Абітурієнту

Оновлено
2023-05-31
15:44

Академічна доброчесність

Заходи з популяризації академічної доброчесності на 2023 р.

Заходи з популяризації академічної доброчесності на 2022 р.

Правила академічної доброчесності у Чернівецькому націоналньому університеті імені Юрія Федьковича

Рекомендації МОНУ для ЗВО щодо дотримання принципів академічної доброчесності

Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Корисна інформація

Зміни до Складу комісії з питань етики та академічної доброчесності географічного факультету від 22.02.2023р.

Зміни до Складу комісії з питань етики та академічної доброчесності географічного факультету від 22.09.2021р.

Склад комісії з питань етики та академічної доброчесності географічного факультету

Контакти

Онлайн-зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня географічного факультету із заступником директора з питань інформаційних технологій щодо дотримання академічної доброчесності

      9 вересня 2021 р. у рамках заходів з популяризації академічної доброчесності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбулась онлайн-зустріч здобувачів другого (магістерськорівня географічного факультету із заступником директора з питань інформаційних технологій щодо дотримання академічної доброчесності під час підготовки та здачі курсових та кваліфікаційних робіт. Олег Іванович розповів про особливості застосування університетської антиплагіатної системи Unicheck, механізм застосування якої затверджений «Положенням про процедуру впровадження антиплагіатної системи у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view .На прохання магістрів заступник директора поділився рекомендаціями щодо трактування та застосування показників оригінальності, схожості та цитат у студентських наукових роботах.

                                    

       

 

 

Вебінар «Академічна доброчесність - модель якісної освіти»

28 травня 2021 року для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» проведено вебінар на тему «Академічна доброчесність - модель якісної освіти».
У рамках заходу розглянуто поняття та основні фундаментальні цінності академічної доброчесності, а також прояви академічної недоброчесності та можливості їх подолання.
У вебінарі взяли участь завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів проф. Ющенко Ю.С., гаранти освітніх програм та викладачі. Асистент кафедри, член комісії з питань етики та академічної доброчесності географічного факультету Гончар Олеся ознайомила здобувачів освіти з основними законодавчими аспектами поняття «академічна доброчесність», наголосила на дотриманні принципів, правил академічної доброчесності в освітньому процесі всіма його учасниками, представила українські практики забезпечення дотримання норм академічної доброчесності в сучасному освітньому середовищі. Доречним і цікавим доповненням до сказаного були слайди, що допомогли яскравіше представити пропоновані думки.

Захід з популяризації академічної доброчесності

25 травня 2021 року у рамках заходів з популяризації академічної доброчесності проведено інформаційну годину для студентів спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)». Завідувачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії і кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, гаранти освітніх програм та викладачі кафедр взяли участь в обговоренні питань, пов’язаних з дотриманням академічної доброчесності під час проведення контрольних заходів. Зокрема, здобувачів ознайомлено зі складом та функціями Комісії з питань етики та академічної доброчесності на географічному факультеті. Гаранти освітніх програм проінформували здобувачів про Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Правила академічної доброчесності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Вебінар з академічної доброчесності для співробітників ЧНУ

19 травня 2021 року викладачі географічного факультету взяли участь у вебінарі з академічної доброчесності для співробітників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Під час заходу учасники подискутували про принципи академічної доброчесності, шляхи вирішення проблеми недоброчесності, про можливості удосконалення методів навчання, схем оцінювання студентів. Всі учасники наголосили на важливості об’єктивності оцінювання як ключового аспекту дотримання академічної доброчесності.

Вебінар з академічної доброчесності для студентів ЧНУ

7 квітня 2021 року відбувся вебінар з академічної доброчесності для студентів ЧНУ. Географічний факультет представляли:

1.Скігар Христина(кафедра економічної географії та екологічного менеджменту)
2.Меленко Андрій(кафедра геодезії, картографії та управління територіями)
3.Марко Ірина(кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії)
4.Колосівський Назар(кафедра географії України та регіоналістики)
5.Чубенко (Чумак) Ольга(кафедра географії та менеджменту туризму)
6.Боєчко Вікторія(кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування)
7.Николайська Ольга(кафедра гідрометеорології та водних ресурсів).

Науково-практичний семінар

На кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту проведено науково-практичний семінар для здобувачі вищої освіти та викладачів з питаннь академічної доброчесності. Доценти кафедри Чубрей О.С. та Підгірна В.Н. організували 25 березня 2021 року, для студентів спеціальностей «Менеджмент», «Географія»; «Середня освіта (Географія)», навчальний воркшоп «Академічна доброчесність: практичний вимір». Спікером даного заходу виступив студент Києво-Могилянської академії Дмитро Солдатенко, який поділився власним досвідом написання науково-дослідних робіт із дотриманням принципів академічної доброчесності.

Також впродовж заходу учасники обговорили суть академічної доброчесності, найпоширеніші форми її порушення здобувачами освіти та види відповідальності за такі порушення. 

Також увагу студентів було звернуто на нормативну документацію, яка формує правове поле для академічної відповідальності, а саме було обговорено основні положення ст. 42 Закону України «Про освіту» та чинні правила академічної доброчесності діючі у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. На даному етапі про академічну доброчесність можна говорити як про чітко виписане поняття, яке має свої характеристики, виконавців і відповідальних, а також конкретну регламентацію та вимоги.

За результатами проведеного воркшопу було узагальнено, що чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма, причетними до освітнього процесу. Відвага ж є здатністю чинити доброчесно всупереч страху чи тиску та вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших. Ці постулати є основою функціонування університетської спільноти на засадах довіри, взаємоповаги та честі.

Науково-практичний семінар

18 березня 2021 року відбувся науково-практичний семінар на тему: «Академічна доброчесність: виклики сучасності». Учасники обговорили сучасний стан і перспективи розбудови доброчесної вищої освіти в Україні з позицій запобігання явищам корупції, плагіату, нарощення конструктивного діалогу і довіри між усіма учасниками освітнього процесу.

Модератором даного дійства виступив заступник директора з питань інформаційних технологій Наукової бібліотеки ЧНУ ім. Ю.Федьковича, к.і.н. Шилюк О. І.

В цілому проведені заходи були побудовані таким чином, щоб згуртувати зусилля усіх навколо питань популяризації академічної доброчесності, розбудови конкурентної вищої освіти в Україні, базованої на цінностях доброчесності, моралі, довіри і взаємоповаги.

Інформаційний захід щодо академічної доброчесності

16 грудня 2020 р. у межах заходів з популяризації академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковичана 2020 – 2021 н.р. кафедрою фізичної географії, геоморфології та палеогеографії під керівництвом завідувача, проф. Круля В. П. проведено інформаційний захід щодо сутності академічної доброчесності, нормативних документів університету, що її регламентують, та застосування їх у в навчальному процесі. Захід проводився для студентів, які навчаються за ОП «Географія» та ОП «Середня освіта (Географія)». Обговорено Правила академічної доброчесності та Етичний кодекс Чернівецького національного університету, проаналізовано можливі ситуації порушень академічної доброчесності та процедуру виявлення академічного плагіату як під час екзаменаційної сесії, так і під час поточного оцінювання. Студентам запропоновані інформаційні ресурси і корисні посилання, за якими можна ознайомитись детальніше з усіма аспектами академічної доброчесності та звернутись за підтримкою з цих питань.

Академічна доброчесність у Чернівецькому національному університеті

16.11.2020 року на кафедрі Географії України та регіоналістики відбулася зустріч студентів-магістрантів ОП «Регіональний розвиток та просторове планування» та ОП «Географія» із заступником директора наукової бібліотеки ЧНУ з питань інформаційних технологій, кандидатом історичних наук Шилюком Олегом Івановичем.

Було проведено бесіду на тему «Академічна доброчесність у Чернівецькому національному університеті».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterQ†ЦFQw@ея,chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.