Абітурієнту

Оновлено
2022-12-05
13:25


2022-01-27 09:21:57
ОГОЛОШЕННЯ! 

 

02.02 2021 (середа) о 14.30 (змішаному форматі) відбудеться засідання Вченої ради географічного факультету з порядком денним:

  1. Про реалізацію окремих пунктів Стратегії розвитку географічного факультету на 2021-2024 рр.

Доповідає:декан географічного факультету, доц. Заячук М.Д.

  1. Про організацію освітнього процесу у ІІ семестрі 2021/2022 н.р.

Доповідає: заступникдекана географічного факультету,

доц. ПасічникМ. Д.

  1. Про роботу комісій при Вченій раді географічного факультету

Доповідають:голови комісій при Вченій раді географічного факультету - доц. Костащук І.І., доц. Бучко ,Ж.І. доц. Заблотовська Н.В., проф. Сухий П.О.

  1. Про аналіз кадрового потенціалу кафедр географічного факультету на відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності

Доповідають: завідувачі кафедрами, голова комісії з питань регламенту та кадрової політики проф. Сухий П.О.

  1. Про внесення змін до ОП «Географія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Доповідає:гарант ОП «Географія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, проф. Джаман В.О.

  1. Про результати звіту експертної групи з акредитаційної експертизи ОП «Гідрометеорологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Доповідає: гарантОП «Гідрометеорологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Пасічник М.Д.

  1. Про рекомендацію здобувачів вищої освіти щодо переведення на індивідуальну форму навчання.

Доповідають: завідувачі кафедрами – проф. Рідуш Б. Т., проф. Руденко В.П.,доц., Костащук І.І., проф. Сухий П.О., проф. Ющенко Ю.С.,

доц. Король О.Д, доц. Бучко Ж.І.

  1. Про підготовку до Всеукраїнського етапу конкурсу захисту студентських наукових робіт та студентської наукової олімпіади

Інформує :заступниця декана географічного факультету,

 доц. Холявчук Д.І.

  1. Про результати опитування здобувачів вищої освіти: «Молодь проти корупції», «Вільний вибір освітніх компонентів», «Задоволеність методами викладання навчальних дисциплін», «Опитування першокурсників – вибір 2021»

Доповідає: заступник декана географічного факультету С.Д. Брик.

  1. Різне
  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterљUВЪн@±›¬tнchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.