Абітурієнту

Оновлено
2022-12-05
13:25


2021-05-25 17:04:43
Захід з популяризації академічної доброчесності 

25 травня 2021 у рамках заходів з популяризації академічної доброчесності проведено інформаційну годину для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Завідувачі кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії і кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, гаранти освітніх програм та викладачі кафедр взяли участь в обговоренні питань, пов’язаних з дотриманням академічної доброчесності під час проведення контрольних заходів. Зокрема, здобувачів ознайомлено зі складом та функціями Комісії з питань етики та академічної доброчесності на географічному факультеті. Гаранти освітніх програм проінформували здобувачів про Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Правила академічної доброчесності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterыm\і8@GЅгшьchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.