Абітурієнту

Оновлено
2022-12-05
13:25

Про вісник

Випуски

Для авторів

Контакти

Офіційний сайт

Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, серія «Географія» видається з 1996 року. Його тематика охоплює питання фізичної та суспільної географії, гідрології та кліматології, геодезії, картографії та ГІС-технологій, туризму, методики навчання географії та інші питання наук про Землю. Вісник друкується за ухвалою вченої ради Чернівецького національного університету та вже понад 20 років входить до переліку видань державної атестаційної комісії України. Редакційна колегія віснику в різні роки включала видатних вчених з Польщі, України, Канади, Німеччини, Румунії, Словаччини, Росії. Журналу присвоєний ISSN: 2311-9276.

Редакційна колегія:

Руденко Валерій Петрович (головний редактор), д.геогр.н., професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)                 https://orcid.org/0000-0002-7542-4399

Рідуш Богдан Тарасович (заступник головного редактора), д.геогр.н., професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)          https://orcid.org/0000-0002-5896-6073

Бучко Жанна Іванівна, д.геогр.н., доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) https://orcid.org/0000-0003-0066-9284

Данілова Ольга Миколаївна, к.с.-г. н., доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) https://orcid.org/0000-0003-3800-6750

Кирилюк Сергій Миколайович, к.геогр.н., доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) https://orcid.org/0000-0002-2532-404X

Кілінська Клавдія Йосипівна, д.геогр.н., професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)https://orcid.org/0000-0002-0458-3093

Король Олександр Дмитрович, д.геогр.н., доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) https://orcid.org/0000-0002-1114-1090

Костащук Іван Іванович, д.геогр.н., доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) https://orcid.org/0000-0002-9338-4538

Сухий Петро Олексійович, д.геогр.н., професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)https://orcid.org/0000-0003-2164-182X

Холявчук Дарія Іванівна, к.геогр.н., доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) https://orcid.org/0000-0002-7489-7848

Ющенко Юрій Сергійович, д.геогр.н., професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) https://orcid.org/0000-0001-5616-8089

Чаплінський Павел, доктор наук про Землю, професор (Щецинський університет) https://orcid.org/0000-0001-5093-941X

Цебульська Марта, Ph. D. Eng, професор (Краківський технологічний університет) https://orcid.org/0000-0002-6255-2295

Поп Олімпіу Ph D. Geography, лектор (Університет «Бабеш-Бояй», м. Клуж-Напока, Румунія) https://orcid.org/0000-0003-0125-8911 *

Ходан Галина Дмитрівна (відповідальний секретар), к.геогр.н., асистент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) https://orcid.org/0000-0002-4368-5754

     Затверджено на засіданні Вченої ради географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, протокол № 14 від 19 травня 2021 року
   *Затверджено на засіданні Вченої ради географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, протокол № 5 від 24 листопада 2021 року

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Міністерства Юстиції України серія КВ № 15750-4222Р від 26.10.2009
Входить до переліку наукових фахових видань України  - категорія "Б" (103 - Науки про Землю, 106 - Географія) відповідно до наказу МОН від 06 червня 2022 року №530

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterэЋu@©hыchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.