јб≥тур≥Їнту

ќновлено
2020-10-22
20:31

¬≥тальне слово декана

¬ельмишановн≥ аб≥тур≥Їнти, студенти, викладач≥, батьки, колеги! ўиро в≥таЇмо ¬ас на сайт≥ географ≥чного факультету славного „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича!

√еограф≥чн≥ осв≥та ≥ наука в „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича започаткован≥ з 1876 року, коли у склад≥ ф≥лософського факультету була в≥дкрита м≥нералог≥чна лаборатор≥€ ≥ почалос€ читанн€ географ≥чних курс≥в з ф≥зичноњ географ≥њ м≥нерал≥в, св≥товоњ торг≥вл≥, статистики. –озвиток географ≥њ в ун≥верситет≥ пов’€заний з≥ славними ≥менами викладач≥в та науковц≥в  арла ¬рба, ќ. Ћенца, ќ. «упана,  . Ѕретеску, √. ¬анькова, ћ.  ан≥болоцького,  . √еренчука, ј. —ин€вського, ¬. ЋебедЇва, я. ∆упанського, ћ. ≤гнатенка, ћ.  униц≥, ћ.  рачила, ј. Ўвиденка, що своЇю невтомною д≥€льн≥стю збагатили та прославили буковинську Alma-Mater в ”крањн≥, ™вроп≥ та св≥т≥ загалом.

—ьогодн≥ географ≥чний факультет Ї одним з пров≥дних структурних п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету. Ќа с≥мох випускових кафедрах на денн≥й та заочн≥й формах навчаЇтьс€ близько 1000 студент≥в за 15 осв≥тн≥ми напр€мами та 9 спец≥альност€ми. Ќавчально-виховну та науково-досл≥дну роботу зд≥йснюють 12 професор≥в, доктор≥в наук, 36 доцент≥в, кандидат≥в наук та 5 асистент≥в.

ѕ≥дготовку фах≥вц≥в за осв≥тн≥ми напр€мами "√еограф≥€", "–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€" спец≥альност≥ "√еограф≥€",  зд≥йснюють випусков≥ кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ (зав≥дувач – проф. ¬.ѕ.  руль), економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту (зав≥дувач - доц. ¬.я.¬ацеба), географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики (проф. ¬.ќ. ƒжаман). —пец≥альн≥сть "—ередн€ осв≥та (географ≥€)"  забезпечують кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ , економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту. ћенеджер≥в туристичноњ ≥ндустр≥њ готуЇ кафедра економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту (зав≥дувач доц.¬.я.¬ацеба).

Ќапр€ми "√≥дрометеоролог≥€"  та "√≥дролог≥€" веде кафедра г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в (зав≥дувач – проф. ё.—. ёщенко).

ѕ≥дготовку бакалавр≥в та маг≥стр≥в за напр€мами та спец≥альн≥стю "“уризм" забезпечують кафедри географ≥њ та менеджменту туризму (зав≥дувач - доц. ќ.ƒ. ороль), соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ (зав≥дувач – д.геогр.н., проф.  .….  ≥л≥нська).

‘ах≥вц≥в за спец≥альн≥стю "√еодез≥€ та землеустр≥й" випускаЇ кафедра геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми (зав≥дувач – д.геогр.н., проф. ѕ.ќ. —ухий).

ѕ≥д час навчанн€ в ун≥верситет≥ студенти п≥знають природу ≥ господарство п≥д час навчальних ≥ виробничих практик, що провод€тьс€ у мальовничих районах ”крањнських  арпат, ѕридн≥стров’€, на ѕол≥сс≥, в  риму, а також у ѕольщ≥, Ѕолгар≥њ, –умун≥њ, —ерб≥њ, з навчальними закладами €ких укладен≥ договори про сп≥впрацю.

¬ипускники геофаку працюють в осв≥т€нських закладах, у проектно-пошукових та науково-досл≥дних, природоохоронних установах, метеоролог≥чних ≥ г≥дролог≥чних експедиц≥€х ≥ станц≥€х, г≥дрометеобюро ≥ обсерватор≥€х, картограф≥чн≥й служб≥ ”крањни, в економ≥чних установах, органах державного та рег≥онального управл≥нн€, туристичних орган≥зац≥€х ≥ ф≥рмах, комерц≥йних установах та закладах ”крањни та за кордоном.

« повагою ≥ найкращими побажанн€ми, декан географ≥чного факультету, проф. ¬алер≥й –уденко.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterШz„£Ћ@.b$є†chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.