Абітурієнту

Оновлено
2022-11-24
18:37


2019-03-07 15:49:37
Засідання Вченої ради 

13 березня (середа) 2019 р. о 14 год.25 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Обговорення та рекомендація Вченій раді ЧНУ ім. Ю. Федьковича кандидатури Т. Д. Скутар щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування. Обговорення та обрання за конкурсом на посади доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії та асистента кафедри географії України та регіоналістики.

Зав. кафедрами, Руденко В. П.

2. Про запровадження елементів дуальної освіти та вдосконалення організації практичної підготовки фахівців на прикладі спеціальності «Туризм».

Доповідає зав. кафедри географії та менеджменту туризму доц. О .Д. Король.

3. Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

Доповідає доц. Присакар В. Б.

4. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій.

Доповідаютьдоц. Бучко Ж.І., доц. Костащук І.І., к.геогр.н. Кирилюк С.М.

5. Різне.

Голова вченої ради географічного факультету

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterMрЭ@Ђ=пUchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.