Абітурієнту

Оновлено
2023-05-31
15:44

Міжнародна діяльність

Завдяки своїй багатогранній закордонній активності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича посилює свої світові мережеві контакти та, таким чином, підвищує свою міжнародну видимість та привабливість, а також бере на себе наукову та суспільну відповідальність у глобальному освітньому співтоваристві. Сьогодні пріоритетними регіонами міжнародного співробітництва університету і географічного факультету зокрема є насамперед країни ЄС (Польща, Німеччина, Румунія, Литва, Словаччина та іншими), країни близького зарубіжжя та Північна Америка (особливо США та Канада). Зважаючи на останні тенденції розвитку освіти та світових економічних процесів у найближчій перспективі налагодження зв’язків з країнами азіатського континенту, і зокрема Китаю.

Міжнародна діяльність факультету спрямована на академічну мобільність, стажування науково-педагогічних працівників, допоміжного персоналу та здобувачів вищої освіти на підставі укладених близько 200 угод про співпрацю, у рамках міжнародної платформи Erasmus+ зокрема; на наукову співпрацю у підготовці спільних міжнародних проєктів, спільне проведення конференцій, симпозуімів та семінарів, впровадження елементів дуальної освіти та практики подвійних дипломів.

Зокрема, у період з 4 липня по 15 липня 2022 року студенти спеціальності «Міжнародний туризм» проходили стажування в Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania (м. Ясси, Румунія). Брали участь у міжнародній «Літній школі з туризму «Ясси» (Jassy Summer School) .

Студенти спеціальності «Туризм» Талавера А. і Боєчко В. пройшли стажування на гірськолижних курортах Словаччини.
Студенти спеціальностей «Географія» та «Середня освіта (Географія)» проходили стажування у Варшавському університеті (м. Вроцлав, Польща). Брали участь у міжнародній «Літній школі карсту і спелеології, археологічно-палеонтологічних досліджень печери Оленяча у м. Сулішовіце» в рамках програми Еразмус+ та спільного наукового проекту «Дослідження викопної фауни і реконструкції змін природного середовища у неогені та плейстоцені Польщі та України у період з 10 липня по 31 липня 2022 року у рамках Угоди про співробітництво.

Основні види міжнародної діяльності викладачів географічного факультету впродовж останніх років:

Андрусяк Наталя Степанівна, доц. кафедри географії та менеджменту туризму, брала участь в освітньому соціальному проекті “ЧеstoryЯ” за підтримки управління освіти Чернівецької міської ради (проект створення відео уроків для ЗНЗ про Чернівці та чернівчан), листопад 2022 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037qbWhyB5Miz5C6DQ7hihM875Tzcs6rWoa9PeLvorcTN1yjBTqyCqKHFW8mWyqh8cl&id=100060895099925

Данілова Ольга Миколаївна, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, пройшла стажування у Європейському університеті Віадріна Франкфурт (Одер), Німеччина. Тема стажування: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження у навчальний процес України». Також Данілова О.М. пройшла міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (Phd) в країнах Європейського Союзу та в Україні» (м. Люблін, Польща).

Дарчук Костянтин Вікторович, завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями, з 24 січня по 04 березня 2022 р/ пройшов міжнародне онлайн-cтажування у Вищому Семінаріумі Духового університету Кардинала Вишинського (м. Варшава, Польща) на тему «Академічна доброчесність».
Асистентки кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Ганна Єремія та Марія Паламарюк пройшли стажування в університеті "Штефан чел Маре", м.Сучава, Румунія з 2 травня до 13 червня 2022 року. Мета стажування – розширення науково-педагогічного досвіду організації та здійснення освітнього процесу, поглиблення знань з питань управління туристичною інфраструктурою.

Пасічник Микола Дмитрович, доц. кафедри географії України та регіоналістики, є координатором міжнародного проекту ILCA (Innovation Laboratories for Climate Actions)

Поп`юк Яна Анатоліївна, асист. кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, була учасницею міжнародних проєктів INQUA 1606P «Ховрахи на марші: поширення і видоутворення протягом квартеру в Циркум-Понтичному регіоні та його околицях», 2018; «Середовище та культура граветських та епіграветських збирачів та мисливців в Середньому Подністров’ї», 2018/31/B/HS3/03125 (грант Національного наукового центру Польщі (2019-2022); «Палеосайти Подніпров’я в контексті розвитку місцевих музеїв» (грант Палеонтологічного товариства США, 2020). Яна Поп’юк з 5 по 9 жовтня 2021 р. в рамках грантової підтримки глобальної дослідницької мережі PAGES глобальної наукової програми сталого розвитку Future Earth для молодих вчених проходила наукове стажування на 4-му міжнародному воркшопі з регіональної кліматичної динаміки «Карпатсько-Балканський палеонауковий воркшоп 2021 (CBPW2021)» (Кирлібаба, Румунія).

Рідуш Богдан Тарасович, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, був учасником ряду міжнародних проектів та грантів:
1. Проект 2018/31/B/HS3/03125, грант Національного наукового центру Польщі. «Середовище та культура граветських та епіграветських збирачів та мисливців в Середньому Подністров’ї», керівник Марта Полтович-Бобак», (2019-2022).
2. Phylogeography, genetic diversity and habitats of occurence of moose (Alces alces) in Eurasia in Late Pleistocene and Holocene 2019-2022 Magdalena Niedzialkowska NCN
3. 2020. Paleosites of the Dnieper Area in the context of the development of local town museums, Paleontological Society, USA, Outreach and Education Grant
4. “Snow-avalanche activity from Romanian and Ukrainian Easthern Carpathians”, funded by AUF and IFA Romania, 2019-2021.
5. INQUA project 1606P Ground squirrels on the march: expansion and speciation in the Quaternary of the Circum-Pontic area and surroundings, 2018.
6. H2020 European Research Council, 310763, Michael Hofreiter , Evolutionary genomics of Crocuta. European Research Council (consolidator grant 829 GeneFlow # 310763 to M.H.).
7. Roznorodnosc genetyczna i wybiorczosc srodowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w poznym plejstocenie i holocenie w Europie i Azji. Czas trwania projektu: 2014 – 2017 r., Zrodlo finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr Magdalena Niedzialkowska.
За програмою міжнародної викладацької мобільності Ersamus+ Partner Countries, у 2021 році проф. Богдан Рідуш прочитав серію лекцій для студентів Вроцлавського університету. Лекції прочитані англійською мовою, запитання та відповіді були як англійською, так і польською мовами.
Рідуш Б. пройшов міжнародне стажування в Яському університеті імені Александра Іона Куза (м. Яси, Румунія) за програмою міжнародної мобільності для тренінгу “Erasmus+ Staff Training Mobility” в галузі “Географія та Геологія”, з 4 по 8 квітня 2022 р. Рідуш Б. та Поп’юк Я. пройшли міжнародне стажування у Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Польща) за програмою міжнародної мобільності для викладання (8 годин) “STAFF TEACHING MOBILITY” Erasmus+ (з 11 липня по 15 липня 2022 р.); а також міжнародне стажування для викладання у міжнародному дослідницькому таборі «Літня школа карсту і спелеології» та археологічно палеонтологічних розкопок в печері Раніферовій в м.Сулішовіце (Краківсько-Ченстоховська Юра), з 11 липня по 31 липня 2022 р.
Рідуш Б. та Поп’юк Я. стали одними із наукових партнерів підписаної угоди про співпрацю (27.11.2022 р.) між НПП «Черемоський», вченими Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та Сучавського університету ім. Штефана чел Маре, громадськими організаціями Румунії та України. Угодою передбачена робота у напрямку створення першого в Європі «Парку миру» між Румунією та Україною.

Скутар Тетяна Дмитрівна, доц. кафедри географії та менеджменту туризму, стала стипендіаткою програми ERASMUS+ (Сучавський Університет «Штефана чел Маре» (Румунія, липень 2022 р.).

Холявчук Дарія Іванівна, кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, брала участь у міжнародному проєкті 09-AUF, ACTIVNEIGE «Activité des avalanches des neige dans les Carpates Orientales Roumaines et Ukrainiennes» («Снігові лавини в Румунських та Українських Східних Карпатах»), фінансований AUF і IFA, Румунія, 2019-2021 рр. У 2022 році Дарія Іванівна взяла участь у 10-му міжнародному тижні Еразмус+ в рамках академічної мобільності в партнерському Західному Університеті м. Тімішоара. З 5 серпня по 5 жовтня 2022 р. у рамках індивідуального наукового гранту JESH Ukraine за підтримки Австрійської Академії наук доц. Холявчук Д. І. проходила наукове стажування в Університеті м. Інсбрук. Дарія Іванівна долучилась до міждисциплінарного дослідницького простору «Гірські регіони» та отримала науковий супровід у розвитку наукового дослідження «Снігові лавини в Українських Карпатах на тлі кліматичних змін». 

Чубрей Олександра Степанівна, доц. кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, брала участь у проєкті міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)», що фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо Гуманітарного та Технічно-Економічного Співробітництва, який впроваджується компанією Global Communities та діє на підставі протоколу про співробітництво між Глибоцькою селищною радою та Програмою DOBRE в Україні. Строк реалізації Програми DOBRE з 10 грудня 2020 року по 30 вересня 2022 р. Також Чубрей О.С. бере участь у міжнародному проєкті в рамках Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2023 р.р. «Транскордонна освітня мережа між Ботошанським повітом (Румунія) та Глибоцьким районом (Україна)», ідентифікаційний номер 2SOFT/1.1/112, номер реєстраційної картки 4334, що фінансується за рахунок гранту Європейського Союзу.
Олександра Чубрей пройшла міжнародне стажування з 22 серпня по 30 вересня 2022 р. у польсько-українській фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC, KRS: 0000647929) спільно із Західно-Фінляндським Коледжем на тему «Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів».

Ющенко Юрій Сергійович, кафедри географії України та регіоналістики, є експертом у міжнародному проекті «Technology Needs Assessment» (TNA), напрямок «Адаптація до змін клімату» сектор водного господарства (2019 р.) https://mepr.gov.ua/news/33450.html. В жовтні 2022 року розпочалось впровадження проєкту “Безпека та захист – спільний фактор транскордонного співробітництва», код 2SOFT/4.2/18, що фінансується Спільною Операційною Програмою «Румунія – Україна 2014-2020» (впроваджується ОДА, ГО “Агенція інновацій та розвитку” та Сучавською повітовою радою). Проєкт орієнтований на сповіщення населення та зменшення негативного впливу від наводнень та зсувів у транскордонному регіоні (Чернівецька область – Сучавський повіт). Науковці географічного факультету виступають в ролі експертів проєкту (проф. Ющенко Ю.С.) та його координаторів (доц. Пасічник М.Д.).

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЅ•@M›Bѕchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.