Абітурієнту

Оновлено
2021-01-22
17:13

Шановні колеги, прийміть щирі співчуття...

Колектив кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна глибоко сумує з приводу передчасної смерті видатного географа, завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича доктора географічних наук, професора Круля Володимира Петровича.

Володимир Петрович був талановитим вченим і справжнім професіоналом, зробив вагомий внесок у розвиток української історичної, суспільної та природничої географії, неодноразово виступав у ролі офіційного опонента дисертаційних робіт аспірантів і докторантів кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, сприяючи поглибленню наукових зв’язків Чернівецького та Харківського університетів.

Володимир Петрович був Людиною з Великої літери: відкритою, порядною, мудрою, доброю, чуйною, веселою, завжди оптимістично налаштованою, високі моральні якості й добрі вчинки якої викликали щиру повагу та шану.

Висловлюємо щирі співчуття родині Володимира Петровича, друзям і колегам з географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковичата розділяємо гіркоту непоправної втрати.

Світла пам’ять про Володимира Петровича назавжди залишиться у наших серцях!

 

Колектив географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університеті ім. В. Гнатюка з глибоким сумом сприйняв звістку про передчасний відхід у вічність доктора географічних наук, завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, професора Володимира Петровича Круля.

За роки своєї наукової та освітянської роботи Володимир Петрович завоював прихильність та шану колег далеко за стінами Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Він був прикладом активного науковця, дослідника та колеги, що вмів підтримати та дати влучну пораду. Його дослідження в царині сучасної географічної науки заслужено відносяться до фундаментальних та піонерних. Проф. Круль зумів сформувати свою наукову школу, науковці та аспіранти якої будуть продовжувати викреслені ним вектори наукових вишукувань.

Володимира Петровича можна назвати щирим другом географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. Адже він неодноразово був учасником наукових форумів, які проводилися в нашому університеті, головою та членом експертних комісій щодо акредитації спеціальностей на факультеті, членом спеціалізованих вчених рад, в яких захищалися тернопільські географи.

Щирі співчуття родині, всім працівникам факультету та кафедри, яку очолював Володимир Петрович. Він залишиться в нашій пам’яті як енергійна та цілеспрямована особистість, добрий колега і друг, справжній Географ та Науковець.

Хай земля Йому буде пухом, а память про нього – вічно живою.

З глибоким смутком,

колектив географічного факультету

Тернопільського національного педагогічного університету

імені В. Гнатюка

 

Колектив викладачів, співробітників, студентів географічного факультету висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу смерті завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, доктора географічних наук, професора КРУЛЯ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА.

Володимир Петрович був видатним фахівцем, науковцем і зразком самовідданого служіння освіті і географічній науці. Його внесок у розвиток університету є неоціненним. Володимир Петрович назавжди запам’ятається щирою людиною, талановитим керівником і педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою.

Важко підібрати слова, щоб висловити всю тугу та скорботу. Неймовірно тяжко пережити таку втрату матері, дружині, дітям та внукам.

Всевишній дасть сили рідним перенести біль втрати. Вічна пам’ять!

ОГОЛОШЕННЯ

28 січня 2021 року об 11:00 (в онлайн режимі) на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.007 відбудеться захист дисертації Вінтоняк Алли Михайлівни «Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 103 «Науки про Землю».

Науковий керівник:

доктор географічних наук, професор Руденко Валерій Петрович, декан географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Мезенцев Костянтин Володимирович;

- доктор географічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту географії НАН України, Маруняк Євгенія Олександрівна.

Посилання на зустріч: 

28 січня 2021 року не відбудеться захист дисертації Вінтоняк Алли Михайлівни  у звязку зі смертю рецензента доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Круля Володимира Петровича

Підключитись до зустрічі в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81861398829?pwd=Y0F6WG5mQktoZkg5YzJPQVlHUkx0dz09

Ідентифікатор зустрічі: 818 6139 8829

Код доступу: 733029

Оголошення

28 грудня 2020 р. (понеділок) о 10 год. відбудеться онлайн – засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Звіти голів екзаменаційних комісій (магістерський рівень) про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

Голова вченої ради географічного факультету

 

16 грудня 2020 р. у межах заходів з популяризації академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковичана 2020 – 2021 н.р. кафедрою фізичної географії, геоморфології та палеогеографії під керівництвом завідувача, проф. Круля В. П. проведено інформаційний захід щодо сутності академічної доброчесності, нормативних документів університету, що її регламентують, та застосування їх у в навчальному процесі. Захід проводився для студентів, які навчаються за освітньою програмою «Географія» та «Середня освіта (Географія)». Обговорено Правила академічної доброчесності (https://drive.google.com/file/d/1qAgfXWbJuciM0kcAkNz5bZQA_RrsJvxp/view) та Етичний кодекс (https://drive.google.-com/file/d/1SKSOEQWZq1HOKjoUN0d3GBIC_QddjXLy/view) Чернівецького національного університету, проаналізовано можливі ситуації порушень академічної доброчесності та процедуру виявлення академічного плагіату як під час екзаменаційної сесії, так і під час поточного оцінювання. Студентам запропоновані інформаційні ресурси і корисні посилання, за якими можна ознайомитись детальніше з усіма аспектами академічної доброчесності та звернутись за підтримкою з цих питань.

До уваги!

ТАБЛИЦЯ

пропозицій, що надійшли в процесі обговорення змін до

ОП «Географія»

спеціальності 106 «Географія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

https://drive.google.com/file/d/1gWn5QPS93Fe3cOLiELuYGohIyBQA5PXk/view?usp=sharing

Ознайомитися з таблицею можна: 

https://drive.google.com/file/d/1r7A-mTZWxuFIal3tbM3BQ5FqFCQzRhpc/view?usp=sharing

До уваги!!!

14 грудня 2020 р. відбулось засідання робочої групи освітньо-професійної програми «Географія» за спеціальністю 106 «Географія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) у складі керівника робочої групи доц. Холявчук Д. І., членів: ас. Ходан Г. Д., доц. Заблотовської Н. В., доц. Чубрей О. С., з боку стейкхолдерів-роботодавців – завідувача лабораторії географічних досліджень Карпатського національного природного парку Тимчука Я. Я. На засіданні були присутні завідувачі випускових кафедр: завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, проф. Круль В.П., завідувач кафедри України та регіоналістики, проф. Джаман В. О. та завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, доц. Вацеба В.Я. Присутні розглянули, проаналізували та узгодили пропозиції та зміни до освітньої програми відповідно до рекомендацій, що надійшли від роботодавців, здобувачів вищої освіти за ОП і академічної спільноти.

Оголошення

День відкритих дверей!!!
URL зустрічі: https://meet.google.com/tbr-kqgc-kys 

 

Оголошення

16 грудня 2020 р. (середа) о1425год. в онлайн – режимі відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Висунення та обговорення кандидатури завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії д.геогр.н., проф. Круля Володимира Петровича до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України».

Доповідає декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

2. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня – листопада 2020р. щодо реалізації пропозицій викладачів та науковців географічного факультету до участі у грантових, держбюджетних та госпдоговірних темах з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

Інформує заст. декана Ходан Г.Д.

Голова вченої ради географічного факультету

Стейкхолдери в дії. 26.11.2020 року на кафедрі географії України та регіоналістики відбулася бінарна лекція з курсу «Прикладі ГІС» для студентів 512 групи ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» на тему: «Аналіз даних у Arcgis» за участі провідного консультанта з питань геопросторової інформації в галузі дослідження інформаційних технологій кіберінфраструктури та ад’юнкт-доцента кафедри прикладної економіки та статистики в Університеті штату Делавер США Олени Сміт.

 

Стратегія розвитку географічного факультету (проєкт) претендента на посаду декана Мирослава ЗАЯЧУКА

Проєкт претендента на посаду декана географічного факультету Валерія РУДЕНКА. Стратегія розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2021-2024 р.р. (Програма реалізації основних пріоритетів Стратегічного плану розвитку географічного факультету на 2021-2024 р.р.)

Зустріч із стейкхолдерами. 25 листопада 2020 року асистентом кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Добиндою І.П. була проведена бінарна лекція за участі т.в.о. заступника директора з наукової роботи Черемоського НПП Томнюк О.П. для студентів 1 курсу спеціальності 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія) з дисципліни «Основи раціонального природокористування та охорони природи» на тему «Збереження природних ландшафтів на прикладі національних природних парків».

На лекції було подано об'єкти ПЗФ України, їхня роль і значення у збереженні природних ландшафтів, розвиток об'єктів ПЗФ Чернівецької області, особливі та цінні об'єкти Черемоського НПП, а також було наголошено на основних компетенціях якими повивнен володіти випускник-географ для можливого працевлаштування на роботу у природоохоронні установи.

Присутніми на лекції були студенти 1 курсу, викладачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 106 Географія Мороз М., Ставчанська І. та Бубряк Б. (проходять асистентську практику).

 

Зустріч із стейкхолдерами. У середу 25.11.2020 року на кафедрі соціальної географії та рекреаційного природокористування було проведено бінарне лекційне заняття з курсу «Економіка i ціноутворення в галузі туризму» на тему: "Податки i соціальні платежі як чинник формування цін в міжнародному туризмі". Лектором був Серебрянський Дмитро Миколайович, к.е.н., доцент, заступник директора департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України; модератор Костащук Володимир Іванович, к.геогр.н, доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Участь в лекції прийняли: декан географічного факультету, д.геогр.н., проф. Валерій Петрович Руденко, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, д.геогр., доц. Жанна Іванівна Бучкод.геогр. проф. Клавдія Йосипівна Кілінська, доценти кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Наталя Петрівна Аніпко, Наталя Степанівна Андрусяк, Тетяна Дмитрівна Скутар, асистенти кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористуванняк.геогр.н., Любомир Вікторович Лопушняк та к.геогр.н., Оксана Степанівна Смик, а також студенти третього курсу спеціальності 242 Туризм, що навчаються за освітньою програмою «Міжнародний туризм».

Під час лекції було розкрито соціально-економічну сутність податків та соціальних платежів, їх вплив на формування цін в туризмі. Дмитро Миколайович розкрив особливості національного податкового законодавства та порівняв із закордонним досвідом. Наприкінці лекції відповів на численні актуальні питання податкової політики в Україні та світі, які мали змогу задати як викладачі кафедри так i присутні на лекції студенти.

Щиро вдячні Дмитру Миколайовичу за співпрацю!!!

Оголошення

У середу 25.11.2020 року о 13.00 год. відбудеться бінарне лекційне заняття з курсу "Основи раціонального природокористування та охорони природи" на тему: "Збереження природних ландшафтів на прикладі національних природних парків". Лектори: Томнюк Оксана Петрівна, т.в.о. заступника директора з наукової роботи Черемоського національного природного парку та Добинда Ірина Петрівна, к. геогр.н., асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Запрошуємо усіх охочих взяти участь у лекційному занятті.

Зустріч із стейкхолдерами. 23 листопада 2020 року заступником декана географічного факультету, асистентом кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Ходан Г.Д. була проведена бінарна лекція за участі в.о. директора НПП Вижницький Стратія В.І. для студентів 1 курсу спеціальності 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія) з дисципліни «Геоекологія» на тему «Розбудова національної екомережі України».

На лекції були розкриті питання становлення екомережі України, правові засади екологічної мережі України, розвиток екомережі Чернівецької області, проблемні питання функціонування екомережі області.

Присутніми на лекції були студенти 1 курсу, викладачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 106 Географія Мороз М., Ставчанська І. (проходять асистентську практику), студент-магістр 5 курсу Ткачук В.

 

Стейкхолдери в дії! 23 листопада 2020 р. на кафедрі географії України та регіоналістики було проведено дві бінарні пари в яких брали участь стейкхолдери, а саме:

- Кулініч Олег Миколайович, директором ТОВ "Глобус" разом із Заячуком Мирославом Дмитровичем ознайомив студентів із методами та технологіями супутникових спостережень;
- Геніч Мальвіна Мар'янівна, начальник відділу водних відносин, басейнової взаємодії та міжнародного співробітництва Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет з викладачем Костащуком Іваном Івановичем провели пару під час якої розкрили інтегровані підходи в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.

Щиро дякуємо поважним фахівцям за підтримку студентів нашої кафедри!

Оголошення

У середу 25.11.2020 року о 9.50 год. буде проведено бінарне лекційне заняття з курсу Економіка i ціноутворення в галузі туризму на тему: "Податки i соціальні платежі як чинник формування цін в міжнародному туризмі". Лектори: Серебрянський Дмитро Миколайович, к.е.н., доцент, заступник директора департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України; Костащук Володимир Іванович, к.геогр.н, доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у лекційному занятті.

 

 

Оголошення

Інтеграцію інструментів географічної науки та інструментів маркетингу було розглянуто на підсумковому занятті з навчальної дисципліни «Основи географічного менеджменту та маркетингу» (Лектори курсу: доц. Данілова О.М., доц. Підгірна В.Н., ас. Єремія Г.І.), що відбулося 20 листопада 2020р. для студентів географічного факультету ОР «Бакалавр», що навчаються за ОП «Географія», «Середня освіта. Географія» та за участі наукового співробітника Інституту географії НАН України, к.геогр.н. Олександра Лейберюка.

Під час заняття студенти були ознайомлені із особливостями та завданнями геомаркетингу, методами та інструментарієм геомаркетингових досліджень. Прикладні аспекти використання геоінформаційних технологій у вирішенні маркетингових завдань були розкриті запрошеним спікером, який наочно продемонстрував існуючі можливості сучасних геоінформаційних систем уприйнятті стратегічних управлінських рішень, які базуються на використанні методів географічного аналізу просторово розподілених предметів і явищ.

Як підсумок, було продемонстровано сфери застосування сучасного геомаркетингу, що стало унаочненням для фахівців-географів сфер подальшого використання набутих знань та можливостей подальшого працевлаштування.

ДО УВАГИ!!!

Невдовзі відбудуться вибори декана нашого факультету. Враховуючи те, що студенти є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, 15% від делегатів, які обиратимуть декана, мають складати саме студенти. Ми розпочинаємо прийом заявок кандидатів для участі у голосуванні на виборах декана нашого факультету із числа студентів.
Для цього потрібно:
- бути студентом денної форми навчання факультету.
- надіслати чітке фото заяви на ім’я голови виборчої комісії.
- надіслати чітке фото студентського квитка.
Заявки охочих приймаються до 23 листопада 18.00 включно.
Всі необхідні документи просимо надсилати секретарю виборчої комісії факультету!
Секретар: Куделько Софія Георгіївна kudelko.sofiiaеП?А@[К0ч'chnu.edu.ua 
Контакти Виборчої комісії:
Голова ВК: Станковська Юлія Едуардівна stankovska.yuliiaеП?А@[К0ч'chnu.edu.ua 
+380 66 66 74 581
Секретар ВК: Куделько Софія Георгіївна
+380 96 83 78 567

З любов‘ю, @geoparliament! ❤️

 Вітаємо команду «Оптимісти»!!!

На базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся дебатний турнір із політичних реформ.

Хорошою традицією для Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича стала співпраця із ВІ «Активна Громада» від ВГО «Інститут «Республіка»: впродовж трьох років поспіль ЗВО долучається до проведення дебатних турнірів із політичних реформ.

Цьогоріч захід відбувся 18 листопада в онлайн-форматі, у якому взяли участь 8 команд із 5 факультетів нашого університету. Студенти дискутували на теми, повязані зі змінами в освіті, виборчому законодавстві, місцевому самоврядуванні. У такий креативний спосіб учасники навчаються аргументовано відстоювати власну позицію й водночас поглиблюють знання із заданих питань.

Перемогу в турнірі здобула команда «Оптимісти» із географічного факультету у складі Дениса Золотунця та Іванни Шенішевської. У грудні вони представлятимуть столицю Буковини на Всеукраїнському рівні.

Вітаємо й бажаємо їм удачі!

Довідка. Дебатний турнір відбувся в рамках проєкту «Право вибору», що підтримується Національним Демократичним Інститутом (NDI) за фінансування, наданого Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID).

 

В рамках співпраці із випускниками географічного факультету  16.11.2020 року на кафедрі Географії України та регіоналістики відбулася зустріч студентів-магістрантів ОП «Регіональний розвиток та просторове планування» (512 гр) із випускницею географічного факультету 2014 року, регіональною координаторкою Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» у Чернівцях Пашанюк Інною. Було проведено бесіду на тему «Транскордонне співробітництво, як перспективний напрямок розвитку громад».

16.11.2020 року на кафедрі Географії України та регіоналістики відбулася зустріч студентів-магістрантів ОП «Регіональний розвиток та просторове планування» та ОП «Географія» із заступником директора наукової бібліотеки ЧНУ з питань інформаційних технологій, кандидатом історичних наук Шилюком Олегом Івановичем.

Було проведено бесіду на тему «Академічна доброчесність у Чернівецькому національному університеті».

Оголошення

18 листопада 2020 р. (середа) о1425год. відбудеться онлайн – засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.Про хід роботи у колективі кафедри гідрометеорології та водних ресурсів щодо відкриття нової освітньої програми «Гідроекологія та гідрометеорологія» в межах спеціальності 103 «Науки про Землю» з 2021 – 2022 навчального року (бакалавр).

Доповідають: завідувач кафедри проф. Ющенко Ю.С.,

перший заступник декана доц. М.В. Цепенда.

 

2.Про роботу викладачів геофаку з підвищення кваліфікації вчителів географії.

Доповідає доц. Грицку В.С.

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

Оголошення

Проектна група освітньо-професійної програми «Географія»

пропонує до обговорення зміни до ОПП «Географія» за спеціальністю 106 «Географія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

відповідно до введення в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія»

Пропозиції просимо надсилати до 13 грудня 2020 року за адресою:

d.kholyavchukеП?А@[К0ч'chnu.edu.ua

Ознайомитись із проєктом змін можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1-utFKE6kVNt4N01E2PRcK-m3OwHYL8kn/view?usp=sharing


Зустріч із стейкхолдерами. 13 листопада 2020 року доцентом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чубрей О.С. було організовано дві зустрічі зі стейкхолдерами. В контексті першої зустрічі, що була проведена для студентів 4 курсу спеціальності «Географія» на тему: «Особливості використання проектів та грантів задля розвитку громади в умовах децентралізації (на прикладі Глибоцької ОТГ). Головним спеціалістом відділу житлово-комунального господарства, праці, соціального захисту населення, транспорту та благоустрою Глибоцької територіальної громади Оросом С.А. було розкрито питання використання сучасних інструментів адміністративно-фінансової децентралізації в розрізі фіскальних інструментів формування доходів Глибоцької ОТГ, а також обговорено механізми стимулювання економічної активності громади у таких сферах, як забезпечення зайнятості, ефективне управління власністю територіальної громади, просторове планування, використання природо-ресурсного потенціалу.

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта «Географія» начальник відділу освіти, молоді та спорту Глибоцької селищної ради об’єднаної територіальної громади Глибоцького району Чернівецької області Чубрей Ю.Г розкрив Концепцію розвитку Нової української школи на прикладі Глибоцької ОТГ. В ході зустрічі було окреслено перспективи функціонування соціальної сфери в територіальних громадах, зокрема загальної середньої освіти, охорони здоров’я серед учнівської молоді. Досліджено ризики функціонування сучасної системи фінансового вирівнювання, що пов’язані з впровадженням бюджетної децентралізації. Наведено приклади успішної реалізації грантових проектів Глибоцької ОТГ.

Учасниками вище зазначених заходів були студенти, учні, викладачі географічного факультету, зокрема: Данілова О.М., Підгірна В.Н., Холявчук Д. І., Ходан Г.Д.

 

Стейкхолдери в дії. 13 листопада 2020 року, за участі регіональної координаторки Всеукраїнської Ініціативи «Активна Громада» у м.Чернівці Інни Пашанюк відбулась лекція на тему: «Маркетинговий комплекс» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Географія» (спеціальність 106 «Географія») та ОП «Середня освіта. Географія» (спеціальність 014 « Середня освіта. Географія») з дисципліни «Основи географічного менеджменту та маркетингу» (доц. Підгірна В.Н., доц. Данілова О.М., ас. Єремія Г.І.)

Під час навчального заняття були детально розглянуті питання сутності та основних складових маркетингового комплексу компанії – товар(послуга), ціна, комунікації та розподіл. Запрошений стейкхолдер поділився досвідом використання сучасних комунікаційних технологій, що впливають на сучасну модель купівельної поведінки споживачів, акцентувавши увагу необхідностірозробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв’язку між усіма елементами комплексу маркетингу. Окрім того, координаторка поділилась навичками інформаційної гігієни, яка є важливою складовою сучасного інформаційного суспільства.

Щиро вдячні за активну участь студентам, а стейкхолдеру за змістовне та цікаве спілкування !!!

Стейкхолдери в дії. 5 листопада 2020 року, відбулася бінарна лекція на тему: «Сучасні технології менеджменту», для студентів 3, 4, 5 курсів географічного факультету, спеціальності «Менеджмент» з навчальних дисциплін «Комунікації в туристичній індустрії», «Адміністративний менеджмент" (викладач Паламарюк М.Ю.), «Операційний менеджмент" (викладач Єремія Г.І.). 

До дискусії було запрошено стейкхолдера, співвласника ресторану «Колесо», к.екон.н., Раца Олександра Борисовича, який на власному досвіді та прикладі розкрив основні технології менеджменту. 

Під час навчального заняття були розглянуті питання: 

-як організувати власну справу 

- система управління та контролю (за роботою персоналу, якістю продукції, операційним процесом підприємства)

-мотивація персоналу та гостей 

-ефективність комунікації в менеджменті 

- маркетингові методи просування послуги та інше. 

Дякуємо студентам за активну участь у дискусії та стейкхолдеру за змістовну та цікаву розповідь.

 

Стейкхолдери в дії. 05 листопада 2020 року, за участі Начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради Пижівського Сергія Петровича відбулась бінарна лекція на тему: «Система просторового планування в Україні. ДБН» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Регіональний розвиток і просторове планування» спеціальності «Географія»  з дисципліни «Основи просторового планування» та здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Геодезія та землеустрій» спеціальності «Геодезія та землеустрій» з дисципліни «Територіальне планування та районне планування».

Під час навчального заняття розглянуті питання: 1) Повноваження органів місцевого самоврядування з планування території на місцевому рівні. 2) Склад та зміст містобудівної документації. Поняття про державні будівельні норми. 3) Генеральний план населеного пункту. Зонінг.

В лекції також прийняли активну участь науково-педагогічні працівники, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» та інші студенти географічного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича.

Щиро вдячні за змістовне та цікаве спілкування !!!


Стейкхолдери в дії3 листопада 2020 року відбулося відкрите бінарне лабораторне заняття з курсу «Метеорологія і кліматологія» доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Холявчук Дарії Іванівни спільно з завідувачем сектору гідрологічних спостережень Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Настюком Миколою Григоровичем. У контекстіпоточної теми заняття «Спостереження за опадами» розглянуто специфіку спостережень за опадами на метеостанціях та гідропостах. Окрім того, на прохання студентів-географів Микола Григорович поділився досвідом роботи у Чернівецькому обласному центрі з гідрометеорології та розповів про його структуру. Спільно з студентами обговорено механізми взаємодії установи із Українським гідрометеорологічними центром і метеостанціями у межах області. Запрошений стейкхолдер наголосив, що їхня установа потребує фахівців з географії; особливо цінними компетентностями для роботи вважає навички використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, здійснення безпечної діяльностіта бажання безперервно вчитися.

Стейкхолдери в дії. 15 жовтня 2020 року, за участі Чернівецького міського голови Олексія Каспрука, відбулась бінарна лекція на тему: «Основи міського планування» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» спеціальності «Географія» з навчальної дисципліни «Основи просторового планування».

Під час навчального заняття розглянуті питання: поняття міського планування, змісту Комплексних стратегій розвитку міст та «Інтегрованої концепції розвитку міста. Чернівці-2030».

В лекції також прийняли активну участь науково-педагогічні працівники, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» та інші студенти географічного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича.

Щиро вдячні за змістовне та цікаве спілкування !!!

 

 

 

Шановні абітурієнти

географічного факультету 2020р.!

Повідомляємо, що для Вас з 10 до 23 серпня 2020р. у приміщенні деканату географічного факультету (вул. Коцюбинського, 2, корпус IV, ауд.23) з понеділка до п’ятниці з 10 до 16 год. працює Консультаційний центр Приймальної комісії стосовно вступу на географічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Деканат географічного факультету

 

З Днем вишиванки, Україно!


До уваги!

ТАБЛИЦЯ

пропозицій, що надійшли в процесі обговорення

ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»

спеціальності 106 «Географія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

https://drive.google.com/file/d/1_JOtPU49aGay1i7nKCZkjsnZneccDG-M/view

Ознайомитися з матеріалом можна: 

https://drive.google.com/file/d/1uhT20rrlXTxSyFanVfx-pwl14F3Co_DD/view

 

Оголошення!
Шановні випускники географічного факультету!

Колектив географічного факультету щиро вітає Вас – випускників геофаку різних років і бажає всім міцного здоров’я, щастя, нових творчих успіхів!
Разом з тим повідомляємо всім, що у зв’язку з заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби, зустріч випускників геофаку, що планувалася на 28 березня 2020р., не відбудеться.

З повагою, деканат геофаку

 

До уваги!

ТАБЛИЦЯ

пропозицій, що надійшли в процесі обговорення

ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»

спеціальності 106 «Географія» (дригий (магістерський) рівень вищої освіти)

https://drive.google.com/file/d/16h-qKmcdO68Y-fMEvhn_NtmV8EbKTSs5/view

Ознайомитися з матеріалом можна: https://drive.google.com/file/d/1TYa9ApPBoqskPQh4kEShjCW1PUgVg8RR/view

 

Оголошення

Кафедра географії України та регіоналістики

пропонує до обговорення нову ОП 

«Регіональний розвиток і просторове планування»

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Пропозиції просимо надсилати до 21 березня 2020 року за адресою:

geoukrreg-dptеП?А@[К0ч'chnu.edu.ua

Ознайомлення з документами: 

https://drive.google.com/file/d/1_JOtPU49aGay1i7nKCZkjsnZneccDG-M/view

 

Оголошення

Кафедра географії України та регіоналістики

пропонує до обговорення нову ОП 

«Регіональний розвиток і просторове планування»

Освітній рівень другий (магістерський)

Пропозиції просимо надсилати до 25 лютого 2020 року за адресами:

zayachykmyroslavеП?А@[К0ч'ukr.net, geoukrreg-dptеП?А@[К0ч'chnu.edu.ua

Ознайомлення з документами: https://drive.google.com/open?іd/16h-qKmcdO68Y-fMEvhn_NtmV8EbKTSs5

  

Оголошення 21.10.2020

Оголошення 16.09.2020

Оголошення 15.09.2020

Оголошення 27.08.2020

Оголошення 26.06.2020

Оголошення 25.05.2020

Оголошення 22.04.2020

Оголошення 18.03.2020

Оголошення 19.02.2020

Оголошення 03.02.2020

Оголошення 27.12.2019

Оголошення 21.11.2019

Оголошення 16.10.2019

Оголошення 18.09.2019

Оголошення 26.06.2019

Оголошення 22.05.2019

Оголошення 17.04.2019

Оголошення 13.03.2019

Оголошення 20.02.2019

Оголошення 28.12.2018

Оголошення 17.12.2018

Оголошення 15.11.2018

Оголошення 19.09.2018

Оголошення 27.06.2018

Оголошення 23.05.2018

Оголошення 18.04.2018

Оголошення 21.03.2018

Оголошення 14.02.2018

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterеП?А@[К0ч'chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.