јб≥тур≥Їнту

ќновлено
2023-03-22
11:21


2023-03-21 09:08:19
“радиц≥йна зустр≥ч випускник≥в! 

 

>>>
2023-03-21 08:55:01
ѕ≥дготовка до ¬сеукрањнськоњ учн≥вськоњ ол≥мп≥ади з географ≥њ 

 

     ¬икладач≥ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича 9-14 березн€ 2023 року провели в≥дб≥рково-тренувальн≥ збори до ≤V етапу ¬сеукрањнськоњ учн≥вськоњ ол≥мп≥ади з географ≥њ. ” зборах вз€ли участь 18 учн≥в 8-11 клас≥в „ерн≥вецькоњ област≥.
     ¬≥дпов≥дно до програми, на п≥дготовчих зан€тт€х учн≥ мали можлив≥сть д≥знатис€ про р€д актуальних тем та проблем географ≥њ, зокрема:
     ѕ≥дготовка до ол≥мп≥ади. —труктура в≥дпов≥дей та оформленн€ роб≥т;
     –обота з топограф≥чною картою;
     ћетодика розв’€зуванн€ географ≥чних задач;
     ќснови землезнавства;
     √еодинам≥ка;
     ≈волюц≥€ «емл≥;
     јктуальн≥ питанн€ туризму в ”крањн≥;
     —талий розвиток. √лобальн≥ ц≥л≥.
 

    

>>>
2023-03-17 14:27:40
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 
>>>
2023-03-16 15:02:14
јкредитац≥йний зв≥т ќѕ Ђћ≥жнародний туризмї 

 

ѕодано зв≥т експертноњ групи про результати акредитац≥њ осв≥тньо-профес≥йноњ програми «ћ≥жнародний туризм» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 242 "“уризм".

«в≥т ≈√

 

>>>
2023-03-16 09:14:44
≤ тур ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з галузей та спец≥альностей 

 

    14 березн€ 2023 року на географ≥чному факультет≥ у зм≥шаному формат≥ в≥дбувс€ ≤ тур ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з галузей та спец≥альностей за такими спец≥альност€ми (зг≥дно ѕоложенн€ ћќЌ” є 605 в≥д 18.04.2017 р.):
- Ќауки про «емлю (√≥дрометеоролог≥€)
- √еограф≥€
- √еодез≥€ та землеустр≥й
- ћенеджмент орган≥зац≥й
- ћетодика навчанн€ природничо-математичних дисципл≥н

 

>>>
2023-03-10 09:55:09
‘отовиставка "ћандр≥вки ¬олодимира ≤васюка ”крањною" 

 

 

    —ьогодн≥, 10 березн€ 2023 року в корпус≥ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, в≥дкрилась фотовиставка "ћандр≥вки ¬олодимира ≤васюка ”крањною", €ка триватиме до 20 березн€ 2023 року. «апрошуЇмо в≥дв≥дати експозиц≥ю вс≥х бажаючих.

>>>
2023-03-09 09:41:21
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

    15 березн€ 2023 року (середа) о 14:30 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету
    ѕор€док денний:
1. ѕро орган≥зац≥йне та методично-наукове забезпеченн€ п≥дготовки здобувач≥в вищоњ осв≥ти другого (маг≥стерського) р≥вн€ ќѕ «√еограф≥€», ќѕ «“уризмознавство», ќѕ «√еодез≥€», та ќЌѕ «√еограф≥€» третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€.
ƒопов≥даЇ: декан географ≥чного факультету, доц. «а€чук ћ.ƒ.
2. ѕро орган≥зац≥ю осв≥тнього процесу на заочн≥й форм≥ навчанн€
ƒопов≥даЇ: заступник декана з навчально-методичноњ роботи та проЇктного менеджменту, к.б.н., доу. јндрус€к Ќ.—.
3. ѕро п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ та стажуванн€ науково-педагог≥чних прац≥вник≥в географ≥чного факультету
ƒопов≥дають зав≥дувач≥ кафедр: д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤., д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ., д.геогр.н., проф. –уденко ¬.ѕ., д.геогр.н., проф. –≥душ Ѕ.“., к.геогр.н., проф. ƒарчук  .¬.
4. ѕро затвердженн€ робочого навчального плану ќѕ «ћ≥жнародний туризм» на 2023-2024 н.р.
ƒопов≥даЇ: гарант ќѕ «ћ≥жнародний туризм», д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ.
5. –≥зне

>>>
2023-03-09 07:59:02
√еограф≥чний факультет запрошуЇ вчител≥в географ≥њ на сем≥нар-практикум 

 

>>>
2023-03-06 09:18:02
«ас≥данн€ круглого столу 

 

     ƒекан географ≥чного факультету ћирослав «јя„”  вз€в участь у зас≥данн≥ круглого столу «—п≥впрац€ ѕарку з м≥сцевими громадами, виконавчою владою та правоохоронними органами», €ке в≥дбулос€ 2 березн€ 2023 року на баз≥ нац≥онального природного парку «¬ижницький». ” зас≥данн≥ круглого столу також вз€ли участь заступник начальника „ерн≥вецькоњ обласноњ в≥йськовоњ адм≥н≥страц≥њ ќлександр янков, м≥ський голова ќлекс≥й „еп≥ль, начальник ¬ижницькоњ районноњ в≥йськовоњ адм≥н≥страц≥њ —ерг≥й „еботар та голова ¬ижницькоњ районноњ ради ћихайло јндрюк.
     √оловною темою дл€ дискус≥њ стали питанн€ врегулюванн€ земельних в≥дносин, збереженн€ природних комплекс≥в в≥д незаконних рубок, браконьЇрства, стих≥йних см≥ттЇзвалищ, стан об’Їкт≥в ѕ«‘ м≥сцевого значенн€ на територ≥њ Ѕерегометськоњ ≥ ¬ижницькоњ територ≥альних громад, залученн€ матер≥альних та техн≥чних ресурс≥в м≥сцевих громад дл€ в≥дновленн€ порушених екосистем, а також посиленн€ комун≥кац≥йних спроможностей задл€ п≥двищенн€ еколог≥чноњ культури людей.
    ќбговорили також сучасний стан та перспективи розвитку нац≥онального природного парку «¬ижницький».
    «а результатами заходу одноголосно п≥дтримано резолюц≥ю, спр€мовану на посиленн€ сп≥впрац≥ м≥ж вищевказаними учасниками, шл€хом п≥дписанн€ меморандум≥в та угод.

>>>
2023-03-03 09:17:42
¬≥танн€ з високою почесною нагородою! 

 

      олектив географ≥чного факультету в≥таЇ викладач≥в кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми, зокрема доктора географ≥чних наук, професора ѕетра ќлекс≥йовича —”’ќ√ќ ≥з нагородженн€м "ѕочесною грамотою ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни", а також кандидата географ≥чних наук, доцента —ерг≥€ ћиколайовича Ѕ≤Ћќ –»Ќ»÷№ ќ√ќ ≥з "ѕод€кою ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни" за ≥н≥ц≥ативу та наполеглив≥сть, високий профес≥онал≥зм, сумл≥нне виконанн€ службових обов’€зк≥в та вагомий њх внесок у розвиток сфери осв≥ти ≥ науки ”крањни.
    ЅажаЇмо невичерпноњ творчоњ енерг≥њ, сил та наснаги, нових профес≥йних дос€гнень, м≥цного здоров’€, мирного неба, пл≥дноњ прац≥ та нових звершень!

>>>
2023-02-28 12:45:08
¬≤“ј™ћќ! 

 

 

    ўиро в≥таЇмо проф. „убрей ќлександру —тепан≥вну з обранн€м до команди експерт≥в з акредитац≥њ осв≥тн≥х програм Ќац≥онального агенства ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти за спец≥альност€ми 14 —ередн€ осв≥та (за предметними спец≥альност€ми), 106 - √еограф≥€; 15 - ѕрофес≥йна осв≥та (за спец≥ал≥зац≥€ми).

    ѕл≥дноњ роботи!

>>>
2023-02-24 10:30:18
¬≥дкрита акредитац≥йна зустр≥ч за ќѕ Ђћ≥жнародний туризмї 

 

     ƒо уваги вс≥х зац≥кавлених ос≥б,  1 березн€: 14.30 – 15.10 в≥дбудетьс€ в≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќј«я¬ќ в рамках акредитац≥њ осв≥тньо-профес≥йноњ програми «ћ≥жнародний туризм» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 242 «“уризм».

ѕ≥дключитис€ до  онференц≥њ Zoom:https://us02web.zoom.us/j/88397344877?pwd=WlA2Rys2ejFoaVMwZkFRNW8zdUlGUT09

≤дентиф≥катор конференц≥њ: 883 9734 4877

ѕароль: 2023

>>>
2023-02-23 17:28:34
ѕрограма в≥зиту ќѕѕ ћ≥жнародний туризм, бакалавр (28.02 - 02.03) 

 

ѕрограма в≥зиту ќѕѕ ћ≥жнародний туризм, бакалавр

 

>>>
2023-02-22 16:00:28
«устр≥ч представник≥в орган≥в студентського самовр€дуванн€ та парламентар≥в академ≥чних груп з адм≥н≥страц≥Їю географ≥чного факультету. 

 

     —ьогодн≥, 22 лютого 2023 року, в≥дбулас€ зустр≥ч представник≥в орган≥в студентського самовр€дуванн€ та парламентар≥в академ≥чних груп з адм≥н≥страц≥Їю факультету. ѕ≥д час зустр≥ч≥ обговорили:

- питанн€ орган≥зац≥њ навчального процесу

- в≥дв≥дуван≥сть зан€ть студентами

- веденн€ журнал≥в академгруп

- особливост≥ вибору навчальних дисципл≥н

- студентську конференц≥ю

- конкурс студентських наукових роб≥т

- активн≥сть парламентар≥в та студент≥в

- участь у культурно-масових заходах

- проживанн€ студент≥в у гуртожитках „Ќ”

ѕродовжуЇмо працювати з твердою в≥рою в ѕ≈–≈ћќ√”!

>>>
2023-02-20 11:41:59
Ѕ≥нарна лекц≥€ на тему "ќбслуговуванн€ гостей службою прийому ≥ розм≥щенн€" 

 

     20 лютого 2023 року у зм≥шаному формат≥ в≥дбулас€ б≥нарна лекц≥€ на тему "ќбслуговуванн€ гостей службою прийому ≥ розм≥щенн€" дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти 312 групи (ќѕ "√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг") з навчальноњ дисципл≥ни "“ехнолог≥€ послуг гостинност≥". «апрошена гост€ - випускниц€ ќѕ "ћ≥жнародний туризм", нин≥ адм≥н≥стратор готелю "Vilson" (Ѕуковель) ƒар'€ ћатюн≥на.
√оворили про обов'€зки адм≥н≥стратора, документац≥ю, бронюванн€ готельних послуг, номерний фонд, формуванн€ тариф≥в, знижки дл€ гостей, виконанн€ њхн≥х забаганок. ѕобачили робоче м≥сце адм≥н≥стратора та автоматизовану систему Ultra, €ка полегшуЇ роботу не т≥льки служби прийому ≥ розм≥щенн€ гостей, а й ≥нших структурних п≥дрозд≥л≥в готелю. ќбговорили навички, необх≥дн≥ дл€ усп≥шноњ роботи на ц≥й та ≥нших посадах. «гадали практики ≥ стажуванн€, €к≥ ≥стотно допомогли в працевлаштуванн≥ у готел≥. ≤, зв≥сно, студент≥в ц≥кавили питанн€ мотивац≥њ прац≥вник≥в, р≥вень зарплати, на€вн≥сть "чайових". Ќе оминули увагою ≥ проблемн≥ питанн€ в робот≥ адм≥н≥стратора - конфл≥ктн≥ ситуац≥њ та њх вир≥шенн€.
      “ак≥ зан€тт€ ≥з практиками готельно-ресторанного серв≥су демонструють вчергове т≥сний зв'€зок м≥ж теоретичним навчанн€м ≥ можлив≥стю на практиц≥ використати знанн€, отриман≥ в аудитор≥њ.
      ѕриЇмно, що обличч€ми готелю "Vilson", кр≥м ƒар'њ ћатюн≥ноњ, Ї й ≥нш≥ наш≥ випускниц≥ - ћатирко  атерина та ћатвЇЇва ¬алер≥€ (старший адм≥н≥стратор).

>>>
2023-02-20 08:32:38
Ќауковц≥ географ≥чного факультету Ц з п≥дтримкою учн≥вськоњ науково-досл≥дницькоњ д≥€льност≥! 

 

   

    Ќауковц≥ географ≥чного факультету – з п≥дтримкою учн≥вськоњ науково-досл≥дницькоњ д≥€льност≥

18-19 лютого 2023 року усп≥шно в≥дбувс€ ≤≤ етап ¬сеукрањнського конкурсу-захисту науково-досл≥дницьких роб≥т учн≥в-член≥в ћјЌ, член≥в наукових товариств та об’Їднань. ¬супереч вс≥м обставинам, цьогор≥ч в≥дд≥ленн€ Ќаук про «емлю представлене найб≥льшою к≥льк≥стю учасник≥в серед вс≥х в≥дд≥лень  ќѕЌ« «Ѕуковинська мала академ≥€ наук» – 64 учасники в 5 секц≥€х, зокрема:

 1. 31 учасник – секц≥€ «√еограф≥€»;
 2. 9 учасник≥в – секц≥€ «√еолог≥€, геох≥м≥€, г≥дрогеолог≥€ та геоф≥зика»;
 3. 9 учасник≥в – секц≥€ «√≥дролог≥€»;
 4. 9 учасник≥в – секц≥€ «ћетеоролог≥€ та кл≥матолог≥€»;
 5. 6 учасник≥в – секц≥€ «√ео≥нформац≥йн≥ системи та ƒ««».

“акий р≥вень зац≥кавленост≥ молодого покол≥нн€ географ≥Їю та географ≥чними досл≥дженн€ми надихаЇ, мотивуЇ та черговий раз доводить, що м≥сце географ≥чноњ науки Ї неперес≥чним!

ўиро в≥таЇмо вс≥х учасник≥в та призер≥в з г≥дним представленн€м результат≥в досл≥джень! ¬аш≥ презентац≥њ, постери та допов≥д≥ залишили найкращ≥ враженн€ та впевнен≥сть в тому, що географ≥чну науку буде кому розвивати! «ичимо ¬ам наполегливост≥, ц≥леспр€мованост≥, натхненн€ та подальших дос€гнень!

ќкрем≥ в≥танн€ переможц€м:

Ўкеулу ™вген≥ю, ѕутильський л≥цей

¬≥льховецьк≥й јнн≥, –укшинський л≥цей

 очерган ’ристин≥, ќ« «ƒовгоп≥льський л≥цей»

Ћуканюк ¬≥ктор≥њ, ѕутильський л≥цей

Ќазарчуку ћирославу,  ельменецький л≥цей

«ичимо усп≥х≥в та високих результат≥в на ≤≤≤ етап≥  онкурсу!

Ќизький укл≥н вчител€м та науковим кер≥вникам за п≥дтримку та значний вклад у розвиток учн≥вськоњ молод≥!

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

>>>
2023-02-17 10:00:17
‘ормуванн€ профес≥йноњ компетентност≥ через проведенн€ практичного зан€тт€ на баз≥ ресторану Ђ артотекаї 

 

      « метою реал≥зац≥њ осв≥тньо-профес≥йноњ програми «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» та впровадженн€ сучасних технолог≥й в осв≥тн≥й процес, набутт€ практичних навичок здобувачами осв≥ти, викладач≥ кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту ¬алентиною ѕ≤ƒ√≤–Ќќё та ¬олодимиром Ѕ”– ќё провели ≥нтегроване практичне зан€тт€ по ќ  «ќбл≥к ≥ аудит в туристичн≥й д≥€льност≥» та «√≤— ≥ технолог≥њ в менеджмент≥».
     16 лютого 2023 року секретами усп≥шного б≥знесу та планами на майбутнЇ з≥ здобувачами осв≥ти 204 групи ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» (географ≥чний факультет) „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича под≥лилась кер≥вниц€ ресторану « артотека» Ќатал€ Ѕ”– ј. ѕ≥д час ≥нтегрованого зан€тт€, пан≥ Ќатал€ розкрила ≥стор≥ю створенн€ закладу, на конкретних прикладах продемонструвала особливост≥ використанн€ програми дл€ обл≥ку ≥ автоматизац≥њ ресторан≥в «Poster». ќсобливо, здобувач≥в осв≥ти, зац≥кавив механ≥зм розрахунку ц≥ни страв через формулу «Food cost», €кий використовуЇтьс€ у ресторан≥ « артотека».  р≥м того, п≥д час зан€тт€ здобувач≥ обговорили маркетингову пол≥тику закладу, систему п≥дбору персоналу та р€д ≥нших питань.
     ўиро вд€чн≥ кер≥вниц≥ ресторану « артотека» Ќатал≥ Ѕ”–÷≤ за зм≥стовне, профес≥йне наповненн€ зан€тт€, вишукану атмосферу та надану можлив≥сть вдосконалити профес≥йн≥ компетентност≥ та навички soft-skills майбутн≥м фах≥вц€х ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

>>>
2023-02-17 09:46:12
YouTube канал Ђ÷≥лком природної  

 

Ќа кафедр≥ ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дкрили —туд≥ю д≥ючого YouTube каналу «÷≥лком природно», мета €коњ – виготовленн€ наукових та науково-попул€рних в≥деоролик≥в, спр€мованих на попул€ризац≥ю географ≥чноњ науки, самост≥йну роботу студент≥в, дистанц≥йне навчанн€, проведенн€ позааудиторноњ та гуртковоњ роботи, спри€нн€ глибшому вивченню дисципл≥н природничо-географ≥чного циклу.

јвтори каналу —ерг≥й  ирилюкƒар≥€ ’ол€вчук готують в≥деоролики, присв€чен≥ питанн€м геолог≥њ, геоморфолог≥њ, геоф≥зики, палеогеограф≥њ, метеоролог≥њ, кл≥матолог≥њ, б≥огеограф≥њ, ландшафтознавства та ксенограф≥њ, €к≥ виконан≥ у формат≥ м≥н≥-лекц≥й. Ќараз≥ канал м≥стить близько 100 опубл≥кованих в≥део, к≥льк≥сть п≥дписник≥в станом на 16 лютого – б≥льше 4 тис€ч. 

 


>>>
2023-02-16 11:40:55
“ристоронн€ зустр≥ч гарант≥в осв≥тн≥х програм 

 

 

     16 лютого 2023 року в≥дбулас€ тристоронн€ зустр≥ч гарант≥в осв≥тн≥х програм спец≥альностей 241 "√отельно-ресторанна справа" та 242 "“уризм" ”жгородського, ’мельницького та „ерн≥вецького нац≥ональних ун≥верситет≥в, кер≥вництва в≥дпов≥дних факультет≥в, стейкхолдер≥в сфери гостинност≥ та здобувач≥в вищоњ осв≥ти з метою обговоренн€ д≥ючих осв≥тн≥х програм та внесенн€ зм≥н до них. ”часть у обговоренн≥ вз€ли гарант ќѕ "√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг" √алина  руль, гарант ќѕ "ћ≥жнародний туризм" ќлександр  ороль ≥ заступниц€ декана географ≥чного факультету з навчально-методичноњ роботи та проЇктного менеджменту Ќатал€ јндрус€к (сп≥ввласниц€ туристичноњ агенц≥њ "Buktravel").
√аранти представили проЇкти своњх програм, зазначили њхн≥ особливост≥ та проблемн≥ моменти. «добувач≥ висловили побажанн€ стосовно впровадженн€ нових осв≥тн≥х компонент, зб≥льшенн€ кредит≥в на викладанн€ важливих, на њхню думку, дисципл≥н фахового спр€муванн€. —тейкхолдери наголосили на практичн≥й складов≥й у навчальному процес≥, на формуванн≥ навичок сп≥лкуванн€ у сфер≥ гостинност≥.
      “ак≥ зустр≥ч≥ варто проводити регул€рно дл€ обм≥ну думками, ≥де€ми, позитивним досв≥дом, науковими та навчально-методичними надбанн€ми.
ƒ€куЇмо орган≥заторам ∆урб≥ ≤горю ™вгеновичу (’Ќ”), ∆овтан≥ –услан≥ ярослав≥вн≥ (ƒ¬Ќ« "”жЌ”") та вс≥м учасникам зустр≥ч≥.

>>>
2023-02-16 11:39:53
ќнлайн-зустр≥ч з партнером Travel Study & Work 

 

16 лютого 2023 року в≥дбулась онлайн-зустр≥ч з нашим партнером Travel Study & Work щодо стажуванн€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 242 "“уризм". ÷ьогор≥ч запропонован≥ ваканс≥њ трансферних г≥д≥в у “уреччин≥ та √рец≥њ, ан≥матор≥в, персоналу готел≥в та ресторан≥в у Ѕолгар≥њ та —ловаччин≥.
ѕрезентац≥€ можливостей, в≥дпов≥д≥ на найактуальн≥ш≥ питанн€, враженн€ тих студент≥в, €к≥ стажувались на курортах “уреччини ≥ —ловаччини в попередн≥ роки - такою була нин≥шн€ зустр≥ч. “≥ здобувач≥ вищоњ осв≥ти, €к≥, кр≥м теоретичних знань, прагнуть здобути практичн≥ навички, вже заповнюють анкети та оч≥кують на сп≥вбес≥ди з роботодавц€ми.
ƒ€куЇмо за сп≥впрацю –услан≥ ∆овтан≥, ¬алер≥ю Ѕолкуну та TSW! ”сп≥шного, позитивного —езону-2023.

 

>>>
2023-02-13 13:50:12
јкредитац≥€ ќѕ Ђћ≥жнародний туризмї 

 

    « 28 лютого по 2 березн€ 2023 р. в≥дбуватиметьс€ акредитац≥€ осв≥тньо-профес≥йноњ програми «ћ≥жнародний туризм» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 242 "“уризм".

ѕосиланн€ на акредитац≥йну справу

https://drive.google.com/file/d/1S0ZLsGq0zLGvlIxA45A4Rlji1m07py-P/view

 

 Ќаказ

>>>
2023-02-13 09:23:34
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

     15 лютого 2023 р. (середа) о 14.30 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету

ѕор€док денний:

1. ѕро орган≥зац≥йне та методично-наукове забезпеченн€ ќѕ бакалаврського та маг≥стерського р≥вн≥в.
ƒопов≥дають: декан геогр. факультету, д.геогр.н, доц. «а€чук ћ. ƒ.; заступник декана з навчально-методичноњ роботи та проЇктного менеджменту, к.б.н., доц. јндрус€к Ќ.—.

2. ѕро виконанн€ попередн≥х р≥шень ¬ченоњ ради.

ƒопов≥даЇ: учений секретар – к.с.г.н., доц. ƒан≥лова ќ.ћ.

3. ѕро результати зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ 2022-2023 навчального року.

ƒопов≥даЇ: заступник декана з навчально-методичноњ роботи та проЇктного менеджменту, к.б.н., доц. јндрус€к Ќ.—.

4. ѕро затвердженн€ тем бакалаврських роб≥т.

ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ випускових кафедр

5. ѕро студентську наукову роботу.

ƒопов≥даЇ: заступник декана з науковоњ роботи, м≥жнародноњ та ≥нформац≥йноњ пол≥тики, к.геогр.н., ас. ѕопюк я.ј.

6. ѕро результати опитувань здобувач≥в вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥даЇ: заступник декана з виховноњ, орган≥зац≥йноњ роботи та студентських питань, к.геогр.н., ас. Ѕрик —.ƒ.

7. –≥зне.

>>>
2023-01-30 14:27:29
≈ксперт Ќац≥онального агенства ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти 

 

  

 

   ўиро в≥таЇмо д.г.н., доцента кафедри географ≥њ та менеджменту туризму „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича Ѕучко ∆анну ≤ван≥вну з перемогою в конкурс≥ та включенн€м до реЇстру експерт≥в з акредитац≥њ осв≥тн≥х програм за спец≥альност€ми 242 "“уризм" та 106 "√еограф≥€". ѕл≥дноњ прац≥!

>>>
2023-01-30 12:45:57
”чн≥вська ол≥мп≥ада з географ≥њ - 2023 

 

 

    20-21 с≥чн€ 2023р. в≥дбувс€ ≤≤≤ етап ¬сеукрањнськоњ учн≥вськоњ ол≥мп≥ади з географ≥њ. ѕонад 100 учн≥в 8-11 клас≥в змагались в трьох локац≥€х - м. „ерн≥вц≥, м.¬ижниц€, смт.  ельменц≥. ”чн≥ виконували тестов≥ та практичн≥ завданн€, писали розгорнут≥ творч≥ завданн€. 14 викладач≥в географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича прийн€ли участь у робот≥ жур≥ ол≥мп≥ади. ƒ€куЇмо вчител€м за п≥дготовку учн≥в, а учн€м за виб≥р √≈ќ√–ј‘≤ѓ.

 

>>>
2023-01-27 14:38:26
 

 

     25.01.2023 р. (середа) об 11:00 була проведена онлайн-зустр≥ч адм≥н≥страц≥њ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з≥ студентами вс≥х курс≥в ≥ спец≥альностей денноњ та заочноњ форм навчанн€. Ќа зустр≥ч≥ було обговорено низку актуальних питань, €к≥ стосуютьс€:

- академ≥чноњ заборгованост≥ за ≤ семестр 2022/2023 н.р.;

 • оплата за навчанн€;
 • гуртожитк≥в
 • орган≥зац≥њ та граф≥ку навчального процесу в ≤≤ семестр≥ 2022/2023 н.р.;
 • науково-досл≥дницькоњ роботи студент≥в.

“акож студенти мали змогу задати питанн€, €к≥ њх ц≥кавили.

>>>
2023-01-25 10:28:08
÷еремон≥€ врученн€ диплом≥в випускникам-маг≥страм географ≥чного факультету 

 

     —ьогодн≥, 23 с≥чн€, в ћармуров≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету в≥дбулос€ урочисте врученн€ диплом≥в маг≥страм-випускникам геофаку. Ќа церемон≥ю задл€ прив≥тань зав≥тали ректор „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича –оман ѕ≈“–»Ў»Ќ, стейкголдери географ≥чного факультету, голови ≈  ћикола Ѕ≤Ћќ ќЌ№, ѕетро Ѕ–»∆ј , ќлена  –ј—ќ¬—№ ј, Ќатал€  ”–»Ў, декан географ≥чного факультету ћирослав «јя„” , зав≥дувач≥ кафедр та викладач≥.
     ¬≥д ≥мен≥ професорсько-викладацького складу та деканату географ≥чного факультету в≥таЇмо наших маг≥стр≥в ≥з усп≥шним завершенн€м навчанн€! ѕишаЇмос€ такими чудовими випускниками! ўиро бажаЇмо ¬ам м≥цного здоров’€, невичерпноњ енерг≥њ, наполегливост≥, оптим≥зму, реал≥зац≥њ вс≥х задум≥в та ѕеремоги!
    Ѕудьте см≥ливими, дос€гайте вершин та вт≥люйте своњ мр≥њ! ” ¬ас все вийде!
    « любов’ю, геофак

>>>
2023-01-23 14:44:35
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

26 с≥чн€ 2023 р. (четвер) о 11.30 год. у 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ѕрезид≥њ „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”√“

ѕор€док денний:

1. «в≥т про д≥€льн≥сть „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”√“ у 2022 р.
ƒопов≥даЇ: голова в≥дд≥лу д.геогр.н., доц. ћ.ƒ.«а€чук;
2. «в≥т рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”√“ у 2022 р.
ƒопов≥дають: члени рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ к.геогр.н., доц. ћ.ƒ. ѕас≥чник, к.геогр.н., асист. √.ƒ. ’одан, к.б.н., доц. Ќ.—. јндрус€к;
3. ѕро затвердженн€ плану роботи „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”√“ на 2023 р.
ƒопов≥даЇ: голова в≥дд≥лу, д.геогр.н., доц. ћ.ƒ.«а€чук;
4. ѕро прийом до ”крањнського географ≥чного товариства нових член≥в
ƒопов≥даЇ: секретар „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”√“, к с/г. н.,доц. ќ.ћ. ƒан≥лова
5. –≥зне

>>>
2023-01-23 14:41:43
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

     26 с≥чн€ 2023 р. (четвер) о 10.00 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету

     ѕор€док денний:

     1. ѕро в≥дпов≥дн≥сть кадрового потенц≥алу географ≥чного факультету Ћ≥ценз≥йним умовам провадженн€ осв≥тньоњ д≥€льност≥
ƒопов≥дають: декан геогр. факультету, д.геогр.н, доц. «а€чук ћ. ƒ.; голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету д.геогр.н., проф. —ухий ѕ.ќ
     2. ѕро роботу ком≥с≥й при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича
ƒопов≥дають голови ком≥с≥й: з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики д.геогр.н., проф. —ухий ѕ.ќ.; навчально-методичноњ ком≥с≥њ д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤., з питань науки, ≥нновац≥й та м≥жнародноњ д≥€льност≥ д.геогр.н.,доц. Ѕучко ∆.≤., ком≥с≥њ з гуман≥тарних питань та студентського самовр€дуванн€ к.геогр.н., доц. «аблотовська Ќ.¬.
    3. ѕро реорган≥зац≥ю лаборатор≥й кафедр географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики та кафедри географ≥њ та менеджменту туризму
ƒопов≥дають зав≥дувач≥ кафедр: д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤., д.геогр.н.,доц.  ороль ќ.ƒ.
    4. ѕро п≥дготовку до акредитац≥њ ќѕ «ћ≥жнародний туризм» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 242 “уризм.

ƒопов≥даЇ: гарант ќѕ, д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ.
    5. ѕро внесенн€ зм≥н до ќѕ «√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 242 “уризм.
ƒопов≥дають: гарант ќѕ, к.геогр.н., доц.  руль √.я., «ав≥дувач кафедри географ≥њ та менеджменту туризму, д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ.

    6. ѕро орган≥зац≥ю осв≥тнього процесу в другому семестр≥ 2022/2023 навчального року дл€ здобувач≥в першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥даЇ: заст. декана, к.б.н., доц. јндрус€к Ќ.—.
    7. ѕро затвердженн€ ѕрограми вступного випробуванн€ до асп≥рантури з≥ спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€» на здобутт€ ступен€ доктора ф≥лософ≥њ (трет≥й (осв≥тньо-науковий) р≥вень вищоњ осв≥ти) галузь знань 10 ѕрироднич≥ науки,ю осв≥тньо-наукова програма «√≈ќ√–ј‘≤я»
ƒопов≥даЇ: гарант ќѕ, д.геогр..н., проф. –уденко ¬.ѕ.
    8. ѕро рекомендац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти на ≥ндив≥дуальний граф≥к навчанн€.
ƒопов≥дають зав≥дувач≥ кафедр: д.геогр.н., проф. –уденко ¬.ѕ., д.геогр.н, проф. –≥душ Ѕ.“., д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤., д.геогр.н.,доц.  ороль ќ.ƒ., к.геогр.н., доц. ƒарчук  .¬.

9. –≥зне.

 

>>>
2023-01-11 11:38:18
”вага! √уртожиток! 

 

 

 

 

 

      ¬с≥ бажаюч≥ проживати в гуртожитку в другому семестр≥ 2022-2023 н.р. повинн≥ заповнити онлайн-форму.

>>>
2023-01-02 13:44:11
«ахист випускних квал≥ф≥кац≥йних роб≥т 

 

    ¬продовж 22-23 грудн€ 2022 року на географ≥чному факультет≥ в≥дбулись зас≥данн€ 6-ти јтестац≥йних ком≥с≥й ≥з захисту квал≥ф≥кац≥йних роб≥т (проЇкт≥в). «ахист в≥дбувавс€ у зм≥шаному формат≥. ƒругий (маг≥стерський) р≥вень вищоњ осв≥ти здобули 51 студент 2020-2022 р.н.:
    5 студент≥в спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€», ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€»
    16 студент≥в спец≥альност≥ 014.07 «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)», ќѕ «√еограф≥€» (10 студент≥в денноњ та 6 студент≥в заочноњ форм навчанн€)
    3 студент≥в спец≥альност≥ 073 «ћенеджмент», ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ»
    8 студент≥в спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю», ќѕ «√≥дролог≥€»
    9 студент≥в спец≥альност≥ 242 «“уризм», ќѕ “уризмознавство (6 студент≥в денноњ та 3 студенти заочноњ форм навчанн€)
    10 студент≥в спец≥альност≥ 193 «√еодез≥€ та землеустр≥й», ќѕ «√еодез≥€».
   Ќауков≥ доробки окремих маг≥странт≥в апробован≥ на наукових конференц≥€х та опубл≥кован≥ у в≥дпов≥дних зб≥рниках матер≥ал≥в. –езультати досл≥джень також опубл≥кован≥ у фахових наукових виданн€х.
   јтестац≥йн≥ ком≥с≥њ в≥дзначили кращ≥ дипломн≥ роботи:
    106 «√еограф≥€», ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» – ”нгур€н —.;
    014.07 «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)», ќѕ «√еограф≥€» – јлЇксЇЇва ¬., —оф≥йчук ≤.,  ушн≥рюк ≤., ќг≥рок ’., Ћогош ј.;
    073 «ћенеджмент», ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» –јнтоф≥йчук ё., Ћ≥нецького ѕ.;
    103 «Ќауки про «емлю», ќѕ «√≥дролог≥€» – Ѕурбака ќ., ƒеревинськоњ Ћ. та —тефурак ƒ.;
    242 «“уризм», ќѕ «“уризмознавство» – ћурафи ¬.,  оделчука ¬.,  риницького ¬.;
    193 «√еодез≥€ та землеустр≥й», ќѕ «√еодез≥€» – —иницького ќ., —акал€ ћ., –омана ™.
   Ќа п≥дстав≥ результат≥в атестац≥њ та з урахуванн€м ус≥х наданих јтестац≥йн≥й ком≥с≥њ матер≥ал≥в, €к≥ засв≥дчують, що навчальн≥ та науков≥ дос€гненн€ п≥д час навчанн€, цьогор≥ч ухвалено видати 13 диплом≥в з в≥дзнакою. ƒо навчанн€ в асп≥рантур≥ рекомендовано 11 активних студент≥в, зд≥бних до пошуково-наукових досл≥джень.
   ўиро вд€чн≥ головам ј  – Ѕрижаку ѕетру ћихайловичу (начальник в≥дд≥лу супроводу реформ та аудиту м≥сцевих програм виконавчого апарату „ерн≥вецькоњ обласноњ ради),  уриш Ќатал≥њ  ост€нтин≥вн≥ (к.пед.н., заступниц€ директора по науково-навчальн≥й робот≥ ≤нституту п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти „ерн≥вецькоњ област≥), √оренчук јнжел≥ ќлександр≥вн≥ (директор “ќ «јгора тур», кер≥вник громадськоњ орган≥зац≥њ «“уристична Ѕуковина»),  расовськ≥й ќлен≥ ёр≥њвн≥ (к.геогр.н., директор туристичноњ компан≥њ «√р≥нв≥ч-тур»), Ѕ≥локоню ћикол≥ ¬асильовичу (начальник ”правл≥нн€ еколог≥њ та природних ресурс≥в „ерн≥вецькоњ обласноњ в≥йськовоњ адм≥н≥страц≥њ), “рет€к √алин≥ —тепан≥вн≥ (заступниц€ начальника, начальниц€ в≥дд≥лу ≥нформац≥йного забезпеченн€ ƒержавного земельного кадастру √оловного ”правл≥нн€ ƒержгеокадастру у „ерн≥вецьк≥й област≥).
   ¬далого старту Ќового року, усп≥шного вт≥ленн€ вс≥х ≥дей та задум≥в, с≥мейного затишку, достатку, Ћюбов≥, ¬≥ри, Ќад≥њ та ѕеремоги. Ќехай все погане залишитьс€ у 2022-му роц≥, а р≥к 2023-≥й подаруЇ довгооч≥куваний мир, тепло та щаст€ кожн≥й украњнськ≥й родин≥!

 

 

>>>
2022-12-30 15:31:40
¬≤“ј™ћќ! 

 

>>>
2022-12-29 15:26:59
«атвердженн€ зм≥н до ќѕ Ђ√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтингї 

 

     29 грудн€ 2022 р. на зас≥данн≥ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму були затверджен≥ зм≥ни до осв≥тньоњ програми «√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 242 «“уризм», €к≥ були напрацьован≥ на зас≥данн≥ проЇктноњ групи 5.12.2022 р., обговорен≥ на зустр≥ч≥ з≥ здобувачами вищоњ осв≥ти  19.12.2022 р. ≥ зустр≥ч≥ з≥ стейкхолдерами 22.12.2022 р.

>>>
2022-12-27 09:37:18
 еруЇ дроном ≥ здаЇ екзамени: наш студент воюЇ, але навчанн€ не залишаЇ! 

 

     ™гор  аневський – студент другого курсу географ≥чного факультету „Ќ” спец≥альност≥ “√еодез≥€ та землеустр≥й” .  р≥м того, в≥с≥м м≥с€ц≥в – ще й в≥йськовослужбовець «бройних сил ”крањни. “аких студент≥в у „Ќ” небагато. ™гор вир≥шив не залишати навчанн€, попри службу в «—”.
’лопець родом ≥з ’мельницького, зараз перебуваЇ на ƒонецькому напр€мку, йдетьс€ у публ≥кац≥њ “ћЅ”.

>>>
2022-12-26 09:50:02
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

     ћ.ƒ.«а€чук включений до складу спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради з присудженн€ наукового ступен€ доктора наук ƒ 35.051.08 у Ћьв≥вському нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ≤вана ‘ранка. ѕроф≥ль ради: 11.00.02 ≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€; 11.00.05 Ѕ≥огеограф≥€ та географ≥€ грунт≥в; 11.00.11 онструктивна географ≥€ ≥ рац≥ональне використанн€ природних ресурс≥в.

>>>
2022-12-26 09:19:03
¬≤“ј™ћќ « ѕ–»—¬ќ™ЌЌяћ ¬„≈Ќќ√ќ «¬јЌЌя ѕ–ќ‘≈—ќ–ј! 

 

    ¬≥дпов≥дно до Ќаказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д є 1166 23.12.2022 р. «ѕро р≥шенн€ з питань присудженн€ наукових ступен≥в ≥ присвоЇнн€ вчених звань та внесенн€ зм≥ни до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 6 червн€ 2022 року є 530», докторц≥ педагог≥чних наук, доцентц≥ кафедри економ≥чноњ географ≥њ та колог≥чного менеджменту „убрей ќлександр≥ —тепан≥вн≥ присвоЇне вчене званн€ професора!

     олектив географ≥чного факультету щиро рад≥Ї та в≥таЇ

    ќлександру —тепан≥вну з черговим вагомим дос€гненн€м та заслуженим визнанн€м наполегливост≥, ц≥леспр€мованост≥ та профес≥онал≥зму!

    ЅажаЇмо ¬ам подальших профес≥йних усп≥х≥в, невичерпного натхненн€ дл€ нових дос€гнень та реал≥зац≥њ вс≥х задум≥в п≥д мирним небом ”крањни!

>>>
2022-12-23 14:45:12
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя!      30.12.2022 (п'€тниц€) о 12.00 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:
1. ѕро рекомендац≥ю кандидатур к.геогр.н., доц. явк≥н ¬.√. та к.геогр.н., асист. —мик ќ.—. на зам≥щенн€ вакантних посад асистент≥в по кафедр≥ географ≥њ та менеджменту туризму.

ƒопов≥даЇ: голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету, проф. —ухий ѕ.ќ.

2. «в≥ти гол≥в ≈  про п≥дсумки роботи ком≥с≥й та подоланн€ ≥снуючих проблем в навчально-виховному процес≥ на другому (маг≥стерському) р≥вн≥.
ƒопов≥дають: голови ≈  – Ѕрижак ѕ.ћ.,  уриш Ќ. .,  расовська ќ.ё. Ѕ≥локонь ћ.¬., √оренчук ј.ќ., “рет€к √.—.

3. ѕро присудженн€ ≥менних стипенд≥й здобувачам вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥даЇ: заступник декана з виховноњ, орган≥зац≥йноњ роботи та студентських питань Ѕрик —.ƒ.

4. –≥зне.

>>>
2022-12-22 15:25:30
ќбговоренн€ зм≥н до ќѕ Ђ√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтингї з≥ стейкхолдерами 

 

     ¬ рамках обговоренн€ зм≥н до осв≥тньоњ програми "√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг" 22 грудн€ 2022 року в≥дбулась зустр≥ч з≥ стейкхолдерами, серед €ких були присутн≥ директорка туристичного оператора "јгора тур" √оренчук јнжела ќлександр≥вна, старша адм≥н≥страторка готельно-ресторанного комплексу "Rivoli City Club" (м. „ерн≥вц≥) ƒмитрюк ≤рина (випускниц€ спец≥альност≥ "“уризм"), сп≥ввласниц€ готельно-ресторанного комплексу "Allure Inn" (м. „ерн≥вц≥) ∆адан ƒ≥ана, власниц€ закладу ресторанного господарства ≥тал≥йськоњ кухн≥ "Contento" (м. ’мельницький) Ѕалюк јнастас≥€, сп≥ввласниц€ туристичноњ агенц≥њ "Bultravel" ‘ќѕ јн≥пко Ќатал≥€ ѕетр≥вна. √арант ќѕ  руль √.я. презентувала оновлену програму, п≥сл€ чого жваво обговорювали пропозиц≥њ практик≥в стосовно необх≥дних теоретичних знань ≥ практичних навичок здобувач≥в вищоњ осв≥ти за даною осв≥тньою програмою. ¬с≥ висловлен≥ пропозиц≥њ будуть врахован≥ в оновлен≥й редакц≥њ ќѕ "√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг".

>>>
2022-12-19 15:24:44
ќбговоренн€ зм≥н до ќѕ Ђ√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтингї з≥ здобувачами вищоњ осв≥ти 

 

     19 грудн€ 2022 р. в≥дбулась зустр≥ч проЇктноњ групи ќѕ "√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг" з≥ здобувачами вищоњ осв≥ти першого (бакалаврського) осв≥тнього р≥вн€ другого ≥ третього року навчанн€ з метою обговоренн€ зм≥н до осв≥тньо-профес≥йноњ програми, затвердженоњ в 2019 роц≥. √арант ќѕ  руль √алина ярослав≥вна та зав≥дувач кафедри географ≥њ та менеджменту туризму (член проЇктноњ групи)  ороль ќлександр ƒмитрович презентували здобувачам осв≥ти напрацьован≥ групою окрем≥ зм≥ни.
     «добувач≥ вищоњ осв≥ти також прийн€ли активну участь в обговоренн≥, висловили побажанн€ стосовно зб≥льшенн€ годин ≥ноземноњ мови та практики на п≥дприЇмствах готельного, ресторанного та туристичного обслуговуванн€. —хвально сприйн€ли зб≥льшенн€ осв≥тн≥х компонент профес≥йного спр€муванн€. «апропонували запроваджувати зам≥сть звичних лекц≥йних чи сем≥нарських зан€ть ≥нтерактивн≥ роботи ≥з моделюванн€м реальних ситуац≥й, створенн€м ц≥кавих проЇкт≥в, дегустац≥€ми тощо.
      онструктивн≥ побажанн€ наших здобувач≥в осв≥ти будуть врахован≥ у наступн≥й редакц≥њ ќѕ "√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг"

>>>
2022-12-16 10:05:21
≈кспертна рада ћќЌ ”крањни 

 

     ѕрофесора –уденка ¬.ѕ. обрано до складу експертноњ ради ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни з питань атестац≥њ наукових кадр≥в з геолог≥чних та географ≥чних наук (наказ ћќЌ в≥д 02.12.2022р. є1092).

      Ќаснаги та пл≥дноњ прац≥!

>>>
2022-12-16 10:00:27
„ергове зас≥данн€ басейновоњ ради р≥чок ѕрут та —≥рет 

 

      15 грудн€ 2022 року у Ѕасейновому управл≥нн≥ водних ресурс≥в р≥чок ѕрут та —≥рет у формат≥ в≥деоконференц≥њ в≥дбулос€ чергове зас≥данн€ Ѕасейновоњ ради ѕруту та —≥рету п≥д головуванн€м ћирослава «а€чука, голови Ѕасейновоњ ради, декана географ≥чного факультету, доктора географ≥чних наук „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

      Ќа зас≥данн≥ виконуючий обов’€зки начальника Ѕ”¬– ѕруту та —≥рету ќлександр –ошко по≥нформував про основн≥ проблемн≥ питанн€ в суббасейнах р≥чок ѕрут та —≥рет, €к≥ можна вир≥шувати шл€хом залученн€ м≥жнародноњ техн≥чноњ допомоги.  р≥м цього, наголошено щодо необх≥дност≥ розширенн€ мереж≥ автоматичних станц≥й дл€ точного прогнозу паводкових хвиль та подальшого зд≥йсненн€ експлуатац≥йних заход≥в ≥снуючоњ ј≤¬— «ѕрикарпатт€» ≥ системи опов≥щенн€ населенн€
      «аступник начальника Ѕ”¬– ѕруту та —≥рету √ригор≥й  ≥керчук допов≥в учасникам зас≥данн€ про розробку окремих елемент≥в ѕлану управл≥нн€ р≥чковими суббасейнами ѕруту та —≥рету в 2022 роц≥ та запланован≥ подальш≥ кроки в цьому напр€мку на наступний р≥к.
     –азом з тим, заслухали начальника в≥дд≥лу водного кадастру та мон≥торингу вод Ѕ”¬– ѕруту та —≥рету про результати ≥нвентаризац≥њ водних об’Їкт≥в на територ≥њ „ерн≥вецькоњ та ≤вано-‘ранк≥вськ≥вськоњ областей.
      ѕро басейнову систему ≥ стан ландшафту р≥чки —≥рет в межах „ерн≥вецькоњ област≥ допов≥в ёр≥й ёщенко, доктор географ≥чних наук, професор кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
       р≥м вищевказаного, Ѕасейновою радою ѕруту та —≥рету був затверджений ѕлан роботи –ади на 2023 р≥к.
>>>
2022-12-13 10:24:25
7 грудн€ 2022 року в≥дбулись збори „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”крањнського географ≥чного товариства. 


     Ќа зборах прийн€т≥ зм≥ни у персональному склад≥ вченоњ ради „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”крањнського географ≥чного товариства. ƒо њњ складу ув≥йшли д. геогр. н., зав≥дувач кафедри економ≥чноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ –уденко ¬. ѕ., д. геогр. н., зав≥дувач кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики  остащук ≤. ≤., д. геогр. н., зав≥дувач кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ –≥душ Ѕ. “., д. геогр. н., зав≥дувач кафедри географ≥њ та менеджменту туризму  ороль ќ. ƒ., д. геогр. н., професор кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики ƒжаман ¬. ќ., д. геогр. н., професор кафедри географ≥њ та менеджменту туризму  ≥л≥нська  . …., д. геогр. н., доцент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму Ѕучко ∆. ≤., д. геогр. н., професор кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики ёщенко ё. —., д. геогр. н., доцент кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми —ухий ѕ. ќ., д. пед. н., доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ „убрей ќ. —.
     Ќа зборах прийн€т≥ зм≥ни у персональному склад≥ рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”крањнського географ≥чного товариства. ƒо њњ складу ув≥йшли к. геогр. н., доцент кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики ѕас≥чник ћ. ƒ., к. геогр. н., асистент кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ ’одан √. ƒ., к. геогр. н., асистент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму јндрус€к Ќ. —.

>>>
2022-12-13 10:20:32
«в≥т декана 

 

 

     7 грудн€ 2022 року в≥дбулись збори трудового колективу географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

     ѕрисутн≥ члени трудового колективу (65 учасник≥в) мали нагоду ознайомитис€ з результатами д≥€льност≥ географ≥чного факультету за 2022 р≥к, представлених у зв≥т≥ декана географ≥чного факультету д. геогр. н. ћирослава ƒмитровича «а€чука. “акож обговорили р€д проблем та пропозиц≥й, в тому числ≥ за результатами анон≥много опитуванн€, €ке проводилось дл€ сп≥вроб≥тник≥в та студент≥в факультету. Ѕажаюч≥ мали можлив≥сть долучитись до обговоренн€ зв≥ту декана.
     ¬ п≥дсумку на зас≥данн≥ затверджен≥ зв≥т про д≥€льн≥сть географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та завданн€ на найближчий пер≥од.

>>>
2022-12-13 10:13:29
 

 

     ” рамках реал≥зац≥њ м≥жнародного проЇкту ILCA (Innovation Laboratories for Climate Actions) 9 грудн€ в 54 аудитор≥њ в≥дбулось друге в≥дкрите зан€тт€ (2 години) з курсу «–ег≥ональн≥ особливост≥ глобальних зм≥н кл≥мату». —лухачами були студенти за осв≥тн≥ми програмами "Ќауки про «емлю", "ћ≥жнародний туризм", "—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)" та "–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€".

     Ћекц≥ю читав ѕас≥чник ћикола ƒмитрович, доцент кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

     Proud partner of EIT Climate-KIC http://www.climate-kic.org

     Proud partner of EIT HEI Initiative (https://eit-hei.eu/)

     #ILCA #InnovationMadeInEurope

>>>
2022-12-12 09:29:24
ћ≥жвуз≥вський сем≥нар-практикум 

 

          8 грудн€ 2022 року на географ≥чному факультет≥ „ерн≥вецького ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича у зм≥шаному формат≥ в≥дбувс€ м≥жвуз≥вський сем≥нар-практикум на тему: «ѕрактичн≥ аспекти наданн€ екскурс≥йних послуг в закладах загальноњ середньоњ осв≥ти». «ах≥д модерували д.пед.н., доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ќлександра „”Ѕ–≈…, к.пед.н., доцент, в.о.зав≥дувача кафедри туризму, теор≥њ ≥ методики ф≥зичноњ культури та валеолог≥њ ’мельницькоњ гуман≥тарно-педагог≥чноњ академ≥њ Ћюдмила √”÷јЋ.

>>>
2022-12-08 15:27:01
—тудент географ≥чного факультету отримав в≥йськову нагороду 

 

 

    
     ¬≥таЇмо  аневського ™гора, студента 208 групи спец≥альност≥ “√еодез≥€ та землеустр≥й” з отриманн€м нагороди “«ахисника р≥дноњ земл≥”. ўиро д€куЇмо, за те що робите дл€ нас та нашоњ крањни!

>>>
2022-12-07 12:47:28
«устр≥ч проЇктноњ групи ќѕ Ђ√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтингї 

 

     5 грудн€ 2022 року в центральному оф≥с≥ компан≥њ "ќ««≤" в≥дбулас€ зустр≥ч проЇктноњ групи щодо внесенн€ зм≥н до осв≥тньоњ програми "√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг" першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти. Ќа зустр≥ч≥ були присутн≥ члени проЇктноњ групи - доценти кафедри географ≥њ та менеджменту туризму √алина  руль (гарант осв≥тньоњ програми), д. геогр. н. ќлександр  ороль, ќксана «а€чук та Ќатал€ јндрус€к (сп≥ввласниц€ туристичноњ агенц≥њ "Buktravel"), кер≥вник “ќ¬ «ќ««≤ √–”ѕ» ќлекс≥й Ќазаров, директор туристичного комплексу " арпати ћ»√ќ¬ќ" –услан –удейчук (стейкхолдери).
    …шлос€ про те, що б≥льше уваги в навчальному процес≥ потр≥бно прид≥л€ти практичн≥й складов≥й. ѕогодили з≥ стейкхолдерами можливост≥ орган≥зац≥њ таких зан€ть на п≥дприЇмствах готельного (" арпати ћ»√ќ¬ќ") ≥ ресторанного ("ќ««≤", "YOKI") серв≥су.
    Ќаголосили на важливост≥ поглибленого вивченн€ ≥ноземноњ (англ≥йськоњ) мови, освоЇнн€ сучасних програмних продукт≥в украњнського та Ївропейського зразка ≥ запровадженн€ сучасних нових метод≥в практичного навчанн€, в т.ч. у вигл€д≥ рольових ≥гор, дл€ вдосконаленн€ навичок комун≥кац≥њ з кл≥Їнтами готельно-ресторанних ≥ туристичних п≥дприЇмств.

>>>
2022-12-06 15:14:23
ƒо ƒн€ «бройних сил ”крањни ми вир≥шили зробити корисну справу дл€ нашого викладача - Ѕ≥лоуса ёр≥€ ќлександровича 

 

     ƒо ƒн€ «бройних сил ”крањни ми вир≥шили зробити корисну справу дл€ нашого викладача - Ѕ≥лоуса ёр≥€ ќлександровича

     “им самим влаштували два вечори ≥гор та встановили скриньку «з≥гр≥вай своњм донатом», внасл≥док €коњ нам вдалос€ з≥брати 3590 грн:
 • 940 грн - було з≥брано впродовж двох вечор≥в ≥гор
 • 2650 грн - вдалос€ з≥брати завд€ки донатам на факультет≥
      Ќа цю суму ми придбали: 
 ⁃ теплий спальний м≥шок;
 ⁃ п’€ть пачок чаю;
 ⁃ n-к≥льк≥сть кави у ст≥ках;
 ⁃ аптечку;
 ⁃ два блоки згущеного молока.
ƒ€куЇмо абсолютно кожному хто приЇднавс€ до збору!
#geo_family
#geo_love
#studprofkomUA
#studprofkom_cv_ua
#„ерн≥вц≥
#„Ќ”
#профком
#профсп≥лкаосв≥ти
>>>
2022-12-02 13:49:47
 ”–—» ѕ≤ƒ¬»ў≈ЌЌя  ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤ѓ ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќ»’ ѕ–ј÷≤¬Ќ» ≤¬ «ј Ћјƒ≤¬ «ј√јЋ№Ќќѓ —≈–≈ƒЌ№ќѓ “ј ‘ј’ќ¬ќѓ ѕ≈–≈ƒ¬»ўќѓ ќ—¬≤“» 

 

       Ќа географ≥чному факультет≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з 14 по18 листопада 2022 р. в≥дбулись курси п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в заклад≥в загальноњ середньоњ та фаховоњ передвищоњ осв≥ти на тему: «ќрган≥зац≥€ та проведенн€ природничих досл≥джень в закладах загальноњ середньоњ осв≥ти».

       Ќапр€мами п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥≥̈ Ї розвиток профес≥йних (знанн€ предмета, фахових методик, технолог≥й) та ключових компетентностей ( у галуз≥ природничих наук, техн≥ки ≥ технолог≥й) педагог≥чних прац≥вник≥в ‒ 30 год.

      http://geo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/061pidv_kval

 

>>>
2022-12-01 14:40:14
 

 

     30 листопада 2022 р. з 13.00 до 14.20 в ауд.17 в≥дбувс€ розширений сем≥нар з навчальноњ дисципл≥ни "ћетодолог≥€ та орган≥зац≥€ науковоњ роботи в економ≥чн≥й, соц≥альн≥й та ф≥зичн≥й географ≥њ" на тему "„ерн≥вецька наукова географ≥чна школа" за ќѕ " √еограф≥€" спец≥альност≥ 106 " √еограф≥€" третього ( осв≥тньо- наукового) р≥вн€ вищоњ осв≥ти, €кий пров≥в зав≥дувач кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту проф.–уденко ¬.ѕ. за участю голови стейхолдер≥в географ≥чного факультету, начальника в≥дд≥лу супроводу реформ та аудиту м≥сцевих програм виконавчого апарату „ерн≥вецькоњ обласноњ ради Ѕрижака ѕ.ћ., асп≥рант≥в ≤ року навчанн€ за спец≥альн≥стю 106 " √еограф≥€", студент≥в ≤≤ та ≤V курс≥в ќѕ "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ".

    
>>>
2022-12-01 09:42:45
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

7 грудн€ (середа) 2022 року

ќ 16 00 зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича (ауд. 24).

ѕор€док денний:

1.1 ѕро рекомендац≥ю кандидатури д.геогр.н., доц. Ѕучко ∆.≤. на зам≥щенн€ вакантноњ посади доцента по кафедр≥ географ≥њ та менеджменту туризму.
1.2 –≥зне.

 

>>>
2022-12-01 09:41:18
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

7 грудн€ (середа) 2022 року

ќ 15 40 загальн≥ збори „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”крањнського географ≥чного товариства (ауд. 24).

ѕор€док денний:

1.1. ѕро зм≥ни у персональному склад≥ вченоњ ради „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”крањнського географ≥чного товариства (допов≥даЇ «а€чук ћ.ƒ.);
1.2. ѕро зм≥ни у персональному склад≥ рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”крањнського географ≥чного товариства (допов≥даЇ ƒан≥лова ќ.ћ.).

 

 

>>>
2022-12-01 09:40:18
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

  

     7 грудн€ (середа) 2022 року

 ќ 14 30 в≥дбудутьс€ збори трудового колективу географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича (ауд. 24).

ѕор€док денний:

1.1. «в≥т декана географ≥чного факультету ћирослава «јя„” ј про д≥€льн≥сть географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича у 2022 р. (допов≥даЇ «а€чук ћ.ƒ.). ќзнайомитись з≥ зв≥том можна тут, ≥з презентац≥Їю - тут ;
1.2. ѕро обранн€ делегат≥в географ≥чного факультету на конференц≥ю трудового колективу „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича (допов≥даЇ  ≥л≥нська  .….).

>>>
2022-11-30 16:23:52
ѕрактичне зан€тт€ на баз≥†туристичноњ компан≥њ Ђ√р≥нв≥ч-“урї 

 

     ¬ реал≥€х сьогоденн€, основний акцент у п≥дготовц≥ здобувач≥в вищоњ осв≥ти прид≥л€Їтьс€ формуванню вм≥нн€ застосувати отриман≥ теоретичн≥ знанн€ в практичн≥й д≥€льност≥. ”сп≥шн≥й реал≥зац≥њ цього завданн€ допомагаЇ сп≥впрац€ з≥ стейкголдерами. ¬ рамках д≥ючоњ ”годи про сп≥впрацю, 29 листопада 2022 р. в≥дбулис€ практичн≥ зан€тт€ дл€ здобувач≥в 2 курсу 204 групи першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» географ≥чного факультету з навчального курсу «“ехнолог≥€ туристичноњ д≥€льност≥» (викладач – доцент ƒан≥лова ќ.ћ.) на баз≥ туристичноњ компан≥њ «√р≥нв≥ч-“ур» (м. „ерн≥вц≥).
     ƒиректорка компан≥њ  расовська ќлена ёр≥њвна гостинно прийн€ла майбутн≥х менеджер≥в туристичноњ ≥ндустр≥њ та активно долучилис€ до проведенн€ практичних зан€ть ознайомивши присутн≥х ≥з технолог≥Їю бронюванн€ тур≥в, туристськими формальност€ми та можливими ризиками, що виникають п≥д час роботи менеджер≥в туристичних п≥дприЇмств.
     ѕродемонструвати отриман≥ профес≥йн≥ компетентност≥ та навички soft-skills, отриман≥ в процес≥ вивченн€ курсу студенти мали змогу п≥д час д≥ловоњ гри «“урагенц≥€», де кожен ≥з присутн≥х виступив €к у рол≥ менеджера, так ≥ кл≥Їнта туристичноњ компан≥њ.
     ўиро вд€чн≥ туристичн≥й компан≥њ «√р≥нв≥ч-“ур» в особ≥  расовськоњ ќ.ё. за зм≥стовне наповненн€ зан€тт€ та надану можлив≥сть залученн€ матер≥ально-техн≥чноњ бази туристичноњ компан≥њ в навчальний процес, що дало змогу наблизити його до максимально реальних умов.

>>>
2022-11-30 14:53:32
 

 

   
       ” рамках реал≥зац≥њ м≥жнародного проЇкту ILCA (Innovation Laboratories for Climate Actions) 30 листопада в 53 аудитор≥њ в≥дбулась презентац≥€ курсу «–ег≥ональн≥ особливост≥ глобальних зм≥н кл≥мату». —лухачами першоњ лекц≥њ були 43 студенти 1,2 та 4 курс≥в за осв≥тн≥ми програмами "Ќауки про «емлю", "ћ≥жнародний туризм", "—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)" та "–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€".

     Ћекц≥ю читав ѕас≥чник ћикола ƒмитрович, доцент кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

     Proud partner of EIT Climate-KIC http://www.climate-kic.org

     Proud partner of EIT HEI Initiative (https://eit-hei.eu/)

     #ILCA #InnovationMadeInEurope

>>>
2022-11-28 16:44:32
 

 

     24 листопада 2022 року студенти та викладач≥ кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики (ќсв≥тн€ програма «√≥дрометеоролог≥€») з нагоди ƒн€ прац≥вника г≥дрометслужби та 101-р≥чч€ створенн€ ”крањнськоњ г≥дрометеоролог≥чноњ служби побували на огл€дов≥й екскурс≥њ та посп≥лкувалис€ ≥з прац≥вниками „ерн≥вецького ÷√ћ. ѕ≥д час екскурс≥њ студенти ознайомилис€ ≥з структурою закладу та особливост€ми роботи в≥дд≥л≥в та прац≥вник≥в.

>>>
2022-11-25 09:17:15
” рамках реал≥зац≥њ м≥жнародного проЇкту ILCA (Innovation Laboratories for Climate Actions) в≥дбудетьс€ лекц≥€ на тему Ђ–ег≥ональн≥ особливост≥ глобальних зм≥н кл≥матуї 


     ” рамках реал≥зац≥њ м≥жнародного проЇкту ILCA (Innovation Laboratories for Climate Actions) в≥дбудетьс€ представленн€ курсу лекц≥й дл€ студент≥в «–ег≥ональн≥ особливост≥ глобальних зм≥н кл≥мату» (загалом 4 години).

     ѕерша лекц≥€ в≥дбудетьс€ 30.11.2022 о 11.30, в аудитор≥њ 53 на географ≥чному факультет≥.

     Ћекц≥ю читатиме ѕас≥чник ћикола ƒмитрович, доцент кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

     «апрошуютьс€ вс≥ зац≥кавлен≥.

     Proud partner of EIT Climate-KIC http://www.climate-kic.org

     Proud partner of EIT HEI Initiative (https://eit-hei.eu/)

     #ILCA #InnovationMadeInEurope

>>>
2022-11-24 18:37:17
ќнлайн збори батьк≥в! 

 

*Ўановн≥ батьки студент≥в першого курсу!!!*
«апрошуЇмо ¬ас на _онлайн збори_батьк≥в. «бори в≥дбудетьс€ 26 листопада 2022 року о 11.00. ѕроханн€ доЇднатись до зустр≥ч≥, посиланн€  - «устр≥ч першокурсник≥в з адм≥н≥страц≥Їю географ≥чного факультету
≤нформац≥€ дл€ приЇднанн€ до зустр≥ч≥ Google Meet
ѕосиланн€ на в≥деодзв≥нок:  https://meet.google.com/yrs-ztut-tds
« 11:30 зустр≥ч батьк≥в з кураторами та зав≥дувачами кафедр за такими покликанн€ми:
1) √еограф≥€, ќѕ "√еограф≥€" - 101 група та ќѕ "–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€" 102 група https://meet.google.com/ixg-nopk-mmj
2) ќѕ "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" 104 група та ќѕ "√еограф≥€ (—ередн€ осв≥та)" 105 група http://meet.google.com/iut-mgii-vuv
3) √еограф≥€, ќѕ "√еограф≥€ (—ередн€ осв≥та)" 103  група та Ќауки про «емлю ќѕ "√еосистеми та георизики" 106 група - https://meet.google.com/jna-tmxo-fqb
4) Ќауки про «емлю, ќѕ "√≥дрометеоролог≥€"-107 група-  https://meet.google.com/ubg-fmpv-yuw
5) ќѕ "√еодез≥€ та землеустр≥й" - 108 група - https://meet.google.com/ecz-whrx-boq
6) ќѕ "ћ≥жнародний туризм"- 110 група -  https://meet.google.com/xst-mqgv-scc
7) ќѕ "√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг" - 112 група- meet.google.com/fqq-pdnn-fia
Ѕуде ф≥ксац≥€ присутност≥. ƒо зустр≥ч≥!
>>>
2022-11-23 16:18:10
ƒругий етап ¬сеукрањнськоњ учн≥вськоњ ол≥мп≥ади 

 

  

     20 листопада 2022 року в≥дбувс€ другий етап ¬сеукрањнськоњ учн≥вськоњ ол≥мп≥ади з географ≥њ в територ≥альних громадах „ерн≥вецькоњ област≥. ¬икладач≥ географ≥чного факультету цьогор≥ч вз€ли активну участь у склад≥ жур≥ на 11 локац≥€х (13 представник≥в).
     ¬≥д ≥мен≥ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету висловлюЇмо вд€чн≥сть учн€м – за њхн≥ старанн€, наполеглив≥сть, ц≥леспр€мован≥сть, ≥нтерес та любов до географ≥њ, педагогам – за €к≥сну п≥дготовку д≥тей до ол≥мп≥ади, в≥ддан≥сть своњй нелегк≥й прац≥ та особистий п≥дх≥д до кожного учн€, а батькам – за п≥дтримку та розум≥нн€!
     ¬≥таЇмо переможц≥в та учасник≥в ол≥мп≥ади!

 

 

 

 

 

 

>>>
2022-11-23 15:02:30
ѕерегл€д ќѕ Ђ√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтингї 

 

    ƒо уваги здобувач≥в першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти, науково-педагог≥чних прац≥вник≥в, роботодавц≥в та ≥нших стейкхолдер≥в пропонуЇтьс€ перегл€д осв≥тньоњ програми «√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг» за спец≥альн≥стю 242 «“уризм». « 22 листопада 2022 р. розпочинаЇтьс€ процедура громадського обговоренн€. ѕопереднЇ обговоренн€ зм≥н до ќѕ «√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг» першого (бакалаврського) р≥вн€ в≥дбудетьс€ 23 грудн€ 2022 р.  ѕропозиц≥њ надсилати до 22 грудн€ 2022 року на адресу g.kruliVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua або м.„ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, кафедра географ≥њ та менеджменту туризму,  руль √алин≥ ярослав≥вн≥ (гарант ќѕ). ƒ€куЇмо за сп≥впрацю!

>>>
2022-11-23 14:12:57
ќф≥ц≥йне врученн€ студентських квитк≥в та зал≥кових книг дл€ студент≥в 1-го курсу 

 

     17 листопада 2022 року в ћармуров≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ё. ‘едьковича дл€ студент≥в 1-го курсу географ≥чного факультету в≥дбулось врученн€ студентських квитк≥в та зал≥кових книг.
     ƒќ–ќ√≤ —“”ƒ≈Ќ“»!
     ѕрийм≥ть найщир≥ш≥ в≥танн€ з нагоди оф≥ц≥йноњ посв€ти та ƒн€ студента! ўиро бажаЇмо, щоб ¬јЎ≤ студентськ≥ роки були €скравими та насиченими, навчанн€ – ц≥кавим та приЇмним, емоц≥њ та враженн€ – лише позитивними та незабутн≥ми, а подорож≥ – захопливими. Ќавчайтес€, мр≥йте, сп≥лкуйтесь, багато мандруйте, п≥знавайте, в≥дкривайте! Ѕо студентськ≥ роки – це найкращий час дл€ пригод, творчост≥, захоплень, ≥дей, креативу, особист≥сного становленн€ та розвитку.
    ”сп≥х≥в ¬ам, наснаги ≥ бажанн€ знань!

>>>
2022-11-23 09:59:01
 

 

     21 листопада, на географ≥чному факультет≥ в≥дбулас€ екобес≥да з≥ здобувачами осв≥ти, €к≥ навчаютьс€ за ќѕ "√еограф≥€", "—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)" та "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ", на тему: "≈колог≥чна св≥дом≥сть - перший крок на шл€ху до здорового довк≥лл€", €ку провела к.геогр.н., асистент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту ™мчук “ет€на ¬олодимир≥вна. —еред запрошених були начальник управл≥нн€ еколог≥њ та природних ресурс≥в „ерн≥вецькоњ обласноњ в≥йськовоњ адм≥н≥страц≥њ - Ѕ≥локонь ћикола ¬асильович, а також  ирилюк ќлена ¬олодимир≥вна - головний спец≥ал≥ст орган≥зац≥йного в≥дд≥лу  л≥шковецькоњ с≥льськоњ ради. Ќа заход≥ вели мову про еколог≥чну св≥дом≥сть, €к вона пов’€зана ≥з повед≥нкою людини по в≥дношенню до довк≥лл€, та €к≥ Ї способи п≥двищенн€ р≥вн€ еколог≥чноњ екосв≥домост≥.

>>>
2022-11-23 09:13:49
¬≤“ј™ћќ! 

 

    ўиро в≥таЇмо команду географ≥чного факультету з шах≥в у склад≥ Ћањш ¬≥тал≥ни (108 група ќѕ "√еодез≥€ та землеустр≥й"), √емер≥ ™вген≥€ (108 група ќѕ "√еодез≥€ та землеустр≥й") та —кидана ≤вана (105 група ќѕ "—ередн€ осв≥та (географ≥€)") з почесним першим м≥сцем у загальноун≥верситетських змаганн€х з шах≥в у зал≥к першост≥ „Ќ”. ЅажаЇмо не зупин€тис€ на дос€гнутому та п≥дкорювати нов≥ спортивн≥ вершини!

>>>
2022-11-22 16:00:34
¬ињздний науковий сем≥нар з залученн€м стейкхолдер≥в 

 

 

      19 листопада 2022 року на баз≥ приватноњ садиби ««атишна хатина» у сел≥ ћигово в≥дбувс€ науковий сем≥нар за участю стейкхолдер≥в на тему «—учасний стан та проблеми розвитку с≥льського (зеленого) туризму в рег≥он≥». «ах≥д був орган≥зований викладачами кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту доц. ћариною ячнюк та асистентом
ћар≥Їю ѕаламарюк дл€ здобувач≥в осв≥ти осв≥тньо-профес≥йноњ програми «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

>>>
2022-11-22 12:16:39
Ѕ≥нарна лекц≥€ 

 

 

 

     11 листопада 2022 року в≥дбулось б≥нарне лекц≥йне зан€тт€ дл€ студент≥в 2-го курсу географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича (ќѕ «—ередн€ осв≥та «√еограф≥€») з навчальноњ дисципл≥ни «“ехнолог≥€ дистанц≥йного навчанн€ та онлайн серв≥си у профес≥йн≥й д≥€льност≥ вчител€» на тему «ѕрактика дистанц≥йного навчанн€ на уроках географ≥њ у загальноосв≥тньому навчальному заклад≥». Ћектори вчитель географ≥њ —в≥тлана “»ў”  та к. ф≥з-мат. н. —ерг≥й ћј–“»Ќё .

>>>
2022-11-18 16:22:44
«апрошуЇмо на лекц≥ю ЂЌаукове забезпеченн€ ≥нновац≥й в контекст≥ зеленоњ модерн≥зац≥њ с≥льського господарства державиї 

 

    

    ” рамках реал≥зац≥њ м≥жнародного проЇкту ILCA (Innovation Laboratories for Climate Actions) в≥дбудетьс€ лекц≥€ на тему «Ќаукове забезпеченн€ ≥нновац≥й в контекст≥ зеленоњ модерн≥зац≥њ с≥льського господарства держави».

    «ан€тт€ в≥дбудетьс€ 23.11.2022 о 9.50, в професорськ≥й зал≥ (ауд. 81) ЌЌ≤ б≥олог≥њ, х≥м≥њ та б≥оресурс≥в.

    Ћекц≥ю читатиме запрошений г≥сть, заступник директора з науковоњ роботи з питань землеробства та рослинництва Ќац≥онального наукового центру «≤нститут землеробства Ќац≥ональноњ академ≥њ аграрних наук ”крањни», кандидат с.-г. наук, старший науковий сп≥вроб≥тник Ћариса  ќЋќћ≤™÷№.

    «апрошуютьс€ вс≥ зац≥кавлен≥.

    Proud partner of EIT Climate-KIC http://www.climate-kic.org

    Proud partner of EIT HEI Initiative (https://eit-hei.eu/)

    #ILCA #InnovationMadeInEurope

>>>
2022-11-14 11:12:22
 –”√Ћ»… —“≤Ћ Ђ“”–»«ћ ¬ ”ћќ¬ј’ ¬≤…Ќ», ѕ≈–≈ќ—ћ»—Ћ≈ЌЌяї 

 

      11 листопада 2022 р. у Ѕлакитн≥й зал≥ „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича в≥дбувс€ зах≥д у формат≥ круглого столу на тему «“уризм в умовах в≥йни, переосмисленн€», ≥н≥ц≥йований та проведений ƒепартаментом рег≥онального розвитку „ерн≥вецькоњ ќ¬ј сп≥льно з географ≥чним факультетом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича за участ≥ ректора ун≥верситету –омана ѕетришина, проректорки “амари ћарусик, декана географ≥чного факультету ћирослава «а€чука. ѕрив≥тали учасник≥в також начальник департаменту рег≥онального розвитку ¬алентин ƒунаЇвський та його заступниц€ ’ристина ћарчук.
  

>>>
2022-11-14 08:55:32
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

     16 листопада 2022 р. (середа) о 14.20 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету.

ѕор€док денний:

1. ѕро затвердженн€ ќѕѕ «ћ≥жнародний туризм ≥ туроперейтинг» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 242 «“уризм».
ƒопов≥даЇ: зав≥дувач кафедри, д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ.

2. ѕро д≥€льн≥сть системи орган≥в студентського самовр€дуванн€.
ƒопов≥дають: —андул€к ™.—., √р≥нько ћ.—., ѕоштар ≤.ќ.

3. ѕро рекомендац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти на ≥ндив≥дуальний граф≥к навчанн€.

ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедр – д.геогр.н. проф. –уденко ¬.ѕ., д.геогр.н. проф. –≥душ Ѕ.“., д.геогр.н. проф.  остащук ≤.≤., д.геогр.н. доц.  ороль ќ.ƒ., к.геогр.н., доц. ƒарчук  .¬.

4. ѕро результати мон≥торингового опитуванн€ «¬икладач очима студент≥в» (зимова сес≥€ 2021-2022 р.р.).

ƒопов≥даЇ: заступник декана, к.геогр.н. Ѕрик —.ƒ.

5. ѕро рекомендац≥ю до друку навчальних пос≥бник≥в: «ѕравове регулюванн€ туристичноњ д≥€льност≥» (укладач≥ – д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ., к.геогр.н., доц. —кутар “.ƒ., к.геогр.н., доц. јн≥пко Ќ.ѕ.); «“уристичне крањнознавство. «ах≥дна та ѕ≥вн≥чна ™вропа» (автор к.геогр.н., доц. јн≥пко Ќ.ѕ.) ≥з в≥дпов≥дними грифами.
ƒопов≥даЇ: голова навчально-методичноњ ком≥с≥њ, д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤.

6. –≥зне.

 

>>>
2022-11-11 13:14:59
¬≥чна памТ€ть 

 

      олектив географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича висловлюЇ найщир≥ш≥ сп≥вчутт€ асистентц≥ кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики  ќ—“≈Ќё  Ћюдмил≥ ¬олодимир≥вн≥ з приводу т€жкоњ та непоправноњ втрати – смерт≥ матер≥.
     Ќехай добрий, св≥тлий спомин про ¬ашу мат≥р назавжди залишитьс€ у серц€х р≥дних, колег й ус≥х, хто њњ знав, любив ≥ шанував. Ќехай ¬севишн≥й дасть сили ¬ам ≥ ¬ашим близьким перенести б≥ль втрати р≥дноњ людини. ∆одн≥ слова не зможуть його зменшити, але ми щиро под≥л€Їмо ¬аше горе, сумуЇмо разом ≥з ¬ами та п≥дтримуЇмо ¬ас у годину скорботи.
     ¬≥чна та св≥тла пам’€ть.

>>>
2022-11-10 09:59:05
Ќауково-практична конференц≥€ "¬≥йна та туризм" 

 

     11 листопада 2022 р. в≥дбудетьс€ м≥жнародна науково-практична конференц≥€ «¬≤…Ќј “ј “”–»«ћ», ≥н≥ц≥йована кафедрою крањнознавства та туризму географ≥чного факультету  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка за участ≥ географ≥чного факультету „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. « програмою конференц≥њ можна ознайомитис€ за посиланн€м:

https://docs.google.com/document/d/1TxRlRCOGA4CYv1xx4TsGSp3VEsRJIAv2l8a4_ODu0Co/edit
     ѕочаток конференц≥њ о 10.00 за покликанн€м
https://us02web.zoom.us/j/89654779300?pwd=d2ZkMkxmYm5WdWIzcEMrVExxcU51QT09
     ≤дентиф≥катор конференц≥њ: 896 5477 9300
      од доступу: zBmV5t

>>>
2022-11-10 09:56:15
 руглий ст≥л "“уризм в умовах в≥йни, переосмисленн€" 

 

     « метою обговоренн€ стану туристичноњ галуз≥ в умовах воЇнного стану та визначенн€ перспектив розвитку галуз≥ в п≥сл€воЇнний пер≥од ƒепартамент рег≥онального розвитку обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ (обласноњ в≥йськовоњ адм≥н≥страц≥њ) сп≥льно з географ≥чним факультетом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича проводить круглий ст≥л на тему «“уризм в умовах в≥йни, переосмисленн€».
    «ах≥д в≥дбудетьс€ 11 листопада 2022 року (12.00-14.00) в Ѕлакитн≥й зал≥ „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича в зм≥шаному формат≥ (офлайн та з можлив≥стю п≥дключитис€ онлайн за посиланн€м: https://meet.google.com/vyg-rvcg-rxc?authuser=0).

>>>
2022-11-10 09:04:44
 вест "ƒворами за скарбами" 

 

    

¬с≥м прив≥т, зовс≥м нещодавно, в межах нашого факультету в≥дбувс€ квест «ƒворами за скарбами». ѕ≥д час €кого брали участь 5 команд, ≥ кожна ≥з них стала переможцем!

🥇1 м≥сце - команда «ƒес€та»

🥈2 м≥сце - команда «—то»

🥉3 м≥сце - команда «¬≥ктор≥€»

⭐️4 м≥сце - команда «—≥крет»

⭐️5 м≥сце - команда «Women»

 оманда GeoFamily, щиро вд€чна кожному студенту за участь у квест≥!

“акож д€куЇмо за наданн€ подарунк≥в:

@studprofkom.cv.ua та деканату √еограф≥чного факультету, насамперед «а€чуку ћирославу ƒмитровичу!

ƒал≥ - б≥льше!

#geo_family

#geo_love

#studprofkomUA

#studprofkom_cv_ua

#„ерн≥вц≥

#„Ќ”

#профком

#проофсп≥лкаосв≥ти

@studprofkom.cv.ua

>>>
2022-11-09 09:37:14
¬≥дбулось громадське обговоренн€ законопроЇкту "ѕро нац≥ональн≥ сп≥льноти в ”крањн≥" 

 

 

 

 

 

     8 листопада 2022 року декан географ≥чного факультету ћ. «а€чук вз€в участь у експертному обговоренн≥ законопроЇкту "ѕро нац≥ональн≥ сп≥льноти в ”крањн≥" орган≥зованого оф≥сом ”повноваженого ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини.

>>>
2022-11-01 12:45:44
—типенд≥€ ѕрезидента ”крањни 

 

 

 

    «а вагом≥ дос€гненн€ в навчанн≥, активну участь у науков≥й та громадськ≥й д≥€льност≥ студенту 620 групи географ≥чного факультету спец≥альност≥ 242 "“уризм" ћураф≥ ¬≥тал≥ю ¬олодимировичу на ≤ семестр 2022-2023 н.р. було призначено стипенд≥ю ѕрезидента ”крањни. ¬≥таЇмо та бажаЇмо подальших звершень!

    Ќаказ на призначенн€ стипенд≥њ ѕрезидента ”крањни

>>>
2022-10-28 14:00:12
Ѕ≥нарна лекц≥€ 

 

     28 жовтн€ 2022 р. об 9.50-11.10 в≥дбулас€ б≥нарна лекц≥€ на тему "–егулюванн€ рег≥онального природокористуванн€" з дисципл≥ни "–ег≥ональна економ≥ка" ќѕ "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" дл€ студент≥в 1 курсу денноњ форми навчанн€, €ку провели зав≥дувач кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту –уденко ¬.ѕ. та директор Ќауковоњ б≥бл≥отеки „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича «ушман ћ.Ѕ.
     ¬ процес≥ викладу матер≥алу студенти мали можлив≥сть ознайомитис€ та засвоњти основи еколого-соц≥ально-економ≥чноњ системи €к об’Їкту регулюванн€ природокористуванн€, п≥знати форми та засоби регулюванн€ природно-господарською збалансован≥стю, з’€сувати основн≥ напр€ми регулюванн€ процесу рег≥онального природокористуванн€.
     ќсоблива увага була звернута на наукове та навчально-методичне забезпеченн€ питань, п≥дн€тих на лекц≥њ, через на€вн≥ ресурси та засоби Ќауковоњ б≥бл≥отеки „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича. ћ.Ѕ. «ушман розкрив багатство та ц≥нн≥сть фонд≥в ун≥верситетськоњ скарбниц≥, њњ величезн≥ можливост≥ у задоволенн≥ навчальних та наукових запит≥в студентськоњ молод≥.
     ћайбутн≥ менеджери туристичноњ ≥ндустр≥њ про€вили зац≥кавлен≥сть у розгл€д≥ п≥дн€тих проблем та висловили побажанн€ до наступних пл≥дних зустр≥чей - уже у фондах б≥бл≥отеки ун≥верситету.

>>>
2022-10-26 09:59:05
«устр≥ч адм≥н≥страц≥њ факультету з першокурсниками 

 

     24.10.2022р. (понед≥лок) о 16:00 була проведена онлайн-зустр≥ч адм≥н≥страц≥њ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з першокурсниками факультету. ѕредставники деканату обговорили з≥ студентами актуальн≥ питанн€ студентського житт€.

  - терм≥ни оплати за навчанн€ дл€ тих, хто зд≥йснюЇ оплату почастково;

  - п≥дбитт€ п≥дсумк≥в першого модулю;

  - проведенн€ батьк≥вських онлайн-збор≥в;

  - участь студент≥в у загальноун≥верситетських спортивних та культурних заходах;

   - умови участ≥ у м≥жнародних обм≥нах та стажуванн€х.

“акож студенти мали змогу задати питанн€, €к≥ њх ц≥кавили.

>>>
2022-10-26 09:42:57
«устр≥ч адм≥н≥страц≥њ факультету з парламентар€ми академгруп 

 

     24.10.2022р. (понед≥лок) о 15:00 була проведена традиц≥йна щом≥с€чна онлайн-зустр≥ч адм≥н≥страц≥њ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з парламентар€ми академ≥чних груп. Ќа зустр≥ч≥ було обговорено низку актуальних питань, €к≥ стосуютьс€ студентського житт€:

  - терм≥ни оплати за навчанн€ дл€ тих, хто зд≥йснюЇ оплату почастково;

  - п≥дбитт€ п≥дсумк≥в першого модулю;

  - участь студент≥в у загальноун≥верситетських спортивних та культурних заходах;

   - умови участ≥ у м≥жнародних обм≥нах та стажуванн€х.

“акож студенти мали змогу задати питанн€, €к≥ њх ц≥кавили.

>>>
2022-10-25 08:45:58
Ѕ≥нарна лекц≥€ 

 

 

 

    21 жовтн€ 2022 року в≥дбулась б≥нарна лекц≥€ дл€ студент≥в 2 курсу ќѕ «—ередн€ осв≥та (географ≥€)» з навчальноњ дисципл≥ни «“ехнолог≥€ дистанц≥йного навчанн€ та онлайн серв≥си у профес≥йн≥й д≥€льност≥ вчител€» на тему «ќц≥нюванн€ учн≥в при дистанц≥йн≥й форм≥ навчанн€». Ћектори вчитель географ≥њ «ќЎ є31 м. „ерн≥вц≥ ≤.¬. „айковська та к.ф≥з-мат.н. —.¬. ћартинюк.

>>>
2022-10-25 08:37:07
ћ≥жнародна школа 

 

 

      11-12 жовтн€ 2022 року декан факультету ћирослав «а€чук прийн€в участь у ћ≥жнародн≥й школ≥ дл€ молодих вчених з м≥ськоњ геопол≥тики в рамках м≥жнародного проЇкту «”крањнськ≥ м≥ста на л≥н≥њ геопол≥тичного розлому: м≥ська ≥дентичн≥сть, геопол≥тика та м≥ська пол≥тика», орган≥заторами €коњ виступили кафедри економ≥чноњ та соц≥альноњ географ≥њ  Ќ” ≥м.“.Ўевченка, кафедра соц≥олог≥њ та сусп≥льноњ географ≥њ ”н≥верситету ќсло та ≤нститут м≥ста Ћьв≥вськоњ м≥ськоњ ради. ”часники, сп≥кери та гост≥ школи з  иЇва, Ћьвова, ’аркова,  ракова, ќсло, Ѕарселони, ћар≥упол€,  ривого –огу, ’ерсона, „ерн≥вц≥в, “ернопол€, Ћуцька обговорювали проблеми урб≥циду, символ≥зму м≥ського простору, геопол≥тичних преференц≥й м≥ст€н, рол≥ соц≥ал≥стичноњ спадщини у м≥стах та перспектив залученн€ результат≥в досл≥джень украњнських м≥ст до св≥тового урбан≥стичного дискурсу.

>>>
2022-10-20 15:18:54
ѕод€ка! 

 

 

 

      јдм≥н≥страц≥€ та органи студентського самовр€дуванн€ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича висловлюють под€ку студенту 208 групи (спец≥альн≥сть 193 "√еодез≥€ та землеустр≥й") „ервонному јндр≥ю ƒмитровичу за подарунок багатофункц≥онального тренажера дл€ студентського простору "≈кватор" на географ≥чному факультет≥ „Ќ”.

     —под≥ваЇмось, що такий подарунок стане у нагод≥ студентам факультету дл€ проведенн€ з користю свого в≥льного часу.

>>>
2022-10-20 14:06:59
¬≥дбулась Ѕасейнова рада 

 

    20 жовтн€ 2022 року в≥дбулось чергове зас≥данн€ Ѕасейновоњ ради ѕруту та —≥рету. Ќа початку зас≥данн€ голова басейновоњ ради ћирослав «а€чук ознайомив з в≥дпов≥ддю на зверненн€ ради в≥д голови  ом≥тету з питань еколог≥чноњ пол≥тики та природокористуванн€ ¬ерховноњ ради ”крањни ќлега Ѕондаренка щодо введенн€ в д≥ю розпор€дженн€  ћ” в≥д 12.08.2022 р. є714-р "ѕро передачу ц≥л≥сних майнових комплекс≥в державних п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й до сфери управл≥нн€ ƒержавного агенства мел≥орац≥њ та рибного господарства". ќсновн≥ питанн€ зас≥данн€ були присв€чен≥ розробц≥ стратег≥чно важливого документу - ѕлану управл≥нн€ р≥чковими суббасейнами ѕруту та —≥рету. ѕрофесор ёр≥й ёщенко представив розроблен≥ розд≥ли ѕлану управл≥нн€ в частин≥ водно-еколог≥чних проблем суббасейн≥в та пропозиц≥њ перел≥ку еколог≥чних ц≥лей дл€ поверхневих вод, п≥дземних вод ≥ територ≥й, €к≥ п≥дл€гають охорон≥.

     Ќа зас≥данн≥ також було розгл€нуто «в≥т з вид≥ленн€ та опису масив≥в п≥дземних вод суббасейн≥в ѕруту та —≥рету на територ≥њ ≤вано-‘ранк≥вськоњ та „ерн≥вецькоњ областей (Ќатал≥€ ѕавлюк - начальник комплексноњ геолого-г≥дрогеолог≥чноњ парт≥њ ¬ѕ "Ћьв≥вська геолого-розв≥дувальна експедиц≥€") та зд≥йснено огл€д виконанн€ програм та заход≥в в суббасейнах ѕруту та —≥рету (Ћюдмила „оп’юк - начальник в≥дд≥лу водного кадастру та мон≥торингу вод, Ѕасейнове управл≥нн€ водних ресурс≥в р≥чок ѕруту та —≥рету.

>>>
2022-10-20 14:02:12
¬≥таЇмо! 

 

 

 

     

     ¬≥таЇмо ж≥ночу команду першокурсниць географ≥чного факультету з почесним 2-им м≥сцем у змаганн€х з баскетболу (ж≥нки) в зал≥к —партак≥ади „Ќ” серед ≤ курс≥в.

     ЅажаЇмо м≥цного здоров'€ та подальших спортивних звершень.

     —клад команди: ≤л≥ка Ќатал≥€,  узенко ’ристина,  рушельницька –услана.

>>>
2022-10-19 11:07:30
Ќауковий грант JESH Ukraine 

 

 

 

      « 5 серпн€ по 5 жовтн€ 2022 р. у рамках ≥ндив≥дуального наукового гранту JESH Ukraine за п≥дтримки јвстр≥йськоњ јкадем≥њ наук доцент кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ ’ол€вчук ƒар≥€ ≤ван≥вна проходила наукове стажуванн€ в ”н≥верситет≥ м. ≤нсбрук. ƒар≥€ ≤ван≥вна долучилась до м≥ждисципл≥нарного досл≥дницького простору «√≥рськ≥ рег≥они» та отримала науковий супров≥д у розвитку наукового досл≥дженн€ «—н≥гов≥ лавини в ”крањнських  арпатах на тл≥
кл≥матичних зм≥н». ¬≥дв≥дано досл≥дницьк≥ стац≥онари та польов≥ бази досл≥джень в јвстр≥йських јльпах та вивчено досв≥д проведень польових досл≥джень та застосуванн€ телеметричних систем мон≥торингу та цифрового дистанц≥йного обладнанн€ дл€ комплексних спостережень за станом г≥рського довк≥лл€.
    

>>>
2022-10-17 08:30:39
«ас≥данн€ ради стейкголдер≥в 

   

 

     13 жовтн€ 2022 року в≥дбулос€ зас≥данн€ –ади стейкголдер≥в географ≥чного факультету. Ќа зас≥данн≥ розгл€нуто питанн€:
1. ќбговоренн€ зв≥ту – самоанал≥зу ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти (доц. Ѕучко ∆.≤., доц. ƒан≥лова ќ.ћ.)
2. —тан профес≥йноњ п≥дготовки здобувач≥в вищоњ осв≥ти ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти. (доц. Ѕучко ∆.≤, доц. ѕ≥дг≥рна ¬.Ќ)
3. ѕро залученн€ стейкголдер≥в до осв≥тнього процесу (голова –ади стейкголдер≥в ѕ.ћ. Ѕрижак). –адою стейкголдер≥в обговорено зв≥т самоанал≥зу ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти та запропонован≥ конструктивн≥ р≥шенн€ щодо подальших перспектив розвитку ќѕ, можливостей м≥жнародноњ сп≥впрац≥ та академ≥чноњ моб≥льност≥ в процес≥ реал≥зац≥њ ќѕ. ƒл€ покращенн€ профес≥йноњ п≥дготовки здобувач≥в окреслен≥ можливост≥ залученн€ стейкголдер≥в до осв≥тнього процесу за ќѕ, що реал≥зуютьс€ на факультет≥.

>>>
2022-10-17 08:19:34
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 


     17 жовтн€ (понед≥лок) 2022 р. о 14 год.10 хв. в≥дбудутьс€ збори трудового колективу географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича (дистанц≥йний формат : https://meet.google.com/tbr-kqgc-kys)

ѕор€док денний

1. ѕро обранн€ виборних представник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в до вченоњ ради географ≥чного факультету „Ќ” ≥м.ё.‘едьковича;
2. –≥зне.

>>>
2022-10-17 08:12:04
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

      19 жовтн€ 2022 р. (середа) о 14.20 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету

ѕор€док денний:

1. ѕро рекомендац≥ю щодо присвоЇнн€ вченого званн€

ƒопов≥даЇ: голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету д.геогр.н., проф. —ухий ѕ.ќ
2. ѕро результати вступноњ компан≥њ 2022 р.

ƒопов≥даЇ: декан геогр. факультету, д.геогр.н. «а€чук ћ. ƒ.
3. јнал≥з результат≥в профор≥Їнтац≥йноњ роботи у 2021/2022 н.р. та плани на 2022/2023 н.р.

ƒопов≥даЇ: заступник декана, к.геогр.н., доц. ѕас≥чник ћ.ƒ.
4. ќбговоренн€ та затвердженн€ тем квал≥ф≥кац≥йних роб≥т здобувач≥в вищоњ осв≥ти другого р≥вн€ (2022 р. вступу)

ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедр – д.геогр.н., проф. –уденко ¬.ѕ., д.геогр.н., проф. –≥душ Ѕ.“., д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤., д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ., к.геогр.н., доц. ƒарчук  .¬.
5. ѕро дисципл≥ни в≥льного вибору студент≥в географ≥чного факультету та дисципл≥ни загальноун≥верситетського вибору

ƒопов≥даЇ: заст. декана, к.геогр.н., доц. ѕас≥чник ћ.ƒ.

6. ѕро заходи з попул€ризац≥њ академ≥чноњ доброчесност≥.

ƒопов≥даЇ: заст. декана,к.геогр.н., доц. ’ол€вчук ƒ.≤.
7. ќбговоренн€ та затвердженн€ заход≥в щодо реал≥зац≥њ критичних зауважень, висловлених у ход≥ роботи над зв≥тами гол≥в ≈ .

ƒопов≥даЇ: вчений секретар, к.с.-г.н., доц. ƒан≥лова ќ.ћ.
8. ѕро стан наповненн€ платформи дистанц≥йного навчанн€ та репозитар≥ю
ƒопов≥дають: заст. декана к.геогр.н, доц. ѕас≥чникћ.ƒ.; к.геогр.н., доц. ’ол€вчук ƒ.≤.
9. ѕро рекомендац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти на ≥ндив≥д. граф≥к навчанн€.
ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедр д.геогр.н., проф. –уденко ¬.ѕ., д.геогр.н., проф. –≥душ Ѕ.“., д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤., д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ., к.геогр.н., доц. ƒарчук  .¬.
10. ѕро створенн€ проЇктноњ групи дл€ розробки новоњ ќѕ «ћ≥жнародний туризм ≥ туроперейтинг» другого (маг≥стерського) р≥вн€ за спец≥альн≥стю 242 «“уризм».
ƒопов≥даЇ: зав≥дувач кафедри, д.геогр.н.  ороль ќ.ƒ.
11. ѕро зм≥ни у персональному склад≥  ом≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики.
ƒопов≥даЇ: голова  ом≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики, д.геогр.н, проф. —ухий ѕ.ќ.
12. ѕро затвердженн€ тем наукових досл≥джень здобувач≥в третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ( 2022 р≥к вступу).
ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедр д.геогр.н., проф. –уденко ¬.ѕ., д.геогр.н., проф. –≥душ Ѕ.“., д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤., д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ., к.геогр.н., доц. ƒарчук  .¬.
13. –≥зне.

>>>
2022-10-14 09:13:58
√остьова лекц≥€ 

 

 

      4 жовтн€ доцент кафедри  економ≥чноњ та соц≥альноњ географ≥њ  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка ƒронова ќлена Ћеон≥д≥вна провела гостьову лекц≥ю на тему "”рбан≥стика та плануванн€ м≥ських поселень" дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти спец≥альностей "√еограф≥€", "—ередн€ освт≥а географ≥€", "ћенеджемент ". ” лекц≥њ подан≥ актуальн≥ аспекти розвитку урбан≥стичних процес≥в та законом≥рностей плануванн€ м≥ських територ≥й, знанн€ про €к≥ ц≥нн≥ €к дл€ м≥ських управл≥нц≥в зокрема, так дл€ ≥ вс≥х географ≥в загалом.

>>>
2022-10-12 13:07:15
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

     13 жовтн€ 2022 р. (четвер) о 15.00 год. у 24 ауд., 4 корп. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ –ади стейкголдер≥в географ≥чного факультету (у зм≥шаному формат≥). ѕосиланн€ на зас≥данн€: http://meet.google.com/foa-qhsd-mga

ѕор€док денний:

1. ќбговоренн€ зв≥ту – самоанал≥зу ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥дають: гарант ќѕ Ѕучко ∆.≤., член проЇктноњ групи, доц. ƒан≥лова ќ.ћ.
2. —тан профес≥йноњ п≥дготовки здобувач≥в вищоњ осв≥ти ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥дають: гарант ќѕ Ѕучко ∆.≤., член проЇктноњ групи доц. ѕ≥дг≥рна ¬.Ќ

3. ѕро залученн€ стейкголдер≥в до осв≥тнього процесу.

ƒопов≥даЇ: голова –ади стейкголдер≥в ѕ.ћ. Ѕрижак

 

>>>
2022-10-11 11:46:20
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

>>>
2022-10-07 08:50:03
√еограф - почесний доктор 

 

   

 

    4 жовтн€ у рамках урочистостей присв€чених 147-м≥й р≥чниц≥ з дн€ заснуванн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича вперше званн€ «ѕочесний доктор Ќonoris causa „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича" отримав географ. –ектор –оман ѕетришин вручив мант≥ю та диплом почесного доктора Ћеон≥дов≥ –уденку – доктору географ≥чних наук, професору, академ≥ку ЌјЌ ”крањни, почесному директоров≥ ≥нституту географ≥њ ЌјЌ ”крањни. ¬≥таЇмо та бажаЇмо здоров’€ ≥ наснаги на велик≥ справи на славу ”крањн≥!

>>>
2022-10-06 08:15:24
¬≥дкрите лекц≥йне зан€тт€ на тему "—”„ј—Ќ≤ “≈Ќƒ≈Ќ÷≤ѓ –≈‘ќ–ћ”¬јЌЌя —»—“≈ћ» ќ—¬≤“» ” –јѓЌ»" 

 

     6 жовтн€ 2022 року об 11 год. 30 хв. в≥дбудетьс€ в≥дкрите лекц≥йне зан€тт€ (24 ауд. 4 корпус „Ќ”) д.пед.н., доцента кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту „убрей ќлександри —тепан≥вни  з курсу "¬ступ до спец≥альност≥" на  тему "—”„ј—Ќ≤ “≈Ќƒ≈Ќ÷≤ѓ –≈‘ќ–ћ”¬јЌЌя —»—“≈ћ» ќ—¬≤“» ” –јѓЌ»" дл€ здобувач≥в 103 та 105 груп, ќѕ "√еограф≥€" спец≥альност≥ 014.07 "—ередн€ осв≥та (географ≥€)" першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

>>>
2022-10-05 13:03:20
√остьова лекц≥€ академ≥ка ЌјЌ ”крањни 

 

     3 жовтн€ проведена гостьова лекц≥€ академ≥ка ЌјЌ ”крањни, професора, доктора географ≥чних наук Ћ.√. –уденка на тему «√еограф≥€ ≥ просв≥тництво: безперервн≥сть процес≥в п≥знанн€ простору та њх визнанн€ —усп≥льство». —лухачами стали здобувач≥ бакалаврського р≥вн€ спец≥альностей "√еограф≥€", —ередн€ осв≥та (√еограф≥€)", "ћенеджмент". ¬ обговоренн≥ нагальних питань подальшого розвитку географ≥њ вз€ли участь також викладач≥ факультету.

>>>
2022-10-05 12:27:08
ѕрезентац≥€ атласу 

 

    3 жовтн€ на географ≥чному факультет≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за участ≥ доктора географ≥чних наук, академ≥ка ЌјЌ ”крањни Ћеон≥да √ригоровича –уденка в≥дбулась демонстрац≥€ ≥нтерактивного атласу «Ќаселенн€ ”крањни та його природна≥ культурна спадщина». ¬ атлас≥ в≥дображена сучасна ≥нформац≥€ та знанн€ про ≥сторичн≥ етапи розвитку населенн€ ”крањни €к субʼЇкта формуванн€ природноњ ≥ культурноњ спадщини й законом≥рност≥ та особливост≥ њњ становленн€, виду, поширенн€ ≥ функц≥онуванн€. јтлас м≥стить близько 4 г≥габайт≥в р≥зноњ ≥нформац≥њ, що може фокусуватис€ на 98 векторних картах, текстах, св≥тлинах ≥ таблиц€х

>>>
2022-10-03 12:46:55
«устр≥ч маг≥стр≥в з адм≥н≥страц≥Їю та зав≥дувачами кафедр географ≥чного факультету. 

 

      –озпочавс€ новий навчальний р≥к дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти другого (маг≥стерського) р≥вн€. ÷ьогор≥ч колектив географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича поповнивс€ 171 маг≥стром денноњ ≥ 15 заочноњ форми навчанн€.
      3 жовтн€ 2022 року, деканатом географ≥чного факультету було орган≥зовано зустр≥ч маг≥стр≥в вс≥х осв≥тн≥х програм, що реал≥зуютьс€ на факультет≥ (у зм≥шаному формат≥) з адм≥н≥страц≥Їю та зав≥дувачами кафедр. ѕ≥д час зустр≥ч≥ були обговорен≥ питанн€ орган≥зац≥њ навчального процесу, алгоритму вибору дисципл≥н виб≥ркового блоку, знайомство з науковими проф≥л€ми викладач≥в кафедр дл€ вибору майбутнього наукового напр€мку досл≥джень.

>>>
2022-09-30 09:27:42
¬≥таЇмо! 

 

     29 вересн€ 2022 року команда географ≥чного факультету пос≥ла 3-тЇ м≥сце у ѕатр≥отично-туристичному квест≥, присв€ченому ¬сесв≥тньому дню туризму. ÷ей загальноун≥верситетський зах≥д орган≥зувала кафедра теор≥њ та методики ф≥зичного вихованн€ ≥ спорту за п≥дтримки факультету ф≥зичноњ культури та здоров’€, спортивного клубу «”н≥верситет» „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича, √ќ «‘едерац≥€ спортивного туризму „ерн≥вецькоњ област≥».
     ќрган≥затори квесту п≥дготували ц≥кав≥ й зм≥стовн≥ етапи та завданн€ – паралельн≥ мотузки, ма€тник, купини, жердини, р€тувальн≥ роботи, плет≥нн€ маскувальноњ с≥тки. ¬се це усп≥шно долалос€ нашими конкурсантами, €к≥ показали справжню командну роботу, згуртован≥сть та спритн≥сть.
     ” склад≥ команди географ≥чного факультету - студенти ¬лад≥йчук ƒ≥ана, ѕророчук ѕавло (108-ма група), якубець јнтон≥на (112-та група),  озлова  атерина (202-га група), ”нгур€н ќльга (205-та група). ќрган≥зували та п≥дготували учасник≥в Ѕрик —.ƒ. та Ѕучко ∆.≤. – викладач≥ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму.

>>>
2022-09-28 11:07:53
Ќагороди з нагоди ¬сесв≥тнього дн€ туризму 

 

       « нагоди ¬сесв≥тнього дн€ туризму у „ерн≥вецьк≥й м≥ськ≥й рад≥ в≥дзначили представник≥в туристичноњ сфери нашоњ громади за формуванн€ гостинного ≥м≥джу „ерн≥вц≥в, промоц≥ю м≥ста та активну благод≥йну д≥€льн≥сть. ѕриЇмно, що серед нагороджених найкращих екскурсовод≥в м≥ста „ерн≥вц≥ (член≥в јсоц≥ац≥њ прац≥вник≥в туристичного супроводу Ѕуковини) були в≥дзначен≥ також прац≥вники кафедри географ≥њ та менеджменту туризму та кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ¬≥таЇмо √алину  руль, —тепана Ѕрика та ћар≥ю ѕаламарюк з вагомим дос€гненн€м та бажаЇмо не зупин€тис€ ≥ розвивати надал≥ туристичну справу м≥ста та област≥!

>>>
2022-09-26 08:50:59
 

 

    

     11 вересн€ 2022 року загинув наш випускник ™вген –олдуг≥н, €кий ще в 2014 р., будучи студентом другого курсу, вир≥шив захищати нашу Ѕатьк≥вщину та њњ Ївропейськ≥ ц≥нност≥. Ѕув у найгар€ч≥ших точках ƒонбасу - ћар≥упол≥, ѕ≥сках, јвд≥њвц≥, ќпитному та ≥н. ѕовернувшись до мирного житт€, д≥ливс€ своњми спортивними вм≥нн€ми з джиу-джитсу ≥з п≥дростаючим покол≥нн€м.
     —вою ≥стор≥ю й про те, чому став учасником рос≥йсько-украњнськоњ в≥йни, в≥н виклав у книз≥ "„ас в≥дважних", де ∆ен€ написав про покол≥нн€ добровольц≥в 2014 року.
     ≤з початком повномасштабного вторгненн€ рос≥њ ™вген без вагань долучивс€ до захисту ”крањни в≥д нахабних рашист≥в.
Ѕув поранений... ѕродовжив боронити крањну, р€туючи житт€ побратим≥в.
     –озумним, вихованим, ≥нтел≥гентним, чесним, Ћёƒ»Ќќё ≥з загостреним почутт€м справедливост≥, добрим та чуйним серцем, Ћёƒ»Ќќё, вчинки €коњ г≥дн≥ насл≥дуванн€ ≥ шани, залишитьс€ в≥н у наш≥й пам'€т≥ та серц€х!
¬≤„Ќј ѕјћ'я“№ √≈–ќё!!!!
>>>
2022-09-26 08:19:30
« нагоди ¬сесв≥тнього дн€ туризму 

 

 

 

     « нагоди ¬сесв≥тнього дн€ туризму 27 вересн€ о 9.50 в ауд. 54 в≥дбудетьс€ зустр≥ч студент≥в географ≥чного факультету спец≥альност≥ "“уризм" з г≥дами-екскурсоводами м≥ста „ерн≥вц≥.

>>>
2022-09-23 09:56:39
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 


28 вересн€ 2022р. (середа) о 14.20 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету

ѕор€док денний:

1. ѕро зм≥ни у персональному склад≥ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету.
ƒопов≥даЇ: декан геогр. факультету, д.геогр.н, доц. «а€чук ћ. ƒ.
2. ѕро п≥дготовку до акредитац≥њ ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 073 ћенеджмент.

ƒопов≥дають: гарант ќѕ, д.геогр.н., доц. Ѕучко ∆.≤. зав≥дувач кафедри, д.геогр.н, проф. –уденко ¬.ѕ.
3. ѕро орган≥зац≥ю осв≥тнього процесу в першому семестр≥ 2022/2023 навчального року дл€ здобувач≥в другого(маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥даЇ: заступник декана, к.геогр.н., доц. ѕас≥чник ћ.ƒ.
4. ѕро рекомендац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти на ≥ндив≥дуальний граф≥к навчанн€.
ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедр: д.геогр.н., проф. –уденко ¬.ѕ., д.геогр.н, проф. –≥душ Ѕ.“., д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤., д.геогр.н.,доц.  ороль ќ.ƒ., к.геогр.н., доц. ƒарчук  .¬.
5. ѕро затвердженн€ тем наукових досл≥джень здобувач≥в третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ( 2022 р≥к вступу).
ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедр – д.геогр.н, проф. –≥душ Ѕ.“., д.геогр.н., проф.  остащук ≤.≤.

6. ѕро створенн€ проЇктноњ групи дл€ розробки ќѕ «√еосистеми та георизики» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 103 «Ќауки про «емлю».

ƒопов≥даЇ: зав≥дувач кафедри, д.геогр.н., проф. –≥душ Ѕ.“.

7. ѕро створенн€ проЇктноњ групи дл€ розробки ќѕ «ћ≥жнародний туристичний б≥знес» другого (маг≥стерського) р≥вн€ за спец≥альн≥стю 242 «“уризм».

ƒопов≥даЇ: зав≥дувач кафедри, д.геогр.н.  ороль ќ.ƒ.
8. ѕро результати опитуванн€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти «ћолодь проти корупц≥њ», «¬≥льний виб≥р осв≥тн≥х компонент≥в», ««адоволен≥сть метод≥в викладанн€ навчальних дисципл≥н».

ƒопов≥даЇ: заступник декана, к.геогр.н. Ѕрик —.ƒ.

9. –≥зне.

 

 

>>>
2022-09-14 15:02:47
ќголошенн€! 

 

    

     Ўановн≥ колеги!

     14-16 жовтн€ 2022 р. природничо-географ≥чний факультет —умського державного педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ј.—. ћакаренка ≥ —умський в≥дд≥л ”крањнського географ≥чного товариства провод€ть ¬сеукрањнську наукову конференц≥ю «—ьом≥ —умськ≥ науков≥ географ≥чн≥ читанн€». “ематика конференц≥њ – рег≥ональн≥ географ≥чн≥ досл≥дженн€, географ≥чна наука ≥ осв≥та. «апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у њњ робот≥.

 

>>>
2022-09-14 09:18:03
ѕлан заход≥в з нагоди початку 2022/2023 навчального року 

 

>>>
2022-09-14 08:53:12
ћ≥жнародний день чистих берег≥в 

 

  

 

     —туденти ќѕ "–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€" та ќѕ "√≥дрометеоролог≥€" долучились до еколог≥чноњ акц≥њ з нагоди ћ≥жнародного дн€ чистих берег≥в та ¬сесв≥тнього дн€ прибиранн€ "World Cleaning Day"
    —п≥льно з прац≥вниками Ѕасейнового управл≥нн€ водних ресурс≥в р≥чок ѕрут ≥ —≥рет та „ерн≥вецького рибоохоронного патрул€ прибрано береги р. ѕрут в межах м. „ерн≥вц≥ (р-н.  емп≥нгу).
                                                                                                                                                                                                                                                           ћи прибрали - ваша черга!

>>>
2022-09-12 17:00:00
ѕубл≥чний захист на тему: "¬ступна кампан≥€ 2022: ефективн≥сть роботи уповноважених «¬ќ" 

 

   12 вересн€ 2022 р. студенти географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича: ¬ас€кович јнастас≥€, Ѕ≥лозор √алина, «м≥йовський Ќазар≥й, ћолдован ќлександра, ≤ващук  ост€нтин, ÷икалюк ярина, —крипник ¬≥ктор≥€ (ќѕ "√еограф≥€", ќѕ "√еодез≥€ та землеустр≥й", ќѕ "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ", ќѕ "ћ≥жнародний туризм", ќѕ "√≥дрометеоролог≥€", ќѕ " –ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€") прийн€ли участь у публ≥чному заход≥ орган≥зованому Ќац≥ональним агенством з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ на тему: "¬ступна кампан≥€ 2022: ефективн≥сть роботи уповноважених «¬ќ"

   ќсновн≥ питанн€ панельноњ дискус≥њ:

   1. ¬иклики та сьогоденн€ вступноњ кампан≥њ.

   2. ѕрофес≥йний розиток уповноважених: вдал≥ практики роботи антикорупц≥йного уповноваженого «¬ќ п≥д час вступноњ кампан≥њ.

   3. јнтикорупц≥йна робота уповноваженого з≥ студентами .

   4. ѕрозоре навчальне середовище.

>>>
2022-08-29 16:09:12
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

     31 серпн€ 2022 р. (середа) о 12 00 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету.

ѕор€док денний:

1. ќбговоренн€ та затвердженн€ план≥в роботи ¬ченоњ ради факультету, план≥в роботи ком≥с≥й при ¬чен≥й рад≥ факультету, навчально-методичноњ ком≥с≥њ факультету, ком≥с≥й за спец≥альност€ми, виховноњ роботи, географ≥чного факультету на 2022-2023 н.р. ƒопов≥дають: ƒекан факультету д.геогр.н., доц. «а€чук ћ.ƒ.; заступники декана ѕас≥чник ћ.ƒ., Ѕрик —.ƒ.; голови ком≥с≥й при вчен≥й рад≥ проф. —ухий ѕ.ќ, проф.  остащук ≤.≤., доц. Ѕучко ∆.≤., доц. «аблотовська Ќ.¬.;
2. ѕро затвердженн€ навчально-методичноњ та орган≥зац≥йноњ документац≥њ кафедр на 2022-2023 н.р. ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедр проф. –≥душ Ѕ.“., проф. –уденко ¬.ѕ., проф. —ухий ѕ.ќ, проф.  остащук ≤.≤., проф. ёщенко ё.—., доц.  ороль ќ.ƒ., доц. Ѕучко ∆.≤.
3. ѕро орган≥зац≥ю осв≥тнього процесу у ≤ семестр≥ 2022/2023 н.р. ƒопов≥даЇ: «аступник декана, к.геогр.н, доц. ѕас≥чник ћ.ƒ.;
4. ѕро затвердженн€ програми п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в заклад≥в загальноњ середньоњ та фаховоњ перед вищоњ осв≥ти «ќрган≥зац≥€ та проведенн€ природничих досл≥джень в закладах загальноњ середньоњ осв≥ти» ƒопов≥даЇ: д.пед.н., доц. „убрей ќ.—.
5. ѕро затвердженн€ положенн€ про студ≥ю YouTube каналу «÷≥лком природно» ƒопов≥даЇ: ƒоц., к.геогр.н.  ирилюк —.ћ.
6. ѕро рекомендац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти на ≥ндив≥дуальний граф≥к навчанн€ ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедр проф. –≥душ Ѕ.“., проф. –уденко ¬.ѕ., проф. —ухий ѕ.ќ, проф.  остащук ≤.≤., проф. ёщенко ё.—., доц.  ороль ќ.ƒ., доц. Ѕучко ∆.≤.
7. –≥зне

 

>>>
2022-08-19 13:17:31
ѕризначенн€ стипенд≥њ ≥мен≥ √ероњв Ќебесноњ —отн≥ 

 

      ¬≥таЇмо студентку першого курсу географ≥чного факультету (спец≥альн≥сть «√еограф≥€») Ѕ≥лозор √алину з призначенн€м академ≥чноњ стипенд≥њ ≥мен≥ √ероњв Ќебесноњ —отн≥!

     «ўороку студенти, €к≥ своЇю активною громад€нською позиц≥Їю утверджують ≥деали та ц≥нност≥ –еволюц≥њ √≥дност≥, отримають академ≥чн≥ стипенд≥њ, започаткован≥ на честь 10 наймолодших √ероњв Ќебесноњ —отн≥. ÷е не лише п≥дтримка патр≥отизму та в≥дданост≥ украњнськоњ молод≥, а й пам’€ть про тих, хто в≥ддав своЇ житт€ за майбутнЇ ”крањни», – зазначив м≥н≥стр осв≥ти ≥ науки ”крањни —ерг≥й Ўкарлет.

    ƒ€куЇмо √алин≥ за њњ активну громадську позиц≥ю в збереженн≥ ≥деал≥в –еволюц≥њ √≥дност≥, бажаЇмо не зупин€тись на дос€гнутому та надал≥ попул€ризувати ц≥нност≥ √ероњв Ќебесноњ —отн≥!

>>>
2022-08-15 12:44:20
ћ≥жнародна конференц≥€ в јвстр≥њ. 23-26 серпн€ 

 

Ўановн≥ колеги!

«апрошуЇмо докторант≥в, наукових сп≥вроб≥тник≥в, асп≥рант≥в, здобувач≥в та студент≥в вз€ти участь у XXXIII ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ «Trends in the development of science in the modern world»,

23-26 серпн€ 2022 р., √рац, јвстр≥€
ѕерейти на стор≥нку конференц≥њ

“ерм≥н подач≥ тез ≥ внесенн€ оргвнеску до 21 серпн€ (включно).

–озм≥щенн€ зб≥рника та сертиф≥кату – в день конференц≥њ

ƒл€ участ≥ в конференц≥њ в≥дправте
на адресуinfoiVДѓУ@СШ”Jisg-konf.com:
1.тези, оформлен≥ зг≥дно з вимогами;
2.коп≥ю квитанц≥њ про внесенн€ оргвнеску.

”часники конференц≥њ гарантовано отримують:
- сертиф≥кати учасник≥в
- електронний зб≥рник конференц≥њ (ISBN, DOI)

>>>
2022-08-15 12:41:54
ћ≥жнародна наукова конференц≥€ 

 

    ћ≥жнародна наукова конференц≥€

«ѕриродно-ресурсний потенц≥ал, еколог≥€ та сталий розвиток адм≥н≥стративних одиниць Ћатв≥йськоњ –еспубл≥ки та ”крањни в контекст≥ вимог законодавства ™—»

м. –ига, Ћатв≥йська –еспубл≥ка
30–31 серпн€ 2022 року

ƒо участ≥ в м≥жнародн≥й науков≥й конференц≥њ запрошуютьс€ науковц≥, асп≥ранти, студенти заклад≥в вищоњ осв≥ти та науково-досл≥дних установ, а також практичн≥ прац≥вники, €к≥ активно займаютьс€ науковими досл≥дженн€ми в природнич≥й галуз≥.

ќрган≥зац≥йний ком≥тет:
–оман ƒь€кон,Dr.sc.ing., професор, академ≥к, президент ISMA University of Applied Sciences.

—екц≥њ:
1. ‘лора ≥ рослинн≥сть.
2. ≈кспериментальна ботан≥ка.
3. «оолог≥€.
4. ≈колог≥€.
5. ћедико-б≥олог≥чн≥ досл≥дженн€.
6. ’≥м≥€.
7. ‘≥зико-географ≥чн≥ досл≥дженн€.
8. —усп≥льно-географ≥чн≥ досл≥дженн€.
9. √еолог≥€.

‘орма участ≥: дистанц≥йна.
ћова тез допов≥дей: латиська, англ≥йська, украњнська.

 

>>>
2022-08-15 09:51:52
 

 

    

 

 

 

   ѕрощанн€ з ≤риною √орд≥Ївич, випускницею географ≥чного факультету, в≥дбудетьс€ 17 серпн€ об 11 годин≥ б≥л€ дому, в 12 годин≥ на √одил≥вському кладовищ≥ на јле≥ —лави в м. „ерн≥вц≥.
   ≤рина загинула в один з перших дн≥в вторгненн€ п≥д ўаст€м, будучи пораненою страчена нелюдами.
   Ћише зараз вдалось доставити т≥ло та провести експертизу ƒЌ .
   ¬≥ддамо шану наш≥й подруз≥ де б ми не знаходились.
   √ероњ не вмирають!
>>>
2022-08-11 15:05:33
≤≤ ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ 

 

Ўановн≥ колеги! «апрошую ¬ас вз€ти участь у ≤≤ ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ "√еограф≥чна наука та осв≥та: перспективи й ≥нновац≥њ". Ќадсилаю ≥нформац≥йного листа. Ѕудемо вд€чн≥ за участь.

« повагою Ћюдмила ¬оловик.

 

>>>
2022-08-11 08:37:42
¬≤“ј™ћќ! 

 

 

     Ўановний ≤ване ≤вановичу! ѕрийм≥ть в≥танн€ з присвоЇнн€м вченого званн€ професора, що стало черговим п≥дтвердженн€м визнанн€ в науков≥й сфер≥ та зм≥цненн€ наукового потенц≥алу кафедри. ЅажаЇмо нових наукових звершень та творчоњ наснаги. «ичимо м≥цного здоров’€, приЇмних життЇвих момент≥в, невичерпноњ енерг≥њ дл€ нових дос€гнень. Ќехай ¬аша пл≥дна прац€ стане запорукою усп≥ху та визнанн€.

>>>
2022-08-02 10:16:00
—туденти-стажери кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ, учасники програми ≈размус+ 

 

      «а ≥н≥ц≥ативи кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ студенти першого та другого курсу спец≥альностей «√еограф≥€» та «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича пройшли з 11.07.2022р. по 31.07.2022 р. наукове стажуванн€ та вз€ли участь у ћ≥жнародн≥й школ≥ карсту ≥ спелеолог≥њ в рамках сп≥впрац≥ з кафедрою палеозоолог≥њ ¬роцлавського ун≥верситету м. ¬роцлав (ѕольща) та програми Erasmus+.

     ћетою та завданн€м стажуванн€ Ї досл≥дженн€ нещодавно знайденоњ печери –ен≥феровоњ на територ≥њ  рак≥всько-„енстоховськоњ височини, в €к≥й ≥дентиф≥кован≥ рештки ссавц≥в, плазун≥в, земноводних та молюск≥в.

     —туденти на стажуванн≥ поЇднують теор≥ю ≥ практику, в≥дв≥дуючи лекц≥њ пров≥дних науковц≥в ѕольщ≥, ≤тал≥њ та ”крањни, а також набуваютьс€ базових знань та навичок польових палеонтолог≥чних та археолог≥чних досл≥джень, що включають розвиток навичок анал≥зу печерних в≥дклад≥в, метод≥в вим≥рюванн€ та кресленн€, опису матер≥ал≥в та особливостей фотодокументац≥њ.

>>>
2022-07-26 10:03:46
”часть студент≥в спец≥альност≥ "“уризм" у м≥жнародн≥й л≥тн≥й школ≥ в –умун≥њ 

 

 

        « 4 до 15 липн€ 2022 р. на запрошенн€ "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi (Romania) здобувач≥ вищоњ осв≥ти третього (ќльга Ѕойчук) ≥ першого (яна —токолос ≥  арина  в€тковська) рок≥в навчанн€ спец≥альност≥ 242 "“уризм" (ќѕ "ћ≥жнародний туризм") скористалис€ можлив≥стю в≥дв≥дати л≥тню школу ун≥верситету. ѕрограма перебуванн€ була дуже насиченою: перший тиждень присв€чений географ≥чним питанн€м розвитку туризму (туризмознавству), другий - техн≥ц≥ створенн€ тур≥в.
ќкр≥м теоретичних (лекц≥йних) зан€ть, щодн€ програма передбачала екскурс≥њ (знайомство з ун≥верситетом в яссах та його неймов≥рною галереЇю ≥ б≥бл≥отекою, п≥знанн€ ≥стор≥њ –умун≥њ екскурс≥Їю до ѕалацу культури (колишнього кн€з≥вського палацу ћолдав≥њ), огл€дини –умунськоњ нац≥ональноњ опери), прогул€нки до ботан≥чного саду, походи за м≥сто (основи спортивного туризму та ор≥Їнтуванн€), сплав на ка€ках, ознайомленн€ з технолог≥Їю виробництва вина з подальшою його дегустац≥Їю в ≈нолог≥чному ≥нститут≥ ясського ун≥верситету наук про житт€, п≥знанн€ особливостей румунськоњ кухн≥ та неймов≥рноњ гостинност≥ м≥сцевих мешканц≥в.
Ќе оминули увагою учасники Ћ≥тньоњ школи ≥ в≥йну в ”крањн≥. «авд€ки розпов≥д€м наших студент≥в, Ївропейц≥ краще зрозум≥ли реальн≥сть в наш≥й крањн≥.
ќтриманий досв≥д, мовна практика (сп≥лкуванн€ англ≥йською), нов≥ знайомства з≥ студентами з р≥зних куточк≥в св≥ту, нов≥ знанн€ про таку близьку сус≥дню крањну, емоц≥њ, враженн€, —≈–“»‘≤ ј“ - це те, що отримали наш≥ д≥вчата за два тижн≥ Ћ≥тньоњ школи в яссах. ќсоблива под€ка @Mihai Bulai за той позитив ≥ всеб≥чн≥ знанн€, €кими в≥н зум≥в под≥литис€ з≥ студентами.
>>>
2022-07-25 11:31:49
Ќаказ про призначенн€ стипенд≥й 

 

    Ќаказ про призначенн€ стипенд≥й на 1 семестр 2022-2023 н.р.

>>>
2022-07-25 09:06:42
¬≥ртуальн≥ екскурс≥њ €к презентац≥€ можливостей та обм≥н досв≥дом в рамках навчальноњ туристичноњ практики 

 

     11 липн€ 2022 р. продовжилас€ сп≥льна навчальна туристична практика студент≥в галуз≥ знань «—фера обслуговуванн€» двох осв≥тн≥х заклад≥в („ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та ”н≥верситету митноњ справи та ф≥нанс≥в). “ож цього дн€ в≥дбулис€ дв≥ в≥ртуальн≥ екскурс≥њ. ѕ≥д час першоњ з них був презентований ун≥верситет-партнер, а з ц≥Їю метою студенти спец≥альност≥ «“уризм» ћикита ќстапюк,  ар≥на ѕукас ≥ јнастас≥€  абась п≥д кер≥вництвом доцента кафедри готельно-ресторанноњ справи  ост€нтина ћиколайовича √орба п≥дготували й провели в≥ртуальну екскурс≥ю ”н≥верситетом митноњ справи та ф≥нанс≥в.
   

>>>
2022-07-25 09:05:04
«устр≥ч ≥з ’ристиною ћарчук, оч≥льницею туристичноњ галуз≥ в „ерн≥вецьк≥й област≥  

 

     8 липн€ 2022 р. усп≥шно продовживс€ онлайн-марафон сп≥льноњ навчальноњ практики студент≥в галуз≥ знань 24 «—фера обслуговуванн€» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та ”н≥верситету митноњ справи та ф≥нанс≥в (”ћ—‘). ¬≥дбулас€ зм≥стовна й продуктивна зустр≥ч з ’ристиною ¬асил≥вною ћарчук, заступником директора ƒепартаменту рег≥онального розвитку „ерн≥вецькоњ обласноњ в≥йськовоњ адм≥н≥страц≥њ, начальником управл≥нн€ з питань м≥сцевого самовр€дуванн€ та розвитку туризму.

     —п≥кер у попул€рн≥й ≥ доступн≥й форм≥ ознайомила аудитор≥ю з ус≥ма ключовими ресурсами, резервами та можливост€ми розбудови туристичноњ галуз≥ у „ерн≥вецьк≥й област≥, а також ≥з важливими започаткованими в област≥ проЇктами туристичного спр€муванн€, зокрема, транскордонними проЇктами «Smart Travel Bucovina» та «Carpatia UNESCO - Green Carpatia». Ќаголосила на пр≥оритетност≥ туризму у —тратег≥њ розвитку „ерн≥вецькоњ област≥ на пер≥од до 2027 р. ќкрему увагу було прид≥лено р≥зноман≥тним под≥Ївим заходам, €к≥ Ї одн≥Їю з важливих передумов залученн€ турист≥в до рег≥ону. √оловним з таких заход≥в Ї €скравий ≥ незабутн≥й фестиваль ћаланки, що проводитьс€ в середин≥ с≥чн€ ≥ Ї фактично одн≥Їю з основних культурних ≥ туристичних в≥зит≥вок Ѕуковини, ≥ €кий нещодавно ћ≥н≥стерством культури та ≥нформац≥йноњ пол≥тики ”крањни було визнано об'Їктом нематер≥альноњ культурноњ спадщини нашоњ держави. ÷≥кавим ви€вивс€ обм≥н думками про Ѕуковину, спогадами про њњ в≥дв≥дуванн€ серед студентськоњ аудитор≥њ, особливо серед студент≥в з ”ћ—‘. ¬ ц≥лому допов≥дь викликала численн≥ запитанн€ та обговоренн€.

     ћи щиро д€куЇмо пан≥ ’ристин≥ за зм≥стовну ≥ корисну зустр≥ч та спод≥ваЇмось на подальшу сп≥впрацю з над≥Їю ≥ в≥рою в перемогу ”крањни!

 

>>>
2022-07-25 08:51:45
≈кскурс≥йна складова туристичноњ практики двох ун≥верситет≥в у рамках сп≥впрац≥ 

 

 

    9 липн€ 2022 р. у рамках навчальноњ практики студент≥в першого курсу ќѕ «ћ≥жнародний туризм» галуз≥ знань «—фера обслуговуванн€» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича сп≥льно з ”н≥верситетом митноњ справи та ф≥нанс≥в (”ћ—‘) в≥дбулис€ онлайн екскурс≥њ м≥стами „ерн≥вц≥ ти ƒн≥про. Ѕезпосередн≥ми слухачами екскурс≥њ стало б≥льше 40-ка студент≥в та викладач≥в двох осв≥тн≥х заклад≥в завд€ки використанню платформи Zoom та режиму Live Stream, що чудово забезпечувавс€ студентами  ост€нтином ≤ващуком („Ќ”) та јнастас≥Їю  абась (”ћ—‘).

      

>>>
2022-07-19 10:10:12
¬≥таЇмо та пишаЇмось! 

 

 

    

     √еограф≥чний факультет д€куЇ студентам - захисникам ”крањни. —ьогодн≥ мали честь в≥тати воњна з передовоњ - ќреста ћикитюка, студента осв≥тньоњ програми "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ", з≥ здобутт€м диплома бакалавра. —лова под€ки та п≥дтримки висловила проректор з виховноњ роботи “амара ¬олодимир≥вна ћарусик.
ѕишаЇмось та в≥римо у вашу мужн≥сть та перемогу!
>>>
2022-07-14 14:18:18
”вага! √уртожиток! 

 

 

 

 

 

      ¬с≥ бажаюч≥ проживати в гуртожитку в першому семестр≥ 2022-2023 н.р. повинн≥ заповнити онлайн-форму.

>>>
2022-07-11 13:55:58
” ‘ќ ”—≤ Ќј¬„јЋ№Ќќѓ “”–»—“»„Ќќѓ ѕ–ј “» » - ѕ–ќћ»—Ћќ¬»… “”–»«ћ 

 

      ¬ажливим заходом у межах сп≥льного м≥жун≥верситетського онлайн-марафону навчальноњ практики студент≥в спец≥альност≥ «“уризм» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та ”н≥верситету митноњ справи та ф≥нанс≥в (м. ƒн≥про) стала зустр≥ч ≥з сп≥взасновником громадськоњ орган≥зац≥њ «“уристичний центр  ривбастур», кандидатом географ≥чних наук, доцентом кафедри туризму та економ≥ки  ривор≥зького державного педагог≥чного ун≥верситету ¬≥ктор≥Їю —ерг≥њвною ѕацюк.
      “ема презентац≥њ – «ѕромисловий туризм: в≥д теоретичних постулат≥в до практичних результат≥в». ѕромисловий, або ≥ндустр≥альний, туризм - в≥дносно новий, але надзвичайно перспективний напр€м туризму в ”крањн≥, у той час €к в≥н Ї достатньо розвинутим у ™вроп≥. √оловними ≥н≥ц≥аторами та «руш≥йними силами» просуванн€ цього напр€му в ”крањн≥ Ї саме наша сьогодн≥шн€ сп≥керка, разом ≥з зав≥дувачем кафедри туризму та економ≥ки названого ун≥верситету та головою названоњ громадськоњ орган≥зац≥њ ¬олодимиром Ћеон≥довичем  азаковим, €кий виборов титул кращого туристичного г≥да
”крањни 2021 р. за верс≥Їю Ukraine Tourism Awards, а зараз у пр€мому сенс≥ тримаЇ оборону нашоњ держави. ” своњй надзвичайно ц≥кав≥й допов≥д≥, супроводжуван≥й €скравою наочно-≥люстративною презентац≥Їю, сп≥керка зупинилась на загальних теоретичних засадах промислового туризму, зробила огл€д досв≥ду даного напр€му туризму в розвинутих крањнах ™вропи, а також на€вних та потенц≥йних дестинац≥й промислового туризму у м≥стах ”крањни, та «≥ндустр≥ально-туристичних» маршрут≥в нашоњ держави. ќсобливу увагу було прид≥лено  ривому –огу €к флагману ≥ндустр≥ального туризму ”крањни, проблемам та перспективам його розбудови €к головноњ дестинац≥њ промислового туризму держави.
      ƒопов≥дь викликала надзвичайний ≥нтерес з боку слухач≥в обох ун≥верситет≥в, численн≥ запитанн€, обговоренн€, коментар≥ та схвальн≥ в≥дгуки.
      ƒ€куЇмо шановн≥й пан≥ ¬≥ктор≥њ та спод≥ваЇмось на подальшу сп≥впрацю!

>>>
2022-07-11 13:47:46
Ђ“”–»—“»„Ќ≈  –ј™«Ќј¬—“¬ќ. –≈√≤ќЌ» ” –јѓЌ»ї ” ѕ–≈«≈Ќ“ј÷≤ѓ —“≈… ’ќЋƒ≈–ј ≤–»Ќ» √ј…ƒ”–ќ¬ќѓ ¬ –јћ ј’ Ќј¬„јЋ№Ќќѓ “”–»—“»„Ќќѓ ѕ–ј “» » 

 

      7 липн€ в рамках навчальноњ практики студент≥в галуз≥ знань 24 «—фера обслуговуванн€», сп≥льноњ дл€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича (спец≥альн≥сть 242 “уризм) та ”н≥верситету митноњ справи та ф≥нанс≥в (спец≥альност≥ 241 √отельно-ресторанна справа та 242 “уризм), в≥дбулас€ важлива зустр≥ч з≥ стейкхолдером, представницею туристичноњ агенц≥њ «ћандарин» у м.  ременчук ≤риною √айдуровою.
      “ема чергового продуктивного заходу - «“уристичне краЇзнавство. –ег≥они ”крањни», тож викликала зац≥кавлен≥сть у представник≥в обох заклад≥в осв≥ти: €к студент≥в, так ≥ викладач≥в. ¬ажливою родзинкою надзвичайно ц≥кавоњ допов≥д≥ був краЇзнавчий огл€д р≥зних рег≥он≥в ”крањни саме з позиц≥й њх попул€рност≥ серед турист≥в, ≥, в≥дпов≥дно, залученост≥ у робот≥ туристичних оператор≥в та агентств, що визначаЇтьс€ насамперед к≥льк≥стю продаж≥в туристичного продукту з в≥дв≥данн€м певного рег≥ону. Ќасамперед сп≥кер зупинилась на найпопул€рн≥ших в останн≥ роки напр€мах - ѕриазов’€, ѕричорномор’€,  арпати. ќкрему увагу було прид≥лено й попиту на подорож≥ до ≥нших рег≥он≥в, зокрема ≥ тих, де розташован≥ наш≥ ун≥верситети. ƒопов≥дь викликала певну дискус≥ю, запитанн€ з отриманн€м вичерпних в≥дпов≥дей, позитивн≥ коментар≥, оц≥нки ≥ схвальн≥ в≥дгуки.
      ƒ€куЇмо пан≥ ≤рин≥ за ц≥каву розпов≥дь та розмову ≥ спод≥ваЇмось на подальшу сп≥впрацю!

 

>>>
2022-07-11 13:39:28
«устр≥ч ≥з випускником географ≥чного факультету, заступником директора Ќац≥онального природного парку Ђ¬ижницькийї ¬≥тал≥Їм —трат≥Їм в рамках туристично-краЇзнавчоњ практики 

 

      «авершальним 6 липн€ 2022 р. заходом п≥лотного, сп≥льного м≥ж двома ун≥верситетами онлайн-марафону навчальних практик студент≥в спец≥альностей 241 та 242 з ”н≥верситету митноњ справи та ф≥нанс≥в та „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича стала зустр≥ч ≥з фах≥вцем
природоохоронноњ справи, випускником географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича, заступником директора Ќац≥онального природного парку «¬ижницький» ¬≥тал≥Їм —трат≥Їм.
      ” своњй зм≥стовн≥й допов≥д≥, супроводжуван≥й €скравими наочними ≥люстрац≥€ми, сп≥кер ознайомив аудитор≥ю з особливост€ми орган≥зац≥њ рекреац≥йно-туристськоњ д≥€льност≥ у р≥зних функц≥ональних зонах
нац≥онального парку, що репрезентуЇ най€скрав≥ш≥ естетично та оздоровчо приваблив≥ буковинськ≥ природн≥ ландшафти та м≥сцеву етнограф≥чну автентику. ќсобливу увагу було прид≥лено орган≥зац≥њ еколог≥чних стежин та еколого-туристичних маршрут≥в, в≥дпочинку на природ≥ та дотриманню режиму
використанн€ ресурс≥в нац≥онального парку. ƒопов≥дь викликала надзвичайний ≥нтерес у студент≥в обох ун≥верситет≥в ≥ обох спец≥альностей, але особливо у студент≥в з ”н≥верситету митноњ справи та ф≥нанс≥в.
      ƒ€куЇмо нашому над≥йному стейкхолдеру ¬≥тал≥ю —трат≥ю та спод≥ваЇмось на подальшу сп≥впрацю!

>>>
2022-07-11 12:30:51
«устр≥ч з≥ стейкхолдером ќлександром ѕилипчуком, профес≥йним г≥дом-екскурсоводом в рамках туристично-краЇзнавчоњ практики 

 

      6 липн€ 2022 р. стартував наш «експериментально-≥нновац≥йний» онлайн-марафон зустр≥чей ≥з фах≥вц€ми туристичноњ сфери у рамках навчальних практик студент≥в спец≥альност≥ «“уризм» „ерн≥вецького нац≥онального
ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ≥ спец≥альностей «“уризм» та «√отельно-ресторанна справа» ”н≥верситету митноњ справи та ф≥нанс≥в (м. ƒн≥про).
      «устр≥ч друга. Ќаш г≥сть - ќлександр ѕилипчук, профес≥йний г≥д-екскурсовод, сп≥вроб≥тник туристичного оператора «Kraina UA - ѕодорож≥ ”крањною», письменник, автор художньо-краЇзнавчого фентез≥-роману про
 ињв «ћ≥сто химер ≥ райських птах≥в», засновник проЇкту ѕрогул€нки ун≥кальним ћ≥стом -  ињв.
      ” своњй допов≥д≥, що викликала безперечну зац≥кавлен≥сть слухач≥в з обох ун≥верситет≥в, сп≥кер пов≥домив про шл€х свого профес≥йного становленн€ в туризм≥, про особливост≥ роботи г≥да-екскурсовода, у тому числ≥ п≥д час
супроводу р≥знопроф≥льних та р≥знотривалих тур≥в ”крањною. Ќадав студентам численн≥ поради щодо п≥дготовки та проведенн€ екскурс≥й та супровод≥в туристичних груп, з урахуванн€м контингенту в≥дв≥дувач≥в. Ќаголосив на «чотирьох китах» орган≥зац≥њ туристичних подорожей - транспорт, готел≥, харчуванн€ та екскурс≥њ ≥з супроводом. ќкремо зупинивс€ на сучасних реал≥€х та особливост€х туризму п≥д час в≥йни.
    Ќадзвичайно ц≥каво, креативно й надихаюче. ƒ€куЇмо студентам, колегам та сп≥керу за пл≥дну зустр≥ч. —п≥впрац€ в рамках онлайн-марафону триваЇ!

>>>
2022-07-11 11:11:40
¬≤“ј™ћќ! 

 

 

       „отири роки навчанн€ промайнули €к мить, нав≥ть державний ≥спит уже позаду. ÷ю стор≥нку ¬ашого житт€ можна перегорнути. 7 липн€ 2022 року здобувач≥ першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича отримали дипломи.

       ƒ€куЇмо ¬ам за те, що дл€ такоњ важливоњ справи обрали саме нас!
       Ќе зупин€йтесь на дос€гнутому!
       ƒо зустр≥ч≥ в маг≥стратур≥!!!
>>>
2022-07-08 12:57:20
¬ розпал≥ сезон навчально-туристичних практик 

 


       –озпочавс€ сезон навчально-туристичних практик дл€ студент≥в осв≥тньоњ програми «ћ≥жнародний туризм». ÷ьогор≥ч в умовах воЇнного стану практики в≥дбуваютьс€ в онлайн-режим≥. јле завд€ки сп≥впрац≥ кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного менеджменту „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича та кафедри туризму та готельно-ресторанноњ справи ”н≥верситету митноњ справи та ф≥нанс≥в (м. ƒн≥про) вдалос€ створити сп≥льний проЇкт, до €кого долучилис€ студенти й викладач≥ обох заклад≥в осв≥ти. ¬≥дпов≥дно до узгодженоњ програми
заплановано близько дес€ти сп≥льних зустр≥чей з≥ стейкхолдерами.

       “ак, сп≥кером першоњ ≥нформац≥йноњ зустр≥ч≥ став ¬олодмир ≤лл≥ч ¬иборний, засновник та власник садиби с≥льського зеленого туризму ≈тнограф≥чний парк « озацький хут≥р √алушк≥вка», художник та ландшафтний дизайнер. ѕан ¬олодимир ознайомив студент≥в з ≥стор≥Їю створенн€ та розбудови садиби, ≥з сучасним њњ станом, послугами, що надаютьс€ в≥дв≥дувачам. ƒопов≥дь викликала безперечний ≥нтерес з боку слухач≥в - студент≥в та викладач≥в з обох ун≥верситет≥в, численн≥ запитанн€, на €к≥ було отримано вичерпн≥ фахов≥ в≥дпов≥д≥.
       «агалом учасниками першоњ зустр≥ч≥ було понад 80 студент≥в та викладач≥в з обох заклад≥в вищоњ осв≥ти. ƒ€куЇмо колегам та сп≥керу за пл≥дну зустр≥ч ≥ будемо продовжувати сп≥впрацю.

>>>
2022-07-06 11:08:56
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

       07.07.2022 р. (четвер) о 10:00 год. в "„ервон≥й зал≥" ун≥верситету, в≥дбудетьс€ врученн€ диплом≥в бакалавра випускникам географ≥чного факультету.

       ¬рученн€ диплом≥в випускникам спец≥альност≥ "“уризм" в≥дбудетьс€ об 11:30 год. також в "„ервон≥й зал≥" ун≥верситету.

       «апрошуЇмо вс≥х бажаючих!

>>>
2022-07-04 08:51:44
¬≥таЇмо бакалавр≥в! 

 

 

       « 21 до 29 червн€ на географ≥чному факультет≥ в≥дбувалась атестац≥€ 211 бакалавр≥в. ¬ипробуванн€ у вигл€д≥ тестувань, усного ≥спиту, презентац≥й ≥ноземною мовою в≥дбувалась у 6 екзаменац≥йних ком≥с≥€х, €к≥ очолювали високофахов≥ профес≥онали:

   - Ѕрижак ѕетро ћихайлович, начальник в≥дд≥лу супроводу реформ та аудиту м≥сцевих програм виконавчого апарату „ерн≥вецькоњ обласноњ ради;

   -  уриш Ќатал≥€  ост€нтин≥вна, кандидат педагог≥чних наук, заступник директора по навчально-науков≥й робот≥ ≤нституту п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти „ерн≥вецькоњ област≥;

   -  расовська ќлена ёр≥њвна, кандидат географ≥чних наук, директор туристичноњ компан≥њ "√р≥нв≥ч-тур";

   - √ен≥ч ћальв≥на ћар’€н≥вна, начальник в≥дд≥лу водних в≥дносин, басейновоњ взаЇмод≥њ та м≥жнародного сп≥вроб≥тництва Ѕ”¬– ѕруту та —≥рету;

   - ƒ€коненко  сен≥€ ёр≥њвна, власниц€ туристичноњ агенц≥њ "јруба-тур";

   - —крипник ¬≥ктор ¬олодимирович, кер≥вник туристичного оператора "ћќ—“≈÷ —адниста";

   - “рет€к √алина —тепан≥вна, заступник начальника, начальник в≥дд≥лу ≥нформац≥йного забезпеченн€ ƒ«  √оловного управл≥нн€ ƒержгеокадастру у „ерн≥вецьк≥й област≥.

      ўиро в≥таЇмо вс≥х з усп≥шних проходженн€м п≥дсумковоњ атестац≥њ, а особливо ћикитюка ќреста та „еснокова јртура, €к≥ складали ≥спит перебуваючи у лавах «—”.

>>>
2022-06-30 15:02:00
¬≥дбувс€ державний ≥спит  

 

     

       « 22 по 29 червн€ 2022 року здобувач≥ першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти складали атестац≥йний ≥спит з фахових дисципл≥н з≥ спец≥альност≥ 242 "“уризм". ¬перше працювали дв≥ ком≥с≥њ, одну з €ких очолила наша випускниц€, власниц€ туристичноњ агенц≥њ "јруба тур"  сен≥€ ёр≥њвна ƒ€коненко. Ќа зас≥данн€х другоњ ком≥с≥њ головував ¬≥ктор ¬олодимирович —крипник - кер≥вник туристичного оператора "ћќ—“≈÷ —адниста". «а п'€ть дн≥в ≥спит усп≥шно склали 106 здобувач≥в вищоњ осв≥ти.
       Ќезважаючи на дистанц≥йний формат наша ком≥с≥€ створила урочисту атмосферу завд€ки сучасним техн≥чним засобам.
       ¬≥таЇмо випускник≥в!
       «апрошуЇмо до маг≥стратури!!!
>>>
2022-06-30 11:17:29
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

 

30 червн€ 2022 р. (четвер) об 1100 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету.

ѕор€док денний:

 1. «в≥ти гол≥в ≈  про п≥дсумки роботи екзаменац≥йних ком≥с≥й та подоланн€ ≥снуючих проблем в навчально-виховному процес≥ на першому (бакалаврському) р≥вн≥ вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥дають: голови екзаменац≥йних ком≥с≥й – Ѕрижак ѕ.ћ.,  уриш Ќ. .,  расовська ќ.ё., √ен≥ч ћ.ћ., ƒ€коненко  .ё.,—крипник ¬.¬., “рет€к √.—.)

 1. ѕро результати л≥тньоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ.

ƒопов≥даЇ: заступник декана з навчально-методичноњ роботи та проЇктного менеджменту – к.геогр.н., доц. ѕас≥чник ћ.ƒ.)

 1. –≥зне.

>>>
2022-06-28 09:41:46
—тейкголдери в д≥њ 

 

      27 червн€ 2022 р. в≥дбулось чергове зас≥данн€ –ади стейкголдер≥в географ≥чного факультету. Ќа зас≥данн≥ розгл€нуто питанн€:

       1) ѕро п≥дготовку до акредитац≥йноњ експертизи ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» першого та другого р≥вн€ вищоњ осв≥ти: фахов≥ компетентност≥ та практична п≥дготовка (доц.ѕ≥дг≥рна ¬.Ќ., доц. Ѕучко ∆.≤.)
       2) ѕро можливост≥ впровадженн€ елемент≥в дуальноњ осв≥ти в навчальний процес (декан географ≥чного факультету ћ.«а€чук)
       3) «в≥т про роботу –ади стейкголдер≥в географ≥чного факультету у 2021/22 н.р. та завданн€ на наступний навчальний р≥к (голови ради стейкголдер≥в ѕ.Ѕрижак)

     –адою стейкголдер≥в запропоновано конструктивн≥ р≥шенн€ щодо вдосконаленн€ ќѕ "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн≥в, посиленн€ сп≥впрац≥ в практичн≥й п≥дготовц≥ здобувач≥в та можливостей реал≥зац≥њ дуальноњ осв≥ти.

>>>
2022-06-27 08:42:45
 ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќ»… ≤—ѕ»“ здобувач≥в вищоњ осв≥ти першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) ќѕ Ђ√еограф≥€ї 

 

  

    ¬продовж трьох дн≥в, з 22 по 24 червн€ 2022 р на географ≥чному факультет≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбувс€ квал≥ф≥кац≥йний ≥спит дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€), ќѕ «√еограф≥€». ѕрацювала ком≥с≥€ у склад≥:

      голова ком≥с≥њ  уриш Ќатал≥€  ост€нтин≥вна – к.пед.н., заступник директора по навчально-науков≥й робот≥ ≤нституту п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти „ерн≥вецькоњ област≥;

      „убрей ќлександра —тепан≥вна – доктор. пед.н., доц. кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту;

      –≥душ Ѕогдан “арасович – д.геогр.н., проф. кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеограф≥њ;

      «аблотовська Ќатал≥€ ¬асил≥вна – к.геогр.н., доц. кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

—екретар:

’одан √алина ƒмитр≥вна. – к.геогр.н., асистент кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеограф≥њ

 

 

      Ќа ≥спит≥ присутн≥ми перший проректор „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, професор, доктор ≥сторичних наук Ѕалух ¬асиль ќлекс≥йович та декан географ≥чного факультету, доктор географ≥чних наук, «а€чук ћирослав ƒмитрович.

      «добувач≥ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) денноњ та заочноњ форми навчанн€ продемонстрували здатн≥сть розв’€зувати профес≥йн≥ завданн€, практичн≥ проблеми та педагог≥чн≥ ситуац≥њ в галуз≥ загальноњ середньоњ осв≥ти.

      ЅажаЇмо нашим студентам мирного неба, добра, профес≥йних здобутк≥в, зд≥йсненн€ мр≥й! √еограф≥чний факультет завжди радий бачити своњх випускник≥в!

>>>
2022-06-20 15:50:53
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя!       27 червн€ (понед≥лок) 2022 року о 14.00 год в≥дбудетьс€ зас≥данн€ –ади стейкголдер≥в географ≥чного факультету „Ќ” ≥м.ё.‘едьковича

      ‘ормат зас≥данн€ зм≥шаний: ауд.24, географ≥чний факультет або приЇднанн€ через Google meet  meet.google.com/fjg-dcrq-nhg
ѕор€док денний:

       1) ѕро п≥дготовку до акредитац≥йноњ експертизи ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» першого та другого р≥вн€ вищоњ осв≥ти: фахов≥ компетентност≥ та практична п≥дготовка (доц.ѕ≥дг≥рна ¬.Ќ., доц. Ѕучко ∆.≤.)
       2) ѕро можливост≥ впровадженн€ елемент≥в дуальноњ осв≥ти в навчальний процес (декан географ≥чного факультету ћ.«а€чук)
       3) «в≥т про роботу –ади стейкголдер≥в географ≥чного факультету у 2021/22 н.р. та завданн€ на наступний навчальний р≥к (голови ради стейкголдер≥в ѕ.Ѕрижак)
√олова ради ѕ.Ѕрижак

>>>
2022-06-17 13:02:58
Ќаш≥ у «ћ≤ 

 

       ћ.«а€чук про роботу топон≥м≥чноњ ком≥с≥њ „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради https://molbuk.ua/news/260068-nazyvaty-tak-shchoby-shvydka-mogla-oriientuvatysia-naukovec-pro-pereimenuvannia-vulyc-u-chernivciakh.html

>>>
2022-06-16 08:01:47
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

       21 червн€ 2022 р. (в≥второк) о 14 20 год. в≥дбудетьс€ позачергове зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету.
ѕор€док денний:

       1. ѕро рекомендац≥ю кандидатури д.геогр.н.  остащука ≤.≤. щодо присвоЇнн€ вченого званн€ професора по кафедр≥ географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.
ƒопов≥даЇ: голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету, д.геогр.н., проф. —ухий ѕ.ќ.

2. –≥зне.

 

>>>
2022-06-13 13:13:30
¬≥таЇмо переможц≥в! 

 

       ¬≥таЇмо студент≥в географ≥чного факультету, €к≥ здобули перемогу в першому етап≥ ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з галузей знань ≥ спец≥альностей у 2021/2022 навчальному роц≥ та рекомендован≥ до нагородженн€ (посиланн€ http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news&data[5012][id]=16595) зг≥дно з наказом ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 31.05.2022 р. є 508 «ѕро внесенн€ зм≥н до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 05.11.2021 є1179».
       ўиро в≥таЇмо студент≥в-призер≥в та њхн≥х наукових кер≥вник≥в з перемогою:

“алабан ќльгу (спец≥альн≥сть «√еограф≥€», кер. ’ол€вчук ƒ.≤.)
ѕалагнюк ќльгу (спец≥альн≥сть «√еограф≥€», кер.  остащук ≤.≤.)
 леп≥ковського ƒмитра ≥ ¬ерб≥щука Ѕогдана(спец≥альн≥сть «√еограф≥€», кер.  остащук ≤. ≤.)
“ангера ћаксима (спец≥альн≥сть «“уризм», кер.  остащук ¬.≤.)
 атрин≥на ќлександра (спец≥альн≥сть «Ќауки про «емлю (√≥дрометеоролог≥€)», кер. Ќастюк ћ.√.)
 оцюбан јнгел≥ну та ∆илко Ќатал≥ю (спец≥ал≥зац≥€ «ћетодика навчанн€ природничо-математичних дисципл≥н, кер.  ирилюк —.ћ.)
—оф≥йчук ≤рину (спец≥ал≥зац≥€ «ћетодика навчанн€ природничо-математичних дисципл≥н, кер.  ирилюк —. ћ.)
јлЇксЇЇва ¬ладислава (спец≥ал≥зац≥€ «ћетодика навчанн€ природничо-математичних дисципл≥н», кер. ’ол€вчук ƒ.≤.)
’ник≥ну ћарину (спец≥альн≥сть «ћенеджмент орган≥зац≥й», кер. ѕ≥дг≥рна ¬. Ќ.)
       ЅажаЇмо наснаги на нов≥ перемоги та науков≥ в≥дкритт€!

>>>
2022-06-08 16:30:55
¬≤“ј™ћќ! 

 

 

       ¬≥таЇмо ƒарчука  ост€нтина ¬≥кторовичаз присвоЇнн€м вченого званн€ доцента кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми (наказ ћќЌ ”крањни є 530 в≥д 06.06.2022 р.).

       ЅажаЇмо м≥цного здоров’€, профес≥йних звершень, нових здобутк≥в на науков≥й нив≥, €скравих ≥дей, натхненн€ та наснаги до нових звершень!

>>>
2022-06-08 10:35:57
ƒо уваги науковц≥в! 

 

 

    

 

 

 

 

     Ќауковий в≥сник „ерн≥вецького ун≥верситету. —ер≥€: √еограф≥€ включено до ѕерел≥ку наукових фахових видань ”крањни - категор≥€ "Ѕ" (103 - Ќауки про «емлю, 106 - √еограф≥€).

     –≥шенн€ јтестац≥йноњ колег≥њ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни затверджене наказом ћќЌ в≥д 6 червн€ 2022 року є530.

>>>
2022-06-03 09:32:13
√еограф≥чний факультет запрошуЇ на онлайн-гостини - ƒень в≥дкритих дверей на географ≥чному факультет≥ 

 

    

 

      8 червн€ о 16.00 годин≥ на платформ≥ Zoom чекаЇмо на зустр≥ч. 

     „ому варто в≥дв≥дати:
- под≥лимос€ понад 100 причин обрати географ≥чний факультет;
- розпов≥мо про наш життЇрад≥сний ≥ профес≥йний колектив;
- покажемо чому навчаютьс€ ≥ що вм≥ють наш≥ студенти. 

    ƒолучайтесь за посиланн€м:
https://zoom.us/j/97186805755?pwd=TVdwTTFMUCtMQk9iN1RTOHVFR2JFUT09
Meeting ID: 971 8680 5755
Passcode: t6frj4

 

>>>
2022-05-30 16:38:48
”„ј—“№ Ќј” ќ¬÷≤¬ ‘ј ”Ћ№“≈“” ” ¬—≈” –јѓЌ—№ ќћ” —≈ћ≤Ќј–≤ 

 


      27 травн€ 2022 р. географи „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича долучилис€ до проведенн€ ¬сеукрањнського онлайн-сем≥нару «ѕрофесор ёр≥й ѕол€нський: в≥д плакор≥в ѕод≥лл€ до засн≥жених јнд», приуроченого до 130-р≥чч€ з дн€ народженн€ географа, та археолога ё. ѕол€нського. ќрган≥зували зах≥д географ≥чний факультет “ерноп≥льського нац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ¬олодимира √натюка, географ≥чний факультет Ћьв≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ≤вана ‘ранка та Ќаукове товариство ≥мен≥ “араса Ўевченка за п≥дтримки ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни та ”крањнського географ≥чного товариства.
      Ќа пленарному зас≥данн≥ прозвучали допов≥д≥ ¬. –уденка та  . √рек «ƒоктор ћирон  ордуба про украњнську народн≥сть, державу ≥ мову», ¬. ƒжамана та я. ƒжамана «“ехн≥ко-економ≥чн≥ основи виробництва» €к методолог≥чна база плануванн€ територ≥ального розвитку (прикладн≥ аспекти)», –. “≥м≥ш та ћ. «а€чука «—учасний стан виробництва орган≥чноњ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ», ∆. Ѕучко «ћ≥жкультурна комун≥кац≥€ ”крањни та –умун≥њ (на приклад≥ „ерн≥вецькоњ област≥ та —учавського пов≥ту) в галуз≥ транскордонного сп≥вроб≥тництва».

>>>
2022-05-27 14:51:57
ћ≥жнародна моб≥льн≥сть дл€ студент≥в: навчанн€, тренн≥нги, проекти 

 

 

 

 

        26 травн€ в≥дбуалась≥нформац≥йн зустр≥ч студент≥в географ≥чного факультету на тему "ћ≥жнародна моб≥льн≥сть: навчанн€, трен≥нги, проекти" з ≤нною ћалишевською. ≤нна ћалишевська - студентка 4 курсу факультету ≥ноземних мов, випускниц€ американськоњ програми обм≥ну майбутн≥ми л≥дерами FLEX; учасниц€ ™вропейського молод≥жного парламенту (EYP - European Youth Parliament) - делегат на м≥жнародних конференц≥€х в≥д ”крањни; була ном≥нована на семестр навчанн€ в Ќ≥меччин≥ в рамках програми Ївропейськњ моб≥льност≥ ERASMUS+; на раз≥ проходить стажуванн€ у в≥дд≥л≥ м≥жнародних зв‘€зк≥в „Ќ”. ≤нна також брала участь у багатьох короткострокових м≥жнародних трен≥нгах ≥ проектах. ѕро св≥й усп≥шний досв≥д м≥жнародноњ активност≥ вона розпов≥ла студентам. ≤нна також под≥лилась де знаходити м≥жнародн≥ прозиц≥њ студентського обм≥на, навчанн€, тренн≥г≥в та волонтерства, €к правильно подавати за€вку та оформлювати CV.
       Ѕ≥льше корисноњ ≥нформац≥њ та посилань у презентац≥њ

 

 

>>>
2022-05-27 12:47:25
—ем≥нар з п≥дготовки проЇкт≥в ∆ан ћоне 

 

 

 

 

     

       25 травн€ (середа) 2022 року на географ≥чному факультет≥ в≥дбувс€ сем≥нар на тему: «≈размус +. ¬икладанн€ й досл≥дженн€. ”часть ”крањни – напр€м ∆ан ћоне». —воњм досв≥дом участ≥ у проЇктах ∆ан ћонне под≥лилась координаторка Ївропейських проЇкт≥в, к.ю.н., доц. ќксана ÷укан. ƒопов≥дачка розпов≥ла про специф≥ку цих проЇкт≥в ≥ надала поради €к п≥дготувати проЇктну ориг≥нальну та усп≥шну за€вку. ѕрисутн€ ≥н≥ц≥ативна група сп≥вроб≥тник≥в географ≥чного факультету обговорила потенц≥йн≥ напр€мки участ≥ у проЇктах програми ™— ≈размус+напр€м ≥м. ∆ана ћонне.

     Ѕ≥льше ≥нформац≥њ у презентац≥њ

>>>
2022-05-26 11:29:05
 руглий ст≥л з мером м≥ста –оманом  л≥чуком 

 

 

      25 травн€ 2022 року за ≥н≥ц≥ативи викладач≥в √анни ™рем≥њ та ¬алентини ѕ≥дг≥рноњ кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбувс€ круглий ст≥л з мером м≥ста –оманом  л≥чуком на тему: «—тратег≥€ розвитку ринку туристичного б≥знесу м≥ста „ерн≥вц≥». ћетою зустр≥ч≥ було обговоренн€ тенденц≥й розвитку туристичноњ галуз≥, ви€вленн€ ≥нновац≥йних метод≥в попул€ризац≥њ туристичних продукт≥в у воЇнний та п≥сл€воЇнний пер≥од, визначенн€ вагомост≥ п≥дготовки €к≥сних фах≥вц≥в ќѕѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ», «ћ≥жнародний туризм», дл€ розбудови та попул€ризац≥њ туристичного бренду рег≥ону.
       

>>>
2022-05-26 10:31:56
Ћ≈ ÷≤я ѕ–ќ–≈ “ќ–ј ”Ќ≤¬≈–—»“≈“” Ў“≈‘јЌј „≈Ћ ћј–≈ (ћ. —”„ј¬ј, –”ћ”Ќ≤я) Ў“≈‘јЌј ѕ”–»„ј 

 

 

 

       25 травн€ 2022 р. в≥дбулас€ гостьова лекц≥€ проректора ун≥верситету Ўтефана чел ћаре (м. —учава, –умун≥€), почесного доктора „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, професора Ўтефана ѕурича на тему «“ранскордонна сп≥впрац€ ”крањни та –умун≥њ в галуз≥ туризму» дл€ студент≥в 3-го курсу бакалаврського р≥вн€ ќѕ «ћ≥жнародний туризм» з дисципл≥ни «“ранскордонний туризм» та студент≥в маг≥стерського р≥вн€ ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» з дисципл≥ни «“ранскордонне рег≥ональне сп≥вроб≥тництво в туристичн≥й галуз≥».
     

>>>
2022-05-24 09:26:36
√ќ—“№ќ¬ј Ћ≈ ÷≤я ѕ–ќ‘≈—ќ–ј « –”ћ”Ќ≤ѓ! 

 

 

       25 травн€ 2022 р. в≥дбудетьс€ гостьова лекц≥€ проректора ун≥верситету Ўтефана чел ћаре (м. —учава, –умун≥€), почесного доктора „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, професора Ўтефана ѕурича на тему «“ранскордонна сп≥впрац€ ”крањни та –умун≥њ в галуз≥ туризму» дл€ студент≥в 3-го курсу бакалаврського р≥вн€ ќѕ «ћ≥жнародний туризм» з дисципл≥ни «“ранскордонний туризм» та студент≥в маг≥стерського р≥вн€ ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» з дисципл≥ни «“ранскордонне рег≥ональне сп≥вроб≥тництво в туристичн≥й галуз≥».
     ѕочаток о 14.40 за покликанн€м: https://meet.google.com/ity-qcmm-tqm?authuser=0&pli=1

>>>
2022-05-24 09:18:15
 руглий ст≥л Ђћузейна культурна спадщина ”крањни в умовах в≥йськового урб≥цидуї 

 

      

        20 травн€ в≥дбувс€ ¬сеукрањнський «круглий ст≥л» на тему «ћузейна культурна спадщина ”крањни в умовах в≥йськового урб≥циду», орган≥зований кафедрою соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та кафедрою крањнознавства ≥ туризму  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка.

        ƒо участ≥ в заход≥ долучилис€ понад 30 ос≥б – прац≥вники музењв, представники проф≥льних установ, громадських орган≥зац≥й, пров≥дн≥ туризмознавц≥ та студенти.

>>>
2022-05-23 15:32:51
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

      25 травн€ (середа) 2022 року о 15 45 на географ≥чному факультет≥ в ауд.53 в≥дбудетьс€ сем≥нар на тему: «≈размус + .¬икладанн€ й досл≥дженн€. ”часть ”крањни – напр€м ∆ан ћоне».
       «апрошуютьс€ вс≥ бажаюч≥.

       ƒопов≥дачка: координаторка Ївропейських проЇкт≥в, к.ю.н., доц. ќксана ÷укан

 

>>>
2022-05-23 09:28:38
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

     25 травн€ 2022 р. (середа) о 14 30 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету.

     ѕор€док денний:

     1. ѕро затвердженн€ зв≥ту зав≥дувача кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в проф. ёщенко ё.—. у зв’€зку з зак≥нченн€м терм≥ну д≥њ контракту.
     ƒопов≥дають: декан географ≥чного факультету доц. «а€чук ћ.ƒ., зав. кафедри проф. ёщенко ё.—.
     2. ѕро рекомендац≥ю кандидатур на предмет продовженн€ д≥њ трудовоњ угоди на наступний пер≥од.
     ƒопов≥даЇ: голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету, проф. —ухий ѕ.ќ.

     3. ѕро наукову роботу на географ≥чному факультет≥.

     ƒопов≥даЇ: заступник декана з науковоњ роботи та ≥нформац≥йноњ пол≥тики, доц. ’ол€вчук ƒ.≤.

     4. ѕро виховну роботу на географ≥чному факультет≥.
    ƒопов≥даЇ: «аступник декана з виховноњ, орган≥зац≥йноњ роботи та студентських питань, асист. Ѕрик —.ƒ.
     5. ѕро п≥дсумкову атестац≥ю на першому (бакалаврському) р≥вн≥ вищоњ осв≥ти.
     ƒопов≥даЇ: «аступник декана з навчально-методичноњ роботи та проЇктного менеджменту, доц. ѕас≥чник ћ.ƒ.
    6. ѕро рекомендац≥ю до друку монограф≥њ «‘ункц≥онуванн€ р≥чково-басейнових систем п≥д впливом природокористуванн€» (автори доц. явк≥н ¬.√., доц. ћельник ј.ј.) з грифом «–екомендовано ¬ченою радою „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича».
    ƒопов≥даЇ: голова  ом≥с≥њ з науковоњ, ≥нновац≥йноњ та м≥жнародноњ д≥€льност≥ – доц. Ѕучко ∆.≤.

7. –≥зне.

>>>
2022-05-19 09:48:36
ƒень вишиванки 

 

 

      

        олектив географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича традиц≥йно практично повним складом долучаЇтьс€ до ¬сесв≥тнього дн€ вишиванки.

>>>
2022-05-19 09:25:20
≤нформац≥йне пов≥домленн€ 

 

      

       20 травн€ 2022 р. о 12.00 з нагоди ћ≥жнародного дн€ музењв в≥дбудетьс€ ¬сеукрањнський круглий ст≥л на тему «ћузейна культурна спадщина ”крањни в умовах в≥йськового урб≥циду» за участ≥ прац≥вник≥в музењв, представник≥в проф≥льних установ, громадських орган≥зац≥й, пров≥дних фах≥вц≥в туризмознавства. 
     

>>>
2022-05-17 15:05:46
ћ≥жнародний тиждень ≈размус+ в «ах≥дному ун≥верситет≥ м. “≥м≥шоара 

 

       «аступниц€ декана з науковоњ роботи та ≥нформац≥йноњ пол≥тики ƒар≥€ ’ол€вчук з 9 по 13 травн€ вз€ла участь у 10-му м≥жнародному тижн≥ ≈размус+ в рамках академ≥чноњ моб≥льност≥ в партнерському «ах≥дному ”н≥верситет≥ м. “≥м≥шоара.

       ” межах м≥жнародного тижн€ в≥дв≥дано низку трен≥нг≥в спр€мованих на ≥нтернац≥онал≥зац≥ю ун≥верситет≥в та об’Їднавч≥ ≥н≥ц≥ативи в Ївропейському академ≥чному простор≥. ѕредставниками Ївропейських ун≥верситет≥в обговорено науков≥ виклики та можливост≥ майбутнього вищоњ осв≥ти в ™вроп≥, нову програму ≈размус зокрема. ƒар≥€ ’ол€вчук вз€ла участь в ≥нформац≥йних та консультац≥йних зустр≥чах з проректоркою з з≥ стратег≥њ ≥нтернац≥онал≥зац≥њ  атал≥ною јнкуцою та представниками факультету х≥м≥њ, б≥олог≥њ та географ≥њ. –озгл€нуто можливост≥ майбутньоњ сп≥впрац≥ в межах UNITA – асоц≥ац≥њ Ївропейських ун≥верситет≥в з фокусом на спри€нн≥ мовному розмањттю та розвитку с≥льських та транскордонних г≥рських район≥в.

>>>
2022-05-17 10:25:48
—тудентська наукова конференц≥€ 

 

     

       12 травн€ 2022 р. у зм≥шаному формат≥ в „ервон≥й зал≥ „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича в≥дбулось п≥дсумкове зас≥данн€ щор≥чноњ студентськоњ науковоњ конференц≥њ. «-пом≥ж 17 найкращих наукових допов≥дей – «“опокл≥мати —ереднього ѕридн≥стер’€ за записами цифрових метеокомплекс≥в» студентки “алабан ќльги (4 курс, ќѕ «√еограф≥€» спец≥альн≥сть «√еограф≥€»), науковий кер≥вник доцентка кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ ’ол€вчук ƒ.≤.

>>>
2022-05-17 10:04:39
ћолод≥ вчен≥ в д≥њ 

 

  

 

 

 

       ÷≥кава наука маЇ приносити рад≥сть д≥т€м. 14 травн€ молод≥ науковц≥ факультету долучились до благод≥йного проекту-св€та "ƒ≥ти-д≥т€м", орган≥зованого „ерн≥вецькою обласною в≥йськовою адм≥н≥страц≥Їю сп≥льно з музичним лейблом MOZGI Entertainment дл€ близько 1600 д≥тей-переселенц≥в та маленьких буковинц≥в. ћи презентували уже облюбован≥ д≥тьми експонати ѕриродничого музею та палеогеограф≥чноњ лаборатор≥њ, а маленьк≥ досл≥дники мали змогу у вс≥х сенсах доторкнутись до минулого нашоњ природи. ј уже зовс≥м скоро оч≥куйте в≥д нас захопливоњ науковоњ школи "я - географ", де кожен зможе себе в≥дчути експертом у р≥зних географ≥чних науках.

       ќрган≥затори: ѕоп’юк я.ј., Ўавранський ¬.‘., √одз≥нська ≤.Ћ., Ѕузинська ≤.¬.

>>>
2022-05-17 09:57:05
“радиц≥на зустр≥ч деканату з парламентар€ми географ≥чного факультету 

 

 

       12 травн€ 2022 року в≥дбулась зустр≥ч декана ћ.«а€чука з парламентар€ми географ≥чного факультету. ѕ≥д час зустр≥ч≥ обговорено питанн€:

 • особливостей осв≥тнього процесу п≥д час воЇнного стану;
 • дотриманн€ положень академ≥чноњ доброчесност≥ та антикорупц≥йного законодавства п≥д час зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ;
 • ≥ндексац≥њ стипенд≥й та участ≥ у конкурс≥ —типенд≥њ ≥мен≥ √ероњв Ќебесноњ —отн≥;
 • проходженн€ навчальних та виробничих практик;
 • п≥дсумковоњ атестац≥њ бакалавр≥в тощо.
>>>
2022-05-17 09:56:22
Soft skils 

 

 

       10 травн€ 2022 р. в рамках циклу веб≥нар≥в «Ўл€х до омр≥€ноњ профес≥њ» в≥дбулась лекц≥€ директора Ўколи журнал≥стики та комун≥кац≥њ ”Ќ” о. јндр≥€ Ўестака «ћед≥аграмотн≥сть €к базова компетенц≥€ осв≥т€нина». 

       ўодн€, щогодини та щохвилини ми опрацьовуЇмо безл≥ч р≥зноман≥тноњ ≥нформац≥њ.  ≥льк≥сть пов≥домлень зростаЇ щодн€. –ух ≥нформац≥йного потоку не спинити. Ќаше завданн€ - не потонути у щоденному вир≥. ƒл€ осв≥т€н ц≥ процеси важлив≥ ще й тим, що наш≥ здобувач≥ осв≥ти подекуди знають про сучасн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ б≥льше за своњх учител≥в. —аме тому мед≥аосв≥та осв≥т€нськоњ сп≥льноти надзвичайно важлива. ‘акультет математики та ≥нформатики „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, на чол≥ з отцем јндр≥Їм Ўестаком, п≥дготували дл€ викладач≥в, вчител≥в та здобувач≥в осв≥ти зм≥стовну та ц≥каву допов≥дь. ÷е надзвичайно важлива ≥нформац≥€, оск≥льки слухач≥ мали змогу навчитис€ правильно "споживати" ≥ обробл€ти ≥нформац≥ю - що виступаЇ одн≥Їю ≥з найважлив≥ших компетенц≥й вчител€.

       Ќа заход≥ були присутн≥ декан географ≥чного факультету ћ. «а€чук, асистентка кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, членкин€ групи забезпеченн€ ќѕ «—ередн€ осв≥та», “. ™мчук та здобувач≥  першого ≥ другого бакалаврського р≥вн€ вищоњ осв≥ти ќѕ «√еограф≥€» спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та» та «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

 

>>>
2022-05-11 17:35:32
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

       ѕроЇкт стратег≥њ розвитку кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, претендента на посаду зав≥дувача кафедри кандидата географ≥чних наук, доцента кафедри ƒарчука  ост€нтина ¬≥кторовича

 
>>>
2022-05-11 13:59:44
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя!        18 травн€ (середа) 2022 року о 14.00 в≥дбудутьс€ збори трудового колективу географ≥чного факультету в очному режим≥.

       ѕор€док денний

       1. ќбговоренн€ кандидатури к.геогр.н., асистента ƒарчука  .¬. на посаду зав≥дувача кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми
       2. –≥зне

>>>
2022-05-06 12:44:27
¬≥дкрите зас≥данн€ презид≥њ „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”крањнського географ≥чного товариства 

 

    

 

       3 травн€ 2022 року о 13.00 год в зм≥шаному формат≥ в≥дбулос€ в≥дкрите зас≥данн€ презид≥њ „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”крањнського географ≥чного товариства з пор€дком денним:
       1. ѕро включенн€ до складу ”крањнського географ≥чного товариства („ерн≥вецький в≥дд≥л).
       2. –≥зне.
       « прив≥тальним словом виступили ¬’€чеслав ќЋ≈ў≈Ќ ќ в.о. ѕрезидента ”√“ та ћирослав «јя„” , голова „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”√“.

>>>
2022-05-04 11:50:32
Ѕ≤Ќј–Ќј Ћ≈ ÷≤я «ј ”„ј—“≤ —“≈… ’ќЋƒ≈–≤¬ Ќј “≈ћ” Ђ≈ ќ“”–»—“»„Ќ≤ ќЅТ™ “» «јѕќ¬≤ƒЌ»’ “≈–»“ќ–≤… ¬ ”ћќ¬ј’ ¬≤…Ќ»ї  

 

      

       2 травн€ 2022 р. в≥дбулас€ б≥нарна лекц≥€ на тему «≈котуристичн≥ об’Їкти запов≥дних територ≥й в умовах в≥йни» дл€ студент≥в 3 курсу ќѕ «ћ≥жнародний туризм» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з дисципл≥ни «≈колог≥чний та агротуризм» (д.геогр.н., доц. Ѕучко∆.≤.) та студент≥в 3 курсу ќѕ «≈колог≥€» „орноморського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ѕетра ћогили з дисципл≥ни ««апов≥дна справа» (к.геогр.н., доц. ѕатрушеваЋ.≤.).

>>>
2022-05-03 08:51:45
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

      3 травн€ (в≥второк) о 13.00 год в≥дбудетьс€ в≥дкрите зас≥данн€ презид≥њ „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”крањнського географ≥чного товариства (формат зм≥шаний 4 корпус „Ќ”, ауд.24., https://meet.google.com/mby-rkvy-ita).

      ѕор€док денний:

      1. ѕро включенн€ до складу ”крањнського географ≥чного товариства („ерн≥вецький в≥дд≥л).
      2. –≥зне.

      « повагою, голова „ерн≥вецького в≥дд≥лу ”√“ доц. «а€чук ћ.ƒ.

 

>>>
2022-05-02 13:52:56
«устр≥ч з представницею Ќаукового парку "Ќаука ≥ безпека" 

 

      

       29 кв≥тн€ 2022 р. в≥дбулась ≥нформац≥йна зустр≥ч здобувач≥в та викладач≥в географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ≥з нац≥ональною координаторкою Ївропейських проект≥в, директоркою з м≥жнародного сп≥вроб≥тництва та розвитку Ќаукового парку "Ќаука ≥ безпека" кандидаткою юридичних наук, доценткою ќксаною ÷укан. Ќа зустр≥ч≥ здобувач≥ ознайомились з перевагами ≥нтернац≥онал≥зац≥њ осв≥тнього процесу та прикладами академ≥чноњ моб≥льност≥ в ”крањн≥. ќксана ÷укан розпов≥ла про низку Ївропейських можливостей дл€ академ≥чноњ моб≥льност≥ та ≥нструмент≥в дл€ њх дос€гненн€.

       Ѕ≥льше корисних матер≥ал≥в в презентац≥њ

>>>
2022-05-02 08:11:51
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

       

       2 травн€ 2022 р. о 14.40 в≥дбудетьс€ б≥нарна лекц≥€ на тему «≈котуристичн≥ об’Їкти запов≥дних територ≥й в умовах в≥йни» дл€ студент≥в 3 курсу ќѕ «ћ≥жнародний туризм» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з дисципл≥ни «≈колог≥чний та агротуризм» (д.геогр.н., доц. Ѕучко ∆.≤.) та студент≥в 3 курсу ќѕ «≈колог≥€» „орноморського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ѕетра ћогили з дисципл≥ни ««апов≥дна справа» (к.геогр.н., доц. ѕатрушева Ћ.≤.). 

       «апрошен≥ сп≥кери:

       —трат≥й ¬≥тал≥й ≤ванович, директор Ќѕѕ «¬ижницький»;

       јртамонов ¬ладислав јльбертович, директор Ќѕѕ «Ѕузький √ард»;

       ƒрабинюк √алина ¬€чеслав≥вна, директор природного запов≥дника «™ланецький степ».

ѕриЇднатис€ за посиланн€м

https://meet.google.com/hpr-ykes-bny?authuser=0

>>>
2022-04-29 12:46:57
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

29 кв≥тн€ 2022 року о 11год 30 хв.
в≥дбудетьс€ в≥дкрита лекц≥€
д.геогр.н. доц. зав≥дувача кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики
 остащука ≤ван ≤вановича
з курсу "–ел≥г≥йний прост≥р ”крањни" на тему "ѕротестантський конфес≥йний прост≥р ”крањни"
дл€ здобувач≥≥в вищоњ осв≥ти 512 гр. ќѕ "–ег≥ональний розвиток ≥ прострове плануванн€" другого (маг≥стерського) р≥вн€
«ан€тт€ у дистанц≥йному формат≥ на платформ≥ google meet. за покликанн€м
https://meet.google.com/ipk-rzts-bus

>>>
2022-04-28 10:17:16
ѕробний Ќћ“ дл€ вступник≥в  

 

 

 ожен аб≥тур≥Їнт-2022, €кий маЇ нам≥р вступити до закладу вищоњ осв≥ти, тепер може скласти оф≥ц≥йний пробний нац≥ональний мультипредметний тест (Ќћ“). Ќараз≥ доступно 3 вар≥анти тесту дл€ складанн€.

ЌагадаЇмо, цьогор≥ч через розпочату –ос≥Їю в≥йну в ”крањн≥ випускники шк≥л зам≥сть «Ќќ та вступних ≥спит≥в будуть онлайн складати мультипредметний ≥спит дл€ вступу до вищих навчальних заклад≥в. ¬≥н триватиме 90 хвилин и складатиметьс€ з питань по трьох предметах: украњнськоњ мови, математики та ≥стор≥њ ”крањни.

ўоб випробувати власн≥ сили, €к кожного року дозвол€лос€ завд€ки орган≥зац≥њ пробного «Ќќ, в телеграм-канал≥ «¬—“”ѕ ≤Ќ‘ќ» (https://t.me/vstupinfoUA) опубл≥кували демонстрац≥йн≥ вар≥анти, складанн€ €ких Ї повноц≥нним в≥дтворенн€м Ќћ“.

¬с≥ вар≥анти доступн≥ на сайт≥ приймальноњ ком≥с≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича – детальн≥ше за посиланн€м.

>>>
2022-04-26 16:03:27
ѕ≥дсумкове обговоренн€ осв≥тньо-науковоњ програми "√еограф≥€" 

 

 

       26 кв≥тн€ в≥дбулось п≥дсумкове обговоренн€ осв≥тньо-науковоњ програми «√еограф≥€» третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ вищоњ осв≥ти. √арант осв≥тньо-науковоњ програми професор ¬алер≥й ѕетрович –уденко ознайомив учасник≥в зустр≥ч≥ з пропозиц≥€ми та рекомендац≥€ми зм≥н до осв≥тньо-науковоњ програми, €к≥ над≥йшли упродовж пер≥оду перегл€ду в≥д внутр≥шн≥х та зовн≥шн≥х стейкхолдер≥в. ¬ обговоренн≥ вз€ли участь члени робочоњ групи, науково- педагог≥чн≥ прац≥вники географ≥чного факультету, здобувач≥ третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€. ƒо обговоренн€ долучилась професорка  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “. Ўевченка ќльга ќлександр≥вна Ћюб≥цева.

       ѕор≥вн€льна таблиц€ складу проектноњ групи

>>>
2022-04-22 16:33:05
« ¬еликоднем! 

 

>>>
2022-04-22 11:32:50
ќголошенн€! 

 

      27 кв≥тн€ (середа) о 12 00 (у зм≥шаному формат≥) в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету.
ѕор€док денний:
1. ѕро затвердженн€ зв≥ту зав≥дувача кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми проф. —ухого ѕ.ќ. у зв’€зку з зак≥нченн€м терм≥ну д≥њ контракту (допов≥дають: декан географ≥чного факультету доц. «а€чук ћ.ƒ., зав. кафедри проф. —ухий ѕ.ќ.);
2. ѕро рекомендац≥ю кандидатур на предмет продовженн€ д≥њ трудовоњ угоди на наступний пер≥од (допов≥даЇ: голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету проф. —ухий ѕ.ќ.);
3. ѕро рекомендац≥њ та зауваженн€ Ќац≥онального агентства ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти за результатами акредитац≥њ ќѕ «√≥дрометеоролог≥€» спец≥альност≥ 103 Ќауки про «емлю та ќѕ «√еограф≥€» спец≥альност≥ 014 «—ередн€ осв≥та» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ≥ заходи щодо њх виконанн€ (допов≥дають гаранти ќѕ доц. ѕас≥чник ћ.ƒ. та доц. „убрей ќ.—.);
4. ѕро внесенн€ зм≥н до осв≥тньо-науковоњ програми ID38610 «√еограф≥€» спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€» третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ вищоњ осв≥ти (допов≥даЇ: гарант ќѕ проф. –уденко ¬.ѕ.);
5. ѕро внесенн€ зм≥н до осв≥тньо-профес≥йноњ програми ID2459 «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» спец≥альност≥ 073 «ћенеджмент» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти (допов≥даЇ: гарант ќѕ доц. ѕ≥дг≥рна ¬.Ќ.);
6. ѕро внесенн€ зм≥н до осв≥тньо-профес≥йноњ програми ID2926 «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» спец≥альност≥ 073 «ћенеджмент» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти (допов≥даЇ: гарант ќѕ доц. Ѕучко ∆.≤.);
7. –≥зне.

>>>
2022-04-21 17:19:33
ѕольовий сем≥нар дл€ асп≥рант≥в 

 

       14 кв≥тн€ у рамках курсу "√еоморфолог≥€ карстових областей" дл€ здобувач≥в третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ в≥дбувс€ польовий сем≥нар на тему «ѕ≥дземн≥ форми карсту». ѕрофесор Ѕогдан –≥душ подискутував з≥ здобувачами про процеси ≥ умови формуванн€ п≥дземного карсту на приклад≥ геолог≥чноњ пам’€тки загальнодержавного значенн€ «ѕечера Ѕуковинка». ” польовому сем≥нар≥ вз€ла участь доктор геолог≥чних наук, науковий сп≥вроб≥тник ЌЌ” "≤нститут геолог≥њ"  Ќ” ≥м.“.Ўевченка  сен≥€ Ѕондар. ¬она продемонструвала здобувачам техн≥ку в≥дбору зразк≥в дл€ палеомагн≥тного досл≥дженн€ четвертинних печерних в≥дклад≥в. ƒо польового сем≥нару також долучилась заступниц€ декана географ≥чного факультету з науковоњ роботи та науковий кер≥вник одного з≥ здобувач≥в ƒар≥€ ’ол€вчук. ƒар≥€ ≤ван≥вна засв≥дчила важлив≥сть проведенн€ польових форм практичного навчанн€ дл€ сп≥льного пошуку в≥дпов≥дей на досл≥дницьк≥ питанн€ та генеруванн€ ≥дей дл€ подальших наукових досл≥джень.

>>>
2022-04-21 16:17:08
¬≥дбулась традиц≥йна щор≥чна студентська наукова конференц≥€  

 

 

       19-20 кв≥тн€ 2022 року на географ≥чному факультет≥ традиц≥йно в≥дбулась щор≥чна студентська наукова конференц≥€. Ќезважаючи на складн≥ умови воЇнного стану, понад 80 здобувач≥в нашого факультету мали змогу под≥литись науковими здобутками. «аслухано широке розмањтт€ допов≥дей з ус≥х напр€м≥в географ≥чних досл≥джень, €к≥ охоплюють не лише терени ”крањни, але й стосуютьс€ досл≥дженн€ Ївропейського та св≥тового досв≥ду розв’€занн€ актуальних проблем географ≥чноњ науки. ƒопов≥д≥ заслухан≥ у шести п≥дсекц≥€х, де здобувач≥ ус≥х спец≥альностей мали змогу апробувати своњ навики та продемонструвати результати своњх наукових досл≥джень.

>>>
2022-04-20 14:31:12
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

       29 кв≥тн€ 2022 р. (в п’€тницю) о 9:50 дл€ студент≥в I - ≤≤≤ курс≥в та викладач≥в Ќавчально-наукового ≥нституту б≥олог≥њ, х≥м≥њ та б≥оресурс≥в та географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбудетьс€ онлайн-зустр≥ч ≥з нац≥ональною координаторкою Ївропейських проект≥в, директоркою з м≥жнародного сп≥вроб≥тництва та розвитку Ќаукового парку "Ќаука ≥ безпека" кандидаткою юридичних наук, доценткою ќксаною ÷укан.
       “ема зустр≥ч≥: ™вропейськ≥ можливост≥ дл€ академ≥чноњ моб≥льност≥.
       ћета проведенн€ заходу - ознайомленн€ здобувач≥в з перевагами ≥нтернац≥онал≥зац≥њ осв≥тнього
процесу та прикладами академ≥чноњ моб≥льност≥ в ”крањн≥.
       Ќа зустр≥ч запрошуютьс€ також вс≥ бажаюч≥ студенти та викладач≥. «устр≥ч в≥дбудетьс€ на платформ≥ Google-Meet за посиланн€м: https://meet.google.com/idh-shgc-maa?pli=1&authuser=1

>>>
2022-04-19 15:22:36
”вага! ѕерегл€д зм≥н до ќЌѕ Ђ√еограф≥€ї  

 

       ” зв’€зку з введенн€м в≥йськового стану з 24 лютого на п≥дстав≥ наказу є 64/2022 «ѕро введенн€ воЇнного стану в ”крањн≥» терм≥н перегл€ду осв≥тньо-науковоњ програми «√еограф≥€» третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ вищоњ осв≥ти продовжено. ѕ≥дсумкове обговоренн€ попередньо заплановано на 26 кв≥тн€ 2022 року.
      ѕропозиц≥њ надсилати до 26 кв≥тн€ 2022 року на адресу гаранта: v.rudenkoiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua або м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, кафедра економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, –уденку ¬алер≥ю ѕетровичу (гаранту ќЌѕ «√еограф≥€» третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ вищоњ осв≥ти).

       “аблиц€ пропозиц≥й та результати внесених зм≥н

>>>
2022-04-19 09:26:31
¬еб≥нар дл€ вступник≥в 2022: як писати мотивац≥йний лист 

 

 

>>>
2022-04-15 14:05:56
–ейтинговий список студент≥в ун≥веристету 

 

      «г≥дно з «ѕоложенн€м про рейтинг студент≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича», затвердженого р≥шенн€м ¬ченоњ ради ун≥верситету (протокол є 3 в≥д 28.03.2016 р.), на кожному курс≥ визначено 25 найкращих студент≥в в≥дпов≥дно до њх здобутк≥в у навчальн≥й, науков≥й, культурно-мистецьк≥й, спортивн≥й ≥ громадськ≥й робот≥ (з 1 вересн€ 2021 року).

 

>>>
2022-04-13 14:25:17
ќб'Їднан≥ географ≥Їю. ™дн≥сть заради перемоги, Їдн≥сть заради в≥дбудови ≥ розвитку, Їдн≥сть заради майбутнього!  

 

    

      12 кв≥тн€ 2022 р. в рамках сп≥впрац≥  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка та „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбулась публ≥чна лекц≥€ зав≥дувача кафедри економ≥чноњ та соц≥альноњ географ≥њ, д.геогр.н., професора  ост€нтина ћезенцева на тему «¬≥йськовий урб≥цид та п≥сл€воЇнне в≥дновленн€ м≥ст».

       ” публ≥чн≥й лекц≥њ вз€ли участь понад 100 ос≥б (здобувач≥ вищоњ осв≥ти, науковц≥ та науково-педагог≥чн≥ прац≥вники).

 

>>>
2022-04-13 09:05:00
¬≥дкрите б≥нарне зан€тт€ з курсу Ђ—пецкурс з проблем викладанн€ географ≥њ в школ≥ї 

 

      

6 кв≥тн€ 2022 року в≥дбулос€ в≥дкрите б≥нарне зан€тт€ з курсу «—пецкурс з проблем викладанн€ географ≥њ в школ≥» дл€ студент≥в 4 курсу спец≥альност≥ 014 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€).

“ема лекц≥њ «ћодельн≥ навчальн≥ програми з природничих наук у €ких реал≥зуютьс€ концептуальн≥ засади нового ƒержавного стандарту базовоњ середньоњ осв≥ти».

Ћектори:

’одан √алина ƒмитр≥вна– к.геогр.н., асистент кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ;

“≥м≥ш –од≥ка як≥вл≥вна– консультант  ” «ћ≥ський центр профес≥йного розвитку педагог≥чних прац≥вник≥в» „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради, тренер п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в ««—ќ природничоњ осв≥тньоњ галуз≥ за програмою «–еал≥зац≥€ ƒержавного стандарту базовоњ середньоњ осв≥ти на засадах  онцепц≥њ «Ќова украњнська школа».

Ќа лекц≥њ були присутн≥ викладач≥ та сп≥вроб≥тники кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ: „ернега ѕ.≤.,  ирилюк —.ћ., ’ол€вчук ƒ.≤., ƒобинда ≤.ѕ., ѕопюк я.ј., —амашко ј.‘.,  улик ћ.≤., а також студенти-маг≥стри 5 курсу спец≥альност≥ 014 – —ередн€ осв≥та (√еограф≥€).

>>>
2022-04-12 14:18:45
ўир≥ сп≥вчутт€! 

 

  

     √еограф≥чний факультет висловлюЇ щире сп≥вчутт€ зав≥дувачу кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту професору –”ƒ≈Ќ ” ¬алер≥ю ѕетровичу, ус≥м р≥дним та близьким з приводу втрати дорогоњ людини  ќ—“»Ў»Ќј —тепана —тепановича.

     Ќа 91-му роц≥ житт€, в≥д≥йшов у в≥чн≥сть ѕочесний професор, академ≥к јЌ вищоњ школи ”крањни, заслужений д≥€ч науки ≥ техн≥ки ”крањни, колишн≥й ректор „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича (1987-2001 рр.) —тепан —тепанович  ќ—“»Ў»Ќ.

     —тепан —тепанович прожив €скраве житт€, завжди мав активну украњноцентричну позиц≥ю, його вир≥зн€ли глибока люд€н≥сть, справжн€ ≥нтел≥гентн≥сть, високий профес≥онал≥зм, життЇлюбн≥сть та оптим≥зм. —в≥тла пам'€ть про нього назавжди залишитьс€ у наших серц€х.

     ¬≥чна пам'€ть!

>>>
2022-04-11 17:14:40
ќголошенн€! 

 

ѕ≥дключитис€ до заходу можна за покликанн€м: https://us02web.zoom.us/j/81924229011?pwd=VStpbEZvUWh0d2tGUXpSMGVtM053UT09 ≤дентиф≥катор под≥њ: 819 2422 9011 ѕароль: Regenerate

>>>
2022-04-11 12:10:12
ќголошенн€! 

 

       8 кв≥тн€ в≥дбулас€ ≥нформац≥йна зустр≥ч щодо вибору тем курсових здобувачами 2 курсу спец≥альностей 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€), 106 √еограф≥€. ѕредставники деканату та зав≥дувач≥ випускових кафедр - кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ, кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту та кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики - ознайомили здобувач≥в з процедурою в≥льного вибору тем курсових роб≥т та презентували науков≥ напр€мки роботи кафедр.  ожна кафедра запропонувала ор≥Їнтовний перел≥к тем курсових, за €кими зд≥йснювавс€ виб≥р. –езультати вибору в≥дображен≥ в таблиц≥

 

>>>
2022-04-08 12:31:47
—п≥льний м≥жнародний онлайн сем≥нар "ѕольсько-украњнське стратег≥чне партнерство €к нова геопол≥тична реальн≥сть" 

 

    

       ” складн≥ часи сьогоденн€ мали щасливу нагоду дискутувати у рамках сп≥льного м≥жнародного онлайнового сем≥нару «ѕольсько-”крањнське стратег≥чне партнерство €к нова геопол≥тична реальн≥сть» . «авд€ки сп≥впрац≥ дес€тк≥в науковц≥в, сем≥нар став майданчиком фахового сп≥лкуванн€ та атмосферноњ дискус≥њ навколо геопол≥тичноњ рол≥, рис та напр€мк≥в польсько-украњнського партнерства в контекст≥ ключового питанн€ пор€дку денного —в≥ту - дол≥ ”крањни та украњнсько нац≥њ. ўира под€ка ≥н≥ц≥аторам проведенн€ цього неперес≥чного наукового з≥бранн€ - Geo Tnpu та ÷ентр Ївро≥нтеграц≥йних студ≥й та комун≥кац≥й “ерноп≥льського нац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ¬олодимира √натюка (”крањна) ‘акультет сусп≥льних наук, ≤нститут соц≥ально-економ≥чноњ географ≥њ,  афедра рег≥онального розвитку та Ќаукове студентське товариство зац≥кавленн€ ”крањною √данського ун≥верситету (–еспубл≥ка ѕольща). ¬певнен≥, що ц€ под≥€ - маленький крок до ѕеремоги, бо разом, коли кожен на своЇму м≥сц≥ ≥ фахово виконуЇ свою роботу, ми - сила!

>>>
2022-04-06 10:25:21
ѕ≥дсумкове обговоренн€ осв≥тн≥х програм 

 

     5 кв≥тн€ 2022 року в≥дбулос€ п≥дсумкове обговоренн€ осв≥тн≥х програм першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» та другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

    ¬ обговоренн≥ вз€ли участь: гаранти та члени робочоњ групи осв≥тньоњ програми, стейкхолдери ( расовська ќлена ёр≥њвна к.геогр.н., кер≥вниц€ туристичноњ ф≥рми «√р≥нв≥ч-тур», Ѕрижак ѕетро ћихайлович– кер≥вник в≥дд≥лу супроводу реформ та аудиту м≥сцевих програм „ерн≥вецькоњ обласноњ ради,  —авчук јнастас≥€ ≤ван≥вна – кер≥вниц€ туристичноњ агенц≥њ «ћаленька ѕодорож»,  Ћелюк ќксана ¬асил≥вна – кер≥вниц€ «јсоц≥ац≥њ прац≥вник≥в туристичного супроводу Ѕуковини», ѕопович ≤рина ¬асил≥вна – головний спец≥ал≥ст в≥дд≥лу туризму управл≥нн€ м≥сцевого самовр€дуванн€ та розвитку туризму департаменту рег≥онального розвитку ќ¬ј), представники академ≥чноњ сп≥льноти та студенти – здобувач≥ вищоњ осв≥ти ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

>>>
2022-04-04 15:55:32
ћ≥сцев≥ г≥ди провод€ть екскурс≥њ дл€ переселенц≥в ≥ збирають грош≥ дл€ «—” 

 

   „лени "јсоц≥ац≥њ прац≥вник≥в туристичного супроводу Ѕуковини", серед €ких Ї викладач≥ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича —тепан Ѕрик, √алина  руль та ћар≥€ ѕаламарюк, запропонували вимушеним переселенц€м ≥ вс≥м бажаючим долучитис€ до коротких огл€дових екскурс≥й „ерн≥вц€ми, щоб краще п≥знати та зрозум≥ти наше чар≥вне м≥сто, а заразом ≥ допомогти украњнськ≥й арм≥њ здолати ворога: м≥н≥мум 50% ус≥х з≥браних кошт≥в одразу ж спр€мовуютьс€ на допомогу «—”. ≈кскурс≥њ провод€тьс€ по четвергах, п’€тниц€х, суботах та нед≥л€х.  ожного разу екскурс≥ю проводить ≥нший екскурсовод з асоц≥ац≥њ. ”часть в екскурс≥њ - за посильну плату на власний розсуд (хто ск≥льки може).

 

>>>
2022-04-04 10:58:46
ѕанельна дискус≥€ Ђ√еостратег≥€ ”крањни у ’’≤ стол≥тт≥ї у рамках глобальноњ ≥н≥ц≥ативи ЂGeonightї 

 

 

    ”с€ географ≥чна сп≥льнота ”крањни та св≥тов≥ л≥дери ћ≥жнародного географ≥чного союзу долучилис€ сьогодн≥, 1 кв≥тн€ 2022 року, до панельноњ дискус≥њ «√еостратег≥€ ”крањни у ’’≤ стол≥тт≥» у рамках глобальноњ ≥н≥ц≥ативи «Geonight»

>>>
2022-03-30 15:00:54
Ќа географ≥чному факультет≥ проведено зан€тт€ дл€ асп≥рант≥в сп≥льно ≥з викладачем ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету 

 

        30 березн€ 2022 р. о 13:00 - 14:20 год. з дисципл≥ни "ћетодолог≥€ та орган≥зац≥€ науковоњ роботи в економ≥чн≥й, соц≥альн≥й та ф≥зичн≥й географ≥њ" дл€ асп≥рант≥в ≤ курсу за спец≥альн≥стю 106 "√еограф≥€" на зан€тт€ у дистанц≥йному формат≥, €ке проводив д.геогр.н., проф. –уденко ¬.ѕ., була запрошена д.геогр.н., доцент кафедри соц≥ально-економ≥чноњ географ≥њ та рег≥онознавства ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ¬.Ќ.  араз≥на  .ё. —ег≥да, що висв≥тлила питанн€ презентац≥њ результат≥в наукових досл≥джень: можливост≥ та складнощ≥ публ≥кац≥йноњ активност≥.  .ё. —ег≥да охарактеризувала основн≥ етапи п≥дготовки науковоњ статт≥, пошук виданн€ дл€ публ≥кац≥й, правила публ≥кац≥й у м≥жнародних виданн€х; розкрила типи публ≥кац≥й, пон€тт€ про IMPACT-фактор, Ќ-≥ндекс, SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR); надала корисн≥ посиланн€ дл€ пошуку наукових журнал≥в.

       –екомендац≥њ  .ё. —ег≥ди з великим зац≥кавленн€м були сприйн€т≥ асп≥рантами географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича. “ворча пл≥дна сп≥впрац€ м≥ж асп≥рантами та викладачами „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича та ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ¬.Ќ.  араз≥на буде продовжена ≥ надал≥.

>>>
2022-03-24 14:56:01
Ћекц≥€ дл€ студент≥в спец≥альност≥ Ђ“уризмї професора  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “. Ўевченка ќльги ќлександр≥вни Ћюб≥цевоњ 

 

    

       22 березн€ 2022 р. на географ≥чному факультет≥ в≥дбулас€ неперес≥чна под≥€. Ќа запрошенн€ декана ћ. ƒ. «а€чука та зав≥дувачки кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ ∆. ≤. Ѕучко охоче в≥дгукнулас€ ќльга ќлександр≥вна Ћюб≥цева, €ка нин≥ перебуваЇ в „ерн≥вц€х. Ћюб≥цева ќ.ќ. - доктор географ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри крањнознавства ≥ туризму  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка – провела лекц≥ю на тему «√еограф≥€ туризму: концептуальн≥ положенн€» з дисципл≥ни «√еограф≥€ туризму» дл€ студент≥в 4 курсу ќѕ «ћ≥жнародний туризм» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

    

 

  

 

>>>
2022-03-21 13:50:26
ќголошенн€! 

 

       

       22 березн€ 2022 р. о 14.40 в≥дбудетьс€ лекц≥€ на тему «√еограф≥€ туризму: концептуальн≥ положенн€» з дисципл≥ни «√еограф≥€ туризму» дл€ студент≥в 4 курсу ќѕ «ћ≥жнародний туризм» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

        «апрошений лектор – ќльга ќлександр≥вна Ћюб≥цева, доктор географ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри крањнознавства ≥ туризму  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка.

        «апрошуЇмо приЇднатис€ ус≥х охочих.

         https://meet.google.com/kvh-byib-kps?authuser=0

         ѕриЇднатис€ телефоном

‪         (US) +1 717-769-5402, PIN-код: ‪560 835 467#

>>>
2022-03-21 08:11:24
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

23 березн€ (середа) о 14.30 (у очному формат≥) в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету

ѕор€док денний:

 1. ѕро реорган≥зац≥ю кафедр географ≥чного факультету (ƒопов≥даЇ: декан «а€чук ћ.);
 2. ѕро затвердженн€ робочих навчальних план≥в на 2022/2023 н.р. (ƒопов≥даЇ: заст. декана ѕас≥чник ћ.);
 3. ѕро п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ науково-педагог≥чних прац≥вник≥в географ≥чного факультету (ƒопов≥дають:зав≥дувач≥ кафедр –≥душ Ѕ., –уденко ¬.,  остащук ≤., —ухий ѕ., ёщенко ё.,  ороль ќ., Ѕучко ∆.);
 4. ѕро орган≥зац≥ю осв≥тнього процесу на заочн≥й форм≥ навчанн€ (ƒопов≥даЇ:заст. декана ѕас≥чник ћ.);
 5. –≥зне

 

>>>
2022-03-15 12:38:04
”вага! ѕерегл€д зм≥н до ќѕ Ђћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њї 

 

       ” зв’€зку з введенн€м в≥йськового стану з 24 лютого на п≥дстав≥ наказу є 64/2022 «ѕро введенн€ воЇнного стану в ”крањн≥» терм≥н перегл€ду осв≥тн≥х програм "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" (ID 2459) першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти та ќѕ "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" (ID2926) другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 073 "ћенеджмент" продовжено ≥ заплановано на 24 березн€ 2022 року.

       ѕропозиц≥њ надсилати до 22 березн€ 2022 року на адреси гарант≥в:

v.n.pidgirnaiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua або м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, кафедра економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, ѕ≥дг≥рн≥й ¬алентин≥ Ќикифор≥вн≥ (гарант ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ) першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти).

zh.buchkoiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua або м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, кафедра соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, Ѕучко ∆анн≥ ≤ван≥вн≥ (гарант ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ) другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти).

“аблиц€ пропозиц≥й та результати внесених зм≥н до осв≥тньоњ програми "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти

“аблиц€ пропозиц≥й та результати внесених зм≥н до осв≥тньоњ програми "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти


>>>
2022-03-14 09:40:33
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

16 березн€ 2022 р. (середа) о 14.30 (у зм≥шаному формат≥) в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету.

ѕор€док денний:

 1. ѕро рекомендац≥ю кандидатур доц. ’ол€вчук ƒ.≤. та доц. ƒарчука  .¬. на предмет продовженн€ терм≥ну д≥њ трудовоњ угоди на наступний терм≥н.

ƒопов≥даЇ: голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету д.геогр.н, проф. —ухий ѕ.ќ.

 1. ѕро рекомендац≥ю кандидатури к.геогр.н. ƒарчука  .¬. щодо присвоЇнн€ вченого званн€ доцента по кафедр≥ геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми.

ƒопов≥даЇ: голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету д.геогр.н, проф. —ухий ѕ.ќ.

 1. ѕро матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ факультету.

ƒопов≥даЇ: декан географ≥чного факультету д.геогр.н, доц. «а€чук ћ.ƒ.

 1. ѕро затвердженн€ ѕрограм вступних випробувань дл€ здобутт€ першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн≥в вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥дають:заступникдекана географ≥чного факультету к.геогр.н., доц. ѕас≥чник ћ.ƒ., гаранти ќѕ, зав≥дувач≥ кафедр.

 1. ѕро затвердженн€ документац≥њ з проведенн€ п≥дсумковоњ атестац≥њ здобувач≥в вищоњ осв≥ти першого (бакалаврського) р≥вн€.

ƒопов≥дають:зав≥дувач≥ кафедр - проф. –≥душ Ѕ.“., проф. –уденко ¬.¬., доц.  остащук ≤.≤., проф. —ухий ѕ.ќ., проф. ёщенко ё.—., доц.  ороль ќ.ƒ., доц. Ѕучко ∆.≤.

 1. ѕро внесенн€ зм≥н до осв≥тн≥х програм:

6.1. ќѕ «√еодез≥€ та землеустр≥й» дл€ здобувач≥в першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 193 «√еодез≥€ та землеустр≥й» (допов≥даЇ гарант ќѕ «√еодез≥€ та землеустр≥й» проф. —ухий ѕ.ќ.);

6.2. ќѕ «√≥дрометеоролог≥€» дл€ здобувач≥в першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю» (допов≥даЇ гарант ќѕ «√≥дрометеоролог≥€» доц. ѕас≥чник ћ.ƒ.).

6.3. ќѕ «√еограф≥€» дл€ здобувач≥в другого (маг≥стерсьткого) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 014 «—ередн€ осв≥та» (допов≥даЇ гарант ќѕ «√еограф≥€» проф. –≥душ Ѕ.“.).

 1. ѕро рекомендац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти про переведенн€ на ≥ндив≥дуальну форму навчанн€.

ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедр - проф. –≥душ Ѕ.“., проф. –уденко ¬.¬., доц.  остащук ≤.≤., проф. —ухий ѕ.ќ., проф. ёщенко ё.—., доц.  ороль ќ.ƒ., доц. Ѕучко ∆.≤.

 1. ѕро рекомендац≥ю до друку навчального пос≥бника «√еодез≥€ : тестов≥ завданн€» доц. Ѕ≥локриницького —.ћ.

ƒопов≥даЇ: голова методичноњ ком≥с≥њ при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету д.геогр.н., доц.  остащук ≤.≤.

 1. –≥зне.

 

>>>
2022-03-11 10:28:31
«устр≥ч декана з парламентар€ми геофаку 

 

      10 березн€ 2022 р. о 16:00 год. в≥дбулась чергова зустр≥ч декана ћ.ƒ. «а€чука з парламентар€ми географ≥чного факультету. ќбговорено особливост≥ орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу на географ≥чному факультет≥ (з 14 березн€); питанн€ переведенн€ на ≥ндив≥дуальний граф≥к студент≥в-волонтер≥в; орган≥зац≥њ допомоги студентам з ≥нших областей, б≥женц€м ≥ захисникам ”крањни та ≥нше.

>>>
2022-03-10 13:42:46
”вага! 

 

–озклад зан€ть дл€ дистанц≥йного навчанн€ (10.03.2022р.)

>>>
2022-03-01 09:35:48
”вага! 
>>>
2022-02-23 09:56:34
ѕод€ка видавництву "–анок" 

 

  

 

       ўиро вд€чн≥ колективу видавництва "–анок" за подарован≥ п≥дручники, пос≥бники та робоч≥ зошити з географ≥њ, €к≥ будуть використан≥ в навчальному процес≥ майбутн≥х вчител≥в географ≥њ.

       « повагою, колектив географ≥чного факультету „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

>>>
2022-02-22 14:01:01
Ѕ≥нарна лекц≥€ з дисципл≥ни "–ег≥ональна економ≥ка" на тему "—тратег≥чне плануванн€ сталого ≥ збалансованого рег≥онального розвитку" дл€ студент≥в-менеджер≥в 1 року навчанн€ осв≥тн€ програма "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" 

 

 

 

 

      22 лютого 2022 р. у ауд.17 в≥дбулась б≥нарна лекц≥€ на вищеназвану тему зав≥дувача кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту проф. ¬.ѕ.–уденка та кер≥вника „ерн≥вецького рег≥онального управл≥нн€ ƒержавноњ спец≥ал≥зованоњ ф≥нансовоњ установи "ƒержавний фонд спри€нн€ молод≥жному житловому буд≥вництву" доц. —.ј.√рекова.

 

 

>>>
2022-02-21 11:10:21
ѕрактичне зан€тт€ у форм≥ трен≥нгу 

 


 

        17 лютого сертиф≥кованим тренером програми “√енеруй ≥дею. –озпочни св≥й б≥знес”, нац≥ональним тренером дл€ тренер≥в програми розвитку п≥дприЇмницьких навичок дл€ молод≥ програми “Biz up” в≥д ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ прац≥ Ћюдмилою Ўурковською було проведено практичне зан€тт€ у форм≥ трен≥нгу з дисципл≥ни «ќбл≥к ≥ аудит в туристичн≥й д≥€льност≥» (викладач - доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту ¬алентина ѕ≥дг≥рна) дл€ студент≥в 204 групи здобувач≥в першого (бакалаврського) р≥вн€, що навчаютьс€ за осв≥тньою програмою «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

>>>
2022-02-21 11:06:30
јнонс сем≥нару 

 

      ƒо ¬сесв≥тнього дн€ екскурсовода кафедра соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича запрошуЇ 22 лютого 2022 року о 14:00 вз€ти участь онлайн у м≥жвуз≥вському науковому сем≥нар≥ «ѕ≥двищенн€ €кост≥ п≥дготовки прац≥вник≥в туристичного супроводу: м≥с≥€ ун≥верситет≥в», орган≥зованому у рамках сп≥впрац≥ з кафедрою географ≥њ ”крањни ≥ туризму “ерноп≥льського нац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ¬олодимира √натюка.

ѕриЇднатис€ до зустр≥ч≥ за покликанн€м: 

https://meet.google.com/xjp-jrvu-dxh?authuser=0

Ќомери телефон≥в

(US)+1 267-797-3002

PIN-код: 394 189 340#

>>>
2022-02-18 10:52:02
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

ѕерегл€д ќѕ «√≥дрометеоролог≥€» першого (бакалаврського) р≥вн€ в≥дпов≥дно до зауважень ≥ рекомендац≥й ≈√ та √≈–

>>>
2022-02-16 16:32:45
ƒень Їднанн€ у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича 

 

   

 

    ¬икладач≥ та сп≥вроб≥тники географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича долучилис€ до патр≥отичного флешмобу, €кий провели на територ≥њ резиденц≥њ до ƒн€ Їднанн€.

    Ќа центральн≥й алењ колишньоњ –езиденц≥њ митрополит≥в Ѕуковини та ƒалмац≥њ з≥бралось кер≥вництво ун≥верситету, сп≥вроб≥тники та студенти, серед €ких були присутн≥ й представники географ≥чного факультету, €к≥ засп≥вали нац≥ональний √≥мн та прив≥тали ”крањну з≥ св€том.

    ¬≥део з флешмобу

>>>
2022-02-16 16:18:11
ќнлайн-зустр≥ч деканату з≥ студентами географ≥чного факультету 

 

    ” понед≥лок, 14.02.22р., в≥дбулась традиц≥йна онлайн-зустр≥ч деканату, в особ≥ декана географ≥чного факультету «а€чука ћирослава ƒмитровича та його заступник≥в, з парламентар€ми та представниками студентського самовр€дуванн€ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

     Ќа зустр≥ч≥ говорили про:
   • ќрган≥зац≥ю навчального процесу на географ≥чному факультет≥ „Ќ” ≥м.ё.‘едьковича в ≤≤ семестр≥ 21-22 н.р.;
   • Ћ≥кв≥дац≥ю студентами географ≥чного факультету заборгованост≥ по оплат≥ за навчанн€;
   • ѕроведенн€ ремонтних роб≥т в навчальному корпус≥ географ≥чного факультету загалом ≥ прим≥щен≥ студентського простору зокрема;
   • ѕроведенн€ зр≥з≥в залишкових знань по дисципл≥нам минулого семестру з низькою «€к≥стю знань»;
   • ћайбутн≥й виб≥р виб≥ркових дисципл≥н наступного року навчанн€;
   • ѕасивн≥сть окремих студент≥в у громадському, спортивному, культурному ≥ науковому житт≥ факультету минулого семестру ≥ шл€хи њњ подоланн€.

 

   

>>>
2022-02-16 15:42:23
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

       ƒо уваги здобувач≥в першого ≥ другого р≥вн≥в вищоњ осв≥ти, науково-педагог≥чних прац≥вник≥в, роботодавц≥в та ≥нших стейкхолдер≥в. ” зв’€зку ≥з надходженн€м пропозиц≥й зм≥н до ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» (ID 2459) першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти та ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» (ID2926) другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти розпочинаЇтьс€ процедура громадського обговоренн€. 

       ѕопереднЇ обговоренн€ зм≥н до ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн≥в вищоњ осв≥ти в≥дбудетьс€ 15 березн€ 2022 р.

       ѕерегл€д осв≥тн≥х програм «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» (ID 2459) першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти та ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» (ID2926) другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 073 «ћенеджмент».

 ѕропозиц≥њ надсилати до 12 березн€ 2022 року на адресу: 

       v.n.pidgirnaiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua або м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, кафедра економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, ѕ≥дг≥рн≥й ¬алентин≥ Ќикифор≥вн≥ (гарант ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ) першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти).

       zh.buchkoiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua або м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, кафедра соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, Ѕучко ∆анн≥ ≤ван≥вн≥ (гарант ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ)другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти).


        ƒ€куЇмо за сп≥впрацю!

>>>
2022-02-16 08:47:42
јтестац≥€ прац≥вник≥в нац≥онального природного парку "¬ижницький" 

 

ƒекан географ≥чного факультету ћирослав «а€чук 10 лютого 2022 року прийн€в участь у атестац≥њ прац≥вник≥в нац≥онального природного парку "¬ижницький" (фото та посиланн€) https://vyzhnytskyi-park.in.ua/4019-2/

>>>
2022-02-14 14:42:05
Ѕ≥нарне зан€тт€ з дисципл≥ни "“ехнолог≥€ туристичноњ д≥€льност≥" 

 

       

     8 лютого 2022 року в≥дбулас€ б≥нарна онлайн-лекц≥€ з дисципл≥ни „“ехнолог≥€ туристичноњ д≥€льност≥” дл€ студент≥в 1-го курсу спец≥альност≥ 242 „“уризм” (ќѕ „ћ≥жнародний туризм”) на тему „ќсобливост≥ роботи онлайн та офлайн турагенц≥й”. ¬икладач - к. геогр. н., доцентка кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ —кутар “ет€на ƒмитр≥вна. —п≥кер  озак ёл≥€ –услан≥вна – випускниц€ географ≥чного факультету (спец≥альн≥сть „“уризм”), рекрутер в онлайн туристичн≥й агенц≥њ „јдвант “ревел”, хед-коуч в ≤нститут≥ Ћ≥дерства ”правл≥нн€ та  оучингу (≤Ћ” , м.Ћьв≥в).

 

       

>>>
2022-02-14 11:58:35
¬≤“ј™ћќ! 

 

    

     

       12 лютого, професор кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, доктор географ≥чних наук  лавд≥€  ≥л≥нська в≥дзначила славний юв≥лей. « нагоди 65 р≥чч€  лавд≥ю …осиф≥вну прив≥тав заступник голови „ерн≥вецькоњ обласноњ ради ћихайло ¬≥кторович ѕавлюк ≥ вручив ѕочесну грамоту „ерн≥вецькоњ обласноњ ради.

        олектив географ≥чного факультету приЇднуЇтьс€ до прив≥тань ≥ бажаЇ  лавд≥њ …осиф≥вн≥ м≥цного здоровʼ€, с≥мейного затишку та родинного тепла. ЅажаЇмо ¬ам дос€гненн€ нових наукових ≥ творчих вершин.

>>>
2022-02-08 15:03:33
Ѕезкоштовн≥ онлайн-курси п≥дготовки до «Ќќ з географ≥њ 

 

     ѕосп≥шаЇмо на допомогу ус≥м цьогор≥чним аб≥тур≥Їнтам!
     « 20 с≥чн€ провод€тьс€ безкоштовн≥ онлайн-курси п≥дготовки до «Ќќ з географ≥њ на географ≥чному факультет≥ .
     «ан€тт€ в≥дбуваютьс€ щов≥вторка та щочетверга о 16:00.

     Ќижче ус€ необх≥дна контактна ≥нформац≥€

 

     –еЇструйс€ за посиланн€м https://forms.gle/qmzD7SRG56FV5ut59
     ƒолучитис€ до онлайн-зан€ть можна на платформ≥ Google Meet за пост≥йним посиланн€м https://meet.google.com/wwc-mjwf-yqq
>>>
2022-02-02 10:21:41
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

 ќсв≥тню програму "–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€" другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ј –≈ƒ»“ќ¬јЌќ.
—≈–“»‘≤ ј“ є2914 в≥д 1.02.2022р. —трок д≥њ сертиф≥кату про акредац≥ю до 1.07.2027р.

>>>
2022-01-31 17:59:57
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

—писок студент≥в, що поселен≥ в гуртожиток є6 у ≤≤ семестр≥ 2021-2022 н.р.

>>>
2022-01-31 16:23:45
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

 

      ѕерегл€д ќЌѕ «√еограф≥€» за трет≥м (осв≥тньо-науковим) р≥внем за спец≥альн≥стю 106 √еограф≥€ 10 ѕрироднич≥ науки.

 

     ƒо уваги здобувач≥в другого та третього р≥вн≥в вищоњ осв≥ти, науково-педагог≥чних на наукових прац≥вник≥в, роботодавц≥в та ≥нших стейкхолдер≥в! –озпочинаЇтьс€ процедура громадського обговоренн€ оновленоњ редакц≥њ ќЌѕ «√еограф≥€» за трет≥м (осв≥тньо-науковим) р≥внем за спец≥альн≥стю 106 √еограф≥€ 10 ѕрироднич≥ науки.

     ѕопереднЇ обговоренн€ зм≥н до ќЌѕ «√еограф≥€» за трет≥м (осв≥тньо-науковим) р≥внем в≥дбудетьс€ 1 березн€ 2022 р.

     « проЇктом програми можна ознайомитись за посиланн€м

     ѕропозиц≥њ надсилати до 28 лютого 2022 року на адресу v.rudenkoiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua або м.„ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, кафедра економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, –уденку ¬алер≥ю ѕетровичу (гарант ќѕ).
     ƒ€куЇмо за сп≥впрацю!

>>>
2022-01-27 09:21:57
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

02.02 2021 (середа) о 14.30 (зм≥шаному формат≥) в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

 1. ѕро реал≥зац≥ю окремих пункт≥в —тратег≥њ розвитку географ≥чного факультету на 2021-2024 рр.

ƒопов≥даЇ:декан географ≥чного факультету, доц. «а€чук ћ.ƒ.

 1. ѕро орган≥зац≥ю осв≥тнього процесу у ≤≤ семестр≥ 2021/2022 н.р.

ƒопов≥даЇ: заступникдекана географ≥чного факультету,

доц. ѕас≥чникћ. ƒ.

 1. ѕро роботу ком≥с≥й при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету

ƒопов≥дають:голови ком≥с≥й при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету - доц.  остащук ≤.≤., доц. Ѕучко ,∆.≤. доц. «аблотовська Ќ.¬., проф. —ухий ѕ.ќ.

 1. ѕро анал≥з кадрового потенц≥алу кафедр географ≥чного факультету на в≥дпов≥дн≥сть Ћ≥ценз≥йним умовам провадженн€ осв≥тньоњ д≥€льност≥

ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедрами, голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики проф. —ухий ѕ.ќ.

 1. ѕро внесенн€ зм≥н до ќѕ «√еограф≥€» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥даЇ:гарант ќѕ «√еограф≥€» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти, проф. ƒжаман ¬.ќ.

 1. ѕро результати зв≥ту експертноњ групи з акредитац≥йноњ експертизи ќѕ «√≥дрометеоролог≥€» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥даЇ: гарантќѕ «√≥дрометеоролог≥€» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ѕас≥чник ћ.ƒ.

 1. ѕро рекомендац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти щодо переведенн€ на ≥ндив≥дуальну форму навчанн€.

ƒопов≥дають: зав≥дувач≥ кафедрами – проф. –≥душ Ѕ. “., проф. –уденко ¬.ѕ.,доц.,  остащук ≤.≤., проф. —ухий ѕ.ќ., проф. ёщенко ё.—.,

доц.  ороль ќ.ƒ, доц. Ѕучко ∆.≤.

 1. ѕро п≥дготовку до ¬сеукрањнського етапу конкурсу захисту студентських наукових роб≥т та студентськоњ науковоњ ол≥мп≥ади

≤нформуЇ :заступниц€ декана географ≥чного факультету,

 доц. ’ол€вчук ƒ.≤.

 1. ѕро результати опитуванн€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти: «ћолодь проти корупц≥њ», «¬≥льний виб≥р осв≥тн≥х компонент≥в», ««адоволен≥сть методами викладанн€ навчальних дисципл≥н», «ќпитуванн€ першокурсник≥в – виб≥р 2021»

ƒопов≥даЇ: заступник декана географ≥чного факультету —.ƒ. Ѕрик.

 1. –≥зне
>>>
2022-01-24 15:22:27
«в≥т про роботу географ≥чного факультету 

 

   

       ¬≥дбувс€ зв≥т декана географ≥чного факультету ћирослава «а€чука ѕро д≥€льн≥сть географ≥чного факультету у 2021 роц≥. ” зас≥данн≥ збор≥в трудового колективу географ≥чного факультету вз€в участь ректор „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича –оман ѕетришин.

      «в≥т декана географ≥чного факультету

>>>
2022-01-20 13:10:46
”вага! √”–“ќ∆»“ќ ! 

 

 

 

 

      ¬с≥ бажаюч≥ проживати в гуртожитку в другому семестр≥ 2021-2022 н.р. повинн≥ до 28 с≥чн€ 2022 р. заповнити онлайн-форму

>>>
2022-01-20 13:05:24
—п≥вчуваЇмо 

 

      ¬ажко знайти слова, €к≥ вгамували б душевний б≥ль в≥д втрати р≥дноњ людини….

     

       олектив географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича висловлюЇ найщир≥ш≥ сп≥вчутт€ асистентц≥ кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ —мик ќксан≥ —тепан≥вн≥ з приводу смерт≥ батька.

 

      ÷арство Ќебесне та земл€ йому пухом.

 

      –озд≥л€Їмо разом з р≥дними б≥ль втрати та п≥дтримуЇмо у час скорботи.

 

      ¬≥чна пам’€ть…

>>>
2022-01-14 13:28:23
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

       29 грудн€ 2021 року м≥ж „ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та „ерн≥вецьким торговельно-економ≥чним ≥нститутом  ињвського нац≥онального торговельно-економ≥чного ун≥верситету був п≥дписаний ћеморандум про сп≥впрацю, що передбачаЇ широке сп≥вроб≥тництво у сфер≥ поданн€ наукових та осв≥тн≥х послуг, обм≥н досв≥дом, впровадженн€ ≥нновац≥йних технолог≥й за спец≥альност€ми: 073 "ћенеджмент (осв≥тн€ програма "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ"), 242 "“уризм".

>>>
2022-01-14 10:02:56
¬≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќј«я¬ќ за ќѕ "√≈ќ√–ј‘≤я" першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю: 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) галуз≥ знань: 01 ќсв≥та/ѕедагог≥ка 

 

       Ўановн≥ студенти та прац≥вники! ¬≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќац≥онального агенства ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за осв≥тньо-профес≥йною програмою ID 2509 "√≈ќ√–ј‘≤я" першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю: 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) галуз≥ знань: 01 ќсв≥та/ѕедагог≥ка в≥дбудетьс€ 19 с≥чн€ 2022 року 15:20 - 16:00.

       ѕ≥дключитись до конференц≥њ Zoom можна за посиланн€м: https://us04web.zoom.us/j/79795729832?pwd=Rb7LnDr5GDlW9i-xOzvaAgPG_QGlFC.1

       ≤дентиф≥катор конференц≥њ: 797 9572 9832

       ѕароль: 2022

 

       «апрошуЇмо долучитис€ до зустр≥ч≥ вс≥х зац≥кавлених!

>>>
2022-01-14 09:55:06
јкредитац≥йна експертиза ќѕ "√≈ќ√–ј‘≤я" першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю: 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) галуз≥ знань: 01 ќсв≥та/ѕедагог≥ка  

 

       « 19 по 21 с≥чн€ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбудетьс€ акредитац≥йна експертиза у в≥ддаленому (дистанц≥йному) режим≥ осв≥тньоњ програми "√еограф≥€" (ID у ™ƒ≈Ѕќ 2509) за спец≥альн≥стю 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) галуз≥ знань: 01 ќсв≥та/ѕедагог≥ка за першим (бакалаврським) р≥внем вищоњ осв≥ти на платформ≥ Join Zoom Meeting.

>>>
2022-01-13 09:51:07
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

      21 с≥чн€ (п’€тниц€) об 11:30 в≥дбудутьс€ збори трудового колективу географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ‘ормат зм≥шаний (ауд. 24 та в≥деоконференц≥€ в Google Meet https://meet.google.com/tbr-kqgc-kys)

 

ѕор€док денний:

     1. «в≥т декана географ≥чного факультету ћирослава «а€чука про д≥€льн≥сть географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за 2021 р≥к. («≥ зв≥том можна ознайомитись тут)

>>>
2022-01-12 15:09:16
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

  21 с≥чн€ (п'€тниц€) 2022 р. о 10.00 у 34 ауд. в≥дбудетс€ обговоренн€ (зм≥шаний формат) новоњ редакц≥њ ќсв≥тньо-профес≥йноњ програми"√еограф≥€" другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 106 "√еограф≥€" галуз≥ знань 10 "ѕрироднич≥ науки".
        « проЇктом ќсв≥тньоњ програми можна ознайомитись https://drive.google.com/file/d/1Nr_I8J2bJigkKDfellRTX26xqC72_8pK/view?usp=sharing
        ѕ≥дключитись до обговоренн€ можна за посиланн€м  https://meet.google.com/war-qtyz-imm?hs=224

«апрошуЇмо вс≥х бажаючих.

« повагою,
гарант ќѕ проф. ƒжаман ¬.ќ.

>>>
2022-01-12 10:41:53
ћемор≥альний веч≥р до 100-ч€ јркад≥€ ∆уковського 

 

     

 

        11 с≥чн€ 2022 р. у „ерн≥вецькому обласному краЇзнавчому музењ в≥дбувс€ ћемор≥альний веч≥р, присв€чений 100-р≥ччю з дн€ народженн€ јркад≥€ ∆уковського, у €кому активну участь уз€в зав≥дувач кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту професор ¬алер≥й –уденко, що виступив на тему: "јкадем≥к јркад≥й ∆уковський - украњнський географ, картограф, педагог, енциклопедист". ƒопов≥дач висв≥тлив основн≥ здобутки, внесок академ≥ка в украњнську та загальноЇвропейську географ≥чну спадщину, окреслив перспективиподальшого вивченн€ творчих напрацювань јркад≥€ ∆уковського.

>>>
2022-01-11 15:10:45
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

 

 

       21 с≥чн€ (п’€тниц€) о 14:30 в ћармуров≥й зал≥ в≥дбудетьс€ врученн€ диплом≥в маг≥страм географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича.

      

       «апрошуЇмо вс≥х бажаючих.

>>>
2022-01-10 09:25:40
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

 ¬ четвер 13.01.2022р. об 11:00 в≥дбудетьс€ зас≥данн€ стипенд≥альноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету.

 ѕосиланн€ на зустр≥ч: meet.google.com/uhp-vnza-ink

>>>
2022-01-10 09:13:41
ƒо уваги першокурсник≥в! 

 

Ўановн≥ першокурсники, просимо вас пройти онлайн опитуванн€ про навчанн€ на географ≥чному факультет≥ „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича.

 https://forms.gle/MkYCvKTwwg2Jzim4A

>>>
2022-01-04 08:48:35
—туденти й викладач≥ отримали сертиф≥кати Ђјкадем≥њ готельного господарстваї! 

 

 

       «авершенн€ 2021 року ви€вилос€ щедрим дл€ одинадц€ти викладач≥в та студент≥в осв≥тн≥х програм «ћ≥жнародний туризм» та «√отельно-ресторанний серв≥с ≥ туроперейтинг», €к≥ упродовж м≥с€ц€ навчалис€ за програмою ÷ентру сталого туризму ”крањнських  арпат.

       «агалом в онлайн курс≥ «јкадем≥€ готельного господарства», €кий проводивс€ в рамках проЇкту ««абезпеченн€ розвитку сталого туризму в ”крањнських  арпатах», вз€ло участь 290 слухач≥в, з €ких 158 склали тести ≥ отримали сертиф≥кат про проходженн€ курсу. «окрема, викладач≥ туристичних дисципл≥н, доценти Ѕучко ∆анна ≤ван≥вна,  остащук ¬олодимир ≤ванович,  руль √алина ярослав≥вна та асистент —мик ќксана —тепан≥вна.

       «а результатами усп≥шного навчанн€ сертиф≥кати також отримали студенти 2-го та 3-го курс≥в спец≥альност≥ «“уризм»: √еорг≥йчук ќлександра (2-й курс), √рицюк ќльга, ƒжура ћар≥€, ≤ван≥йчук “ет€на, ћитр€к ћар≥€, —тринадко  атерина, „икурл≥й √анна (3-й курс).

       ”продовж часу навчанн€ було заслухано 8 лектор≥в (фах≥вц≥в з менеджменту, маркетингу, стратег≥чного плануванн€ в готельн≥й ≥ндустр≥њ), 442 хвилини в≥део-лекц≥й, опрацьовано 30 презентац≥й, пройдено р€д тест≥в та виконано ≥ндив≥дуальне креативне практичне завданн€.

       ўиро вд€чн≥ «јкадем≥њ готельного господарства» за нов≥ знанн€ та можлив≥сть впровадженн€ в майбутньому сучасних п≥дход≥в до орган≥зац≥њ готельного б≥знесу!

>>>
2021-12-31 10:17:04
Ѕо прийдуть до тебе три празники в гост≥... 

 

 

       Ќа географ≥чний факультет з новор≥чними прив≥танн€ми та кол€дою зав≥тав творчий клектив ÷ентру ƒозв≥лл€ „Ќ” ≥мен≥ ё.‘едьковича.
       ћи щиро вд€чн≥ за подарований чудовий настр≥й, в≥дчутт€ украњнського колориту р≥здв€них св€т та добр≥ побажанн€.
       Ќехай у кожен д≥м у р≥здв€н≥ св€та р≥здв€на з≥рка принесе св≥тло радост≥, любов≥, миру та вс≥л€ких гаразд≥в!
>>>
2021-12-31 08:56:23
¬≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќј«я¬ќ за ќѕѕ Ђ√≥дрометеоролог≥€ї  

 

Ўановн≥ студенти та прац≥вники!

¬≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќац≥онального агентства ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за осв≥тньо – профес≥йною програмою ID 18007 «√≥дрометеоролог≥€» в≥дбудетьс€11 с≥чн€: 13:00-13:40.

ѕ≥дключитись до  онференц≥њ Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/75578814621?pwd=dlJyby9MNkY1Q05VVTN2WXc1azViUT09

≤дентиф≥катор конференц≥њ: 755 7881 4621

ѕароль: 2022

«апрошуЇмо долучитис€ до зустр≥ч≥ вс≥х зац≥кавлених!

>>>
2021-12-31 08:55:21
јкредитац≥йна експертиза ќѕ Ђ√≥дрометеоролог≥€ї  

 

       « 10 по 12 с≥чн€ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбудетьс€ акредитац≥йна експертиза у в≥ддаленому (дистанц≥йному) режим≥ осв≥тньоњ програми «√≥дрометеоролог≥€» (ID у ™ƒ≈Ѕќ 18007) за спец≥альн≥стю 103 «Ќауки про «емлю» за першим р≥внем вищоњ осв≥ти на платформ≥ Join Zoom Meeting.

>>>
2021-12-30 13:15:17
¬д€чн≥ стейкхолдерам 

 

      

    

       олектив географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича щиро вд€чний стейкхолдерам за безпосередню участь в удосконаленн≥ осв≥тн≥х програм географ≥чного факультету:

          Ѕрижак ѕетро ћихайлович радник голови „ерн≥вецькоњ обласноњ ради;

        Ѕ≥локонь ћикола ¬асильович начальник ”правл≥нн€ еколог≥њ та природничих ресурс≥в „ерн≥вецькоњ област≥ державноњ адм≥н≥страц≥њ;

           авул€ јндр≥й ¬асильович начальнику Ѕасейнового управл≥нн€ водних ресурс≥в р≥чок ѕрут та —≥рет;

        ≤лку ¬≥ктор≥€ ¬олодимир≥вна вчитель географ≥њ Ѕагатопроф≥льного л≥цею є4 „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради;

      Ќастюк ћикола √ригорович зав≥дувач сектору г≥дролог≥чних спостережень в≥дд≥лу г≥дролог≥њ „ерн≥вецького обласного центру з г≥дрометеоролог≥њ;

         —трат≥й ¬≥тал≥й ≤ванович заступник директора з науковоњ роботи Ќац≥онального природничого парку «¬ижницький»;

         „убрей ёр≥й √еорг≥йович начальник в≥дд≥лу осв≥ти, культури, молод≥ та спорту √либоцькоњ селищноњ ради.

      ¬≥таЇмо з прийдешн≥ми св€тами! ЅажаЇмо, щоб 2022-й прин≥с багато привод≥в дл€ радост≥ ≥ щасливих момент≥в. Ќехай збудутьс€ найзапов≥тн≥ш≥ бажанн€ ≥ у вс≥х справах вас супроводжуЇ удача!

>>>
2021-12-28 10:39:26
¬≤“ј™ћќ! 

 

 

      ¬икладач≥ географ≥чного факультету – зав≥дувач, професор кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ –≥душ Ѕогдан “арасович та доцент ’ол€вчук ƒар≥€ ≤ван≥вна вв≥йшли до реЇстру м≥жнародних експерт≥в ARACIS (–умунського јгентства ќц≥нюванн€ якост≥ ¬ищоњ ќсв≥ти). ≈ксперти, включен≥ до –еЇстру, призначаютьс€ –адою ARACIS, ≥ беруть участь у зовн≥шньому ≥нституц≥йному оц≥нюванн≥ заклад≥в вищоњ осв≥ти та оц≥нюванн≥ програм р≥вн€ PhD.

      –умунське агентство ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти Ї членом м≥жнародних орган≥зац≥й ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти, ™вропейськоњ асоц≥ац≥њ ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти (ENQA) зокрема, що засв≥дчуЇ ц≥нн≥сть досв≥ду участ≥ у робот≥ ARACIS.

>>>
2021-12-23 13:56:38
«ахист випускних квал≥ф≥кац≥йних роб≥т 

 

     

      —ьогодн≥ на географ≥чному факультет≥ завершили роботу 6 екзаменац≥йних ком≥с≥й. ƒругий (маг≥стерський) р≥вень вищоњ осв≥ти здобули 80 студент≥в. ўиро вд€чн≥ головам ≈  - Ѕрижаку ѕетру ћихайловичу (радник голови „ерн≥вецькоњ обласноњ ради),  уриш Ќатал≥њ  ост€нтин≥вн≥ (к.пед.н., заступниц€ директора по науково-навчальн≥й робот≥ ≤нституту п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти „ерн≥вецькоњ област≥),  расовськ≥й ќлен≥ ёр≥њвн≥ (к.геогр.н., директорка туристичноњ компан≥њ "√р≥нв≥ч-тур"),  авул≥ јндр≥ю ¬асильовичу (начальник Ѕасейнового управл≥нн€ водних ресурс≥в ѕруту та —≥рету), —крипнику ¬≥ктору ¬олодимировичу (кер≥вник туроператора "ћќ—“≈÷ —андиста"), ’обзею ћикол≥ ¬асильовичу (начальник в≥дд≥лу реЇстрац≥њ об’Їкт≥в державного земельного кадастру √оловного ”правл≥нн€ ƒержгеокадастру у „ерн≥вецьк≥й област≥).

      ЅажаЇмо в Ќовому роц≥, щоб збулос€ все те, що ви побажали. ¬с≥ ц≥л≥ були дос€гнут≥, а плани перевиконан≥. ¬се погане ≥ неприЇмне залишилос€ в роц≥, що минаЇ. ўоб Ќовий р≥к прин≥с в кожен д≥м мир, багато посм≥шок, виконанн€ вс≥х бажань, матер≥ального достатку ≥ родинного тепла!

 

 

  

>>>
2021-12-21 13:17:16
¬перед на семитис€чник! 

 

 

      14 грудн€ 2021 р. на запрошенн€ декана ћирослава «а€чука до р≥дного географ≥чного факультету зав≥тала наша випускниц€ јнтон≥на „ерн≥й. √ост€, €ка прибула з≥ Ћьвова, под≥лилас€ своњми спогадами про туристичний досв≥д, здобутий в горах (а њх у списку альп≥н≥стки за 10 рок≥в Ї вже чимало).

      —тудентам та викладачам було ц≥каво дов≥датис€ про сходженн€ јнтон≥ни на вершини ¬исоких “атр,  авказу. “а основна тема презентац≥њ стосувалас€ високог≥рноњ експедиц≥њ в гори ѕам≥ру, зокрема сходженн€ на п≥к јбу јл≥ ≥бн —≥ни (≥нш≥ в≥дом≥ назви - п≥к Ћен≥на, п≥к  ауфмана) висотою 7134 м, що Ї третьою за висотою вершиною ѕам≥ру. —ама ж експедиц≥€ в≥дбулас€ в серпн≥ 2021 року.

      ¬иступ гост≥ факультету супроводжувавс€ ц≥кавою ірунтовною презентац≥Їю. јнтон≥на звернула увагу на особливост≥ ф≥зичноњ п≥дготовки до експедиц≥њ, п≥дбору спор€дженн€, орган≥зац≥њ харчуванн€ та плануванн€ маршруту.

      ќрган≥затори под≥њ – декан ћирослав «а€чук, заступник декана ћикола ѕас≥чник та зав≥дувачка кафедри ∆анна Ѕучко – висловили вд€чн≥сть за в≥зит та запросили славну випускницю до нових зустр≥чей.

      √еограф≥чний факультет пишаЇтьс€ дос€гненн€ми наших випускник≥в та завжди радий в≥тати њх у ст≥нах р≥дного факультету!

>>>
2021-12-21 08:53:20
¬≥дбувс€ захист педпрактики спец≥альност≥ "—ередн€ осв≥та (географ≥€)" 

 

 

 

      17 грудн€ на географ≥чному факультет≥ в≥дбувс€ захист педагог≥чноњ практики студент≥в 3-го та 4-го курс≥в. ћайбутн≥ вчител≥ географ≥њ проходили практику у кращих навчальних закладах област≥ та м≥ста „ерн≥вц≥. —туденти 4-го курсу проводили уроки з географ≥њ та виховн≥ заходи, адже ц€ педагог≥чна практика дл€ них була вир≥шальна перед отриманн€м диплому бакалавра. ¬≥дчували вони себе вже €к повноц≥нн≥ вчител≥. ƒл€ студент≥в 3-го курсу це була ознайомлювальна практика. ѕроте вони також в багатьох випадках проводили уроки в школ≥ (в основному практичного характеру), проводили виховн≥ заходи та екскурс≥њ з учн€ми.

>>>
2021-12-21 08:47:20
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 


ѕерегл€д ќѕ «√еограф≥€» другого (маг≥стерського) р≥вн€ в≥дпов≥дно —тандарту вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 106 «√еограф≥€»,

10 ѕрироднич≥ науки (http://surl.li/azgok ).

ƒо уваги здобувач≥в першого ≥ другого р≥вн≥в вищоњ осв≥ти, науково-педагог≥чних прац≥вник≥в, роботодавц≥в та ≥нших стейкхолдер≥в. ” зв’€зку ≥з затвердженн€м —тандарту вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 106 «√еограф≥€» дл€ другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти – Ќаказ м≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни є519 в≥д 11.05.2021р.

(http://surl.li/azgoq), з метою узгодженн€ ќѕ «√еограф≥€» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти з≥ стандартом, розпочинаЇтьс€ процедура громадського обговоренн€. ѕопереднЇ обговоренн€ зм≥н до ќѕ «√еограф≥€» маг≥стерського р≥вн€ в≥дбудетьс€ 20 с≥чн€ 2022 р. 

ѕропозиц≥њ надсилати до 18 с≥чн€ 2022 року на адресу vasyl_dzhamaniVДѓУ@СШ”Jukr.net або м.„ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, кафедра географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики, ƒжаману ¬асилю ќлекс≥йовичу (гарант ќѕ).

ƒ€куЇмо за сп≥впрацю!

>>>
2021-12-16 17:13:52
¬сеукрањнський науковий сем≥нар 

 

 

       16 грудн€ на географ≥чному факультет≥ в≥дбувс€ м≥жвуз≥вський науковий сем≥нар за участю стейкхолдер≥в на тему «—≥льський туризм €к антикризовий чинник соц≥ально-економ≥чного розвитку територ≥альних громад».

>>>
2021-12-16 16:45:10
‘естиваль "¬≥д –омана до …ордана" 

 

      

 

 

 

         —туденти географ≥чного факультету феЇрично виступили на загальноун≥верситетському фестивал≥ "¬≥д –омана до …ордана".

         ўиро вд€чн≥. ћолодц≥!

>>>
2021-12-16 14:11:29
¬≤“ј™ћќ! 

 

¬≥таЇмо з усп≥шною акредитац≥Їю!

 

       14-15 грудн€ 2021 року на зас≥данн€х  Ќац≥онального агенства ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти прийн€то р≥шенн€ про акредитац≥ю осв≥тн≥х програми "√еограф≥€" спец≥альност≥ 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) та "√≥дролог≥€" спец≥альност≥ 103 Ќауки про «емлю за другим (маг≥стерським) р≥внем терм≥ном до 1.07.2027 року.

       ¬≥таЇмо гарант≥в  - професора –≥душа Ѕогдана “арасовича та ёщенка ёр≥€ —ерг≥йовича з усп≥шною акредитац≥Їю, бажаЇмо наснаги на подальш≥ здобутки та  процв≥танн€ осв≥тн≥м програмам.

 

     

>>>
2021-12-16 10:43:15
√еограф≥чний факультет прийн€в участь в акц≥њ "ћонетки д≥т€м" 

 

>>>
2021-12-15 08:36:40
ћ≥жвуз≥вський сем≥нар 

 

     16 грудн€ 2021 року о 15:00 в 24 аудитор≥њ в≥дбудетьс€ м≥жвуз≥вський науковий сем≥нар за участю стейкхолдер≥в на тему "—≥льський туризм €к антикризовий чинник соц≥ально-економ≥чного розвитку територ≥альних громад".

     «апрошуЇмо вс≥х зац≥кавлених.

     ѕриЇднатис€ до зустр≥ч≥ можна за покликанн€м: https://meet.google.com/phe-dmtj-txk

 

     ѕ≥дкоючитис€ з цього номеру телефону (лише звук) (US) +1 470-729-3146 PIN-код: 480 654 689#

   

>>>
2021-12-13 14:11:06
«в≥т ректора –омана ѕетришина 

 

      ѕропонуЇмо ¬аш≥й уваз≥ «в≥т ректора „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича про роботу, проведену колективом ун≥верситету в 2021 р.

>>>
2021-12-13 09:21:19
ƒоцентка кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту у рол≥ стейкхолдера! 

 

    ƒоктор педагог≥чних наук, доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту „убрей ќлександра —тепан≥вна на платформ≥ Zoom под≥лилась власним досв≥дом написанн€ проект≥в, зд≥йснила анал≥тичну оц≥нку проектноњ д≥€льност≥ у площин≥ розвитку туризму в умовах децентрал≥зац≥њ на приклад≥ √либоцькоњ “√, ознайомила ≥з програмою "ƒецентрал≥зац≥€ приносить кращ≥ результати та ефективн≥сть" (DOBRE), що виконуЇтьс€ м≥жнародною орган≥зац≥Їю √лобал  ом’юн≥т≥з (Global Communities) та ф≥нансуЇтьс€ јгенством —Ўј з м≥жнародного розвитку (USAID) в √либоцьк≥й територ≥альн≥й громад≥ „ерн≥вецькоњ област≥.

>>>
2021-12-10 10:22:51
ћ≥жнародний день захисту прав людини 

 

      ¬ рамках в≥дзначенн€ ћ≥жнародного дн€ захисту прав людини (10 грудн€), стейкхолдер, учитель географ≥њ багатопроф≥льного л≥цею 4, ≤лку ¬≥ктор≥€ та гарант осв≥тньоњ програми "√еограф≥€", доктор педагог≥чних наук „убрей ќлександра —тепан≥вна провели практичний трен≥нг на тему: "«ахищай своњ права" дл€ здобувач≥в (першого) бакалаврського р≥вн€ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 014.07 "—ередн€ осв≥та (географ≥€)" „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. —туденти  ознайомилис€ ≥з Ївропейською конвенц≥Їю захисту прав людини, окр≥м цього мали змогу в≥дчути себе представниками ™вропейського суду з прав людини, намагалис€ приймати правильн≥ р≥шенн€ у зверненн€х та навчилис€ г≥дно в≥дстоювати своњ права.

      ѕ≥д час трен≥нгу розгл€нуто положенн€ "ѕро засади безконфл≥ктних комун≥кац≥й та врегулюванн€ спор≥в учасник≥в осв≥тнього процесу", висв≥тлено ≥нформац≥ю щодо запоб≥ганн€ ≥ протид≥њ сексуальних домагань у заклад≥ вищоњ осв≥ти, проанал≥зовано д≥€льн≥сть соц≥ально-психолог≥чного центру „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича щодо запоб≥ганн€, вир≥шенн€ ≥ проф≥лактики конфл≥кт≥в в осв≥тньому процес≥.

>>>
2021-12-10 10:06:40
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

    

 

 

       9 грудн€ 2021 року в≥дбувс€ круглий ст≥л на тему «ѕерспективи профес≥йного розвитку фах≥вц€ сфери туризму: м≥жнародн≥ програми практик» в дистанц≥йному формат≥ (ZOOM) за участ≥ рег≥онального директора Tez Tour Turkey ћаксима Ѕаб≥чева, заступника генерального директора Tez Tour Turkey Ћевента ћутлу, директорки “ќ¬ «“ревел —тад≥ ¬орк» –услани ∆овтан≥, представник≥в заклад≥в вищоњ осв≥ти ≤вано-‘ранк≥вська, ћел≥топол€, ’мельницького, ”жгорода. Ќа зустр≥ч≥ висв≥тлювалис€ можливост≥ ≥ програми стажуванн€ дл€ студент≥в спец≥альност≥ 242 «“уризм» на сезон 2022 на найпопул€рн≥ших напр€мках ≥ в найкращих готел€х “уреччини.
   

>>>
2021-12-09 15:33:04
“рен≥нг з розвитку навичок Ђsoft skillsї 

 

 

      “«агалом люди отримують задоволенн€ в≥д взаЇмод≥њ з ≥ншими людьми. якщо ви працюЇте над проЇктом, до €кого залучено команду, то вм≥нн€ взаЇмод≥€ти - надважливе, а сп≥лкуванн€ з ≥ншими - найголовн≥ший челендж” 

   ≤лон ћаск

       8 грудн€ 2021 року в≥дбувс€ м≥жвуз≥вський трен≥нг на тему «–озвиток л≥дерських навичок «soft skills», що був орган≥зований доцентами кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту ¬алентиною ѕ≥дг≥рною та ќлександрою „убрей дл€ студент≥в що навчаютьс€ за осв≥тн≥ми програмами «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ», «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та студент≥в ’мельницькоњ гуман≥тарно-педагог≥чноњ академ≥њ. ƒо заходу долучилась ректор ’мельницькоњ гуман≥тарно-педагог≥чноњ академ≥њ ≤нна Ўоробура та викладач≥ закладу. 

 

>>>
2021-12-08 17:00:45
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

 

 

     9 грудн€ 2021 р. о 15.00 з нагоди прийдешнього ћ≥жнародного дн€ г≥р в≥дбудетьс€ в≥дкрите зас≥данн€ туристично-краЇзнавчого гуртка «≈дельвейс» кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€.

     «апрошен≥ гост≥ - випускники географ≥чного факультету Ќатал≥€ Ўелепюк та ƒмитро —андул - г≥рськ≥ г≥ди, мандр≥вники, майстри спорту з≥ спортивного ор≥Їнтуванн€ та кандидати в майстри спорту з≥ спортивного туризму.

     ѕокликанн€ на Google Meet https://meet.google.com/bak-aqzj-qtz?authuser=0&pli=1

>>>
2021-12-08 13:54:45
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

 

 


     9 грудн€ 2021 року о 15:00 в≥дбудетьс€ круглий ст≥л на тему «ѕерспективи профес≥йного розвитку фах≥вц€ сфери туризму: м≥жнародн≥ програми практик» в дистанц≥йному формат≥ (ZOOM) за участ≥ рег≥онального директора Tez Tour Turkey ћаксима Ѕаб≥чева ≥ заступника генерального директора Tez Tour Turkey Ћевента ћутлу, директорки “ќ¬ «“ревел —тад≥ ¬орк» –услани ∆овтан≥, де будуть представлен≥ можливост≥ ≥ програми стажуванн€ дл€ студент≥в спец≥альност≥ 242 «“уризм».

>>>
2021-12-07 17:19:43
¬≥дбулось чергове зас≥данн€ –ади стейкголдер≥в 

 

   

  ¬≥дбулось чергове зас≥данн€ –ади стейкголдер≥в географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича.  Ќа початку зас≥данн€ ѕод€ками в≥д ректора –омана ѕетришина за активну участь у реал≥зац≥њ осв≥тн≥х програм в≥дзначен≥ радник голови „ерн≥вецькоњ обласноњ ради ѕетро Ѕрижак; зав≥дуючий сектором г≥дролог≥чних спостережень в≥дд≥лу г≥дролог≥њ „ерн≥вецького обласного центру з г≥дрометеоролог≥њ ћикола Ќастюк; начальник в≥дд≥лу осв≥ту, культури, молод≥ та спорту √либоцькоњ “.√. ёр≥й „убрей.

>>>
2021-12-07 15:18:16
ћайстер-клас елемента навчального уроку з учн€ми багатопроф≥льного л≥цею є4 

 

     

 

       Ќа географ≥чному факультет≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича дл€ здобувач≥в спец≥альност≥ 014.07 "—ередн€ осв≥та (географ≥€)" першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти проведено майстер-клас елемента навчального уроку з учн€ми 7-¬ класу багатопроф≥льного л≥цею є4 м. „ерн≥вц≥ на тему: "√еограф≥чне положенн€. ƒосл≥дженн€ та освоЇнн€ материка ѕ≥вденна јмерика".

>>>
2021-12-06 10:54:10
≈кскурс≥€ знаковими м≥сц€ми в≥домих буковинц≥в 

 

  

    

      6 листопада студенти 402 та 403 груп заочноњ форми навчанн€ спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» географ≥чного факультету „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича разом ≥з доцентом кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту √рицку ¬ерон≥кою —тепан≥вною зд≥йснили екскурс≥ю знаковими м≥сц€ми в≥домих буковинц≥в.

>>>
2021-12-06 09:23:16
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

       7 грудн€ (в≥второк) 2021 о 16:00 в≥дбудетьс€ зас≥данн€ –ади стейкголдер≥в географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича. ‘ормат зас≥данн€ зм≥шаний: географ≥чний факультет, к. 24 або приЇднатис€ через Google Meet meet.google.com/bwj-mqga-mah

>>>
2021-12-03 09:57:29
√еофак шануЇ √еро€ ”крањни - Ќазар≥€ яремчука! 

     

 

       « нагоди св€ткуванн€ 70-р≥чч€ з дн€ народженн€ √еро€ ”крањни, Ќародного артиста ”крањни, випускника географ≥чного факультету „ерн≥вецького державного ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича на географ≥чному факультет≥ пройшла низка заход≥в.

>>>
2021-12-02 10:56:00
ƒоступ до бази даних EBSCO 

      ¬≥дкрито безкоштовний тестовий доступ до дов≥дковоњ системи EBSCOhost, €кий триватиме до 31 грудн€ 2021 року. 

      ѕлатформа EBSCOhost – це ≥нтерактивна дов≥дково-б≥бл≥ограф≥чна система, €ка складаЇтьс€ з р≥зноман≥тних повнотекстових та реферативних баз даних в≥д пров≥дних постачальник≥в ≥нформац≥њ. 

      ƒов≥дкова ≥нформац≥€ у короткому в≥део за посиланн€м https://www.youtube.com/watch?v=fSXABHgu_a8

      ƒетальна ≥нформац≥€ про налаштуванн€ тестового доступу до платформи доступна за посиланн€м https://bit.ly/3ivt3u9

 

 

>>>
2021-12-01 15:40:03
”сп≥шн≥ випускники. јнонс 

 

 

«апрошуЇмо на зустр≥ч з альп≥н≥сткою ≥ випускницею географ≥чного факультету

“онею „ерн≥й!

 

“ема: —≥м тис€ч метр≥в над р≥внем океану - п≥дкорено, йдемо вище!!!

 

„Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича,

ƒе → географ≥чний факультет

 оли → 14 грудн€, ор≥Їнтовно 15:00 год (ауд. 24)

 

>>>
2021-12-01 09:14:56
” „Ќ” в≥дбувс€ конкурс з розробки екскурс≥йних маршрут≥в —тежками Ќазар≥€ яремчука 

 

 

 

      29-30 листопада на географ≥чному факультет≥ в≥дбувс€ перший конкурс з розробки екскурс≥йних маршрут≥в «—тежками Ќазар≥€ яремчука» за б≥ограф≥чними в≥домост€ми та життЇвим шл€хом в≥домого украњнського сп≥вака, √еро€ ”крањни, Ќародного артиста ”крањни, географа Ќазар≥€ Ќазаровича яремчука. ѕро це йдетьс€ на сайт≥ „Ќ” ≥м. ёр≥€ ‘едьковича.

       ћета конкурсу – розробка туристичних маршрут≥в на основ≥ б≥ограф≥чних факт≥в житт€ ≥ творчост≥ в≥домого украњнського сп≥вака, уродженц€ м. ¬ижниц€ „ерн≥вецькоњ област≥, попул€ризац≥€ його п≥сенноњ та сусп≥льноњ спадщини, актуал≥зац≥€ уваги до природних, культурних пам’€ток та под≥й, пов’€заних з його б≥ограф≥Їю.

   

>>>
2021-11-29 12:16:34
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

   

      3 грудн€ 2021 року на друг≥й пар≥ (9:50) у 53 ауд. в≥дбудетьс€ в≥дкрита лекц≥€ доцента кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ ’ол€вчук ƒ.≤. на тему «ƒинам≥ка географ≥чноњ оболонки та роль у н≥й людини» з курсу ««агальне землезнавство» дл€ студент≥в 1-го курсу спец≥альностей «√еограф≥€» та «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)».
«апрошуютьс€ ус≥ бажаюч≥.

>>>
2021-11-26 12:47:29
—тажуванн€ в “уреччин≥ 

 

   

 

       ѕ≥дсумки ≥ перспективи стажуванн€ в “уреччин≥ дл€ студент≥в географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

>>>
2021-11-26 12:43:52
–озширене зас≥данн€ групи забезпеченн€ ќѕ "√еограф≥€" 

 

      

 

       26 листопада 2021 р. в≥дбулось розширене зас≥данн€ групи забезпеченн€ ќѕ "√еограф≥€" (ID 38610) третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ вищоњ осв≥ти. ” зас≥данн≥ прийн€ли участь проректорка з навчальноњ та науково-педагог≥чноњ роботи ’ерсонського державного ун≥верситету, д.геогр.н., проф. ћальчикова ƒар’€ —ерг≥њвна, проректор з науковоњ роботи „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича д.техн.н., проф. —ам≥ла јндр≥й ѕетрович, декан географ≥чного факультету  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка д.геогр.н., проф. «апотоцький —ерг≥й ѕетрович, декан факультету б≥олог≥њ, географ≥њ та еколог≥њ ’ерсонського державного ун≥верситету д.геогр.н., проф. ѕилипенко ≤гор ќлегович та члени групи забезпеченн€ осв≥тньо-науковоњ програми.

      ѕ≥д час зас≥данн€ обговорено ѕроЇкт —тандарту вищоњ осв≥ти третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ спец≥альност≥ 106 √еограф≥€ та осв≥тню програму "√еограф≥€" (ID 38610) третього (осв≥тньо-наукового) р≥вн€ (гарант: д.геогр.н., проф. –уденко ¬.ѕ.).

>>>
2021-11-24 11:14:38
ƒо обговоренн€ 

 

 

ѕропонуЇмо ¬аш≥й уваз≥ нову редакц≥ю проЇкту  олективного договору ун≥верситету на 2022-2025 р.р. та проЇкт ѕравил внутр≥шнього трудового розпор€дку.

 

 

>>>
2021-11-19 16:37:38
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

24.11 2021 (середа) о 13.00год. в≥дбудутьс€ збори трудового колективу географ≥чного факультету (у зм≥шаному формат≥) з пор€дком денним:

 1. ќбговоренн€ кандидатури д.геогр.н., проф. –уденка ¬.ѕ. на посаду зав≥дувача кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту.
 2. ќбговоренн€ кандидатури д.геогр.н., доц.  орол€ ќ.ƒ. на посаду зав≥дувача кафедри географ≥њ та менеджменту туризму.
 3. ѕро обранн€ делегат≥в географ≥чного факультету на онференц≥ютрудового колективу „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
   ѕосиланн€ на збори трудового колективу
>>>
2021-11-19 16:32:50
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

24.11.2021 (середа) о 14.40год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультетуз пор€дком денним:

 1. ќбговоренн€ кандидатури к. геогр.н. ѕас≥чника ћ.ƒ. на предмет рекомендац≥њ ¬чен≥й рад≥ „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича, щодо присвоЇнн€ вченого званн€ доцента по кафедр≥ г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в.

ƒопов≥даЇ:голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету д.геогр.н, проф. —ухийѕ.ќ.

 1. ѕро рекомендац≥ю кандидатури к.геогр.н., доц. ћельника ј.ј. на зам≥щенн€вакантноњ посади доцента по кафедр≥ геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми

ƒопов≥даЇ:голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету д.геогр.н, проф.—ухийѕ.ќ.

 1. ѕро продовженн€ терм≥ну д≥њ трудових угод на наступний терм≥н доц.  ирилюку —.ћ., доц. —кутар “.ƒ.

ƒопов≥дають: голова ком≥с≥њ з питань регламенту та кадровоњ пол≥тики при ¬чен≥й рад≥ географ≥чного факультету

д.геогр.н, проф.—ухийѕ.ќ.

4.ѕро рекомендац≥њ зв≥т≥в експертних груп та √алузевих експертних рад за результатами акредитац≥йноњ експертизи ќѕ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)», ќѕ «√≥дрометеоролог≥€», ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥даЇ:декан географ≥чного факультету,доц. «а€чук ћ.ƒ.

 1. ѕро внесенн€ зм≥н до ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» другого маг≥стерського р≥вн€ вищоњ осв≥ти (у зв’€зку ≥з введенн€м в д≥ю —тандарту вищоњ осв≥ти).

ƒопов≥даЇ:√арант ќѕ д.геогр.н, доц. «а€чук ћ.ƒ.

 1. ѕро орган≥зац≥йне та методично-наукове забезпеченн€ ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» (першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн≥в вищоњ осв≥ти), ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» (першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти), ќѕ «√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг» (першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти), ќѕ «√еодез≥€ та землеустр≥й» (першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти).

ƒопов≥дають:√аранти ќѕ – доц. ѕ≥дг≥рна ¬.Ќ., доц. Ѕучко∆.≤.,

доц.  остащук ≤.≤., доц.  руль √.я., проф. —ухий ѕ.ќ.

 1. ѕро д≥€льн≥сть системи студентського самовр€дуванн€.

ƒопов≥дають: представники студентського самовр€дуванн€ – ћеленко ј.ћ., √ринько ћ.—., Ѕриндак Ћ.¬.

 1. –≥зне.
>>>
2021-11-19 15:59:47
—тейкголдери в д≥њ. «устр≥ч ≥з прац≥вниками „ерн≥вецького ÷√ћ 

 

     Ќапередодн≥ ƒн€ прац≥вника г≥дрометслужби та 100-р≥чч€ створенн€ ”крањнського г≥дрометеоролог≥чного центру ”крањни (18 листопада) в≥дбулас€ зустр≥ч викладач≥в та студент≥в кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в≥з прац≥вниками „ерн≥вецького ÷√ћ.

      ћирослав ƒмитрович «а€чук та ёр≥й —ерг≥йович ёщенко виступили ≥з в≥тальними словами та словами под€ки вс≥м прац≥вникам г≥дрометеоролог≥чноњ служби за њх таку важку та вкрай необх≥дну щоденну працю.

      Ќастюк ћикола √ригорович, зав≥дувач сектору спостережень в≥дд≥лу г≥дролог≥њ „ерн≥вецького ÷√ћ розпов≥в про ≥стор≥ю створенн€ ”крањнського г≥дрометеоролог≥чного центру ”крањни, структуру та основн≥ завданн€ „ерн≥вецького ÷√ћ, пов≥домив про на€вн≥ ваканс≥њ та запросив студент≥в-випускник≥в на роботу. ѕ≥кула ёл≥€ ћихайл≥вна, синоптик ≤ категор≥њ в≥дд≥лу метеопрогноз≥в „ерн≥вецького ÷√ћ детально ознайомила ≥з особливост€ми роботи метеоролог≥в та синоптик≥в, јв≥аметеоролог≥чноњ станц≥њ цив≥льноњ (јћ—÷) „ерн≥вц≥,також наголосила на проблем≥ – це нестача кадр≥в, тобто на€вн≥сть вакантних робочих м≥сць. √≥дролог ≤ категор≥њ ќзерноњ станц≥њ (ќ) Ќоводн≥стровськ - √ельрот ћаргарита ќлександр≥вна, розпов≥ла про ќзерну станц≥ю, мету створенн€, м≥сце ≥ значенн€ у √≥дрометслужб≥ ”крањни, основн≥ в≥дд≥ли та специф≥ку роботи.

      —туденти активно задавали запитанн€ та д€кували за ц≥каву та корисну дл€ них ≥нформац≥ю.

      ўиро в≥таЇмо вс≥х прац≥вник≥в г≥дрометеоролог≥чноњ служби ”крањни ≥з њхн≥м профес≥йним св€том та 100-р≥чним юв≥леЇм створенн€ ”крањнськоњ державноњ г≥дрометеоролог≥чноњ служби!!!

>>>
2021-11-18 16:00:46
‘≥нальна зустр≥ч по м≥жнародному проекту ACTIV≈NEIGE 

 

     11-14 листопада в≥дбулась ф≥нальна зустр≥ч учасник≥в трьохстороннього м≥жнародного наукового проЇкту 09-AUF, ACTIV≈NEIGE «—н≥гов≥ лавини в –умунських та ”крањнських —х≥дних  арпатах»). ” рамках зустр≥ч≥ представники кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ - професор –≥душ Ѕ. “., доц. ’ол€вчук ƒ. ≤., та асп≥рант –≥душ ќ.Ѕ. в≥дв≥дали дендрохронолог≥чну лаборатор≥ю географ≥чного факультету ”н≥верситету м.  луж-Ќапока, –умун≥€ та зустр≥лись з румунськими представниками проекту др. ќл≥мп≥у ѕоп, ёл≥ан ’олобака та „аба ’орват та представницею другого партнера консорц≥уму јрмель ƒеколн (”н≥верситет Ќанта, ‘ранц≥€).

      ” ход≥ зустр≥ч≥ обговорено результати експедиц≥йних досл≥джень у карпатських г≥рських масивах „орногора, Ѕоржава, –одна та ћарамуреш та лабораторного анал≥зу в≥д≥браних зразк≥в. ¬изначено специф≥чн≥ риси д≥€льност≥ лавин у кожному з масив≥в, придатн≥сть дендрохронолог≥чного анал≥зу дл€ реконструкц≥њ цих процес≥в. ѕроанал≥зовано прогрес у дос€гненн≥ мети проекту та презентац≥њ його здобутк≥в на м≥жнародних наукових заходах. «а результатами обговоренн€ сформован≥ каркаси дл€ подач≥ результат≥в проекту до м≥жнародних фахових журнал≥в.

>>>
2021-11-17 15:21:49
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

     ” четвер 18 листопада об 11 год. 10 хв. заплановано зустр≥ч студент≥в ≥ викладач≥в кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в ≥з прац≥вниками „ерн≥вецького ÷√ћ напередодн≥ ƒн€ прац≥вника г≥дрометслужби та 100-р≥чч€ створенн€ ”крањнського г≥дрометеоролог≥чного центру ”крањни.

      «апрошуЇмо вс≥х бажаючих доЇднуватис€ до зустр≥ч≥ за посиланн€м на платформ≥ Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/4320899764?pwd=SENua2w0SlMvMEpqQ1ovbWp6OG9UZz09
≤дентиф≥катор конференц≥њ: 432 089 9764
 од доступу: 8CYbEQ

>>>
2021-11-17 09:22:11
Ѕ≥нарне лекц≥йне зан€тт€ дл€ бакалавр≥в ќѕ Ђћ≥жнародний туризмї 

 

     15 листопада 2021 року о 13.00 год. в≥дбулас€ б≥нарна онлайн-лекц≥€ з дисципл≥ни «—портивний туризм» дл€ студент≥в 210 групи, здобувач≥в першого (бакалаврського) р≥вн€ ќѕ «ћ≥жнародний туризм» на тему «ќрган≥зац≥€ системи безпеки в горах» (викладач - зав≥дувачка кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, докторка географ≥чних наук Ѕучко ∆анна ≤ван≥вна) за участ≥ експерта з питань туризму та безпеки —енчука –услана ≤вановича, випускника географ≥чного факультету.

      ” презентац≥њ –услана ≤вановича були розгл€нут≥ питанн€ ≥стор≥њ та сучасного стану р€тувальноњ служби ”крањнських  арпат та ≥нших г≥рських систем ™вропи, проблем пошуку та наданн€ допомоги туристам, небезпечних ситуац≥й та њх запоб≥ганн€, орган≥зац≥њ навчанн€ та взаЇмод≥њ г≥рських р€тувальник≥в.

      ѕорушен≥ теми отримали жваве обговоренн€ та викликали дискус≥ю, а презентац≥йн≥ матер≥али п≥дтверджувалис€ численними прикладами й р≥зними ситуативними ≥стор≥€ми, €к≥ зац≥кавили здобувач≥в осв≥ти.

      ƒ€куЇмо –услану ≤вановичу —енчуку, багатор≥чному партнеру географ≥чного факультету, нашому над≥йному стейкхолдеру, за ц≥каву та зм≥стовну лекц≥ю!

>>>
2021-11-15 14:26:26
ѕро виконанн€ госпдогов≥рноњ теми є46.701 

      ѕрот€гом листопада-грудн€ 2021 року кафедрою г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича забезпечуватиметьс€ виконанн€ госпдогов≥рноњ теми є 46.701 "Ќаукове обгрунтуванн€ принцип≥в плануванн€ сталого €к≥сного розвитку ландшафт≥в русла ≥ заплави р≥чки —≥рет у межах „ерн≥вецькоњ област≥" (р≥шенн€ є 209-4/21 „ерн≥вецькоњ обласноњ ради в≥д 6 жовтн€ 2021 р. ѕро ѕерел≥к природоохоронних заход≥в дл€ ф≥нансуванн€ з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2021 роц≥ за рахунок залишку кошт≥в станом на 01.01.2021).

>>>
2021-11-15 09:03:10
ƒо 30-р≥чч€ ≤нституту географ≥њ ”крањни ЌјЌ ”крањни! 

 

 

 

 

       12 листопада 2021 року викладач≥ географ≥чного факультету „Ќ” ≥м.ё.‘едьковича ( ¬.ќ.ƒжаман, ¬.ѕ.–уденко, ѕ.ќ. —ухий, ∆.≤. Ѕучко, ≤.≤.  остащук, ƒ. ѕроданюк, ћ.ƒ. «а€чук) прийн€ли участь в юв≥лейному св€ткуванн≥ в онлайн-режим≥, висловили найщир≥ш≥ побажанн€ ≥ слова вд€чност≥ колегам за сп≥впрацю та п≥дтримку.

>>>
2021-11-12 14:21:20
Ќавчально-практичний сем≥нар дл€ вчител≥в географ≥њ 

 

 11 листопада 2021 року в рамках реал≥зац≥њ фахового модул€ ѕрограми ѕ–ѕѕ на баз≥  ” “÷ентр ѕ–ѕѕ” в≥дбувс€ навчально-практичний онлайн-сем≥нар дл€ вчител≥в географ≥њ заклад≥в осв≥ти Ќовоселицькоњ, Ѕо€нськоњ та ћамалиг≥вськоњ “√.  р≥м того, до заходу долучилис€ й студенти географ≥чного факультету „Ќ” ≥м.ё.‘едьковича спец≥альност≥ “—ередн€ осв≥та (географ≥€)”.

Ћекторами зустр≥ч≥ були:

¬.√рицку, доцент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту „Ќ” ≥м.ё.‘едьковича, кандидат географ≥чних наук, €ка презентувала тему “ћотивац≥€ навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ здобувач≥в осв≥ти на уроках географ≥њ”;

¬.–ибчинський, зав≥дувач Ќћ÷ природничо-математичних дисципл≥н  « «≤ѕѕќ„ќ», €кий сп≥лкувавс€ ≥з педагогами на тему “«авданн€ «Ќќ: тенденц≥њ, зм≥ни, перспективи”;

ј.Ќ≥к≥т≥н, вчитель географ≥њ Ќовоселицького л≥цею, €кий розпов≥в про формуванн€ ключових та предметних компетентностей учн≥в на уроках географ≥њ;

—.¬ласов, директор  ” «÷ентр ѕ–ѕѕ» €кий розпов≥в учасникам про формуванн€ ≥ндив≥дуальноњ траЇктор≥њ профес≥йного розвитку педагог≥чних прац≥вник≥в”

ƒ€куЇмо вс≥м за зустр≥ч!

>>>
2021-11-12 14:08:22
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

 

 

 

      15 листопада 2021 року о 13.00 год. в≥дбудетьс€ б≥нарне зан€тт€ з дисципл≥ни «—портивний туризм» дл€ здобувач≥в першого (бакалаврського) р≥вн€ 2-го року навчанн€ ќѕ «ћ≥жнародний туризм» (210 група) на тему «ќрган≥зац≥€ системи безпеки в горах» (викладач зав. каф. соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, д.геогр.н. Ѕучко ∆. ≤.) за участ≥ експерта з питань туризму та безпеки —енчука –услана ≤вановича, випускника географ≥чного факультету.

       ѕриЇднатис€ до зан€тт€ за покликанн€м https://meet.google.com/bak-aqzj-qtz?authuser=0

>>>
2021-11-11 10:54:24
ћожливост≥ м≥жнародного стажуванн€ та навчанн€ у ѕольщ≥ 

 

     5 листопада в≥дбулись зустр≥ч≥ науково-педагог≥чних прац≥вник≥в та здобувач≥в вищоњ осв≥ти з представниками ¬ищоњ Ўколи Ћ≥нгв≥стичноњ в м. „енстохова та ¬ищоњ Ўколи ’уман≥тас в м. —основець в ѕольщ≥ щодо можливостей стажуванн€, онлайн-курс≥в та отриманн€ подв≥йних диплом≥в у цих закладах. Ѕули презентован≥ навчальн≥ спец≥альност≥ дл€ здобувач≥в першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн€, мовн≥ курси з можливост€ми сертиф≥кац≥њ знань з англ≥йськоњ мови та м≥жнародне науково-педагог≥чне стажуванн€ з фокусом на ≥нновац≥йних методах ≥ технолог≥€х навчанн€ . Ѕ≥льше ≥нформац≥њ у доданих презентац≥€х.

 

     ¬ища школа Ћ≥нгв≥стична, м. „енстохова (презентац≥€) (презентац≥€ 2)


     ¬ища Ўкола ’уман≥тас, м. —основець (презентац≥€)

 

>>>
2021-11-09 10:08:48
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

26 листопада 2021 року о 11:00 на зас≥данн≥ разовоњ спец≥ал≥зованоњ ¬ченоњ ради ƒ‘ 76.051.013 в≥дбудетьс€ захист дисертац≥њ Ѕ≥лоуса ёр≥€ ќлександровича «“еритор≥альна структура загальноосв≥тнього простору: сусп≥льно-географ≥чн≥ аспекти та оц≥нка €кост≥ знань (на приклад≥ „ерн≥вецькоњ област≥)» на здобутт€ ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з галуз≥ знань 10 «ѕрироднич≥ науки», спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю».

Ќауковий кер≥вник:

доктор географ≥чних наук, доцент, декан географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, «а€чук ћирослав ƒмитрович.

ќф≥ц≥йн≥ опоненти:

- доктор географ≥чних наук, професор, декан географ≥чного факультету  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка, «апотоцький —ерг≥й ѕетрович;

- доктор географ≥чних наук, професор, декан факультету б≥олог≥њ, географ≥њ та еколог≥њ ’ерсонського державного ун≥верситету, ѕилипенко ≤гор ќлегович.

«ахист дисертац≥њ плануЇтьс€ за адресою: м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, к. 4, ауд 24

ѕосиланн€ на зустр≥ч:

ѕ≥дключитись до зустр≥ч≥ Zoom:

https://zoom.us/j/6457870713?pwd=K1NnQzl4ZW13SlQ5eWtacFU4OFJSdz09

≤дентиф≥катор конференц≥њ: 645 787 0713

 од доступу: 3xyvxb

>>>
2021-11-09 09:05:38
Ѕ≥нарне зан€тт€ з дисципл≥ни √≤— 

 

    

   08.11.2021 р. 11:30 год. в≥дбулос€ б≥нарне зан€тт€ (лекц≥€-онлайн) з дисципл≥ни √≤— дл€ студент≥в 2-го курсу спец≥альност≥ «√еограф≥€», «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)», «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» за участ≥ к.геогр.н., доцента кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми ћельника јнтона јнатол≥йовича та начальника в≥дд≥лу стратег≥њ (√≤—) ј“ „ерн≥вц≥газ Ћодби ≤вана јндр≥йовича.

 

>>>
2021-11-08 16:39:45
”вага, конкурс! 

    

      «апрошуЇмо вс≥х бажаючих до конкурсу серед учн≥вськоњ та студентськоњ молод≥ по розробц≥ екскурс≥йного маршруту "—тежками Ќазар≥€ яремчука", присв€ченого 70-р≥ччю з ƒн€ народженн€ Ќародного  артиста ”крањни, випускника географ≥чного факультету Ќазар≥€ Ќазаровича яремчука.

 

      Ќа переможц≥в чекають ц≥нн≥ призи.

 

   (¬с€ потр≥бна ≥нформац≥€ знаходитьс€ в прикр≥плених файлах).

 

 

     ѕоложенн€ про конкурс

 

    —клад жур≥

 

>>>
2021-11-08 16:25:15
Ѕатьк≥вськ≥ збори студент≥в 1-го курсу 

 

    

      06.11.2021 р. в≥дбулись традиц≥йн≥ онлайн-збори батьк≥в першокурсник≥в. —початку батьки зустр≥лись з адм≥н≥страц≥Їю факультету (декан та заступники декана), де обговорили загальн≥ особливост≥ навчанн€ студент≥в першого курсу на  географ≥чному факультет≥. “рохи згодом, батьки мали змогу посп≥лкуватись ≥з кураторами, зав≥дувачами кафедр та викладачами дисципл≥н про в≥дв≥дуван≥сть та усп≥шн≥сть њхн≥й д≥тей.

 

>>>
2021-11-05 15:24:15
 онсультативн≥ зустр≥ч≥ з≥ здобувачами вищоњ осв≥ти першого курсу 

« метою орган≥зац≥њ та забезпеченн€ осв≥тньоњ, орган≥зац≥йноњ, ≥нформац≥йноњ, консультативноњ та соц≥альноњ п≥дтримки здобувач≥в вищоњ осв≥ти з 26.10.2021 р. по 01.11.2021 р. на географ≥чному факультет≥ в≥дбулись онлайн-зустр≥ч≥ декана, заступник≥в декана, гол≥в студентського самовр€дуванн€ географ≥чного факультету та представник≥в центру культури та дозв≥лл€ „Ќ” ≥м. ё.‘дьковича з студентами-першокурсниками географ≥чного факультету. Ќа зустр≥чах надана актуальна ≥нформац≥€ про особливост≥ навчального процесу, можливост≥ розвитку ≥ндив≥дуальноњ навчальноњ, науковоњ, громадськоњ траЇктор≥њ здобувач≥в та механ≥зм заохоченн€ усп≥шност≥ здобувач≥в через рейтингову систему оц≥нки навчальних, наукових, громадських, спортивних, культурно-мистецьких та ≥нших дос€гнень (https://drive.google.com/file/d/1DG2_aEX5y5gkZMdVi6qry4NwztXw0-3h/view).

«добувач≥ також мали можлив≥сть поставити запитанн€ представникам деканату осв≥тнього та орган≥зац≥йного зм≥сту. ”часники отримали ≥нформац≥ю про механ≥зми соц≥альноњ п≥дтримки (http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/gum_osvita/040_sots_psykh_tsentr ) та засоби врегулюванн€ конфл≥ктних ситуац≥й ≥ п≥дтриманн€ академ≥чноњ доброчесност≥ ( http://geo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/072akad_dobr ).

” ход≥ зустр≥ч≥ зав≥дувач ÷ентру дозв≥лл€ ѕавлюк ƒмитро ¬асильович розпов≥в про можливост≥ реал≥зац≥њ творчих зд≥бностей здобувач≥в у межах секц≥й та заход≥в, €к≥ координуЇ ÷ентр дозв≥лл€ ( http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/zaginf/02%20strukt_univ/18a%20Culture )

 

>>>
2021-11-02 16:30:00
Ќагородженн€ викладач≥в  

    

 

     ўедра ос≥нь. —ьогодн≥ викладач≥ географ≥чного факультету отримали в≥дзнаки в≥д „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради.

     ўиро в≥таЇмо –≥душа Ѕогдана “арасовича, €кий отримав медаль Ќа славу „ерн≥вц≥в!!!. Ќатал€ —тепан≥вна јндрус€к та —тепана ƒмитрович Ѕрик отримали √рамоти „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради!!!

     ЅажаЇмо нових усп≥х≥в та прогресивних урбан≥стичних ≥дей!

     ƒ€куЇмо заступнику м≥ського голови ёр≥ю Ћесюку за увагу до геофаку „Ќ”!

>>>
2021-11-01 11:17:57
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя

6 листопада 2021р. (субота) о 1400 год. в≥дбудутьс€ батьк≥вськ≥ збори першокурсник≥в у онлайн режим≥ за такими покликанн€ми:

«устр≥ч≥ з викладачами, кураторами груп та зав≥дувачами кафедр в≥дбудутьс€ о 1430 год. за такими покликанн€ми:

 1. 101 група ( «√еограф≥€») - https://meet.google.com/qch-vgsr-uob
 2. 102 група ( «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€») -https://meet.google.com/zug-rvwh-nos
 3. 103 група ( «—ередн€ осв≥та») -https://meet.google.com/utw-utyy-jba
 4. 104 група ( «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ») - https://meet.google.com/boh-oaud-kfy
 5. 105 група ( «—ередн€ осв≥та») - https://meet.google.com/typ-dqvp-itx
 6. 107 група («√≥дрометеоролог≥€») - https://meet.google.com/wjv-uoby-zpz
 7. 108 група («√еодез≥€») -https://meet.google.com/miy-ndbb-twp
 8. 110 група («ћ≥жнародний туризм») -https://meet.google.com/uuo-mzpj-rec
 9. 112 група («√отельно-ресторанний серв≥с та туроперейтинг») - https://meet.google.com/tvh-feya-zzd
>>>
2021-10-25 14:30:24
 онсультативн≥ зустр≥ч≥ з першим курсом 

     « 26.10.2021 р. до 01.11.2021 р. на географ≥чному факультет≥ в≥дбудетьс€ р€д онлайн-зустр≥чей декана, заступник≥в декана, гол≥в студентського самовр€дуванн€ географ≥чного факультету та представник≥в центру культури та дозв≥лл€ „Ќ” ≥м. ё.‘дьковича з студентами-першокурсниками географ≥чного факультету за наступним граф≥ком: 26.10.21р. (в≥второк) 16:00 год. – 101 та 102 групи; 27.10.21 р. (середа) 13:00 год. – 110 та 112 групи; 28.10.21 р. (четвер) 13:00 год. + 16:00 год. (студ. самовр€дуванн€) – 104, 107 та 108 групи; 01.11.21 р. (понед≥лок) 14:30 год. – 103 та 105 групи. «устр≥ч≥ в≥дбудутьс€ в онлайн-режим≥ за посиланн€м: https://meet.google.com/ica-fsik-xjg

>>>
2021-10-23 09:01:46
ќнлайн-форум Ђ÷ентри профес≥йного розвитку педагог≥чних прац≥вник≥в: досв≥д, виклики, перспективиї 

     22 жовтн€ 2021 р. заступниц€ декана з науковоњ роботи та ≥нформац≥йноњ пол≥тики ’ол€вчук ƒар≥€ ≤ван≥вна вз€ла участь у дискус≥йному онлайн-форум≥ «÷ентри профес≥йного розвитку педагог≥чних прац≥вник≥в: досв≥д, виклики, перспективи»

     Ќа форум≥ обговорювались дос€гненн€ та виклики першого року роботи ÷ентр≥в профес≥йного розвитку педагог≥чних прац≥вник≥в „ерн≥вецькоњ област≥. «окрема, учасники подискутували про досв≥д з питань спри€нн€ профес≥йному розвитку педагог≥чних прац≥вник≥в, забезпеченн€ њхньоњ психолог≥чноњ п≥дтримки та консультуванн€ ≥з широкого кола питань, пов’€заних з осв≥тн≥м процесом, узагальненн€ та поширенн€ ≥нформац≥њ про можливост≥ профес≥йного розвитку осв≥т€н, координац≥њ д≥€льност≥ профес≥йних сп≥льнот педагог≥в ≥ надавати психолог≥чну п≥дтримку педпрац≥вникам.

     ” частин≥ обговоренн€ перспектив сп≥впрац≥ ƒар≥€ ≤ван≥вна наголосила на важливост≥ роботи таких ÷ентр≥в дл€ профес≥йноњ консультац≥йноњ п≥дтримки випускник≥в спец≥альностей «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)», «√еограф≥€» ≥ ц≥нност≥ взаЇмод≥њ з робочими групами осв≥тн≥х програм «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€) та «–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€». “ак, досв≥д осв≥тн≥х програм спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€) у 2020-2021 навчальному роц≥ засв≥дчив отриманн€ ц≥нних рекомендац≥й щодо оновленн€ зм≥сту програм та фахових компетентностей у контекст≥ затвердженн€ профес≥йного стандарту вчител€ закладу загальноњ середньоњ осв≥ти та впровадженн€ новоњ украњнськоњ школи в≥д представник≥в центр≥в, зокрема ¬ласова —ерг≥€ јнатол≥йовича - директора  омунальноњ установи «÷ентру профес≥йного розвитку педагог≥чних прац≥вник≥в» Ќовоселицькоњ м≥ськоњ ради „ерн≥вецькоњ област≥ http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/051specialties/10_014serosv/b4stakeholders

      Ѕ≥льше ≥нформац≥њ за посиланн€м 

>>>
2021-10-22 12:05:45
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя!

27.10 2021 (середа) о 14.20 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету (у зм≥шаному формат≥) з пор€дком денним:

 1. ѕро формуванн€ ≥ндив≥дуальноњ навчальноњ траЇктор≥њ здобувач≥в вищоњ осв≥ти (дисципл≥ни в≥льного вибору студент≥в географ≥чного факультету та дисципл≥ни загальноун≥верситетського вибору).

ƒопов≥даЇ: заступник декана, к.геогр.н, асист. ѕас≥чник ћ.ƒ.

 1. ѕро заходи з попул€ризац≥њ академ≥чноњ доброчесност≥.

ƒопов≥даЇ: заступник декана, к.геогр.н.,доц. ’ол€вчук ƒ.≤.

 1. ќбговоренн€ та затвердженн€ заход≥в щодо реал≥зац≥њ критичних зауважень, висловлених у ход≥ роботи над зв≥тами гол≥в ≈ 

ƒопов≥даЇ: ¬чений секретар,к.с.-г.н., доц. ƒан≥лова ќ.ћ.

 1. ѕро п≥дготовку до акредитац≥њ ќѕ «ћ≥жнародний туризм» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

ƒопов≥даЇ: √арант ќѕ, д.геогр.н., доц.  ороль ќ.ƒ.

 1. ѕро стан наповненн€ платформи дистанц≥йного навчанн€ та репозитар≥ю.

ƒопов≥дають: заступники декана, к.геогр.н, асист. ѕас≥чник ћ.ƒ.,

 к.геогр.н., доц. ’ол€вчук ƒ.≤.

 1. ѕро профор≥Їнтац≥йн≥ заходи в закладах вищоњ осв≥ти ≤ та ≤≤ р≥вн€ акредитац≥њ

ƒопов≥дають: заступник декана, к.геогр.н, асист. ѕас≥чник ћ.ƒ..,

√аранти ќѕ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)», ќѕ «“уризмознавство», ќѕ «√еодез≥€» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

      7. ѕро рекомендац≥ю до друку навчальних пос≥бник≥в

ƒопов≥даЇ: д.геогр.н., доц.  остащук ≤.≤.

–≥зне.

>>>
2021-10-18 12:41:54
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 

ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя!

 

21 жовтн€ 2021 року на перш≥й пар≥ (8:20) в≥дбудетьс€ в≥дкрита лекц≥€ доцента кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ

 ирилюка —.ћ. на тему «ѕрирода ¬енери» з курсу « сенограф≥€ з основами астроном≥њ» дл€ студент≥в 1 курсу спец≥альност≥ «√≥дрометеоролог≥€».

 

ƒоЇднатис€ до зан€тт€ за покликанн€м:

«апрошуютьс€ вс≥ бажаюч≥

>>>
2021-10-13 13:43:50
Ќагородженн€ сп≥вроб≥тник≥в геофаку „Ќ” 

 

    ўедра ос≥нь. —п≥вроб≥тники геофаку „Ќ” ≥м.ё.‘едьковича в≥дзначен≥ високими нагородами.

’одан √алина - ѕочесна грамота ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни; ѕоп'юк яна - переможець всеукрањнського конкурсу "ћолодий учений року" в ном≥нац≥њ "ћолодий методист року в галуз≥ географ≥чних та геолог≥чних наук", ѕод€ка ректора „Ќ”; ¬€чеслав явк≥н - ѕочесна в≥дзнака „ерн≥вецькоњ обласноњ ради - медаль "«а заслуги перед Ѕуковиною", Ѕучко ∆анна - ѕочесна в≥дзнака „ерн≥вецькоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ - медаль "¬д€чна Ѕуковина"; –≥душ Ѕогдан - ѕочесна в≥дзнака „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради - медаль "Ќа славу „ерн≥вц≥в!"; ќльга ƒан≥лова - ѕочесна грамота „ерн≥вецькоњ обласноњ ради, ѕод€ка ректора „Ќ”;  ирилюк —ерг≥й - ѕочесна грамота „ерн≥вецькоњ обласноњ ради; –ибчук ™вген - ѕочесна грамота „ерн≥вецькоњ обласноњ ради; ќлександра „убрей - ѕод€ка ректора „Ќ”; ќлександр  ороль - ѕод€ка ректора „Ќ”; √одз≥нська ≤рина - ѕод€ка ректора „Ќ”; ƒ€чук јл≥на - ѕод€ка ректора „Ќ”.
ўиро в≥таЇмо, бажаЇмо творчоњ наснаги та нових звершень!!! ¬д€чн≥ ћќЌ”, „ерн≥вецьк≥й обласн≥й рад≥, „ерн≥вецьк≥й обласн≥й адм≥н≥страц≥њ, „ерн≥вецьк≥й м≥ськ≥й рад≥ та ректорату „Ќ” за увагу до колективу географ≥чного факультету „Ќ”.
>>>
2021-10-12 10:52:25
≤нформац≥йна зустр≥ч з в≥дд≥лом м≥жнародних звТ€зк≥в. 

 

 

      7 жовтн€ 2021 року в≥дбулась ≥нформац≥йна зустр≥ч здобувач≥в вищоњ осв≥ти та науково-педагог≥чних прац≥вник≥в географ≥чного факультету начальником в≥дд≥лу   м≥жнародних зв’€зк≥в Ћуканюком —ерг≥Їм ћихайловичем. —ерг≥й ћихайлович розпов≥в про особливост≥ роботи в≥дд≥лу та його ≥нформац≥йн≥ ресурси, наголосив на актуальних пропозиц≥€х з академ≥чноњ моб≥льност≥, €к≥ можна мон≥торити за посиланн€м http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua .

      Ќа проханн€ здобувач≥в кер≥вник в≥дд≥лу по€снив алгоритм подач≥ документ≥в на конкурс у рамках програми Erasmus+ та важлив≥сть сертиф≥кату на знанн€ ≥ноземних мов . ƒотично обговорен≥ можливост≥ удосконаленн€ ≥ноземноњ мови (н≥мецькоњ, румунськоњ та литовськоњ мов) на безкоштовних курсах, €к≥ провод€тьс€ в ун≥верситет≥ з викладачами– нос≥€ми мови.

>>>
2021-10-11 09:54:48
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя! 
>>>
2021-10-08 15:47:19
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя 

   11 жовтн€ 2021 року о 09:50 год. в≥дбудетьс€ в≥дкрите лекц≥йне зан€тт€ доцента кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в ѕас≥чника ћ.ƒ.

>>>
2021-10-07 16:18:05
≤менна стипенд≥€ 

¬≥таЇмо!!!

  

  «а вагом≥ здобутки в навчанн≥ студент географ≥чного факультету “омащук –остислав ¬асильович отримав ≥менну стипенд≥ю ¬ерховноњ –ади ”крањни.

  Ќаказ про призначенн€ ≥менних стипенд≥й

>>>
2021-10-07 11:49:42
«добувач≥ осв≥ти ќѕѕ Ђ–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€ї та Ђћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њї - учасники програм неформальноњ осв≥ти 

 

      « 5 по 7 жовтн€ 2021 року сертиф≥кованим тренером Ћюдмилою Ўурковською за програмою ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ прац≥ «BIZ UP» дл€ студент≥в, що навчаютьс€ за осв≥тньо-профес≥йними програмами: «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€», «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича було проведено онлайн-трен≥нг «–озпочни св≥й б≥знес». 

     ¬продовж трьох дн≥в здобувач≥ вищоњ осв≥ти навчались генерувати власн≥ ≥дењ, проводити оц≥нку власних можливостей та п≥дприЇмницьких €костей дл€ реал≥зац≥њ перспективних проЇкт≥в за р≥зними методиками, опановували особливост≥ заповненн€ розд≥л≥в б≥знес-плану: складали маркетинговий план, проводили калькул€ц≥ю продаж≥в товар≥в та послуг, визначали потребу у к≥лькост≥ персоналу, оц≥нювали соб≥варт≥сть, проводили ф≥нансов≥ розрахунки. Ќа останок, знайомились з усп≥шними проЇктами сп≥впрац≥ у формат≥ «влада-громада-б≥знес». ”весь матер≥ал був поданий в ц≥кав≥й, динам≥чн≥й форм≥, дуже профес≥йно та корисно.

 

>>>
2021-09-30 13:17:17
Ћекц≥€ запрошеного професора 

      30 вересн€ 2021 року в≥дбулась лекц≥€ запрошеного професора «ћед≥йно-≥нформац≥йна компетентн≥сть сучасного учител€ географ≥њ у контекст≥ ≥нформац≥йних реформ та сусп≥льних трансформац≥й». ƒоктор педагог≥чних наук, професор, зав≥дувач творчоњ навчально-науковоњ лаборатор≥њ «√≥рська школа ”крањнських  арпат» ѕрикарпатський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника.

      Ћектор под≥лилась досв≥дом створенн€ курсу "ћед≥одидактики", розкрила особливост≥ д≥€льност≥ навчального центру «≈кос≥стем», що функц≥онуЇ в ѕрикарпатському нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника. ѕ≥д час лекц≥њ розгл€нуто питанн€ ≥нформац≥йно-цифровоњ компетентност≥, що передбачаЇ вм≥нн€ працювати з базами даних, ≥нформац≥йною грамотн≥стю тощо. Ќадзвичайно ц≥кавим ≥ корисним було знайомство слухач≥в з осв≥тн≥ми мед≥а-кейсами, застосунками дл€ вчител≥в географ≥њ та ≥нтерактивами.

 

 

>>>
2021-09-30 13:15:30
¬≥дкритт€ Ѕ≤«Ќ≈— ≤Ќ ”Ѕј“ќ–ј в „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича! (спод≥ваЇмось на жовтень м≥с€ць)! 
¬≥дкритт€ Ѕ≤«Ќ≈— ≤Ќ ”Ѕј“ќ–ј в „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича! (спод≥ваЇмось на жовтень м≥с€ць)! ѕро дату в≥дкритт€ Ѕ≤«Ќ≈— ≤Ќ ”Ѕј“ќ–ј буде додаткова ≥нформац≥€.
«јѕ–ќЎ”™ћќ зац≥кавлених студент≥в з ус≥х факультет≥в/≥нститут≥в, спец≥альностей та форм навчанн€!

Ќаш сайт: http://innovation.challenge.tilda.ws/
ћи в Instagram: www.instagram.com/innovation_challengee/
ћи в Facebook: www.facebook.com/businesincubatorCHNU

–еЇстрац≥€ за посиланн€м: http://innovation.challenge.tilda.ws/#rec284376940

”сп≥шн≥ п≥дприЇмц≥, банк≥ри та викладач≥ ун≥верситету готов≥ под≥литись досв≥дом та знанн€ми!
ЌјЎ≤ ѕј–“Ќ≈–»:
 луб п≥дприЇмц≥в Ѕуковини,
„ерн≥вецька б≥знес група (CBG),
LBC Chernivtsi,
≤T Cluster "Chernivtsi IT community",
Inside bussines club,
Influential Generation Club,
ј“ «ќщадбанк»,
ј“  Ѕ «ѕриватЅанк»,
ј“ « ред≥ јгр≥коль Ѕанк»,
ј“ «–айффайзен Ѕанк».
>>>
2021-09-30 08:55:38
¬≤“ј™ћќ! 

       29 вересн€ 2021 року у м.  ињв в≥дбулась урочиста церемон≥€ нагородженн€ лауреат≥в ¬сеукрањнського конкурсу “ћолодий вчений року”. яна јнатол≥њвна ѕоп’юк, асистент кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ здобула перемогу в ном≥нац≥њ “ћолодий методист року в галуз≥ географ≥чних та геолог≥чних наук» ≥ €к лауреат була в≥дзначена на урочист≥й церемон≥њ. яна јнатол≥њвна також вз€ла участь у ≤≤ ¬сеукрањнського форум≥ –ади молодих вчених при ћ≥н≥стерств≥ осв≥ти ≥ науки ”крањни.

        олектив географ≥чного факультету пишаЇтьс€ здобутками яни јнатол≥њвни та визнанн€м на всеукрањнському р≥вн≥.

       ЅажаЇмо дос€гати нових вершин та творити ≥стор≥ю украњнськоњ науки!

 

 

 

>>>
2021-09-29 10:26:26
Ћекц≥€ запрошеного професора ≤нни „ерв≥нськоњ 

 

>>>
2021-09-28 16:00:49
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя 

Ўановн≥ студенти та викладач≥!

«апрошуЇмо вз€ти участь в ≥нформац≥йн≥й зустр≥ч≥ з в≥дд≥лом м≥жнародних зв’€зк≥в щодо особливостей подач≥ документ≥в, участ≥ та актуальних пропозиц≥й з академ≥чноњ моб≥льност≥. «устр≥ч в≥дбудетьс€ 7 жовтн€ о 14:30 в онлайн-формат≥ за посиланн€м https://meet.google.com/tdo-xxce-iae

>>>
2021-09-28 14:08:40
ќн-лайн трен≥нг за програмою ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ прац≥ 

       « 5 по 7 жовтн€ 2021 року запрошуЇмо вз€ти участь в онлайн-трен≥нгу «–озпочни св≥й б≥знес» за програмою ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ прац≥ BIZ UP. ћета трен≥нгу: оц≥нити власн≥ можливост≥ та п≥дприЇмницьк≥ €кост≥ дл€ реал≥зац≥њ перспективних проект≥в.

       ƒл€ участ≥ в трен≥нгу запрошуютьс€ здобувач≥ осв≥ти 4, 5, 6 курс≥в що навчаютьс€ за осв≥тн≥ми програмами: «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€», «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

       –еЇстрац≥€ на трен≥нг триватиме до 3 жовтн€ 2021 року.

       «ареЇструватись можна за посиланн€м.

https://docs.google.com/forms/d/10EdWLOicEmR-VvX98hUSkP3c7WjdXSdN7CDex2DcPH4/viewform?edit_requested=true

>>>
2021-09-24 17:02:18
¬≥дкрита зустр≥ч за ќѕѕ Ђ–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€ї 

Ўановн≥ студенти та прац≥вники!

¬≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќац≥онального агентства ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за осв≥тньо-профес≥йною програмою ID 39810 «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» в≥дбудетьс€ 29 вересн€ о 15:15-15:55.

ѕ≥дключитис€ до  онференц≥њ Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/75290338471?pwd=N095RVN5bTAvNHpQM2tUaHV5N2hWQT09

≤дентиф≥катор конференц≥њ: 752 9033 8471

ѕароль: 2021

«апрошуЇмо долучитис€ до зустр≥ч≥ вс≥х зац≥кавлених!

>>>
2021-09-24 16:00:12
јкредитац≥йна експертиза ќѕЂ–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€ї 

« 29 вересн€ по 01 жовтн€ у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбудетьс€ акредитац≥йна експертиза у в≥ддаленому (дистанц≥йному) режим≥ осв≥тньоњ програми «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» (ID у ™ƒ≈Ѕќ 39810) за спец≥альн≥стю 106 «√еограф≥€» за другим р≥внем вищоњ осв≥ти на платформ≥ Join Zoom Meeting.

>>>
2021-09-24 15:54:27
¬≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќј«я¬ќ за ќѕѕ Ђ√еограф≥€ї 

¬≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќац≥онального агентства ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за осв≥тньо-профес≥йною програмою ID 2399 «√еограф≥€» спец≥альност≥ 014.07  «—ередн€ осв≥та (географ≥€)» другого (маг≥стерського) р≥вн€ в≥дбудетьс€  27 вересн€: 15:20-16:00

ѕ≥дключитись до конференц≥њ Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85377538512?pwd=c1l4RHV2VElEU1R6eGdteVhtRmc5Zz09

≤дентиф≥катор конференц≥њ: 853 7753 8512
ѕароль: 2021   

«апрошуЇмо долучитис€ до зустр≥ч≥ вс≥х зац≥кавлених!

>>>
2021-09-22 17:35:43
ѕро орган≥зац≥ю протиеп≥дем≥чних заход≥в у „Ќ” 

¬≥дпов≥дно до наказу ректора –омана ѕетришина є310 в≥д 22.09.2021 р., ≥з запровадженн€м «жовтоњ» карантинноњ зони в ”крањн≥ з 23 вересн€ „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича переходить на дистанц≥йну форму навчанн€.

 
 

” зв’€зку з тим, що на даний час в≥дсоток сп≥вроб≥тник≥в ун≥верситету, €к≥ мають один з необх≥дних документ≥в (сертиф≥кат, що п≥дтверджуЇ вакцинац≥ю, негативний результат тестуванн€ або дов≥дка в≥д л≥кар€ про одужанн€ в≥д коронав≥русноњ хвороби), менший за 80%, здобувачам вищоњ осв≥ти заборонено в≥дв≥дуванн€ навчальних корпус≥в ун≥верситету; навчальн≥ зан€тт€ проводитимутьс€ в дистанц≥йн≥й форм≥ зг≥дно ≥з затвердженим на ос≥нн≥й семестр розкладом; директорам ≥нститут≥в, деканам факультет≥в ≥ кер≥вникам п≥дрозд≥л≥в необх≥дно посилити роз’€снювальну роботу щодо нагальноњ необх≥дност≥ вакцинац≥њ в≥д COVID-19.

 

«а потреби у навчальних корпусах та гуртожитках студм≥стечка будуть орган≥зовувати вињзн≥ пункти вакцинац≥њ.

 

 р≥м того, щов≥вторка до 12:00 до в≥дд≥лу з виховноњ роботи та гуман≥тарноњ осв≥ти вс≥ структурн≥ п≥дрозд≥ли ун≥верситету зобов’€зан≥ подавати об’Їктивну ≥нформац≥ю щодо стану вакцинац≥њ сп≥вроб≥тник≥в задл€ своЇчасного забезпеченн€ статистичноњ зв≥тност≥.

>>>
2021-09-22 17:32:01
ƒо обговоренн€ 

ѕропонуЇмо ¬аш≥й уваз≥ ѕќЋќ∆≈ЌЌя про навчально-наукову лаборатор≥ю палеогеограф≥чних досл≥джень кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича - завантажити.

>>>
2021-09-22 17:00:19
ћоб≥льний пункт вакцинац≥њ дл€ сп≥вроб≥тник≥в та студент≥в „Ќ” 

” п’€тницю, 24 вересн€ у Ѕлакитн≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з 11:00 по 14:00 працюватиме моб≥льний пункт вакцинац≥њ дл€ сп≥вроб≥тник≥в та студент≥в ун≥верситету.

 

«а попередн≥м пов≥домленн€м л≥кар≥в пункту вакцинац≥њ, на€вн≥ вакцини: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca.

ѕопередн€ реЇстрац≥€ за посиланн€м. –еЇстрац≥€ зд≥йснюЇтьс€ до 19:00 год. 23 вересн€.

«апрошуЇмо вс≥х охочих.

 

« собою обов’€зково сл≥д мати паспорт та ≥дентиф≥кац≥йний код!

>>>
2021-09-21 16:31:58
Ѕ≥знес ≥нкубатор в „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича 

                                                                               

 

 

28 вересн€ о 15:00 вперше в ≥стор≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбудетьс€ в≥дкритт€ Ѕ≥знес-≥нкубатора!

«апрошуЇмо зац≥кавлених студент≥в з ус≥х факультет≥в/≥нститут≥в, спец≥альностей та форм навчанн€!

>>>
2021-09-21 14:53:47
Ћекц≥€-бес≥да дл€ педагог≥чних прац≥вник≥в —н€тинського л≥цею ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника 

 

            21 вересн€ було проведено лекц≥ю-бес≥ду дл€ педагог≥чних прац≥вник≥в —н€тинського л≥цею ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника ≥з к.геогр.н., асистентом кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ™мчук “ет€ною ¬олодимир≥вною на тему: "–екомендац≥њ щодо забезпеченн€ принцип≥в академ≥чноњ доброчесност≥".

>>>
2021-09-20 17:20:48
¬≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќј«я¬ќ за ќѕѕ "√≥дролог≥€" 

¬≥дкрита зустр≥ч з експертами Ќац≥онального агентства ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за осв≥тньо-профес≥йною програмою ID 1222 «√≥дролог≥€» в≥дбудетьс€ 24 вересн€: 14:00-14:40.

ѕ≥дключитись до конференц≥њ Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88255880250?pwd=dWp0LzJCa0NOV1lnNU5CZVg0QjhKZz09

≤дентиф≥катор конференц≥њ: 882 5588 0250
ѕароль: 2021

«апрошуЇмо долучитис€ до зустр≥ч≥ вс≥х зац≥кавлених!

>>>
2021-09-20 09:35:52
ћ≥жнародна експедиц≥€ з досл≥дженн€ палеол≥ту  

 

 

ѕрот€гом вересн€ у с. ƒорош≥вц≥ на ƒн≥стр≥ проходить польсько-украњнська палеол≥тична археолог≥чна експедиц≥€ за м≥жнародним проектом «—ередовище та культура граветських та еп≥граветських збирач≥в та мисливц≥в в —ередньому ѕодн≥стров’њ». « польського боку в н≥й беруть участь науковц≥ з ∆ешувського ун≥верситету (кер≥вник проф. ћарта ѕолтович-Ѕобак).

 

 


 


 

>>>
2021-09-18 14:49:05
ѕосв€та географ≥чного факультету 2021 

      17 вересн€ 2021р. в урочищ≥ «Ћужки» на територ≥њ нац≥онального природного парку «¬ижницький» в≥дбулась традиц≥йна ѕосв€та студент≥в географ≥чного факультету. Ќайц≥кав≥ш≥ особливост≥ ѕосв€ти 2021:
1)ѕосв€та в≥дбуваЇтьс€ 55 р≥к;
2)ѕосв€чували студент≥в 1 ≥ 2 курс≥в (130 ос≥б);
3)ѕосв€та присв€чена 70-р≥ччю √еро€ ”крањни, «аслуженого артиста ”крањни, випускника геофаку „ƒ” Ќ. яремчука «—тежинами Ќазар≥€ яремчука»;
4)ѕройдено маршрут 17 км;
5)Ћокац≥њ маршруту «—тежками Ќазар≥€ яремчука»: «ѕоселенн€ в гуртожиток», «ѕерша пара», «ѕосв€та», «≤спит», «¬ипускний»
6)ѕересп≥вано: «√ай, зелений гай», «я п≥ду в далек≥ гори», «—тожари», «я њду в  арпати», «ƒв≥ мелод≥њ», «¬≥дпливають б≥л≥ корабл≥», «Ѕатько ≥ мати», «√оржусь до тебе ”крањно», «¬одограй», ««аграй дударику», «Ћ≥хтарики», « в≥тка розмар≥€», «“и мо€ ”крањна», «„ервона рута» та ≥нш≥;
7)ѕонад 250 учасник≥в. Ќайстаршому – 85, наймолодшому – 5 рок≥в;
8)ќрган≥затори – студенти 4 ≥ 5 курс≥в;
9)√ост≥ ѕосв€ти: –.—енчук (голова ¬ижницькоњ –ƒј 2015 – 2019р.), я.јтаманюк (зав.кафедри географ≥њ та природознавства ѕрикарпатського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника), –альф ‘аг≥н (Ќ≥меччина);
10)«√еофак-чемп≥он!» пролунало 2021 раз, а може ≥ б≥льше.
ƒ€куЇмо орган≥заторам-студентам 4-5 курс≥в, дирекц≥њ Ќѕѕ «¬ижницький» та ¬ижницьк≥й –ƒј.

 

 

>>>
2021-09-16 16:19:15
Ѕ≥нарна лекц≥€ професора кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту –уденка ¬.ѕ. та багатор≥чного директора ««—ќ є16 „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради √айсенюка ¬.я. на тему: Ђћетодолог≥чн≥ основи оц≥нки природно-ресурсного потенц≥алуї 

   

    16 вересн€ 2021р. в ауд. 53 географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ёр≥€ ‘едьковича з 09:50 до 11:10 в≥дбулас€ б≥нарна лекц≥€ професора кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту –уденка ¬.ѕ. та багатор≥чного (2015-2021 рр.) директора ««—ќ є16 „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради √айсенюка ¬.я. (нин≥ вчител€ географ≥њ названого закладу) на тему: «ћетодолог≥чн≥ основи оц≥нки  природно-ресурсного потенц≥алу» з дисципл≥ни «√еограф≥€ природно-ресурсного потенц≥алу ”крањни» дл€ студент≥в 302 та 303 академ≥чних груп спец≥альностей 106 «√еограф≥€» та 014.07 «—ередн€ осв≥та (географ≥€)». Ћекторами були розкрит≥: методолог≥чн≥ основи та методичн≥ п≥дходи до економ≥ко-географ≥чноњ оц≥нки природних ресурс≥в, €к≥ нин≥ застосовуютьс€ у вищ≥й та середн≥й школах ”крањни; особливост≥ оц≥нки окремих вид≥в природних ресурс≥в; шл€хи та перспективи вдосконаленн€ €к самоњ методики оц≥нки, так ≥ практики њњ використанн€ у нац≥ональному господарств≥.

       —туденти жваво в≥дгукнулис€ на п≥дн€т≥ питанн€ €к лекц≥йного матер≥алу, так ≥ ц≥кавилис€ нин≥шн≥ми проблемами осв≥ти, вихованн€ та матер≥ального забезпеченн€ заклад≥в загальноњ середньоњ осв≥ти. «апрошували продовжити зац≥кавлене сп≥лкуванн€.

 

 

>>>
2021-09-15 11:50:33
¬ийшов друком навчально-методичний пос≥бник Ђќснови соц≥ально-економ≥чноњ географ≥њ крањн та рег≥он≥в св≥туї 

 

         ¬ийшов друком навчально-методичний пос≥бник «ќснови соц≥ально-економ≥чноњ географ≥њ крањн ≥ рег≥он≥в св≥ту». јвтори - к.геогр.н. ™мчук “ет€на ¬олодимир≥вна та д.пед.н. „убрей ќлександра —тепан≥вна. ” навчально-методичному пос≥бнику розгл€нуто теоретичн≥ та прикладн≥ питанн€ соц≥ально-економ≥чноњ географ≥њ крањн та рег≥он≥в св≥ту. ћета виданн€ - спри€ти ефективному оволод≥нню сукупн≥стю теоретичних знань ≥ практичних навичок соц≥ально- й економ≥ко-географ≥чних досл≥джень. ƒл€ здобувач≥в педагог≥чних ≥ природничих спец≥альностей географ≥чного спр€муванн€, вчител≥в географ≥њ, а також ус≥х, хто вивчаЇ соц≥ально-економ≥чну географ≥ю крањн ≥ рег≥он≥в св≥ту.

>>>
2021-09-15 09:33:57
Ѕ≥нарна лекц≥€ на тему Ђ—учасна пол≥тична карта св≥туї 

«Ѕ≥нарна лекц≥€» (в≥д лат. Binarius – такий, що складаЇтьс€ ≥з двох частин) – це сучасна форма проведенн€ лекц≥њ, що пол€гаЇ у виклад≥ матер≥алу дек≥лькома лекторами, €к≥ взаЇмодоповнюють один одного. –озкриваючи одну ≥ ту ж тему, вони ведуть дискус≥ю м≥ж собою та залучають до обговоренн€ аудитор≥ю.

14 вересн€ 2021 р. дл€ студент≥в 4-го курсу спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (географ≥€)» з курсу «јктуальн≥ питанн€ сучасноњ економ≥чноњ географ≥њ» була проведена б≥нарна лекц≥€ на тему «—учасна пол≥тична карта св≥ту». Ћектором ячнюк ћариною ќлександр≥вною було висв≥тленн≥ основн≥ питанн€ даноњ теми, одним з €ких було «—учасн≥ методи навчанн€ на уроках географ≥њ в 10 клас≥». Ќа лекц≥ю було запрошено д. геогр. н., доцента, зав≥дувача кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики, вчител€-методиста, призера обласного етапу конкурсу «¬читель року – 2010» в ном≥нац≥њ «√еограф≥€», лауреата обласноњ педагог≥чноњ прем≥њ ≥мен≥ ќмел€на ѕоповича  остащука ≤вана ≤вановича, €кий розкрив суть низки ≥нтерактивних метод≥в навчанн€ п≥д час урок≥в географ≥њ, проанал≥зував структуру, та детально розкрив суть елемент≥в уроку. Ќа€вн≥сть в аудитор≥њ двох лектор≥в пожвавлюЇ лекц≥ю €к традиц≥йну форму навчанн€, формуЇ культуру дискус≥њ, вчить студент≥в пор≥внювати, дивитис€ на одне ≥ те ж €вище з р≥зних стор≥н, сприймати р≥зн≥ точки зору €к так≥, що взаЇмодоповнюють одна одну, толерантно в≥дноситис€ до них.

Ќайкращим результатом була позитивна атмосфера, що панувала на лекц≥њ в аудитор≥њ, створена також завд€ки неординарним запитанн€м та додатковим елементам. ƒосв≥д б≥нарних лекц≥й був корисним дл€ студент≥в 4-го курсу, €к≥ отримали потужний мотивац≥йний стимул до здобутт€ €к≥сноњ осв≥ти.

>>>
2021-09-14 09:04:51
«устр≥ч з≥ стейкхолдерами гаранта ќѕ "√еограф≥€" спец≥альност≥ 014.07 "—ередн€ осв≥та (географ≥€)" 

 

 

       14 вересн€ в≥дбулась зустр≥ч з≥ стейкхолдерами - дирекц≥Їю —терченська «ќЎ ≤-≤≤≤ ступен≥в √либоцькоњ селищноњ ради. ќбговорено ≥з директором навчального закладу - √афою ќленою Ћук≥вною можливост≥ проведенн€ сп≥льних б≥нарних зан€ть та виховних заход≥в. ¬икладачами кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту запропоновано проведенн€ дистанц≥йних зан€ть по п≥дготовц≥ до «Ќќ з географ≥њ.

>>>
2021-09-13 15:38:50
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя 

      ƒо уваги здобувач≥в першого ≥ другого р≥вн€ вищоњ осв≥ти, науково-педагог≥чних прац≥вник≥в, роботодавц≥в та ≥нших стейкхолер≥в. ” зв’€зку ≥з затвердженн€м —тандарту вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 106 «√еограф≥€», дл€ другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти – Ќаказ м≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни є519 в≥д 11.05.2021р. (https://docs.google.com/document/d/14NnT9Enp3ZbAWCVYBL2sIWBpWaQ9PI4-/edit?usp=sharing&ouid=110407925736147610593&rtpof=true&sd=true) , з метою узгодженн€ ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти з≥ стандартом, розпочинаЇтьс€ процедура громадського обговоренн€.

      ѕопереднЇ обговоренн€ зм≥н до ќѕ в≥дбудетьс€ 21 вересн€ 2021 р. на зас≥данн≥ кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики, результати €кого будуть оприлюднен≥ на стор≥нц≥ кафедри http://www.geoukr.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/052op_reg_rozv/02op_reg_mag/01osv_prog

      ѕропозиц≥њ надсилати до 22 жовтн€ 2021 року на адресу zayachukmyroslaviVДѓУ@СШ”Jukr.net або м.„ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, географ≥чний факультет, кафедра географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики, «а€чуку ћирославу ƒмитровичу (гарант ќѕ).

ƒ€куЇмо за сп≥впрацю!

>>>
2021-09-12 08:43:56
ƒо дн€ ф≥зичноњ культури ≥ спорту та ¬сесв≥тньому дню ор≥Їнтуванн€ 

 

 

      12 вересн€ викладач≥ географ≥чного факультету та студенти спец≥альност≥ 014.07 "—ередн€ осв≥та (географ≥€)" „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича разом ≥з вчител€ми географ≥њ та учн€ми √либоцькоњ територ≥альноњ громади вз€ли участь у змаганн€х з в≥дкритоњ першост≥ смт. √либока з≥ спортивного ор≥Їнтуванн€ на честь ƒн€ ф≥зичноњ культури ≥ спорту та ¬сесв≥тньому дню ор≥Їнтуванн€

>>>
2021-09-10 15:12:42
¬ињзне зан€тт€ у „ерн≥вецькому обласному центр≥ з г≥дрометеоролог≥њ 

 

 

         09.09.2021 р. ≥з студентами 2 курсу ќѕѕ √≥дрометеоролог≥€ було проведено зан€тт€ з дисципл≥ни "√≥дрометр≥€ та обл≥к стоку" у в≥дд≥л≥ г≥дролог≥њ „ерн≥вецького обласного центру з г≥дрометеоролог≥њ. —туденти отримали практичний досв≥д по п≥дготовц≥ допом≥жних матер≥ал≥в обл≥ку стоку р≥чок.

>>>
2021-09-10 08:53:01
«устр≥ч першокурсник≥в спец≥альност≥ 014.07 Ђ—ередн€ осв≥та (географ≥€)ї та 073 Ђћенеджментї ≥з студентським активом географ≥чного факультету 

 

 

      ¬ неформальн≥й обстановц≥ в≥дбулась зустр≥ч першокурсник≥в спец≥альност≥ 014.07 «—ередн€ осв≥та (географ≥€)» та 073 «ћенеджмент» ≥з представниками студентського самовр€дуванн€ та профсп≥лковою орган≥зац≥Їю географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. —туденти-другокурсники ќѕ «–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€» ≥з захопленн€м розказали про особливост≥ студентського житт€ на факультет≥ та ознайомили ≥з д≥€льн≥стю студентськоњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

>>>
2021-09-09 15:53:40
ќнлайн-зустр≥ч здобувач≥в другого (маг≥стерського) р≥вн€ географ≥чного факультету ≥з заступником директора з питань ≥нформац≥йних технолог≥й щодо дотриманн€ академ≥чноњ доброчесност≥ 

     

      9 вересн€ 2021 р. у рамках заход≥в з попул€ризац≥њ академ≥чноњ доброчесност≥ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбулась онлайн-зустр≥ч здобувач≥в другого (маг≥стерського) р≥вн€ географ≥чного факультету ≥з заступником директора з питань ≥нформац≥йних технолог≥й щодо дотриманн€ академ≥чноњ доброчесност≥ п≥д час п≥дготовки та здач≥ курсових та квал≥ф≥кац≥йних роб≥т. ќлег ≤ванович розпов≥в про особливост≥ застосуванн€ ун≥верситетськоњ антиплаг≥атноњ системи Unicheck, механ≥зм застосуванн€ €коњ затверджений «ѕоложенн€м про процедуру впровадженн€ антиплаг≥атноњ системи у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича» https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view .Ќа проханн€ маг≥стр≥в заступник директора под≥ливс€ рекомендац≥€ми щодо трактуванн€ та застосуванн€ показник≥в ориг≥нальност≥, схожост≥ та цитат у студентських наукових роботах.

>>>
2021-09-09 08:37:28
ѕрактичне зан€тт€ в „ерн≥вецькому обласному музењ народноњ арх≥тектури ≥ побуту дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 014.07 Ђ—ередн€ осв≥та (географ≥€)ї 

 

    ƒл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти ц≥кавими Ї нетрадиц≥йн≥ зан€тт€ на св≥жому пов≥тр≥, особливо актуальн≥ в умовах пандем≥њ. ќдне з таких практичних зан€ть з курсу «¬ступ до спец≥альност≥» в≥дбулос€ в „ерн≥вецькому обласному музењ народноњ арх≥тектури ≥ побуту дл€ студент≥в першого курсу спец≥альност≥ 014.07 «—ередн€ осв≥та (географ≥€)». «добувач≥ ознайомились ≥з ≥стор≥Їю становленн€ та розвитку географ≥чноњ науки в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, з науковими доробками кафедр географ≥чного факультету. Ќетрадиц≥йний формат навчанн€ спри€в активн≥й дискус≥њ.

>>>
2021-09-08 10:13:14
«устр≥ч декана з≥ студентами 

  

   8 вересн€ (середа) 2021р. в≥дбулась традиц≥йна (щом≥с€чна) зустр≥ч студентських парламентар≥в та актив≥ст≥в з деканом географ≥чного факультету ћирославом «а€чуком.

   ѕ≥д час зустр≥ч≥ обговорено питанн€ орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу; оновленн€ складу орган≥в студентського самовр€дуванн€; плануванн€ зустр≥чей з в≥домими випускниками; дотриманн€ норм академ≥чноњ доброчесност≥ та функц≥онуванн€ скриньки дов≥ри; додаткових можливостей вивченн€ ≥ноземних мов; дотриманн€ правил техн≥ки безпеки п≥д час навчанн€ та вињзду на ѕосв€ту-2021; питанн€ вакцинац≥њ в≥д  ов≥д-19; актив≥зац≥њ участ≥ в опитуванн€х «ћолодь проти корупц≥њ», ««адоволен≥сть методами навчанн€» та «¬иб≥р ≥ндив≥дуальноњ осв≥тньоњ траЇктор≥њ» тощо.

   ¬ зустр≥ч≥ прийн€ли участь 53 здобувач≥ вищоњ осв≥ти.

>>>
2021-09-08 09:43:11
√рошова допомога випускникам-педагогам „Ќ” 

              ¬ипускникам „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, €к≥ навчалис€ за державним замовленн€м ≥ здобули осв≥ту за спец≥альност€ми галуз≥ знань «01 ќсв≥та «ѕедагог≥ка» або за ≥ншою спец≥альн≥стю галуз≥ знань», працевлаштован≥ та уклали (на терм≥н не менше €к 3 роки) догов≥р про роботу на посадах педагог≥чних прац≥вник≥в у закладах середньоњ або профес≥йноњ (профес≥йно-техн≥чноњ) осв≥ти, необх≥дно подати документи дл€ отриманн€ одноразовоњ грошовоњ допомоги до 10 жовтн€:

 1. «а€ва про наданн€ допомоги
 2.  оп≥€ трудовоњ книжки (зав≥рена директором навчального закладу)
 3. ƒогов≥р про працевлаштуванн€ випускник≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, €к≥ навчалис€ за спец≥альност€ми педагог≥чного проф≥лю та наданн€ одноразовоњ адресноњ грошовоњ допомоги (на три роки)

ƒл€ дов≥док звертатис€ у в≥дд≥л кадр≥в ун≥верситету

јдреса: вул.  оюбинського, 2, корпус 5

“ел.: 584774

>>>
2021-09-07 13:07:38
Ѕ≥нарне лекц≥йне зан€тт€ дл€ маг≥стр≥в спец≥альност≥ Ђ—ередн€ осв≥таї 

   

 

      7 вересн€ 2021 р. зав≥дувач кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики  остащук ≤. ≤. пров≥в б≥нарне лекц≥йне зан€тт€ дл€ маг≥стр≥в спец≥альност≥ 014.07 «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» з диципл≥ни «“ехнолог≥€ викладанн€ географ≥њ» сп≥льно ≥з зав≥дувачем Ќћ÷ природничо-математичних дисципл≥н ≤нституту п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти „ерн≥вецькоњ област≥ –ибчинським ¬. ћ. на тему «—истема вищоњ осв≥ти в ”крањн≥». ѕ≥д час лекц≥њ присутн≥й стейкхолдер, сп≥льно з лектором, висв≥тлив особливост≥ системи вищоњ осв≥ти в ”крањн≥, обговорили принципи державноњ пол≥тики у сфер≥ осв≥ти. ¬≥тал≥й ≤ванович на проханн€ здобувач≥в, под≥ливс€ баченн€м профес≥йного становленн€ молодого вчител€ географ≥њ п≥д час навчанн€ у вищому навчальному заклад≥.

 

 

>>>
2021-09-04 14:32:40
«а участ≥ доцента кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту √рицку ¬.—. та вчител≥в «ќЎ є38 в≥дбувс€ вињзний сем≥нар на тему Ђѕерлина  арпат - ущелина Ѕ≥каз, €к хрестомат≥йний обТЇкт у вивченн≥ географ≥њ в школ≥. –умун≥€: географ≥€, ≥стор≥ 

 

 

 

4 вересн€ 2021 року в≥дбувс€ вињзний сем≥нар на тему: «ѕерлина  арпат – ущелина Ѕ≥каз, €к хрестомат≥йний об’Їкт у вивчен≥ географ≥њ в школ≥. –умун≥€: географ≥€, ≥стор≥€, соц≥альне становище». —ем≥нар в≥дбувс€ за участ≥ доцента кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту ¬ерон≥ки √рицку та вчител≥в «ќЎ є37 м. „ерн≥вц≥ (директор школи ќробець “ет€на ≤ван≥вна). «а час проведенн€ сем≥нару були обговорен≥ питанн€ структури осв≥ти –умун≥њ, сучасного соц≥ально-економ≥чного стану крањни, де€к≥ ≥сторичн≥ аспекти становленн€ крањни. ќсобливе враженн€ на учасник≥в сем≥нару справили мальовнич≥ географ≥чн≥ об’Їкти –умун≥њ: ущелина Ѕ≥каз та „ервоне озеро.

>>>
2021-09-04 09:03:32
„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет налагоджуЇ звТ€зки ≥з обТЇднанн€м осв≥т€н географ≥њ „“√ 

 

  

   Ќа початку вересн€ на баз≥ „ерн≥вецькоњ «ќЎ ≤-≤≤≤ ст. є6 ф≥зико-математичного проф≥лю „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради в≥дбулос€ зас≥данн€ методичного об’Їднанн€ вчител≥в географ≥њ заклад≥в загальноњ середньоњ осв≥ти „ерн≥вецькоњ територ≥альноњ громади.

   ћетою першоњ зустр≥ч≥ профес≥йноњ сп≥льноти вчител≥в географ≥њ громади, орган≥зованою сп≥льно: консультантом  ” «ћ≥ський центр профес≥йного розвитку педагог≥чних прац≥вник≥в» „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради, “≥м≥ш –од≥кою яковл≥вною, та кер≥вником методичного об’Їднанн€ вчител≥в географ≥њ „ерн≥вецькоњ “√, вчителем географ≥њ «ќЎ ≤-≤≤≤ ст. є28 „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради, спец≥ал≥стом вищоњ категор≥њ, вчителем-методистом, заслуженим вчителем ”крањни, ‘ост≥й ¬алентиною ¬асилевною, було окресленн€ основних крок≥в, щодо спри€нн€ ефективному ≥нформац≥йному, науковому та методичному супроводу профес≥йного розвитку педагог≥чних кадр≥в на прот€з≥ навчального року, €к шл€ху до усп≥шного реформуванн€ та модерн≥зац≥њ системи осв≥ти.

   ƒо роботи методичного об’Їднанн€ долучилис€ науковц≥, викладач≥ та педагоги м≥ста, в тому числ≥ «а€чук ћирослав ƒмитрович, декан географ≥чного факультету, доцент, доктор географ≥чних наук „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету. ¬≥н ознайомив присутн≥х з основними напр€мами сп≥впрац≥ м≥ж географ≥чним факультетом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету та сп≥льнотою вчител≥в географ≥њ „ерн≥вецькоњ територ≥альноњ громади.

 

>>>
2021-09-03 11:52:44
–езиденц≥€ митрополит≥в Ѕуковини ≥ ƒалмац≥њ - у фокус≥ уваги ¬сеукрањнського фестивалю "ћандруй ”крањною" 

”продовж 22-24 серпн€ в Ќац≥ональному музењ народноњ арх≥тектури та побуту ”крањни в≥дбувавс€ всеукрањнський фестиваль-€рмарок туристичних маршрут≥в ≥ народних художн≥х промисл≥в «ћандруй ”крањною», приурочений до 30-њ р≥чниц≥ Ќезалежност≥ ”крањни. «ах≥д орган≥зований ƒержавним агентством розвитку туризму за п≥дтримки ћ≥н≥стерства культури та ≥нформац≥йноњ пол≥тики ”крањни.

 ожен з 24 рег≥он≥в ”крањни та јвтономна –еспубл≥ка  рим презентували св≥й туристичний, культурний ≥ гастроном≥чний потенц≥ал. “а головна ≥де€ фестивалю – розкрити туристичну приваблив≥сть кожного рег≥ону крањни.

” склад≥ делегац≥њ в≥д „ерн≥вецькоњ област≥ були кер≥вники та фах≥вц≥ в≥дпов≥дних структурних п≥дрозд≥л≥в м≥ста й област≥, туристичних оператор≥в, майстри, виробники крафтовоњ продукц≥њ. ѕредставити туристичну приваблив≥сть –езиденц≥њ митрополит≥в Ѕуковини ≥ ƒалмац≥њ (нин≥ „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича) на фестивал≥ випало ∆анн≥ Ѕучко – зав≥дувачц≥ кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€.

ѕ≥д час представленн€ туристичного потенц≥алу „ерн≥вецькоњ област≥ одним ≥з блок≥в, запланованих орган≥заторами, розгл€давс€ саме найвизначн≥ший туристичний магн≥т краю – –езиденц≥€. “ож у презентац≥њ ∆. Ѕучко було розкрито головн≥ аспекти туристичноњ привабливост≥ об’Їкту та закцентовано на перспективах њњ покращенн€.

≤нтерес до об’Їкту з≥ списку ¬сесв≥тньоњ спадщини ёЌ≈— ќ, €кий водночас виконуЇ функц≥ю осв≥тнього закладу (Їдиний в ”крањн≥ такого типу), на фестивал≥ був невипадковим. ўе раз про –езиденц≥ю йшлос€ п≥д час панельноњ дискус≥њ щодо використанн€ та збереженн€ ≥сторико-культурноњ спадщини ”крањни.

>>>
2021-09-01 16:07:18
ѕерше знайомство з ун≥верситетом 

—туденти спец≥альност≥ 014.07 «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» п≥д час вступного зан€тт€ з курсу «¬ступ до спец≥альност≥»  ознайомились ≥з ≥стор≥Їю становленн€ та розвитку „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

 

>>>
2021-08-30 18:19:17
¬≥дбулос€ зас≥данн€ –ади стейкхолдер≥в 

30.08.2021 року в≥дбулос€ зас≥данн€ –ади стейкхолдер≥в географ≥чного факультету на €кому обговорювали:

1. план роботи на 2021-2022 н.р.;

2. розгл€д питанн€ акредитац≥њ маг≥стерських програм ќѕ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)», ќѕ «√≥дролог≥€», ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€».

>>>
2021-08-27 12:21:52
ƒо уваги студент≥в 1-го курсу 

31.08.2021 року о 1000 год. на географ≥чному факультет≥ в≥дбудутьс€ настановч≥ збори дл€ студент≥в 1-го курсу денноњ форми навчанн€:

101 група ќѕ «√еограф≥€» - 52 аудитор≥€

102 група ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» - 34 аудитор≥€

103, 105 групи ќѕ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» - 24 аудитор≥€

104 група ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» - 17 аудитор≥€

107 група ќѕ «√≥дрометеоролог≥€» - 6 аудитор≥€

108 група ќѕ «√еодез≥€ та землеустр≥й» - 33 аудитор≥€

110 група ќѕ «ћ≥жнародний туризм» - 53 аудитор≥€

112 група ќѕ «√отельно – ресторанний серв≥с та туроперейтинг» - 7 аудитор≥€

—писок студент≥в

>>>
2021-08-18 15:32:03
ќголошенн€ про ¬чену раду 

1 вересн€ 2021 р. (середа) о 1425 год. у 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

 

>>>
2021-07-14 13:56:07
ƒо уваги аб≥тур≥Їнт≥в!!! 
>>>
2021-07-07 13:41:32
¬≥таЇмо новозатверджених кандидат≥в географ≥чних наук! 

¬≥дпов≥дно до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни 29.06.2021 є 735 за р≥шенн€м спец≥ал≥зованих вчених рад науковий ступ≥нь кандидата географ≥чних наук присвоЇно √одз≥нськ≥й ≤рин≥ Ћеон≥д≥вн≥ за спец≥альн≥стю 11.00.11 « онструктивна географ≥€ ≥ рац≥ональне використанн€ природних ресурс≥в» та ƒ€чук јл≥н≥ ≤ван≥вн≥ за спец≥альн≥стю11.00.02 «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€».

 олектив географ≥чного факультету щиро в≥таЇ своњх колег з вагомим науковим здобутком та бажаЇмо подальшоњ реал≥зац≥њ наукового та профес≥йного потенц≥алу!

>>>
2021-06-29 15:31:27
ƒо уваги аб≥тур≥Їнт≥в!!! 

>>>
2021-06-25 14:32:59
¬≥дбулис€ атестац≥йн≥ ≥спити студент≥в-випускник≥в першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти 
« 15 по 25 червн€ 2021 р. на географ≥чному факультет≥ атестац≥йн≥ ≥спити складали студенти-випускники першого (бакалаврського) р≥вн€. јтестац≥€ здобувач≥в зд≥йснювалась п’€тьма екзаменац≥йними ком≥с≥€ми за спец≥альност€ми «√еограф≥€», «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)», «ћенеджмент», «Ќауки про «емлю (√≥дрометеоролог≥€)», «“уризм», «√еодез≥€ та землеустр≥й». « метою належного оц≥нюванн€ фахових компетентностей та програмних результат≥в навчанн€ практичного спр€муванн€ до екзаменац≥йних ком≥с≥й залучен≥ зовн≥шн≥ стейкхолдери.
>>>
2021-06-22 13:50:02
ќголошенн€ про ¬чену раду 

25 червн€ 2021 року (п’€тниц€) об 14.00 год. у 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2021-06-17 16:56:01
«устр≥ч з≥ стейкхолдерами, щодо зм≥н в ќѕ "√еодез≥€ та землеустр≥й" першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти 

16-17 червн€ 2021 року в≥дбулас€ зустр≥ч професорсько-виклавдацького складу з≥ стейкхолдерами та випускниками першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти (408 група) спец≥альност≥ 193 «√еодез≥€ та землеустр≥й» ќѕѕ «√еодез≥€ та землеустр≥й». ќдним ≥з основних питань зустр≥ч≥ було обговоренн€ зм≥н до осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки бакалавр≥в з≥ спец≥альност≥ 193 «√еодез≥€ та землеустр≥й» за вище зазначеною ќѕѕ та проблеми майбутнього працевлаштуванн€ випускник≥в за фахом.

>>>
2021-06-15 11:33:53
ƒеканат п≥дтримав ютуб-канал Ђ÷≥лком природної 

ћинув р≥к ≥з часу запуску науково-попул€рного ютуб-каналу «÷≥лком природно», ≥н≥ц≥йовано викладачами кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ. « того часу канал п≥дтримали понад 3300 п≥дписник≥в з-пом≥ж науковц≥в, викладач≥в ≥ студент≥в, вчител≥в та школ€р≥в ≥ просто природолюб≥в. Ќа канал≥ опубл≥ковано понад 60 в≥део-ролик≥в, €к≥ охоплюють геолог≥ю, геоморфолог≥ю, кл≥матолог≥ю, землезнавство, б≥огеограф≥ю, ксенограф≥ю ≥ астроном≥ю, географ≥ю ”крањни. « нагоди р≥чниц≥ канал прив≥тали представники деканату ≥ засв≥дчили свою п≥дтримку.

ЅажаЇмо ще б≥льше ц≥кавих ролик≥в, п≥дписник≥в та процв≥танн€!

>>>
2021-06-13 10:25:15
¬≥таЇмо 

 олектив географ≥чного факультету щиро в≥таЇ з ƒнем народженн€ декана географ≥чного факультету ћирослава «а€чука та бажаЇ м≥цного здоров'€, щаст€, радост≥, благополучч€, подальших усп≥х≥в у вс≥х справах та починанн€х, любов≥ та зд≥йсненн€ найзапов≥тн≥ших мр≥й!

« повагою колектив географ≥чного факультету.

>>>
2021-06-10 11:15:07
ћ≥жнародний день друз≥в 

9.06.2021 року до ћ≥жнародного дн€ друз≥в на географ≥чний факультет були запрошен≥ в≥ков≥ прац≥вники географ≥чного факультету та пенс≥онери. «устр≥ч в≥дбулась у не вимушен≥й тепл≥й атмосфер≥.
Ќа зустр≥ч≥ був присутн≥й випускник географ≥чного факультету «аслужений прац≥вник культури ”крањни ≤ван ћиколайович √емер≥, €кий €краз св€ткував у цей день народженн€. ¬≥н презентував колективу географ≥чного факультету свою книгу «Ћ≥рика душ≥ моЇњ».

¬с≥ гост≥ були в≥дзначен≥ символ≥чними подарунками з емблемою геофаку.

ƒ€куЇмо за участь.

>>>
2021-06-08 12:45:47
”часть декана географ≥чного факультету в обласному сем≥нар≥-практикум≥ 

03.06.2021 року декан географ≥чного факультету «а€чук ћирослав ƒмитрович вз€в участь в обласному сем≥нар≥-практикум≥ дл€ в≥дпов≥дальних за роботу з обдарованою учн≥вською молоддю в територ≥альних громадах та закладах загальноњ середньоњ осв≥ти обласного п≥дпор€дкуванн€ ’мельницькоњ област≥ на тему: «≤нновац≥йн≥ п≥дходи в орган≥зац≥њ науково-досл≥дницькоњ д≥€льност≥ учн≥в-член≥в ћјЌ в умовах децентрал≥зац≥њ».

>>>
2021-06-08 10:33:43
ѕ≥дсумков≥ акценти до «Ќќ з географ≥њ 
8.06.2021 року в≥дбувс€ веб≥нар «ѕ≥дсумков≥ акценти до «Ќќ з географ≥њ». “акий веб≥нар дл€ випускник≥в та вчител≥в проведено консультантом ÷ѕ–ѕѕ —в≥тланою Ћазурко. Ќастанови в≥д доктора наук, декана географ≥чного факультету ћирослава «а€чука, доктора наук, доцента кафедри економ≥чноњ географ≥њ та менеджменту ќлександри „убрей, кандидата наук, доцента кафедри економ≥чноњ географ≥њ та менеджменту ќльги ƒан≥ловоњ були спр€мован≥ на формуванн€ та закр≥пленн€ предметних компетенц≥й учн≥в та виробленн€ надпредметних, гнучких навичок при виконанн≥ тесту з географ≥њ.
“акий формат мав ≥ профор≥Їнтац≥йне забарвленн€, адже георгаф≥чний факультет „Ќ” чекаЇ серед аб≥тур≥Їнт≥в ≥ випускник≥в з √либоччини.
>>>
2021-06-02 10:50:34
¬≥таЇмо з усп≥шною акредитац≥Їю 

18 травн€ 2021 року Ќац≥ональне агентство ≥з забезпеченн€ €кост≥ вищоњ осв≥ти ухвалило р≥шенн€ про акредитац≥ю осв≥тньо-профес≥йноњ програми «√еограф≥€» спец≥альност≥ 106 √еограф≥€ за першим (бакалаврським) р≥внем на терм≥н до 1.07.2026 р.

 

>>>
2021-06-01 17:29:26
јктивна участь географ≥чного факультету у 12 етнодуховному украњнському фестивал≥ Ђќбнова Ц фестї 
30 травн€ 2021 року викладач≥ та студенти географ≥чного факультету „Ќ” прийн€ли активну участь у 12 етнодуховному украњнському фестивал≥ «ќбнова – фест». Ѕуковинський молод≥жний етнодуховний фестиваль «ќбнова – фест» проводитьс€ з 2008 року ≥ маЇ на мет≥ спри€ти зростанню нац≥ональноњ самосв≥домост≥ молодих людей, вихованню гордост≥ та патр≥отизму до своЇњ держави, р≥дного краю, м≥ста.
>>>
2021-05-31 16:20:03
ƒекан географ≥чного факультету прийн€в участь у орган≥зац≥њ ≤≤≤ л≥тньоњ √≥мназ≥ади ”крањни з наст≥льного тен≥су та XVI ”н≥верс≥ади ”крањни з наст≥льного тен≥су 
ƒекан географ≥чного факультету «а€чук ћ.ƒ. €к кер≥вник в≥докремленого п≥дрозд≥лу √ќ «”крањнська федерац≥€ учн≥вського спорту у „ерн≥вецьк≥й област≥» прийн€в участь у орган≥зац≥њ ≤≤≤ л≥тньоњ √≥мназ≥ади ”крањни з наст≥льного тен≥су та XVI ”н≥верс≥ади ”крањни з наст≥льного тен≥су.
>>>
2021-05-28 17:34:08
¬≥таЇмо! 

ўиро в≥таЇмо студентку географ≥чного факультету ’ристина —к≥гар з нагородою!!!

>>>
2021-05-27 10:37:31
Ѕасейнова рада ѕруту та —≥рету - новий прогресивний ≥нструмент водного сектору дл€ узгодженн€ р≥шень 

26 травн€ 2021 року в онлайн-режим≥ в≥дбулось чергове зас≥данн€ Ѕасейновоњ ради ѕруту та —≥рету п≥д головуванн€м декана географ≥чного факультету, доктора географ≥чних наук, „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ћирослава «а€чука.

”часники обговорили питанн€ розробки окремих елемент≥в план≥в управл≥нн€ р≥чковими суббасейнами ѕруту та —≥рету у 2020 роц≥ та кроки на 2021 р≥к. «окрема, начальник в≥дд≥лу водних в≥дносин, басейновоњ взаЇмод≥њ та м≥жнародного сп≥вроб≥тництва ћальв≥на √ен≥ч закцентувала увагу на тому, що ѕ”–Ѕ - це стратег≥чний документ дл€ реал≥зац≥њ основноњ мети ¬одноњ –амковоњ ƒирективи ™— – дос€гненн€ «доброго» еколог≥чного стану вод. ”с≥ передбачен≥ на 2020 р≥к розд≥ли ѕ”–Ѕ ѕруту та —≥рету виконан≥:

>>>
2021-05-27 10:01:24
ƒо в≥дкритт€ туристичного сезону долучилис€ напуковц≥ географ≥чного факультету 
”продовж трьох дн≥в у „ерн≥вц€х та област≥ в≥дбувалис€ заходи, що попул€ризують туризм у рег≥он≥. ƒепартаментами розвитку „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради та рег≥онального розвитку „ерн≥вецькоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ була запропонована ц≥кава й насичена програма. ƒо њњ формуванн€ й реал≥зац≥њ долучилис€ також викладач≥ двох кафедр географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича – соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ ≥ географ≥њ та менеджменту туризму.
>>>
2021-05-25 17:04:43
«ах≥д з попул€ризац≥њ академ≥чноњ доброчесност≥ 
25 травн€ 2021 у рамках заход≥в з попул€ризац≥њ академ≥чноњ доброчесност≥ проведено ≥нформац≥йну годину дл€ студент≥в спец≥альност≥ 014.07 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€). «ав≥дувач≥ кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ ≥ кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту, гаранти осв≥тн≥х програм та викладач≥ кафедр вз€ли участь в обговоренн≥ питань, пов’€заних з дотриманн€м академ≥чноњ доброчесност≥ п≥д час проведенн€ контрольних заход≥в.
>>>
2021-05-24 14:29:18
ќголошенн€ 
ƒќ ”¬ј√»!

–озпочинаЇтьс€ обговоренн€

ќѕѕ «√еодез≥€ та землеустр≥й»

спец≥альност≥ 193 √еодез≥€ та землеустр≥й

осв≥тн≥й р≥вень перший (бакалаврський)

з метою призведенн€ до в≥дпов≥дност≥ прийн€того —тандарту вищоњ осв≥ти.

«ауваженн€ та рекомендац≥њ просимо надсилати до 30 червн€ 2021 року

гаранту осв≥тньоњ програми —ухому ѕетру ќлекс≥йовичу p.sukhyjiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua

 

>>>
2021-05-21 13:59:33
¬≥таЇмо переможниць конкурсу "√еофак писанковий" 

ƒекан географ≥чного факультету прив≥тав переможниць конкурсу «√еофак писанковий» (—к≥гар ’ристину та Ћ≥л≥ю √органюк) та вручив подарунки з побажанн€м надал≥ п≥дтримувати украњнськ≥ традиц≥њ та попул€ризувати народн≥ звичањ р≥дних рег≥он≥в.

>>>
2021-05-20 16:38:49
15 р≥чниц€ св€ткуванн€ ƒн€ вишиванки 

“радиц≥йно у трет≥й четвер травн€ понад 100 крањн св≥ту в≥дзначають «¬сесв≥тн≥й день вишиванки». ÷ього року ми св€ткуЇмо 15 р≥чницю з дн€ заснуванн€ цього прекрасного св€та. “радиц≥йно викладач≥ та студенти географ≥чного факультету доЇдналис€ до св€ткових заход≥в, €к≥ були запланован≥ на цей день у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

« ≥н≥ц≥ативи представник≥в студентського самовр€дуванн€ географ≥чного факультету було розфарбовано дор≥жку, €ка веде до 4-го корпусу ун≥верситету (географ≥чний факультет), традиц≥йним орнаментом у народному стил≥ та прикрашено балкон корпусу вишитими рушниками.

>>>
2021-05-20 16:00:07
—тейкхолдери в д≥њ 
20 травн€ (четвер) 2021 року в≥дбулас€ зустр≥ч √енерального директора ƒиректорату рег≥ональноњ пол≥тики ћ≥н≥стерства розвитку громад та територ≥й ¬≥ктора ѕодорожного на тему «ƒержавна рег≥ональна пол≥тика: нов≥тн≥ п≥дходи до стратег≥њ плануванн€» з≥ здобувачами вищоњ осв≥ти ќѕ «”рбан≥стика та рег≥ональний розвиток» ≥ «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€»  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка, ќѕ «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€» ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ¬асил€  араз≥на, ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€», ќѕ «√еодез≥€ та землеустр≥й» та ќѕ «√еодез≥€» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
>>>
2021-05-19 16:50:52
¬еб≥нар з академ≥чноњ доброчесност≥ дл€ сп≥вроб≥тник≥в „Ќ” ≥м.ё.‘едьковича 
19 травн€ 2021 р. викладач≥ географ≥чного факультету вз€ли участь у веб≥нар≥ з академ≥чноњ доброчесност≥ дл€ сп≥вроб≥тник≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ѕ≥д час заходу учасники подискутували про принципи академ≥чноњ доброчесност≥, шл€хи вир≥шенн€ проблеми недоброчесност≥, про можливост≥ удосконаленн€ метод≥в навчанн€, схем оц≥нюванн€ студент≥в. ¬с≥ учасники наголосили на важливост≥ об’Їктивност≥ оц≥нюванн€ €к ключового аспекту дотриманн€ академ≥чноњ доброчесност≥.
>>>
2021-05-18 13:10:37
ћ≥жнародний день музењв 

18 травн€ в≥дзначили ћ≥жнародний день музењв.

« нагоди св€та географ≥чна сп≥льнота зав≥тала на гостини до ѕриродничого музею „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. « профес≥йним св€том прац≥вник≥в ћузею прив≥тали декан географ≥чного факультету «а€чук ћирослав ƒмитрович, заступники декана – Ѕрик —тепан ƒмитрович та ’ол€вчук ƒар≥€ ≤ван≥вна, зав≥дувач кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ –≥душ Ѕогдан “арасович.

 

>>>
2021-05-17 15:17:27
Ќагородженн€ почесними грамотами Ќац≥онального центру Ђћала академ≥€ наук ”крањниї 

«аступниц€ голови „ерн≥вецькоњ обласноњ адм≥н≥страц≥њ ≤сопенко ≤рина ёл≥ан≥вна прив≥тала науковц≥в географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з ƒнем науки в ”крањн≥.

 

>>>
2021-05-14 18:07:25
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

19 травн€ 2021 року (середа) о 1420 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2021-05-14 15:21:33
¬≥танн€! 

15 травн€ в ”крањн≥ в≥дзначаЇтьс€ профес≥йне св€то науковц≥в — ƒень науки, €ке встановлено ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 14.02.1997 є145/97 «…на п≥дтримку ≥н≥ц≥ативи в≥домих вчених, наукових установ, а також профес≥йних сп≥лок ”крањни…».

¬≥таЇмо науковц≥в географ≥чного факультету та наукову сп≥льноту ”крањни з профес≥йним св€том.

ЅажаЇмо м≥цного здоров'€, сил ≥ наснаги, профес≥йноњ ≥нтуњц≥њ та росту, нових в≥дкритт≥в ≥ звершень в ≥м’€ Ќауки та ”крањнськоњ ƒержави!

>>>
2021-05-14 12:03:12
√олова „ерн≥вецькоњ обласноњ ради прив≥тав науковц≥в географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з прийдешн≥м ƒнем науки 
√олова „ерн≥вецькоњ обласноњ ради прив≥тав науковц≥в географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з прийдешн≥м ƒнем науки.

ѕочесною грамотою обласноњ ради голова нагородив  орол€ ќлександра ƒмитровича - доктора географ≥чних наук, доцента, зав≥дувача кафедри географ≥њ та менеджменту туризму. ѕочесну грамоту обласноњ ради отримала також „убрей ќлександра —тепан≥вна - доктор педагог≥чних наук, доцентка кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ќлекс≥й —ерг≥йович Ѕойко оголосив под€ку обласноњ ради за профес≥йн≥ здобутки «а€чуку ћирославу ƒмитровичу - доктору географ≥чних наук, доценту, декану географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

√олова облради також под€кував науковц€м за вагомий внесок у розвиток осв≥ти та науки, ≥н≥ц≥ативу та наполеглив≥сть, профес≥йн≥ дос€гненн€, вихованн€ покол≥нн€ осв≥чених буковинц≥в та плеканн€ в студентах любов≥ до науки.
>>>
2021-05-13 16:10:19
¬≥дбувс€ online ярмарок ваканс≥й „Ќ” 2021 

13 травн€ студенти 3-го та 4-го курс≥в географ≥чного факультету вз€ли участь у щор≥чному заход≥, орган≥зованого ун≥верситетським центром кар'Їри при профсп≥лков≥й орган≥зац≥њ студент≥в „ерн≥вецького проведений в онлайн-формат≥ - «я–ћј–ќ  ¬ј јЌ—≤… „Ќ” 2021 online».

«ярмарок ваканс≥й» – це спец≥ал≥зований online-зах≥д, де роботодавц≥ та студенти мали можлив≥сть посп≥лкуватись один з одним. ѕредставники пров≥дних компан≥й „ерн≥вц≥в та ”крањни презентували компан≥ю, на€вн≥ ваканс≥њ та програми стажувань. «окрема, презентували бренд ≥ рекламували свою д≥€льн≥сть роботодавц≥ в≥д ”крпошти, ‘абрики з виготовленн€ вес≥льних суконь «White story», «Ќовоњ ѕошти», JoyMarket, ћ“ј, «—≥льпо», «—в≥ту замк≥в», Uki Service.

Ѕ≥льше ≥нформац≥њ за посиланн€м http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news/archive&data[5013][news_id]=14464

>>>
2021-05-12 14:12:42
—тейкхолдери в д≥њ 

12 травн€ 2021 року в≥дбулос€ б≥нарне зан€тт€ з курсу «¬ступ до рег≥онал≥стики» дл€ здобувач≥в першого (бакалаврського) р≥вн€ осв≥ти, 1-го року навчанн€ ќѕѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» (102 група) на тему «–ег≥ональний маркетинг €к ≥нструмент п≥двищенн€ ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ рег≥ону» (викладач д.геор.н., доц.  остащук ≤.≤.) за участ≥ маркетинг-директора мереж≥ магазин≥в «—в≥т ћатрац≥в» √елки ќлега ћихайловича.

ѕ≥д час лекц≥њ були розкрит≥ основн≥ особливост≥ рег≥онального маркетингу, а саме перцепц≥йного п≥дходу до розум≥нн€ особливостей рег≥ону, а також обговорено р€д моделей формуванн€ ≥нвестиц≥йного ≥м≥джу рег≥он≥в.

>>>
2021-05-12 12:55:39
јнонс! 

20 травн€ (четвер) 2021 року плануЇтьс€ зустр≥ч √енерального директора ƒиректорату рег≥ональноњ пол≥тики ћ≥н≥стерства розвитку громад та територ≥й ¬≥ктора ѕодорожного на тему «ƒержавна рег≥ональна пол≥тика: нов≥тн≥ п≥дходи до стратег≥њ плануванн€» з≥ здобувачами вищоњ осв≥ти ќѕ «”рбан≥стика та рег≥ональний розвиток» ≥ «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€»  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка, ќѕ «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€» ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ¬асил€  араз≥на, ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

ѕосиланн€ на зустр≥ч: https://us02web.zoom.us/j/89884539867?pwd=MWZpNlhzQzAwWkVWeFZDRFlRTHVTUT09

>>>
2021-05-11 14:33:20
ќголошенн€ 
12 травн€ 2021 року об 9:50 год. в ауд. 53 в≥дбудетьс€ б≥нарне зан€тт€ з курсу «¬ступ до рег≥онал≥стики» дл€ здобувач≥в першого (бакалаврського) р≥вн€ 1-го року навчанн€ ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» (102 група) на тему «–ег≥ональний маркетинг €к ≥нструмент п≥двищенн€ ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ рег≥ону» (викладач д.геор.н., доц.  остащук ≤.≤.) за участ≥ маркетинг-директора мереж≥ магазин≥в «—в≥т ћатрац≥в» √елки ќлега ћихайловича.
>>>
2021-05-06 14:16:28
ƒо уваги 

ƒо уваги студент≥в 4 курсу!

ƒл€ реЇстрац≥њ на складанн€ ™¬≤ (вступний ≥спит в маг≥стратуру з ≥ноземноњ мови) просимо надсилати електронн≥ коп≥њ документ≥в (зг≥дно перел≥ку) та за€ву на адресу m.olariVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua

ƒл€ дов≥док: моб. тел. 097-658-56-52, тел. деканату (0372) 58-48-55. ¬≥дпов≥дальна особа ќлар ћаргарета √еорг≥њвна.

>>>
2021-05-06 13:08:42
ќголошенн€ про фаховий сем≥нар 
12 травн€ 2021 року о 14.00 год. у 24 аудитор≥њ в≥дбудетьс€ фаховий сем≥нар кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича щодо проведенн€ попередньоњ експертизи дисертац≥њ ё.ќ. Ѕ≥лоуса на тему «“еритор≥альна структура загальноосв≥тнього простору: сусп≥льно-географ≥чн≥ аспекти та оц≥нка €кост≥ знань (на приклад≥ „ерн≥вецькоњ област≥)» та наданн€ висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значенн€ результат≥в дисертац≥њ.
>>>
2021-04-30 18:56:52
ўир≥ в≥танн€ з прийдешн≥м ¬еликоднем 

 

>>>
2021-04-30 10:28:03
Ўана померлим викладачам ≥ сп≥вроб≥тникам географ≥чного факультету 

Ўана померлим викладачам ≥ сп≥вроб≥тникам географ≥чного факультету. ¬с≥ ми св≥дом≥ того, що рано чи п≥зно наш життЇвий шл€х тут, на земл≥, завершитьс€, ≥ ми перейдемо у житт€ в≥чне. “ому напередодн≥ ¬еликодн€ ми – географи вшанували памʼ€ть викладач≥в та сп≥вроб≥тник≥в географ≥чного факультету: ¬≥л€нськоњ ќ.ћ., ∆упанського я.≤.,  ирилюка ћ.≤.,  рачила ћ.ѕ.,  рул€ ¬.ѕ.,  униц≥ ћ.ќ., ћорар “.“., Ўведенка Ћ.…., яворського я.ћ., яремчука Ќ.Ќ. (÷ентральне кладовище м.„ерн≥вц≥); Ѕурки ….ј., √уцул€ка ¬.ћ.,  алмуцькоњ ≈.≤., ћеркулова ѕ.ћ. (≤сторико-культурний запов≥дник  ладовище по вул. «елен≥й); Ѕерезки ≤.—. та Ћевицького ¬.≤. (–ошинське кладовище).

ћолитва за померлих – це найб≥льше ≥ найголовн≥ше, що ми можемо зробити дл€ тих, хто вже в≥д≥йшов у в≥чн≥сть.

ћи сумуЇмо за тими, кого з нами тут вже немаЇ, за нашими вчител€ми, колегами, друз€ми.

P.S. «д≥йснено геоф≥ксац≥ю кожного похованн€ результатом чого буде онлайн карта на сайт≥ географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича. Ѕудемо вд€чн≥ за додаткову ≥нформац≥ю clg-geogiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua.

>>>
2021-04-28 14:27:30
¬≥дбулос€ публ≥чне обговоренн€ зм≥н до осв≥тньоњ програми 

27 кв≥тн€ 2021 року в≥дбулос€ публ≥чне обговоренн€ зм≥н до ќѕ «√еограф≥€ та природн≥ небезпеки» на кафедр≥ ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

≤з таблицею зм≥н можна ознайомитис€ за посиланн€м:

https://drive.google.com/file/d/18XwSSz3u0EFmGLFFIs_l6DyhoJl5CNlv/view?usp=sharing

≤з оновленою осв≥тньою програмою можна ознайомитис€ за посиланн€м:

https://drive.google.com/file/d/17x2AZLRrMtXTtK5akpyJbNS67XaO2Q9z/view?usp=sharing

¬аш≥ пропозиц≥њ та зауваженн€ просимо надсилати на електронну поштову адресу гаранту осв≥тньоњ програми s.kyrylyukiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua до 05.05.2021 року.

>>>
2021-04-23 16:51:57
¬≥дбудетьс€ публ≥чне обговоренн€ осв≥тньоњ програми 

27 кв≥тн€ 2021 року о 14.30 год. в≥дбудетьс€ публ≥чне обговоренн€ зм≥н до ќѕ «√еограф≥€ та природн≥ небезпеки» на кафедр≥ ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ у зм≥шан≥й форм≥:

ƒо обговоренн€ запрошуютьс€ вс≥ бажаюч≥.

ƒолучитис€ до зас≥данн€ можна за посиланн€м: https://meet.google.com/puc-efku-uhm

>>>
2021-04-22 16:13:41
¬≥дбулась традид≥йна щор≥чна студентська наукова конференц≥€ 

20-21 кв≥тн€ 2021 року на географ≥чному факультет≥ традиц≥йно в≥дбулась щор≥чна студентська наукова конференц≥€. ѕонад 100 студент≥в нашого факультету под≥лились науковими здобутками. «аслухано широке розмањтт€ допов≥дей з ус≥х напр€м≥в географ≥чних досл≥джень, €к≥ охоплюють не лише терени ”крањни, але й стосуютьс€ досл≥дженн€ Ївропейського та св≥тового досв≥ду розв’€занн€ актуальних проблем географ≥чноњ науки. ƒопов≥д≥ заслухан≥ у шести п≥дсекц≥€х, де студенти ус≥х спец≥альностей мали змогу апробувати своњ навики та продемонструвати результати своњх наукових досл≥джень.

>>>
2021-04-19 12:10:43
¬≥таЇмо! 

16 кв≥тн€ 2021 року в≥дбувс€ ≤≤ тур ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з географ≥њ на баз≥ ѕолтавського нац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ¬. √.  ороленка. «-пом≥ж 66 студент≥в з ус≥Їњ ”крањни наша студентка 4-го курсу спец≥альност≥ «√еограф≥€» ћикитюк ¬≥ктор≥€ з науковою роботою на тему ««астосуванн€ гео≥нформац≥йних технолог≥й та дистанц≥йного зондуванн€ «емл≥ дл€ мон≥торингу л≥сового покриву (на приклад≥ Ќѕѕ «¬ижницький»)» п≥д кер≥вництвом д. геогр. н., доц. «а€чука ћирослава ƒмитровича здобула друге м≥сце.

ѕишаЇмось та в≥таЇмо юну науковицю та њњ кер≥вника ≥з високим дос€гненн€м ≥ бажаЇмо подальшого натхненн€ та усп≥х≥в у наукових пошуках ≥ в≥дкритт€х!!

>>>
2021-04-16 17:00:25
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

21 кв≥тн€ 2021 року (середа) о 15:00 год. в≥дбудетьс€ on-line зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2021-04-16 16:44:05
«бори трудового колективу 

21 кв≥тн€ 2021року о 1300 год. в≥дбудутьс€ збори трудового колективу географ≥чного факультету в зм≥шан≥й форм≥ з пор€дком денним:

1. ќбговоренн€ кандидатури на зам≥щенн€ вакантноњ посади зав≥дувача кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики.

2. ќбговоренн€ кандидатури на зам≥щенн€ вакантноњ посади зав≥дувача кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ.

ќбговоренн€ кандидатур та програм претендент≥в в≥дбудетьс€ в онлайн режим≥ (1300 - 1340 год.)  https://meet.google.com/tbr-kqgc-kys .

ќчне голосуванн€ в 24 аудитор≥њ, корпус є4 (1340 - 1440 год.)

ќголошенн€ результат≥в голосуванн€ (1450 – 1500 год.)

>>>
2021-04-16 16:25:43
ќголошенн€ 

22 кв≥тн€ 2021 р. о 09.50 год. в≥дбудетьс€ в≥дкрита лекц≥€ ѕроскурн€ка ћ.ћ. доцента кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ  на тему «•рунти суббореального по€су» з дисципл≥ни «√еограф≥€ ірунт≥в з основами ірунтознавства» дл€ студент≥в 102, 103, 109 академ≥чних груп спец≥альностей: 106 – √еограф≥€, 014 – —ередн€ осв≥та.

ѕ≥дключенн€ до лекц≥њ: https://moodle.chnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=46156

 лючове слово дл€ п≥дключенн€ - географ≥€

>>>
2021-04-16 09:32:05
ќголошенн€  

20-21 кв≥тн€ 2021 року в≥дбудетьс€ щор≥чна студентська наукова конференц≥€ секц≥њ географ≥чних наук.

ƒопов≥д≥ за результатами студентських наукових досл≥джень будуть заслухан≥ в онлайн-режим≥ за 6 п≥дсекц≥€ми:

>>>
2021-04-15 16:32:48
—тейкхолдери в д≥њ 
” четвер 15 кв≥тн€ 2021 року на кафедр≥ г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в в≥дбулос€ б≥нарне зан€тт€ з дисципл≥ни «Ќебезпечн≥ г≥дролог≥чн≥ €вища» (викладач доц. ѕаланичко ќ.¬.) дл€ студент≥в 3 курсу спец≥альност≥ 103 Ќауки про «емлю (ќѕ «√≥дрометеоролог≥€») на тему «ќсобливост≥ формуванн€ повеней та паводк≥в, захист та попередженн€» за участ≥ к.геогр.н., зав≥дувача сектору г≥дролог≥чних спостережень в≥дд≥лу г≥дролог≥њ „ерн≥вецького обласного центру з г≥дрометеоролог≥њ Ќастюка ћ.√. та ≥нженера г≥дролога ≤≤ кат. сектору г≥дролог≥чних спостережень в≥дд≥лу г≥дролог≥њ „ерн≥вецького обласного центру з г≥дрометеоролог≥њ  осована ¬.ћ.
>>>
2021-04-15 13:28:01
ќголошенн€ 

16 кв≥тн€ о 13.00 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ студентського наукового гуртка «ќсв≥тор≥€ ’аб».  ер≥вник гуртка: к.геог.н, асистент кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту “ет€на ™мчук. “ема: «ѕ≥дготовка презентац≥й допов≥д≥, використанн€ мультимед≥йних технолон≥й». ‘орма зустр≥ч≥ - дистанц≥йна. ѕосиланн€ - meet.google.com/spk-jvfy-ans.
«апрошуЇмо вс≥х бажаючих студент≥в!

 

>>>
2021-04-14 10:53:41
—тейкхолдери в д≥њ 
13 кв≥тн€ 2021 року в≥дбулась б≥нарна лекц≥€ за участ≥ члена робочоњ групи, радника голови „ерн≥вецькоњ обласноњ ради Ѕрижака ѕетра ћихайловича дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти (денноњ ≥ заочноњ форм) ќѕ «–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти з навчальноњ дисципл≥ни «”правл≥нн€ м≥ським розвитком» (викладач доц. «а€чук ћ.ƒ.) на тему: «ќсобливост≥ м≥ського та рег≥онального розвитку в умовах ќ“√: управл≥нн€ та формуванн€ бюджету».
>>>
2021-04-13 08:49:01
ќголошенн€ 
15 кв≥тн€ 2021 року об 11.30 год. в≥дбудетьс€ онлайн б≥нарне зан€тт€ з курсу «Ќебезпечн≥ г≥дролог≥чн≥ €вища» дл€ здобувач≥в першого (бакалаврського) р≥вн€ 3-го року навчанн€ ќѕ «√≥дрометеоролог≥€» (307 група) на тему «ќсобливост≥ формуванн€ повеней та паводк≥в, захист та попередженн€»
>>>
2021-04-12 17:37:46
ѕ≥дсумкове обговоренн€ ќѕ "—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)" 
12 кв≥тн€ 2021 року в≥дбулос€ п≥дсумкове обговоренн€ осв≥тн≥х програм спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн≥в вищоњ осв≥ти. Ќа онлайн зустр≥ч≥ присутн≥ми були €к стейкхолдери так ≥ викладач≥ географ≥чного факультету, здобувач≥ вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн≥в вищоњ осв≥ти.
>>>
2021-04-12 16:00:07
ќбговоренн€ ќѕ Ђ√≥дрометеоролог≥€ї 

   

    12 кв≥тн€ 2021 р. в≥дбулос€ обговоренн€ ќѕ «√≥дрометеоролог≥€» спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за участ≥ стейкхолдер≥в-роботодавц≥в, академ≥чноњ сп≥льноти та здобувач≥в вищоњ осв≥ти.

    Ќа зустр≥ч≥ узгоджено зм≥ни до навчального плану ќѕ «√≥дрометеоролог≥€» спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

>>>
2021-04-10 21:52:39
ќголошенн€ 

12 кв≥тн€ 2021 року о 15.00 год. в≥дбудетьс€ п≥дсумкове обговоренн€ осв≥тн≥х програм спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн≥в вищоњ осв≥ти. ќнлайн зустр≥ч ≥з стейкхолдерами, викладачами географ≥чного факультету та здобувачами вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн≥в вищоњ осв≥ти в≥дбудетьс€ на платформ≥ Meet за посиланн€м http://meet.google.com/xue-vbdj-khq

ќѕѕ «√еограф≥€» спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» першого (бакалаврського) р≥вн€ 

ќѕѕ «√еограф≥€» спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» другого (маг≥стерського) р≥вн€

>>>
2021-04-08 10:59:10
¬еб≥нар академ≥чноњ доброчесност≥ дл€ студент≥в „Ќ” 

7 кв≥тн€ 2021 року в≥дбувс€ веб≥нар з академ≥чноњ доброчесност≥ дл€ студент≥в „Ќ”. √еограф≥чний факультет представл€ли:

1. —к≥гар ’ристина (кафедра економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту)
2. ћеленко јндр≥й (кафедра геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми)
3. ћарко ≤рина (кафедра ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ)
4.  олос≥вський Ќазар (кафедра географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики)
5. „убенко („умак) ќльга (кафедра географ≥њ та менеджменту туризму)
6. ЅоЇчко ¬≥ктор≥€ (кафедра соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€)
7. Ќиколайська ќльга (кафедра г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в).

>>>
2021-04-07 16:56:36
ѕ≥дсумкове обговоренн€ ќѕ "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" 

7 кв≥тн€ 2021 року в≥дбулос€ п≥дсумкове обговоренн€ осв≥тн≥х програм першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» та другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

>>>
2021-04-07 16:49:08
—тейкхолдери в д≥њ 

7 кв≥тн€ 2021 року в≥дбулос€ б≥нарне зан€тт€ з курсу «ѕроблеми викладанн€ географ≥њ в школ≥ (нов≥тн≥ технолог≥њ викладанн€)» (викладач к.геогр.н., асист, ’одан √.ƒ.) дл€ студент≥в 4 курсу спец≥альност≥ 014 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) за участ≥ вчител€ – методиста «ќЎ є 5 м. „ерн≥вц≥ „ернеги Ћюбов ≤ван≥вни на тему: «« досв≥ду реал≥зац≥њ наскр≥зних зм≥стовних л≥н≥й при вивченн≥ шк≥льноњ географ≥њ».

>>>
2021-04-07 14:07:08
ѕ≥дсумкове обговоренн€ ќѕ "–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€" 

6 кв≥тн€ 2021 року в≥дбулос€ п≥дсумкове обговоренн€ осв≥тн≥х програм «–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€» першого (бакалаврського) (http://www.geoukr.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/052op_reg_rozv/01op_reg_bak/01osv_prog) та другого (маг≥стерського) (http://www.geoukr.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/052op_reg_rozv/02op_reg_mag/01osv_prog) р≥вн≥в здобутт€ вищоњ осв≥ти.

“аблиц€ пропозиц≥й та результати внесених зм≥н до ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

“аблиц€ пропозиц≥й та результати внесених зм≥н до ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

>>>
2021-04-07 10:07:39
ќголошенн€ 

8 кв≥тн€ 2021 року о 11.30 год. в≥дбудетьс€ б≥нарне зан€тт€ дл€ студент≥в 304 групи ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ»з навчальноњ дисципл≥ни «ќснови менеджменту с≥льського туризму»на тему «ќрган≥зац≥€ власноњ справи у сфер≥ с≥льського туризму» за участ≥ голови правл≥нн€ ≤вано-‘ранк≥вськоњ обласноњ сп≥лки спри€нн€ розвитку с≥льського зеленого туризму, зав≥дувача кафедри туризму та готельно-ресторанноњ справи ”н≥верситету  орол€ ƒанила √ор≥шевського ѕавла јнатол≥йовича.

ѕриЇднатис€ до зустр≥ч≥ можна за таким посиланн€м: https://meet.google.com/phe-dmtj-txk

>>>
2021-04-06 12:11:01
ќголошенн€ 

7 кв≥тн€ 2021 року о 14.40 год. в≥дбудетьс€ б≥нарне зан€тт€ з курсу «ѕроблеми викладанн€ географ≥њ в школ≥ (нов≥тн≥ технолог≥њ викладанн€)» дл€ студент≥в 4 курсу спец≥альност≥ 014 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) за участ≥ вчител€ – методиста «ќЎ є 5 м. „ерн≥вц≥ „ернеги Ћюбов ≤ван≥вни на тему: «« досв≥ду реал≥зац≥њ наскр≥зних зм≥стовних л≥н≥й при вивченн≥ шк≥льноњ географ≥њ».

«апрошуЇмо вс≥х бажаючих долучитис€ за посиланн€м https://meet.google.com/vtz-efen-dbt

>>>
2021-04-05 16:02:06
ќголошенн€ 

” середу 7 кв≥тн€ 2021 року об 15.00 год. в≥дбудетьс€ обговоренн€ осв≥тн≥х програм першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» та другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ». ѕосиланн€ на зас≥данн€: https://meet.google.com/vsw-uoro-gek

>>>
2021-03-31 17:50:54
ќнлайн-зустр≥ч старост академ≥чних груп з деканом та заступником декана геофаку 

31 березн€ 2021 року в≥дбулась онлайн-зустр≥ч старост академ≥чних груп географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича денноњ та заочноњ форми навчанн€ з деканом географ≥чного факультету «а€чуком ћирославом ƒмитровичем та заступником декана географ≥чного факультету з виховноњ, орган≥зац≥йноњ роботи та студентських питань Ѕриком —тепаном ƒмитровичем.

>>>
2021-03-30 13:12:00
ќголошенн€ 

1 кв≥тн€ 2021 р. о 13.00 год. в≥дбудетьс€ в≥дкрита лекц≥€ доцента кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ “.ƒ. —кутар на тему «—уть та специф≥ка мережевоњ орган≥зац≥њ м≥жнародного готельного б≥знесу» з дисципл≥ни «ћ≥жнародний туристичний б≥знес» дл€ маг≥стр≥в спец≥альност≥ 242 «“уризм» (ќѕ «“уризмознавство»).

ѕ≥дключенн€ до лекц≥њ: https://meet.google.com/erk-isbn-xnz

>>>
2021-03-30 10:30:36
ќголошенн€  
Ўановн≥ колеги, 01.04.2021 року о 14.40 год. в≥дбудетьс€ в≥дкрита лекц≥€-трен≥нг на тему «ќсобистий бренд travel-експерта та його роль у технолог≥њ м≥жнародних продаж≥в», з курсу «“ехнолог≥њ м≥жнародних туристичних продаж≥в» дл€ студент≥в 4 курсу ќѕ «ћ≥жнародний туризм».

ѕокликанн€ на онлайн:https://meet.google.com/cud-oxdo-iqz
>>>
2021-03-29 15:12:59
“радиц≥йна зустр≥ч випускник≥в 

” суботу 27 березн€ 2021 року в≥дбулась традиц≥йна зустр≥ч випускник≥в географ≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича у дещо незвичному формат≥, на платформ≥ онлайн-зустр≥чей Google Meet.

>>>
2021-03-29 10:56:45
 урси п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в 
¬перше з 22 по 27 березн€ 2021 року на географ≥чному факультет≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за програмою п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в спец≥альност≥ 014.17 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) проведено курси дл€ 30 вчител≥в географ≥њ з „ерн≥вецькоњ та ≤вано-‘ранк≥вськоњ областей.  урси проходили за осв≥тньою програмою: «јктуальн≥ питанн€ сучасноњ географ≥чноњ осв≥ти».
>>>
2021-03-26 10:41:19
ƒо уваги! 

√≥мн географ≥чного факультету завд€ки в≥дом≥й сп≥вачц≥ Ќатал≥њ Ѕойчук зазвучав профес≥йно.

ѕрем’Їра п≥сн≥ 27 березн€ 2021 року п≥д час зустр≥ч≥ випускник≥в геофаку.

Ќатал≥€ Ѕойчук – призер багатьох всеукрањнських ≥ м≥жнародних конкурс≥в, ћ≥с Ѕуковина 2018, —тудент року 2018, ∆≥нка третього тис€чол≥тт€ ном≥нац≥€ «ѕерспектива». ўиро вд€чн≥ за чудове виконанн€, бажаЇмо усп≥х≥в у творч≥й д≥€льност≥!

« повагою, декан географ≥чного факультету.

>>>
2021-03-25 18:16:25
Ќауково-практичний сем≥нар "јкадем≥чна доброчесн≥сть: практичний досв≥д" 

Ќа кафедр≥ економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту проведено науково-практичний сем≥нар дл€ здобувач≥ вищоњ осв≥ти та викладач≥в з питаннь академ≥чноњ доброчесност≥. ƒоценти кафедри „убрей ќ.—. та ѕ≥дг≥рна ¬.Ќ. орган≥зували 25 березн€ 2021 року, дл€ студент≥в спец≥альностей «ћенеджмент», «√еограф≥€»; «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)», навчальний воркшоп «јкадем≥чна доброчесн≥сть: практичний вим≥р». —п≥кером даного заходу виступив студент  иЇво-ћогил€нськоњ академ≥њ ƒмитро —олдатенко, €кий под≥ливс€ власним досв≥дом написанн€ науково-досл≥дних роб≥т ≥з дотриманн€м принцип≥в академ≥чноњ доброчесност≥.

>>>
2021-03-25 16:49:31
¬≥дкрите лекц≥йне зан€тт€ 
25 березн€ 2021 р. в≥дбулос€ в≥дкрите лекц≥йне зан€тт€ доц.  руль √алини ярослав≥вни дл€ здобувач≥в ≤-го (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти 3-го курсу спец≥альност≥ 242 «“уризм» ќѕ «ћ≥жнародний туризм» з дисципл≥ни «“ехнолог≥€ ресторанноњ справи та орган≥зац≥€ послуг харчуванн€» на тему «—пособи ≥ прийоми тепловоњ обробки продукт≥в в закладах ресторанного господарства» за участ≥ випускника кафедри ѕетра ќрлика
>>>
2021-03-25 13:30:32
Ўановн≥ друз≥!!! 

«апрошуЇмо ¬ас 27 березн€ 2021 року (субота) о 15:00 год.

«а посиланн€м https://meet.google.com/bqi-ihft-hrm

Ќа онлайн-зустр≥ч випускник≥в географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича.

>>>
2021-03-25 13:20:44
—тейкхолдери в д≥њ 

25 березн€ 2021 року в≥дбулос€ б≥нарне зан€тт€ (дистанц≥йно) з курсу «ќснови мон≥торингу» дл€ студент≥в 2-го курсу ќѕ «√еограф≥€» на тему «ћон≥торинг та система спостережень у басейнах ѕрута та —≥рету».

>>>
2021-03-25 10:20:38
ќголошенн€ про обговоренн€ новоњ осв≥тньоњ програми 

 афедра ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ

пропонуЇ до обговоренн€ нову

ќѕ «√еограф≥€ та природн≥ небезпеки»

галуз≥ знань 10 «ѕрироднич≥ науки» спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю»

ќсв≥тн≥й р≥вень перший (бакалаврський)

ѕропозиц≥њ просимо надсилати до 25 кв≥тн€ 2020 року за адресою:

s.kyrylyukiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua

ќзнайомленн€ ≥з документом за посиланн€м нижче:

https://drive.google.com/file/d/1qe-5g1YyR5o_-6BNbq4WQ8Ni502U-rvR/view?usp=sharing 

>>>
2021-03-24 17:19:45
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

25 березн€ 2021 року (четвер) о 14:00 год. в≥дбудетьс€ позачергове on-line зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2021-03-23 16:01:33
¬≥таЇмо з усп≥шним захистом 
22 березн€ 2021 року на зас≥данн≥ разовоњ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради ƒ‘ 76.051.007 в≥дбувс€ захист (в онлайн режим≥) дисертац≥њ ¬≥нтон€к јлли ћихайл≥внина тему «ќц≥нка сусп≥льно-географ≥чноњ, картограф≥чноњ та географо-енциклопедичноњ спадщини академ≥ка јркад≥€ ∆уковського» на здобутт€ ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з галуз≥ знань 10 «ѕрироднич≥ науки», спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю».
>>>
2021-03-23 14:37:53
–озширюЇмо кордони сп≥впрац≥ 

–озширюЇмо кордони сп≥впрац≥!

23 березн€ 2021 р. в≥дбулась онлайн-зустр≥ч ≥з менеджерами туристичного оператора «ќЋƒ≤ “–≈¬≈Ћ», п≥д час €коњ розгл€далис€ пропозиц≥њ стажуванн€ студент≥в спец≥альност≥ «“уризм» у найкращих готел€х Ѕолгар≥њ.

>>>
2021-03-22 16:08:41
ќнлайн-зах≥д до ¬сесв≥тнього дн€ води 

22 березн€ на кафедр≥ г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в в≥дбувс€ онлайн зах≥д до ¬сесв≥тнього дн€ води. ¬же стало доброю традиц≥Їю щороку орган≥зовувати р≥зн≥ заходи (б≥нарн≥ лекц≥њ, лекц≥њ-бес≥ди, брейн-ринги, в≥кторини, конкурси) до дн€ води.

>>>
2021-03-19 17:50:32
—тейкхолдери в д≥њ 
19 березн€ 2021 р. о 13.00 год. в≥дбулос€ онлайн б≥нарне зан€тт€ на тему: «—егментуванн€ ринку €к ≥нструмент стратег≥чного розвитку заклад≥в сфери туристичноњ ≥ндустр≥њ» з навчальних дисципл≥н «ћаркетинг» дл€ студент≥в 2 курсу, що навчаютьс€ за ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» та «ќснови маркетингу» дл€ студент≥в 3 курсу ќѕ «ћ≥жнародний туризм» (ас. ™рем≥€ √.≤., доц. ƒан≥лова ќ.ћ.).
>>>
2021-03-19 14:33:39
¬≥таЇмо з виходом монограф≥њ 

¬ийшла друком монограф≥€ доктора географ≥чних наук, професора  ≥л≥нськоњ  лавд≥њ …осип≥вни та кандидата географ≥чних наук, доцента  остащука ¬олодимира ≤вановича – «ћ≥нерально-сировинн≥ ресурси „ерн≥вецькоњ област≥: сучасний стан та перспективи використанн€» (видавництво „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича).

>>>
2021-03-18 17:04:41
—тейкхолдери в д≥њ 

” четвер 18 березн€ 2021 року на кафедр≥ г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в проведено два б≥нарн≥ зан€тт€ д.геогр.н., професора ё.—. ёщенка та к.геогр.н., доцента ё.‘. Ўевчука з дисципл≥ни «Ѕасейнов≥ системи та управл≥нн€ ними» (ќѕ «√≥дролог≥€», група 517) та к.геогр.н. доцента ќ.¬.ѕаланичко з дисципл≥ни «Ќебезпечн≥ г≥дролог≥чн≥ €вища» (ќѕ «√≥дрометеоролог≥€», група 307) в €ких брали участь стейкхолдери:

>>>
2021-03-18 16:06:40
¬сеукрањнський науково-практичний сем≥нар 

18 березн€ 2021 року на платформ≥ Zoom в≥дбувс€ ¬сеукрањнський науково-практичний сем≥нар «—учасн≥ глобальн≥ виклики перед сусп≥льною географ≥Їю: проблеми та перспективи».

>>>
2021-03-17 18:10:14
–езультати опитуванн€ серед студент≥в географ≥чного факультету 

ѕропонуЇмо ¬аш≥й уваз≥ результати опитуванн€ проведеного серед студент≥в географ≥чного факультету прот€гом м≥с€ц€ (19.02.2021 – 17.03.2021рр.) по трьох напр€мках:

1. «адоволен≥сть студент≥в методами викладанн€ навчальних дисципл≥н на осв≥тн≥х програмах географ≥чного факультету (результати опитуванн€).

2. ¬≥льний виб≥р осв≥тн≥х компонент≥в здобувачами вищоњ осв≥ти географ≥чного факультету (результати опитуванн€).

3. јнон≥мне анкетуванн€ серед студент≥в «ћолодь проти корупц≥њ» (результати опитуванн€).

>>>
2021-03-17 13:00:38
ќголошенн€ 

18 березн€ 2021 року в≥дбудетьс€ онлайн б≥нарне зан€тт€ д.геогр.н., професора ё.—. ёщенка та к.геогр.н. доцента ё.‘. Ўевчука з дисципл≥ни «Ѕасейнов≥ системи та управл≥нн€ ними» (ќѕ «√≥дролог≥€», група 517) та к.геогр.н. доцента ќ.¬. ѕаланичко з дисципл≥ни «Ќебезпечн≥ г≥дролог≥чн≥ €вища» (ќѕ «√≥дрометеоролог≥€», група 307) ≥з запрошенн€м стейкхолдер≥в:

>>>
2021-03-17 11:16:24
—тейкхолдери в д≥њ 

16 березн€ 2021 року в≥дбулос€ лекц≥йне зан€тт€ (онлайн) к. геогр. н., доцента кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ “.ƒ. —кутар з дисципл≥ни «“ехнолог≥€ туристичноњ д≥€льност≥» дл€ студент≥в 1-го курсу спец≥альност≥ 242 «“уризм» (ќѕ «ћ≥жнародний туризм») ≥з запрошеним стейкхолдером.

>>>
2021-03-16 15:08:30
ќголошенн€ про онлайн-збори трудового колективу 

17.03.2021 року о 1345год. в≥дбудутьс€ онлайн-збори трудового колективу географ≥чного факультету з питанн€м про «ѕро рекомендац≥ю представника трудового колективу географ≥чного факультету до складу ¬ченоњ ради ун≥верситету».

>>>
2021-03-16 13:25:28
ќголошенн€ 
19 березн€ 2021 р. о 13.00 год. в≥дбудетьс€ онлайн б≥нарне зан€тт€ к.геогр.н. ™рем≥њ √.≤. та доц. ƒан≥ловоњ ќ.ћ., з дисципл≥н «ћаркетинг» дл€ студент≥в 2 курсу спец≥альност≥ 073 «ћенеджмент» ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» та «ќснови маркетингу» дл€ студент≥в 3 курсу спец≥альност≥ 242 «“уризм». “ема: «—егментуванн€ ринку €к ≥нструмент стратег≥чного розвитку заклад≥в сфери туристичноњ ≥ндустр≥њ». —пец≥ально запрошений г≥сть, стейкхолдер, ресторатор ќлекс≥й Ќазаров.
>>>
2021-03-15 16:00:40
ќголошенн€ 

15 березн€ 2021 року викладач≥ кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту „убрей ќ.—. та ™рем≥€ √.≤. вз€ли участь в обговоренн≥ ѕрограми профес≥йного розвитку педагог≥чних прац≥вник≥в заклад≥в осв≥ти, €к члени науково-методичноњ ради при  ” «÷ентр ѕ–ѕѕ».

>>>
2021-03-15 13:44:32
¬ онлайн-режим≥ на зас≥данн≥ спец≥ал≥зованоњ ¬ченоњ ради в≥дбудетьс€ захист дисертац≥њ 

22 березн€ 2021 року об 11:00 (в онлайн режим≥) на зас≥данн≥ разовоњ спец≥ал≥зованоњ ¬ченоњ ради ƒ‘ 76.051.007 в≥дбудетьс€ захист дисертац≥њ ¬≥нтон€к јлли ћихайл≥вни «ќц≥нка сусп≥льно-географ≥чноњ, картограф≥чноњ та географо-енциклопедичноњ спадщини академ≥ка јркад≥€ ∆уковського» на здобутт€ ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з галуз≥ знань 10 «ѕрироднич≥ науки», спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю».

>>>
2021-03-12 16:00:58
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

17 березн€ 2021 року о 1400 год. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету у зм≥шаному формат≥. √олосуванн€ таЇмне з дотриманн€м карантинних умов (1430 - 1530).

>>>
2021-03-12 15:34:08
”кладено угоду про сп≥впрацю 

12 березн€ 2021 року укладено ”году про сп≥впрацю м≥ж гуман≥тарним факультетом ’мельницькоњ гуман≥тарно-педагог≥чноњ академ≥њ та географ≥чним факультетом „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича.

>>>
2021-03-11 15:52:43
ќнлайн-зустр≥ч щодо обговоренн€ осв≥тньоњ програми "—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)" 

11 березн€ 2021 року в≥дбулась онлайн зустр≥ч ≥з стейкхолдерами, викладачами географ≥чного факультету та здобувачами вищоњ осв≥ти спец≥альност≥ 014.07 «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» щодо обговоренн€ осв≥тньоњ програми «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» за першим (бакалаврським) р≥внем вищоњ осв≥ти та осв≥тньоњ програми «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» за другим (маг≥стерським) осв≥тн≥м р≥внем вищоњ осв≥ти.

ѕ–ќ≈ “ ќѕ «√еограф≥€», спец≥альност≥ 014.07 «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)»

>>>
2021-03-09 12:28:30
¬≥таЇмо! 

–≥шенн€м 3 сес≥њ VIII скликанн€ „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради д.геогр.н., доц. «а€чука ћирослава ƒмитровича обрано членом ћ≥ськоњ топон≥м≥чноњ ком≥с≥њ (р≥шенн€ „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради в≥д 25.02.2021р. є107).

>>>
2021-03-09 11:10:35
ќголошенн€ 

” четвер 11 березн€ 2021р. об 14.30 год. в≥дбудетьс€ зустр≥ч ≥з стейкхолдерами, викладачами та здобувачами осв≥ти з приводу обговоренн€ осв≥тн≥х програм першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «—ередн€ осв≥та  (√еограф≥€)» та другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «—ередн€ осв≥та  (√еограф≥€)».

ѕропозиц≥њ та рекомендац≥њ просимо надсилати до 12 кв≥тн€ 2021р. гаранту осв≥тньоњ програми „убрей ќлександр≥ —тепан≥вн≥ o.chubrey_chnuiVДѓУ@СШ”Jukr.net.

 

>>>
2021-03-05 16:27:34
ќголошенн€ 

” в≥второк 6 кв≥тн€ 2021 року об 12.00 год. в≥дбудетьс€ обговоренн€ осв≥тн≥х програм першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» та другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€». ѕосиланн€ на зас≥данн€ https://meet.google.com/prs-xdpc-giu

>>>
2021-03-05 12:20:55
«устр≥ч з ћ≥н≥стром осв≥ти ≥ науки ”крањни (2016-2019р.) Ћ≥л≥Їю √риневич 

4 березн€ 2021р. ћ≥н≥стр осв≥ти ≥ науки ”крањни (2016-2019р.) Ћ≥л≥€ √риневич в пр€мому еф≥р≥ сп≥лкувалась з≥ студентами географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича, факультету м≥жнародних в≥дносин ЋЌ” ≥м. ≤.‘ранка, ≤нституту м≥жнародних в≥дносин  Ќ” ≥м. “.Ўевченка на тему: «якою маЇ бути €к≥сна осв≥та в ”крањн≥».

>>>
2021-03-04 17:33:31
—тейкхолдери в д≥њ 

«устр≥ч≥ ≥з фах≥вц€ми-практиками на онлайн-парах стають звичними дл€ нас. —ьогодн≥ 4 березн€ 2021 р. на лекц≥йне зан€тт€ з дисципл≥ни «“ехнолог≥€ ресторанноњ справи та орган≥зац≥€ послуг харчуванн€» (3 курс спец≥альност≥ «“уризм») був запрошений один ≥з найусп≥шн≥ших наших випускник≥в - сп≥ввласник мереж≥ заклад≥в OZZY, Yoki, —толова є1, ѕ'€те п≥дземелл€ (Ћьв≥в) ќлекс≥й Ќазаров.

>>>
2021-03-04 16:31:51
—тудентський англомовний гурток ЂNaturallyї  

« 15 березн€ 2021р. стартуЇ робота нового студентського англомовного гуртка «Naturally» п≥д кер≥вництвом доцента кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ ƒар≥њ ’ол€вчук.

>>>
2021-03-04 15:40:39
¬ онлайн-режим≥ в≥дбулос€ обговоренн€ осв≥тньоњ програми "ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ" 

04 березн€ 2021 року в≥дбулос€ обговоренн€ (в онлайн режим≥) осв≥тн≥х програми за першим (бакалаврським) р≥внем вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» та другим (маг≥стерським) осв≥тн≥м р≥внем вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

>>>
2021-03-04 11:42:58
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

10 березн€ 2021 року (середа) о 1425 год. в≥дбудетьс€ (в онлайн-режим≥) зас≥данн€ ¬ченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2021-03-03 17:23:55
—тейкхолдери в д≥њ 

якими б ц≥кавими не були лекц≥њ чи сем≥нари, але найб≥льший досв≥д у сфер≥ готельно-ресторанного серв≥су ≥ туризму можна здобути т≥льки на практиц≥!!!

“ож сьогодн≥ (3 березн€ 2021 р.) в≥дбулас€ вже традиц≥йна зустр≥ч з найкращими профес≥оналами у сфер≥ стажуванн€ студент≥в Calypsotourua та Profi Study & Work в онлайн-формат≥.

>>>
2021-03-03 16:27:02
„ергова зустр≥ч студентського самовр€дуванн€ з деканом геофаку 

2 березн€ 2021 року в≥дбулась чергова зустр≥ч представник≥в орган≥в студентського самовр€дуванн€ географ≥чного факультету з деканом географ≥чного факультету ћирославом «а€чуком

>>>
2021-02-26 15:00:54
ќголошенн€ 

4 березн€ 2021 року о 15.00 год. в≥дбудетьс€ онлайн зустр≥ч по обговоренню зм≥н до осв≥тн≥х програм за першим (бакалаврським) р≥внем вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ» та другим (маг≥стерським) осв≥тн≥м р≥внем вищоњ осв≥ти «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ».

ѕропозиц≥њ та рекомендац≥њ просимо надсилати до 05 кв≥тн€ 2021р. гаранту осв≥тньоњ програми Ќаконечному  ост€нтину ѕетровичу k.nakonechnyiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua.

Ќа зах≥д запрошуютьс€ стейкхолдери, викладач≥, студенти та вс≥ бажаюч≥ https://meet.google.com/qra-qzra-gpf.

>>>
2021-02-25 13:55:40
¬≥дкрито доступ до цифрових ≥нструмент≥в одного з найб≥льших постачальник≥в наукового контенту у св≥т≥ - компан≥њ Elsevier 

«а п≥дтримки ћ≥н≥стерства осв≥ти та науки ”крањни ≥ ƒержавноњ науково-техн≥чноњ б≥бл≥отеки ”крањни у межах нац≥ональноњ передплати в≥дкрито доступ до цифрових ≥нструмент≥в одного з найб≥льших постачальник≥в наукового контенту у св≥т≥ - компан≥њ Elsevier:

>>>
2021-02-22 19:21:14
ќголошенн€ 

Ўановн≥ студенти! 4 березн€ о 16:30 год. запланована онлайн-зустр≥ч студент≥в географ≥чного факультету з ћ≥н≥стром осв≥ти ≥ науки (2016-2019рр.), Ќародним депутатом 7 ≥ 8 скликанн€ Ћ≥л≥Їю √риневич на тему: «якою маЇ бути €к≥сна вища осв≥та в ”крањн≥». ѕопередн≥й запис за адресою: m.zayachukiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua

>>>
2021-02-20 18:07:58
ќнлайн-захист ≤≤ етапу ¬сеукрањнського конкурсу науково-досл≥дницьких роб≥т  

20.02.2021р. в≥дбувс€ онлайн-захист  ≤≤  етапу ¬сеукрањнського конкурсу науково-досл≥дницьких роб≥т

>>>
2021-02-19 16:20:27
ƒо уваги студент≥в!!! 

Ўановн≥ здобувач≥ вищоњ ов≥ти першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти вс≥х спец≥альностей та вс≥х курс≥в вам пропонуЇтьс€ пройти анон≥мне опитуванн€ на тему «ћолодь проти корупц≥њ». “ерм≥н з 19.02.2021р. до 22.02.2021р. ¬аша думка важлива!!!

>>>
2021-02-19 16:20:10
ƒо уваги студент≥в!!! 

Ўановн≥ здобувач≥ вищоњ ов≥ти першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти вс≥х спец≥альностей та вс≥х курс≥в вам пропонуЇтьс€ пройти анон≥мне опитуванн€ на тему ««адоволен≥сть студент≥в методами викладанн€ навчальних дисципл≥н на осв≥тн≥х програмах географ≥чного факультету». “ерм≥н з 19.02.2021р. до 22.02.2021р. ¬аша думка важлива!!!

>>>
2021-02-19 16:19:10
ƒо уваги студент≥в!!! 

Ўановн≥ здобувач≥ вищоњ ов≥ти першого (бакалаврського) та другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти вс≥х спец≥альностей та вс≥х курс≥в вам пропонуЇтьс€ пройти анон≥мне опитуванн€ на тему «¬≥льний виб≥р осв≥тн≥х компонент≥в здобувач≥в вищоњ осв≥ти». “ерм≥н з 19.02.2021р. до 22.02.2021р. ¬аша думка важлива!!!

>>>
2021-02-18 18:09:01
«устр≥ч зав≥дувач≥в кафедр, щодо формуванн€ в≥льного вибору науковоњ траЇктор≥њ  

18.02.2021 року в≥дбулас€ зустр≥ч зав≥дувач≥в кафедр географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики проф. ¬.ќ. ƒжаманом, економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту доц. ¬.я. ¬ацебою та в.о. зав≥дувача кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ доц. ѕ.≤. „ернегою з≥ студентами другого курсу спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€» та спец≥альност≥ 014.07 «—ередн€ осв≥та. (√еограф≥€)». ѕ≥д час зустр≥ч≥ обговорювалис€ питанн€ формуванн€ в≥льного вибору науковоњ траЇктор≥њ

https://forms.gle/MRRL51gzSJ4M1Cg99

https://forms.gle/QQbivMSH4WJiDGHS9

>>>
2021-02-18 11:59:35
ѕ≥дписано угоду про сп≥впрацю 

18 лютого 2020 року п≥дписано ”году про партнерську сп≥впрацю м≥ж „ерн≥вецькою ф≥л≥Їю державноњ науковоњ установи «≤нститут модерн≥зац≥њ зм≥сту осв≥ти» ћќЌ ”крањни (начальник “арангул Ћ.ћ.) та географ≥чним факультетом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё.‘едьковича (декан «а€чук ћ.ƒ.).

>>>
2021-02-16 15:26:19
«устр≥ч студентського самовр€дуванн€ з деканом та заступником декана геофаку 

16.02.2021 року в≥дбулас€ зустр≥ч декана географ≥чного факультету «а€чука ћ.ƒ. та заступника декана з виховноњ роботи географ≥чного факультету Ѕрика —.ƒ. з представниками студентського самовр€дуванн€:

>>>
2021-02-15 14:00:31
ƒо уваги!!! 

—тудентом спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€»  васнецьким ¬ладиславом створено онлайн карту  «ѕромислов≥ об’Їкти „ерн≥вецькоњ област≥»

>>>
2021-02-15 11:03:58
”часть студент≥в геофаку в другому тур≥ ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т 

—туденти географ≥чного факультету беруть участь у другому тур≥ ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з наступних галузей знань та спец≥альностей:

>>>
2021-02-09 16:23:12
ќголошенн€ 

¬икладач≥ кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету доц., д.геогр.н.  остащук ≤.≤. та доц., д.геогр.н. «а€чук ћ.ƒ. включен≥ до складу ≈кспертноњ групи з √еограф≥њ. (Ќаказ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 22.01.2021р. є95 "ѕро утворенн€ предметних (галузевих) експертних ком≥с≥й та експерних груп")

>>>
2021-02-08 13:47:45
ќголошенн€ 

20-21 кв≥тн€ 2021 року на географ≥чному факультет≥ в≥дбудетьс€ чергова студентська наукова конференц≥€. «апрошуЇмо вс≥х студент≥в долучитис€ до активноњ участ≥.

>>>
2021-02-04 16:20:56
¬≥таЇмо!!! 

4.02.2021р. в≥дбулос€ врученн€ диплом≥в маг≥страм

>>>
2021-02-03 17:45:33
ќголошенн€ 

9 лютого 2021 р. об 14.00 год. в≥дбудетьс€ фаховий сем≥нар кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича щодо проведенн€ попередньоњ експертизи дисертац≥њ ј. ћ. ¬≥нтон€к

>>>
2021-02-01 11:44:17
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

10 лютого 2021 р. (середа) о1425год. в≥дбудетьс€ онлайн – зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2021-01-18 14:00:13
¬≥чна памТ€ть 

 

 олектив викладач≥в, сп≥вроб≥тник≥в, студент≥в географ≥чного факультету висловлюЇ глибоке сп≥вчутт€ р≥дним та близьким з приводу смерт≥ зав≥дувача кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ, доктора географ≥чних наук, професора  –”Ћя ¬ќЋќƒ»ћ»–ј ѕ≈“–ќ¬»„ј.

¬олодимир ѕетрович був видатним фах≥вцем, науковцем ≥ зразком самов≥дданого служ≥нн€ осв≥т≥ ≥ географ≥чн≥й науц≥. …ого внесок у розвиток ун≥верситету Ї неоц≥ненним. ¬олодимир ѕетрович назавжди запам’€таЇтьс€ щирою людиною, талановитим кер≥вником ≥ педагогом, €кий користувавс€ високим авторитетом ≥ повагою.

¬ажко п≥д≥брати слова, щоб висловити всю тугу та скорботу. Ќеймов≥рно т€жко пережити таку втрату матер≥, дружин≥, д≥т€м та внукам.

¬севишн≥й дасть сили р≥дним перенести б≥ль втрати. ¬≥чна пам’€ть!

 

>>>
2021-01-14 11:02:05
ќголошенн€ 

28 с≥чн€ 2021 року об 11:00 (в онлайн режим≥) на зас≥данн≥ разовоњ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради ƒ‘ 76.051.007 в≥дбудетьс€ захист дисертац≥њ ¬≥нтон€к јлли ћихайл≥вни

>>>
2020-12-21 14:27:31
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

28 грудн€ 2020 р. (понед≥лок) о 10 год. в≥дбудетьс€ онлайн – зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2020-12-16 18:23:07
«ах≥д академ≥чноњ доброчесност≥ 
16 грудн€ 2020 р. у межах заход≥в з попул€ризац≥њ академ≥чноњ доброчесност≥ у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичана 2020 – 2021 н.р. кафедрою ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ
>>>
2020-12-14 16:30:54
ƒо уваги 

ƒо уваги!

“јЅЋ»÷я

пропозиц≥й, що над≥йшли в процес≥ обговоренн€ зм≥н до

ќѕ «√еограф≥€»

спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€» (перший (бакалаврський) р≥вень вищоњ осв≥ти)

https://drive.google.com/file/d/1gWn5QPS93Fe3cOLiELuYGohIyBQA5PXk/view?usp=sharing

ќзнайомитис€ з таблицею можна: 

https://drive.google.com/file/d/1r7A-mTZWxuFIal3tbM3BQ5FqFCQzRhpc/view?usp=sharing

>>>
2020-12-14 16:06:16
«ас≥данн€ робочоњ групи осв≥тньо-профес≥йноњ програми "√еограф≥€" 
14 грудн€ 2020 р. в≥дбулось зас≥данн€ робочоњ групи осв≥тньо-профес≥йноњ програми «√еограф≥€» за спец≥альн≥стю 106 «√еограф≥€»
>>>
2020-12-11 13:08:24
ƒень в≥дкритих дверей! 

ƒень в≥дкритих дверей!!!
URL зустр≥ч≥: https://meet.google.com/tbr-kqgc-kys

>>>
2020-12-07 17:10:05
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 
16 грудн€ 2020 р. (середа) о1425год. в онлайн – режим≥ в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:
>>>
2020-11-27 14:43:20
«бори трудового колективу 

2 грудн€ 2020 року з 10.00 год. в≥дбудутьс€ збори трудового колективу географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2020-11-26 20:09:30
—тейкхолдери в д≥њ 
26.11.2020 року на кафедр≥ географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики в≥дбулас€ б≥нарна лекц≥€ з курсу «ѕриклад≥ √≤—» дл€ студент≥в 512 групи ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» на тему:
>>>
2020-11-26 14:10:46
ѕроЇкти кандидат≥в на посаду декана географ≥чного факультету 

—тратег≥€ розвитку географ≥чного факультету (проЇкт) претендента на посаду декана ћирослава «јя„” ј

ѕроЇкт претендента на посаду декана географ≥чного факультету ¬алер≥€ –”ƒ≈Ќ ј. —тратег≥€ розвитку географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича на 2021-2024 р.р. (ѕрограма реал≥зац≥њ основних пр≥оритет≥в —тратег≥чного плану розвитку географ≥чного факультету на 2021-2024 р.р.)

>>>
2020-11-25 18:07:41
—тейкхолдери в д≥њ 
25 листопада 2020 року асистентом кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ ƒобиндою ≤.ѕ. була проведена б≥нарна лекц≥€ за участ≥ т.в.о. заступника директора з науковоњ роботи „еремоського Ќѕѕ “омнюк ќ.ѕ.
>>>
2020-11-25 14:09:15
—тейкхолдери в д≥њ 
” середу 25.11.2020 року на кафедр≥ соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ було проведено б≥нарне лекц≥йне зан€тт€ з курсу «≈коном≥ка i ц≥ноутворенн€ в галуз≥ туризму» на тему: «ѕодатки i соц≥альн≥ платеж≥ €к чинник формуванн€ ц≥н в м≥жнародному туризм≥»
>>>
2020-11-24 16:00:32
ќголошенн€ 

26.11.2020 року  о 15 год. 30 хв. в≥дбудетьс€ б≥нарна лекц≥€ з курсу «ѕриклад≥ √≤—»  дл€ студент≥в 512 групи ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» на тему:

>>>
2020-11-24 12:50:43
ќголошенн€ 

” середу 25.11.2020 року о 13.00 год. в≥дбудетьс€ б≥нарне лекц≥йне зан€тт€ з курсу "ќснови рац≥онального природокористуванн€ та охорони природи" на тему: "«береженн€ природних ландшафт≥в на приклад≥ нац≥ональних природних парк≥в".

>>>
2020-11-23 17:53:06
—тейкхолдери в д≥њ 
23 листопада 2020 року заступником декана географ≥чного факультету, асистентом кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ ’одан √.ƒ. була проведена б≥нарна лекц≥€ за участ≥ в.о. директора Ќѕѕ ¬ижницький —трат≥€ ¬.≤. дл€ студент≥в 1 курсу спец≥альност≥ 106 √еограф≥€ та 014 —ередн€ осв≥та (√еограф≥€) з дисципл≥ни «√еоеколог≥€» на тему «–озбудова нац≥ональноњ екомереж≥ ”крањни».
>>>
2020-11-23 15:28:06
—тейкхолдери в д≥њ 

23 листопада 2020 р. на кафедр≥ географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики було проведено дв≥ б≥нарн≥ пари в €ких брали участь стейкхолдери, а саме:

>>>
2020-11-23 13:54:29
—тейкхолдери в д≥њ 

” середу 25.11.2020 року о 9.50 год. буде проведено б≥нарне лекц≥йне зан€тт€ з курсу ≈коном≥ка i ц≥ноутворенн€ в галуз≥ туризму на тему: "ѕодатки i соц≥альн≥ платеж≥ €к чинник формуванн€ ц≥н в м≥жнародному туризм≥".

>>>
2020-11-21 18:40:46
ќголошенн€ 
23 листопада 2020 року о 9 год. 50 хв. в≥дбудетьс€ б≥нарна лекц≥€ за участ≥ начальника в≥дд≥лу водних в≥дносин, басейновоњ взаЇмод≥њ та м≥жнародного сп≥вроб≥тництва Ѕасейнового управл≥нн€ водних ресурс≥в р≥чок ѕрут та —≥рет √ен≥ч ћальв≥ни ћар′€н≥вни
>>>
2020-11-20 20:16:16
ќголошенн€ 

23 листопада 2020 року о 8 год. 20 хв. в≥дбудетьс€ б≥нарна лекц≥€ за участ≥ директора «“ќ¬ √лобус»  ул≥н≥ча ќлега ћиколайовича з навчальноњ дисципл≥ни «“опограф≥€ з основами геодез≥њ»

>>>
2020-11-20 15:21:59
ƒебатний турн≥р ≥з пол≥тичних реформ 

Ќа баз≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбувс€ дебатний турн≥р ≥з пол≥тичних реформ.

>>>
2020-11-20 14:49:06
—тейкхолдери в д≥њ 

≤нтеграц≥ю ≥нструмент≥в географ≥чноњ науки та ≥нструмент≥в маркетингу було розгл€нуто на п≥дсумковому зан€тт≥ з навчальноњ дисципл≥ни «ќснови географ≥чного менеджменту та маркетингу» (лектори курсу: доц. ƒан≥лова ќ.ћ., доц. ѕ≥дг≥рна ¬.Ќ., ас. ™рем≥€ √.≤.), що в≥дбулос€ 20 листопада 2020р. дл€ студент≥в географ≥чного факультету ќ– «Ѕакалавр», що навчаютьс€ за ќѕ «√еограф≥€», «—ередн€ осв≥та. √еограф≥€» та за участ≥ наукового сп≥вроб≥тника ≤нституту географ≥њ ЌјЌ ”крањни, к.геогр.н. ќлександра Ћейберюка.

>>>
2020-11-20 12:30:34
ќголошенн€ 

Ќевдовз≥ в≥дбудутьс€ вибори декана нашого факультету. ¬раховуючи те, що студенти Ї нев≥д’Їмною частиною навчально-виховного процесу, 15% в≥д делегат≥в, €к≥ обиратимуть декана, мають складати саме студенти. ћи розпочинаЇмо прийом за€вок кандидат≥в дл€ участ≥ у голосуванн≥ на виборах декана нашого факультету ≥з числа студент≥в.

>>>
2020-11-18 16:38:07
”часть у веб≥нар≥ кафедри геодез≥њ та картограф≥њ  Ќ” 

18.11.2020 року колектив кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми (ѕ. —ухий, —.ƒутчак,  . ƒарчук, ј.ћельник) вз€в активну участь у веб-сем≥нар≥ «‘ормуванн€ нац≥ональноњ ≥нфраструктури просторових даних – пр≥оритетний напр€м розвитку геодезичноњ галуз≥», €кий був орган≥зований ≥з кафедри геодез≥њ та картограф≥њ  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥м. “. Ўевченка.

>>>
2020-11-16 17:52:21
—п≥впрац€ з випускниками географ≥чного факультету 
¬ рамках сп≥впрац≥ ≥з випускниками географ≥чного факультету  16.11.2020 року на кафедр≥ √еограф≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики в≥дбулас€ зустр≥ч студент≥в-маг≥странт≥в ќѕ «–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€» (512 гр) ≥з випускницею географ≥чного факультету 2014 року, рег≥ональною координаторкою ¬сеукрањнськоњ ≥н≥ц≥ативи «јктивна √ромада» у „ерн≥вц€х ѕашанюк ≤нною. Ѕуло проведено бес≥ду на тему «“ранскордонне сп≥вроб≥тництво, €к перспективний напр€мок розвитку громад».
>>>
2020-11-16 14:40:51
«устр≥ч студент≥в-маг≥странт≥в 
16.11.2020 року на кафедр≥ √еограф≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики в≥дбулас€ зустр≥ч студент≥в-маг≥странт≥в ќѕ «–ег≥ональний розвиток та просторове плануванн€» та ќѕ «√еограф≥€»
>>>
2020-11-14 17:36:29
ќголошенн€ 
16 листопада 2020 року о 8 год. 20 хв. в≥дбудетьс€ б≥нарна лекц≥€ за участ≥ першого заступника начальника √оловного управл≥нн€ статистики в „ерн≥вецькоњ област≥ ѕетровоњ √алини ≤ван≥вни
>>>
2020-11-14 15:36:12
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

18 листопада (середа) 2020 р.  о1425год. в≥дбудетьс€ онлайн – зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2020-11-13 16:56:36
—тейкхолдери в д≥њ 

13 листопада 2020 року доцентом кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту „убрей ќ.—. було орган≥зовано дв≥ зустр≥ч≥ з≥ стейкхолдерами.

>>>
2020-11-13 14:00:55
—тейкхолдери в д≥њ 

13 листопада 2020 року за участ≥ рег≥ональноњ координаторки ¬сеукрањнськоњ ≤н≥ц≥ативи «јктивна √ромада» у м.„ерн≥вц≥ ≤нни ѕашанюк в≥дбулась лекц≥€ на тему: «ћаркетинговий комплекс» дл€ здобувач≥в осв≥ти першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ќѕ «√еограф≥€» (спец≥альн≥сть 106 «√еограф≥€») та ќѕ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» (спец≥альн≥сть 014.07 «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)») з дисципл≥ни «ќснови географ≥чного менеджменту та маркетингу» (доц. ѕ≥дг≥рна ¬.Ќ., доц. ƒан≥лова ќ.ћ., ас. ™рем≥€ √.≤.)

>>>
2020-11-12 16:54:44
ќголошенн€ 

ѕроектна група осв≥тньо-профес≥йноњ програми «√еограф≥€»

пропонуЇ до обговоренн€ зм≥ни до ќѕѕ «√еограф≥€» за спец≥альн≥стю 106 «√еограф≥€» (перший (бакалаврський) р≥вень вищоњ осв≥ти)

в≥дпов≥дно до введенн€ в д≥ю —тандарту вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 106 «√еограф≥€»

ѕропозиц≥њ просимо надсилати до 13 грудн€ 2020 року за адресою:

d.kholyavchukiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua

ќзнайомитись ≥з проЇктом зм≥н можна за посиланн€м: https://drive.google.com/file/d/1-utFKE6kVNt4N01E2PRcK-m3OwHYL8kn/view?usp=sharing
>>>
2020-11-05 17:36:52
—тейкхолдери в д≥њ 

05 листопада 2020 року за участ≥ Ќачальника ≥нспекц≥њ державного арх≥тектурно-буд≥вельного контролю „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради ѕиж≥вського —ерг≥€ ѕетровича в≥дбулась б≥нарна лекц≥€ на тему: «—истема просторового плануванн€ в ”крањн≥. ƒЅЌ» дл€ здобувач≥в осв≥ти другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ќѕѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» спец≥альност≥ «√еограф≥€»  з дисципл≥ни «ќснови просторового плануванн€» та здобувач≥в осв≥ти першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ќѕѕ «√еодез≥€ та землеустр≥й» спец≥альност≥ «√еодез≥€ та землеустр≥й» з дисципл≥ни «“еритор≥альне плануванн€ та районне плануванн€».

>>>
2020-11-05 17:25:42
—тейкхолдери в д≥њ 

5 листопада 2020 року в≥дбулас€ б≥нарна лекц≥€ на тему: «—учасн≥ технолог≥њ менеджменту», дл€ студент≥в 3, 4, 5 курс≥в географ≥чного факультету, спец≥альност≥ «ћенеджмент» з навчальних дисципл≥н « омун≥кац≥њ в туристичн≥й ≥ндустр≥њ», «јдм≥н≥стративний менеджмент» (викладач ѕаламарюк ћ.ё.), «ќперац≥йний менеджмент» (викладач ™рем≥€ √.≤.). 

 

 

>>>
2020-11-03 14:46:51
—тейкхолдери в д≥њ 

3 листопада 2020 року в≥дбулос€ в≥дкрите б≥нарне лабораторне зан€тт€ з курсу «ћетеоролог≥€ ≥ кл≥матолог≥€» доцента кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ ’ол€вчук ƒар≥њ ≤ван≥вни сп≥льно з зав≥дувачем сектору г≥дролог≥чних спостережень „ерн≥вецького обласного центру з г≥дрометеоролог≥њ Ќастюком ћиколою √ригоровичем.

>>>
2020-11-02 09:24:48
ќголошенн€ 
05 листопада 2020 року за участ≥ Ќачальника ≥нспекц≥њ державного арх≥тектурно-буд≥вельного контролю „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради ѕиж≥вського —ерг≥€ ѕетровича в≥дбудетьс€ б≥нарна лекц≥€ на тему: «—истема просторового плануванн€ в ”крањн≥. ƒЅЌ».
>>>
2020-10-16 14:00:43
—тейкхолдери в д≥њ 

15 жовтн€ 2020 року за участ≥ „ерн≥вецького м≥ського голови ќлекс≥€  аспрука, в≥дбулась б≥нарна лекц≥€ на тему: «ќснови м≥ського плануванн€» дл€ здобувач≥в осв≥ти другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» спец≥альност≥ «√еограф≥€» з навчальноњ дисципл≥ни «ќснови просторового плануванн€».

 

>>>
2020-10-12 11:03:49
ќголошенн€ 

15 жовтн€ 2020 року о 16 год. 10 хв. за участ≥ „ерн≥вецького м≥ського голови ќлекс≥€  аспрука в≥дбудетьс€ б≥нарна лекц≥€ дл€ маг≥стр≥в ќѕѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€» з навчальноњ дисципл≥ни «ќснови просторового плануванн€» на тему «ќснови м≥ського плануванн€».


>>>
2020-10-07 13:01:24
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

21 жовтн€ (середа) 2020 р. о1425год. в≥дбудетьс€ онлайн – зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2020-09-07 17:19:47
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

16 вересн€ (середа) 2020 р. о1425год. в≥дбудетьс€ онлайн – зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2020-09-07 16:30:18
ќголошенн€ 

15 вересн€ 2020 р. о 14.30 год в≥дбудетьс€ в онлайн – режим≥ фаховий сем≥нар  кафедри географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича щодо проведенн€ попередньоњ експертизи дисертац≥њ ј.ћ. ¬≥нтон€к на тему «ќц≥нка сусп≥льно-географ≥чноњ, картограф≥чноњ та географо-енциклопедичноњ спадщини академ≥ка јркад≥€ ∆уковського»  та наданн€ висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значенн€ результат≥в дисертац≥њ.

>>>
2020-08-08 11:14:01
Ўановн≥ аб≥тур≥Їнти 

Ўановн≥ аб≥тур≥Їнти

 

географ≥чного факультету 2020р.!

 

ѕов≥домл€Їмо, що дл€ ¬ас з 10 до 23 серпн€ 2020р. у прим≥щенн≥ деканату географ≥чного факультету (вул.  оцюбинського, 2, корпус IV, ауд.23) з понед≥лка до п’€тниц≥ з 10 до 16 год. працюЇ  онсультац≥йний центр ѕриймальноњ ком≥с≥њ стосовно вступу на географ≥чний факультет „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича.

 

ƒеканат географ≥чного факультету

>>>
2020-08-07 15:13:06
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

27 серпн€ 2020 р. (четвер) о 1030 год. в≥дбудетьс€ онлайн – зас≥данн€, а з 1230 – очне зас≥данн€ (дл€ почергового (не б≥льше 5-7 ос≥б) таЇмного голосуванн€) вченоњ ради географ≥чного факультету в ауд. 24 з пор€дком денним:

>>>
2020-06-22 10:47:08
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

26 червн€ (п’€тниц€) 2020р. о 1200 год. в≥дбудетьс€ онлайн – зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2020-05-20 09:43:52
« ƒнем вишиванки, ”крањно! 

« ƒнем вишиванки, ”крањно!


>>>
2020-05-14 18:15:03
ќнлайн-зас≥данн€ ¬ченоњ ради 

25 травн€ (понед≥лок) 2020 р. об 11 год. 10 хв. в≥дбудетьс€ онлайн – зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2020-04-15 18:00:31
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 
22 кв≥тн€ (середа) 2020 р. об 14 год. 25 хв. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету в режим≥ онлайн з пор€дком денним:
>>>
2020-04-08 16:21:30
ѕ≥дсумкове обговоренн€ ќѕ "√≥дролог≥€"† 

08 кв≥тн€ 2021 року в≥дбулос€ п≥дсумкове обговоренн€ осв≥тньоњ програми «√≥дролог≥€» спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за участ≥ стейкхолдер≥в-роботодавц≥в та здобувач≥в вищоњ осв≥ти.

Ќа зустр≥ч≥ узгоджено зм≥ни внесен≥ до навчального плану та ќѕѕ «√≥дролог≥€» спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

“аблиц€ пропозиц≥й та результати внесених зм≥н до осв≥тньоњ програми «√≥дролог≥€» спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю» другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

>>>
2020-04-08 16:00:00
ѕ≥дсумкове обговоренн€ ќѕ Ђ√≥дрометеоролог≥€ї 

8 кв≥тн€ 2020 р. в≥дбулос€ п≥дсумкове обговоренн€ осв≥тньоњ програми «√≥дрометеоролог≥€» спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти за участ≥ стейкхолдер≥в-роботодавц≥в, академ≥чноњ сп≥льноти та здобувач≥в вищоњ осв≥ти.

 

 

 

Ќа зустр≥ч≥ узгоджено зм≥ни до навчального плану та осв≥тньоњ програми «√≥дрометеоролог≥€» спец≥альност≥ 103 «Ќауки про «емлю» першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти.

>>>
2020-04-02 11:17:24
ќголошенн€ 

ƒо уваги!

“јЅЋ»÷я

пропозиц≥й, що над≥йшли в процес≥ обговоренн€

ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€»

спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€» (перший (бакалаврський) р≥вень вищоњ осв≥ти)

https://drive.google.com/file/d/1_JOtPU49aGay1i7nKCZkjsnZneccDG-M/view

ќзнайомитис€ з матер≥алом можна: 

https://drive.google.com/file/d/1uhT20rrlXTxSyFanVfx-pwl14F3Co_DD/view

>>>
2020-03-18 14:59:55
ќголошенн€ 

ќголошенн€!
Ўановн≥ випускники географ≥чного факультету!

 

 олектив географ≥чного факультету щиро в≥таЇ ¬ас – випускник≥в геофаку р≥зних рок≥в ≥ бажаЇ вс≥м м≥цного здоров’€, щаст€, нових творчих усп≥х≥в!
–азом з тим пов≥домл€Їмо вс≥м, що у зв’€зку з заходами, спр€мованими на запоб≥ганн€ виникненню ≥ поширенню коронов≥русноњ хвороби, зустр≥ч випускник≥в геофаку, що планувалас€ на 28 березн€ 2020р., не в≥дбудетьс€.

 

« повагою, деканат геофаку

>>>
2020-03-13 11:28:13
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

18 березн€ (середа) 2020 р. об 14 год. 25 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2020-03-05 15:12:59
ќголошенн€  

ќголошенн€
 афедра г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в

пропонуЇ до обговоренн€ проект ќѕ «
√≥дролог≥€»
другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти
з метою удосконаленн€ та приведенн€ у в≥дпов≥дн≥сть до —тандарту вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 103 «Ќауки про «емлю»

ѕропозиц≥њ просимо надсилати гаранту ќѕ «√≥дролог≥€» ёщенку ё.—. до 5 кв≥тн€ 2020 року
на електронну скриньку: 
y.yushchenkoiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua

>>>
2020-03-05 12:23:31
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя 

 афедра г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в

 пропонуЇ до обговоренн€ проект ќѕ «√≥дрометеоролог≥€»

першого (бакалаврського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти
з метою удосконаленн€ та приведенн€ у в≥дпов≥дн≥сть до —тандарту вищоњ осв≥ти за спец≥альн≥стю 103 "Ќауки про «емлю"

ѕропозиц≥њ просимо надсилати гаранту ќѕ "√≥дрометеоролог≥€" ЌиколаЇву ј.ћ. до 5 кв≥тн€ 2020 р. на електронну скриньку: nikolaev.aniVДѓУ@СШ”Jukr.net

>>>
2020-02-27 15:18:53
ќголошенн€ 

ƒо уваги!

“јЅЋ»÷я

пропозиц≥й, що над≥йшли в процес≥ обговоренн€

ќѕ «–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€»

спец≥альност≥ 106 «√еограф≥€» (дригий (маг≥стерський) р≥вень вищоњ осв≥ти)

https://drive.google.com/file/d/16h-qKmcdO68Y-fMEvhn_NtmV8EbKTSs5/view

ќзнайомитис€ з матер≥алом можна: https://drive.google.com/file/d/1TYa9ApPBoqskPQh4kEShjCW1PUgVg8RR/view

>>>
2020-02-19 13:12:42
ќголошенн€ 

ќголошенн€

 афедра географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики

пропонуЇ до обговоренн€ нову ќѕ 

«–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€»

ќсв≥тн≥й р≥вень перший (бакалаврський)

ѕропозиц≥њ просимо надсилати до 21 березн€ 2020 року за адресою:

geoukrreg-dptiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua

ќзнайомленн€ з документами: 

https://drive.google.com/file/d/1_JOtPU49aGay1i7nKCZkjsnZneccDG-M/view

>>>
2020-02-10 14:07:06
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

19 лютого (середа) 2020 р. об 14 год. 25 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2020-01-24 13:49:55
ќголошенн€ 

ќголошенн€

 афедра географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики

пропонуЇ до обговоренн€ нову ќѕ 

«–ег≥ональний розвиток ≥ просторове плануванн€»

ќсв≥тн≥й р≥вень другий (маг≥стерський)

ѕропозиц≥њ просимо надсилати до 25 лютого 2020 року за адресами:

zayachykmyroslaviVДѓУ@СШ”Jukr.net, geoukrreg-dptiVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua

ќзнайомленн€ з документами:https://drive.google.com/open?≥d/16h-qKmcdO68Y-fMEvhn_NtmV8EbKTSs5

>>>
2020-01-11 13:21:27
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

03 лютого (понед≥лок) 2020 р. об 11 год. 10 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2019-12-12 09:44:54
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

27 грудн€ (п'€тниц€) 2019 р. об 12 год в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2019-11-15 10:53:10
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

21 листопада (четвер) 2019 р. об 14 год 45 хв в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2019-10-10 11:01:55
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

16 жовтн€ (середа) 2019 р. об 14 год 25 хв в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2019-09-16 13:25:05
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

18 вересн€ (середа) 2019 р. об 14 год 25 хв в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2019-06-20 16:15:58
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

26 червн€ (середа) 2019 р. об 11 год. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2019-05-08 12:03:43
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

22 травн€ (середа) 2019 р. о 14 год. 25 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2019-04-08 11:01:03
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

17 кв≥тн€ (середа) 2019 р. о 14 год. 25 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2019-03-07 15:49:37
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

13 березн€ (середа) 2019 р. о 14 год.25 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2019-02-07 15:40:26
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

20 лютого (середа) 2019 р. об 14 год. 25 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2018-12-21 13:37:54
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

28 грудн€ (п’€тниц€) 2018 р.  об 14 год. 05 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2018-12-12 15:36:07
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

17 грудн€ (понед≥лок) 2018 р. об 11 год.00 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2018-11-09 15:28:04
«бори трудового колективу 

15 листопада (четвер) 2018 р. о 14 год.30 хв. в 24 ауд. в≥дбудутьс€ збори (конференц≥€) трудового колективу географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича з пор€дком денним:

>>>
2018-09-13 14:13:19
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

19 вересн€ (середа) 2018 р.  о 1425 год. в 24 аудитор≥њ в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2018-05-30 13:19:26
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

27 червн€ (середа) 2018 р. о 1000 год. в 24 аудитор≥њ в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2018-05-04 13:19:14
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

23 травн€ (середа) 2018 р. о 14 год. 25 хв. в 24 аудитор≥њ в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2018-04-10 13:30:39
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

18 кв≥тн€ (середа) 2018 р. о 14 год. 25 хв. в 24 аудитор≥њ в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2018-03-13 15:24:30
«ас≥данн€ ¬ченоњ ради 

21 березн€ (середа) 2018 р. о 14 год. 25 хв.в 24 аудитор≥њ в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету з пор€дком денним:

>>>
2018-02-09 13:56:26
ќголошенн€ 

14 лютого (середа) 2018 р. о 14 год. 25 хв. в 24 ауд. в≥дбудетьс€ зас≥данн€ вченоњ ради географ≥чного факультету

 

>>>
2017-11-16 14:27:22
 

drive.google.com/a/chnu.edu.ua/file/d/1B9VSnNaoysYZsNEA82B3tCFFp3H0huaf/view

>>>
2013-09-12 12:14:36
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя 
>>>
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasteriVДѓУ@СШ”Jchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.