ќновлено
2020-02-19
15:34

 

 


2019-12-12 09:44:54
ќголошенн€ 

1. ќбговоренн€ ѕоданн€ щодо присвоЇнн€ ѕочесного званн€ ««аслужений прац≥вник осв≥ти ”крањни» д.геогр.н., проф., зав. кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в ё.—.ёщенку.

ƒопов≥даЇ декан географ≥чного факультету проф. ¬.ѕ.–уденко.

 

2.  ѕро рекомендац≥ю “.¬.—кутар на посаду доцента кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ у зв'€зку ≥з зак≥нченн€м строку роботи на займан≥й посад≥.

 

ƒопов≥даЇ зав.кафедри проф.  .…. ≥л≥нська.

 

3.  «в≥ти гол≥в/заступник≥в гол≥в ≈кзаменац≥йних ком≥с≥й про п≥дсумки роботи та завданн€ щодо п≥двищенн€ €кост≥ осв≥тнього процесу у маг≥стратур≥.

 

 

4.     ѕро роботу зав≥дувач≥в кафедр вподовж вересн€ – листопада 2019р. щодо реал≥зац≥њ пропозиц≥њ викладач≥в та науковц≥в географ≥чного факультету по заключенню госпдогов≥рних тем з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми област≥ з важлив≥ших напр€м≥в розвитку географ≥чноњ науки.

 

ƒопов≥даЇ заст. декана √.ƒ. ’одан

 

√олова вченоњ ради географ≥чного факультету

 

  Back
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster…дА@Ш-Лchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.