Оновлено
2017-07-10
12:20

 

Інформація

про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2016-2017 навчального року

Перший семестр розпочали 786 студентів. З різних причин у І семестрі було відраховано або переведено на заочну форму навчання    осіб, про що свідчить таб.1.

Станом на 20 лютого 2017 року на стаціонарі залишилось    студентів. Найбільших втрат зазнали І і ІІІ курс – по   осіб, по   особи – ІІ і ІV курси, 5 курс –   особа. Серед спеціальностей ця картина виглядає таким чином (Таблиця 1):

Кількість студентів, що складали сесію                                 Таблиця  1

 

Спеціальність

 

К-кість студентів по спеціальностях і курсах на початок сесії

 

К-кість студентів, що складали сесію

 

Відраховано

 

 

 

Переве-дено на з/ф

 

 

 

 

Поновлено

 

К-кість студентів станом на 15.02.2016

 

І

 

ІІ

 

ІІІ

 

ІV

 

V

 

Всь-ого

за акад. заборг.

за несплату

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

 

 

34

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

33

 

 

67

 

 

67

 

 

 

 

 

Середня освіта (природнича географія)

 

27

 

-

 

-

 

-

 

18

 

45

 

45

 

 

1

 

1

Менеджмент

22

13

19

15

15

84

80

1

 

1

 

2

Геодезія та землеустрій

22

10

27

23

30

113

110

 

 

 

1

1

Туризм

80

61

59

45

27

272

265

2

 

10

2

14

Географія

-

48

43

52

-

143

139

2

 

1

 

3

Гідротехніка (водні ресурси); Будівництво та цивільна інженерія

 

 

-

 

 

8

 

 

4

 

 

7

 

 

6

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

Гідрометеорологія

-

7

14

16

-

37

37

 

 

 

 

 

По факультету

185

147

166

158

130

786

768

5

 

13

3

21

Сесію складали 768 студентів (18 студентів не з’явились з різних причин). За підсумками сесії маємо на факультеті 66 відмінників  (8,6% проти 8,1% і 6,8% у минулій і позаминулій сесії), які розподілились по курсах і спеціальностях таким чином (Таблиця 2):

Кількість відмінників по курсах і спеціальностях            Таблиця 2                                                                                                   

Спеціальність

Кількість студентів по спеціаль-ностях

Кількість відмінників по курсах

% від студ. спеціальностей

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Всього

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

 

67

 

3

 

-

 

-

 

-

 

4

 

7

 

10,4

 

-

 

-

Середня освіта (природнича географія)

 

45

 

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

2

 

4,4

 

-

 

-

Менеджмент

80

0

1

4

1

4

10

12,5

6,1

5.3

Геодезія та землеустрій

110

0

0

1

1

5

7

6,4

9,4

9.2

Туризм

265

3

9

6

5

4

27

10,2

7,8

7.7

Географія

139

-

1

2

8

-

11

7,9

7,9

5.3

Гідротехніка (водні ресурси); Будівництво та цивільна інженерія

25

-

0

0

0

1

1

4,0

7,0

0

Гідрометеорологія

37

-

1

0

0

-

1

2,7

10,9

5.3

По факультету

768

7

12

13

15

19

66

8,6

8,1

6,8

Кількість відмінників по курсах і напрямах ОКР «Бакалавр»           Таблиця 3

 

 

Напрям

Кількість студентів по спеціаль-ностях

Кількість відмінників по курсах

% від студ. напряму

І

ІІ

ІІІ

ІV

Всього

2016-2017

2015-2016

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

 

34

 

3

 

-

 

-

 

-

 

3

 

8,8

 

-

Середня освіта (природнича географія)

 

27

 

0

 

-

 

-

 

-

 

0

 

0,0

 

-

Менеджмент

66

0

1

4

1

6

9,1

4.3

Геодезія та землеустрій

80

0

0

1

1

2

2,5

8.1

Туризм

239

3

9

6

5

23

9,6

7.7

Географія

139

-

1

2

8

11

7,9

5.5

Гідротехніка (водні ресурси)

19

-

0

0

0

0

0,0

0

Гідрометеорологія

37

-

1

0

0

1

2,7

8.0

По факультету

641

6

12

13

15

46

7,2

6,5

 

Кількість відмінників по спеціальностях ОКР «Магістр» і «Спеціаліст»     Таблиця 4

Спеціальність

Кількість студентів по спеціаль-ностях

Кількість студентів, які складали іспити

 

Кількість відмінників по спеціальностях

% від студ. Спеціальностей

 

 

Загалом по V курсу, %

Сп.

Маг.

V

 

Всього

2016-2017

Спеціалісти

Магістри

Сп.

Маг.

Науки про Землю(природнича географія, географія України, економічна та соціальна географія, гідрологія)

-

-

3

-

6

12

3

9

6

12

6

9

-

-

0

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

0

-

16,7

8,3

16,7

11,1

 

 

12,1

Всього

3

30

33

0

4

4

0

13,3

12,1

Середня освіта (географія)

4

14

18

0

1

1

0

7,1

5,6

Менеджмент

4

10

14

0

4

4

0

40,0

28,6

Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання і охорона водних ресурсів

 

 

-

 

 

6

 

 

6

 

 

-

 

 

1

 

 

1

 

 

-

 

 

16,7

 

 

 

16,7

Туризм

6

20

26

0

4

4

0

25,0

15,4

Геодезія та землеустрій

6

24

30

1

4

5

16,7

16,7

16,7

По факультету

23

104

127

1

18

19

4,3

17,3

15,0

                     

Якість знань по факультету до перескладання станом на 31 грудня 2016 року склала 34,5%, в тому числі по курсах і спеціальностях (Таблиця 5):    

Якість знань по спеціальностях і курсах                                                         Таблиця 5     

Спеціальність

Кількість студентів по спеціальностях у 2016-2017 н.р.

Якість знань по курсах

 

Якість по спеціальностях, %

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

67

47,1

-

-

-

48,5

47,8

-

-

Середня освіта (природнича географія)

45

33,3

-

-

-

33,3

33,3

-

-

Менеджмент

80

57,1

38,5

47,4

61,5

35,7

38,8

31,7

32,6

Геодезія та землеустрій

110

68,2

33,3

34,6

21,7

40,0

32,7

37,0

30,0

Туризм

265

19,5

24,6

31,6

31,8

42,3

27,5

27,3

33,2

Географія

139

-

31,3

40,5

44,9

-

38,8

39,9

35,1

Гідротехніка (водні ресурси); Будівництво та цивільна інженерія

 

25

 

-

 

12,5

 

25,0

 

42,9

 

66,7

 

36,0

 

37,2

 

39,1

Гідрометеорологія

37

-

71,4

42,9

25,0

-

40,5

43,6

52,6

По факультету

768

28,2

30,1

37,0

36,8

42,5

34,5

34,8

35,3

 

Якість знань по спеціальностях і курсах ОКР «Бакалавр»                        Таблиця 6

Спеціальність

Кількість студентів по спеціальностях

Якість знань по курсах

 

Якість по спеціальностях, %

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

К-кість студ., що здали на «5» і «5 і 4»

%

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

16/34

-

-

-

47,1

-

-

-

16/34

47,1

Середня освіта (природнича географія)

9/27

-

-

-

33,3

-

-

-

9/27

33,3

Менеджмент

4/21

5/13

9/19

8/13

19,0

38,5

47,4

61,5

26/66

39,4

Геодезія та землеустрій

7/22

3/9

9/26

5/23

31,8

33,3

34,6

21,7

24/80

30,0

Туризм

15/77

15/61

18/57

14/44

19,5

24,6

31,6

31,8

62/239

25,9

Географія

-

15/48

17/42

22/49

-

31,3

40,5

44,9

54/139

38,8

Гідротехніка (водні ресурси)

-

1/8

1/4

3/7

-

12,5

25,0

42,9

5/19

26,3

Гідрометеорологія

-

5/7

6/14

4/16

-

71,4

42,9

25,0

15/37

40,5

По факультету

51/181

44/146

60/162

56/152

28,2

30,1

37,0

36,8

211/641

32,9

 

Якість знань по спеціальностях ОКР «Магістр» і «Спеціаліст»                      Таблиця 7

Спеціальність

Кількість студентів по спеціальностях

 

 

Всього

Кількість студ., що здали на «5» і «5 і 4»

Якість по спеціальностях, %

Сп.

Маг.

Сп.

Маг.

Сп.

Маг.

V курс загалом

Науки про Землю(природнича географія, географія України, економічна та соціальна географія, гідрологія)

-

-

3

-

 

6

12

3

9

 

6

12

6

9

 

-

-

0

-

 

3

7

2

4

 

-

-

0

0

 

50,0

58,3

66,7

44,4

 

50,0

58,3

33,3

44,4

 

Всього

3

30

33

0

16

0

53,3

48,5

Середня освіта (географія)

4

14

18

0

6

0

42,9

33,3

Менеджмент

4

10

14

0

5

0

50,0

35,7

Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання і охорона водних ресурсів

-

6

6

-

4

0

66,7

66,7

Туризм

6

20

26

2

9

33,3

45,0

42,3

Геодезія та землеустрій

6

24

30

1

11

16,7

45,8

40,0

По факультету

23

104

127

3

51

13,0

49,0

42,5

В абсолютних цифрах на факультеті найбільше відмінників – 27 – на «Туризмі», 11 і 10 осіб відповідно на «Географії» і «Менеджменті». Інші спеціальності мають значно скромніші здобутки – у межах 1-7 осіб. Якщо порівняти відсоток відмінників окремо за освітніми рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр», то отримаємо цифри відповідно 7,2%, 4,3% і 17,3%. Якість знань по факультету проти минулої зимової сесії знизилась на 0,3% - із 34,8% до 34,5%(таб.5). Якість знань по курсах ніде не сягає нормативного показника 50%, найвища вона на V курсі – 42,5%. На рівні ОР «Бакалавр» нормативна якість забезпечена на «Гідрометеорології» - ІІ курс - 71,4%, і на ІV-му – на «Менеджменті» - 61,5% Загалом якість знань за ОР «Бакалавр» 32,9 (таб.6), в той час як за ОР «Спеціаліст» - 13,0% і ОР «Магістр» - 49,0% (таб.7).

Звертає на себе увагу дуже низька якість знань на ІІ курсі – на «Гідротехніці» - 12.5%, «Менеджменті» (І курс) – 19,0% і «Туризмі» (І курс) – 19,5%.

На факультеті налічується 208 студентів, що не склали хоча б один залік чи іспит, або 27,1% від загального числа студентів (до перескладання), що ілюструє табл.8

Число невстигаючих студентів                                                                                         Таблиця 8

Спеціальність

Число студентів по спеціаль-ностях

Кількість невстигаючих студентів

Успішність на спеціальностях, %

Студенти, що мають дві заборгованості

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2016-2017

2015-2016

2014-2015

К-кість осіб

% від спеціальності

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

67

10

-

-

85,1

-

-

9

13,4

-

-

Середня освіта (природнича географія)

45

7

-

-

80,9

-

-

4

8,9

-

-

Менеджмент

80

18

30

26

77,5

63,4

72,5

9

11,3

22,0

12,6

Геодезія та землеустрій

 

110

 

36

 

26

 

35

 

67,3

 

79,5

 

73,1

 

13

 

11,8

 

13,4

 

10,0

Туризм

265

90

65

54

66,0

71,9

77,0

36

13,6

130

8,1

Географія

139

37

42

43

73,4

81,7

80,9

23

16,5

12,7

10,2

Гідротехніка (водні ресурси); Будівництво та цивільна інженерія

 

25

 

4

 

7

 

6

 

84,0

 

83,7

 

87,0

 

2

 

8,0

 

9,3

 

6,5

Гідрометеорологія

37

6

10

10

83,8

81,8

82,5

1

2,7

9,1

1,8

По факультету

768

208

180

175

72,9

76,5

78,6

97

12,6

13,4

8,7

 

97 студентів, що мали по дві заборгованості, розподілились по курсах таким чином: І курс - 13 (7,2 %); ІІ – 12 (8,2 %); ІІІ – 32 (19,8 %); ІV – 28 (18,4 %);  V – 14 (11,0%).                                                                                                               

Найбільше студентів, що мають 2-ві заборгованості на ІІІ і ІV курсах (32 і 28 осіб).

Успішність факультету станом на 31 грудня 2016 року склала 72,9 %, що на 3,6% нижче минулої зимової сесії, в тому числі по курсах і спеціальностях (таб.5).

                                                 Успішність по факультету                                                 Таблиця 9

 

 

 

 

 

 

Назва курсу

К-сть студентів на курсі, що складали сесію

Успішність по спеціальностях, %

Успішність

на

курсі, %

Науки про Землю

Географія

Менеджмент

Гідротехніка (водні ресурси)

Гідрометеорологія (+Гідрологія»

Геодезія, карт. та землеустрій

Середня освіта

Туризм

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

 

Перший

181

88,2

-

66,7

-

-

81,8

85,2

72,7

77,9

83,6

76,9

74,2

 

Другий

146

-

75,0

92,3

75,0

100

55,6

-

63,9

71,9

62,0

66,5

66,0

 

Третій

162

-

85,7

73,7

100

78,6

53,8

-

47,4

65,4

75,6

76,3

70,4

 

Четвертий

152

-

61,2

84,6

71,4

81,3

60,9

-

75,0

69,7

79,4

87,4

73,8

 

П’ятий

127

81,8

-

78,6

100

-

76,7

83,3

76,9

80,3

84,7

90,2

83,0

 

По факультету

 

768

 

85,1

 

73,4

 

77,5

 

84,0

 

83,8

 

67,3

 

80,9

 

66,0

 

72,9

 

76,5

 

78,6

 

72,9

 

У зв’язку зі зростанням вимог до навчального процесу в силу об’єктивних причин, ректорат звертає особливу увагу на ті навчальні дисципліни, де якість знань 80% і <= 30%. У таблиці 10 наведена загальна кількість іспитів по всіх академгрупах І-V курсів та якість знань по градаціях 80%, <= 30% і ≥50%. 

Таблиця 10

 

 

Група

 

К-кість іспитів

 

Із якістю знань ≥80%

 

Із якістю знань <=30%

 

 

≥ 50%

Якісний показник, ≥50-100%

Відсоток іспитів із допустимою якістю
 ≥50-79%

1

2

3

4

5

6

7

І курс

101

4

3

0

1

100,0

25,0

102

4

1

0

3

100,0

75,0

109

4

0

0

4

100,0

100,0

107

4

3

0

1

100,0

25,0

103

4

0

0

3

75,0

75,0

105

5

1

0

1

50,0

25,0

104

4

0

1

2

40,0

40,0

108

4

1

0

2

75,0

50,0

110

4

0

1

0

0,0

0,0

111

4

0

1

0

0,0

0,0

112

4

0

0

1

25,0

25,0

118

4

0

1

0

0,0

0,0

Всього

49

9

4

18

55,1

36,7

ІІ курс

201

5

2

0

3

100,0

60,0

202

5

0

1

1

20,0

20,0

209

5

0

2

2

40,0

40,0

204

4

0

0

3

75,0

75,0

206

5

0

0

3

60,0

60,0

207

3

2

0

1

100,0

33,3

208

4

0

0

0

0,0

0,0

210

3

0

0

1

33,3

33,3

211

3

0

2

1

33,3

33,3

212

3

0

0

1

33,3

33,3

Всього

40

4

5

16

50,0

40,0

ІІІ курс

301

4

0

0

0

0,0

0,0

302

4

0

0

3

75,0

75,0

309

4

0

0

4

100,0

100,0

304

5

0

0

4

80,0

80,0

306

4

1

0

3

100,0

 

307

4

0

0

3

75,0

75,0

308

3

0

0

0

0,0

0,0

310

5

0

0

0

0,0

0,0

311

5

0

0

0

0,0

0,0

312

5

0

4

0

0,0

0,0

318

5

0

0

4

80,0

80,0

Всього

48

1

4

21

45,8

43,8

ІV курс

401

5

0

0

3

60,0

60,0

402

5

0

0

2

40,0

40,0

409

5

0

0

2

40,0

40,0

404

4

0

0

4

100,0

100,0

406

4

0

0

2

50,0

50,0

407

5

0

1

1

20,0

20,0

408

4

0

1

3

75,0

75,0

410

5

0

1

0

0,0

0,0

411

5

0

0

4

80,0

80,0

412

5

0

1

2

40,0

40,0

418

5

0

0

4

80,0

80,0

Всього

52

0

4

27

51,9

51,9

Бакалавр всього

189

14

17

82

50,8

43,4

V курс

504

3

0

1

2

66,6

66,6

505

4

0

1

3

75,0

75,0

509

3

0

0

0

0,0

0,0

510

5

0

1

2

40,0

40,0

528

5

1

1

3

80,0

60,0

Всього спеціалісти

20

1

4

10

55

50,0

511-м

5

3

0

2

100,0

40,0

512-м

4

1

0

3

100,0

75,0

513-м

4

2

0

1

75,0

25,0

515-м

4

2

0

1

75,0

25,0

514-м

4

0

0

4

100,0

100,0

516-м

5

4

0

1

100,0

20,0

517-м

4

2

0

2

100,0

50,0

519-м

3

0

0

3

100,0

100,0

520-м

4

0

0

4

100,0

100,0

521-м

4

0

0

4

100,0

100,0

528-м

4

0

0

3

75,0

75,0

Всього магістри

45

14

0

28

93,3

62,2

Всього

65

15

4

38

81,5

58,5

У таблиці 10 видно, що на першому курсі є 9 іспитів із якістю 80% у 5-х групах із 5 іспитів з якістю  <=30% в 4-х групах. Лише 36,7% іспитів відповідають вимогам ректорату.

На  ІІ курсі до першої категорії відноситься 4 іспити, до другої – 5 іспитів у 3-х групах, а відповідають вимогам – 40% іспитів.

На ІІІ курсі якість знань 80% і вище у 306 групі з «Водопостачання», а у 312 групі вона нижча 30% із 4-х іспитів, а відповідають вимогам – 43,8%. На ІV курсі норматив 80% з якості знань, не перевищений, але менший 30% - у 4-х групах з 3-х іспитів. Відповідають вимогам 51,9% іспитів. І, насамкінець, на V курсі, якість знань >80%, мають 15 іспитів і нижче 30% - 4 іспити, у 4-х групах, а нормативам відповідає 58,5% іспитів.

Порівняно із минулою зимовою сесією число іспитів за ОКР «Бакалавр» із якістю знань вище 80% зросло із 9 до 14, а <=30%  - із 13 до 17, що ілюструє таб. 11.                                                                                                                    

Таблиця 11

Курс

Якість знань

Іспити із якістю знань 30% і менше - кількість

Іспити із ≥80% - к-сть

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

І

9

2

1

4

2

6

5

(7 викладачів)

ІІ

4

2

1

5

7

4

2

ІІІ

1

1

4

4

4

0

3

ІV

0

4

2

4

2

4

4

Всього

14

9

8

17

13

14

14

На V курсі загальну картину із дисциплінами, де якість ≥ 80%, <=30% і ≥50%, а також у розрізі освітніх рівнів і по факультету після першої сесії 2016-2017 н.р. ілюструє Таб.12

                                                                                                                               Таблиця 12

№ п/п

 

Освітній рівень

 

Кількість іспитів

Іспити із якістю

 ≥80%

Іспити із якістю

<=30%  

Успішність ≥50%

 

Кількість

 

%

 

Кількість

 

%

 

Кількість

 

%

1

Спеціаліст

20

1

5

4

20,0

10

50,0

2

Магістр

45

14

31,1

0

0,0

28

62,2

3

V курс

65

15

23,1

4

6,2

38

58,5

4

Бакалавр

189

14

7,4

17

9,0

82

43,4

5

По ф-ту

254

29

11,7

21

8,3

120

47,2

Таблиця 13

Показник

Кількість іспитів по курсах і факультету

 

І

ІІ

ІІІ

IV

V

Факультет

Всього іспитів

49

40

48

52

65

254

Із якістю знань ≥50%

18

16

21

27

38

120

% від усіх іспитів

36,7

40,0

43,8

51,9

58,5

47,2

У табл. 13 показана загальна кількість іспитів на кожному курсі, загалом на факультеті, їх число із якістю ≥50% і % останніх від усіх іспитів. Із таблиці випливає, що якість знань на факультеті у розрізі дисциплін 50% складає 47,2.

Згідно рішення ректорату будуть винесені на ректорський контроль силами навчального відділу всі дисципліни, які за підсумками сесії мають якість 100%. У таблиці 14 наведені перелік дисциплін, прізвища викладачів і назви кафедр.

Дисципліни із якістю знань 100%

№ групи

Дисципліна

Кафедра

Викладач

Якість знань

101

Геоекологія

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

Ходан Г.Д.

100

107

Актуальні питання історії та культури України

Кафедра історії України

Суровцев О.А.

100

306

Водопостачання

Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів

Григорійчук В.В.

100

511-м

Палеогеографія антропогену

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

Рідуш Б.Т.

100

517-м

Методика викладання географічних дисциплін у ВШ

Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів

Кирилюк А.О.

100

517-м

Охорона праці в галузі