – декан географ≥чного факультету, д.г.н., проф., академ≥к ”крањнськоњ ≈колог≥чноњ јкадем≥њ наук.

2.     ÷епенда ћ.¬. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичноњ роботи, доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, к.г.н.

3.     Ѕрик —.ƒ. – заступник декана з виховноњ роботи та по робот≥ в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€.

4.     ’одан √.ƒ. – заступник декана з науковоњ роботи та м≥жнародних в≥дносин, к.г.н., асистент кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

5.      остащук ¬.≤. – заступник декана з орган≥зац≥йноњ роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€.

6.     ¬ацеба ¬.я. – к.г.н., доц., в.о. зав≥дувача кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту.

7.      руль ¬.ѕ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

8.     ƒжаман ¬.ќ. –  д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

9.     ёщенко ё.—. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в.

10.  ороль ќ.ƒ. – к.г.н., доц., в.о. зав≥дувача кафедри географ≥њ ≥ менеджменту туризму.

11.  ≥л≥нська  .…. – д.г..н., проф., зав≥дувач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, голова профбюро географ≥чного факультету.

12. —ухий ѕ.ќ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми,

13. –акова √.ќ. – методист заочного в≥дд≥ленн€ географ≥чного факультету.

14. “ивонюк ё.≤. – диспетчер деканату географ≥чного факультету.

15. ќлар ћ.√. -  секретар деканату географ≥чного факультету.

16. √рек  .¬. - секретар деканату географ≥чного факультету.

                        

 

  √–ј‘≤  «ј—≤ƒјЌ№ ƒ≈ јЌј“” – щов≥вторка, 11 год.10хв.

 

ќрган≥зац≥йна робота

¬ересень:

1.     ¬изначенн€ основних пр≥оритет≥в 2017-2018 навчального року та затвердженн€ план≥в роботи деканату.

2.     ѕ≥дготовч≥ роботи до р≥чного зв≥ту декана проф. ¬.ѕ. –уденка про основн≥ напр€ми роботи деканату за 2016-2017 навчальний р≥к ≥ завданн€ на поточний навчальний пер≥од.

3.     ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи навчально-методичноњ ради та методичних ком≥с≥й географ≥чного факультету за напр€мами та спец≥альност€ми: «Ќауки про «емлю», «√еограф≥€», «Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€», (спец≥ал≥зац≥€ «√≥дротехн≥ка»), Ќауки про «емлю  «√≥дрометеоролог≥€», «ћенеджмент», «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ», «√еодез≥€ та землеустр≥й» («”правл≥нн€ територ≥€ми»), спец≥ал≥зац≥€ «√еодез≥€», «—ередн€ осв≥та» («ѕрироднича географ≥€», «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€»), «“уризм», «Ќауки про «емлю», «–ац≥ональне використанн€ ≥ охорона водних ресурс≥в», «Ќауки про «емлю» («√≥дролог≥€») на розширеному зас≥данн≥ деканату.

4.     ѕро роботу методичних ком≥с≥й кафедр та методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету щодо визначенн€ к≥лькост≥ ставок професорсько-викладацького складу та навчально-допом≥жного персоналу географ≥чного факультету. ÷епенда ћ.¬.,  руль ¬.ѕ., голови методичних ком≥с≥й.

5.     ѕро розробку системи заход≥в щодо актив≥зац≥њ профор≥Їнтац≥йноњ роботи серед майбутн≥х аб≥тур≥Їнт≥в географ≥чного факультету 2018 р.

–уденко ¬.ѕ.,  остащук ¬.≤.

 

∆овтень:

6.     ѕро х≥д роботи у колектив≥ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму щодо л≥цензуванн€ спец≥альност≥ «√отельно-ресторанна справа» за ќ – «бакалавр» у 2017-2018 р.р.  ороль ќ.ƒ., явк≥н ¬.√., –уденко ¬.ѕ., ÷епенда ћ.¬.

7.     ќбговоренн€ пропозиц≥й кафедр щодо п≥дготовки л≥ценз≥йних справ ќ – «бакалавр» та «маг≥стр» за спец≥альност€ми чинного «ѕерел≥ку галузей знань ≥ спец≥альностей», затвердженого  абм≥ном ”крањни 29.04.2015р. ѕроф.  руль ¬.ѕ., проф. ƒжаман ¬.ќ., проф. –уденко ¬.ѕ., проф. ёщенко ё.—., проф. —ухий ѕ.ќ.

8.     ќбговоренн€ р≥чноњ зв≥тноњ допов≥д≥ декана проф. ¬.ѕ.–уденка за 2016-2017 р≥к. –уденко ¬.ѕ., заступники декана.

9.     ѕро х≥д роб≥т щодо виконанн€ критичних зауважень ≥ пропозиц≥й, висловлених ком≥с≥Їю ¬ченоњ –ади та ¬ченою –адою „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича 24 кв≥тн€ 2017р.

 

Ћистопад:

10. ѕро п≥дготовкуЋ≥ценз≥йноњ справи з п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ вчител≥в географ≥њ (на виконанн€ дорученн€ в≥д 2 червн€ 2017р. ƒиректора ƒепартаменту осв≥ти ≥ науки „ерн≥вецькоњ облдержадм≥н≥страц≥њ ќ.ћ. ѕамичук). ƒопов≥даЇ «а€чук ћ.ƒ.

11. ѕро оновленн€ електронних навчальних пос≥бник≥в викладач≥в кафедр. —м≥рнов я.¬.

12. ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр впродовж вересн€-листопада 2017 року щодо реал≥зац≥њ пропозиц≥њ викладач≥в та науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки ≥ практики. ’одан √.ƒ.

 

√рудень:

13. ¬несенн€ уточнень та нових пропозиц≥й до ѕлану роботи географ≥чного факультету на 2014-2020р.р. в св≥тл≥ «акону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту». –уденко ¬.ѕ.

14. ѕро спри€нн€ участ≥ викладач≥в та студент≥в у V ¬сеукрањнському м≥жнародному конкурс≥ «Ќов≥тн≥й ≥нтелект ”крањни» (на виконанн€ дорученн€ —екретар≥ату ѕрезидента ”крањни), останн≥й терм≥н поданн€ конкурсних роб≥т – 15 грудн€ 2017 р. та 15 с≥чн€ 2017р. дл€ молод≥ в≥ком до 35 рок≥в. ’одан √.ƒ., зав≥дувач≥ кафедр.

15. ѕ≥дготовка та супроводженн€ зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ та орган≥зац≥ю роботи ≈  по випуску маг≥стр≥в 2017р.

     ÷епенда ћ.¬.

 

Ћютий:

16.  ѕро розробку нових навчальних план≥в п≥дготовки фах≥вц≥в у зв’€зку з переходом на 30-год. кредит та п≥дготовки бакалавр≥в за скороченим (на 3-й курс) терм≥ном навчанн€. ÷епенда ћ.¬., —ухий ѕ.ќ., ёщенко ё.—.

17. ѕро роботу кафедральних студентських наукових гуртк≥в. ’одан √.ƒ.

 

Ѕерезень:

18. ѕ≥дготовч≥ роботи щодо проведенн€ л≥тн≥х виробничих та навчальних практик на факультет≥.  остащук ¬.≤.

19.  ѕро роботу фах≥вц≥в геофаку на п≥дготовчих курсах, у коледж≥ ун≥верситету, у „ерн≥вецькому кооперативному економ≥ко-правничому коледж≥ та реал≥зац≥ю системи профор≥Їнтованоњ роботи по залученню до вступу на географ≥чний факультет кращих випускник≥в шк≥л та ¬Ќ« 1-2 р≥вн€ акредитац≥њ. «а€чук ћ.ƒ., Ўевчук ё.‘.,  ороль ќ.ƒ.

20. «в≥ти здобувач≥в наукових ступен≥в доктора наук про х≥д п≥дготовки та захисту докторських дисертац≥й.  остащук ≤.≤.,  ирилюк —.ћ., Ѕучко ∆.≤.

 

 в≥тень:

21.  ќц≥нка результат≥в п≥дсумкового контролю та атестац≥њ в академгрупах факультету. ÷епенда ћ.¬.

22. ѕро вињзн≥ студентськ≥ навчальн≥ практики на 1-2 курсах географ≥чного факультету. ’ол€вчук ƒ.≤.

 

“равень:

23. ѕро орган≥зац≥ю роботи ≈ -≥в  та л≥тню екзаменац≥йну сес≥ю на факультет≥.

24. ѕро виховну роботу наставник≥в в академгрупах географ≥чного факультету. Ѕрик —.ƒ.

25. ѕро ремонтн≥ роботи та роботи по введенню в експлуатац≥ю бази студентських практик в с. ћигове.  остащук ¬.≤.

26. ѕро внесенн€ пропозиц≥й щодо удосконаленн€ чинного «ѕерел≥ку галузей знань ≥ спец≥альностей», затвердженого  абм≥ном ”крањни 29.04.2015р. –уденко ¬.ѕ.

  

„ервень:

27. ѕоданн€ до ћќЌ ”крањни пропозиц≥й щодо ц≥льовоњ докторантури та асп≥рантури на 2018-2019 рр.

28. ѕро п≥дсумки роботи деканату у 2017-2018 навчальному роц≥ та стратег≥чн≥ завданн€ колективу на 2018-2019 рр.

29. ѕро х≥д роб≥т з орган≥зац≥њ вступноњ компан≥њ на спец≥альност≥ географ≥чного факультету.

30. ѕро орган≥зац≥ю л≥тнього оздоровленн€ прац≥вник≥в географ≥чного факультету.

 

≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» ¬„≈Ќќѓ –јƒ» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

≤≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќќѓ  ќћ≤—≤ѓ √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

IV. ѕЋјЌ”¬јЌЌя Ќј” ќ¬ќѓ –ќЅќ“» Ќј √≈ќ√–ј‘≤„Ќќћ” ‘ј ”Ћ№“≈“≤.

(«а календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т, “« тем, ≥ндив≥дуальними планами роб≥т докторант≥в, асп≥рант≥в, здобувач≥в, що розгл€даютьс€ ≥ затверджуютьс€ вченою радою географ≥чного факультету).

    V. ѕЋјЌ ¬»’ќ¬Ќќѓ –ќЅќ“» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан додаЇтьс€).

 

  

ѕлан

роботи деканату географ≥чного факультету

на 2016-2017 навчальний р≥к

 

–озгл€нутий ≥ схвалений вченою радою географ≥чного факультету 31.08.2016 року

 

—   Ћ ј ƒ  ƒ ≈   ј Ќ ј “ ”:

1.     –уденко ¬.ѕ. – декан географ≥чного факультету, д.г.н., проф., академ≥к ”крањнськоњ ≈колог≥чноњ јкадем≥њ наук.

2.     ÷епенда ћ.¬. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичноњ роботи, доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, к.г.н.

3.     Ѕрик —.ƒ. – заступник декана з виховноњ роботи та по робот≥ в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€.

4.     ’одан √.ƒ. – заступник декана з науковоњ роботи та м≥жнародних в≥дносин, к.г.н., асистент кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

5.     √реков —.ј. – заступник декана з орган≥зац≥йноњ роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

6.     ¬ацеба ¬.я. – к.г.н., доц., в.о. зав≥дувача кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту.

7.      руль ¬.ѕ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

8.     ƒжаман ¬.ќ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

9.     ёщенко ё.—. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в.

10.  ороль ќ.ƒ. – к.г.н., доц., в.о. зав≥дувача кафедри географ≥њ ≥ менеджменту туризму.

11. ≥л≥нська  .…. – д.г..н., проф., зав≥дувач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, голова профбюро географ≥чного факультету.

12.  —ухий ѕ.ќ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми,

13.   –акова √.ќ. – методист заочного в≥дд≥ленн€ географ≥чного факультету.

14.  “ивонюк ё.≤. – диспетчер деканату географ≥чного факультету.

15.  ћельник ј.—. –  секретар деканату географ≥чного факультету.

16. √рек  .¬. – секретар деканату географ≥чного факультету.

                        

  √–ј‘≤  «ј—≤ƒјЌ№ ƒ≈ јЌј“” – щов≥вторка, 11 год.10 хв.

 

 

ќрган≥зац≥йна робота

¬ересень:

1.     ¬изначенн€ основних пр≥оритет≥в 2016-2017 навчального року та затвердженн€ план≥в роботи деканату.

2.     ѕ≥дготовч≥ роботи до р≥чного зв≥ту декана проф. ¬.ѕ. –уденка про основн≥ напр€ми роботи деканату за 2015-2016 навчальний р≥к ≥ завданн€ на поточний навчальний пер≥од.

3.     ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи навчально-методичноњ ради та методичних ком≥с≥й географ≥чного факультету за напр€мами та спец≥альност€ми: «Ќауки про «емлю», «√еограф≥€», «Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€», (спец≥ал≥зац≥€ «√≥дротехн≥ка»), Ќауки про «емлю  «√≥дрометеоролог≥€», «ћенеджмент», «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ», «√еодез≥€ та землеустр≥й» («”правл≥нн€ територ≥€ми»), спец≥ал≥зац≥€ «√еодез≥€», «—ередн€ осв≥та» («ѕрироднича географ≥€», «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€»), «“уризм», «Ќауки про «емлю» («√еограф≥€ ”крањни»), «–ац≥ональне використанн€ ≥ охорона водних ресурс≥в», «Ќауки про «емлю» («√≥дролог≥€») на розширеному зас≥данн≥ деканату.

4.     ѕро розробку системи заход≥в щодо актив≥зац≥њ профор≥Їнтац≥йноњ роботи серед майбутн≥х аб≥тур≥Їнт≥в географ≥чного факультету 2017 р.

–уденко ¬.ѕ., √реков —.ј.

∆овтень:

5.     ѕро х≥д роботи у колектив≥ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму щодо л≥цензуванн€ спец≥альност≥ «√отельно-ресторанна справа» за ќ – «бакалавр» у 2016-2017 р.р.  ороль ќ.ƒ., явк≥н ¬.√., –уденко ¬.ѕ., ÷епенда ћ.¬.

6.     ќбговоренн€ пропозиц≥й кафедр щодо п≥дготовки л≥ценз≥йних справ ќ – «бакалавр» та «маг≥стр» за спец≥альност€ми чинного «ѕерел≥ку галузей знань ≥ спец≥альностей», затвердженого  абм≥ном ”крањни 29.04.2015р. ѕроф.  руль ¬.ѕ., проф. ƒжаман ¬.ќ., проф. –уденко ¬.ѕ., проф. ёщенко ё.—., проф. —ухий ѕ.ќ.

7.     ќбговоренн€ р≥чноњ зв≥тноњ допов≥д≥ декана проф. ¬.ѕ.–уденка за 2015-2016 р≥к. –уденко ¬.ѕ., заступники декана.

8.     ѕро х≥д роб≥т щодо виконанн€ критичних зауважень ≥ пропозиц≥й, висловлених ком≥с≥Їю ƒержавноњ ≥нспекц≥њ навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни п≥д час перев≥рки „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича у лютому 2012р. ÷епенда ћ.¬.

Ћистопад:

9.     ќбговоренн€ основних положень «акону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту», що набув чинност≥ 6 вересн€ 2014 року. –уденко ¬.ѕ.

10. ѕро оновленн€ електронних навчальних пос≥бник≥в викладач≥в кафедр. —м≥рнов я.¬.

11. ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр впродовж вересн€-листопада 2016 року щодо реал≥зац≥њ пропозиц≥њ викладач≥в та науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки ≥ практики. ’одан √.ƒ.

√рудень:

12.  ¬несенн€ уточнень та нових пропозиц≥й до ѕлану роботи географ≥чного факультету на 2014-2020р.р. в св≥тл≥ «акону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту». –уденко ¬.ѕ.

13. ѕро спри€нн€ участ≥ викладач≥в та студент≥в у V ¬сеукрањнському м≥жнародному конкурс≥ «Ќов≥тн≥й ≥нтелект ”крањни» (на виконанн€ дорученн€ —екретар≥ату ѕрезидента ”крањни), останн≥й терм≥н поданн€ конкурсних роб≥т – 15 грудн€ 2016 р. та 15 с≥чн€ 2017р. дл€ молод≥ в≥ком до 35 рок≥в. ’одан √.ƒ., зав≥дувач≥ кафедр.

14. ѕ≥дготовка та супроводженн€ зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ та орган≥зац≥ю роботи ≈  по випуску маг≥стр≥в 2017р.

     ÷епенда ћ.¬.

Ћютий:

15.  ѕро розробку нових навчальних план≥в п≥дготовки фах≥вц≥в у зв’€зку з переходом на 30-год. кредит та п≥дготовки бакалавр≥в за скороченим (на 3-й курс) терм≥ном навчанн€. ÷епенда ћ.¬., —ухий ѕ.ќ., ёщенко ё.—.

16.  ѕро роботу кафедральних студентських наукових гуртк≥в. ’одан √.ƒ.

Ѕерезень:

17.  ѕ≥дготовч≥ роботи щодо проведенн€ л≥тн≥х виробничих та навчальних практик на факультет≥.  остащук ¬.≤.

18. ѕро роботу фах≥вц≥в геофаку на п≥дготовчих курсах, у коледж≥ ун≥верситету, у „ерн≥вецькому кооперативному економ≥ко-правничому коледж≥ та реал≥зац≥ю системи профор≥Їнтованоњ роботи по залученню до вступу на географ≥чний факультет кращих випускник≥в шк≥л та ¬Ќ« 1-2 р≥вн€ акредитац≥њ. «а€чук ћ.ƒ., Ўевчук ё.‘.,  ороль ќ.ƒ.

19. «в≥ти здобувач≥в наукових ступен≥в доктора наук про х≥д п≥дготовки та захисту докторських дисертац≥й.  остащук ≤.≤.,  ирилюк —.ћ., Ѕучко ∆.≤.

 в≥тень:

20.  ќц≥нка результат≥в п≥дсумкового контролю та атестац≥њ в академгрупах факультету. ÷епенда ћ.¬.

21.  ѕро вињзн≥ студентськ≥ навчальн≥ практики на 1-2 курсах географ≥чного факультету.  остащук ¬.≤.

“равень:

22. ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр по спри€нню у працевлаштуванн≥ випускник≥в 2017р. ÷епенда ћ.¬, ћ≥наЇва —.¬.

23. ѕро орган≥зац≥ю роботи ≈ -≥в  та л≥тню екзаменац≥йну сес≥ю на факультет≥.

24. ѕро виховну роботу наставник≥в в академгрупах географ≥чного факультету. Ѕрик —.ƒ.

25. ѕро ремонтн≥ роботи та роботи по введенню в експлуатац≥ю бази студентських практик в с. ћигове. √реков —.ј.

26. ѕро внесенн€ пропозиц≥й щодо удосконаленн€ чинного «ѕерел≥ку галузей знань ≥ спец≥альностей», затвердженого  абм≥ном ”крањни 29.04.2015р. –уденко ¬.ѕ. 

„ервень:

27.  ѕоданн€ до ћќЌ ”крањни пропозиц≥й щодо ц≥льовоњ докторантури та асп≥рантури на 2017-2018 рр.

28. ѕро п≥дсумки роботи деканату у 2016-2017 навчальному роц≥ та стратег≥чн≥ завданн€ колективу на 2017-2018 рр.

29.  ѕро х≥д роб≥т з орган≥зац≥њ вступноњ компан≥њ на спец≥альност≥ географ≥чного факультету.

30. ѕро орган≥зац≥ю л≥тнього оздоровленн€ прац≥вник≥в географ≥чного факультету.

 

≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» ¬„≈Ќќѓ –јƒ» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

≤≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќќѓ  ќћ≤—≤ѓ √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

IV. ѕЋјЌ”¬јЌЌя Ќј” ќ¬ќѓ –ќЅќ“» Ќј √≈ќ√–ј‘≤„Ќќћ” ‘ј ”Ћ№“≈“≤.

(«а календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т, “« тем, ≥ндив≥дуальними планами роб≥т докторант≥в, асп≥рант≥в, здобувач≥в, що розгл€даютьс€ ≥ затверджуютьс€ вченою радою географ≥чного факультету).

    V. ѕЋјЌ ¬»’ќ¬Ќќѓ –ќЅќ“» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан додаЇтьс€).

 

      ƒекан  географ≥чного факультету                                      проф. –уденко ¬.ѕ.

 

 

 

 

ѕлан

роботи деканату географ≥чного факультету

на 2015-2016 навчальний р≥к

 

 

     –озгл€нутий ≥ схвалений вченою радою географ≥чного факультету 31.08.2015 року

 

—   Ћ ј ƒ  ƒ ≈   ј Ќ ј “ ”:

1.     –уденко ¬.ѕ. – декан географ≥чного факультету, зав≥дувач кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, д.г.н., проф., академ≥к ”крањнськоњ ≈колог≥чноњ јкадем≥њ наук.

2.     ÷епенда ћ.¬. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичноњ роботи, доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, к.г.н.

3.     Ѕрик —.ƒ. – заступник декана з виховноњ роботи та по робот≥ в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€.

4.     ’одан √.ƒ. – заступник декана з науковоњ роботи та м≥жнародних в≥дносин, к.г.н., асистент кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

5.     √реков —.ј. – заступник декана з орган≥зац≥йноњ роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

6.      руль ¬.ѕ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

7.     ƒжаман ¬.ќ. –  д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

8.     ёщенко ё.—. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в.

9.      ороль ќ.ƒ. – к.г.н., доц., в.о. зав≥дувача кафедри географ≥њ ≥ менеджменту туризму.

10. ≥л≥нська  .…. – д.г..н., проф., зав≥дувач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, голова профбюро географ≥чного факультету.

11.  —ухий ѕ.ќ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми,

12.   –акова √.ќ. – методист заочного в≥дд≥ленн€ географ≥чного факультету.

13.   –уснак ё.≤. – секретар деканату географ≥чного факультету.

14.   ћельник ј.—. -  секретар деканату географ≥чного факультету.

15.   ѕоп’юк я.ј. - секретар деканату географ≥чного факультету.

              

    √–ј‘≤  «ј—≤ƒјЌ№ ƒ≈ јЌј“” – щов≥вторка, 11 год.10хв.

 

 

ќрган≥зац≥йна робота

¬ересень:

1.     ¬изначенн€ основних пр≥оритет≥в 2015-2016 навчального року та затвердженн€ план≥в роботи деканату.

2.     ѕ≥дготовч≥ роботи до р≥чного зв≥ту декана проф. ¬.ѕ. –уденка про основн≥ напр€ми роботи деканату за 2015 р≥к ≥ завданн€ на поточний навчальний пер≥од.

3.     ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи навчально-методичноњ ради та методичних ком≥с≥й географ≥чного факультету за напр€мами та спец≥альност€ми: «√еограф≥€», «¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€» (напр€м: «√≥дротехн≥ка (водн≥ ресурси)»), «√≥дрометеоролог≥€», «ћенеджмент», «ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥», «√еодез≥€, картограф≥€ та землеустр≥й» («”правл≥нн€ територ≥€ми»), спец≥альн≥сть «√еодез≥€», «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€», «“уризм», «√еограф≥€ ”крањни», «–ац≥ональне використанн€ ≥ охорона водних ресурс≥в», «√≥дролог≥€» на розширеному зас≥данн≥ деканату.

4.     ѕро х≥д роб≥т щодо акредитац≥й спец≥альност≥ «√≥дролог≥€» за ќ – «ћаг≥стр» –уденко ¬.ѕ., ёщенко ё.—.

5. ѕро розробку системи заход≥в щодо актив≥зац≥њ профор≥Їнтац≥йноњ роботи серед майбутн≥х аб≥тур≥Їнт≥в географ≥чного факультету 2016 р.

–уденко ¬.ѕ., √реков —.ј.

 

∆овтень:

6.    ѕро х≥д роботи у колектив≥ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму щодо л≥цензуванн€ напр€му «√отельно-ресторанна справа» за ќ – «бакалавр» у 2015-2016 явк≥н ¬.√.,  ороль ќ.ƒ., –уденко ¬.ѕ., ÷епенда ћ.¬.

7.   ќбговоренн€ пропозиц≥й кафедр щодо п≥дготовки л≥ценз≥йних справ ќ – «бакалавр» за спец≥альност€ми 014 «—ередн€ осв≥та (за предметними спец≥ал≥зац≥€ми)», 015 «ѕрофес≥йна осв≥та (за спец≥ал≥зац≥€ми)», 183 «“ехнолог≥њ захисту навколишнього середовища» проф.  руль ¬.ѕ., проф. ƒжаман ¬.ќ., проф. –уденко ¬.ѕ., проф. ёщенко ё.—.

8.     ќбговоренн€ р≥чноњ зв≥тноњ допов≥д≥ декана проф. ¬.ѕ.–уденка за 2014-2015 р≥к. –уденко ¬.ѕ., заступники декана.

9.   ѕро х≥д роб≥т щодо виконанн€ критичних зауважень ≥ пропозиц≥й, висловлених ком≥с≥Їю ƒержавноњ ≥нспекц≥њ навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни п≥д час перев≥рки „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича у лютому 2012р. ÷епенда ћ.¬.

 

Ћистопад:

10. ѕро роботу випускноњ кафедри та навчально-методичноњ ком≥с≥њ щодо л≥цензуванн€ спец≥альност≥ «ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥» за ќ – «маг≥стр» на заочн≥й форм≥ навчанн€. –уденко ¬.ѕ., ƒан≥лова ќ.ћ., „убрей ќ.—., Ќаконечний  .ѕ., ячнюк ћ.ќ.

11.  ќбговоренн€ основних положень нового «акону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту», що набув чинност≥ 6 вересн€ 2014 року. –уденко ¬.ѕ.

12.    ѕро оновленн€ електронних навчальних пос≥бник≥в викладач≥в кафедр. —м≥рнов я.¬.

13.  ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр впродовж вересн€-листопада 2015 року щодо реал≥зац≥њ пропозиц≥њ викладач≥в та науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки ≥ практики. ’одан √.ƒ.

 

√рудень:

14.  ¬несенн€ уточнень та нових пропозиц≥й до ѕлану роботи географ≥чного факультету на 2014-2018р.р. в св≥тл≥ нового «акону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту». –уденко ¬.ѕ.

15. ѕро спри€нн€ участ≥ викладач≥в та студент≥в у IV ¬сеукрањнському м≥жнародному конкурс≥ «Ќов≥тн≥й ≥нтелект ”крањни» (на виконанн€ дорученн€ —екретар≥ату ѕрезидента ”крањни), останн≥й терм≥н поданн€ конкурсних роб≥т – 15 грудн€ 2015 р. та 15 с≥чн€ 2016р. дл€ молод≥ в≥ком до 35 рок≥в. ’одан √.ƒ., зав≥дувач≥ кафедр.

16.  ѕ≥дготовка та супроводженн€ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ.

     ÷епенда ћ.¬.

 

Ћютий:

17.  ѕро розробку нових навчальних план≥в п≥дготовки фах≥вц≥в у зв’€зку з переходом на 30-год. кредит та п≥дготовки бакалавр≥в за скороченим (на 3-й курс) терм≥ном навчанн€. ÷епенда ћ.¬., —ухий ѕ.ќ.

18. ѕро роботу кафедральних студентських наукових гуртк≥в. ’одан √.ƒ.

 

Ѕерезень:

19.  ѕ≥дготовч≥ роботи щодо проведенн€ л≥тн≥х виробничих та навчальних практик на факультет≥.

20. ѕро роботу фах≥вц≥в геофаку на п≥дготовчих курсах, у коледж≥ ун≥верситету, у „ерн≥вецькому кооперативному економ≥ко-правничому коледж≥ та реал≥зац≥ю системи профор≥Їнтованоњ роботи по залученню до вступу на географ≥чний факультет кращих випускник≥в шк≥л та ¬Ќ« 1-2 р≥вн€ акредитац≥њ. «а€чук ћ.ƒ., Ўевчук ё.‘.,  ороль ќ.ƒ.

 

 в≥тень:

21. «в≥ти здобувач≥в наукових ступен≥в доктора наук про х≥д п≥дготовки та захисту докторських дисертац≥й.  остащук ≤.≤.,  ирилюк —.ћ., Ѕучко ∆.≤.

22.  ќц≥нка результат≥в п≥дсумкового контролю та атестац≥њ в академгрупах факультету. ÷епенда ћ.¬.

23.  ѕро вињзн≥ студентськ≥ навчальн≥ практики на 1-2 курсах географ≥чного факультету.  остащук ¬.≤.

 

“равень:

24.  ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр по спри€нню у працевлаштуванн≥ випускник≥в 2016р. ÷епенда ћ.¬, ћ≥наЇва —.¬.

25.  ѕро орган≥зац≥ю роботи ≈ -≥в  та л≥тню екзаменац≥йну сес≥ю на факультет≥.

26.   ѕро виховну роботу наставник≥в в академгрупах географ≥чного факультету. Ѕрик —.ƒ.

27.   ѕро ремонтн≥ роботи та роботи по введенню в експлуатац≥ю бази студентських практик в с. ћигове. √реков —.ј.

 

 

„ервень:

28.  ѕоданн€ до ћќЌ ”крањни пропозиц≥й щодо ц≥льовоњ докторантури та асп≥рантури на 2016-2017 рр.

29.  ѕро п≥дсумки роботи деканату у 2015-2016 навчальному роц≥ та стратег≥чн≥ завданн€ колективу на 2016-2017 рр.

30.  ѕро х≥д роб≥т з орган≥зац≥њ вступноњ компан≥њ на осв≥тн≥ напр€ми та спец≥альност≥ географ≥чного факультету.

31.  ѕро орган≥зац≥ю л≥тнього оздоровленн€ прац≥вник≥в географ≥чного факультету.

 

≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» ¬„≈Ќќѓ –јƒ» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“”.

≤≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќќѓ  ќћ≤—≤ѓ √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“”.

IV. ѕЋјЌ”¬јЌЌя Ќј” ќ¬ќѓ –ќЅќ“» Ќј √≈ќ√–ј‘≤„Ќќћ” ‘ј ”Ћ№“≈“≤.

(«а календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т, “« тем, ≥ндив≥дуальними планами роб≥т докторант≥в, асп≥рант≥в, здобувач≥в, що розгл€даютьс€ ≥ затверджуютьс€ вченою радою географ≥чного факультету).

    V. ѕЋјЌ ¬»’ќ¬Ќќѓ –ќЅќ“» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“”.

 

 

 

ѕлан

роботи деканату географ≥чного факультету

на 2014-2015 навчальний р≥к >>>

 

–озгл€нутий ≥ схвалений вченою радою географ≥чного факультету 01.09.2014 року

 

 

 

—   Ћ ј ƒ  ƒ ≈   ј Ќ ј “ ”:

1.     –уденко ¬.ѕ. – декан географ≥чного факультету, зав≥дувач кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, д.г.н., проф., академ≥к ”крањнськоњ ≈колог≥чноњ јкадем≥њ наук.

2.     ÷епенда ћ.¬. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичноњ роботи, доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, к.г.н.

3.     Ѕрик —.ƒ. – заступник декана з виховноњ роботи та по робот≥ в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€.

4.     Ѕучко ∆.≤. – заступник декана з науковоњ роботи та м≥жнародних в≥дносин, к.г.н., доц. кафедри географ≥њ та менеджменту туризму.

5.     √реков —.ј. – заступник декана з орган≥зац≥йноњ роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

6.      руль ¬.ѕ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри ф≥зичноњ географ≥њ та рац≥онального  природокористуванн€.

7.     ƒжаман ¬.ќ. –  д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

8.     ёщенко ё.—. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри г≥дроеколог≥њ, водопостачанн€ та водов≥дведенн€.

9.     явк≥н ¬.√. – к.г.н., доц., зав≥дувач кафедри географ≥њ ≥ менеджменту туризму.

10.                        ≥л≥нська  .…. – д.г..н., проф., зав≥дувач кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, голова профбюро географ≥чного факультету.

11.                       —ухий ѕ.ќ. – д.г.н., проф., зав≥дувач кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми,

12.                       –акова √.ќ. – методист заочного в≥дд≥ленн€ географ≥чного факультету.

13.                       –уснак ё.≤. – секретар деканату географ≥чного факультету.

14.                       ћельник ј.—. -  секретар деканату географ≥чного факультету.

15.                        очерган я.ј.. - секретар деканату географ≥чного факультету.

                        

 

  √–ј‘≤  «ј—≤ƒјЌ№ ƒ≈ јЌј“” – щов≥вторка, 11 год.10хв.

 

 

ќрган≥зац≥йна робота

¬ересень:

1.     ¬изначенн€ основних пр≥оритет≥в 2014-2015 навчального року та затвердженн€ план≥в роботи деканату.

2.     ѕ≥дготовч≥ роботи до р≥чного зв≥ту декана проф. ¬.ѕ. –уденка про основн≥ напр€ми роботи деканату за 2014 р≥к ≥ завданн€ на поточний навчальний пер≥од.

3.     ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи навчально-методичноњ ради та методичних ком≥с≥й географ≥чного факультету за напр€мами та спец≥альност€ми: «√еограф≥€», «¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€» (напр€м: «√≥дротехн≥ка (водн≥ ресурси)»), «ћенеджмент», «ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥», «√еодез≥€, картограф≥€ та землеустр≥й» («”правл≥нн€ територ≥€ми»), спец≥альн≥сть «√еодез≥€», «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€», «“уризм», «√еограф≥€ ”крањни», «–ац≥ональне використанн€ ≥ охорона водних ресурс≥в» на розширеному зас≥данн≥ деканату.

4.     ѕро х≥д роб≥т щодо л≥цензуванн€ спец≥альност≥ «√еодез≥€» на з/ф навчанн€ та акредитац≥й спец≥альностей «ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥» та «–ац≥ональне використанн€ та охорона водних ресурс≥в». —ухий ѕ.ќ., –уденко ¬.ѕ., ёщенко ё.—.

5.     ѕро розробку системи заход≥в щодо актив≥зац≥њ профор≥Їнтац≥йноњ роботи серед майбутн≥х аб≥тур≥Їнт≥в географ≥чного факультету 2014 р.

–уденко ¬.ѕ., √реков —.ј.

 

∆овтень:

6.     ѕро х≥д роботи у колектив≥ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму щодо л≥цензуванн€ напр€му «√отельно-ресторанна справа» за ќ – «бакалавр», кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики щодо акредитац≥њ спец≥альност≥ «√еограф≥€ ”крањни» у 2014-2015 навчальному роц≥. явк≥н ¬.√., ƒжаман ¬.ќ.

     —ухий ќ.ѕ., Ѕ≥локриницький —.ћ., –уденко ¬.ѕ., ÷епенда ћ.¬.

7.     ѕро х≥д роб≥т щодо виконанн€ критичних зауважень ≥ пропозиц≥й, висловлених ком≥с≥Їю ƒержавноњ ≥нспекц≥њ навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни п≥д час перев≥рки „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича у лютому 2012р. ÷епенда ћ.¬.

 

Ћистопад:

8.     ќбговоренн€ р≥чноњ зв≥тноњ допов≥д≥ декана проф. ¬.ѕ.–уденка за 2014-2015 р≥к. –уденко ¬.ѕ., заступники декана.

9.     ѕро роботу випускноњ кафедри та навчально-методичноњ ком≥с≥њ щодо л≥цензуванн€ спец≥альност≥ «ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥» за ќ – «маг≥стр» на заочн≥й форм≥ навчанн€. –уденко ¬.ѕ., ƒан≥лова ќ.ћ., „убрей ќ.—., Ќаконечний  .ѕ., ячнюк ћ.ќ.

10.                       ќбговоренн€ основних положень нового «акону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту», що набув чинност≥ 6 вересн€ 2014 року. –уденко ¬.ѕ.

11.                       ѕро оновленн€ електронних навчальних пос≥бник≥в викладач≥в кафедр.  остащук ≤.≤.,  ≥бич ≤.¬.

12.                       ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр впродовж вересн€-листопада 2014 року щодо реал≥зац≥њ пропозиц≥њ викладач≥в та науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки ≥ практики. Ѕучко ∆.≤.

 

√рудень:

13.                       ¬несенн€ уточнень та нових пропозиц≥й до ѕлану роботи географ≥чного факультету на 2014-2018р.р. в св≥тл≥ нового «акону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту». –уденко ¬.ѕ.

14.                       ѕро спри€нн€ участ≥ викладач≥в та студент≥в у IV ¬сеукрањнському м≥жнародному конкурс≥ «Ќов≥тн≥й ≥нтелект ”крањни» (на виконанн€ дорученн€ —екретар≥ату ѕрезидента ”крањни, останн≥й терм≥н поданн€ конкурсних роб≥т – 15 грудн€ 2014 р. та 15 с≥чн€ 2015р. дл€ молод≥ в≥ком до 35 рок≥в. Ѕучко ∆.≤., зав≥дувач≥ кафедр.

15.                       ѕ≥дготовка та супроводженн€ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ.

     ÷епенда ћ.¬.

 

Ћютий:

16.                        ѕро розробку нових навчальних план≥в п≥дготовки фах≥вц≥в у зв’€зку з переходом на 30-год. кредит та п≥дготовки бакалавр≥в за скороченим (на 3-й курс) терм≥ном навчанн€. ÷епенда ћ.¬., —ухий ѕ.ќ.

17.                       ѕро роботу кафедральних студентських наукових гуртк≥в. Ѕучко ∆.≤.

 

Ѕерезень:

18.                       ѕ≥дготовч≥ роботи щодо проведенн€ л≥тн≥х виробничих та навчальних практик на факультет≥.

19.                        ѕро роботу фах≥вц≥в геофаку на п≥дготовчих курсах, у коледж≥ ун≥верситету, у „ерн≥вецькому кооперативному економ≥ко-правничому коледж≥ та реал≥зац≥ю системи профор≥Їнтованоњ роботи по залученню до вступу на географ≥чний факультет кращих випускник≥в шк≥л та ¬Ќ« 1-2 р≥вн€ акредитац≥њ. «а€чук ћ.ƒ., Ўевчук ё.‘.,  ороль ќ.ƒ.

 

 в≥тень:

20.                        «в≥ти здобувач≥в наукових ступен≥в доктора наук про х≥д п≥дготовки та захисту докторських дисертац≥й. явк≥н ¬.√., «а€чук ћ.ƒ., Ѕучко ∆.≤.

21.                        ќц≥нка результат≥в п≥дсумкового контролю та атестац≥њ в академгрупах факультету. ÷епенда ћ.¬.

22.                       ѕро вињзн≥ студентськ≥ навчальн≥ практики на 1-2 курсах географ≥чного факультету.  остащук ¬.≤.

 

“равень:

23.                       ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр по спри€нню у працевлаштуванн≥ випускник≥в 2015р. ÷епенда ћ.¬, ћ≥наЇва —.¬.

24.                       ѕро орган≥зац≥ю роботи ƒ≈ -≥в  та л≥тню екзаменац≥йну сес≥ю на факультет≥.

25.                       ѕро виховну роботу наставник≥в в академгрупах географ≥чного факультету. Ѕрик —.ƒ.

26.                       ѕро ремонтн≥ роботи та роботи по введенню в експлуатац≥ю бази студентських практик в с. ћигове. √реков —.ј.

 

 

„ервень:

27.                       ѕоданн€ до ћќЌ ”крањни пропозиц≥й щодо ц≥льовоњ докторантури та асп≥рантури на 2015-2016 рр.

28.                       ѕро п≥дсумки роботи деканату у 2014-2015 навчальному роц≥ та стратег≥чн≥ завданн€ колективу на 2015-2016 рр.

29.                       ѕро х≥д роб≥т з орган≥зац≥њ вступноњ компан≥њ на осв≥тн≥ напр€ми та спец≥альност≥ географ≥чного факультету.

30.                       ѕро орган≥зац≥ю л≥тнього оздоровленн€ прац≥вник≥в географ≥чного факультету.

 

≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» ¬„≈Ќќѓ –јƒ» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“”.

≤≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќќѓ  ќћ≤—≤ѓ √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“”.

IV. ѕЋјЌ”¬јЌЌя Ќј” ќ¬ќѓ –ќЅќ“» Ќј √≈ќ√–ј‘≤„Ќќћ” ‘ј ”Ћ№“≈“≤.

(«а календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т, “« тем, ≥ндив≥дуальними планами роб≥т докторант≥в, асп≥рант≥в, здобувач≥в, що розгл€даютьс€ ≥ затверджуютьс€ вченою радою географ≥чного факультету).

    V. ѕЋјЌ ¬»’ќ¬Ќќѓ –ќЅќ“» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“”.

 

 

1.ќрган≥зац≥йна робота

¬ересень:

¬изначенн€ основних пр≥ор≥тет≥в 2011-2012 навчального року та затвердженн€ план≥в роботи деканату.

ѕ≥дготовч≥ роботи до зв≥ту декана проф. ¬.ѕ. –уденка про основн≥ напр€ми роботи деканату за 2010-2011 навчальний р≥к ≥ завданн€ на поточний навчальний пер≥од.

ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи навчально-методичноњ та методичних ком≥с≥й географ≥чного факультету за напр€мами та спец≥альност€ми: „√еограф≥€”, „¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (напр€м: „ √≥дротехн≥ка (водн≥ ресурси)”), „ћенеджмент”, „ћенеджмент орган≥зац≥й ≥ адм≥н≥струванн€”: „ћенеджмент готельного, курортного та туристичного серв≥су”, „ћенеджмент орган≥зац≥й туристичноњ ≥ндустр≥њ”, „ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥”, „√еодез≥€, картограф≥€ та землеустр≥й” („”правл≥нн€ територ≥€ми” (спец≥альн≥сть „«емлевпор€дкуванн€ та кадастр”), „√еодез≥€”, „√≥дрометеоролог≥€”,  „≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€”, „“уризм”, „“уризмознавство” на розширеному зас≥данн≥ деканату.

ќбговоренн€ зв≥тноњ допов≥д≥ декана проф. ¬.ѕ. –уденка за 2010-2011 навчальний р≥к. –уденко ¬.ѕ., заступники декана.

ѕро розробку системи заход≥в щодо актив≥зац≥њ профор≥Їнтац≥йноњ роботи серед майбутн≥х аб≥тур≥Їнт≥в географ≥чного факультету 2012 р. –уденко ¬.ѕ., √реков —.ј.

∆овтень:

ѕро х≥д роботи у колектив≥ кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми  щодо акредитац≥њ спец≥альност≥ „√еодез≥€” за ќ – „маг≥стр” у 2011-2012 навчальному роц≥. —ухий ќ.ѕ., Ѕ≥локриницький —.ћ., –уденко ¬.ѕ., ÷епенда ћ.¬.

ѕро стан п≥дготовки викладачами факультету електронних вар≥ант≥в навчальних пос≥бник≥в дл€ дистанц≥йного навчанн€.  остащук ≤.≤.,  ≥бич ≤.¬., ÷епенда ћ.¬.

Ћистопад:

ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр впродовж вересн€-листопада 2011 року щодо реал≥зац≥њ пропозиц≥њ викладач≥в та науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки ≥ практики.

ѕро роботу колектив≥в кафедр географ≥чного факультету щодо оновленн€ та систематичноњ методичноњ п≥дтримки акредитац≥йних справ  за ќ – „бакалавр”, „спец≥ал≥ст”, „маг≥стр” за напр€мами та спец≥альност€ми географ≥чного факультету у 2011-2012 роках. явк≥н ¬.√.,  руль ¬.ѕ.,  ≥л≥нська  .…., –уденко ¬.ѕ., ƒжаман ¬.ќ., ёщенко ё.—., —ухий ѕ.ќ.,  ÷епенда ћ.¬.

ѕро спри€нн€ участ≥ викладач≥в та студент≥в у V ¬сеукрањнському м≥жнародному конкурс≥ „Ќов≥тн≥й ≥нтелект ”крањни” (на виконанн€ дорученн€ —екретар≥ату ѕрезидента ”крањни, останн≥й терм≥н поданн€ конкурсних об≥т – 15 грудн€ 2011р. та 15 с≥чн€ 2012р. дл€ молод≥ в≥ком до 35 рок≥в. Ѕучко ∆.≤., зав≥дувач≥ кафедр.

ѕро ≥нформац≥ю дл€ ћќЌ ”крањни щодо ≥снуючих на географ≥чному факультет≥ у „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича сп≥льних з сум≥жними державами-членами ™— програм стажуванн€ у сфер≥ туристичноњ д≥€льност≥ (до 5 листопада 2011р.). Ѕучко ∆.≤., √реков —.ј.

√рудень:

ѕ≥дготовка та супроводженн€ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ. ÷епенда ћ.¬.

ѕро роботу колектив≥в географ≥чного факультету щодо оновленн€ акредитац≥йних справ за вс≥ма осв≥тн≥ми напр€мами та спец≥альност€ми географ≥чного факультету.

√олови навчально-методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми, зав≥дувач≥ кафедр.

Ћютий:

ѕро х≥д роботи щодо п≥дготовки л≥ценз≥йноњ справи за спец≥альн≥стю „¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” ќ – „маг≥стр” у колектив≥ кафедри г≥дроеколог≥њ, водопостачанн€ та водов≥дведенн€. –уденко ¬.ѕ., ёщенко ё.—.

ѕро роботу кафедральних студентських наукових гуртк≥в. Ѕучко ∆.≤.

Ѕерезень:

ѕ≥дготовч≥ роботи щодо проведенн€ л≥тн≥х виробничих та навчальних практик на факультет≥.

ѕро роботу фах≥вц≥в геофаку на п≥дготовчих курсах ун≥верситету та реал≥зац≥ю системи профор≥Їнтованоњ роботи по залученню до вступу на географ≥чний факультет кращих випускник≥в шк≥л та ¬Ќ« 1-2 р≥вн€ акредитац≥њ.

ќбговоренн€ пропозиц≥й деканату та кафедр факультету щодо актив≥зац≥њ д≥€льност≥ наукового репозитар≥ю географ≥чного факультету. Ѕучко ∆.≤.

 в≥тень:

ќц≥нка результат≥в п≥дсумкового контролю та атестац≥њ в академгрупах факультету.

ѕро вињздн≥ студентськ≥ навчальн≥ практики на 1-2 курсах географ≥чного факультету.  остащук ¬.≤.

“равень:

ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр по спри€нню у працевлаштуванн≥ випускник≥в 2012р. (÷епенда ћ.¬, ћ≥наЇва —.¬.)

ѕро орган≥зац≥ю роботи ƒ≈ -≥в та л≥тню екзаменац≥йну сес≥ю на факультет≥.

ѕро роботу наставник≥в в академгрупах географ≥чного факультету (Ѕрик —.ƒ.)

„ервень:

ѕоданн€ до ћќЌ молод≥ та спорту ”крањни пропозиц≥й щодо ц≥льовоњ докторантури та асп≥рантури на 2012-2013 рр.

ѕро п≥дсумки роботи деканату у 2011-2012 навчальному роц≥ та стратег≥чн≥ завданн€ колективу на 2012-2013 рр.

ѕро х≥д роб≥т з орган≥зац≥њ вступноњ компан≥њ на осв≥тн≥ напр€ми та спец≥альност≥ географ≥чного факультету.

ѕро орган≥зац≥ю л≥тнього оздоровленн€ прац≥вник≥в географ≥чного факультету.

ƒекан географ≥чного факультету проф. –уденко ¬.ѕ.

 

 

 ѕлан

роботи деканату географ≥чного факультету

на 2010-2011 навчальний р≥к

ќрган≥зац≥йна робота

¬ересень:

 1. ¬изначенн€ основних пр≥ор≥тет≥в 2010-2011 навчального року та затвердженн€ план≥в роботи деканату.
 2. ѕ≥дготовч≥ роботи до зв≥ту декана проф. ¬.ѕ. –уденка про основн≥ напр€ми роботи декану за 2009-2010 навчальний р≥к ≥ завданн€ на поточний навчальний пер≥од.
 3. ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи навчально-методичноњ та методичних ком≥с≥й географ≥чного факультету за напр€мами та спец≥альност€ми: „√еограф≥€”, „¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (напр€м: „ √≥дротехн≥ка (водн≥ ресурси)”), „ћенеджмент орган≥зац≥й”: „ћенеджмент готельного, курортного та туристичного серв≥су”, „ћенеджмент орган≥зац≥й туристичноњ ≥ндустр≥њ”, „ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥”, „√еодез≥€, картограф≥€ та землеустр≥й” („”правл≥нн€ територ≥€ми” (спец≥альн≥сть „«емлевпор€дкуванн€ та кадастр”), „≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€”, „“уризм” на розширеному зас≥данн≥ деканату.
 4. ќбговоренн€ зв≥тноњ допов≥д≥ декана проф. ¬.ѕ. –уденка за 2009-2010 навчальний р≥к. –уденко ¬.ѕ., заступники декана.
 5. ќрган≥зац≥йне спри€нн€ робот≥ ≈кспертноњ ком≥с≥њ ƒј у ”крањни щодо л≥цензуванн€ напр€му «√≥дрометеоролог≥€» зо ќ – «бакалавр» у 2010 -2011 навчальному роц≥.

∆овтень:

 1. ѕро х≥д роботи у колектив≥ кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми  щодо л≥цензуванн€ спец≥альност≥ „√еодез≥€” за ќ – „спец≥ал≥ст” у 2010-2011 навчальному роц≥. —ухий ќ.ѕ., Ѕ≥локриницький —.ћ., –уденко ¬.ѕ., ÷епенда ћ.¬.
 2. ѕро стан п≥дготовки викладачами факультету електронних вар≥ант≥в навчальних пос≥бник≥в дл€ дистанц≥йного навчанн€.  остащук ≤.≤.,  ≥бич ≤.¬., ÷епенда ћ.¬.

Ћистопад:

 1. ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр впродовж вересн€-листопада 2011 року щодо реал≥зац≥њ пропозиц≥њ викладач≥в та науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки ≥ практики.
 2. ѕро роботу колектив≥в кафедр географ≥чного факультету щодо оновленн€ та систематичноњ методичноњ п≥дтримки акредитац≥йних справ  за ќ – „бакалавр”, „спец≥ал≥ст”, „маг≥стр” за напр€мами та спец≥альност€ми географ≥чного факультету у 2010-2011 роках.        явк≥н ¬.√.,  руль ¬.ѕ.,  ≥л≥нська  .…., –уденко ¬.ѕ., ƒжаман ¬.ќ., ёщенко ё.—., —ухий ѕ.ќ.,  ÷епенда ћ.¬.
 3. ѕро спри€нн€ участ≥ викладач≥в та студент≥в у ≤V ¬сеукрањнському м≥жнародному конкурс≥ „Ќов≥тн≥й ≥нтелект ”крањни” (на виконанн€ дорученн€ —екретар≥ату ѕрезидента ”крањни, останн≥й терм≥н поданн€ конкурсних об≥т – 15 грудн€ 2010р. та 15 с≥чн€ 2011р. дл€ молод≥ в≥ком до 35 рок≥в. Ѕучко ∆.≤., зав≥дувач≥ кафедр.
 4. ѕро ≥нформац≥ю дл€ ћќЌ ”крањни щодо ≥снуючих на географ≥чному факультет≥ у „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича сп≥льних з сум≥жними державами-членами ™— програм стажуванн€ у сфер≥ туристичноњ д≥€льност≥ (до 5 листопада 2010р.). Ѕучко ∆.≤., √реков —.ј.

√рудень:

 1. ѕ≥дготовка та супроводженн€ зал≥ково-екзам≥нац≥йноњ сес≥њ. ÷епенда ћ.¬.
 2. ѕро роботу колектив≥в кафедр географ≥њ та менеджменту туризму, соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ щодо пол≥пшенн€ €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в за напр€мом та спец≥альн≥стю «“уризм». явк≥н ¬.√.,  ≥л≥нська  .…., √реков —.ј.

Ћютий:

 1. ѕро х≥д роботи щодо перезатвердженн€ складу та продовженн€ терм≥ну д≥€льност≥ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради з географ≥чних наук у „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича. –уденко ¬.ѕ., ƒжаман ¬.ќ., Ѕучко ∆.≤.
 2. ѕро роботу кафедральних студентських наукових гуртк≥в. Ѕучко ∆.≤.

Ѕерезень:

 1. ѕ≥дготовч≥ роботи щодо проведенн€ л≥тн≥х виробничих та навчальних практик на факультет≥.
 2. ѕро роботу фах≥вц≥в геофаку на п≥дготовчих курсах ун≥верситету та реал≥зац≥ю системи профор≥Їнтованоњ роботи по залученню до вступу на географ≥чний факультет кращих випускник≥в шк≥л та ¬Ќ« 1-2 р≥вн€ акредитац≥њ.
 3. ќбговоренн€ та поданн€ на всеукрањнський конкурс пропозиц≥й щодо новоњ м≥жкафедральноњ держбюджетноњ науково-досл≥дноњ теми на 2011-2013 р.р. –уденко ¬.ѕ., ƒжаман ¬.ќ.

 в≥тень:

 1. ќц≥нка результат≥в п≥дсумкового контролю та атестац≥њ в академгрупах факультету.
 2. ѕро вињздн≥ студентськ≥ навчальн≥ практики на 1-2 курсах географ≥чного факультету.  остащук ¬.≤.

“равень:

 1. ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр по спри€нню у працевлаштуванн≥ випускник≥в 2011р. (÷епенда ћ.¬, –уснак Ќ.—.).
 2. ѕро орган≥зац≥ю роботи ƒ≈ -≥в та л≥тню екзам≥нац≥йну сес≥ю на факультет≥.
 3. ѕро роботу наставник≥в в академгрупах географ≥чного факультету (ѕаланичко ќ.¬.).

„ервень:

 1. ѕоданн€ до ћќЌ ”крањни пропозиц≥й щодо ц≥льовоњ докторантури та асп≥рантури на 2011-2012рр.
 2. ѕро п≥дсумки роботи деканату у 2010-2011 навчальному роц≥ та стратег≥чн≥ завданн€ колективу на 2011-2012 рр.
 3. ѕро х≥д роб≥т з орган≥зац≥њ вступноњ компан≥њ на осв≥тн≥ напр€ми та спец≥альност≥ географ≥чного факультету.
 4. ѕро орган≥зац≥ю л≥тнього оздоровленн€ прац≥вник≥в географ≥чного факультету.

≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» ¬„≈Ќќѓ –јƒ» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

≤≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќќѓ  ќћ≤—≤ѓ √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

IV. ѕЋјЌ”¬јЌЌя Ќј” ќ¬ќѓ –ќЅќ“» Ќј √≈ќ√–ј‘≤„Ќќћ” ‘ј ”Ћ№“≈“≤.

(«а календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т, “« тем, ≥ндив≥дуальними планами роб≥т докторант≥в, асп≥рант≥в, здобувач≥в, що розгл€даютьс€ ≥ затверджуютьс€ вченою радою географ≥чного факультету).

V. ѕЋјЌ ¬»’ќ¬Ќќѓ –ќЅќ“» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан додаЇтьс€).

ƒекан

географ≥чного факультету                                                    проф. –уденко ¬.ѕ.

 

ѕлан роботи деканату на 2009-2010 н.р.

¬ересень:

1.¬изначенн€ основних пр≥ор≥тет≥в 2009-2010 навчального року та затвердженн€ план≥в роботи деканату.

2. ѕ≥дготовч≥ роботи до зв≥ту декана проф. ¬.ѕ. –уденка про основн≥ напр€ми роботи декану за 2008-2009 навчальний р≥к ≥ завданн€ на поточний навчальний пер≥од.

3. ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи навчально-методичноњ та методичних ком≥с≥й географ≥чного факультету за напр€мами та спец≥альност€ми: „√еограф≥€”, „¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (напр€м: „ √≥дротехн≥ка (водн≥ ресурси)”), „ћенеджмент орган≥зац≥й”: „ћенеджмент готельного, курортного та туристичного серв≥су”, „ћенеджмент орган≥зац≥й туристичноњ ≥ндустр≥њ”, „ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥”, „√еодез≥€, картограф≥€ та землеустр≥й” („”правл≥нн€ територ≥€ми” (спец≥альн≥сть „«емлевпор€дкуванн€ та кадастр”), „≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€”, „“уризм” на розширеному зас≥данн≥ деканату.

4. ќбговоренн€ зв≥тноњ допов≥д≥ декана проф. ¬.ѕ. –уденка за 2008-2009 навчальний р≥к. –уденко ¬.ѕ., заступники декана.

∆овтень:

5. ѕро х≥д роботи у колектив≥ кафедри г≥дроеколог≥њ, водопостачанн€ та водов≥дведенн€ щодо л≥цензуванн€ напр€му „√≥дрометеоролог≥€” за ќ – „бакалавр” у 2009-2010 навчальному роц≥. ёщенко ё.—.,  ирилюк ј.ќ., –уденко ¬.ѕ., ÷епенда ћ.¬.

6. ќц≥нка стану виконанн€ та внесенн€ коректив до „ѕерспективного плану розвитку географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича на 2009-2010рр.” та завданн€ на найближчий пер≥од.

Ћистопад:

7. ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр впродовж вересн€-листопада 2009 року щодо реал≥зац≥њ пропозиц≥њ викладач≥в та науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки ≥ практики.

8. ѕро роботу колектив≥в кафедр географ≥чного факультету щодо оновленн€ та систематичноњ методичноњ п≥дтримки акредтац≥йних справ за ќ – „бакалавр”, „спец≥ал≥ст”, „маг≥стр” за напр€мами та спец≥альност€ми географ≥чного факультету у 2009-2010 роках. явк≥н ¬.√.,  руль ¬.ѕ.,  ≥л≥нська  .…., –уденко ¬.ѕ., ƒжаман ¬.ќ., ёщенко ё.—., —ухий ѕ.ќ., ÷епенда ћ.¬.

9. ѕро спри€нн€ участ≥ викладач≥в та студент≥в у ≤V ¬сеукрањнському м≥жнародному конкурс≥ „Ќов≥тн≥й ≥нтелект ”крањни” (на виконанн€ дорученн€ —екретар≥ату ѕрезидента ”крањни, останн≥й терм≥н поданн€ конкурсних об≥т – 15 грудн€ 2009р. та 15 с≥чн€ 2010р. дл€ молод≥ в≥ком до 35 рок≥в. Ѕучко ∆.≤., зав≥дувач≥ кафедр.

10. ѕро ≥нформац≥ю дл€ ћќЌ ”крањни щодо ≥снуючих не географ≥чному факультет≥ у „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича сп≥льних з сум≥жними державами-членами ™— програм стажуванн€ у сфер≥ туристичноњ д≥€льност≥ (до 5 листопада 2009р.). Ѕучко ∆.≤., √реков —.ј.

√рудень:

11. ѕ≥дготовка та супроводженн€ зал≥ково-екзам≥нац≥йноњ сес≥њ. ÷епенда ћ.¬.

12. јнал≥з ефективност≥ функц≥онуванн€ швидк≥сноњ системи ≤нтернет на кафедрах географ≥чного факультету.

Ћютий:

13.  ѕро роботу геолог≥чного музею географ≥чного факультету на предмет чергового поданн€ пропозиц≥й в≥д геофаку про його включенн€ до категор≥њ «нац≥ональне надбанн€».  руль ¬.ѕ.

14.  ѕро д≥€льн≥сть деканату (–уденко ¬.ѕ.) зав. кафедрами щодо покращенн€ роботи ф≥л≥й кафедр на виробництв≥ з метою орган≥зац≥њ баз практик та в≥дпочинку.

15. ѕро роботу кафедральних студентських наукових гуртк≥в.

Ѕерезень:

16. ѕ≥дготовч≥ роботи щодо проведенн€ л≥тн≥х виробничих та навчальних практик на факультет≥.

17.  ѕро роботу фах≥вц≥в геофаку на п≥дготовчих курсах ун≥верситету та реал≥зац≥ю системи профор≥Їнтованоњ роботи по залученню до вступу на географ≥чний факультет кращих випускник≥в шк≥л та ¬Ќ« 1-2 р≥вн€ акредитац≥њ.

 в≥тень:

18.  ќц≥нка результат≥в п≥дсумкового контролю та атестац≥њ в академгрупах факультету.

19.  ѕро вињзн≥ студентськ≥ навчальн≥ практики на 1-2 курсах географ≥чного факультету.

“равень:

20. ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр по спри€ню у працевлаштуванн≥ випускник≥в 2010р. (÷епенда ћ.¬, –уснак Ќ.—.).

21. ѕро орган≥зац≥ю роботи ƒ≈ -≥в та л≥тню екзам≥нац≥йну сес≥ю на факультет≥.

22. ѕро роботу старших наставник≥в у академгрупах заочноњ форми навчанн€ (√реков —.ј.).

„ервень:

23. ѕоданн€ до ћќЌ ”крањни пропозиц≥й щодо ц≥льовоњ докторантури та асп≥рантури на 2011-2012рр.

24. ѕро вив≥льненн€ прим≥щень у корпусах ун≥верситету п≥д навчальн≥ аудитор≥њ у 2010-2011 навчальному роц≥.

25. ѕро п≥дсумки роботи деканату у 2009-2010 навчальному роц≥ та стратег≥чн≥ завданн€ колективу на 2010-2011 рр.

26. ѕро х≥д роб≥т з орган≥зац≥њ вступноњ компан≥њ на осв≥тн≥ напр€ми та спец≥альност≥ географ≥чного факультету.

27. ѕро орган≥зац≥ю л≥тнього оздоровленн€ прац≥вник≥в географ≥чного факультету.

≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» ¬„≈Ќќѓ –јƒ» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

≤≤≤. ѕЋјЌ”¬јЌЌя –ќЅќ“» Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќќѓ  ќћ≤—≤ѓ √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлан роботи додаЇтьс€).

IV. ѕЋјЌ”¬јЌЌя Ќј” ќ¬ќѓ –ќЅќ“» Ќј √≈ќ√–ј‘≤„Ќќћ” ‘ј ”Ћ№“≈“≤.

(«а календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т, “« тем, ≥ндив≥дуальними планами роб≥т докторант≥в, асп≥рант≥в, здобувач≥в, що розгл€даютьс€ ≥ затверджуютьс€ вченою радою географ≥чного факультету).

    V. ѕЋјЌ ¬»’ќ¬Ќќѓ –ќЅќ“» √≈ќ√–ј‘≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“” (ѕлдан додаЇтьс€)

ƒекан географ≥чного факультету                                                    проф. –уденко ¬.ѕ.

I. ѕлан роботи деканату на 2008-2009 н.р.

¬ересень:

1. ¬изначенн€ основних пр≥оритет≥в 2008-2009 навчального року та затвердженн€ план≥в роботи деканату.

2. ѕ≥дготовч≥ роботи до зв≥ту декана проф. ¬.ѕ. –уденка про основн≥ напр€ми роботи деканату за 2007-2008 навчальний р≥к ≥ завданн€ на поточний навчальний пер≥од.

3. ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи навчально-методичноњ та методичних ком≥с≥й географ≥чного факультету за напр€мами та спец≥альност€ми: “√еограф≥€”, “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (напр€м: √≥дротехн≥ка (¬одн≥ ресурси), “ћенеджмент орган≥зац≥й”: “ћенеджмент готельного, курортного та туристичного серв≥су”, “ћенеджмент орган≥зац≥й туристичноњ ≥ндустр≥њ”, “ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥”, “√еодез≥€, картограф≥€ та землеустр≥й” (“”правл≥нн€ територ≥€ми” (спец≥альн≥сть “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр”), “≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€”, ““уризм” на розширеному зас≥данн≥ деканату.

4. ќбговоренн€ зв≥тноњ допов≥д≥ декана проф. ¬.ѕ. –уденка за 2007-2008 навчальний р≥к. –уденко ¬.ѕ., заступники декана.

∆овтень:

5. ѕро х≥д роботи у колективах кафедр географ≥њ та менеджменту туризму, соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ щодо акредитац≥њ за ќ – “спец≥ал≥ст”, “маг≥стр” спец≥альност≥ ““уризм” та кафедри г≥дроеколог≥њ, водопостачанн€ та водов≥дведенн€ щодо л≥цензуванн€ напр€му “√≥дрометеоролог≥€” за ќ – “бакалавр” у 2008-2009 навчальному роц≥. явк≥н ¬.√.,  ≥л≥нська  .…., ёщенко ё.—., –уденко ¬.ѕ., ÷епенда ћ.¬.

6. ќц≥нка стану виконанн€ та внесенн€ коректив до “ѕерспективного плану розвитку географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича на 2008-2010 рр.” та завданн€ на найближчий пер≥од.

7. ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр впродовж вересн€-листопада 2008 року щодо реал≥зац≥њ пропозиц≥њ викладач≥в на науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки ≥ практики.

8. ѕро роботу колектив≥в кафедр географ≥чного ф-ту щодо оновленн€ та систематичноњ методичноњ п≥дтримки акредитац≥йних справ за ќ – “бакалавр”, “спец≥ал≥ст”, “маг≥стр” за напр€мами та спец≥альност€ми геофаку у 2008-2009 роках. явк≥н ¬.√.,  руль ¬.ѕ.,  ≥л≥нська  .…., –уденко ¬.ѕ., ƒжаман ¬.ќ., ёщенко ё.—., ÷епенда ћ.¬.

√рудень:

9. ѕ≥дготовка та супроводженн€ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ. ÷епенда ћ.¬.

10. јнал≥з та узгодженн€ критичних зауважень та пропозиц≥й, висловлених зав≥дувачами кафедр в процес≥ в≥дв≥дуванн€ зан€ть викладач≥в кафедр. ѕрисакар ¬.Ѕ.

11. јнал≥з ефективност≥ функц≥онуванн€ швидк≥сноњ системи ≤нтернет на кафедрах географ≥чного факультету.

Ћютий:

12. ѕро роботу геолог≥чного музею географ≥чного факультету на предмет чергового поданн€ пропозиц≥й в≥д геофаку про його включенн€ до категор≥њ "нац≥ональне надбанн€".

13. ѕро д≥€льн≥сть деканату (–уденко ¬.ѕ., ѕрисакар ¬.Ѕ.) зав. кафедр щодо покращенн€ роботи ф≥л≥й кафедр на виробництв≥ з метою орган≥зац≥њ баз практик та в≥дпочинку.

14. ѕро роботу кафедральних студентських наукових гуртк≥в.

Ѕерезень:

15. ѕ≥дготовч≥ роботи щодо проведенн€ л≥тн≥х виробничих та навчальних практик на факультет≥.

16. ѕро роботу фах≥вц≥в геофаку на п≥дготовчих курсах ун≥верситету та реал≥зац≥ю системи профор≥Їнтац≥йноњ роботи по залученню до вступу на географ≥чний факультет кращих випускник≥в шк≥л та ¬Ќ« 1-2 р≥вн€ акредитац≥њ.

 в≥тень:

17. ќц≥нка результат≥в п≥дсумкового контролю та атестац≥њ в академгрупах факультету.

18. ѕро вињзн≥ студентськ≥ навчальн≥ практики на 1-2 курсах географ≥чного факультету.

“равень:

19. ѕро результати виконанн€ сп≥льних науково-досл≥дних тем з  ош≥цьким (—ловаччина) та —учавським (–умун≥€) ун≥верситетами щодо медико-еколог≥чних проблем та картографуванн€ розвитку туризму (впродовж вересн€ 2008 р. -травн€ 2009 р.).

20. ѕро орган≥зац≥ю роботи ƒ≈ -≥в та л≥тню екзаменац≥йну сес≥ю на факультет≥.

21. ѕро п≥дготовч≥ роботи з працевлаштуванн€ випускник≥в геофаку. «ав. кафедрами.

„ервень:

23. ѕоданн€ до ћќЌ ”крањни пропозиц≥њ щодо ц≥льовоњ докторантури та асп≥рантури на 2010-2011 рр.

24. ѕро вив≥льненн€ прим≥щень у корпусах ун≥верситету п≥д навчальн≥ аудитор≥њ у 2009-2010 навчальному роц≥.

25. ѕро п≥дсумки роботи деканату у 2008-2009 навчальному роц≥ та стратег≥чн≥ завданн€ колективу на 2009-2010 рр.

26. ѕро х≥д роб≥т з орган≥зац≥њ вступноњ компан≥њ на осв≥тн≥ напр€ми та спец≥альност≥ географ≥чного факультету.

27. ѕро орган≥зац≥ю л≥тнього оздоровленн€ прац≥вник≥в географ≥чного факультету.

≤≤. ѕлануванн€ роботи вченоњ ради географ≥чного факультету (ѕлан роботи додаЇтьс€).

≤≤≤. ѕлануванн€ роботи навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету (ѕлан роботи додаЇтьс€).

IV. ѕлануванн€ науковоњ роботи на географ≥чному факультет≥.

(«а календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т, “« тем, ≥ндив≥дуальними планами роб≥т докторант≥в, асп≥рант≥в, здобувач≥в, що розгл€даютьс€ ≥ затверджуютьс€ вченою радою географ≥чного факультету).

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster†Шп|З@{;achnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.