Абітурієнту

Оновлено
2023-05-31
15:44

Наукова робота

Звіт про наукову роботу географічного факультету за 2021-2022 н.р.

Наукова робота на географічному факультеті за 2021-2022 н.р. у цифрах

На географічному факультеті функціонує вчена рада по захисту кандидатських дисертацій, аспірантура з підготовки доктора філософії (PhD) з галузі знань 10 «Природничі науки» 106 «Географія».

Активно розвивається міжнародна співпраці з університетами-партнерами. Викладачі та студенти факультету беруть участь у програмах обміну.

Що два роки факультет організовує міжнародні конференції, які супроводжуються активними польовими семінарами та екскурсіями («Річкові долини: природа-ландшафти-людина» – 2007; «Історична географія та історія географії» – 2009; «Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій – 2013; «Рельєф і клімат» – 2014, 2018; «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича)» – 2016). На 2021 рік заплановано проведення конференції «Культурний ландшафт як географічний феномен» (до 145-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича).

Науково-дослідна діяльність кафедр факультету спрямована на вивчення структурних змін господарського комплексу Карпато-Подільського регіону України в сучасних умовах; географічних аспектів способу життя населення Карпатських областей України; географічних особливостей людського розвитку Західного регіону України; ландшафтний та ландшафтно-геохімічний; історико-географічний напрям; геоморфолого-палеогеографічний напрям; методологія і методика моніторингу земель та природних ресурсів; геодезичні; геоекологічні, ландшафтні та ін. види моніторингу земель та пов’язаних із ними природних ресурсів і техногенних процесів; системне моделювання землекористувань і комплексна організація територій; оптимізація топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастрових та моніторингових робіт із застосуванням ГІС-технологій; краєзнавчо-туристичний напрям, суспільно-географічний напрям.

З 1996 року на факультеті виходить друком Науковий вісник Чернівецького університету Серія: Географія.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster©g•Л<@љJѕ…chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.