Оновлено
2017-07-10
12:20

               Останні події

ОГОЛОШЕННЯ

 

30 червня (п`ятниця) 2017 року о 12 год. 00 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.     Звіти голів екзаменаційної комісії про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі;

2.     Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове.

Доповідає:  заступник декана, доц. Греков С.А.;

3.     Про рекомендацію випускників геофаку до аспірантури та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо аспірантури на 2018 рік.

Доповідають: заст. декана Ходан Г.Д., зав. кафедрами;

 

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

31 травня 2017 року о 14 год. 25 хв. в ауд.24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.     Обговорення, рекомендація та обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників географічного факультету;

2.     Обговорення та затвердження Заходів по виконанню рішення Вченої ради ЧНУ імені Юрія Федьковича від 24 квітня 2017 р. «Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на географічному факультеті» колективом географічного факультету

Доповідає декан геофаку проф. В.П. Руденко;

3.     Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну сесію на факультеті

Доповідають: перший заступник декана,  доц. Цепенда М.В., зав. кафедрами;

4.     Про виховну роботу наставників в академгрупах та роботу по сприянню з працевлаштування випускників геофаку 2017 р.

 Доповідає заступник декана, к.геогр.н. асист. Брик С.Д.

 

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

19 квітня 2017 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Звіт загальноуніверситетської комісії про результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців на географічному факультеті за 2012-2017 навчальні роки.

Доповідає голова комісії Я.Б. Зорій, співдоповідь декана географічного факультету В.П. Руденка

 

2.     Обговорення та затвердження робочих навчальних планів на 2017-2018 навчальний рік.

Доповідає перший заступник декана М.В. Цепенда.

 

3.     Про підготовку до захисту дипломних робіт, державних іспитів.

Інформують завідувачі кафедр.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

22 березня 2017 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

Доповідає доц. Костащук В.І.

 

2.     Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук доц. Бучко Ж.І., доц. Костащук І.І., Кирилюк С.М. про хід підготовки до захисту докторських дисертацій.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

22 лютого 2017 року (середа) о 12 год. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті і завдання щодо підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Доповідає перший заступник декана доц. М.В. Цепенда

 

2.     Обговорення та затвердження Ліцензійної справи за спеціальністю 106 Географія .

Доповідають проф. Джаман В.О., проф. Круль В.П., доц. Вацеба В.Я.

 

3.     Про роботу фахівців географічного факультету на підготовчих курсах, у коледжі університету, у Буковинській МАН, Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтаційної роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації.

Доповідають доц. Заячук М.Д., доц. Костащук І.І., зав.кафедрами.

 

4.     Виконання попередніх рішень вченої ради географічного факультету

Інформує вчений секретар ради доц. Аніпко Н.П.

 

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

30 січня 2017 року (понеділок) о 12 год.  в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Обрання за конкурсом на вакантну посаду доцента кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування к.геогр.н., асистента Скутар Т.Д. – Доповідає проф. Руденко В.П.

2. Звіти голів екзаменаційних комісій про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.   Доповідають голови ЕКів.

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

21 грудня 2016 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.       Обговорення висновків кафедри економічної географії та екологічного менеджменту та кафедри географії та менеджменту туризму, обговорення кандидатур претендентів та рекомендація вченої ради географічного факультету щодо обрання на посади завідувачів названих кафедр.

 

2.       Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2016 р. щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

Інформує заст. декана Г.Д. Ходан.

 

3.       Про хід заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та завдання по підвищенню якості підготовки фахівців.

Доповідає в.о. декана географічного факультету доц. М.В. Цепенда.

 

В.о. голови вченої ради географічного факультету

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

23 листопада 2016 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.       Обговорення пропозицій кафедр щодо підготовки ліцензійних справ ОКР «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями чинного «Переліку галузей знань і спеціальностей», затвердженого Кабміном України 29.04.2015 р.

Доповідають завідувачі кафедр.

2.       Про роботу колективу кафедри гідрометеорології та водних ресурсів щодо інтенсифікації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів за спеціальностями кафедри.

Доповідає завідувач кафедри проф. Ю.С.Ющенко.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

Звіт

декана географічного факультету ЧНУ ім. Федьковича проф. Руденка В.П.

про роботу на посаді декана з 28 жовтня 2015 р. до 26 жовтня 2016 р.

і завдання на найближчий період

 

Шановні члени вченої ради географічного факультету, шановні присутні! Україна, наш університет і ми всі разом працюємо у складних умовах напіввоєнного стану, що не могло не відобразитись на всіх сферах нашої щоденної роботи, роботи спрямованої на досягнення кращих освітніх, наукових, виховних результатів з підготовки фахівців для нашої молодої держави.

Короткий аналіз наших успіхів і прорахунків року та завдання з їх подолання.

Цього року, як і завжди, в центр уваги деканату і кафедр ставились питання набору здобувачів на географічний факультет.

Надзвичайно істотними цього року були зміни у наборі вступників 2016 р. відповідно до чинного Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р., № 266. Як відомо, згідно з Додатком №4 відповідного наказу МОН України у листопаді-грудні минулого року був затверджений Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, спеціаліста та магістра та ліцензованого обсягу геофаку ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Основні підсумки вступної компанії на 1-й курс характеризують дані таблиць 16.1, 16.2 та 16.3. Як бачимо, на 445 ліцензійних місць по денній формі було подано 2135 заяв вступників, а на 235 місць ліцензійного обсягу по заочній формі навчання – 71 заяву. Здобувачами вищої освіти – першокурсниками стаціонару зараховано 186 осіб, по заочній формі – 19. Загалом – непоганий результат.

Табл. 16.1

Погоджений перелік спеціальностей, перерозподілені обсяги ліцензій, подані заяви та набрані на навчання здобувачі вищої освіти за ступенем «бакалавр» географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2016 році

Код та найменування спеціальності

Обсяг ліцензії, осіб

денна / заочна форми

Подані заяви, осіб

денна / заочна форми

Набрані здобувачі вищої освіти

денна форма

всього / в т.ч. за держзамовленням

заочна форма

всього / в т.ч. за держзамовленням

1

2

3

4

5

014 Середня освіта (географія)

45/45

230/23

27/13

11/-

103 Науки про Землю (географія та гідрометеорологія)

75/-

245/-

33/25

-

073 Менеджмент (менеджмент туристичної індустрії)

100/100

401/21

22/4

3/-

192 Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

25/-

152/-

1/1

-

193 Геодезія та землеустрій (геодезія та землеустрій)

80/-

135/-

22/12

-

242 Туризм (міжнародний туризм)

120/90

972/27

81/9

5/-

ВСЬОГО

445 / 235

2135 / 71

186 / 65

19 / -

 

                                                                                                                          Табл. 16.2

      Набір на 1-й курс географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2016 р.

                                   порівняно з 2015 р. (денна форма)

Спеціальність, напрям

Роки (осіб)

2016 р. до 2015 р., %

2016 р.

2015 р.

2014 р.

1. Середня освіта (географія)

27

-

 

-

 

2. Науки про Землю (географія та гідрометеорологія)

- Географія

- Гідрометеорологія

33

 

 

-

-

-

 

 

53

7

-

 

 

49

15

 

 

 

100

3. Менеджмент (туристичної індустрії)

22

13

19

169

4. Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

1

7

4

14

5. Геодезія та землеустрій

22

9

27

244

6. Туризм

81

53

60

153

Всього

186

142

174

131

 

Набір по денній формі зріс в 1,31 рази у порівнянні з 2015 роком і в 1,1 рази більше, ніж було у 2014 р. Ми займаємо нині друге місце в Україні по набору бакалаврів географічного профілю (див. табл. 16.3).

Разом з тим  цей успіх був досягнутий, насамперед, за рахунок приросту здобувачів на спеціальностях «Геодезія та землеустрій» ( в 2,44 рази більше у порівнянні з 2015 р.), «Менеджмент» (в 1,69 рази більше) та «Туризм» (більше в 1,53 рази).

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)», на яку зарахований лише один здобувач, очевидно, з нового навчального року не матиме оголошеного конкурсу і буде мати продовження лише на ступені «магістр».  І це незважаючи на те, що спеціальність у ЧНУ ім. Ю.Федьковича мала 13 державних місць.

Табл. 16.3

Місце географічного факультету ЧНУ серед географічних факультетів ВНЗ України (за Vstup. info)

по набору першокурсників у 2016 р., осіб (денна форма)

Спеціальності

ЧНУ ім. Ю. Федьковича

КНУ ім. Т. Шевченка

ЛНУ ім. І. Франка

Одеський НУ ім. І. Мечнікова

ХНУ ім. Н. Каразіна

С.-ЄНУ ім. Л. України

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Науки про Землю (географія, гідрометеорологія)

34

93

65

25

38

40

-

Середня освіта (географія)

28

9

46

-

-

30

22

Туризм

80

39

80

42

43

21

12

Геодезія та землеустрій

22

42

-

-

-

16

-

Інші спеціальності

22

-

8

11

21

24

9

Всього

186

183

199

78

102

131

43

Місце

ІІ

ІІІ

І

VI

V

IV

VII

 

На наших основних спеціальностях «Науки про Землю (географія та гідрометеорологія)» та «Середня освіта (географія)» вдалося утримати рівень 2015 р., хоча і дещо менше ніж було у році 2014-му.

Заочна ж форма навчання уже шостий рік підряд зазнає істотного скорочення і її існування в нинішніх умовах – це результат переходу студентів за, як правило, сімейними обставинами зі стаціонару.

Що нас чекає в нинішньому і наступних роках в організації навчально-виховного процесу?

Перше. Реформа для географічних дисциплін – незавершена. Уже з дня на день ми очікуємо доповнення до постанови Кабінету Міністрів України за № 266, у якому «Географія» буде вилучена зі спеціальності 103 «Науки про Землю» і набуде самостійного статусу як окрема спеціальність у галузі знань «Природничі науки». В принципі це повертало б майбутнього вступника до звичного розуміння місця нашої «Географії» в системі освітніх та наукових дисциплін. Можливо, це буде позитивом.

Друге, з відходом з 2017 року ступеня «спеціаліст» для першочергового вирішення потребує розширення ліцензії на рівні «магістр» спеціальність «Туризм». Ліцензія повинна бути на рівні 55-60 осіб по денній і не менше 30-35 осіб по заочній формах навчання (відповідальні: завідувачі відповідних кафедр – К.Й. Кілінська та О.Д. Король – виконання – подача матеріалів до грудня 2016 р.).

Це ж саме стосується і 193 спеціальності «Геодезія та землеустрій» (проф. П.О. Сухий).

Не забуваймо, що названі першими кафедри уже кілька років підряд готують ліцензійні матеріали на спеціальність «Готельно-ресторанна справа».

Третє. Цього року з особливою гостротою заявила про себе проблема гідротехнічно-гідролого-метеорологічного блоку. З величезними зусиллями на кафедру гідрометеорології та водних ресурсів вдалося набрати 7 студентів. Це – справа загальнодержавного рівня. У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (для прикладу) на дві відповідні кафедри прийнято 9 здобувачів-першокурсників. Якщо не будемо прикладати великих зусиль – втратимо здібний колектив кафедри гідрометеорології та водних ресурсів. Можливо, одним із варіантів виходу із назрілої проблеми було б все-таки започаткування близької до напрямків розвитку кафедри спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Це ж дуже споріднено з «Гідроекологією», яка так добре розвивалась на кафедрі. Ця спеціальність у галузі знань 18 «Виробництво та технології» чинного Переліку галузей знань (2015 р.) і ми маємо тут на Буковині широко відкриті двері для її розвитку. Однак, ніхто, окрім наших гідрометеорологів (завідувач – проф. Ю.С. Ющенко), не підготовить відповідну ліцензійну справу. А час не чекає…

В процесі вступної компанії головну увагу ми, безперечно, надаємо майбутнім першокурсникам, нерідко забуваючи про наших майбутніх п’ятикурсників. Як засвідчують результати набору спеціалістів і магістрів 2016 року, ми у цьому зв’язку несемо значні втрати, а саме: 77 випущених бакалаврів геофаку, або 30% не продовжили навчання у нас як спеціалісти чи магістри. Не пішли навчатися на 5 курсі 24 бакалаври з туризму, 22 землевпорядники, 17 менеджерів, 13 географів (див. табл. 16.4). Наскільки об’єктивним і некерованим є цей процес? Чи не могли б ми зменшити масштаби втрат? Хочеться вірити, що ми могли б спрацювати результативніше, обмеживши відтік бакалаврів з геофаку, коли б своєчасно включилися б у роз’яснювальну роботу, коли б були більш переконливими і наполегливими у визначенні майбутніх перспектив наших випускників-бакалаврів, які саме навчаючись у нашому колективі здобули б якіснішу освіту і були б більше підготовленими до запитів життя.

Це особливо важливо для наших туристичних кафедр, кафедр, що готують менеджерів та геодезистів-землевпорядників. Думається, що в нинішньому навчальному році ми над цією проблемою попрацюємо більше і зменшимо відтік майбутніх п’ятикурсників з геофаку.

Табл. 16.4

Випуск бакалаврів та набір спеціалістів і магістрів по географічному факультету у 2016 р.

№ п/п

Спеціальність

Бакалаври, осіб

Спеціалісти, осіб

Магістри, осіб

Магістри і спеціалісти до випуску бакалаврів, осіб

ВСЬОГО

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

1.

014 Середня освіта (географія)

-

-

4

6

14

4

-5

-8

-13/86%

2.

103 Науки про Землю (географія та гідрометеорологія)

55

32

2

1

30

14

3.

073 Менеджмент (туристичної індустрії)

22

12

4

1

10

2

-8

-9

-17/50%

4.

192 Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

8

-

-

-

6

-

-2

-

-2/75%

5.

193 Геодезія та землеустрій

48

16

6

5

24

7

-18

-4

-22/66%

6.

242 Туризм

44

20

6

9

20

5

-18

-6

-24/63%

 

ВСЬОГО

177

80

22

22

104

32

-51

-26

-77/70%

 

        Результатом самовідданої праці нашого колективу стало нарощування кадрового потенціалу викладачів факультету. Незважаючи на кардинальні зміни Переліку   спеціальностей, що    запроваджені в   Україні з нинішнього

навчального року, всім кафедрам вдалося працевлаштувати з 1 вересня 2016 р. нових викладачів. Всього по факультету їх 6, що на 10% більше ніж минулого року. Найбільшого приросту досягнуто на кафедрах соціальної географії та рекреаційного природокористування та географії та менеджменту туризму, відповідно 115% та 113%, потім ідуть кафедра фізичної географії, геоморфології та палеографії – 112%, геодезії, картографії та управління територіями – 110%. Основою успіху є продуманий набір на кафедри наших вступників.

Кількісне зростання викладацького колективу супроводжувалося і невпинною роботою по поліпшенню його якісних параметрів. У березні 2016 р. докторську дисертацію захистив доцент Мирослав Дмитрович Заячук, у квітні кандидатом наук стала асистент Ірина Петрівна Добинда (науковий керівник – проф. В.П. Круль). 1 липня цього року Атестаційна колегія МОН України по обох роботах прийняла позитивне рішення.

Це дозволило нам підняти частку докторів наук, професорів до 14,1%, а разом з кандидатами наук питома вага викладачів з науковими ступенями і вченими званнями склала на 1.09.2016 р. – 84,4%. Варто нагадати при цьому, що у денній докторантурі у нас навчаються Ж.І. Бучко, І.І. Костащук, С.М. Кирилюк, а в аспірантурі – Г.І. Єремія, О.С. Смик. У найближчий час очікуємо успішних захистів кандидатських дисертацій від О.Ю. Ющенка, С.М. Павлюк, С.В. Каланчі, В.В. Григорійчука, О.Ю. Шевчука. Як бачимо, резерви майбутніх докторів та кандидатів наук-викладачів у нас є чималими і кафедри є відповідальними за всіляке сприяння здобувачам наукових ступенів.

Безперечно, цьому сприятиме і робота нашої спеціалізованої вченої ради з економічної і соціальної географії, термін функціонування якої на нашому геофаці продовжено МОН України до 16 травня 2018 р. За минулий навчальний рік (варто нагадати) нашою спецрадою успішно атестовано 5 кандидатських дисертацій здобувачів з Чернівців, Києва, Львова та Луцька, а за весь 15-річний період роботи спецради чернівецького геофаку випущено  у науковий світ 83 кандидати географічних наук.

Не можна не відзначити клопіткої роботи кафедр і, зокрема, заступника декана з наукової роботи і міжнародних зв’язків Г.Д. Ходан щодо ліцензування наукової програми спеціальності «Науки про Землю», за якою ведеться підготовка докторів філософії уже з жовтня 2016 р. Така ліцензія на 15 осіб нам надана МОН України, гарантом підготовки затверджений декан геофаку, а випускною кафедрою – кафедра географії України та регіоналістики. Хочеться вірити у щасливу долю майбутніх докторів філософії з «Науки про Землю», а нам всім – науковим керівникам та консультантам – варто побажати активнішої роботи по залученню до навчання в аспірантурі-докторантурі нових здобувачів наукових ступенів, у тому числі і на договірних засадах.  Це сприятиме зміцненню започаткованих і розвитку нових напрямів наукових досліджень на географічному ф-ті ЧНУ ім. Ю.Федьковича та ширшому виходу їх результатів у господарську практику.

Якісна оцінка результатів праці професорсько-викладацького складу факультету.

Нещодавно, а саме – 17.10.16 р. ректором був виданий наказ № 1111-к «Про встановлення індивідуальних надбавок» (стимулюючого характеру до заробітної плати викладачам ЧНУ) за результатами рейтингового оцінювання у вересні-жовтні 2016 р. Незважаючи на різні думки щодо самого рейтингу, не можна не погодитися, що він до певної міри співставляє, порівнює результати роботи наших викладачів на загальноуніверситетському тлі.

Які ж ці результати за 2013 – 2015 роки? До загальноуніверситетської оцінки увійшло 17 наших викладачів. Надбавки за високі досягнення у праці серед наших професорів не отримав жоден; серед доцентів – 11 осіб; серед асистентів – 6. Назвемо їх усіх. Серед доцентів – це Костащук Іван, Заячук Мирослав, Рідуш Богдан, Білокриницький Сергій (надбавка – 15%), Данілова Ольга, Чубрей Олександра (надбавка – 10%), Цепенда Михайло, Андрусяк Наталя, Заячук Оксана, Паланичко Ольга, Заблотовська Наталія (надбавка 5%); серед асистентів перед ведуть Брик Степан, Скутар Тетяна (надбавка 15%), Цепенда Микола, Смірнов Ярослав, Григорійчук Віталій (10%), 5% надбавку отримав Дарчук Костянтин.

Чому на цьому питанні слід зосереджувати нашу спільну увагу? Справа в тому, що зараз в університеті створена комісія, яка розробляє положення про рейтинг кафедр, а потім і факультетів. Безсумнівно, в його основу будуть покладені саме ці рейтингові оцінювання професорсько-викладацького складу кафедр та факультетів. Якщо б таке рейтингування кафедр і факультету було б уже зараз, за результатами анкет 2013-2015 років, то ми б мали такі результати на загальноуніверситетському фоні (показник по ЧНУ ім. Ю. Федьковича – 100%).

Географічний факультет загалом мав би  - 79%, оскільки частка викладачів з рейтинговою оцінкою серед викладачів ф-ту становить 25,9%, а по університету – 32,8%.

Наші кафедри були б оцінені так:

1. Кафедра географії України та регіоналістики – 125% (41% викладачів кафедри увійшли до загальноуніверситетського рейтингу).

2. Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту – 98% (32% викладачів в університетському рейтингу).

3. Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування – 82% (27% викладачів кафедри у рейтингу).

4. Кафедра геодезії, картографії та управління територіями – 79%, тому що 26% викладачів мають відповідну суму балів та індивідуальних надбавок.

5. Далі – п’ятою – іде кафедра гідрометеорології та водних ресурсів – 70% (23% оцінених викладачів).

6. Шостою є кафедра географії та менеджменту туризму – 67% (22% викладачів увійшли до університетської шкали балів).

7. Завершує університетський рейтинг кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії – 34%, або 34 бали, оскільки лише один доцент кафедри отримує індивідуальну надбавку за результатами рейтингового оцінювання у вересні-жовтні 2016 р.

Звичайно ж, ці оцінки були б більш точними, якщо б вони були проведені через підрахунок сумарної кількості набраних викладачами балів.  І це можна буде нескладно зробити, якщо в цьому виникне необхідність.

Отже, висновки такі. Ми серйозно недопрацьовуємо у плані якісного добору – працевлаштування на викладацькі посади креативних, ініціативних, талановитих молодих науковців та педагогів. І якщо по доцентському складу ми маємо у рейтингу університету кожного четвертого (в середньому по ЧНУ ім. Ю. Федьковича до рейтингу увійшов лише кожен п’ятий доцент), то серед асистентів – 1,5-кратне відставання (лише 2,7% асистентів геофаку увійшли до 100% університетської когорти). Що це значить: ми будемо і далі фінансово підтримувати надбавками до зарплати зі спецфонду (від плати за навчання студентами-контрактниками геофаку) не викладачів нашого факультету, а викладачів сусідніх близьких нам факультетів та інститутів, що менше за нас поповнюють цей фонд. Нині наші викладачі уже отримують в середньому на 6% менше надбавок стимулюючого характеру, ніж сплачують студенти геофаку за навчання в загальноуніверситетський фонд.

А як буде вже завтра? Слід розвивати у молоді змагальницький дух. Слід їх наставляти до участі у міжнародних та загальнодержавних конкурсах, грантових програмах. Адже є спеціальні молодіжні проекти, наприклад, Президента України чи Верховної Ради України. Чи гоже нам пасти задніх? Це не наші принципи.

У науковій роботі географічний факультет міг би значно наростити свої можливості. Адже нині маємо, окрім семи кафедральних тем, лише одну держбюджетну міжкафедральну тему з невеликим обсягом фінансування – близько 157 тис. грн. на рік. Це лише 2,53% від 6,2 млн. грн. загальноуніверситетського обсягу держбюджетних тем 2016 року! У травні-червні поточного року на безоплатній основі (впродовж 2014 – 2016 років, оскільки більшу частину коштів забрав збанкрутілий банк «Форум») нам, нарешті, вдалося завершити виконання проекту Європейського Союзу MIS – ETC 829 «Спадщина». Видано два номери журналу «Туристична Буковина», 10 методичних брошур з проблем розвитку етнотуризму та відповідні туристичні картосхеми (Бучко Ж.І., Король О.Д., Скрипник Я.П., Смірнов Я.В., Руденко В.П. та ін.). Звичайно ж, залишилися прикрі спогади, але потрібно рухатись далі. Необхідно готувати нові проекти, а щоб їх вигравати, - слід об’єднуватись на міжкафедральному рівні.

Думається, варто було б сформувати наукові групи розробників проектів у таких площинах:

-  транскордонні туристичні програми (Бучко Ж.І., Руденко В.П., Король О.Д., Паламарюк М.Ю., Скутар Т.Д., Ефрос В., Пурич С. та інші);

-  науково-географічні педагогічні проекти, особливо у зв’язку зі з’явою спеціальності 014 «Середня освіта (географія)» (Грицку В.С., Заячук О.Г., Чубрей О.С., Бурка В.Й. та інші);

-   програми для молодих вчених (до 35 років) (Холявчук Д.І., Смірнов Я.В., Ющенко О.Ю., Кирилюк С.М. та інші).

Безперечно, однієї організації чи ініціативи з боку завідувачів кафедр чи заступника декана Ходан Г.Д. – недостатньо. Потрібні власні потужні зусилля виконавців, їх бажання змагатися і перемагати. І йдеться, в першу чергу, про молодих науковців. Чому нерідко так мало з їх боку наукового запалу, завзяття, азарту? Після захисту кандидатської дисертації – науковий спокій? Зараз наукова частина розробляє показники рейтингу кафедр, основою якого є наукові здобутки. То що, будемо «пасти задніх» чи «вести перед»?! Питання, яке потребує колективного вирішення.

                                                                                                                                Табл. 16.5

Географічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2000-2001 – 2016-2017 навчальних роках

Показники

На початок року

Приріст (+)

Скорочення (-) 2016-2017 навч. року порівняно з 2015-2016 навч. роком

2000-2001 р.р.

2010-2011 р.р.

2014-2015 р.р.

2015-2016 р.р.

2016-2017 р.р.

1.Чисельність студентів факультету, всього (осіб), у тому числі:

728

1938

1151

1082

1143

+105,6

 - на денній формі

400

1271

831

786

863

+109,8

 - на заочній формі

328

667

320

296

280

-94,6

З них на І курс, всього,

у тому числі:

182

271

199

165

205

+124,2

 - на денній формі

92

211

174

142

186

+131,0

 - на заочній формі

90

60

25

23

19

-82,6

2. Кількість напрямів, спеціальностей і спеціалізацій

5

21

21

21

26

+124,0

3. Розподіл студентів за фахом

 

 

 

 

 

%

 - географи

463

370

338

332

325

28,4

 - економіко-географи

-

88

7

20

18

1,6

 - географія України

-

-

10

14

37

3,2

-менеджери природоохоронці

202

104

15

16

3

0,3

 - менеджери туристичної індустрії

-

219

122

105

117

10,2

 - менеджери готел., курорт. і тур. сервісу

-

187

-

-

-

-

 - туристи

-

375

375

326

379

33,2

 - гідроекологи / гідрометр., гідрологи

63

198

59

61

57

5,0

 - гідротехніка, водо пост. та водовід., РВОВР

-

99

46

34

35

3,1

 - управління територіями

-

298

151

136

 

172

15,0

 - геодезисти

-

-

28

38

 

ВСЬОГО

728

1938

1151

1082

1143

100,0

4. К-сть виклад., осіб

32

75,5

55,5

59,75

65,75

+110,0

 - з них докторів, канд. наук, %

68

59,4

84,4

85,4

84,4

-98,8


Табл. 16.6

Кошти (в гривнях), які поступили на рахунок університету від плати за навчання вступниками-контрактниками

за 1-ий семестр навчання

Факультет (інститут)

Станом на 01.09.2015 р.

Станом на 01.09.2016 р.

В  середньому , у розрахунку на одного студента:

Місце

в грн.

у балах

до середньо університетської шкали

до юридичного факультету

Географічний факультет

1223650

1279400

1119

84

50

9

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

14003400

1141250

903

68

40

10

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

599750

817150

1562

118

70

5

Економічний факультет

2517250

2442560

1539

116

69

6

Факультет іноземних мов

1877900

1759500

1371

103

61

7

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

1501500

1453050

1238

93

55

8

Факультет математики та інформатики

398950

493590

781

59

35

11

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

2194850

3234800

1665

125

74

2

Факультет  фізичної культури та здоров’я людини

1002100

1492800

1651

124

73

3

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

 

1494600

1595

120

71

4

Філологічний факультет

767350

706800

671

50

30

14

Філософсько-теологічний факультет

273400

301100

776

58

34

12

Юридичний факультет

4049100

4302300

2244

169

100

1

ВСЬОГО:

18784950

22368750

1329

100

59

 

Коледж

429250

405100

 

 

 

 

Цього року ми вже п’ятий рік підряд проводили всеукраїнські студентські конкурси – олімпіади – на цей раз – олімпіаду з туризмознавства. Слід подякувати доценту О.М. Даніловій за гарну організацію заходу, а студентці Дусяк Антоніні – за 3-тє місце в олімпіаді. Успішно проведена посвята в студенти-географи (заступник декана С.Д. Брик).

Але у виховній роботі зі студентами нам усім слід добиватися кращої дисципліни – ректорат нас справедливо критикує на пропуски студентами занять; нещодавно студентами 401 кімнати Голиком, Скульчуком, Тучаком та Чопей через паління було спричинене загорання в санблоці гуртожитку №6. За невиконання навчального плану, пропуски занять і несплату за навчання за минулий навчальний рік було відраховано 21 студента!

За рік, що минув, досягнуті певні успіхи і у роботі по облаштуванню бази студентських практик «Мигове» − зреалізовано близько 400 тис. грн. на будівництво криниці, сан блоку, відповідних каналів. Плануємо вже цього року запустити об’єкт у дію за призначенням.

Ректоратом вперше оприлюднена інформація про кошти, які поступили на рахунок університету від плати за навчання (див. табл. 16.6). Ми – в середній частині списку.

На завершення хочу щиро подякувати всім працівникам деканату, завідувачам кафедр, всьому нашому трудовому колективу за самовіддану працю, за витримку, за віру у світле майбутнє України. Разом ми вистоїмо, разом переможемо!

Дякую за увагу.

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

26 жовтня 2016 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.       Звіт декана географічного факультету проф. Руденка В.П. про роботу на посаді декана з 28 жовтня 2015 р. по 26 жовтня 2016 р.

 

2.       Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр.

Доповідає к.геогр.н. Я.В. Смірнов, координатор від геофаку.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

21 вересня 2016 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.       Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2016 р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

Доповідає перший заступник декана доц. М.В. Цепенда.

 

2.       Обговорення та затвердження тем магістерських робіт здобувачів географічного факультету.

Доповідають: завідуючі кафедрами.

 

3.       Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень, висловлених у ході роботи над звітами голів ЕКів геофаку.

Доповідає вчений секретар, доц. Н.П. Аніпко.

 

Заступник голови вченої ради географічного факультету доц. М.В. Цепенда

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

24 червня 2016 року (п’ятниця) об 1100 год. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.       Звіти голів екзаменаційних комісій про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

2.       Звіти викладачів географічного факультету про навчальну, наукову та виховну роботу на предмет переобрання на новий термін діяльності.

Доповідають: завідуючі кафедрами.

3.       Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету.

Доповідає: заст. декана, к. геогр. н., асист. Брик С.Д.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

25 травня 2016 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.       Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове.

Доповідає заступник декана доц. Греков С.А.

 

2.       Про роботу завідувачів кафедр по сприянню з працевлаштування випускників 2016 р.

Доповідають: Мінаєва С.В., декан геофаку проф. Руденко В.П.

 

3.       Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

Доповідає перший заступник декана доц. Цепенда М.В., зав. кафедрами.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

27 квітня 2016 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.       Обговорення та затвердження робочих навчальних планів за напрямами та спеціальностями географічного факультету на 2016-2017 навчальний рік.

Доповідають: перший заступник декана М.В. Цепенда, зав. кафедрами.

2.       Обговорення та затвердження ліцензійних справ освітньо-наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю» та її спеціалізаціями.

Доповідають: проф. В.П. Круль, проф. В.О. Джаман, д.геогр.н. Б.Т. Рідуш, проф. Ю.С. Ющенко, проф. К.Й. Кілінська, проф. П.О. Сухий.

3.       Звіти здобувачів наукового ступеня доктора географічних наук про хід написання дисертацій – Ж.І. Бучко, С.М. Кирилюк, І.І. Костащук, В.Г. Явкін.

4.       Про підготовку до захисту дипломних робіт, державних іспитів.

Доповідають завідувачі кафедр.

 

Голова вченої ради географічного факультету  

 

                                                                                ОГОЛОШЕННЯ

 

23 березня (середа) 2016 року о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.       Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

Доповідає доц. В.І. Костащук.

 

2.       Клопотання про створення спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2016-2019 р.р.

Доповідає декан географічного факультету проф. В.П. Руденко.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

24 лютого 2016 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.       Обговорення та затвердження Перспективного плану розвитку географічного факультету на 2016-2020 р.р.

Доповідає декан геофаку проф. В.П. Руденко.

 

2.       Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії і завдання щодо поліпшення якості підготовки фахівців на географічному факультеті.

Доповідає перший заступник декана доц. М.В. Цепенда.

 

3.       Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, у коледжі університету, БМАН, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтаційної роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації.

Доповідають: доц. Заячук О.Г., доц. Костащук І.І., зав. кафедрами.

 

4.     Виконання попередніх рішень вченої ради географічного факультету.

Доповідає вчений секретар доц. Н.П. Аніпко.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

8 грудня 2015 року (вівторок) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.       Про сприяння участі викладачів та студентів у VІІІ Всеукраїнському міжнародному конкурсі «Новітній інтелект України» (на виконання доручення Секретаріату Президента України) для молоді віком до 35 років.

Доповідає доц. О.М. Данілова.

 

2.       Про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 11.00.02 – Економічна та соціальна географія для Добинди І.П.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

18 листопада 2015 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.       Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування напряму «Готельно-ресторанна справа» за ОКР «бакалавр» у 2015-2016 навчальному році.

Доповідає в.о. зав. кафедри доц. О.Д. Король.

2.       Про роботу колективу кафедри гідрометеорології та водних ресурсів щодо акредитації спеціальності «Гідрологія» ОКР «магістр».

Доповідає зав. кафедри проф. Ю.С. Ющенко

3.       Обговорення пропозицій кафедр щодо підготовки ліцензійних справ ОКР «бакалавр» за новими спеціальностями.

Доповідають: проф. Круль В.П., проф. Джаман В.О., проф. Руденко В.П., проф. Ющенко Ю.С.

4.       Обговорення та затвердження звітів по виконуваних наукових темах та про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2015 року щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговір них тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

Доповідає заст. декана Г.Д. Ходан.

5.       Про хід заліково-екзаменаційної сесії

Доповідає заст. декана доц. С.А. Греков.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

ВАЖЛИВА ПОДІЯ В ТУРИСТИЧНОМУ ЖИТТІ БУКОВИНИ

       6 листопада 2015 р. у 226 аудиторії V корпусу у Чернівецькому національному університеті в урочистій обстановці відкрито Буковинський інформаційно-комунікаційний центр історичного та етнографічного туристичного розвитку.

    

       Центр створений згідно з наказом ректора університету за номером 176 від 29.12.2012 р. у відповідності до підписаної грантової угоди від  16.05.2012 р. за проектом «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині» (MIS-ETC Code 829). Це програма транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Республіка Молдова (2007-2013 роки), а саме - виконання за проектом групи діяльності 2 «Підтримка інфраструктурного розвитку історичного та етнографічного туризму на Буковині».  Проект виконується Чернівецьким університетом ім. Ю.Федьковича та Університетом Штефана чел Марі м. Сучави. Це значна подія у розвитку туристичної сфери на Буковині.

       Відповідно до затвердженому в установленому порядку Положення про Центр, він є спеціалізованим закладом, що надає інформацію про певні туристичні послуги для відвідувачів. Незалежно від його додаткових функцій, організаційного статусу та юридичної форми.

       Центр є структурним підрозділом ЧНУ ім. Ю. Федьковича (що є засновником) та утримується за рахунок коштів університету, а також інших джерел і може діяти на госпрозрахунковій основі.

       Основною метою діяльності Центру є організація взаємодії та співпраці між учасниками туристичного процесу – колективом університету, міською владою, громадою та відвідувачами міста в реалізації перспектив розвитку історико-етнографічного, етнічного, культурного та екологічного туризму в Чернівцях, краї, прикордонних регіонах України, Румунії та Молдови як складової їх збалансованого природокористування та національних економік загалом.

       Суб'єктам історико-етнографічної туристичної діяльності Центр пропонує послуги з організації їх участі:

  - у фольклорних фестивалях, екскурсіях та експедиціях по традиційних поселеннях етнічних груп населення  Буковини;

  -  до об'єктів церковного зодчества, народних промислів та ремесел, музейних експозицій, художніх майстерень, етнофестивалів;

  - а також до історичних об'єктів – фортець, монастирів, соборів, археологічних пам'яток, історико-краєзнавчих музеїв та садиб, присвячених історичним особам, некрополів тощо.

       Завдання Центру реалізуються шляхом:

  1) організації та проведення екскурсій, фестивалів, ярмарків, пленерів, фестин, квестів, конкурсів, походів, змагань, тощо по історико-етнографічних туристичних маршрутах;

  2) проведення конференцій, експедицій, бесід, дискусій, лекцій з відвідувачами ЧНУ ім. Ю. Федьковича та на основних історико-етнографічних туристичних об'єктах регіону;

  3) перегляду та розповсюдження тематичних відеоматеріалів, організації історико-етнографічних туристичних акцій по вивченню рідного краю;

  4) створення туристичного порталу для надання всебічної інформації про історико-етнографічні об'єкти Буковини англійською, українською та румунською мовами тощо.

       На чому ж ґрунтується діяльність Центру, чим він може бути корисним! Результатом виконання  проекту є:

  1. Створення унікальної електронної бази даних туристичних об’єктів Буковини англійською, українською та румунською мовою, що включає понад 450 найменувань. Це плід співпраці українських і румунських виконавців проекту. Для прикладу, лише по території Чернівецької області було здійснено десятки виїзних експедицій загальною протяжністю понад 7000 км. Щоб чіткіше це уявити – це майже 10-разовий об’їзд по межах і  кордонах Чернівецької області.

       Всі ці об’єкти описані, сфотографовані, визначені шляхи доїзду до них, об’єкти харчування та нічлігу;

  2. На підставі цих експедицій створена вперше великомасштабна електронна карта історичного та етнографічного туризму Буковини у 100 тис. масштабі, яка не має аналогів;

  3. Обґрунтовані найцікавіші 8 міжнародних, 20 регіональних та 4 локальних історико-етнографічних маршрутів по Буковині. Ці маршрути зараз описуються у 10 брошурах на англійській, українській та румунській мовах обсягом близько 70-80 ст. тексту.

  4. Уже проведена апробація практичної діяльності центру через організацію міжнародного етнічного фестивалю та навчання і тренування представників цільових груп, що тривають нині.

  5. Започаткований підготовлений до друку трьохмовний журнал  «Туристична Буковина».

  6. Завершується етнографічний альбом Буковини та методичні рекомендації з розвитку історико-етнографічного туризму;

  7. Незабаром ми будемо відкривати Музей етнографії та стародавньої історії при нашому Центрі, про що йтиметься пізніше.

       Центр функціонуватиме у 226 аудиторії V корпусу університету, що обладнана усім необхідним:

   - він має інформаційний стенд, що висвітлюватиме електронну базу даних про історичні та етнографічні об’єкти Буковини;

   - комп’ютери, що дозволятимуть підтримувати веб-сайт  Центру;

   - електронний проектор, що демонструватиме фільми про найцікавіші туристичні об’єкти Буковини;

   - нарешті, там розміщується вже згадана крупномасштабна  карта історичного та етнографічного туризму Буковини.

       З відкриттям Центр стане справжньою постійно діючою лабораторією, де куватимуться висококваліфіковані кадри фахівців у сфері туристичної історико-етнографічної діяльності, проводитимуться семінарські заняття зі студентами відповідного профілю, конференції та заходи з перепідготовки кадрів туристичної діяльності.

       На закінчення хочемо щиро подякувати усім виконавцям проекту, які своєю невтомною, самовідданою працею привели нас до озвучених результатів. Особлива подяка нашим румунським партнерам з Сучавського університету, чий ентузіазм, нагромаджений досвід та постійна підтримка стали запорукою успішного руху вперед.

 Руденко Валерій, Бучко Жанна