Абітурієнту

Оновлено
2020-03-24
19:15

Оголошення!
Шановні випускники географічного факультету!

Колектив географічного факультету щиро вітає Вас – випускників геофаку різних років і бажає всім міцного здоров’я, щастя, нових творчих успіхів!
Разом з тим повідомляємо всім, що у зв’язку з заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби, зустріч випускників геофаку, що планувалася на 28 березня 2020р., не відбудеться.

З повагою, деканат геофаку

 

 

До уваги!

ТАБЛИЦЯ

пропозицій, що надійшли в процесі обговорення

ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»

спеціальності 106 «Географія» (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

https://drive.google.com/file/d/16h-qKmcdO68Y-fMEvhn_NtmV8EbKTSs5/view

 

Ознайомитися з матеріалом можна: https://drive.google.com/file/d/1TYa9ApPBoqskPQh4kEShjCW1PUgVg8RR/view


 

ОГОЛОШЕННЯ

18 березня (середа) 2020 р. об 14 год. 25 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Аналіз проблем та перспектив розвитку кафедри географії України та регіоналістики.

Доповідають: проф. В.П. Руденко,

проф. В.О. Джаман,

д.геогр.н., доц. М.Д. Заячук

 

2.     Виконання попередніх рішень вченої ради географічного факультету.

                                                                                                                      Інформує: вчений секретар доц. О.М. Данілова.

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

Оголошення

Кафедра географії України та регіоналістики

пропонує до обговореннянову ОП

 «Регіональний розвиток і просторове планування»

Освітній рівень перший (бакалаврський).

Пропозиції просимо надсилати до 19 березня 2020 року за адресами:

B{.Я@·єЗukr.net">іvan_kostascuk@ukr.net,geoukrreg-dptB{.Я@·єЗchnu.edu.ua

Ознайомлення з документом:

https://drive.google.com/file/d/1_JOtPU49aGay1i7nKCZkjsnZneccDG-M/view

 

ОГОЛОШЕННЯ

19 лютого (середа) 2020 р. об 14 год. 25 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підсумки зимової заліково – екзаменаційної сесії.

Доповідає перший заст. декана доц. М.В. Цепенда.

 

2.     Про активізацію роботи кафедр з профорієнтаційної роботи та з підготовки фахівців за скороченою формою навчання.

 

                                                          Доповідають проф. В.П.Руденко

                                                           проф. В.П. Круль

                                                                                     проф. Ю.С. Ющенко

                                                                                     проф. К.Й. Кілінська

                                                                              проф. П.О. Сухий

                                                                                  проф. В.О. Джаман

                                                                           доц. В.Я. Вацеба

                                                                          доц. О.Д. Король

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Кафедра географії України та регіоналістики

пропонує до обговорення  нову ОП

 «Регіональний розвиток і просторове планування»

Освітній рівеньдругий (магістерський).

Пропозиції просимо надсилати до 25 лютого 2020 року за адресами:

zayachykmyroslavB{.Я@·єЗukr.net,geoukrreg-dptB{.Я@·єЗchnu.edu.ua

Ознайомлення з документом: https://drive.google.com/open?id=16h-qKmcdO68Y-fMEvhn_NtmV8EbKTSs5

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

03 лютого (понеділок) 2020 р. об 11 год. 10 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.   Про роботу кафедр географії та менеджменту туризму, соціальної географії та рекреаційного природокористування щодо акредитації спеціальності «Туризм» ОР «бакалавр».

Доповідають проф. К.Й. Кілінська,доц. О.Д. Король.

 

2.     Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання.

 

Доповідають заідувачі кафедрами.

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

27 грудня (п'ятниця) 2019 р. об 12 год. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Обговорення Подання щодо присвоєння Почесного звання «Заслужений працівник освіти України» д.геогр.н., проф., зав. кафедри гідрометеорології та водних ресурсів Ю.С.Ющенку.

Доповідає декан географічного факультету проф. В.П.Руденко.

 

2. Про рекомендацію Т.В.Скутар на посаду доцента кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування у зв'язку із закінченням строку роботи на займаній посаді.

 

Доповідає зав.кафедри проф. К.Й.Кілінська.

 

3. Звіти голів/заступників голів Екзаменаційних комісій про підсумки роботи та завдання щодо підвищення якості освітнього процесу у магістратурі.

 

4. Про роботу завідувачів кафедр вподовж вересня – листопада 2019р. щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки.

 

Доповідає заст. декана Г.Д. Ходан

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

21 листопада (четвер) 2019 р. об 14 год 45 хв в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Обговорення кандидатур та обрання за конкурсом на посади:

-         доцента кафедри географії України та регіоналістики д.геогр.н., доц. М.Д. Заячук;

-         доцента кафедри фізичної  географії, геоморфології  та палеографії к.геогр., доц.С.М. Кирилюка.

Доповідають завідувачі кафедрами.

 

2.     Звіт проф. В.П.Руденка про діяльність на посаді географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича за період з 15 листопада 2018р. до 20 листопада 2019р. та завдання на найближчій період (звіт додається).

Голова вченої ради географічного факультету

 

Звіт

проф. Руденка В.П. про діяльність на посаді декана географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича за період  з 15 листопада  2018 р. до

21 листопада 2019 р.  та завдання на найближчий період

(на  зборах (конференції) трудового колективу географічного

факультету)

Шановні колеги! Сьогодні я звітую за попередній рік своєї роботи на посаді декана географічного факультету на конференції трудового колективу факультету як органу його громадського самоврядування згідно зі статтею 39, пунктом 10 Закону України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. (зі змінами).

Рік, безумовно, був нелегким як в житті нашого колективу, так і колективу університету, нашої України загалом. Цей рік був роком виборів: ректора університету, проректорів, Президента та Верховної Ради України, Прем'єра та Кабінету Міністрів, зокрема Міністра освіти та науки України, його заступників. А, значить, задіюються нові підходи, нові реформи, нове бачення перспектив розвитку країни, регіону, нашого університету і факультету зокрема.

Аналіз, оцінка сучасного стану розвитку потенціалу географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, його проблем, перспектив та наявних труднощів, до яких я зараз переходжу, засвідчує – колектив факультету в цілому спроможний до подолання на високому освітньо-методичному та науковому рівнях найскладніших викликів сьогодення.

А вони за основними напрямами такі:

I. Організація випуску здобувачів вищої освіти та набору на  географічний факультет.

  Вступна кампанія цього року, що, як і завжди, забирає чимало зусиль, виявилась менш успішною ніж у попередні роки. На кінець серпня 2019 р. на денну форму бакалаврату подано 137 оригіналів, що становить 78,3 % від рівня попереднього року. Правда, на інших факультетах та інститутах ЧНУ ім. Ю. Федьковича справи не кращі. Ми за результатами набору на денну форму навчання бакалаврату (включаючи "скороченців") займаємо в універ-ситеті, як і минулого року, сьоме місце. Попереду нас Інститут фізико-технічних і комп’ютерних наук; економічний, юридичний факультети; факультети іноземних мов; фізичної культури і здоров'я людини; педагогіки, психології та соціальної роботи. Позаду географічного ф-ту факультет історії, політології та міжнародних відносин; Інститут біології, хімії  та біоресурсів; філологічний факультет; факультети математики та інформатики; фінансів, підприємництва та обліку; архітектури, будівництва та ДПМ; філософсько-теологічний факультет (див. табл. 1). Якщо з 14 інститутів і факультетів університету взяти середній контингент першокурсників за основу, то наш показник по факультету становитиме 105%. Загалом, геофак утримує достойні позиції на загальноуніверситетському рівні, незважаючи на певні внутрішні проблеми, пов’язані з різною зацікавленістю абітурієнтів освітніми програмами, які пропонує наш факультет (див.табл 2).

Цього року, як не парадоксально, у порівнянні з минулим роком найменше ми набрали першокурсників на спеціальність 106 "Географія" – всього 19, або 59 % до 2018 року. І це при тому, що максимальний обсяг держзамовлення складав 23 особи. Поступило на держзамовлення лише 14 осіб.

Другою за зменшенням набору у порівнянні з 2018 р. спеціальністю є "Туризм" – 65 %, що на 33 першокурсника менше. Держзамовлення - 23 особи, реалізовано 12 місць, або лише 52 %.

На "Менеджмент (туристичної індустрії) " поступили 17 абітурієнтів (68 % від рівня 2018 р.), з них лише 3 - на держзамовлення (30 % від максимально можливого показника).

Проте, є і відрадні моменти.  На "Геодезію і землеустрій" прийнято 18 осіб, на "Науки про Землю (гідрометеорологію)" – 8, що вдвічі перевищує показники попереднього року. Дещо більше ніж у 2018 р. – 19 випускників зараховано і на "Середню освіту (географія)".

 

Табл.1

Результати набору на денну форму навчання ОР "бакалавр" у ЧНУ ім. Ю.Федьковича у 2019 р. (кінець серпня) 

№ п/п

Інститут, факультет

Кількість поданих заяв

Подані абітурієнтом оригінали

Кількість заяв абітурієнтів на 1 студента

1-й курс повної форми

1-й курс скороченої форми

Всього

(у річному вимірі)

1.

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

1584

195

147

269

5,9

2.

Економічний

1527

193

100

243

6,3

3.

Юридичний

1333

197

62

228

5,8

4.

Іноземних мов

1673

204

-

204

8,2

5.

Фізичної культури та здоров'я людини

519

160

31

176

2,9

6.

Педагогіки, психології та соціальної роботи

992

140

25

153

6,5

7.

Географічний

894

137

6

140

6,4

8.

Історії, політології та міжнародних відносин

1712

139

-

139

7,2

9.

Інститут біології, хімії та біоресурсів

877

111

31

126

7,0

10.

Філологічний

1168

121

5

124

9,4

11.

Математики та інформатики

554

91

45

114

4,9

12.

Фінансів, підприємництва та обліку

385

49

73

86

4,5

13.

Архітектури, будівництва  та ДПМ

159

57

47

81

2,0

14.

Філософсько-теологічний

302

27

4

29

10,4

 

Всього

13679

1821

576

2112

6,5

 

Аналізуючи результати вступної кампанії 2019 року на нашому факультеті, дуже важливо поглянути, а які ж підсумки роботи геофаків у всеукраїнському масштабі. На слайді – табл. 3 подані матеріали набору на 1-й курс бакалаврату денної форми навчання по десятьох провідних університетах нашої держави, які визначають основні тенденції розвитку географічної освіти в Україні.

Як бачимо, за кількістю прийнятих першокурсників у 2019 році у порівнянні з минулим роком ми поступилися Київському національному університету ім. Т.Шевченка (геофаку) і займаємо зараз почесне третє місце. Попереду на першій позиції – Львівський національний ун-т ім. І.Франка, нижче нас – четвертими йдуть географи Східно-Європейського національного ун-ту ім. Лесі Українки, п’ятими є наші колеги з  Одеського національного ун-ту ім. І.Мечникова (набрали 57 першокурсників), шості – географи Харківського національного ун-ту ім. В.Каразіна (54 особи), сьомим є геофак Ужгородського національного ун-ту (40 студентів), восьмі – географи Вінниці (33 студенти), далі - Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника – 29 першокурсників-географів, десятку географічних факультетів замикають тернополяни (26 здобувачів).

Оцінюючи набір 2019 року по десятьох провідних факультетах України географічного профілю, можна чітко відзначити такі його основні риси, що в повній мірі віддзеркалюються і на нашому прикладі.

Це, по-перше, загальне скорочення набору на 1-й курс у порівнянні з 2018 р. – падіння на 8,3 %.

По-друге, різко зменшилась кількість здобувачів на власне 106 спеціальність "Географія" (з 302 – до 198 або 34 %, у нас – на 40 %), на "Середній освіті. Географія" скорочення  набору на 18% (у нас приріст 12 %). По-третє, загальнодержавною тенденцією є зростання першокурсників на спеціальностях "Геодезія та землеустрій" (на 16%), "Туризм" та "Готельно-ресторанній справі" (на останній – на 37 %).

 

Табл.2

Результати набору на денну форму навчання ОР "бакалавр" по географічному факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича у 2019 р (кінець серпня)

 

п/п

Спеціальність

Кількість поданих заяв, одиниць

Подані абітурієнтами оригінали (одиниць)

Кількість заяв абітурієнтів на 1 студента

1й курс повної форми

2й курс скороченої форми

Всього (у річному вимірі)

% до 2018 р.

1

Географія

114

14/5*

-

14/5

59

6,0

2

Геодезія та землеустрій

113

11/7

1/0

12/7

211

5,9

3

Менеджмент (туристичної індустрії)

158

3/14

-

3/14

68

9,3

4

Науки про Землю (гідрометеорологія)

27

7/1

-

7/1

200

3,4

5

Середня освіта (географія)

75

14/5

-/1

14/5,5

115

3,8

6

Туризм (міжнародний туризм)

407

12/44

1/3

12/46

65

7,0

7

Всього

894

61/76

2/4

62/78

80

6,4

* Примітка – чисельник – держзамовлення, знаменник – договірні умови

Відзначимо, що розпочату спільно з економістами "Готельно-ресторанну справу" і цього року нам не вдалося реалізувати через структури МОН України. Натомість економісти на останньому засіданні Вченої Ради університету у червні 2019 р. затвердили освітню програму "Маркетинг ресторанного, готельного та туристичного бізнесу" в межах спеціальності "Маркетинг" і набрали на перший курс денної форми 34 студента та ще 4 – на 2й курс скороченої форми навчання. Керівництво економфаку запевняло нас, що вони зупинять набір на вказану освітню програму, якщо ми спільно відкриємо "Готельно-ресторанну справу", але, безсумнівно, час не чекає.

 Висновок такий: Уже з наступного року у межах спеціальності "Туризм" ми повинні також затвердити через Вчену раду ун-ту власну освітню програму, наприклад, "Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг" і самостійно провести набір (відповідальні – зав кафедри доц. О.Д. Король, доц. Г.Я. Круль, доц. В.Г. Явкін ). Очікуємо і самостійну освітню програму від колективу кафедри географії України та регіоналістики – "Регіональний розвиток і просторове планування" у межах спеціальності 106 "Географія" на бакалаврському та магістерському рівнях (відповідальні проф. В. Джаман, доц. М. Заячук та доц. І. Костащук).

Табл. 3

Набір здобувачів на 1й курс освітнього рівня «бакалавр» на географічні факультети України у 2019 та 2018 роках (денна форма навчання) (за даними Інформаційної системи Вступ. ОСВІТА.UA на 27.09.2018 р. кінець серпня 2019 р.)

 

п/п

Назва університету

Всього, осіб   /%

у тому числі за спеціальностями, осіб

Середня освіта (географія)

Географія

Науки про Землю

Геодезія та землеустрій

Туризм

Інші спеціальності

1.

Львівський національний університет ім. І.Франка

252

27,7

214

21,6

30

27

44

     58

10

     11

  __

___

93

    58

75

     60

3.

2.

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

137

15,1

176

17,8

19

17

19

     32

8

     4

18

     9

56

     89

17

     25

2.

3.

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

185

20,4

165

16,6

14

10

73

     75

24

     10

28

     30

46

     40

  __

___

4

Східно-Європейський університет ім. Л. Українки

96

10,6

109

11,0

27

28

7

     29

11

     20

11

     14

15

     5

25

     13

5

Одеський національний університет  ім. І. Мечникова

57

6,3

99

10,0

6

7

3

     21

6

     -

  __

___

42

     59

-

     12

8.

6.

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

33

3,6

71

7,2

18

64

  __

___

3

     7

  __

___

  __

___

12

     --

6.

7.

Харківський національний університет ім. В. Каразіна

54

5,9

69

7,0

4

1

37

54

  __

___

  __

___

  __

___

13

14

7.

8.

Ужгородський національний університет

40

4,4

42

4,2

11

9

4

21

-

1

16

10

  __

___

9

1

10.

9.

Тернопільський національний педагогічний університет м. В. Гнатюка

26

2,9

24

2,4

11

11

4

5

-

1

  __

___

5

4

5

4

9.

10.

Прикарпатський національний університет ім. В. Стфаника

29

3,1

22

2,2

9

8

7

7

4

2

  __

___

  __

___

9

5

 

Всього, осіб

 

%

909

100,0

 

991

100,0

149

16,4

 

182

18,4

198

21,8

 

302

30,5

67

7,4

 

55

5,5

73

8,0

 

63

6,4

257

28,3

 

255

25,7

165

18,1

 

134 

      18,1

 

Другий висновок. – у межах спеціальності "Науки про Землю", очевидно, можна було б модернізувати освітню програму і назвати її "Гідрометеорологія і гідроекологія" (проф. Ю.С. Ющенко, доц. Ю.Ф. Шевчук, М.Д. Пасічник).

Висновок третій. В умовах різкого скорочення набору на спеціальності "Географія" та "Середня освіта. Географія", коли ми спроможні набрати лише одну академічну групу, при збереженні і надалі пропорційного підходу у процесі формування штатного розпису викладачів кафедр, слід, очевидно, запровадити черговість "прописки" цих академгруп між трьома випускаючими кафедрами. Відлік уже розпочався з нинішнього навчального року. Наступного року академгрупа "Географія" могла би спеціалізуватись по кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, натомість з цієї кафедри академгрупа "Середня освіта. Географія" 1го курсу могла би перейти на кафедру економічної географії та екологічного менеджменту. Але всі ці пропозиції матимуть сенс, коли ми посилимо профорієнтаційну роботу, персоналізуємо її. Це найголовніше наше завдання. Абітурієнт повинен чітко орієнтуватись чого він хоче досягти в тій чи іншій професії. Тому (що цікаво!), чим менше подано абітурієнтами заяв і чим більше подано оригіналів, - тим ефективнішою, реалізованішою є профорієнтаційна робота колективу кафедр, факультетів. По ЧНУ ім. Ю. Федьковича цей показник варіює від  50% (2 заяви на 1 оригінал) по факультету архітектури, будівництва та ДПМ до 10% (10,4 заяви на 1 оригінал) по філософсько-теологічному факультету. Наш факультет має 15,7% (6,4 заяви на 1 оригінал). Це 7-8 позиція в університеті. Результативність роботи з профорієнтації по окремих спеціальностях ф-ту така: "Науки про Землю" – 29 %, "Середня освіта (Географія)" – 26%,  "Геодезія та землеустрій" – 17%,  "Географія" – 17%, "Туризм" – 14%, "Менеджмент (туристичної індустрії)" – 11%. Звичайно ж, все це досить відносно, - найголовніше – обсяг набору, а скільки "калорій" на це все витрачено – не так уже і важливо.

Новинкою набору цього року був прийом на скорочену форму навчання за спеціальністю "Середня освіта. Географія" на 2-й курс. По денній формі навчання зараховано одну особу, по заочній – 9. В цілому добре. По інших спеціальностях слід відзначити "Туризм" – 4 – по денній і 5 по заочній формах, 1 здобувача зараховано на "Геодезію та землеустрій".

У цілому ж на заочну форму навчання на 1-й курс бакалаврату прийнято всього 8 здобувачів: 6 – на "Туризм" і 2 – на "Середню освіту. (Географія)".

По ун-ту загалом – 138 здобувачів-заочників, як бачимо, ця форма відмирає.

Нашої найпильнішої уваги потребують, безумовно, результати набору на 5й курс – 1й рік магістратури (див. табл. 4). В останні роки ця, здавалось би проста, логічна і зрозуміла справа набуває все більшої гостроти.


Табл. 4

Випуск бакалаврів та набір магістрів по географічному ф-ту у 2019 р.

 

Спеціальності

/

 

Курси

 

Географія

Середня освіта

(Географія)

Менеджмент

Геодезія та землеустрій

Будівництво та цивільна інженерія

Науки про Землю (Гідрологія

Туризм (туризмознавство)

Всього

Денна форма

IV

30/14*

-

5/16

5/4

5/3

7/0

10/35

62/72

V

2/11

10/3

3/3

1/9

4/0

10/0

7/3

37/29

V курс до  IV

59 %

29%

111%

50%

143%

22%

49%

Заочна форма

IV

0/16

-

1/8

1/3

-

-

-/26

2/53

V

0/19

1/6

1/4

0/10

-

-

1/2

3/41

V курс до  IV

163%

56%

250%

-

-

12%

80%

Всього по денній і заочній формі загалом

IV

30/30

-

6/24

6/7

5/3

7/0

10/61

64/125

V

2/30

11/9

4/7

1/19

4/0

10/0

8/5

40/70

V курс до  IV

87%

37%

154%

50%

143%

18%

58%

* Примітка: чисельник – держзамовлення, знаменник – договірні умови.

 

Наведемо узагальнюючі показники. Цього року випустили по денній формі 134 бакалаври, з яких лише 66 або 49 % вирішили продовжити навчання на 5-му курсі у магістратурі.

По заочній формі – 55 випускників-бакалаврів. 44 пішли у магістратуру. Це 80 %.

У зведеному варіанті – денна і заочна форми: 189 четвертокурсників на випуску і 110 вступників-п‘ятикурсників. Маємо 58 %. Тобто 79 наших колишніх студентів (42 %) завершили своє навчання на факультеті, задовольнившись дипломом бакалавра. І це при тому, що близько десяти наших нинішніх п‘ятикурсників  не є нашими випускниками-четвертокурсниками. Це, звичайно, осереднені дані по факультету. За окремими спеціальностями маємо просто вражаючу картину.

Найбільший відтік наших бакалаврів маємо на "Туризмі". 35 студентів з 45 (а це 78 %!) не пішли в магістратуру по денній і 23 студенти з 26 (а це 88%!) – по заочній формах навчання. У підсумку з 71 випускника IV курсу лише 13, тобто 18 % продовжили навчання в магістратурі геофаку. Мали тут 8 держмісць. На жаль, серед них немає Воронецької Лілії, Капуш Христини, Вінтоняк Вікторії, Голик Вадима, які є кращими випускниками кафедр і не переконались у необхідності продовжувати навчання у  магістратурі. Як кажуть, "сумно аж за край", дуже боляче…

Дещо краща ситуація з п‘ятикурсниками на "Менеджменті (туристичної індустрії)". Тут з 30 бакалаврів-випускників по денній і заочній формах навчання у магістратуру кафедри економічної географії та екологічного менеджменту пішли 11 наших студентів, що складає 37 % від їх загальної кількості. Відрадно, що наші менеджери у спільному з економістами конкурсі вибороли 4 місця держзамовлення з 6, які були надані МОН України.

За спеціальностями "Географія"  і "Середня освіта. Географія", що мали в сумі 13 місць держзамовлення, разом з договірниками по стаціонару і заочній формі навчання з 60 бакалаврів магістрами стали 52 (87%). Дуже непогано. Непогано, а вірніше – дуже добре (завідувачі професори Ю.С. Ющенко та П.О.Сухий) попрацювали зі своїми четвертокурсниками кафедри гідрометеорології та водних ресурсів (з 15 – 14 стали п‘ятикурсниками!) та геодезії, картографії та управління територіями (випустили 13, набрали 20 (154 %). І це при тому, що тут  (на "Геодезії") лише одне  місце за держзамовленням, а 19 – договірних! І це тут найвища вартість навчання в магістратурі 23100-14250 грн. за рік ! До речі, на "Туризмознавстві" вона найнижча – 21000-15750 грн. на ф-ті.

Можна знаходити різні об’єктивні причини значного відтоку бакалаврів при вступі до магістратури (висока вартість у порівнянні з місцевими університетами-конкурентами, затребуваність бакалаврів на ринку праці, мала кількість місць держзамовлення і т.п.), проте, все це незалежні від нас  чинники. І звертались до МОН України, щоб збільшити кількість місць держзамовлення; і відстоювали в ректораті прийнятні, але  ж приблизно такі ж як і на інших факультетах ціни за  навчання… А, можливо, ми ще недостатньо переконливо співпрацювали з нашими четвертокурсниками, щоб довести їм, що кращого геофаку, кращої кафедри для здобуття повної вищої освіти, ніж у нас, немає?... Можливо і так?! Як ще багато нам всім слід працювати у цьому напрямі.

II. Результати вступної кампанії 2019 року напряму віддзеркалюються у штатному розписі професорсько-викладацького складу кафедр і факультету загалом.

Минулого року ми мали більше здобувачів ніж у 2019 р. по факультету на 85  осіб, з них  по денній на 69, по заочній – на 16 осіб. У  перевідному коефіцієнті нині менше студентів на 73 особи (див.табл.5).

Як наслідок, середньорічна кількість ставок професорсько-викладацького складу у 2019-2020 навчальному році склала 45,75. Це на 13 % менше, ніж у минулому році. Дякуючи взаєморозумінню між завідувачами кафедр, та їх колективами, нам спільно вдалося зберегти всі сім кафедр як випускні. Нині формально кафедри географії України та регіоналістики, соціальної географії та рекреаційного природокористування мають необхідних п’ять ставок викладачів, але яким буде набір у майбутньому році і чи буде "ким ділитися" з викладачів між кафедрами – не знає ніхто. Слід, очевидно, бути готовими до об'єднання  колективів кафедр – це об’єктивний процес. Позитивним моментом є те, що нині на нашому факультеті проводиться вирівнювання і унормування навчального навантаження між кафедрами у межах спільних освітніх програм. Та і нові вищеозвучені пропозиції по нових освітніх програмах теж спрямовані на підтримку найменш захищених колективів кафедр.

Табл.5

Розподіл здобувачів вищої освіти географічного факультету між

кафедрами (чисельник – станом на 1 вересня 2019 р.,

знаменник – станом на 1 вересня 2018 р.)

 

Кафедра

Здобувачі, осіб

Частка здобувачів кафедри від здобувачів

ф-ту, %

Кількість здобувачів на 1 викладача, осіб

Всього

у тому числі по

денній формі

заочній формі

1. Фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

110

116

84

81

26

35

11,3

11,0

13,9

11,9

2. Економічної географії та екологічного менеджменту

254

260

181

201

73

59

26,0

26,2

27,5

22,1

3. Географії України та регіоналістики

71

89

60

65

11

24

7,3

8,4

14,2

17,0

4. Гідрометеорології та водних ресурсів

70

84

70

84

-

-

7,2

7,9

10,6

8,8

5. Географії та менеджменту туризму

171

180

146

151

25

29

17,6

17,0

30,2

21,8

6. Соціальної географії та рекреаційного природокористування

192

209

137

162

55

47

19,7

19,7

37,8

34,8

7. Геодезії, картографії та управління територіями

106

104

86

85

20

19

10,9

9,8

17,0

15,4

Всього

974

1059

764

833

210

226

100,0

100,0

21,3

18,5

-73 у перевідному коефіценці

-85

-69

-16

 

 

 

III. Вересень-жовтень 2019 р. знаменувався двома дуже важливими подіями у зміцненні кадрового і, безсумнівно, наукового потенціалу факультету – відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук: І.І Костащуком з проблем географії релігій України а Інституті географії НАН України (науковий консультант – проф. В.О. Джаман, наукова спеціальність – 11.00.02 – економічна та соціальна географія) та Ж.І.Бучко – з транскордонного туризму України у КНУ ім. Тараса Шевченка (науковий консультант – проф. В.П.Руденко – спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Від усього колективу геофаку висловлюю щиру подяку нашим здобувачам і сподіваємось на швидке отримання ними докторських дипломів від МОН України.

Якщо все буде позитивно, - матимемо у штаті геофаку 11  докторів наук що складе більше 1/5 від усіх викладачів нашого колективу. Це історичне досягнення!

Сподіваємось також на скорий захист докторських дисертацій  і С.М.Кирилюком та О.Д.Королем, що в стадії активного наукового обговорення.

За звітний період  успішно захищені і кандидатські дисертації асистентами Т.-М. Атаманюк (науковий керівник – проф. П.О.Сухий) та Л.В.Лопушняк (науковий керівник – проф. К.Й. Кілінська). Таким чином, частка докторів і кандидатів наук нині становить 95%  від усього професорсько-викладацького складу. Це теж наш найвищий показник.

На наступний 2020 рік очікуємо на захист В.В.Григорійчука, А.І.Дячук, Я.А.Поп‘юк, І.Л.Годзінської, А.М.Вінтоняк. Йдеться про кандидатські дисертації і дисертації на здобуття ступеня доктора  філософії. Причому процедура захисту по доктору філософії затверджена Кабміном України у березні 2019 р. як експериментальна і стосується вона всіх аспірантів та здобувачів, які почали навчатися з 1 жовтня 2016 року і пізніше. Захисти мають відбуватися у  п‘ятичленних разових радах під відеозапис. Три члени ради – науковці, вчені з університету, при якому створена рада, двоє – опоненти з інших установ. Троє або і всі п’ять  повинні чи можуть бути докторами наук за профілем дисертації. Науковий керівник аспіранта не може бути членом ради по захисту. У цій справі багато тонкощів і багато рутинної безоплатної роботи, яку нам з нашими здобувачами доведеться виконати, виконати дуже і дуже ретельно.

Дуже гострою проблемою у науковій сфері факультету, як і два роки тому, є відсутність держбюджетного фінансування науково-дослідних проєктів. Цього року ми знову не пробилися у відповідному конкурсі на загальнодержавний рівень. Конкурсна планка – у 80 балів, очевидно, є для нас зависокою при незначних здобутках у публікації статей у Scopusi та Web of Science.

Можливо, МОН України зверне на це увагу, коли йдеться про суспільно-географічні, а не чисто природничо-географічні напрями досліджень.

Дякуючи колективу кафедри гідрометеорології та водних ресурсів (перш за все активності проф. Ю.С.Ющенка та доц. В.К.Сівака) у листопаді-грудні 2019 р. ми маємо госпдоговірну тему з гідроекологічних проблем басейну Прута з обласного природоохоронного фонду обсягом близько 200 тис.грн.

Дуже хотілося б щоб така співпраця з цим фондом мала продовження і в 2020 році. Проте, ми мало працюємо над грантовими програмами, мало працюють у цій сфері наші молоді науковці, яким держава і світ надають пріоритетне фінансування.

IV. Серед досягнень у виховній роботі зі студентами можна вважати такі:

- студенти геофаку при підтримці викладачів провели 1-6 травня 2019 р. V Всеукраїнський форум Юних географів, у якому взяли участь близько 50 студентів-географів з університетів Києва, Львова, Луцька, Тернополя, Ужгорода, Чернівців. Найактивнішими були Проданюк Дмитро та Костечко Андрій;

- минулого навчального року наші вихованці вибороли 3 дипломи (другі місця) у Всеукраїнських студентських конкурсах;

- олімпіаді з географії у КНУ ім. Т.Шевченка – Малець Оксана;

- олімпіаді з Туризму у Київському університеті харчових технологій – Проскурова Надія;

- конкурсі студентських наукових робіт з географії у Переяслав-Хмельницькому держуніверситеті ім. Г.Сковороди – Кисіль Роман.

Спортивна команда геофаку – 9  у ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Це значний успіх, оскільки перших п’ять місць нині займають студенти-професіонали з ф-ту фізичної культури та здоров‘я  людини.

Студентський колектив геофаку неодноразово здійснював благодійні акції по збору матеріальної допомоги дітям-сиротам, інвалідам, воїнам АТО. Велике їм спасибі за добрі справи!

Розподіл місць у студентських гуртожитках між факультетами відбувся відкрито і справедливо

Хочу подякувати заступнику декана з виховної роботи С.Д.Брику за системну роботу на чолі відповідної комісії по розподілу студентських стипендій та визначенню і оприлюдненню рейтингових списків студентів, що формуються і оцінюються систематично.

V. Стосовно бази польових студентських практик "Мигове".

2 лютого 2019 р. університет очолив в.о. ректора проф. О.В.Ангельський, а 14 червня - новообраний ректор – проф. Р.І. Петришин. За рішенням ректорату 31 травня 2019 року на будівництво бази виїзджала університетська комісія на чолі з в.о. проректора Д.А.Григоришиним. До складу комісії були включені П.С. Пацурківський, В.П.Руденко, Р.І. Безпалько, начальник юридичного відділу, власне забудовник. На моє прохання виїжджали також професори В.П.Круль і Б.Т.Рідуш. Ініціатор виїзду комісії П.С.Пацурківський, який наполягає на тому, що ця база університету ( в силу скрути) непотрібна і її необхідно продати, не поїхав, бо був дуже зайнятий. Комісія ретельно обстежила будівництво і прийшла до висновку, що слід підписати Акти виконаних робіт, а саме: покриття даху у будиночку №2, лакування ззовні, закладку фундаменту під їдальню. Про результати роботи комісії 4 червня 2019 р. на засіданні ректорату прозвітував голова комісії в.о. проректора Д.А.Григоришин. Звіт був прийнятий до відома. З тих пір забудовнику за виконані роботи університет не заплатив. Забудовник мовчить, бо є виконавцем ремонтних робіт у гуртожитках нашого університету на кілька мільйонів гривень. Ректорату, судячи з усього, ця університетська база не є, м'яко кажучи, у пріоритетах , хоча ми, очевидно, є єдиними в Україні серед першої двадцятки з.в.о., хто не має свого відпочинкового комплексу. З другого боку, безсумнівно, новому керівництву необхідний певний час, щоб навести лад у фінансових справах і визначитись з першочерговими потребами.

Сумно, але слід чекати, чекати реалізації пункту 1 V розділу – "Фінанси" Передвиборної програми Р.І. Петришина як кандидата на  посаду ректора ЧНУ ім. Ю.Федьковича, де, цитую, написано: "Забезпечити фінансову децентралізацію структурних підрозділів і повну прозорість усіх фінансових операцій (ст.6-7). На підставі аналізу офіційної звітності бухгалтерії ЧНУ ім. Ю.Федьковича за 2015-2018 роки (чотири роки) мною була складена оцінкова таблиця витрат університету по його структурних підрозділах у розрахунку на одного студента, яку у червні 2019 року я подав Р.І. Петришину напередодні його вступу на посаду ректора. Вона відображена у табл. 38. Як бачимо, дуже цікава інформація: за чотирирічний період уже можна робити обґрунтовані висновки, адже керівник з.в.о. обирається на п’ятирічний термін.

Не можна не оминути і переселення кафедри соціальної географії та  рекреаційного природокористування з 11 у 1-й корпус; слід вітати зусилля ректорату по  виведенню студентів та викладачів геофаку з підвальних аудиторій. Будемо сподіватися, що все утрясеться і буде краще.

На завершення хочу подякувати нашому дружньому колективу за плідну працю, його завідувачам кафедр та лабораторій, працівникам деканату. Разом – ми сила, ми вирішимо і подолаємо проблеми на благо розвитку нашого ф-ту, університету, рідної Держави! Слава Україні!

Дякую за увагу!

 

*Таблиця 38

Видатки розвитку (придбання обладнання, матеріалів та інші витрати) для навчального процесу у динаміці за 3 роки в розрізі по інститутах та факультетах (тис. грн.)

Місце

Підрозділ

Всього за 2015-2018 рр.

%

% студентів факультету

Рангування факультетів за витратами на одного студента у балах

Місце в університеті

Замкнута шкала. фізкультура – 100 балів

1

Факультет фізичної культури та здоров'я людини

11161,6

22,43

7,19

309

1

100 балів

3

Інститут біології, хімії та біоресурсів

7514,8

15,1

7,74

194

2

63 бали

3

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

9965,2

20,0

12,15

164

3

53 бали

4

Факультет математики та інформатики

2068,1

4,12

3,96

104

4

34 бали

5

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

3178,2

6,34

7,58

84

5

27 бали

6

Економічний факультет

3389,2

6,76

9,78

69

6

22 бали

7

Факультет іноземних мов

2377,5

4,74

7,8

61

7

20 бали

8

Географічний факультет

1982

4,00

6,85

58

8

19 балів

9

Філософсько-теологічний факультет

521,9

1,04

1,84

57

9

18 балів

10

Юридичний факультет

2788,3

5,60

9,93

56

10

18 балів

11

Факультет архітектури, будівництва  та ДПМ

855,5

1,71

3,17

4

11

17 балів

12

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

2725,7

5,43

11,48

47

12

15 балів

13

Філологічний

1001,7

2,00

6,37

31

13

10 балів

14

Фінансів, підприємництва та обліку

221,3

0,44

4,15

11

14

4 бали

Разом

49751,0

100,00

100,00

100

 

 

* Таблиця 38 – номер таблиці зі звітв головного бухгалтера ЧНУ ім. Ю. Федьковича

ь

У х в а л а

зборів (конференції) трудового колективу географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича від 21 листопада 2019 р. по "Звіту проф. Руденка В.П. про діяльність на посаді декана географічного факультету з _15 листопада 2018 р. до 21 листопада 2019 р.  та завдання на найближчий період"

  

1.     Роботу декана за звітній період оцінити як "_______________".

2.     Рекомендувати декану і деканату географічного факультету впродовж 2019-2020 навчального року розвязати такі першочергові завдання:

I.                   Забезпечити у повному обсязі виконання Програми підтвердження з боку ф-ту статусу "Національний" ЧНУ ім. Ю.Федьковича (до кінця березня 2019 р., весь колектив геофаку).

II.                У сфері кадрового забезпечення:

-         забезпечити умови і досягти захисту:

-         докторських дисертацій – здобувачами доц. С.М. Кирилюком та доц. О.Д.  Королем (до кінця листопада 2020 р.);

-         кандидатських дисертацій А. Дячук, А. Пирогівською, І. Годзінською, В. Григорійчуком, Т. Гуцулом (до грудня 2020 р.).

III.             У навчально-виховній роботі:

-         акредитувати освітню програму "Міжнародний туризм" на рівні "бакалавра" (до березня - квітня 2020 р., зав. кафедрою О.Д. Король);

-         започаткувати реалізацію освітніх програм з 2020-2021 навчального року:

-         "Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг" (спеціальність "Туризм", рівень "бакалавр", зав. кафедрою О.Д.Король, доц. В.Г.Явкін);

-         "Регіональний розвиток і просторове планування" (спеціальність "Географія", рівень "бакалавр", рівень "магістр", зав. кафедрою В.О.Джаман, доц. М.Д.Заячук, доц. І.І.Костащук).

 

IV.            У науковій сфері:

-         Завершити на високому науковому рівні виконання госпдоговірної теми з гідроекологічних проблем басейну Прута (зав. кафедрою Ю.С.Ющенко, доц. В.К.Сівак, доц. М.Д. Пасічник);

-         спільно з науковцями закордонних університетів, з якими є Угоди про співпрацю, подати спільний  від колективу геофаку проєкт до конкурсів програми "Горизонт 2020" (завідувачі кафедр, до кінця 2019-2020 навчального року);

-         підготувати необхідний комплект документів щодо включення "Наукового вісника Чернівецького університету. Випуск "Географія" до наукових фахових видань України категорії "Б" (до кінця березня 2020 р., Руденко В.П., Круль В.П., Ходан Г.Д.).

 

V.               У міжнародному співробітництві:

кожній кафедрі факультету реалізувати конкретні дієві - чітко окреслені заходи впродовж року в межах чинних Угод зі спорідненими кафедрами за кордоном (зав. кафедрами).

 

VI.            У матеріально-технічному забезпеченні:

Завершити облаштування другого будиночку бази студентських практик у с.Мигове.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана географічного факультету проф. Руденка В.П.

 

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

16 жовтня (середа) 2019 р. об 14 год 25 хв в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Обговорення пропозицій та внесення доповнень до «Стратегічного плану розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2020-2024 роки».

Доповідає декан географічного факультету

проф. Руденко В.П.

2.     Про уніфікацію навчального плану за спеціальністю 106 «Географія».

Доповідають проф. Круль В.П.,

проф. Джаман В.О.,

доц. Вацеба В.Я.

3.     Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр.

Інформує асис. Гуцул Т.В. – відповідальний за систему дистанційної освіти.

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

18 вересня (середа) 2019 р. об 14 год 25 хв в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2019 р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

Доповідає перший заступник декана

доц. М. В. Цепенда.

2.     Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування освітньої програми «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» за ОР «бакалавр» спеціальності «Туризм» у 2019-2020 навчальному році.

Доповідає зав.кафедри, доц. Король О.Д.

3.     Підготовка акредитаційних справ за освітніми програмами спеціальностей, за якими завершується термін дії ліцензії на освітні напрями.

Доповідають завідувачі кафедр.

4.     Обговорення та затвердження тем магістерських робіт здобувачів географічного факультету (для здобувачів 2019 р. вступу).

Інформують зав.кафедрами проф. Круль В.П., проф. Ющенко Ю.С., доц. Вацеба В.Я.,

проф. Сухий П.О., проф. Кілінська К.Й.,

проф. Джаман В.О.

 

Голова вченої ради географічного факультету

ОГОЛОШЕННЯ

26 червня (середа) 2019 р. об 11 год. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Звіти викладачів кафедр та їх обговорення на предмет рекомендації на займані посади на наступний період (у зв’язку із закінченням строку роботи).

Доповідають викладачі, зав.кафедрами.

2.     Звіти голів екзаменаційних комісій про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

Доповідають голови ЕК та їх заступники.

3.     Про ремонтні роботи на географічному факультеті.

Доповідає заст.декана Костащук В.І.

4.     Про рекомендацію випускників геофаку до аспірантури та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо аспірантури на 2020 рік.

Доповідають заст.декана Ходан Г.Д., зав.кафедрами.

  

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

22 травня (середа) 2019 р. о 14 год. 25 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Обговорення кандидатури та обрання за конкурсом на вакантну посаду доцента кафедри геодезії, картографії та управління територіями к.геогр.н., асист. К.В. Дарчука.

Доповідають проф. П.О. Сухий, проф. Руденко В.П.

2.     Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету.

Доповідає заступник декана доц., к.геогр.н., асист. Брик С.Д.

3.     Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

Доповідають перший заступник декана доц.Цепенда М.В., зав.кафедрами.

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

17 квітня (середа) 2019 р. о 14 год. 25 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підготовку проектів конкурсних наукових робіт у колективах кафедр географічного факультету.

Доповідають заст.декана Ходан Г.Д., завідувачі кафедр.

2.     Про затвердження робочих навчальних планів на 2019-2020 н.р..

Доповідає заступник декана доц. Цепенда М.В..

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

13 березня (середа) 2019 р. о 14 год. 25 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Обговорення та рекомендація Вченій раді ЧНУ ім. Ю. Федьковича кандидатури Т. Д. Скутар щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

 

Обговорення та обрання за конкурсом на посади доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії та асистента кафедри географії України та регіоналістики.

Зав. кафедрами, Руденко В. П.

2.     Про запровадження елементів дуальної освіти та вдосконалення організації практичної підготовки фахівців (на прикладі спеціальності «Туризм»).

Доповідає зав. кафедри географії та менеджменту туризму доц. О .Д. Король.

3.     Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

Доповідає доц. Присакар В. Б.

4.     Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій.

Доповідають доц. Бучко Ж.І., доц. Костащук І.І., к.геогр.н. Кирилюк С.М.

5.     Різне.

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

20 лютого (середа) 2019 р. об 14 год. 25 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року і завдання щодо підвищення якості навчального процесу на географічному факультеті.

Доповідає перший заступник декана геофаку доц. М. В. Цепенда.

2.     Обговорення та затвердження рекомендацій щодо розвитку докторантури кафедр географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2019-2022 роки.

Інформує заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків Г. Д. Ходан.

3.     Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання.

Інформують завідувачі кафедр.

4.     Про перспективи співпраці географічного факультету з педагогічними коледжами регіону щодо організації системного розвитку спеціальності 014 «Середня освіта (географія)» за умов скороченого терміну навчання.

Доповідає зав.кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії проф. В.П. Круль.

5.     Виконання попередніх рішень вченої ради географічного факультету.

Доповідає вчений секретар доц. Данілова О.М.

6.     Різне.

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

28 грудня (пятниця) 2018 р. об 14 год. 05 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Обговорення кандидатур та вибори голови, заступника голови та вченого секретаря Вченої ради географічного факультету.

Доповідає голова комісії з проведення організаційного засідання вченої ради географічного факультету доц. В.Г. Явкін.

2.     Звіти голів, заступників голів Екзаменаційних комісій за спеціальностями географічного факультету про підсумки роботи та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

Доповідають голови, заступники голів ЕК географічного факультету

 

 

 

Голова комісії з проведення організаційного засідання вченої ради географічного факультету доц. В.Г. Явкін