Оновлено
2018-06-04
11:20

           

ОГОЛОШЕННЯ

27 червня  2018 р. (середа) о 1000 год. в 24 аудиторії відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.   Обговорення та рекомендація на займані посади науково-педагогічних працівників, що претендують на подальші трудові відносини, у зв’язку із закінченням строку їх роботи.

Претенденти на займані посади, завідувачі кафедр.

2.   Звіти голів екзаменаційних комісій про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

Доповідають голови ЕК або їх заступники.

 

3.   Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове.

Доповідає заступник декана, доц. Костащук В.І.

 

4.   Про рекомендацію випускників геофаку до аспірантури та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо прийому до аспірантури на 2019 рік.

Доповідає заступник декана, к.геогр.н. Г. Д. Ходан

     

      Голова вченої ради  географічного факультету.

ОГОЛОШЕННЯ

23 травня  2018 р. (середа) о 14 год. 25 хв. в 24 аудиторії відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Обговорення та рекомендація на займані посади науково-педагогічних працівників, що претендують на подальші трудові відносини, у зв’язку із закінченням строку їх роботи.

Претенденти на займані посади, завідувачі кафедр.

2.     Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету.

Доповідає заступник декана, к.геогр.н., ас. Брик С.Д.

3.     Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

Доповідають перший заступник декана, доц. Цепенда М. В.,

зав. кафедрами

 

Голова вченої ради  географічного факультету.

ОГОЛОШЕННЯ

07 травня 2018 р. о 9.50 год (2 пара) в аудиторії 24

відбудеться відкрите лекційне заняття доц. Білокриницького Сергія Миколайовича із дисципліни «Геодезія» для студентів 108 та 105 груп на тему: «Геодезична основа мензульної зйомки»

Останні події

 

Результати ІІ етапу учнівської олімпіади з географії ЧНУ ім.Ю. Федьковича

П\п

Прізвище та ініціали

Оцінка в балах за питання

Сума балів

(max100)

№1

(max7,5)

2

(max20)

3

(max20)

4

(max20)

5

(max15)

6

(max 10)

№7

(max7,5)

 

1.       

Мовчан Анна

7

20

19

19

10

9

7

91

2.       

Куделько Софія

5

9

17

19

3

8

5

66

3.       

Шакірова Наталія

7

18

19

18

13

9

7

91

4.       

Чоботар Діана

6,5

18

18

18

14

9

7,5

91

5.       

Меленко Тетяна

4

10

10

0

0

9

7,5

40,5

6.       

Клепіковський Дмитро

7

20

18

18

13

10

7,5

93,5

7.       

Паращук Катерина

6

18

20

20

15

10

7,5

96,5

8.       

Бартюк Роман

6

20

19

16

15

9

7,5

92,5

9.       

Козоріз Валентин

5

20

18

20

12

9

7,5

91,5

10.   

Рябоконенко Катерина

6

18

20

18

13

9

7

91

11.   

Коваль Ольга

7

18

19

19

15

10

7

95

12.   

Федорюк Олеся

3

8

10

10

6

7

3

47

13.   

Кіфюк Світлана

3

20

18

20

15

9

7

92

14.   

Сопрук Інна

 

 

Не з’явились

15.   

Стрельчук Андрій

16.   

Наконечний Владислав

17.   

Павел Ірина

18.   

Дудка Дмитро

                              

 

ОГОЛОШЕННЯ

18 квітня  2018 р. о 14 год. 25 хв. в 24 аудиторії відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підготовку проектів конкурсних наукових робіт у колективах кафедр  географічного факультету та до державних іспитів

Доповідають  заст.декана Г. Д. Ходан, завідувачі кафедр.

2.     Про затвердження робочих навчальних планів на 2018-2019 н.р.

Доповідає перший заступник декана доц. Цепенда М. В.

 

Голова вченої ради  географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

21 березня 2018 р. о 14 год. 25 хв. В 24 аудиторії відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті

Доповідає  В. Б. Присакар

2.     Звіти здобувачів наукового ступеня доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій.

Доповідають доц. Бучко Ж. І.,

доц. Костащук І. І., Кирилюк С.М.,

наукові консультанти.

 

 

Голова вченої ради

географічного факультету                                            проф. Руденко В. П.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

14 лютого (середа) 2018 р. о 14 год. 25 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Звіти голів Екзаменаційних комісій про підсумки їх роботи і завдання щодо поліпшення результативності підготовки здобувачів вищої освіти.

Доповідають голови ЕК та їх заступники

2.     Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії і завдання щодо підвищення якості навчання студентів географічного факультету.

Доповідає перший заступник декана географічного факультету М.В.Цепенда

3.     Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, МБАН учнівської молоді, коледжі університету, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтаційної роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації.

 

Доповідають д.г.н. М.Д Заячук, доц. В.Й. Бурка та к. геогр. н.  С.Д. Брик.

4.     Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання.

 

Інформують завідувачі кафедрами

5.     Виконання попередніх рішень Вченої ради географічного факультету.

 

Інформує вчений секретар доц. Н. П. Аніпко

 

Голова вченої ради факультету                              д.геогр.н., проф. Руденко В.П.

 

Оголошення 

6 грудня 2017р. (середа) о 1425год. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування спеціальності «Готельно – ресторанна справа» за ОР «бакалавр» у 2017 – 2018 навчальному році.

Доповідає завідувач кафедри доцент О.Д. Король.

2. Про підготовку освітньої програми з підвищення кваліфікації вчителів географії (на виконання доручення від 2 червня 2017 р. директора Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації О.М. Палійчук).

Доповідає д.геогр.н., доц. М.Д. Заячук.

3. Обговорення та затвердження звітів по науково – дослідних темах кафедр. 

Доповідають: заступник декана Г.Д. Ходан, завідувачі кафедрами. 

4. Про сприяння участі викладачів та студентів у VIII Всеукраїнському міжнародному конкурсі «Новітній інтелект України» (на виконання доручення Секретаріату Президента України (терміни подання конкурсних робіт з 15 грудня 2017р. по 15 січня 2018р. для молоді віком до 35 років).

Інформує доц. О.М.Данілова.

 

Голова вченої ради географічного факультету.

 

 

 

Звіт

декана географічного факультету ЧНУ ім. Федьковича

проф. Руденка В. П. про роботу на посаді декана з 26 жовтня 2016 р. до 1 листопада 2017р. і завдання на найближчий період

 

Шановні  члени вченої ради географічного факультету, шановні присутні! 19 квітня нинішнього року на засіданні вченої ради географічного факультету, а 24 квітня 2017 р. уже на засіданні Вченої ради університету розглядалося питання «Про результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців на географічному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2012-2017 навчальних роках». На цих засіданнях доповідав голова комісії Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича  Я. Б. Зорій, слухалась і моя співдоповідь. У травні цього ж року Вчена рада нашого факультету обговорювала та затвердила Заходи щодо реалізації рішення Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича від 24 квітня 2017 р., які зараз виконуються. Саме тому моя нинішня доповідь стосується насамперед тих проблем, що постали перед колективом географічного факультету за минулі шість місяців.

Перша проблема – проблема профорієнтаційна.

Безперечно, одним з найважливіших результатів діяльності колективу факультету є набір здобувачів вищої освіти на 1 курс ОР «бакалавр» та 5-й курс ОР «магістр».

У табл. 17.1 нами подані показники такого набору у «бакалаврат» по десятьох провідних географічних та геолого-географічних факультетах національних університетів нашої держави за 2017 рік. Показники взяті з інформаційної системи «vstup info 2017».

 

Табл. 17.1

Місце географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича серед географічних та геолого-географічних факультетів університетів України (за результатами вступу на «бакалаврат» у 2017 р.,

(денна форма))

 

п/п

 

 

Університет

Спеціальності

Всього осіб

_____

%

Середня освіта (географія)

Географія

Науки про Землю

Туризм

Геодезія та землеустрій

Інші

1

Львівський

ім. І. Франка

30

37

-

95

-

88

250

25,9

2

Чернівецький

ім. Ю. Федьковича

22

20

23

60

17

33

175

18,2

3

Київський

ім. Т. Шевченка

8

35

32

41

26

-

142

14,7

4

Східно-Європейський ім. Л.Українки

29

13

11

20

8

24

105

10,9

5

Одеський

 ім. І. Мечнікова

9

3

22

47

-

1

82

8,5

6

Ужгородський

 

13

7

15

-

19

12

66

6,8

7

Прикарпатський

ім. В. Стефаника

18

16

11

-

-

-

45

4,7

8

Харьківський

ім. В.Каразіна

-

24

-

-

-

19

43

4,5

9

Тернопільський

ім. В. Гнатюка

16

-

 

-

14

-

8

38

3,9

10

Дніпровський

ім. О. Гончара

5

-

13

-

-

-

18

1,9

Всього

150

155

127

277

70

185

964

100,0

%

15,6

16,1

13,2

28,6

7,3

19,2

100,0

 

Як видно з приведених матеріалів, наш факультет займає в Україні друге місце після львівського геофаку. Слід зауважити, що і в минулому 2016 році ми також були в Україні на 2-му місці за кількістю першокурсників-бакалаврів. Першість львів’ян цього року пов’язана з тим, що у 2017 р. вони вперше здійснили набір на спеціальність «Готельно-ресторанна справа», на яку зараховано 72 вступники! На цю ж спеціальність (для прикладу) у Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника прийнято 60 осіб. Це і є нам відповіддю на задавнене питання як нам рухатися з «Готельно-ресторанною справою».

Слід прикласти максимум зусиль і перш за все кафедрі географії та менеджменту туризму (Король О.Д., Явкін В.Г.), щоб нинішнього навчального року ліцензувати дану спеціальність. ЇЇ потенційні можливості – 40-50 здобувачів-бакалаврів щороку, а в 5-6 річній перспективі – це близько 220-250 студентів лише по денній формі навчання, що дозволить працевлаштувати 5-6 викладачів.

Оцінюючи ж результати набору на 1-й курс загалом, слід сказати, що на загальноуніверситетському фоні в принципі досягнуті непогані показники. Кафедри,  деканат працювали у профорієнтації на належному рівні. Чернівецький геофак відрізняється розгалуженою і збалансованою структурою спеціальностей, що дозволяє нам і надалі досить впевнено рухатись вперед.

Загалом на 1-й курс зараховано 175 здобувачів – бакалаврів (94 % від рівня попереднього року. Зокрема на «Середню освіту (географія)» - 22 (81% від попереднього року), власне «Географію» - 20, «Менеджмент» - 33 особи (ріст у 1,5 рази), «Географія та землеустрій» - 17 (77% від показника минулого року), «Туризм» - 60 осіб (74%), на «Науки про Землю (гідрометеорологія)» - 23 першокурсники, що майже в 4 рази більше набору 2016 р. (див. табл. 17.2)!

Цього року на 24 місця у нас зросло держзамовлення на 1-й курс (до 91), що в 1,36 рази більше попередніх років. Це пов’язано з внутрішньо- університетським перерозподілом вакантних місць держзамовлення (передані з тих спеціальностей, на яких не було достатньо оригіналів).

Табл. 17.2

Набір на 1-й курс географічного факультету ЧНУ

 ім. Ю.Федьковича у 2017 р. порівняно з 2016 р. (денна форма)

 

Спеціальність

Роки (осіб)

2017 р. до

2016 р., %

2017р.

2016 р.

2015р.

2014 р.

1.                  Середня освіта (географія)

22

27

-

-

81

2.                  Науки про Землю (гідрометеорологія)

23

6

7

15

383

3.                  Географія

20

27

53

49

74

4.                  Менеджмент (туристичної індустрії)

33

22

13

19

150

5.                  Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

-

1

7

4

-

6.                  Геодезія та землеустрій

17

22

9

27

77

7.                  Туризм

60

81

53

60

74

Всього

175

186

142

174

94

 

Що ж стосується набору на ОР «магістр», то тут і в цьому році проявилося вже відома нам негативна тенденція: лише 65% бакалаврів ідуть на 5-й курс. За спеціальностями картина така: «Географія» - 67% - по денній і 89% - по заочній формах навчання, «Наука про Землю» (гідрометеорологія) – 88 % - по денній формі, «Менеджмент» - 73 і 55 % відповідно, «Географія та землеустрій» - 77 і 50 %, «Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)» - 71% (по денній формі), а найскладніша ситуація з «Туризмом»  - лише 56 % по денній і 33 % по заочній формах продовжили навчання в магістратурі.

Як ми бачимо з табл. 17.3, у 2017 р. на геофаці завершили навчання «бакалаврами» 246 здобувачів, а поступили до магістратури лише 160 осіб. Втрати – 86 наших четвертокурсників або 35 %! Це дуже багато. Що ж стосується бакалаврів  - туристів, - то їх лише 44,5 % ідуть на 5-й курс по обох формах навчання, а 55,5 % залишають факультет.

Завідувачам випускних кафедр – О.Д. Королю та К.Й. Кілінській разом з колективами кафедр слід розібратись з причинами такої прикрої ситуації по кожному випускнику зокрема. Особливо це стосується наставників відповідних академгруп: 410 та 411 – Бужко Ж.І., Круль Г.Я., 412, 418 – Скутар Т.Д., Лопушняка Л.В. Десь, на якомусь етапі, ми втрачаємо контакт зі студентом-старшокурсником. Вони покидають наш факультет, а наші викладачі – університет.

 

Табл. 17.3

Випуск бакалаврів та набір магістрів по географічному

 факультету у 2017 р.

 

п/п

 

Спеціальність

 

Бакалаври, осіб

 

Магістри, осіб

Магістри до випуску бакалаврів, осіб

ВСЬОГО, %

 

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

1

Географія

49

36

22

20

-27

-16

-67/

-89

2

014 Середня освіта (географія)

-

-

11

12

+11

+12

3

103 Науки про Землю

(гідрометеорологія)

-

-

14

-

-2

-

-88/

-

4

Гідрометеорологія

(гідрологія)

16

-

 

 

 

 

 

5

073 Менеджмент (туристичної індустрії)

15

9

11

5

-4

-4

-73/

-55

6

192 Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

7

-

5

-

-2

-

-71/

-

7

193 Геодезія та землеустрій

22

18

17

9

-5

-9

-77/

-50

8

242 Туризм

41

33

23

11

-18

-22

-56/

-33

 

Всього

150

96

103

57

-47

-39

-69/-59

 

Всього по денній і заочній формах разом

246 осіб

160 осіб

-86 осіб

(-35%)

-65 %

 

Незважаючи на активну профорієнтаційну роботу колективу і друге місце в Україні по прийому бакалаврів, вже другий рік поспіль наш кадровий склад ф-ту зіткнувся з вкрай складною проблемою скорочення викладачів. З 1 вересня 2017 р. до 31 серпня 2018 року по факультету загалом зменшується 9,3 ставки професорсько-викладацького складу або 14,8%.

Які пояснення з цього приводу ректора, проректора з економічних питань, начальника навчального відділу (До речі, були зустрічі представників нашого факультету з ректором особисто з цього приводу 8 вересня 2017 р.).

Перше пояснення. Магістри навчаються 1 рік і 5 місяці і з 1 лютого 2018 р. ми матимемо їх менше на 105 осіб по денній і на 28 осіб по заочній формах навчання. При відповідному співвідношенні між магістрами і викладачами по денній і заочній формах, таким чином, в середньому за рік маємо скорочення 6,3 ставок викладачів. Якщо це так, то цей параметр, як кажуть, «наживний» і при наборі у наступному році близько 100 магістрів по денній і 25-30 магістрів по заочній формі ми можемо сподіватися на поновлення цих 6-ти ставок. Для того щоб кимось чином зменшити «сезонні» коливання у штатному розпису викладачів можна було б ширше використовувати, наприклад, таку модель, коли викладач, скажімо, пенсійного віку у першому семестрі працює на повну або 0,75 ставки, а у другому – на 0,5 ставки. Можливий і такий варіант, коли викладачі у першому семестрі працюють на 1,25 ставки, а у другому семестрі  - на повну ставку. Такі коливання, звичайно ж, відійдуть у минуле, коли Кабмін України і МОН запровадять трьохрічну підготовку бакалаврів та двохрічну магістратуру. Це зараз обговорюється, - незабаром дізнаємось (див. табл. 17.4).

Друге пояснення проблем скорочення викладачів – значно серйозніше і фундаментальніше – це невідповідність рівня оплати освітніх послуг студентами реальній собівартості підготовки фахівців. Наше бухгалтерія визначила, що середня собівартість підготовки бакалавра по спеціальностях геофаку коливається по денній формі в межах – 18,8 - 20,6 тис. грн., а по заочній – 4,7 – 5,2 тис. грн., відповідно магістра по денній – 29-33 тис. грн., по заочній формі – 7,3 – 8,3 тис. грн. Коли ж ми візьмемо оплату освітніх послуг нашими студентами, то виявляється, що в середньому по університету (з врахуванням і денної і заочної форм навчання) наш здобувач вищої освіти сплачує за договірними зобов’язаннями лише близько 60% від собівартості підготовки фахівця. Цей висновок зроблений бухгалтерією і планово-економічним відділом університету, що нараховують десятки працівників з вищою економічною освітою. Коли ця інформація була в кінці серпня доведена до нас – викладачів, наприклад, геофаку, що менше розуміються в бухгалтерських розрахунках ніж, скажімо, викладачі з економфаку, то перша емоційна реакція – «це неправда, нас хочуть обдурити, давайте викличемо незалежний аудит, університетський менеджмент – нічого не вартий» і т. п. Ми ж українці, ми – недовірливі і це стосується і мене особисто також. Однак, давайте подивимось на наші реалії не в емоціях, а хоча б трохи об’єктивніше.

Давайте здійснимо хоча б укрупнений розрахунок, виходячи з наявних, доступних кожному з нас, осереднених по всьому університету статистичних даних.

З доповіді на вересневій Вченій раді (25 вересня 2017 р.) першого проректора Г. І. Петришина дізнаємося, що на цей період часу в університеті навчалося 15879 здобувачів вищої освіти обох рівнів по денній і по заочній формах навчання, з них 35% - за держзамовленням і 65% - на договірних умовах. Якщо взяти абсолютні цифри, матимемо 5600 студентів за держзамовленням і 10279 студентів-договірників.


Табл. 17. 4

Студенти та викладачі географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2000 – 2017 р.р.

(показники станом на 1 вересня того чи іншого року)

 

 

Роки

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

на 1 січня

2018

Студенти,

всього

 

728

 

 

962

 

1087

 

1243

 

1546

 

1764

 

1910

 

2016

 

2027

 

1938

 

1845

 

1500

 

1280

 

1151

 

1082

 

1143

 

1093

 

960

 

у т. ч.:

денна форма

 

400

 

 

524

 

614

 

682

 

900

 

1038

 

1229

 

1356

 

1321

 

1271

 

1174

 

1000

 

874

 

831

 

786

 

863

 

874

 

769

заочна

форма

 

328

 

 

438

 

473

 

561

 

646

 

726

 

444

 

660

 

706

 

667

 

666

 

500

 

406

 

320

 

96

 

2080

 

219

 

191

 

 

Викладачі

 

32

 

 

 

 

 

 

61,0

 

72,25

 

76,5

 

79,25

 

75,5

 

75,5

 

69,5

 

62,25

 

55,5

 

59,75

 

65,75

 

62

 

46

 

К-сть студентів на одного викладача

 

22,75

 

 

 

 

 

 

28,9

 

26,4

 

26,4

 

25,6

 

25,7

 

24,4

 

21,5

 

20,6

 

20,7

 

18,1

 

17,4

 

17,6

 

20,9


Підрахуємо, скільки коштів витрачає держава і скільки коштів отримує університет на чи від підготовки одного фахівця. Для цього візьмемо дві цифри: перша – обсяг коштів загального  (тобто державного) бюджету на підготовку фахівців – це близько 146 млн. грн. на рік, з яких вираховуємо 35,4 млн. грн.  – на стипендію. Маємо, таким чином, 110,6 млн. грн. Друга цифра – розмір спецфонду університету – близько 95 млн. грн. Ділимо 110,6 млн. грн. на 5600 студентів і 95 млн. грн. – на 10279 студентів. Отримуємо: на підготовку одного здобувача вищої освіти держава витрачає 19750 грн. (без стипендій), за підготовку такого ж здобувача-договірника університет отримує 9242 грн. Співставляємо ці показники: 9242 грн. і 19750 грн. на одного студента і бачимо, що вони співвідносяться як 0,468 до 1,000, або 47% до 100%. Таким чином, коефіцієнт – 0,6 стосовно відношення студентів-договірників до студентів-державників, є, очевидно, більш-менш вірним.

Проте, невизначеність зберігається і надалі. Підняття з 1 січня 2018 р. мінімальної заробітної плати працівникам в Україні на 16,25 %, безумовно, призведе до зростання плати за навчання. Думається, що це зростання становитиме не менше як 25%.

Чи зможемо ми зберегти і наростити набори на 1-й і 5-й курси? Питання, як кажуть, риторичне.

Так, ми можемо сподіватись, що нарешті, ліцензуємо спеціальність «Готельно-ресторанну справу», що не зменшимо оберти у профорієнтаційній роботі загалом, однак, ми не можемо не бачити певних ризиків в організації роботи та функціонуванні окремих спеціальностей і відповідно окремих кафедр.

Ці ризики, принаймні, можуть бути такими:

По-перше, МОН України вводить централізовано по всій державі уже наперед визначений перелік предметів ЗНО за окремими спеціальностями. Для прикладу, в «Науках про Землю» - немає «Географії» як вступного предмету, натомість – « Математика», «Фізика» або «Хімія». У переважній більшості наших спеціальностей замість «Історії України» вводиться «Математика», навіть на «Туризмі» замість «Історії України» - «Іноземна мова». Ясно, що це не сприятиме конкурсу на геофак.

Другий ризик - обговорюється питання введення незалежного оцінювання бакалаврів з іноземної мови при вступі до магістратури. (Звичайно ж, це нововведення відклякне певну частину вступників).

Третій ризик – нерівномірний і слабо передбачуваний прихід вступників по окремих спеціальностях.

Четвертий ризик – різке скорочення контингенту на заочній формі навчання. Якщо цього року геофак закінчили 96 бакалаврів заочної форми і з них 57 продовжили навчання в магістратурі, то нині на 4-му курсі заочної форми навчання у нас лише 53 випускники, з яких магістрами стануть у кращому разі не більше 30-ти.

Все це, безумовно, не може не вплинути на кадровий потенціал окремих кафедр. Деякі з них можуть підпасти під процедуру об’єднання у зв’язку зі скороченням штату до менше ніж 5 викладачів. Нинішнього року в ЧНУ ім. Ю. Федьковича уже об’єднано близько десяти кафедр. З 1 вересня 2017 р. з кафедри економічної географії та екологічного менеджменту тимчасово зі своїм навантаженням перейшла доц. І.В. Кібич (0,5 ставки) на кафедру географії України та регіоналістики, щоб зберегти на ній мінімально можливий для існування кафедри штат викладачів (5 осіб). Безумовно, такі переходи можуть бути лише тимчасовими, оскільки вони до певної міри руйнують усталений профіль кафедри, її спроможність забезпечувати повноцінну підготовку відповідних фахівців.

Саме тому адміністрація факультету і керівництво кафедр повинні зважено і вдумливо підійти до перспективи можливого об’єднання кафедр.

З 1 вересня 2009 р. на факультеті почала функціонувати нова сьома кафедра геодезії, картографії та управління територіями. У 2009-2010 навчальному році геофак ЧНУ ім. Ю.Федьковича досяг свого історичного максимуму за кількістю студентів – 2027 осіб та викладачів – 80 (див. табл. 17.5).

Табл. 17.5

Географічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича у 2000-2018 навчальних роках

 

 

Показники

На початок року

Приріст (+)

Скорочення (-)

2017-2018 навчальні роки порівняно з 2016-2017 навч.роком

 

2000-2001рр.

 

2010-2011рр.

 

2014-2015рр.

 

2016-2017рр.

 

2017-2018рр.

1.      Чисельність студентів факультету

Всього (осіб)

728

1938

1151

1143

1093

-95,6

у тому числі:

-на денній формі

 

400

 

1271

 

831

 

863

 

874

 

+1013

-на заочній формі

328

667

320

280

219

-78,2

з них на 1 курсі

всього

182

271

199

205

193

-94,1

у тому числі:

- на денній формі

92

211

174

186

175

-94,1

- на заочній формі

90

60

25

19

18

-94,7

2.      Кількість напрямів, спеціальностей, спеціалізацій

 

5

21

21

26

26

+100

3.      Розподіл студентів за фахом

-географи

463

370

338

325

175

16,0

-економіко-географи

-

88

7

18

71

6,5

-географія України

-

-

10

37

110

10,1

-менеджериприродоохоронці

202

104

15

3

-

-

-менеджери туристичної індустрії

-

219

122

117

134

12,3

-менеджериготел., курорт. і тур.сервісу

-

187

-

-

-

-

-туристи

-

375

375

379

357

32,7

-гідроекологи/гідрометр., гідрологи

63

198

59

57

75

6,9

-гідротехніка, водопост. та відовід., РВОВР

-

99

46

35

24

2,2

-управління територіями

-

298

151

172

147

13,3

-геодезисти

-

-

28

-

-

-

ВСЬОГО

728

1938

1151

1143

1093

-95,6

4.      Кількість викладачів, осіб

 

32

75,5

55,5

65,75

62,0

-94,3

-  з них докторів, канд. наук,%

68

59,4

84,4

84,4

86,8

+103

 

Пройшло вісім років, іде дев’ятий. Сьогодні маємо в 1,85 рази менше студентів, і в 1,3 рази менше викладачів. І хоча за наборами ми другі в країні, проте, як написано в Святому письмі – «час розкидати каміння і час збирати каміння»… Нинішній стан розвитку факультету, що утримується на певному рівні за основними параметрами вже впродовж трьох останніх років, підводить нас до думки про можливі об’єднання. Безсумнівно, таке об’єднання може бути на кілька років, тимчасовим, проте, воно може, на жаль, мати юридичні підстави. Колективи найменш чисельних кафедр, їх завідувачі, деканат вже зараз повинні розібратися у можливих сценаріях і прийти до тверезих, зважених висновків. Пропозиції повинні враховувати не лише конкретні тактичні найближчі кроки, але й стратегію розвитку кафедри та її спеціальності. При цьому кожна з наших кафедр повинна мати певний резерв міцності, щоб не провокувати спонтанних і чисто формальних рішень «згори».

Ведучи мову про кафедри, відзначимо успішний захист кандидатської дисертації асистентом Єремією Ганною у червні 2017 р. До спецради подані дисертації вихованців К.Й. Кілінської – Оксани Смик та Світлани Павлюк. Частка докторів і кандидатів наук серед викладачів факультету зросла до 86,8% і є найвищою за всі роки його розвитку.

Надзвичайно важливою проблемою колективу геофаку, яку ми нещодавно – 4 жовтня 2017 р. розглядали на вченій раді ф-ту, є нарощування обсягів держбюджетних, госпдоговірних і міжнародних, у тому числі грантових науково-дослідних тем. Ми вже приймали з цього приводу рішення, тому не зупинятимусь на деталях. Варто зауважити лише одне – з 1 лютого 2018 р. частка докторів наук, професорів серед викладацького складу геофаку становитиме майже 18 %. Це дуже високо! То чому ж немає науково-дослідних конкурентних тем під їх керівництвом? Невже у нас немає бажань змагальності, наукового суперництва? Чи може нам і так, без них добре? Це стосується і молодих (до 35 років) науковців, яким держава вмикає зелене світло і надає певні преференції. Чому ж не подаємо відповідних пропозицій, а скаржимось на неповний обсяг викладацької ставки? Адже наукова конкурсна тема давала б в тому числі і матеріальний вихід із сьогоднішньої непростої ситуації.

 Взагалі ми всі вже стали цілком дорослими, щоб пам’ятати, - перемагає сильніший, витриваліший, той «що греблю рве»! Пора екстенсивного росту і «добрих дядь», що допоможуть, - давно минула. «Під лежачій камінь – вода не тече» - ця народна мудрість – це правда життя. Не шукаймо тих, що ніби нам щось винні, справа у нас самих, тож рухаймося, шукаймо нові стежини! Хто зупиняється, втрачає темп, - той сходить з дистанції, програє! Тому – борімося і переможемо!

Звітній період характеризувався складнощами і в навчальному та виховному процесах. Минулий рік почався на географічному факультеті з відсутності спеціальності «Географія» в загальнодержавному Переліку спеціальностей. Скільки було нами подано звернень до МОН України і Кабміну, скільки відбулось загальноукраїнських нарад! Нарешті, у лютому 2017 р. чинний Перелік був доповнений 106 спеціальністю «Географія», але знову проблема – практична відсутність держзамовлення на географів. Під кінець липня на всю Україну було виділено 100 державних місць, 10 з яких вибороли абітурієнти нашого факультету.

Однак, перетурбації продовжуються. Зі спеціальності 014 «Середня освіта (географія)» намагаються власне  «географію» вилучити, ввівши незрозуміле поєднання «Середня освіта (природничі науки, фізика, хімія та біологія)». Ми ж знаємо, що чинна галузь знань «Природничі науки» охоплює географію, екологію, фізику та хімію, а «біологія» є окремою галуззю знань. Таким чином, в школу ми випускатимемо фахівця, що повинен бути знавцем п’ятьох нинішніх спеціальностей. Чи в силах якісно надавати відповідні універсальні компетенції (на чому наполягають нинішні очільники освіти) наш уже завтрашній магістр-випускник? Мабуть, цей універсальний вчитель сам повинен був би досягти таких компетенцій у вищій  школі,  перш ніж творити їх серед учнів середньої школи. І, очевидно, підготувати такого всестороннього магістра-випускника – спільне завдання і нас географів, і викладачів – фізиків-хіміків-екологів-біологів. Ми ж знову вигадуємо велосипед. І це в той час, коли скажімо в Канаді, один і той же вчитель працює з учнями від першого до восьмого класу уже не менше 40 років поспіль! То чи не краще просто запозичити їх досвід? Йти уже протореними шляхами. Будемо сподіватися, що здоровий глузд все-таки переможе.

У цьому ж зв’язку перед нами стоїть таке важливе завдання як активізація діяльності з перепідготовки вчителів географії. Це завдання як рекомендацію на червневому (2017 р.) засіданні ректорату університету поставила директор Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА              п. Оксана Палійчук. На її думку, обласний інститут післядипломної освіти з цією функцією уже не справляється. Що ж директору департаменту видніше. Ось чому нашим викладачам, насамперед тим, що працювали і працюють у ЗОШ, слід оперативно підготувати відповідну конкурентоспроможну програму. Найкраще, на нашу думку, це може зробити команда під орудою доктора наук Мирослава Заячука, що має багатющий досвід співпраці з середньою школою. Час роботи – до кінця поточного 2017р.

Загалом же в освітньому процесі очікуємо кардинальних змін. Уже в найближчий час МОН України планує запровадити загальнодержавне оцінювання рівня підготовки наших бакалаврів за спеціальностями по аналогії з ЗНО, що стане основою продовження їх освіти у магістратурі. Уніфікація є вимогою часу. І ми повинні систематично і послідовно до неї готуватися. Наша науково-методична рада факультету (М.В. Цепенда) разом з методичними  комісіями за спеціальностями удосконалюють, розширюють існуючу тестову систему, що сформована для вступу в магістратуру, запозичують аналогічні бази у ВНЗ – сусідів,  можливо запроваджують її і при складанні державних іспитів для отримання диплома бакалавра.  Студентські успіхи і поразки. Наша четвертокурсниця Дячук Наталія виборола 1 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Географії» у КНУ ім. Т. Шевченка.

Студент – Костечко Андрій відзначився успіхами в університетській спартакіаді з вільної боротьби.

Цього року наші бакалаври, зокрема  Гуцул Микола Борисович провели цікаву презентацію їх участі у Європейській асоціації географів.

Разом з тим Тучак Т.В., Білоус Ю.М., Попеску А.С., Павлюк Б.М. здійснили порушення правил проживання в гуртожитку і були з нього виселені. 5 студентів взимку та 7 студентів влітку відраховані з університету за неуспішність.

З нового навчального року знову постане проблема оплати освітніх послуг. У табл.17.6 приведена детальна інформація про їх вартісний обсяг за 2017-2018 навчальний рік  по курсах, формах навчання та окремих спеціальностях нашого факультету. Від договірної форми навчання університет отримує від геофаку  7,326 млн. грн. у рік. Це становить 7,7% від загального обсягу спецфонду ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Частка студентів нашого факультету в колективі університету  - 6,9 %. Таким чином ми маємо дещо вищі показники «ціни» наших освітніх послуг – 112 балів, при університетському показнику у 100 балів.

Найбільший внесок у «факультетський спецфонд» здобувачів - магістрів  5-го курсу – 22 %, потім іде 2-й курс – 21 %, 1-й – 19 % і, нарешті, - 4-й – 14 % та магістранти 6-го курсу – 7%. Студенти денної форми на 77 % формують факультетський обсяг оплати за навчання, заочники – лише 23 %.

За окремими спеціальностями цей внесок (від найбільшого - до найменшого) розприділився таким чином : незаперечне лідерство у туристів, далі йдуть класичні географи, на третій позиції – менеджери, ще далі – геодезисти – землевпорядники, середня освіта (географія) і «Науки про Землю ( гідрометеорологія)».

Ці дані нам необхідні, коли факультет намагається відстояти свої позиції при виділенні коштів на будівництв, ремонти, закупівлю обладнання.


Табл. 17.6

Оплата за навчання в 2017-18 навчальному році (тис.грн.)

Спеціальність

1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

5-й курс

6-й курс

Всього

тис.грн.

%

Географія

135,200

19,0

-

205,2

80,92

140,00

86,4

299,52

207,9

Науки про Землю (геогр.)

77,44

63,36

857,36

457,58

 

18,0

Середня освіта (географія)

-

148,72

89,76

-

-

49,92

108,9

28,16

15,84

226,8

214,5

6,0

 

Геодезія

-

123,2

-

41,16

17,34

112,0

33,6

249,6

106,0

98,56

21,12

624,52

178,06

11,0

Туризм

735,0

85,5

778,36

79,2

597,37

174,24

445,5

126,0

216,32

143,0

84,48

15,84

2857,03

623,78

47,0

Менеджмент

362,5

38,0

184,8

47,52

99,99

28,90

65,6

14,4

105,6

80,0

69,3

5,28

887,79

214,1

15,0

Науки про Землю

(гідрометр)

-

98,56

-

-

-

49,92

(гідрологія)

-

35,2

-

183,68

 

3,0

Всього

1232,7

142,5

1333,64

216,48

944,32

301,4

763,1

260,4

970,88

646,0

393,14

121,44

5637,78

1688,22

100,0

 

19%

21%

17%

14%

22%

7%

7326,0

100,0

 

Чисельник – денна форма, знаменник – заочна форма навчання

 

Чим ми розбагатіли за минулий рік? Нарешті почали обгороджувати нашу студентську базу «Мигове» ( 500 тис. грн.). Відремонтовано 53 ауд.       ( 200 тис. грн.).

Закуплені інтерактивна дошка, два мультимедійні проектори. В середині вересня під час відвідин нашого факультету проректор  С.Г. Марут пообіцяла відремонтувати ще 54, 52 аудиторії, закупити три стаціонарні проектори, ще  один комп’ютерний клас, продовжити будівництво в Мигове. Дуже сподіваємось, що ці прекрасні побажання здійсняться!

На завершення хочу щиро подякувати всьому колективу географічного факультету, заступникам декана, завідувачам кафедр, завідувачам лабораторій, членам вченої ради, студентам за вашу щоденну невтомну працю на благо розвитку факультету, університету загалом. Віриться – попереду нові здобутки, як і невдачі у невпинному русі вперед. Будьмо разом, будьмо єдині у подоланні труднощів і ми переможемо, як і наша Вітчизна – Україна!

 

Дякую за увагу!

Проект

УХВАЛА

вченої ради географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича від 1 листопада 2017р. по «Звіту декана географічного факультету проф. В.П. Руденка про роботу на посаді декана з 26 жовтня 2016 р. до 1 листопада 2017р. і завдання на найближчий період».

1. Роботу декана за звітній період оцінити як «_____________».

2. Рекомендувати декану і деканату, зав. кафедрам географічного факультету впродовж 2017-2018 навчального року розв’язати  такі першочергові завдання:

У сфері кадрового забезпечення:

-         забезпечити умови і досягти захисту: докторської дисертації – докторантом Ж. І. Бучко ( до кінця грудня 2018р.);

-         кандидатських дисертацій Смик О.С., Павлюк С.М., Джаманом Я.В., Дячук А.  ( січень – жовтень 2018р.)

У навчально-виховній роботі:

-         підготувати конкурентоспроможну Програму перепідготовки вчителів географії і подати її на затвердження та використання до Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА ( доценти  Заячук М.Д., Костащук І.І., Чубрей О.С. - до кінця лютого 2018р.);

-         ліцензувати підготовку бакалаврів по денній формі навчання в обсязі 50 осіб за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» (доц. Король О.Д., доц. Явкін В.І. – до кінця січня 2018 р. подати Ліцензійну справу).

У науковій роботі:

-         розширити поле співпраці з закордонними науковими установами по лінії Еразмус-Плюс, залучивши до участі в конкурсі у 2018 р.  не менше 4-5 викладачів та 4-5 студентів;

-         спільно з науковцями закордонних університетів, з якими є Угоди про співпрацю, подати спільний від колективу геофаку проект до перших конкурсів програми Горизонт 2020 (завідувач кафедри, д.геогр.н., проф. Рідуш Б.Т., д.геогр.н., доц. Соловей Т.В., д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.);

У міжнародному співробітництві: кожній кафедрі факультету укласти і реалізувати дієві угоди зі спорідненими кафедрами за кордоном  ( завідувачі кафедр, до кінця 2017-2018 навчального року);

У матеріально-технічному забезпеченні: будівництво другої черги бази студентських практик у с. Мигове, збільшити її одноразову місткість до 45 осіб.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана географічного факультету проф. Руденка В.П.

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

1 листопада 2017р. (середа) о 1425 год. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Звіт декана географічного факультету проф. Руденка В.П. про роботу на посаді декана з 26 жовтня 2016р. по 1 листопада 2017р.

2. Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр.

Інформує к.геогр.н., асист. Смірнов Я.В.

 

 

Оголошення

4 жовтня 2017 р. (середа) о 1425 год. в аудиторії 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним: 

1.     Про сучасний стан та перспективи розвитку конкурентоспроможних наукових досліджень на географічному факультеті.

Доповідає заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків    географічного факультету Г.Д. Ходан.

2.     Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2017р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

Доповідає перший заступник декана географічного факультету М.В.Цепенда.

3. Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень висловлених у ході роботи над звітами голів ЕКів географічного факультету.

Інформує вчений секретар вченої ради географічного факультету Н.П.Аніпко .

 

 

Оголошення

1 вересня 2017 р. (п’ятниця) о 1110 год. в аудиторії 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним: 

1.     Обговорення та затвердження планів роботи вченої ради факультету,  планів роботи методичних комісій за спеціальностями, виховної роботи, деканату географічного факультету на 2017-2018 н.р.

Доповідає декан географічного факультету проф. В.П. Руденко . 

2.     Про хід виконання розпорядження ректора ЧНУ ім. Ю.Федьковича «Щодо представлення публікацій на кафедральних сайтах» від 12.07.2017 р.

     Доповідає заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків географічного факультету Г.Д. Ходан. 

3.     Про рекомендацію старшокурсників факультету на індивідуальний графік навчання.

Доповідають завідуючі кафедрами.

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

30 червня (п`ятниця) 2017 року о 12 год. 00 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.     Звіти голів екзаменаційної комісії про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі;

2.     Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове.

Доповідає:  заступник декана, доц. Греков С.А.;

3.     Про рекомендацію випускників геофаку до аспірантури та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо аспірантури на 2018 рік.

Доповідають: заст. декана Ходан Г.Д., зав. кафедрами;

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

31 травня 2017 року о 14 год. 25 хв. в ауд.24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.     Обговорення, рекомендація та обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників географічного факультету;

2.     Обговорення та затвердження Заходів по виконанню рішення Вченої ради ЧНУ імені Юрія Федьковича від 24 квітня 2017 р. «Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на географічному факультеті» колективом географічного факультету