Абітурієнту

Оновлено
2021-09-23
12:52

Конференції

 

7-9 травня 2020 року на кафедрі географії України та регіоналістики відбулася он-лайн міжнародна науково-практична конференція «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика» присвячена 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика» (07-09.05.2020)

26-28 вересня 2018 року пройшла Друга Міжнародна наукова конференція «Рельєф і клімат». Організатори конференції: кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, національний природний парк «Черемоський», Європейська асоціація студентів-географів (Чернівецький відділ). Конференція проходила на базі національного парку «Черемоський».

В роботі конференції взяли участь 110 науковців з Інституту географії, Інституту зоології НАНУ, Анадолуського, Краківського, Люблінського, Сучавського, Вінницького, Київського, Львівського, Луцького технічного, Житомирського, Сумського, Тернопільського, Уманського, Харківського, Дрогобицького педагогічного університету, Чернігівського колегіуму, Національного університету водного господарства та природокористування, Українського гідрометеорологічного інституту, НПП «Черемоський» з Польщі, Румунії, Молдови, Туреччини, України. На пленарних засіданнях презентовані результати міждисциплінарних палеогеографічних, кліматологічних, геоморфологічних, прикладних природничих досліджень. Основні напрямки роботи конференції:

  • рельєф і клімат – динамічні компоненти ландшафту і чинники його генези
  • палеорельєф і палеоклімат
  • вплив рельєфу і клімату на природокористування
  • дослідження молодих вчених у вивченні рельєфу і клімату.

Друга частина конференції, польова наукова екскурсія, проходила Буковинськими Карпатами та передгір'ям – цікавими та маловивченими природними об'єктами масиву Чорний Діл та навколишнього середньогір'я на теренах національного природного парку Черемоський. Наголошується на унікальних геологічних, палеогеографічних, геоморфологічних, кліматичних і ландшафтних рисах території.

Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Рельєф і клімат» (26-28.09.2018)

11-13 жовтня 2016 р. на географічному факультеті відбулася Міжнародна наукова конференція «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича)». У роботі конференцій взяли участь 200 учасників з України, Польщі, Болгарії, які представляли результати наукових напрацювань Інституту географії НАНУ, Вінницького, Київського, Львівського, Ніжинського, Східноєвропейського, Тернопільського, Уманського, Харківського, Херсонського, Чернівецького Чорноморського, Щецинського університетів, «Львівської політехніки» та ін.

Актуальні питання розвитку наукових ідей обговорювались за такими основними напрямками: сучасні тенденції розвитку географії України та географічного українознавства, розвитку природничо-географічних ідей, традиційних та новітніх напрямків розвитку української суспільної географії, внутрішнього та міжнародного туризму в Україні, гідрометеорологічних процесів та ресурсів, картографо-геодезичного забезпечення й ГІС-моделювання в геосистемологічних дослідженнях

Було заслухано 130 доповідей про результати суспільно-географічних, фізико-географічних і геоекологічних, краєзнавчих досліджень, які висвітлюють різноманіття України в контексті постановки проблем регіонального розвитку та пошуку шляхів їх вирішення.

Відбулася велика 2 денна екскурсія м. Чернівці – смт. Кельменці – с. Нагоряни – с. Непоротово - м. Новодністровськ – м. Чернівці та одноденна за маршрутом м. Чернівці –с. Банчени – с. Біла Криниця – с. Старий Вовчинець – смт. Глибока – с. Димка – с. Волока - м. Чернівці

За результатами конференції прийнято важливі рішення та рекомендації:

  1. Зважаючи на результати проведення конференції, поширити практику організації подібних заходів по всіх регіонах України із запрошенням відповідних фахівців з інших країн, найперше – країн-сусідів.
  2. Основними перспективними напрямами досліджень сучасної географічної науки вважати:

1) розроблення концепцій і програм створення природних каркасів екологічної безпеки території країн і регіонів, де географи повинні брати найактивнішу участь, враховуючи величезний нагромаджений досвід із вивчення складних природно-антропогенних систем і комплексів;

2) дослідження теоретичних, методичних та практичних питань планування територій, містобудівного освоєння територій, визначення інтегрального потенціалу територій та кадастрової оцінки територіальних ресурсів;

3) обґрунтування раціональної територіальної організації суспільства та його складових;

4) дослідження проблем використання туристсько-рекреаційних ресурсів України, питань організації туристичної, рекреаційної, екскурсійної діяльності та готельного господарства;

5) дослідження проблем екологічної безпеки, збалансованого регіонального розвитку, їхніх просторових аспектів;

6) моніторинг динаміки якості життя населення України у загальнонаціональному та регіональному форматах, просторовий аналіз її складових підсистем.

Путівник наукової екскурсії конференції

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича)» (11-13.10.2016)

23-25 жовтня 2014 року кафедрою фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича спільно з кафедрою землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою геоморфології та палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка, Українським географічним товариством та Державною вищою школою ім. Папи Римського Івана Павла ІІ в м. Біла-Підляська проведений міжнародний симпозіум «РЕЛЬЄФ І КЛІМАТ».

Глобальні зміни клімату і чутливість рельєфу до них спонукають до міжнародної співпраці у дослідженнях та обміну досвідом з теоретичних питань і регіональних напрацювань. Саме цим цілям підпорядкована робота Міжнародного симпозіуму «Рельєф і клімат». У роботі симпозіуму брали участь 80 науковців, що представляли 29 провідних навчальних і наукових установ України, Польщі, Словаччини, Румунії, Великобританії і Бельгії. На симпозіумі представлені результати наукових досліджень Київського, Львівського, Чернівецького, Вінницького, Харківського, Одеського, Ніжинського, Уманського, Краківського, Сілезького та Університету в Яссах та Жешові, Польського державного науково-дослідного геологічного інституту, Словацького геологічного інституту та Кембриджського університету.

Обмін думками на пленарних засіданнях і в польових умовах вказує на багатоплановість підходів до проблематики взаємодії рельєфу і клімату. Це відображено в основних напрямках симпозіуму: динаміка екзоморфогенезу на тлі кліматичних змін; чинники і прояви орокліматогенезу; катастрофічні зміни рельєфу і кліматичні події. Матеріали за підсумками роботи симпозіуму представлені в збірнику.

 

9-11 жовтня 2014 року на кафедрі географії України та регіоналістики відбулася міжнародна науково-практична конференція «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика» присвячена 25-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження професора Ярослава Жупанського


 

 

 

 

 

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster’ЖИa<@айnchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.