Абітурієнту

Оновлено
2021-07-14
16:36

Про вісник

Випуски

Для авторів

Контакти

Новий сайт

Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, серія «Географія» видається з 1996 року. Його тематика охоплює питання фізичної та суспільної географії, гідрології та кліматології, геодезії, картографії та ГІС-технологій, туризму, методики викладання географії та інші питання наук про Землю. Вісник друкується за ухвалою вченої ради Чернівецького національного університету та вже понад 20 років входить до переліку видань державної атестаційної комісії України. Редакційна колегія віснику в різні роки включала видатних вчених з Польщі, України, Канади, Німеччини, Румунії, Словаччини, Росії. Журналу присвоєний ISSN: 2311-9276.

Редакційна колегія: Редакційна рада:
Головний редактор – В.П. Руденко
Заступник головного редактора – В.П. Круль
В.М. Гуцуляк, В.О. Джаман, М.В. Жук,
К.Й. Кілінська, Б.Т. Рідуш, Т.В. Соловей,
П.О. Сухий, Ю.С. Ющенко, В.Г Явкін
Відповідальний секретар – Г.Д. Ходан
В. Андрейчук (Польща),
О. Володченко (Німеччина),
М. Куниця (Росія),
К. Місевич (Росія),
П. Спішак (Словаччина),
І. Стебельський (Канада),
В. Сурд (Румунія)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Міністерства Юстиції України серія КВ № 15750-4222Р від 26.10.2009
Входить до переліку наукових видань ДАК України

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterE­®™@ўЭщchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.