Абітурієнту

Оновлено
2022-11-29
10:30


2021-02-01 11:44:17
Онлайн-засідання Вченої ради 

10 лютого 2021 р. (середа) о1425год. відбудеться онлайн – засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

  1. Обговорення кандидатури к.геог.н. А.А. Мельника та рекомендація Вченій раді університету, щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі геодезії, картографії та управління територіями.

Інформує вчений секретар доц. О.М. Данілова.

  2. Про організацію освітнього процесу у другому семестрі 2020-2021 н.р.

Доповідає в.о. декана геофаку С.Д. Брик.

  3. Розгляд заяви А.М. Вінтоняк та пропозицій щодо утворення ради для проведення захисту її дисертації на тему: «Оцінка географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського» з метою присудження наукового ступеня доктора філософії за галуззю знань 10 «Природничі науки» спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Інформує заст. голови вченої ради доц. М.В. Цепенда.

  4. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії.

 Інформує заст. голови вченої ради доц. М.В. Цепенда.

  5. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання.

Доповідають завідувачі кафедрами.

  6. Виконання попередніх рішень вченої ради геофаку.

Доповідає вчений секретар доц. О.М. Данілова.

 
Голова вченої ради географічного факультету
  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterи¤ЦТж@oнЕchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.