Абітурієнту

Оновлено
2023-05-31
15:44


2019-09-16 13:25:05
Засідання Вченої ради 

18 вересня (середа) 2019 р. об 14 год 25 хв в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2019 р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

Доповідає перший заступник декана доц. М. В. Цепенда.

2. Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування освітньої програми «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» за ОР «бакалавр» спеціальності «Туризм» у 2019-2020 навчальному році.

Доповідає зав.кафедри, доц. Король О.Д.

3. Підготовка акредитаційних справ за освітніми програмами спеціальностей, за якими завершується термін дії ліцензії на освітні напрями.

Доповідають завідувачі кафедр.

4. Обговорення та затвердження тем магістерських робіт здобувачів географічного факультету (для здобувачів 2019 р. вступу).

Інформують зав.кафедрами

проф. Круль В.П., проф. Ющенко Ю.С.,

доц. Вацеба В.Я., проф. Сухий П.О.,

проф. Кілінська К.Й., проф. Джаман В.О.

Голова вченої ради географічного факультету

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterусkЪт@К’®Wchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.