јб≥тур≥Їнту

ќновлено
2022-05-19
09:48


2021-04-22 16:13:41
¬≥дбулась традид≥йна щор≥чна студентська наукова конференц≥€ 

20-21 кв≥тн€ 2021 року на географ≥чному факультет≥ традиц≥йно в≥дбулась щор≥чна студентська наукова конференц≥€. ѕонад 100 студент≥в нашого факультету под≥лились науковими здобутками. «аслухано широке розмањтт€ допов≥дей з ус≥х напр€м≥в географ≥чних досл≥джень, €к≥ охоплюють не лише терени ”крањни, але й стосуютьс€ досл≥дженн€ Ївропейського та св≥тового досв≥ду розв’€занн€ актуальних проблем географ≥чноњ науки. ƒопов≥д≥ заслухан≥ у шести п≥дсекц≥€х, де студенти ус≥х спец≥альностей мали змогу апробувати своњ навики та продемонструвати результати своњх наукових досл≥джень.

«окрема, у п≥дсекц≥њ геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми виступило 27 студент≥в спец≥альност≥ «√еодез≥€ та землеустр≥й» з допов≥д€ми, €к≥ присв€чен≥ застосуванню сучасних √≤— та дистанц≥йних технолог≥й у землеустроњ, геодезичному забезпеченню об’Їднаних територ≥альних громад.

п≥дсекц≥њ географ≥њ 24 студенти спец≥альност≥ «√еограф≥€» под≥лились своњм баченн€м вир≥шенн€ ≥ обірунтуванн€ наукових питань у контекст≥ геолог≥чних, геоморфолог≥чних, палеогеограф≥чних, кл≥матолог≥чних, ландшафтознавчих, сусп≥льних та економ≥ко-географ≥чних досл≥джень, розв’€занн€ проблемних питань охорони природи та збалансованого природокористуванн€.

26 студент≥в спец≥альност≥ «—ередн€ осв≥та (√еограф≥€)» допов≥дали у п≥дсекц≥њ середньоњ осв≥ти (географ≥њ) ≥ намагались розкрити сучасн≥ п≥дходи та особливост≥ њх застосуванн€ у викладанн≥ географ≥њ у школ≥.

п≥дсекц≥њ менеджменту туристичноњ ≥ндустр≥њ заслухано 14 допов≥дей студент≥в спец≥альност≥ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ», в €ких п≥дн€т≥ актуальн≥ проблемам розвитку туризму та готельного б≥знесу в ”крањн≥, запропонован≥ шл€хи удосконаленн€ цих галузей ≥з застосуванн€м м≥жнародного досв≥ду .

ƒопов≥д≥ за результатами наукових досл≥джень 5 студент≥в спец≥альност≥ «“уризм» п≥дсекц≥њ соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ були присв€чен≥ проблемам та перспективам розвитку транскордонного туризму в Їврорег≥онах, гастроном≥чному туризму, рекламноњ д≥€льност≥ в сфер≥ туризму, рекреац≥йно-туристичному природокористуванню.

п≥дсекц≥њ г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в у чотирьох допов≥д€х студент≥в спец≥альност≥ «√≥дрометеоролог≥€» ≥ «√≥дролог≥€» розкрито актуальн≥ питанн€ впливу сон€чноњ активност≥ на водн≥сть р≥чок ”крањни; сучасну стану р≥чкового ландшафту р≥чки ѕрут, особливост≥ водного режиму р≥чок “ерноп≥льськоњ област≥ та впливу м≥ст на м≥нерал≥зац≥ю вод р≥чок ѕрута та —≥рету.

ЅажаЇмо юним науковц€м наснаги на подальш≥ науков≥ пошуки та усп≥х≥в в реал≥зац≥њ наукових задум≥в!

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterШ@і@Ч@—П<чchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.