Абітурієнту

Оновлено
2022-12-05
13:25

Співпраця зі стекхолдерами

Результати опитування випускників

21 вересня проведено лекцію-бесіду для педагогічних працівників Снятинського ліцею імені Василя Стефаника

21 вересня було проведено лекцію-бесіду для педагогічних працівників Снятинського ліцею імені Василя Стефаника із к.геогр.н, асистентом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ємчук Тетяною Володимирівною на тему “Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності”. Мета зустрічі- формувати уявлення про основи академічної доброчесність та нової шкільної культури; виявити особливості освітнього процесу, які впливають на стан академічної доброчесності у закладах загальної середньої освіти України. У ході зустрічі було обговорено: порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності, списування, об’єктивне оцінювання результатів навчання, тощо. Зустріч завершилась активним обговоренням питань в рамках тематики зустрічі.

            

Бінарна лекція на тему “Сучасна політична карта світу”

«Бінарна лекція» (від лат. Binarius – такий, що складається із двох частин) – це сучасна форма проведення лекції, що полягає у викладі матеріалу декількома лекторами, які взаємодоповнюють один одного. Розкриваючи одну і ту ж тему, вони ведуть дискусію між собою та залучають до обговорення аудиторію.

   

 

 

  14 вересня 2021 р. для студентів 4-го курсу спеціальності «Середня освіта (географія)» з курсу «Актуальні питання сучасної економічної географії» була проведена бінарна лекція на тему «Сучасна політична карта світу».

 

 

 

 

 

    Лектором Ячнюк Мариною Олександрівною було висвітленні основні питання даної теми, одним з яких було «Сучасні методи навчання на уроках географії в 10 класі».

    На лекцію було запрошено д. геогр. н., доцента, завідувача кафедри географії України та регіоналістики, вчителя-методиста, призера обласного етапу конкурсу «Вчитель року – 2010» в номінації «Географія», лауреата обласної педагогічної премії імені Омеляна Поповича Костащука Івана Івановича, який розкрив суть низки інтерактивних методів навчання під час уроків географії, проаналізував структуру, та детально розкрив суть елементів уроку.

    Наявність в аудиторії двох лекторів пожвавлює лекцію як традиційну форму навчання, формує культуру дискусії, вчить студентів порівнювати, дивитися на одне і те ж явище з різних сторін, сприймати різні точки зору як такі, що взаємодоповнюють одна одну, толерантно відноситися до них.

    Найкращим результатом була позитивна атмосфера, що панувала на лекції в аудиторії, створена також завдяки неординарним запитанням та додатковим елементам. Досвід бінарних лекцій був корисним для студентів 4-го курсу, які отримали потужний мотиваційний стимул до здобуття якісної освіти.

 

            

 

Науковий семінар

    

       11 травня на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту відбувся науковий семінар, підготовлений доцентом кафедри Грицку Веронікою Степанівною на тему: «Розвиток туристичних відносин між Україною та Румунією». На семінарі обговорено питання сучасного стану відносин між Україною та Румунією в туристичній сфері.  Особливої уваги заслуговує розгляд чинників, які сприяють позитивному розвитку відносин між країнами, серед яких виокремлюють: протяжність спільного кордону ( довжина кордону — 613,8 кілометрів, що становить 8,8% всього державного кордону України), значна кількість туристичних атракцій в обох державах, потужні діаспори з обох боків кордону, спільне історичне минуле, превалювання в обох державах православної церкви тощо. Проте, як показує досвід, досить малим є взаємний туристичний рух між країнами–сусідами.

      В даному контексті викладачами кафедри під керівництвом доповідача було обговорено негативні чинники, які перешкоджають активізації транскордонних туристичних відносин між Україною та Румунією. Базовими з яких являються: неналагоджене партнерство та співпраця між туристичними асоціаціями із України та Румунії – приватних та державних інституцій, які оперують у цій галузі, неналежне просування туристичних об’єктів на території обох держав, створення туристичних маршрутів, негативний стан туристичної інфраструктури в Україні,  відсутність прямого авіасполучення між державами, недостатня промоція українських курортів.  Основні висновки та пропозиції зроблені доцентом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Грицку Веронікою Степанівною в рамках наукового семінару можуть бути рекомендовані для фахівців сфери туристичних послуг, науковців, аспірантів і студентів та всіх кого цікавлять питання співробітництва між Україною та Румунією в рамках транскордонного туризму. 

             

Бінарне лекційне заняття доц. Грицку В.С.

14 квітня 2021 року на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту відбулося бінарне лекційне заняття на тему «Особливості навчання та виховання учнів у курсах шкільної географії» за участю кандидата педагогічних наук, директора закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, вчителя географії
села Суховерхів Кіцманської громади Миколи Степановича Крушельницького та доцента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Вероніки Степанівни Грицку з предмету «Методика викладання географії».

На лекції обговорювалися наступні питання:
1. Топоніміка у вивченні географії
2. Комп'ютерне навчання географії
3. Виховання патріотизму і національної свідомості на уроках географії
4. Екологічне виховання при вивченні географії
Після лекції відбувся активний обмін запитаннями між студентами, майбутніми вчителями шкіл та кандидатом педагогічних наук Миколою Степановичем Крушельницьким. Студентів цікавили питання походження топонімічних назв географічних об'єктів, виховання національної свідомості на уроках географії, екологічне виховання тощо.

 

 

12 квітня 2021 року відбулося підсумкове обговорення освітніх програм спеціальності «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. На онлайн зустрічі присутніми були як стейкхолдери так і викладачі географічного факультету, здобувачі вищої освіти спеціальності «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

В обговоренні взяли участь: Наталія Костянтинівна Куриш (к.п.н., заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області), Власов Сергій Анатолійович (директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоселицької міської ради Чернівецької області, вчитель географії Новоселицької гімназії Новоселицької міської ради), Мельничук Крістіна Тодорівна (вчитель географії та природознавства Валя Кузьминської І-ІІ ступеня ЗОШ Волоківсьої ТГ), Чубрей Юрій Геогргійович (начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької ТГ), Опаєць Катерина Костянтинівна (заступник директора з наукової роботи Глибоцького ліцею, вчитель географії), Драганчук Світлана Степанівна (керівник гуртка «Географічне краєзнавство» Сторожинецького ЦДЮТ, працюю на базі ОЗ Старожадівський НВК), Пілат Уляна Миколаївна (методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; викладач географії Чернівецької філії Львівського медичного фахового коледжу «Монада»).

На зустрічі узгоджено зміни внесені до навчального плану та ОПП «Географія» спеціальності «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

7 квітня 2021 року відбулося бінарне заняття з курсу «Проблеми викладання географії в школі (новітні технології викладання)» (викладач к.геогр.н., асист. Ходан Г.Д.) для студентів 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за участі вчителя – методиста ЗОШ № 5 м. Чернівці Чернеги Любов Іванівни на тему: «З досвіду реалізації наскрізних змістовних ліній при вивченні шкільної географії».

Під час зустрічі обговорили оновлену програму навчання географії у школі, її складові, звернено особливу увагу на формування змістових ліній при вивченні шкільних курсів.

На занятті були присутні викладачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії: доц. Холявчук Д.І., доц. Кирилюк С.М., ас. Добинда І.П., кафедри економічної географії та екологічного менеджменту: доц. Грицку В.С.

11 березня 2021 року відбулась онлайн зустріч із стейкхолдерами, викладачами географічного факультету та здобувачами вищої освіти спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» щодо обговорення освітньої програми «Середня освіта (Географія)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та освітньої програми «Середня освіта (Географія)» за другим (магістерським) освітнім рівнем вищої освіти.

В зустрічі взяло участь 89 осіб та відбулось обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ОП «Середня освіта (Географія)». На зустрічі присутніми були Власов Сергій Анатолійович (директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоселицької міської ради Чернівецької області, вчитель географії Новоселицької гімназії Новоселицької міської ради), Ахтемійчук Валентина Володимирівна (заступник директора Снятинського ліцею імені Василя Стефаника з навчально-виховної роботи), Мельничук Крістіна Тодорівна (вчитель географії та природознавства Валя Кузьминської І-ІІ ступеня ЗОШ Волоківсьої ТГ), Чубрей Юрій Геогргійович (начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької ТГ), Дробко Ірина Володимирівна. (заступник директора з виховної роботи Зарічненського ліцею Рівненської області), Опаєць Катерина Костянтинівна (заступник директора з наукової роботи Глибоцького ліцею, вчитель географії), Лазурко Світлана Іллівна (консультант комунальної установи Глибоцький центр професійного розвитку педагогогічних працівників), Безверха Віра Денисівна (керівник методичного об’єднання вчителів географії та економіки Глибоччини), Драганчук Світлана Степанівна (керівник гуртка «Географічне краєзнавство» Сторожинецького ЦДЮТ, працюючого на базі ОЗ Старожадівський НВК), Пілат Уляна Миколаївна (методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; викладач географії Чернівецької філії Львівського медичного фахового коледжу «Монада»). Внесені пропозиції та рекомендації розглянуті на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Висловлені пропозиції спрямовані на покращення фахових компетентностей здобувачів вищої освіти та будуть враховані в освітній програмі при остаточному обговоренні 12 квітня 2021р.

25 листопада 2020 року асистентом кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Добиндою І.П. була проведена бінарна лекція за участі т.в.о. заступника директора з наукової роботи Черемоського НПП Томнюк О.П. для студентів 1 курсу спеціальності 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія) з дисципліни «Основи раціонального природокористування та охорони природи» на тему «Збереження природних ландшафтів на прикладі національних природних парків».

На лекції було подано об'єкти ПЗФ України, їхня роль і значення у збереженні природних ландшафтів, розвиток об'єктів ПЗФ Чернівецької області, особливі та цінні об'єкти Черемоського НПП, а також було наголошено на основних компетенціях якими повивнен володіти випускник-географ для можливого працевлаштування на роботу у природоохоронні установи.

Присутніми на лекції були студенти 1 курсу, викладачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 106 Географія Мороз М., Ставчанська І. та Бубряк Б. (проходять асистентську практику).

23 листопада 2020 року заступником декана географічного факультету, асистентом кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Ходан Г.Д. була проведена бінарна лекція за участі в.о. директора НПП Вижницький Стратія В.І. для студентів 1 курсу спеціальності 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія) з дисципліни «Геоекологія» на тему «Розбудова національної екомережі України».

На лекції були розкриті питання становлення екомережі України, правові засади екологічної мережі України, розвиток екомережі Чернівецької області, проблемні питання функціонування екомережі області.

Присутніми на лекції були студенти 1 курсу, викладачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 106 Географія Мороз М., Ставчанська І. (проходять асистентську практику), студент-магістр 5 курсу Ткачук В.

Інтеграцію інструментів географічної науки та інструментів маркетингу було розглянуто на підсумковому занятті з навчальної дисципліни «Основи географічного менеджменту та маркетингу» (лектори курсу: доц. Данілова О.М., доц. Підгірна В.Н., ас. Єремія Г.І.), що відбулося 20 листопада 2020р. для студентів географічного факультету ОР «Бакалавр», що навчаються за ОП «Географія», «Середня освіта (Географія)» та за участі наукового співробітника Інституту географії НАН України, к.геогр.н. Олександра Лейберюка.

Під час заняття студенти були ознайомлені із особливостями та завданнями геомаркетингу, методами та інструментарієм геомаркетингових досліджень. Прикладні аспекти використання геоінформаційних технологій у вирішенні маркетингових завдань були розкриті запрошеним спікером, який наочно продемонстрував існуючі можливості сучасних геоінформаційних систем уприйнятті стратегічних управлінських рішень, які базуються на використанні методів географічного аналізу просторово розподілених предметів і явищ.

Як підсумок, було продемонстровано сфери застосування сучасного геомаркетингу, що стало унаочненням для фахівців-географів сфер подальшого використання набутих знань та можливостей подальшого працевлаштування.

13 листопада 2020 року доцентом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чубрей О.С. було організовано зустріч зі стейкхолдером. 

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Географія) начальник відділу освіти, молоді та спорту Глибоцької селищної ради об’єднаної територіальної громади Глибоцького району Чернівецької області Чубрей Ю.Г розкрив Концепцію розвитку Нової української школи на прикладі Глибоцької ОТГ. В ході зустрічі було окреслено перспективи функціонування соціальної сфери в територіальних громадах, зокрема загальної середньої освіти, охорони здоров’я серед учнівської молоді. Досліджено ризики функціонування сучасної системи фінансового вирівнювання, що пов’язані з впровадженням бюджетної децентралізації. Наведено приклади успішної реалізації грантових проектів Глибоцької ОТГ.

Учасниками вище зазначених заходів були студенти, учні, викладачі географічного факультету, зокрема: Данілова О.М., Підгірна В.Н., Холявчук Д.І., Ходан Г.Д.

13 листопада 2020 року за участі регіональної координаторки Всеукраїнської Ініціативи «Активна Громада» у м.Чернівці Інни Пашанюк відбулась лекція на тему: «Маркетинговий комплекс» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Географія» (спеціальність 106 «Географія») та ОП «Середня освіта (Географія)» (спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія») з дисципліни «Основи географічного менеджменту та маркетингу» (доц. Підгірна В.Н., доц. Данілова О.М., ас. Єремія Г.І.)

Під час навчального заняття були детально розглянуті питання сутності та основних складових маркетингового комплексу компанії – товар(послуга), ціна, комунікації та розподіл. Запрошений стейкхолдер поділився досвідом використання сучасних комунікаційних технологій, що впливають на сучасну модель купівельної поведінки споживачів, акцентувавши увагу необхідностірозробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв’язку між усіма елементами комплексу маркетингу. Окрім того, координаторка поділилась навичками інформаційної гігієни, яка є важливою складовою сучасного інформаційного суспільства.

Щиро вдячні за активну участь студентам, а стейкхолдеру за змістовне та цікаве спілкування !!!

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterN`о@§кLзchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.