Абітурієнту

Оновлено
2020-06-25
13:46

Студентські гуртки

На географічному факультеті діють студентські гуртки

На кафедрі геодезії, картографії та управління територіями діє науковий гурток «Меридіан» (керівник – кандидат географічних наук, доцент кафедри І.С. Березка). Гурток пересічно нараховує 25 студентів, 2-5 курсів.
Метою роботи і основними завданнями гуртка є сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів, формуванні в них інтересу до наукової творчості, навчанні методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в геодезії, картографії та землеустрої, сприянні поглибленому вивченню навчального матеріалу, виявлення обдарованих і талановитих студентів, використання їхнього творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань організації землеустрою території та проведення комплексу топографо-геодезичних вишукувальних робіт.

На кафедрі географії та менеджменту туризму діє туристично – краєзнавчий гурток (керівник – кандидат географічних наук, доцент кафедри Ж.І. Бучко, староста гуртка – студентка 318 групи Паламарчук Дарія).
Метою діяльності туристично-краєзнавчого гуртка є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі туристично-краєзнавчої діяльності. Заняття у гуртку передбачає викладання основ туризму і краєзнавства та методики, що дозволить студентові одержати знання, необхідні фахівцеві в галузі туризму.
Заняття у гуртку передбачає практичну діяльність.
Основні напрями діяльності гуртка:дослідження теоретичних проблем організації туристично-краєзнавчої роботи, виявлення ресурсної основи розвитку туризму і краєзнавства в Карпатському регіоні, формування знань і умінь в організації екскурсій та походів для різних категорій населення, маркетингові дослідження в галузі туризму і краєзнавства, оволодіння методикою організації різних видів туристично-краєзнавчої діяльності залежно від потреб туристів, їх вікових та соціальних особливостей, дослідження психологічних і соціокультурних особливостей споживачів туристичних послуг.

На кафедрі географії України та регіоналістики діє студентський науковий гурток «Географія України»  (керівник – доктор географічних наук, доцент кафедри І.І. Костащук , староста – студентка 302 групи Зарішняк Наталія).
Метою діяльності наукового студентського гуртка є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі географо-краєзнавчих пошуків та досліджень території України. Заняття у гуртку передбачають краєзнавчо-пошукову (дослідницьку, екскурсійну тощо) діяльність з метою ознайомлення із унікальними природними, суспільними, туристичними та іншими об’єктами рідного краю та України вцілому.
Студенти, що займаються у гуртку, беруть участь у наукових дослідженнях, що проводить кафедра, організовують квести, виїзні подорожі, розважально-тематичні вечори та інші заходи, різноманітні конкурси, вікторини, брейн-ринги тощо, а також знайомляться із цікавими географічними об’єктами на території України та проводять їх популяризацію з метою підвищення туристичної привабливості.

На кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії діє студентський науковий  гурток  «Сталагміт» (науковий керівник: доктор географічних наук, професор Б.Т. Рідуш, староста: студент 3-го курсу Д. Соломенко).
Метою діяльності Наукового гуртка «Сталагміт» є створення умов для розкриття наукового потенціалу студентів, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризації природничої географії, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.
Учасники гуртка регулярно проводять польові геологічні та палеонтологічні дослідження в печерах та на геологічних розрізах Придністров’я і Карпат, беруть участь в польових дослідженнях закордоном (Польща).

На кафедрі соціальної географії та рекреаційного природокористування працює науково-дослідний гурток „Сім туристично-рекреаційних чудес України” (керівник: кандидат біологічних наук, доцент  Н.С. Андрусяк). У роботі гуртка приймають участь студенти ІІІ-У курсів (48 осіб).
Наукова спрямованість гуртка – дослідження рекреаційно-туристичної привабливості території рідного краю, виявлення перспективних районів розвитку рекреаційно-туристичного природокористування.

На кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів студентський науковий гідрологічний гурток (керівник – к. геогр. н., доц. Николаєв Андрій Миколайович).
Основною метою та завданням діяльності гідрологічного гуртка є участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри за напрямом «Якість річкових природно-антропогенних систем та інтегроване управління водними ресурсами Передкарпаття»,   заохочення студентів до проведення самостійних та творчих наукових досліджень, оволодіння сучасними методиками наукових пошуків у галузі гідрометеорології та гідроекології, виявлення обдарованих студентів, які прагнуть до участі в наукових пошуках розв’язання окремих наукових завдань.
Робота гуртка передбачає проведення самостійних, у тому числі польових, гідрологічних досліджень.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterРЃь@XЗцЭѕchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.