Абітурієнту

Оновлено
2023-05-31
15:44

Вітальне слово декана

Вельмишановні абітурієнти, студенти, викладачі, батьки та колеги!

     Щиро вітаємо Вас на сайті географічного факультету славного Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича!

Географічні освіта і наука в ЧНУ ім. Ю. Федьковича започатковані з 1876 року, коли у складі філософського факультету була відкрита мінералогічна лабораторія та розпочата робота географічних курсів з фізичної географії мінералів, світової торгівлі й статистики. Розвиток географії в університеті пов’язаний зі славними іменами викладачів та науковців, зокрема: Карла Врба, О. Ленца, О. Зупана, К. Бретеску, Г. Ванькова, М. Каніболоцького, К. Геренчука, А. Синявського, В. Лебедєва, Я. Жупанського, М. Ігнатенка, М. Куниці, М. Крачила, А. Швиденка, М. Кирилюка, В. Гуцуляка, В. Круля, що своєю невтомною діяльністю збагатили та прославили буковинську Alma-Mater в Україні, Європі та світі загалом.

Сьогодні географічний факультет є одним з провідних структурних підрозділів університету. Навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за 16 освітніми програмами та 9 спеціальностями, в тому числі 9 освітніх програм першого (бакалаврського) та 7 другого (магістерського) рівнів вищої освіти. П’ять випускових кафедр забезпечують навчальний процес для 886 студентів (780 стаціонарної та 106 заочної форм навчання). Навчально-виховну та науково-дослідну роботу здійснюють 11 докторів наук, 7 професорів, 46 кандидатів наук, 31 доцент та 15 асистентів.

Підготовку фахівців за освітніми програмами «Географія» (гарант на бакалаврському рівні – доц., к.геогр.н. Холявчук Д.І., магістерському – д. геогр.н., проф. Джаман В.О.), «Регіональний розвиток та просторове планування» (гарант на бакалаврському рівні – проф., д.геогр.н. Костащук І.І, магістерському – д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.), спеціальності «Географія», здійснюють випускові кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії (завідувач – д.геогр.н., проф. Рідуш Б.Т.), економічної географії та екологічного менеджменту (завідувач – проф., д.геогр.н. Руденко В.П.), географії України та регіоналістики (завідувач – д.геогр.н., доц. Костащук І.І.).
Спеціальність «Середня освіта (Географія)» (гарант на бакалаврському рівні – д.п.н., доц. Чубрей О.С., магістерському – д.геогр.н., проф. Рідуш Б.Т.) забезпечують кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, економічної географії та екологічного менеджменту. Менеджерів туристичної індустрії (гарант на бакалаврському рівні – к.е.н., доц. Підгірна В.Н., магістерському – д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І.) готує кафедра економічної географії та екологічного менеджменту (завідувач – проф. Руденко В.П.).

За спеціальністю «Науки про Землю» кафедра географії України та регіоналістики готує спеціалістів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за освітніми програмами «Гідрометеорологія» (гарант – к.геогр.н., доц. Пасічник М.Д.) та «Гідрологія» (гарант – д.геогр.н., проф. Ющенко Ю.С.). Завідувач кафедри – д.геогр.н., проф. Костащук І.І. Кафедрою фізичної географії, геоморфології та палеогеографії у 2021 р. започаткована освітня програма «Геосистеми та георизики» (гарант на бакалаврському рівні – к.геогр.н., доц. Кирилюк С.М.).

Підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності «Туризм» за освітніми програмами «Міжнародний туризм» (гарант на бакалаврському рівні – д.геогр.н., доц. Король О.Д., на магістерському – д.геогр.н., проф. Кілінська К.Й.) та «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» (гарант на бакалаврському рівні – к.геогр.н., доц. Круль Г.Я.) забезпечує кафедра географії та менеджменту туризму (завідувач – д.геогр.н. доц. Король О.Д.).

Фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» (гарант на бакалаврському рівні – д.геогр.н., проф. Сухий П.О., магістерському – к.геогр.н., доц. Білокриницький С.М.) випускає кафедра геодезії, картографії та управління територіями (завідувач – д.геогр.н., проф. Сухий П.О.).

У 2022 році відбулось приєднання кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування до кафедри географії та менеджменту туризму (зав. кафедри, д.геогр.н., доц. Король О.Д.) та кафедри гідрометеорології та водних ресурсів до кафедри географії України та регіоналістики (зав. кафедри, д.геогр. н., проф. Костащук І.І.).

На факультеті успішно функціонує аспірантура за спеціальністю 106 «Географія» – гарант Заслужений працівник освіти України, д.геогр.н., проф. Руденко В.П. В аспірантурі навчається 24 здобувачі. Науковий вісник Чернівецького університету серія географія у категорії "Б".

Також на нашому факультеті функціонують курси підвищення кваліфікації вчителів географії (відп. д.п.н., доц. Чубрей О.С.).

В ході навчання в університеті студенти пізнають природу і господарство під час навчальних і виробничих практик, що проводяться у мальовничих районах Українських Карпат, Придністер’я, Чорноморського узбережжя, на Поліссі, а також за межами нашої держави: у Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччині, Туреччині з навчальними закладами та закладами сфери послуг яких укладені офіційні договори про співпрацю.

Випускники геофаку працюють в освітянських закладах, у проектно-пошукових, науково-дослідних, природоохоронних установах, метеорологічних та гідрологічних експедиціях і станціях, гідрометеобюро й обсерваторіях, картографічній службі України, в економічних установах, органах державного та регіонального управління, туристичних організаціях, закладах готельно-ресторанного сервісу, комерційних установах України та за кордоном.

Ми не зупиняємося на досягнутому та ставимо за мету при збереженні кількісних показників підвищувати якісні. Відтак, визначаємо для себе наступні стратегічні цілі:
1.Забезпечення високої якості навчального процесу;
2.Гарантування студентоцентричного навчання;
3.Посилення наукової та міжнародної діяльності;
4.Розширення співпраці зі стейкхолдерами;
5.Формування сучасного освітнього середовища

Чекаємо кожного бажаючого здобути вищу освіту на географічному факультеті та з радістю крокуватимемо поруч впродовж навчання – від перщої пари та посвяти в географи до випускного балу. Здобуті професійні знання, комунікативні навики й вірні друзі будуть основою відомих та знаних у сьому світі особистостей та слугуватимуть у подальшому житті фундаментом для задоволення матеріальних потреб і моральних благ.

ГЕОФАК – ЧЕМПІОН!

 З повагою і найкращими побажаннями, декан географічного факультету Мирослав Заячук.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterѓnл@Њ.Сchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.