Абітурієнту

Оновлено
2020-06-25
13:46

Вчена рада

План роботи вченої ради географічного факультету ЧНУ імені Ю. Федьковича на 2019 – 2020 навчальний рік


п/п

Порядок денний

Місяць
проведення

Хто готує
питання

1.

1. Обговорення та затвердження планів роботи вченої ради факультету, планів роботи методичних комісій за спеціальностями, виховної роботи, деканату географічного факультету на 2019-2020 н.р.

02.09.2019

Декан географічного факультету
проф. Руденко В.П.

2. Про рекомендацію старшокурсників факультету на індивідуальний графік навчання

 

Зав. кафедрами

2.

1. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2019 р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

18.09.2019

Перший заступник декана
доц. М.В. Цепенда

2. Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування освітньої програми «Готельно-рестораний сервіс і туроперейтинг» за ОР «бакалавр» спеціальності «Туризм» у 2019 – 2020 навчальному році.

18.09.2019

доц. Король О.Д.

3. Підготовка акредитацій них справ за освітніми програмами спеціальностей, за якими завершується термін дії ліцензії на освітні напрями.

18.09.2019

Завідувачі кафедр

4. Обговорення та затвердження тем магістерських робіт здобувачів географічного факультету (для здобувачів 2019 р. вступу)

18.09.2019

проф. Круль В.П.
проф. Ющенко Ю.С.
доц. Вацеба В.Я.
проф. Кілінська К.Й.
проф. Сухий П.О.
проф. Джаман В.О.
доц. Король О.Д.

5. Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень, висловлених у ході роботи над звітами голів ЕКів геофаку.

18.09.2019

Данілова О.М.

3.

1. Про уніфікацію навчального плану за спеціальністю 106 «Географія»

16.10.2019

проф. Круль В.П.
проф. Джаман В.О.
доц. Вацеба В.Я.

2. Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр

16.10.2019

ас. Гуцул Т.В. -
відповідальний за систему дистанційної освіти

4.

1. Звіт проф. Руденка В.П. про діяльність на посаді декана географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича за період з 15 листопада 2018р. до 20 листопада 2019р. та завдання на найближчій період (на зборах (конференції) трудового колективу та вченій раді географічного факультету)

20.11.2019

проф. Руденко В.П.

5.

1. Обговорення пропозицій та внесення доповнень до «Перспективного плану розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2019-2025 роки»

18.12.2019

Декан географічного факультету
проф. Руденко В.П.

2. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2019 р. щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

18.12.2019

Заст. декана,
Ходан Г.Д.

6.

1. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії.

19.02.2020

Заст. декана,
доц. Цепенда М.В.

2. Про активізацію роботи кафедр з підготовки фахівців за скороченою формою навчання та профорієнтаційну роботу загалом.

19.02.2020

проф. Руденко В.П.
проф. Круль В.П.
проф. Ющенко Ю.С.
доц. Вацеба В.Я.
проф. Кілінська К.Й.
проф. Сухий П.О.
проф. Джаман В.О.
доц. Король О.Д.

3. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання.

19.02.2020

Зав. кафедрами

7.

1. Аналіз проблем та перспектив розвитку кафедри географії України та регіоналістики

18.03.2020

проф. Джаман В.О. д.геогр.н., доц. Заячук М.Д., проф. Руденко В.П.

2. Виконання попередніх рішень вченої ради географічного факультету

18.03.2020

Вчений секретар
доц. Данілова О.М.

8.

1. Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті

15.04.2020

Присакар В.Б.

2. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій

15.04.2020

к.геогр.н. Кирилюк С.М.
к.геогр.н. Король О.Д.

3. Про затвердження робочих навчальних планів на 2020 – 2021 н.р.

15.04.2020

Перший заступник декана, доц. Цепенда М.В.

9.

1. Про підготовку проектів конкурсних робіт у колективах кафедр географічного факультету, державних іспитів

20.05.2020

Зас. декана Ходан Г.Д.,
завідувачі кафедр

2. Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету

20.05.2020

Зас. декана, к.г.н.,
ас. Брик С.Д.

3. Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну сесію на факультеті

20.05.2020

Перший заступник декана, доц. Цепенда М.В.,
зав. кафедрами

10.

1. Звіти голів екзаменаційних комісій про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

24.06.2020

 

2. Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове

24.06.2020

Заступник декана,
доц. Костащук В.І.

3. Про рекомендацію випускників геофаку до аспірантури та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо аспірантури на 2021 рік.

24.06.2020

Заст. декана Ходан Г.Д.; зав. кафедри

Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету

ЧНУ ім. Ю. Федьковича 02.09.2019 р., протокол №1.

Голова вченої ради проф. Руденко В.П.

Учений секретар доц. Данілова О.М.

 

Архів

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster4Nlњ…R@є=щchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.