Абітурієнту

Оновлено
2022-11-29
10:30


2021-03-12 16:00:58
Засідання Вченої ради 

17 березня 2021 року о 1400 год. відбудеться засідання Вченої ради географічного факультету у змішаному форматі.

Голосування таємне з дотриманням карантинних умов (1430 - 1530).

Порядок денний:

1. Обговорення кандидатури к.геогр.н. Ємчук Т.В. та рекомендація Вченій раді університету щодо присвоєння вченого звання по кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту (доц. Вацеба В.Я.).

2. Звіт професора кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Рідуша Б.Т. про навчальну, методичну та громадсько-виховну роботу щодо продовження дії трудового контракту на наступний період (доц. Чернега П.І.).

3. Про обговорення рекомендацій звіту експертної групи про результати акредитаційної експертизи ОП «Географія» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (доц. Холявчук Д.І.).

4. Про створення комісій при Вченій раді географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича та формування робочих груп з розробки положень та регламенту комісій (доц. Заячук М.Д., проф. Сухий П.О.).

5. Затвердження змін до ОП «Міжнародний туризм» (доц. Король О.Д.).

6. Про результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти географічного факультету (ас. Брик С.Д.).

7. Про інтенсифікацію роботи з Педагогічним коледжом ЧНУ ім. Ю.Федьковича щодо підготовки майбутніх вчителів географії за скороченою формою (доц. Чернега П.І.).

8. Про затвердження Програм вступних випробувань для здобуття першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (проф. Джаман В.О., доц. Вацеба В.Я., доц. Чернега П.І., проф. Сухий П.О., доц. Король О.Д., проф. Ющенко Ю.С., д.г.н. Бучко Ж.І.).

9.  Різне.

Голова Вченої ради географічного факультету
  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster{ОI¦@ІЈchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.