Абітурієнту

Оновлено
2021-04-17
09:42

 ОГОЛОШЕННЯ

21 квітня 2021 року (середа) о 15:00 год. відбудеться on-line засідання Вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Про затвердження «Положення про географічний факультет».

Доповідає: декан географічного факультету М.Д. Заячук 

2. Про затвердження «Положення про Вчену раду географічного факультету».

Доповідає: декан географічного факультету М.Д. Заячук 

3. Про затвердження Регламенту Вченої ради географічного факультету.

Доповідає: декан географічного факультету М.Д. Заячук 

4. Про затвердження Положень про постійні комісії при Вченій раді географічного факультету: з питань регламенту та кадрової політики; з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності; з навчально-методичної роботи; з гуманітарних питань та студентського самоврядування.

Доповідає: д.геогр.н, проф. П.О.Сухий

5. Про затвердження персонального складу членів комісій при Вченій раді географічного факультету.

Доповідає: д.геогр.н, проф. П.О.Сухий 

6. Про зміни до ОП першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: (39789 ОП «Регіональний розвиток і просторове планування», 2459 ОП «Менеджмент туристичної індустрії», 2699 ОП «Геодезія та землеустрій», 2509 ОП «Географія (Середня освіта). Другий (магістерський ) рівень вищої освіти: (39810 ОП «Регіональний розвиток і просторове планування», 2926 ОП «Менеджмент туристичної індустрії», 2397 ОП «Геодезія», 2399 ОП «Географія (Середня освіта)».

Доповідають: Гаранти ОП 

7. Про затвердження робочих навчальних планів на 2021-2022 н.р.

Доповідає: заступник декана М.Д. Пасічник 

8. Про підготовчі роботи до проведення літніх виробничих і навчальних практик.

Доповідає: к.геогр.н., доц.В.Б. Присакар 

9. Про продовження терміну дії контрактів викладачів на наступний період.

Доповідають: завідувачі кафедр

ОГОЛОШЕННЯ

22 квітня 2021 р. о 09.50 год. відбудеться відкрита лекція Проскурняка М.М. доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії  на тему «Ґрунти суббореального поясу» з дисципліни «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» для студентів 102, 103, 109 академічних груп спеціальностей: 106 – Географія, 014 – Середня освіта.

Підключення до лекції: https://moodle.chnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=46156

Ключове слово для підключення - географія

ОГОЛОШЕННЯ

20-21 квітня 2021 року відбудеться щорічна студентська наукова конференція секції географічних наук.

Доповіді за результатами студентських наукових досліджень будуть заслухані в онлайн-режимі за 6 підсекціями:

1. Засідання підсекції географії відбудеться 20 квітня о 13.00 за посиланням https://meet.google.com/vzb-mymm-tem

2. Засідання підсекції менеджменту туристичної індустрії – 20 квітня о 14.30 за посиланням http://meet.google.com/jeo-yvbx-vhe

3. Засідання підсекція середньої освіти (географії) – 20 квітня о 13.00 за посиланням https://meet.google.com/muc-bhyk-jxp

4. Засідання підсекції геодезії, картографії та управління територіями – 20 квітня о 12.00 за посиланням https://meet.google.com/epk-agts-wgc

5. Засідання підсекції соціальної географії та рекреаційного природокористування – 20 квітня о 14.30 за посиланням https://meet.google.com/mae-qpck-pdb

6. Засідання підсекції гідрометеорології та водних ресурсів – 20 квітня о 14.30 за посиланням https://meet.google.com/rqh-urqc-eig

З детальнішою інформацією про зміст і порядок проведення конференції можна ознайомитись у програмі конференції.

ОГОЛОШЕННЯ

6 квітня о 13.00 год. відбудеться засідання студентського наукового гуртка «Освіторія Хаб». Керівник гуртка: к.геог.н, асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Тетяна Ємчук. Тема: «Підготовка презентацій доповіді, використання мультимедійних технолоній». Форма зустрічі - дистанційна. Посилання - meet.google.com/spk-jvfy-ans.
Запрошуємо всіх бажаючих студентів!

 ОГОЛОШЕННЯ

15 квітня 2021 року об 11.30 год. відбудеться онлайн бінарне заняття з курсу «Небезпечні гідрологічні явища» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 3-го року навчання ОП «Гідрометеорологія» (307 група) на тему «Особливості формування повеней та паводків, захист та попередження» (викладач к.геор.н., доц. Паланичко О.В.) за участі к.геогр.н., завідувача сектору гідрологічних спостережень, відділу гідрології Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Настюка М.Г. та інженера гідролога ІІ кат. сектору гідрологічних спостережень відділу гідрології Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Косована В.М.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися за посиланням:

https://meet.google.com/stb-bazh-zju?authuser=0&hs=122&ijlm=1618209778942

 

ОГОЛОШЕННЯ

12 квітня 2021 року відбулося підсумкове обговорення програм спеціальності «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. На онлайн зустрічі присутніми були як стейкхолдери так і викладачі географічного факультету, здобувачі вищої освіти спеціальності «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

В обговоренні взяли участь: Наталія Костянтинівна Куриш (к.п.н., заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області), Власов Сергій Анатолійович (директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоселицької міської ради Чернівецької області, вчитель географії Новоселицької гімназії Новоселицької міської ради), Мельничук Крістіна Тодорівна (вчитель географії та природознавства Валя Кузьминської І-ІІ ступеня ЗОШ Волоківсьої ТГ), Чубрей Юрій Геогргійович (начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької ТГ), Опаєць Катерина Костянтинівна (заступник директора з наукової роботи Глибоцького ліцею, вчитель географії), Драганчук Світлана Степанівна (керівник гуртка «Географічне краєзнавство» Сторожинецького ЦДЮТ, працюю на базі ОЗ Старожадівський НВК), Пілат Уляна Миколаївна (методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; викладач географії Чернівецької філії Львівського медичного фахового коледжу «Монада»).

На зустрічі узгоджено зміни внесені до навчального плану та ОПП «Географія» спеціальності «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

ОГОЛОШЕННЯ

12 квітня 2021 року о 15.00 год. відбудеться підсумкове обговорення освітніх програм спеціальності «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Онлайн зустріч із стейкхолдерами, викладачами географічного факультету та здобувачами вищої освіти спеціальності «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти відбудеться на платформі Meet за посиланням http://meet.google.com/xue-vbdj-khq

ОПП «Географія» спеціальності «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) рівня http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/1/osvitni.programu/op_serednya%20osvita(bakalavr)2018.pdf

ОПП «Географія» спеціальності «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/1/osvitni.programu/op_serednya%20osvita(heohrafiya)(magistr)2018.pdf

 ОГОЛОШЕННЯ

7 квітня 2021 року відбувся вебінар з академічної доброчесності для студентів ЧНУ. Географічний факультет представляли:

1. Скігар Христина (кафедра економічної географії та екологічного менеджменту)
2. Меленко Андрій (кафедра геодезії, картографії та управління територіями)
3. Марко Ірина (кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії)
4. Колосівський Назар (кафедра географії України та регіоналістики)
5. Чубенко (Чумак) Ольга (кафедра географії та менеджменту туризму)
6. Боєчко Вікторія (кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування)
7. Николайська Ольга (кафедра гідрометеорології та водних ресурсів).

ОГОЛОШЕННЯ

7 квітня 2021 року відбулося підсумкове обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Менеджмент туристичної індустрії»  та другого (магістерського) рівня вищої освіти «Менеджмент туристичної індустрії».

В обговоренні взяли участь: гаранти та члени робочої групи освітньої програми, стейкхолдери (Брижак Петро Михайлович-радник голови Чернівецької обласної ради, Грицку-Андрієш Юлія Петрівна – радниця голови Чернівецької обласної ради з питань «Гендерної рівності», Пашанюк Інна Валеріївна - регіональна координаторка Всеукраїнської ініціативи «Активна громада Чернівців» ГО "ВГО «Інститут Республіка», проектна менеджерка, Назаров Олексій Олексійович - співвласник мережі ресторанів «Ozzy», «Yoki» та «П'яте підземелля»), представники академічної спільноти та студенти – здобувачі вищої освіти ОП «Менеджмент туристичної індустрії».

У контексті обговорення освітніх програм були прийняті конструктивні рішення та відповідні зміни, які будуть внесені до програм.

 

ОГОЛОШЕННЯ

7 квітня 2021 року відбулося бінарне заняття з курсу «Проблеми викладання географії в школі (новітні технології викладання)» (викладач к.геогр.н., асист, Ходан Г.Д.) для студентів 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за участі вчителя – методиста ЗОШ № 5 м. Чернівці Чернеги Любов Іванівни на тему: «З досвіду реалізації наскрізних змістовних ліній при вивченні шкільної географії».

Під час зустрічі обговорили оновлену програму навчання географії у школі, її складові, звернено особливу увагу на формування змістових ліній при вивченні шкільних курсів.

На занятті були присутні викладачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії: доц. Холявчук Д.І., доц. Кирилюк С.М., ас. Добинда І.П., кафедри економічної географії та екологічного менеджменту: доц. Грицку В.С.

ОГОЛОШЕННЯ

6 квітня 2021 року відбулося підсумкове обговорення освітніх програм «Регіональний розвиток та просторове планування» першого (бакалаврського) (http://www.geoukr.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/052op_reg_rozv/01op_reg_bak/01osv_prog) та другого (магістерського) (http://www.geoukr.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/052op_reg_rozv/02op_reg_mag/01osv_prog) рівнів здобуття вищої освіти.

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» спеціальності 106 «Географія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» спеціальності 106 «Географія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

В обговорені взяли участь:

Брижак П.М. – радник голови Чернівецької обласної ради, який наголосив на важливості підготовки фахівців за цією програмою, які будуть володіти важливими компетентностями планування регіонального розвитку застосовуючи сучасні геоінформаційні технології;

Горбатюк О.В. – голова Рукшинської територіальної громади, який поділився досвідом територіального планування розвитку та функціонування громади, наголосив на важливості підготовки фахівців за ОП «Регіональний розвиток та просторове планування» для проєктно-грантової діяльності громад та вивчення їх конкурентноспроможності;

Чубрей Ю.Г. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької селищної ради, поділився досвідом планування опорних закладів освіти та формування освітнього простору громади.

Також в обговоренні взяли участь члени робочих груп, викладачі географічного факультету та здобувачі вищої освіти різних рівнів та освітніх програм.

В результаті обговорення освітньої програми були прийняті відповідні зміни, які будуть внесені до програм.

 

ОГОЛОШЕННЯ

8 квітня 2021 року о 11.30 год. відбудеться бінарне заняття для студентів 304 групи ОП «Менеджмент туристичної індустрії»з навчальної дисципліни «Основи менеджменту сільського туризму»на тему «Організація власної справи у сфері сільського туризму» за участі голови правління Івано-Франківської обласної спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму, завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Університету Короля Данила Горішевського Павла Анатолійовича.

Приєднатися до зустрічі можна за таким посиланням: https://meet.google.com/phe-dmtj-txk

ОГОЛОШЕННЯ

7 квітня 2021 року о 14.40 год. відбудеться бінарне заняття з курсу «Проблеми викладання географії в школі (новітні технології викладання)» для студентів 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за участі вчителя – методиста ЗОШ № 5 м. Чернівці Чернеги Любов Іванівни на тему: «З досвіду реалізації наскрізних змістовних ліній при вивченні шкільної географії».

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися за посиланням https://meet.google.com/vtz-efen-dbt

ОГОЛОШЕННЯ

У середу 7 квітня 2021 року об 15.00 год. відбудеться обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Менеджмент туристичної індустрії» та другого (магістерського) рівня вищої освіти «Менеджмент туристичної індустрії».

Посилання на засідання: https://meet.google.com/vsw-uoro-gek

ОГОЛОШЕННЯ

31 березня 2021 року відбулась онлайн-зустріч старост академічних груп географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича денної та заочної форми навчання з деканом географічного факультету Заячуком Мирославом Дмитровичем та заступником декана географічного факультету з виховної, організаційної роботи та студентських питань Бриком Степаном Дмитровичем.

На зустрічі обговорили питання:

1. Про процес і порядок ліквідації студентами географічного факультету заборгованостей.

2. Про процес оформлення випускної документації для студентів 4 курсу в умовах дистанційного навчання.

3. Про порядок обирання вибіркових дисциплін студентами географічного факультету на 2021-22 навчальний рік.

4. Про проходження анонімного анкетування «Викладач очима студента» студентами географічного факультету на основі складання екзаменаційної сесії в першому семестрі 2020-21 навчального року.

 ОГОЛОШЕННЯ

1 квітня 2021 р. о 13.00 год. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Т.Д. Скутар на тему «Суть та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу» з дисципліни «Міжнародний туристичний бізнес» для магістрів спеціальності 242 «Туризм» (ОП «Туризмознавство»).

Підключення до лекції: https://meet.google.com/erk-isbn-xnz

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги, 01.04.2021 року о 14.40 год. відбудеться відкрита лекція-тренінг на тему «Особистий бренд travel-експерта та його роль у технології міжнародних продажів», з курсу «Технології міжнародних туристичних продажів» для студентів 4 курсу ОП «Міжнародний туризм».

Покликання на онлайн: https://meet.google.com/cud-oxdo-iqz

 ОГОЛОШЕННЯ

У суботу 27 березня 2021 року відбулась традиційна зустріч випускників географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у дещо незвичному форматі, на платформі онлайн-зустрічей Google Meet.

На зустрічі були випускники різних років, зокрема були присутні випускники географічного факультету ЧНУ, які закінчили університет понад 40 років тому. У зустрічі прийняли участь понад 90 випускників.

Зустріч пройшла у теплій та невимушеній обстановці. Випускники підʼєднались з різних країн світу, зокрема США, Росії, Чехії, Австралії та інші. Левова частка випускників була з різних регіонів України, які згадували незабутні часи юних років. Теплими словами та зі сльозами на очах згадували різні події студентського життя.

Традиції зустрічей випускників-географів Чернівецького національного університету вже понад 50 років і сподіваємось, що наступна зустріч відбудеться очно, з міцними, дружніми обіймами.

Детальніше за посиланням:  https://drive.google.com/file/d/1MKAkdlsfnRViFwQGA-4uzslrvk4QM2Wa/view?ts=6061c0d6

ОГОЛОШЕННЯ

Вперше з 22 по 27 березня 2021 року на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників спеціальності 014.17 Середня освіта (Географія) проведено курси для 30 вчителів географії з Чернівецької та Івано-Франківської областей. Курси проходили за освітньою програмою: «Актуальні питання сучасної географічної освіти». Загальний обсяг програми – 30 год (І кредит ЄКТС), форма підвищення кваліфікації – дистанційна. Напрями: розвиток професійних компетентностей – 10 год; формування у здобувачів освіти спільних для ключвих компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту» – 10 год; використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Слухачі успішно пройшли фахове тестування. На завершення слухачам курсів запропоновано пройти опитування щодо визначення якості проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та отримання рекомендацій удосконалення освітньої програми.

 

ДО УВАГИ!

Гімн географічного факультету завдяки відомій співачці Наталії Бойчук зазвучав професійно.

Прем’єра пісні 27 березня 2021 року під час зустрічі випускників геофаку.

Наталія Бойчук – призер багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, Міс Буковина 2018, Студент року 2018, Жінка третього тисячоліття номінація «Перспектива». Щиро вдячні за чудове виконання, бажаємо успіхів у творчій діяльності!

З повагою, декан географічного факультету.

Науково-практичний семінар

«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД»

На кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту проведено науково-практичний семінар для здобувачі вищої освіти та викладачів з питаннь академічної доброчесності. Доценти кафедри Чубрей О.С. та Підгірна В.Н. організували 25 березня 2021 року, для студентів спеціальностей «Менеджмент», «Географія»; «Середня освіта (Географія)», навчальний воркшоп «Академічна доброчесність: практичний вимір». Спікером даного заходу виступив студент Києво-Могилянської академії Дмитро Солдатенко, який поділився власним досвідом написання науково-дослідних робіт із дотриманням принципів академічної доброчесності.

Також впродовж заходу учасники обговорили суть академічної доброчесності, найпоширеніші форми її порушення здобувачами освіти та види відповідальності за такі порушення. 

Також увагу студентів було звернуто на нормативну документацію, яка формує правове поле для академічної відповідальності, а саме було обговорено основні положення ст. 42 Закону України «Про освіту» та чинні правила академічної доброчесності діючі у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. На даному етапі про академічну доброчесність можна говорити як про чітко виписане поняття, яке має свої характеристики, виконавців і відповідальних, а також конкретну регламентацію та вимоги.

За результатами проведеного воркшопу було узагальнено, що чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма, причетними до освітнього процесу. Відвага ж є здатністю чинити доброчесно всупереч страху чи тиску та вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших. Ці постулати є основою функціонування університетської спільноти на засадах довіри, взаємоповаги та честі.

Під час наукового семінару, що відбувся 18 березня 2021 року тему: «Академічна доброчесність: виклики сучасності». учасники обговорили сучасний стан і перспективи розбудови доброчесної вищої освіти в Україні з позицій запобігання явищам корупції, плагіату, нарощення конструктивного діалогу і довіри між усіма учасниками освітнього процесу.

Модератором даного дійства виступив заступник директора з питань інформаційних технологій Наукової бібліотеки ЧНУ ім. Ю.Федьковича, к.і.н. Шилюк О. І.

В цілому проведені заходи були побудовані таким чином, щоб згуртувати зусилля усіх навколо питань популяризації академічної доброчесності, розбудови конкурентної вищої освіти в Україні, базованої на цінностях доброчесності, моралі, довіри і взаємоповаги.

 

ОГОЛОШЕННЯ

25 березня 2021 р. відбулося відкрите лекційне заняття доц. Круль Галини Ярославівни для здобувачів І-го (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу спеціальності 242 «Туризм» ОП «Міжнародний туризм» з дисципліни «Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування» на тему «Способи і прийоми теплової обробки продуктів в закладах ресторанного господарства» за участі випускника кафедри Петра Орлика, який розпочав свою кар'єру на посаді офіціанта в ресторані готелю «Allure Inn», але любов до кухні кардинально змінила його життя - він став помічником кухаря, пізніше - су-шефом у ресторані «Kampana», «Platos». А сьогодні є експедитором у ресторані «Грибова хата» на Буковелі.

Лекція відбувалася у змішаному форматі - лекційний матеріал, поданий у вигляді презентації, доповнювався прикладами і досвідом фахівця.

В дистанційному навчанні є свої плюси: фахівці-практики і стейкхолдери з радістю долучаються до онлайн-формату, тоді як для візиту потрібно було б викроїти час у своєму робочому графіку.

 Шановні друзі!!!

Запрошуємо Вас 27 березня 2021 року (субота) о 15:00 год.

За посиланням https://meet.google.com/bqi-ihft-hrm

На онлайн-зустріч випускників географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

 

ОГОЛОШЕННЯ

25 березня 2021 року відбулося бінарне заняття (дистанційно) з курсу «Основи моніторингу» для студентів 2-го курсу ОП «Географія» на тему «Моніторинг та система спостережень у басейнах Прута та Сірету». Заняття провели: к.геогр.н., асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Ємчук Т.В. та к.геогр.н., завідувач сектору гідрологічних спостережень, відділу гідрології Чернівецького обласного центру з гідрометеорології та за сумісництвом асистент кафедри гідрометеорології та водних ресурсів географічного факультету Настюк М.Г.

ОГОЛОШЕННЯ

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

пропонує до обговорення нову

ОП «Географія та природні небезпеки»

галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 103 «Науки про Землю»

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Пропозиції просимо надсилати до 25 квітня 2020 року за адресою:

s.kyrylyukЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua

Ознайомлення із документом за посиланням нижче:

https://drive.google.com/file/d/1qe-5g1YyR5o_-6BNbq4WQ8Ni502U-rvR/view?usp=sharing

ОГОЛОШЕННЯ

25 березня 2021 року (четвер) о 14:00 год. відбудеться позачергове on-line засідання Вченої ради географічного факультету з порядком денним:

- розгляд та обговорення заяви аспіранта кафедри географії України та регіоналістики Ю.О. Білоуса щодо проведення попередньої експертизи його дисертації на тему «Територіальна структура загальноосвітнього простору: суспільно-географічні аспекти та оцінка якості знань (на прикладі Чернівецької області)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природні науки» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

- визначення структурного підрозділу університету, де проводитиметься попередня експертиза дисертації: кафедра географії України та регіоналістики.

Доповідає: декан географічного факультету доц. М.Д. Заячук

Голова Вченої ради географічного факультету

 Вітаємо з успішним захистом!

22 березня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.007 відбувся захист (в онлайн режимі) дисертації Вінтоняк Алли Михайлівнина тему «Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 103 «Науки про Землю».

Колектив географічного факультету вітає Аллу Михайлівну та її наукового керівника проф. В.П. Руденка. Бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, творчого натхнення, нових професійних здобутків, цікавих проектів, втілення задумів і подальших наукових звершень!

ОГОЛОШЕННЯ

Розширюємо кордони співпраці!

23 березня 2021 р. відбулась онлайн-зустріч із менеджерами туристичного оператора «ОЛДІ ТРЕВЕЛ», під час якої розглядалися пропозиції стажування студентів спеціальності «Туризм» у найкращих готелях Болгарії.

Є чудова можливість знання, здобуті при вивченні дисциплін «Технологія готельної справи та організація послуг гостинності» і «Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування», доповнити практичними навичками під час літнього стажування!!!

Не гайте часу! Скористайтеся унікальною можливістю стати справжніми фахівцями готельно-ресторанного сервісу на всі 100%.

ОГОЛОШЕННЯ

22 березня на кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів відбувся онлайн захід до Всесвітнього дня води. Вже стало доброю традицією щороку організовувати різні заходи (бінарні лекції, лекції-бесіди, брейн-ринги, вікторини, конкурси) до дня води.

Кожного року 22 березня у світі відзначається Всесвітній день води. Основна мета - нагадати всім жителям планети про значення і важливість води, привернути увагу до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання. Гасло цього року «Цінність води».

Саме під таким гаслом пройшов онлайн захід із відзначення Всесвітнього дня води на кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів. Здобувачі другого (магістерського) рівня підготували виховний захід на тему «Цінність води для суспільства». Здобувачі вищої освіти 1-4 курсів представили цікаві та змістовні презентації і доповіді, а також прийняли участь у вікторині, де проявили кмітливість та знання про водні ресурси світу. В обговоренні актуальних проблем сучасного стану водних ресурсів також взяли участь і викладачі кафедри. У кожного з нас є своя роль у збереженні водних ресурсів на планеті. У повсякденному житті ми можемо робити досить легкі кроки для ефективного захисту та збереження водних ресурсів. Не будьмо байдужими до нашого майбутнього!

ОГОЛОШЕННЯ

19 березня 2021 р. о 13.00 год. відбулося онлайн бінарне заняття на тему: «Сегментування ринку як інструмент стратегічного розвитку закладів сфери туристичної індустрії» з навчальних дисциплін «Маркетинг» для студентів 2 курсу, що навчаються за ОП «Менеджмент туристичної індустрії» та «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу ОП «Міжнародний туризм» (ас. Єремія Г.І., доц. Данілова О.М.).

Запрошений на заняття спікер -стейкхолдер Олексій Назаров (ресторатор, співвласник мережі ресторанів «Ozzy», «Yoki» та «П’яте підземелля») розкрив основні підходи до сегментування ринку ресторанних послуг, що були використані при відкритті ресторанних закладів мережі та окреслив основні маркетингові стратегії, що орієнтовані на окремі сегменти, поділився власним досвідом ведення ресторанного бізнесу, дав аргументовані відповіді здобувачам вищої освіти на низку запитань, що виникли в процесі дискусії та обговорення ключових моментів заняття.

Щиро вдячні Олексію Назарову за цікаве, змістовне наповнення заняття під час якого було поєднано теоретичні та практичні аспекти теми, а також, присутнім студентам за активну участь у дискусії та обговоренні.

 Вітаємо!

Вийшла друком монографія доктора географічних наук, професора Кілінської Клавдії Йосипівни та кандидата географічних наук, доцента Костащука Володимира Івановича – «Мінерально-сировинні ресурси Чернівецької області: сучасний стан та перспективи використання» (видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).

У монографії охарактеризовані мінерально-сировинні ресурси Чернівецької області та їх просторово-територіальна організація, виявлені процеси використання та пов’язаний з ними екологічний стан території області, охарактеризовані перспективні напрями їх використання. Стане в нагоді фахівцям у галузі географії, екології, природокористування, викладачам закладів вищої освіти, аспірантам, студентам географічних, економічних, екологічних, інших спеціальностей.

ОГОЛОШЕННЯ 

У четвер 18 березня 2021 року на кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів проведено два бінарні заняття д.геогр.н., професора Ю.С. Ющенка та к.геогр.н., доцента Ю.Ф. Шевчука з дисципліни «Басейнові системи та управління ними» (ОП «Гідрологія», група 517) та к.геогр.н. доцента О.В.Паланичко з дисципліни «Небезпечні гідрологічні явища» (ОП «Гідрометеорологія», група 307) в яких брали участь стейкхолдери:

Робулець Сергій Васильович – начальник Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Чернівецькій області Державної <aекологічної інспекції Карпатського округу, Пентелюк Тетяна Василівна – начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Чернівецькій області Державної екологічної інспекції Карпатського округу та Геніч Мальвіна Мар’янівна - начальник відділу водних відносин, басейнової взаємодії та міжнародного співробітництва Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет.

Під час першого заняття розглянуто особливості антропогенного впливу, небезпеки і проблеми якості водних ресурсів річок Чернівецької області.

На другому занятті Геніч М.М. виступила із доповіддю на тему «Облік та оцінка наслідків антропогенного впливу на басейнові системи Пруту та Сірету».

Присутніми на лекціях були студенти 3 курсу ОП «Гідрометеорологія», 5 курсу ОП «Гідрологія», викладачі кафедри гідрометеорології та водних ресурсів, а також спеціально запрошені гості.

Щиро дякуємо фахівцям за змістовні і цікаві виступи та всім присутнім за активність під час занять!

ОГОЛОШЕННЯ

18 березня 2021 року на платформі Zoom відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні глобальні виклики перед суспільною географією: проблеми та перспективи». До його проведення активно долучилися науковці географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича декан д.геогр.н. Заячук Мирослав Дмитрович, завідувачка кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування д.геогр.н. Бучко Жанна Іванівна, доцент кафедри географії України та регіоналістики д.геогр.н. Костащук Іван Іванович, доцентка кафедри економічної географії та екологічного менеджменту д.пед.н. Чубрей Олександра Степанівна, асистентка кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії к.геогр.н. Добинда Ірина Петрівна, старша лаборантка кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування к.геогр.н. Смик Оксана Степанівна.

Зі вступним словом виступили організатори семінару - Людмила Миколаївна Нємець, д.геогр. н., професор, завідувачка кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Костянтин Володимирович Мезенцев, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор. Науковці окреслили низку проблем стосовно місця та ролі суспільної географії в системі наук та географічній науці, авангардної ролі суспільної географії у вирішенні глобальних проблем сучасності. В ході дискусії було запропоновано об’єднатися в Асоціацію географів-суспільствознавців. Створено ініціативну групу, до складу якої увійшли представники усіх наукових географічних центрів України. Від чернівецького осередку запропоновано й підтримано кандидатуру Заячука Мирослава Дмитровича.

Під час семінару також була заслухана й обговорена наукова доповідь доцентки кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.гегр.н. Катерини Олександрівни Кравченко на тему «Сучасні тренди глобалізації. Теоретико-методологічні особливості дослідження агломерації».

 ОГОЛОШЕННЯ

Пропонуємо Вашій увазі результати опитування проведеного серед студентів географічного факультету протягом місяця (19.02.2021 – 17.03.2021рр.) по трьох напрямках:

1. Задоволеність студентів методами викладання навчальних дисциплін на освітніх програмах географічного факультету (результати опитування).

2. Вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти географічного факультету (результати опитування).

3. Анонімне анкетування серед студентів «Молодь проти корупції» (результати опитування).

ОГОЛОШЕННЯ

18 березня 2021 року відбудеться онлайн бінарне заняття д.геогр.н., професора Ю.С. Ющенка та к.геогр.н. доцента Ю.Ф. Шевчука з дисципліни «Басейнові системи та управління ними» (ОП «Гідрологія», група 517) та к.геогр.н. доцента О.В. Паланичко з дисципліни «Небезпечні гідрологічні явища» (ОП «Гідрометеорологія», група 307) із запрошенням стейкхолдерів:

1) о 9:50 год. на тему: «Антропогенні впливи, небезпеки і проблеми якості водних ресурсів річок Чернівецької області» (спеціально запрошені стейкхолдери: С.В. Робулець – начальник Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Чернівецькій області Державної екологічної інспекції Карпатського округу, Т.В. Пентелюк – начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Чернівецькій області Державної екологічної інспекції Карпатського округу,

2) о 14:40 год. на тему: «Облік та оцінка наслідків антропогенного впливу на басейнові системи Пруту та Сірету» (спеціально запрошений стейкхолдер: М.М. Геніч начальник відділу водних відносин, басейнової взаємодії та міжнародного співробітництва Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет).

ОГОЛОШЕННЯ

16 березня 2021 року відбулося лекційне заняття (онлайн) к. геогр. н., доцента кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Т.Д. Скутар з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» для студентів 1-го курсу спеціальності 242 «Туризм» (ОП «Міжнародний туризм») із запрошеним стейкхолдером.

На занятті Вадим Мангер, менеджер з продажу турагенції «TUI», розповів про специфіку роботи франчайзингових турагенцій. Особливий інтерес в студентів викликали практичні поради з пошуку та бронювання турів, якими поділився фахівець.

Дякуємо Вадиму Мангеру за готовність поділитися досвідом і знаннями зі студентами!

 ОГОЛОШЕННЯ

17.03.2021 року о 1345год. відбудуться онлайн-збори трудового колективу географічного факультету з питанням про «Про рекомендацію представника трудового колективу географічного факультету до складу Вченої ради університету».

  ОГОЛОШЕННЯ

19 березня 2021 р. о 13.00 год. відбудеться онлайн бінарне заняття к.геогр.н. Єремії Г.І. та доц. Данілової О.М., з дисциплін «Маркетинг» для студентів 2 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент туристичної індустрії» та «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу спеціальності 242 «Туризм». Тема: «Сегментування ринку як інструмент стратегічного розвитку закладів сфери туристичної індустрії». Спеціально запрошений гість, стейкхолдер, ресторатор Олексій Назаров.

ОГОЛОШЕННЯ

15 березня 2021 року викладачі кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чубрей О.С. та Єремія Г.І. взяли участь в обговоренні Програми професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти, як члени науково-методичної ради при КУ «Центр ПРПП».

Мета діяльності – визначення та створення належних умов для навчально-методичної, науково-методичної та організаційно-методичної роботи науково-педагогічних працівників, що сприяє покращенню ефективності та якості надання освітніх послуг.

 ОГОЛОШЕННЯ

22 березня 2021 року об 11:00 (в онлайн режимі) на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.007 відбудеться захист дисертації Вінтоняк Алли Михайлівни «Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 103 «Науки про Землю».

 Науковий керівник:

доктор географічних наук, професор кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, проф. Руденко Валерій Петрович.

 Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Мезенцев Костянтин Володимирович;

- доктор географічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту географії НАН України, Маруняк Євгенія Олександрівна.

Посилання на зустріч:

Підключитись до зустрічі Zoom: https://us02web.zoom.us/j/2892174171?pwd=RUNBcDExSFpiQUQyaWVleUlHd01IZz09

Ідентифікатор зустрічі: 289 217 4171

Код доступу: GWw2vw

ОГОЛОШЕННЯ

17 березня 2021 року о 1400 год. відбудеться засідання Вченої ради географічного факультету у змішаному форматі. Голосування таємне з дотриманням карантинних умов (1430 - 1530).

Порядок денний:

1. Обговорення кандидатури к.геогр.н. Ємчук Т.В. та рекомендація Вченій раді університету щодо присвоєння вченого звання по кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту (доц. Вацеба В.Я.).

2. Звіт професора кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Рідуша Б.Т. про навчальну, методичну та громадсько-виховну роботу щодо продовження дії трудового контракту на наступний період (доц. Чернега П.І.).

3. Про обговорення рекомендацій звіту експертної групи про результати акредитаційної експертизи ОП «Географія» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (доц. Холявчук Д.І.).

4. Про створення комісій при Вченій раді географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича та формування робочих груп з розробки положень та регламенту комісій (доц. Заячук М.Д., проф. Сухий П.О.).

5. Затвердження змін до ОП «Міжнародний туризм» (доц. Король О.Д.).

6. Про результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти географічного факультету (ас. Брик С.Д.).

7. Про інтенсифікацію роботи з Педагогічним коледжом ЧНУ ім. Ю.Федьковича щодо підготовки майбутніх вчителів географії за скороченою формою (доц. Чернега П.І.).

8. Про затвердження Програм вступних випробувань для здобуття першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (проф. Джаман В.О., доц. Вацеба В.Я., доц. Чернега П.І., проф. Сухий П.О., доц. Король О.Д., проф. Ющенко Ю.С., д.г.н. Бучко Ж.І.).

9.  Різне.

Голова Вченої ради географічного факультету

ОГОЛОШЕННЯ

12 березня 2021 року укладено Угоду про співпрацю між гуманітарним факультетом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та географічним факультетом ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

Плідної співпраці!

ОГОЛОШЕННЯ

11 березня 2021 року відбулась онлайн зустріч із стейкхолдерами, викладачами географічного факультету та здобувачами вищої освіти спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» щодо обговорення освітньої програми «Середня освіта (Географія)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та освітньої програми «Середня освіта (Географія)» за другим (магістерським) освітнім рівнем вищої освіти.

В зустрічі взяло участь 89 осіб та відбулось обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ОП «Середня освіта (Географія)». На зустрічі присутніми були Власов Сергій Анатолійович (директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоселицької міської ради Чернівецької області, вчитель географії Новоселицької гімназії Новоселицької міської ради), Ахтемійчук Валентина Володимирівна (заступник директора Снятинського ліцею імені Василя Стефаника з навчально-виховної роботи), Мельничук Крістіна Тодорівна (вчитель географії та природознавства Валя Кузьминської І-ІІ ступеня ЗОШ Волоківсьої ТГ), Чубрей Юрій Геогргійович (начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької ТГ), Дробко Ірина Володимирівна. (заступник директора з виховної роботи Зарічненського ліцею Рівненської області), Опаєць Катерина Костянтинівна (заступник директора з наукової роботи Глибоцького ліцею, вчитель географії), Лазурко Світлана Іллівна (консультант комунальної установи Глибоцький центр професійного розвитку педагогогічних працівників), Безверха Віра Денисівна (керівник методичного об’єднання вчителів географії та економіки Глибоччини), Драганчук Світлана Степанівна (керівник гуртка «Географічне краєзнавство» Сторожинецького ЦДЮТ, працюючого на базі ОЗ Старожадівський НВК), Пілат Уляна Миколаївна (методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; викладач географії Чернівецької філії Львівського медичного фахового коледжу «Монада»). Внесені пропозиції та рекомендації розглянуті на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Висловлені пропозиції спрямовані на покращення фахових компетентностей здобувачів вищої освіти та будуть враховані в освітній програмі при остаточному обговоренні 12 квітня 2021р.

 ОГОЛОШЕННЯ

Рішенням 3 сесії VIII скликання Чернівецької міської ради д.геогр.н., доц. Заячука Мирослава Дмитровича обрано членом Міської топонімічної комісії (рішення Чернівецької міської ради від 25.02.2021р. №107).

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер 11 березня 2021р. об 14.30 год. відбудеться зустріч із стейкхолдерами, викладачами та здобувачами освіти з приводу обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта  (Географія)» та другого (магістерського) рівня вищої освіти «Середня освіта  (Географія)».

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати до 12 квітня 2021р. гаранту освітньої програми Чубрей Олександрі Степанівні o.chubrey_chnuЗ•н@¤јr{ђLukr.net.

 

ОГОЛОШЕННЯ

У вівторок 6 квітня 2021 року об 12.00 год. відбудеться обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Регіональний розвиток і просторове планування» та другого (магістерського) рівня вищої освіти «Регіональний розвиток і просторове планування». Посилання на засідання https://meet.google.com/prs-xdpc-giu

ПЛАН ОБГОВОРЕННЯ:

1) приведення ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Регіональний розвиток і просторове планування» до стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія»;

2) обговорення змін в освітні програми обох рівнів вищої освіти (бакалаврського та магістерського) запропонованих здобувачами вищої освіти, управлінцями різних рівнів, викладачами ЗВО, іншими стейколдерами у письмовому вигляді не пізніше, як 4 квітня та надісланими на адресу університету або у відсканованому вигляді із відповідними підписами та печатками на електронну пошту: i.kostaschukЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua або m.zayachukЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua;

3) аналіз наукового, навчально-методичного та технічного забезпечення здобувачів вищої освіти при реалізації освітньої складової обох освітніх програм;

4) різне.

Форма проведення даного обговорення (очна або дистанційна) буде оприлюднена після 2 квітня та висвітлена на сторінці географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича та доведена до відома кожного з учасників обговорення (за наданими електронними реквізитами).

З повагою гаранти освітніх програм Мирослав Заячук та Іван Костащук.

ОГОЛОШЕННЯ

4 березня 2021р. Міністр освіти і науки України (2016-2019р.) Лілія Гриневич в прямому ефірі спілкувалась зі студентами географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка, Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка на тему: «Якою має бути якісна освіта в Україні».

Від студентства геофаку задавали питання та дискутували Станковська Юлія (ОП «Географія»), Філіпчук Оксана (ОП «Геодезія та землеустрій»), Паращук Катерина (ОП «Географія»), Семенюк Ілона (ОП «Географія»), Куделько Олеся (ОП «Середня освіта»), Майданюк Вікторія (ОП «Міжнародний туризм»), Куделько Софія (ОП «Менеджмент туристичної індустрії»), Мединська Діана (ОП «Географія»), Скігар Христина (ОП «Менеджмент туристичної індустрії»), Краснюк Ангеліна (ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»), Браженюк Володимир (ОП «Міжнародний туризм»), Гуцул Сусанна (ОП «Гідрометеорологія»), Мищишена Елла (ОП «Менеджмент туристичної індустрії»), Гладиш Анастасія (ОП «Менеджмент туристичної індустрії»), Захарчук Іван (ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»).

Це була неймовірно цікава та корисна зустріч!

СТЕЙКХОЛДЕРИ В ДІЇ

Зустрічі із фахівцями-практиками на онлайн-парах стають звичними для нас. Сьогодні 4 березня 2021 р. на лекційне заняття з дисципліни «Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування» (3 курс спеціальності «Туризм») був запрошений один із найуспішніших наших випускників - співвласник мережі закладів OZZY, Yoki, Столова №1, П'яте підземелля (Львів) Олексій Назаров. Таке спілкування надихає, мотивує наших студентів до навчання, пізнання чогось нового, а головне, до розуміння важливості практики для досягнення цілей. Як сказав наш гість, «Університет дає вам глечик, а чим ви його наповните - залежить від вас!!!»

 ДО УВАГИ!

З 15 березня стартує робота нового студентського англомовного гуртка «Naturally» під керівництвом доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Дарії Холявчук. До участі запрошуються студенти будь-якої спеціальності географічного факультету із бажанням розвивати професійну англійську мову та застосовувати її в науковій діяльності, прагненням долучитись до міжнародної наукової спільноти і брати участь в академічній мобільності. Зареєструватись та ознайомитись з проєктом положення про гурток можна у спеціальній рубриці на сайті кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії за посиланням http://terra.chnu.edu.ua/anglomovnyj-gurtok-naturally/.

Looking forward to meeting you

ОГОЛОШЕННЯ 

04 березня 2021 року відбулося обговорення (в онлайн режимі) освітніх програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Менеджмент туристичної індустрії» та другим (магістерським) освітнім рівнем вищої освіти «Менеджмент туристичної індустрії».

В обговоренні взяли участь: гаранти та члени робочої групи освітньої програми, стейкхолдери (Семенів Любов Георгіївна - заступник директора туристичного агенства «Mavidi tour»; Паламар Вадим Святославович - керівник відділу продажу ТОВ «БХП»; Дмитрюк Ірина - адміністратор «Rivoli city club hotel»; Рудейчук Руслан - керівник готельного комплексу «Карпати-Мигово»; Назаров Олексій Олексійович - співвласник мережі ресторанів «Ozzy», «Yoki» та «П'яте підземелля»; Депутат Микола Миколайович, к.геогр.н., директор туристичної фірми «Ніколас Тур»; Гулей Інна Борисівна - адміністратор готельно-туристичного комплексу «Вілла Прованс»; Лелюк Оксана Василівна – голова ГО «Асоціація працівників туристичного супроводу Буковини»; Пашанюк Інна Валеріївна - регіональна координаторка Всеукраїнської ініціативи «Активна громада Чернівців» ГО «ВГО «Інститут Республіка», проектна менеджерка), здобувачі вищої освіти (Сафтюк М., Бельмега А., Івасюк С., Павлюк Г., Верхоляк А., Воробець О., Стринадко Н., Капітан М., Чоропіта М., Скільська Н., Гладиш А., Вавренюк М., Мищишена Е., Куделько С., Костинюк Т.), викладачі кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

Під час обговорення, стейкхолдерами були внесені конструктивні пропозиції та рекомендації щодо змін і наповненості освітніх компонентів ОП «Менеджмент туристичної індустрії». Висловлені пропозиції спрямовані на покращення фахових компетентностей здобувачів вищої освіти та будуть враховані в освітній програмі при остаточному обговоренні 05 квітня 2021р.

 

ОГОЛОШЕННЯ

10 березня 2021 року (середа) о 1425 год. відбудеться (в онлайн-режимі) засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Про обрання керівного складу вченої ради географічного факультету.

Голосування - очно з дотриманням карантинних вимог. 

 

СТЕЙКХОЛДЕРИ В ДІЇ

Якими б цікавими не були лекції чи семінари, але найбільший досвід у сфері готельно-ресторанного сервісу і туризму можна здобути тільки на практиці!!!

Тож сьогодні (3 березня 2021 р.) відбулася вже традиційна зустріч з найкращими професіоналами у сфері стажування студентів Calypsotourua та Profi Study & Work в онлайн-форматі. Максимум інформації, враження студентів, які вже стажувалися на курортах Туреччини, відповіді на запитання - сподіваємося пішли на користь тим, хто долучився до Zoom-спілкування.

Запрошуємо студентів 2, 3 і 5 курсів, хто ще не знає, як провести літо, спробувати себе на посаді трансферного гіда на курортах Туреччини. Заповнюйте анкети і проведете літо з користю!!!

ОГОЛОШЕННЯ

2 березня 2021року відбулась чергова зустріч представників органів студентського самоврядування географічного факультету з деканом географічного факультету Мирославом Заячуком. Обговорено питання здійснення анонімного анкетування здобувачів вищої освіти; організації модульного контролю; участі студентів в конкурсах науково-дослідних робіт та науковій студентській конференції; організації зустрічей з відомими випускниками географічного факультету; здійснення заходів з популяризації академічної доброчесності; організації зустрічі випускників 2021 тощо.

ОГОЛОШЕННЯ

4 березня 2021 року о 15.00 год. відбудеться онлайн зустріч по обговоренню змін до освітніх програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Менеджмент туристичної індустрії» та другим (магістерським) освітнім рівнем вищої освіти «Менеджмент туристичної індустрії».

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати до 05 квітня 2021р. гаранту освітньої програми Наконечному Костянтину Петровичу k.nakonechnyЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua.

На захід запрошуються стейкхолдери, викладачі, студенти та всі бажаючі https://meet.google.com/qra-qzra-gpf

 

ДО УВАГИ!

За підтримки Міністерства освіти та науки України і Державної науково-технічної бібліотеки України у межах національної передплати відкрито доступ до цифрових інструментів одного з найбільших постачальників наукового контенту у світі - компанії Elsevier:

 • реферативної бази даних та інструменту для відстеження цитованості Scopus;
 • повних текстів електронних книг (майже 39 тис. видань) бази даних ScienceDirect.

Scopus є однією з найбільших баз даних цитувань наукової літератури, зокрема рецензованих наукових журналів, книг та матеріалів конференцій. Містить 70 мільйонів записів, з даними публікацій від 1996 року та цитатами з 1970 року з понад 22 000 журналів.

Доступ: до 31.05.2021 р. у локальній мережі ЧНУ.

ScienceDirect – повнотекстова база даних компанії Elsevier. На платформі ScienceDirect представлені такі типи наукових видань як: електронні книги Elsevier (eBooks), книжкові серії (Book Series), довідкові видання (Handbook), навчальні посібники (Textbooks) тощо.

Доступ: з 01.01.2021 до 31.12.2021 в локальній мережі ЧНУ

Більше інформації на сайті Наукової бібліотеки http://library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/00news&data[15662][id]=13773

 

 ОГОЛОШЕННЯ

Шановні студенти! 4 березня о 16:30 год. запланована онлайн-зустріч студентів географічного факультету з Міністром освіти і науки (2016-2019рр.), Народним депутатом 7 і 8 скликання Лілією Гриневич на тему: «Якою має бути якісна вища освіта в Україні». Попередній запис за адресою: m.zayachukЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua

 ОГОЛОШЕННЯ

20.02.2021р. відбувся онлайн-захист ІІ  етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт-2021 юних науковців Буковинської Малої Академії Наук.

Роботи захищалися по чотирьох секціях: 1) Географія та ландшафтознавсто, 2) Геологія, геохімія та мінералогія, 3) Кліматологія та метеорологія, 4) Гідрологія.

В роботі взяли участь 68 учнів ЗЗСО та 17 викладачів географічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

 

До уваги студентів!!!

Шановні здобувачі вищої овіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей та всіх курсів вам пропонується пройти анонімне опитування на тему «Молодь проти корупції». Термін з 19.02.2021р. до 22.02.2021р. Ваша думка важлива!!!

 

До уваги студентів!!!

Шановні здобувачі вищої овіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей та всіх курсів вам пропонується пройти анонімне опитування на тему «Задоволеність студентів методами викладання навчальних дисциплін на освітніх програмах географічного факультету». Термін з 19.02.2021р. до 22.02.2021р. Ваша думка важлива!!!

 

 

До уваги студентів!!!

Шановні здобувачі вищої овіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей та всіх курсів вам пропонується пройти анонімне опитування на тему «Вільний вибір освітніх компонентів здобувачів вищої освіти». Термін з 19.02.2021р. до 22.02.2021р. Ваша думка важлива!!!

 

ОГОЛОШЕННЯ

18.02.2021 року відбулася зустріч завідувачів кафедр географії України та регіоналістики проф. В.О. Джаманом, економічної географії та екологічного менеджменту доц. В.Я. Вацебою та в.о. завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії доц. П.І. Чернегою зі студентами другого курсу спеціальності 106 «Географія» та спеціальності 014.07 «Середня освіта. (Географія)». Під час зустрічі обговорювалися питання формування вільного вибору наукової траєкторії

https://forms.gle/MRRL51gzSJ4M1Cg99

https://forms.gle/QQbivMSH4WJiDGHS9

 

ОГОЛОШЕННЯ

18 лютого 2020 року підписано Угоду про партнерську співпрацю між Чернівецькою філією державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (начальник Тарангул Л.М.) та географічним факультетом Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича (декан Заячук М.Д.).

 

ОГОЛОШЕННЯ

16.02.2021 року відбулася зустріч декана географічного факультету Заячука М.Д. та заступника декана з виховної роботи географічного факультету Брика С.Д. з представниками студентського самоврядування: головою парламентської групи географічного факультету – Скігар Х.Б., головою студентського профбюро географічного факультету – Пальчик Д.О., головою студради географічного факультету Меленко А.М.

На зустрічі було обговорено:

1. Особливості організації навчального процесу в ІІ семестрі на географічному факультеті в умовах короновірусної інфекції.

2. Можливість облаштування студентського простору в цокольному приміщенні колишньої їдальні в корпусі №4.

3. Участь представників студентського самоврядування в процесі розробки та вдосконалення освітніх програм.

4. Можливість демонтажу захисних решіток на вікнах 1-го поверху гуртожитку №6.

 

До уваги!!!

Студентом спеціальності 106 «Географія» Кваснецьким Владиславом сторено онлайн карту  «Промислові об’єкти Чернівецької області»

 

ОГОЛОШЕННЯ

Студенти географічного факультету беруть участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з наступних галузей знань та спеціальностей:

 • 10 – Природничі науки, спеціальність «Науки про Землю (Гідрометеорологія)»;
 • 10 – Природничі науки, спеціальність «Географія»;
 • 24 – Сфера обслуговування, спеціальність «Туризм»;
 • 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність «Геодезія та землеустрій».

Бажаємо успіху нашим конкурсантам!

ОГОЛОШЕННЯ

Викладачі кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету доц., д.геогр.н. Костащук І.І. та доц., д.геогр.н. Заячук М.Д. включені до складу Експертної групи з Географії. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2021р. №95 "Про утворення предметних (галузевих) експертних комісій та експерних груп")

 Увага! 

20-21 квітня 2021 року на географічному факультеті відбудеться чергова студентська наукова конференція. Запрошуємо всіх студентів долучитися до активної участі. 

Тези студентських доповідей, затверджені науковим керівником, подавати до 22 лютого відповідальним за наукову роботу на кафедрах. 

Вимоги до оформлення додаються в інформаційному листі.

Інформаційний лист

4.02.2021р. відбулося вручення дипломів магістрам

 

Колектив географічного факультету щиро вітає випускників геофаку та бажає всім міцного здоров’я, щастя, нових творчих успіхів!

 

ОГОЛОШЕННЯ

9 лютого 2021 р. об 14.00 год. відбудеться фаховий семінар кафедри географії України та регіоналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича щодо проведення попередньої експертизи дисертації А. М. Вінтоняк на тему: «Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Завідувач кафедри

географії України та регіоналістики проф.               Джаман В. О.

 

ОГОЛОШЕННЯ

10 лютого 2021 р. (середа) о1425год. відбудеться онлайн – засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

  1. Обговорення кандидатури к.геог.н. А.А. Мельника та рекомендація Вченій раді університету, щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі геодезії, картографії та управління територіями.

Інформує вчений секретар доц. О.М. Данілова.

  2. Про організацію освітнього процесу у другому семестрі 2020-2021 н.р.

Доповідає в.о. декана геофаку С.Д. Брик.

  3. Розгляд заяви А.М. Вінтоняк та пропозицій щодо утворення ради для проведення захисту її дисертації на тему: «Оцінка географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського» з метою присудження наукового ступеня доктора філософії за галуззю знань 10 «Природничі науки» спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Інформує заст. голови вченої ради доц. М.В. Цепенда.

  4. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії.

Інформує заст. голови вченої ради доц. М.В. Цепенда.

  5. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання.

Доповідають завідувачі кафедрами.

  6. Виконання попередніх рішень вченої ради геофаку.

Доповідає вчений секретар доц. О.М. Данілова.

Голова вченої ради географічного факультету

Шановні колеги, прийміть щирі співчуття...

Колектив кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна глибоко сумує з приводу передчасної смерті видатного географа, завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича доктора географічних наук, професора Круля Володимира Петровича.

Володимир Петрович був талановитим вченим і справжнім професіоналом, зробив вагомий внесок у розвиток української історичної, суспільної та природничої географії, неодноразово виступав у ролі офіційного опонента дисертаційних робіт аспірантів і докторантів кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, сприяючи поглибленню наукових зв’язків Чернівецького та Харківського університетів.

Володимир Петрович був Людиною з Великої літери: відкритою, порядною, мудрою, доброю, чуйною, веселою, завжди оптимістично налаштованою, високі моральні якості й добрі вчинки якої викликали щиру повагу та шану.

Висловлюємо щирі співчуття родині Володимира Петровича, друзям і колегам з географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковичата розділяємо гіркоту непоправної втрати.

Світла пам’ять про Володимира Петровича назавжди залишиться у наших серцях!

 

Колектив географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університеті ім. В. Гнатюка з глибоким сумом сприйняв звістку про передчасний відхід у вічність доктора географічних наук, завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, професора Володимира Петровича Круля.

За роки своєї наукової та освітянської роботи Володимир Петрович завоював прихильність та шану колег далеко за стінами Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Він був прикладом активного науковця, дослідника та колеги, що вмів підтримати та дати влучну пораду. Його дослідження в царині сучасної географічної науки заслужено відносяться до фундаментальних та піонерних. Проф. Круль зумів сформувати свою наукову школу, науковці та аспіранти якої будуть продовжувати викреслені ним вектори наукових вишукувань.

Володимира Петровича можна назвати щирим другом географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. Адже він неодноразово був учасником наукових форумів, які проводилися в нашому університеті, головою та членом експертних комісій щодо акредитації спеціальностей на факультеті, членом спеціалізованих вчених рад, в яких захищалися тернопільські географи.

Щирі співчуття родині, всім працівникам факультету та кафедри, яку очолював Володимир Петрович. Він залишиться в нашій пам’яті як енергійна та цілеспрямована особистість, добрий колега і друг, справжній Географ та Науковець.

Хай земля Йому буде пухом, а память про нього – вічно живою.

З глибоким смутком,

колектив географічного факультету

Тернопільського національного педагогічного університету

імені В. Гнатюка

 

Колектив викладачів, співробітників, студентів географічного факультету висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу смерті завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, доктора географічних наук, професора КРУЛЯ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА.

Володимир Петрович був видатним фахівцем, науковцем і зразком самовідданого служіння освіті і географічній науці. Його внесок у розвиток університету є неоціненним. Володимир Петрович назавжди запам’ятається щирою людиною, талановитим керівником і педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою.

Важко підібрати слова, щоб висловити всю тугу та скорботу. Неймовірно тяжко пережити таку втрату матері, дружині, дітям та внукам.

Всевишній дасть сили рідним перенести біль втрати. Вічна пам’ять!

ОГОЛОШЕННЯ

28 січня 2021 року об 11:00 (в онлайн режимі) на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.007 відбудеться захист дисертації Вінтоняк Алли Михайлівни «Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 103 «Науки про Землю».

Науковий керівник:

доктор географічних наук, професор Руденко Валерій Петрович, декан географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Мезенцев Костянтин Володимирович;

- доктор географічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту географії НАН України, Маруняк Євгенія Олександрівна.

Посилання на зустріч: 

28 січня 2021 року не відбудеться захист дисертації Вінтоняк Алли Михайлівни  у звязку зі смертю рецензента доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Круля Володимира Петровича

Підключитись до зустрічі в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81861398829?pwd=Y0F6WG5mQktoZkg5YzJPQVlHUkx0dz09

Ідентифікатор зустрічі: 818 6139 8829

Код доступу: 733029

Оголошення

28 грудня 2020 р. (понеділок) о 10 год. відбудеться онлайн – засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Звіти голів екзаменаційних комісій (магістерський рівень) про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

Голова вченої ради географічного факультету

До уваги!

16 грудня 2020 р. у межах заходів з популяризації академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковичана 2020 – 2021 н.р. кафедрою фізичної географії, геоморфології та палеогеографії під керівництвом завідувача, проф. Круля В. П. проведено інформаційний захід щодо сутності академічної доброчесності, нормативних документів університету, що її регламентують, та застосування їх у в навчальному процесі. Захід проводився для студентів, які навчаються за освітньою програмою «Географія» та «Середня освіта (Географія)». Обговорено Правила академічної доброчесності (https://drive.google.com/file/d/1qAgfXWbJuciM0kcAkNz5bZQA_RrsJvxp/view) та Етичний кодекс (https://drive.google.-com/file/d/1SKSOEQWZq1HOKjoUN0d3GBIC_QddjXLy/view) Чернівецького національного університету, проаналізовано можливі ситуації порушень академічної доброчесності та процедуру виявлення академічного плагіату як під час екзаменаційної сесії, так і під час поточного оцінювання. Студентам запропоновані інформаційні ресурси і корисні посилання, за якими можна ознайомитись детальніше з усіма аспектами академічної доброчесності та звернутись за підтримкою з цих питань.

До уваги!

ТАБЛИЦЯ

пропозицій, що надійшли в процесі обговорення змін до

ОП «Географія»

спеціальності 106 «Географія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

https://drive.google.com/file/d/1gWn5QPS93Fe3cOLiELuYGohIyBQA5PXk/view?usp=sharing

Ознайомитися з таблицею можна: 

https://drive.google.com/file/d/1r7A-mTZWxuFIal3tbM3BQ5FqFCQzRhpc/view?usp=sharing

До уваги!!!

14 грудня 2020 р. відбулось засідання робочої групи освітньо-професійної програми «Географія» за спеціальністю 106 «Географія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) у складі керівника робочої групи доц. Холявчук Д. І., членів: ас. Ходан Г. Д., доц. Заблотовської Н. В., доц. Чубрей О. С., з боку стейкхолдерів-роботодавців – завідувача лабораторії географічних досліджень Карпатського національного природного парку Тимчука Я. Я. На засіданні були присутні завідувачі випускових кафедр: завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, проф. Круль В.П., завідувач кафедри України та регіоналістики, проф. Джаман В. О. та завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, доц. Вацеба В.Я. Присутні розглянули, проаналізували та узгодили пропозиції та зміни до освітньої програми відповідно до рекомендацій, що надійшли від роботодавців, здобувачів вищої освіти за ОП і академічної спільноти.

Оголошення

День відкритих дверей!!!
URL зустрічі: https://meet.google.com/tbr-kqgc-kys 

 

Оголошення

16 грудня 2020 р. (середа) о1425год. в онлайн – режимі відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Висунення та обговорення кандидатури завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії д.геогр.н., проф. Круля Володимира Петровича до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України».

Доповідає декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

2. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня – листопада 2020р. щодо реалізації пропозицій викладачів та науковців географічного факультету до участі у грантових, держбюджетних та госпдоговірних темах з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

Інформує заст. декана Ходан Г.Д.

Голова вченої ради географічного факультету

Стейкхолдери в дії. 26.11.2020 року на кафедрі географії України та регіоналістики відбулася бінарна лекція з курсу «Прикладі ГІС» для студентів 512 групи ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» на тему: «Аналіз даних у Arcgis» за участі провідного консультанта з питань геопросторової інформації в галузі дослідження інформаційних технологій кіберінфраструктури та ад’юнкт-доцента кафедри прикладної економіки та статистики в Університеті штату Делавер США Олени Сміт.

 

Стратегія розвитку географічного факультету (проєкт) претендента на посаду декана Мирослава ЗАЯЧУКА

Проєкт претендента на посаду декана географічного факультету Валерія РУДЕНКА. Стратегія розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2021-2024 р.р. (Програма реалізації основних пріоритетів Стратегічного плану розвитку географічного факультету на 2021-2024 р.р.)

Зустріч із стейкхолдерами. 25 листопада 2020 року асистентом кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Добиндою І.П. була проведена бінарна лекція за участі т.в.о. заступника директора з наукової роботи Черемоського НПП Томнюк О.П. для студентів 1 курсу спеціальності 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія) з дисципліни «Основи раціонального природокористування та охорони природи» на тему «Збереження природних ландшафтів на прикладі національних природних парків».

На лекції було подано об'єкти ПЗФ України, їхня роль і значення у збереженні природних ландшафтів, розвиток об'єктів ПЗФ Чернівецької області, особливі та цінні об'єкти Черемоського НПП, а також було наголошено на основних компетенціях якими повивнен володіти випускник-географ для можливого працевлаштування на роботу у природоохоронні установи.

Присутніми на лекції були студенти 1 курсу, викладачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 106 Географія Мороз М., Ставчанська І. та Бубряк Б. (проходять асистентську практику).

 

Зустріч із стейкхолдерами. У середу 25.11.2020 року на кафедрі соціальної географії та рекреаційного природокористування було проведено бінарне лекційне заняття з курсу «Економіка i ціноутворення в галузі туризму» на тему: "Податки i соціальні платежі як чинник формування цін в міжнародному туризмі". Лектором був Серебрянський Дмитро Миколайович, к.е.н., доцент, заступник директора департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України; модератор Костащук Володимир Іванович, к.геогр.н, доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Участь в лекції прийняли: декан географічного факультету, д.геогр.н., проф. Валерій Петрович Руденко, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, д.геогр., доц. Жанна Іванівна Бучкод.геогр. проф. Клавдія Йосипівна Кілінська, доценти кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Наталя Петрівна Аніпко, Наталя Степанівна Андрусяк, Тетяна Дмитрівна Скутар, асистенти кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористуванняк.геогр.н., Любомир Вікторович Лопушняк та к.геогр.н., Оксана Степанівна Смик, а також студенти третього курсу спеціальності 242 Туризм, що навчаються за освітньою програмою «Міжнародний туризм».

Під час лекції було розкрито соціально-економічну сутність податків та соціальних платежів, їх вплив на формування цін в туризмі. Дмитро Миколайович розкрив особливості національного податкового законодавства та порівняв із закордонним досвідом. Наприкінці лекції відповів на численні актуальні питання податкової політики в Україні та світі, які мали змогу задати як викладачі кафедри так i присутні на лекції студенти.

Щиро вдячні Дмитру Миколайовичу за співпрацю!!!

Оголошення

У середу 25.11.2020 року о 13.00 год. відбудеться бінарне лекційне заняття з курсу "Основи раціонального природокористування та охорони природи" на тему: "Збереження природних ландшафтів на прикладі національних природних парків". Лектори: Томнюк Оксана Петрівна, т.в.о. заступника директора з наукової роботи Черемоського національного природного парку та Добинда Ірина Петрівна, к. геогр.н., асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Запрошуємо усіх охочих взяти участь у лекційному занятті.

Зустріч із стейкхолдерами. 23 листопада 2020 року заступником декана географічного факультету, асистентом кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Ходан Г.Д. була проведена бінарна лекція за участі в.о. директора НПП Вижницький Стратія В.І. для студентів 1 курсу спеціальності 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія) з дисципліни «Геоекологія» на тему «Розбудова національної екомережі України».

На лекції були розкриті питання становлення екомережі України, правові засади екологічної мережі України, розвиток екомережі Чернівецької області, проблемні питання функціонування екомережі області.

Присутніми на лекції були студенти 1 курсу, викладачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 106 Географія Мороз М., Ставчанська І. (проходять асистентську практику), студент-магістр 5 курсу Ткачук В.

 

Стейкхолдери в дії! 23 листопада 2020 р. на кафедрі географії України та регіоналістики було проведено дві бінарні пари в яких брали участь стейкхолдери, а саме:

- Кулініч Олег Миколайович, директором ТОВ "Глобус" разом із Заячуком Мирославом Дмитровичем ознайомив студентів із методами та технологіями супутникових спостережень;
- Геніч Мальвіна Мар'янівна, начальник відділу водних відносин, басейнової взаємодії та міжнародного співробітництва Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет з викладачем Костащуком Іваном Івановичем провели пару під час якої розкрили інтегровані підходи в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.

Щиро дякуємо поважним фахівцям за підтримку студентів нашої кафедри!

Оголошення

У середу 25.11.2020 року о 9.50 год. буде проведено бінарне лекційне заняття з курсу Економіка i ціноутворення в галузі туризму на тему: "Податки i соціальні платежі як чинник формування цін в міжнародному туризмі". Лектори: Серебрянський Дмитро Миколайович, к.е.н., доцент, заступник директора департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України; Костащук Володимир Іванович, к.геогр.н, доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у лекційному занятті.

 

 

Оголошення

Інтеграцію інструментів географічної науки та інструментів маркетингу було розглянуто на підсумковому занятті з навчальної дисципліни «Основи географічного менеджменту та маркетингу» (Лектори курсу: доц. Данілова О.М., доц. Підгірна В.Н., ас. Єремія Г.І.), що відбулося 20 листопада 2020р. для студентів географічного факультету ОР «Бакалавр», що навчаються за ОП «Географія», «Середня освіта. Географія» та за участі наукового співробітника Інституту географії НАН України, к.геогр.н. Олександра Лейберюка.

Під час заняття студенти були ознайомлені із особливостями та завданнями геомаркетингу, методами та інструментарієм геомаркетингових досліджень. Прикладні аспекти використання геоінформаційних технологій у вирішенні маркетингових завдань були розкриті запрошеним спікером, який наочно продемонстрував існуючі можливості сучасних геоінформаційних систем уприйнятті стратегічних управлінських рішень, які базуються на використанні методів географічного аналізу просторово розподілених предметів і явищ.

Як підсумок, було продемонстровано сфери застосування сучасного геомаркетингу, що стало унаочненням для фахівців-географів сфер подальшого використання набутих знань та можливостей подальшого працевлаштування.

ДО УВАГИ!!!

Невдовзі відбудуться вибори декана нашого факультету. Враховуючи те, що студенти є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, 15% від делегатів, які обиратимуть декана, мають складати саме студенти. Ми розпочинаємо прийом заявок кандидатів для участі у голосуванні на виборах декана нашого факультету із числа студентів.
Для цього потрібно:
- бути студентом денної форми навчання факультету.
- надіслати чітке фото заяви на ім’я голови виборчої комісії.
- надіслати чітке фото студентського квитка.
Заявки охочих приймаються до 23 листопада 18.00 включно.
Всі необхідні документи просимо надсилати секретарю виборчої комісії факультету!
Секретар: Куделько Софія Георгіївна kudelko.sofiiaЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua 
Контакти Виборчої комісії:
Голова ВК: Станковська Юлія Едуардівна stankovska.yuliiaЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua 
+380 66 66 74 581
Секретар ВК: Куделько Софія Георгіївна
+380 96 83 78 567

З любов‘ю, @geoparliament! ❤️

 Вітаємо команду «Оптимісти»!!!

На базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся дебатний турнір із політичних реформ.

Хорошою традицією для Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича стала співпраця із ВІ «Активна Громада» від ВГО «Інститут «Республіка»: впродовж трьох років поспіль ЗВО долучається до проведення дебатних турнірів із політичних реформ.

Цьогоріч захід відбувся 18 листопада в онлайн-форматі, у якому взяли участь 8 команд із 5 факультетів нашого університету. Студенти дискутували на теми, повязані зі змінами в освіті, виборчому законодавстві, місцевому самоврядуванні. У такий креативний спосіб учасники навчаються аргументовано відстоювати власну позицію й водночас поглиблюють знання із заданих питань.

Перемогу в турнірі здобула команда «Оптимісти» із географічного факультету у складі Дениса Золотунця та Іванни Шенішевської. У грудні вони представлятимуть столицю Буковини на Всеукраїнському рівні.

Вітаємо й бажаємо їм удачі!

Довідка. Дебатний турнір відбувся в рамках проєкту «Право вибору», що підтримується Національним Демократичним Інститутом (NDI) за фінансування, наданого Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID).

 

В рамках співпраці із випускниками географічного факультету  16.11.2020 року на кафедрі Географії України та регіоналістики відбулася зустріч студентів-магістрантів ОП «Регіональний розвиток та просторове планування» (512 гр) із випускницею географічного факультету 2014 року, регіональною координаторкою Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» у Чернівцях Пашанюк Інною. Було проведено бесіду на тему «Транскордонне співробітництво, як перспективний напрямок розвитку громад».

16.11.2020 року на кафедрі Географії України та регіоналістики відбулася зустріч студентів-магістрантів ОП «Регіональний розвиток та просторове планування» та ОП «Географія» із заступником директора наукової бібліотеки ЧНУ з питань інформаційних технологій, кандидатом історичних наук Шилюком Олегом Івановичем.

Було проведено бесіду на тему «Академічна доброчесність у Чернівецькому національному університеті».

Оголошення

18 листопада 2020 р. (середа) о1425год. відбудеться онлайн – засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.Про хід роботи у колективі кафедри гідрометеорології та водних ресурсів щодо відкриття нової освітньої програми «Гідроекологія та гідрометеорологія» в межах спеціальності 103 «Науки про Землю» з 2021 – 2022 навчального року (бакалавр).

Доповідають: завідувач кафедри проф. Ющенко Ю.С.,

перший заступник декана доц. М.В. Цепенда.

 

2.Про роботу викладачів геофаку з підвищення кваліфікації вчителів географії.

Доповідає доц. Грицку В.С.

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

Оголошення

Проектна група освітньо-професійної програми «Географія»

пропонує до обговорення зміни до ОПП «Географія» за спеціальністю 106 «Географія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

відповідно до введення в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія»

Пропозиції просимо надсилати до 13 грудня 2020 року за адресою:

d.kholyavchukЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua

Ознайомитись із проєктом змін можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1-utFKE6kVNt4N01E2PRcK-m3OwHYL8kn/view?usp=sharing


Зустріч із стейкхолдерами. 13 листопада 2020 року доцентом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чубрей О.С. було організовано дві зустрічі зі стейкхолдерами. В контексті першої зустрічі, що була проведена для студентів 4 курсу спеціальності «Географія» на тему: «Особливості використання проектів та грантів задля розвитку громади в умовах децентралізації (на прикладі Глибоцької ОТГ). Головним спеціалістом відділу житлово-комунального господарства, праці, соціального захисту населення, транспорту та благоустрою Глибоцької територіальної громади Оросом С.А. було розкрито питання використання сучасних інструментів адміністративно-фінансової децентралізації в розрізі фіскальних інструментів формування доходів Глибоцької ОТГ, а також обговорено механізми стимулювання економічної активності громади у таких сферах, як забезпечення зайнятості, ефективне управління власністю територіальної громади, просторове планування, використання природо-ресурсного потенціалу.

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта «Географія» начальник відділу освіти, молоді та спорту Глибоцької селищної ради об’єднаної територіальної громади Глибоцького району Чернівецької області Чубрей Ю.Г розкрив Концепцію розвитку Нової української школи на прикладі Глибоцької ОТГ. В ході зустрічі було окреслено перспективи функціонування соціальної сфери в територіальних громадах, зокрема загальної середньої освіти, охорони здоров’я серед учнівської молоді. Досліджено ризики функціонування сучасної системи фінансового вирівнювання, що пов’язані з впровадженням бюджетної децентралізації. Наведено приклади успішної реалізації грантових проектів Глибоцької ОТГ.

Учасниками вище зазначених заходів були студенти, учні, викладачі географічного факультету, зокрема: Данілова О.М., Підгірна В.Н., Холявчук Д. І., Ходан Г.Д.

 

Стейкхолдери в дії. 13 листопада 2020 року, за участі регіональної координаторки Всеукраїнської Ініціативи «Активна Громада» у м.Чернівці Інни Пашанюк відбулась лекція на тему: «Маркетинговий комплекс» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Географія» (спеціальність 106 «Географія») та ОП «Середня освіта. Географія» (спеціальність 014 « Середня освіта. Географія») з дисципліни «Основи географічного менеджменту та маркетингу» (доц. Підгірна В.Н., доц. Данілова О.М., ас. Єремія Г.І.)

Під час навчального заняття були детально розглянуті питання сутності та основних складових маркетингового комплексу компанії – товар(послуга), ціна, комунікації та розподіл. Запрошений стейкхолдер поділився досвідом використання сучасних комунікаційних технологій, що впливають на сучасну модель купівельної поведінки споживачів, акцентувавши увагу необхідностірозробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв’язку між усіма елементами комплексу маркетингу. Окрім того, координаторка поділилась навичками інформаційної гігієни, яка є важливою складовою сучасного інформаційного суспільства.

Щиро вдячні за активну участь студентам, а стейкхолдеру за змістовне та цікаве спілкування !!!

Стейкхолдери в дії. 5 листопада 2020 року, відбулася бінарна лекція на тему: «Сучасні технології менеджменту», для студентів 3, 4, 5 курсів географічного факультету, спеціальності «Менеджмент» з навчальних дисциплін «Комунікації в туристичній індустрії», «Адміністративний менеджмент" (викладач Паламарюк М.Ю.), «Операційний менеджмент" (викладач Єремія Г.І.). 

До дискусії було запрошено стейкхолдера, співвласника ресторану «Колесо», к.екон.н., Раца Олександра Борисовича, який на власному досвіді та прикладі розкрив основні технології менеджменту. 

Під час навчального заняття були розглянуті питання: 

-як організувати власну справу 

- система управління та контролю (за роботою персоналу, якістю продукції, операційним процесом підприємства)

-мотивація персоналу та гостей 

-ефективність комунікації в менеджменті 

- маркетингові методи просування послуги та інше. 

Дякуємо студентам за активну участь у дискусії та стейкхолдеру за змістовну та цікаву розповідь.

 

Стейкхолдери в дії. 05 листопада 2020 року, за участі Начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради Пижівського Сергія Петровича відбулась бінарна лекція на тему: «Система просторового планування в Україні. ДБН» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Регіональний розвиток і просторове планування» спеціальності «Географія»  з дисципліни «Основи просторового планування» та здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Геодезія та землеустрій» спеціальності «Геодезія та землеустрій» з дисципліни «Територіальне планування та районне планування».

Під час навчального заняття розглянуті питання: 1) Повноваження органів місцевого самоврядування з планування території на місцевому рівні. 2) Склад та зміст містобудівної документації. Поняття про державні будівельні норми. 3) Генеральний план населеного пункту. Зонінг.

В лекції також прийняли активну участь науково-педагогічні працівники, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» та інші студенти географічного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича.

Щиро вдячні за змістовне та цікаве спілкування !!!


Стейкхолдери в дії3 листопада 2020 року відбулося відкрите бінарне лабораторне заняття з курсу «Метеорологія і кліматологія» доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Холявчук Дарії Іванівни спільно з завідувачем сектору гідрологічних спостережень Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Настюком Миколою Григоровичем. У контекстіпоточної теми заняття «Спостереження за опадами» розглянуто специфіку спостережень за опадами на метеостанціях та гідропостах. Окрім того, на прохання студентів-географів Микола Григорович поділився досвідом роботи у Чернівецькому обласному центрі з гідрометеорології та розповів про його структуру. Спільно з студентами обговорено механізми взаємодії установи із Українським гідрометеорологічними центром і метеостанціями у межах області. Запрошений стейкхолдер наголосив, що їхня установа потребує фахівців з географії; особливо цінними компетентностями для роботи вважає навички використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, здійснення безпечної діяльностіта бажання безперервно вчитися.

Стейкхолдери в дії. 15 жовтня 2020 року, за участі Чернівецького міського голови Олексія Каспрука, відбулась бінарна лекція на тему: «Основи міського планування» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» спеціальності «Географія» з навчальної дисципліни «Основи просторового планування».

Під час навчального заняття розглянуті питання: поняття міського планування, змісту Комплексних стратегій розвитку міст та «Інтегрованої концепції розвитку міста. Чернівці-2030».

В лекції також прийняли активну участь науково-педагогічні працівники, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» та інші студенти географічного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича.

Щиро вдячні за змістовне та цікаве спілкування !!!

 

 

 

Шановні абітурієнти

географічного факультету 2020р.!

Повідомляємо, що для Вас з 10 до 23 серпня 2020р. у приміщенні деканату географічного факультету (вул. Коцюбинського, 2, корпус IV, ауд.23) з понеділка до п’ятниці з 10 до 16 год. працює Консультаційний центр Приймальної комісії стосовно вступу на географічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Деканат географічного факультету

 

З Днем вишиванки, Україно!


 

 

До уваги!

ТАБЛИЦЯ

пропозицій, що надійшли в процесі обговорення

ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»

спеціальності 106 «Географія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

https://drive.google.com/file/d/1_JOtPU49aGay1i7nKCZkjsnZneccDG-M/view

Ознайомитися з матеріалом можна: 

https://drive.google.com/file/d/1uhT20rrlXTxSyFanVfx-pwl14F3Co_DD/view

 

Оголошення!
Шановні випускники географічного факультету!

Колектив географічного факультету щиро вітає Вас – випускників геофаку різних років і бажає всім міцного здоров’я, щастя, нових творчих успіхів!
Разом з тим повідомляємо всім, що у зв’язку з заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби, зустріч випускників геофаку, що планувалася на 28 березня 2020р., не відбудеться.

З повагою, деканат геофаку

 

До уваги!

ТАБЛИЦЯ

пропозицій, що надійшли в процесі обговорення

ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»

спеціальності 106 «Географія» (дригий (магістерський) рівень вищої освіти)

https://drive.google.com/file/d/16h-qKmcdO68Y-fMEvhn_NtmV8EbKTSs5/view

Ознайомитися з матеріалом можна: https://drive.google.com/file/d/1TYa9ApPBoqskPQh4kEShjCW1PUgVg8RR/view

 

Оголошення

Кафедра географії України та регіоналістики

пропонує до обговорення нову ОП 

«Регіональний розвиток і просторове планування»

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Пропозиції просимо надсилати до 21 березня 2020 року за адресою:

geoukrreg-dptЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua

Ознайомлення з документами: 

https://drive.google.com/file/d/1_JOtPU49aGay1i7nKCZkjsnZneccDG-M/view

 

Оголошення

Кафедра географії України та регіоналістики

пропонує до обговорення нову ОП 

«Регіональний розвиток і просторове планування»

Освітній рівень другий (магістерський)

Пропозиції просимо надсилати до 25 лютого 2020 року за адресами:

zayachykmyroslavЗ•н@¤јr{ђLukr.net, geoukrreg-dptЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua

Ознайомлення з документами: https://drive.google.com/open?іd/16h-qKmcdO68Y-fMEvhn_NtmV8EbKTSs5

  

Оголошення 21.10.2020

Оголошення 16.09.2020

Оголошення 15.09.2020

Оголошення 27.08.2020

Оголошення 26.06.2020

Оголошення 25.05.2020

Оголошення 22.04.2020

Оголошення 18.03.2020

Оголошення 19.02.2020

Оголошення 03.02.2020

Оголошення 27.12.2019

Оголошення 21.11.2019

Оголошення 16.10.2019

Оголошення 18.09.2019

Оголошення 26.06.2019

Оголошення 22.05.2019

Оголошення 17.04.2019

Оголошення 13.03.2019

Оголошення 20.02.2019

Оголошення 28.12.2018

Оголошення 17.12.2018

Оголошення 15.11.2018

Оголошення 19.09.2018

Оголошення 27.06.2018

Оголошення 23.05.2018

Оголошення 18.04.2018

Оголошення 21.03.2018

Оголошення 14.02.2018

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЗ•н@¤јr{ђLchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.