Абітурієнту

Оновлено
2020-03-24
19:15

ПЛАН

роботи вченої ради географічного факультету ЧНУ імені Ю. Федьковича на 2018-2019 навчальний рік

№ п/п

Порядок денний

Місяць проведення

Хто готує питання

1.

1. Обговорення та затвердження планів роботи вченої ради факультету, планів роботи методичних комісій за спеціальностями, виховної роботи, деканату географічного факультету на 2018-2019 н.р.

 

 

 

03.09.2018р.

 

 

Декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

2. Про рекомендацію старшокурсників факультету на індивідуальний графік навчання

 

 

 

Зав. кафедрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

1. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2018 р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

 

19.09.2018

 

Перший заступник декана доц. М.В. Цепенда

2. Обговорення та затвердження тем магістерських робіт здобувачів географічного факультету ( для здобувачів 2018 р. вступу).

 

проф. Круль В.П.

проф. ЮщенкоЮ.С.

доц. Вацеба В.Я.

проф. Кілінська К.Й.

проф. Сухий П.О.

проф. Джаман В.О.

доц.    Король О.Д.

3. Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень, висловлених у ході роботи над звітами голів ЕКів геофаку.

 

 

Аніпко Н.П

 

 

 

 

3.

1. Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування спеціальності «Готельно-ресторанна справа» за ОКР «бакалавр» у 2018-2019 навчальному році.

 

 

17.10.2018р.

 

 

доц. Король О.Д.

2. Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр

 

 

17.10.2018р.

 

ас. Гуцул Т. В. – відповідальний за систему дистанційної освіти геофаку

 

 

 

 

 

 

 4.

1. Обговорення пропозицій та внесення доповнень до «Перспективного плану розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Юрія Федьковича на 2019-2025 роки.»

 

 

 21.11.2018 р.

Декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

 

2. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2018 р. щодо акредитації освітніх магістерських програм та реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики

 

 

 

21.11.2018 р.

 

 

 

Заст. декана Ходан Г.Д.

 

 

 

  5.

1. Звіт декана географічного факультету проф. В.П. Руденка про роботу н7а посаді декана з 1 листопада 2017 р. до 5 грудня 2018 р. на зборах трудового колективу факультету.

 

05.12.2018 р.

Декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

2. Про хід заліково-екзаменаційної сесії.

05.12.2018 р.

 

 

Заст. декана Цепенда М.В.

 

 

 

 

 

 

6.

1. Про роботу кафедр географії та менеджменту туризму, соціальної географії та рекреаційного природокористування щодо акредитації спеціальності «Туризм» ОР «бакалавр» та «магістр».

 

 

30.01.2019 р.

 

 

Проф. Кілінська К.Й.

Доц. Король О.Д.

2. Обговорення та затвердження рекомендацій щодо розвитку докторантури кафедр географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2019 – 2022 роки.

 

30.01.2019 р.

 

Заст. декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків Г.Д. Ходан

3. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання

 

30.01. 2019 р.

Зав. кафедрам

 

 

 

  7.

1. Про перспективи співпраці географічного факультету з педагогічними коледжами регіону щодо організації системного розвитку спеціальності 014 «Середня освіта (географія)» за умов скороченого терміну навчання.

 

 

 

 

20.02.2019 р.

Зав. кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії проф. В.П. Круль

3. Виконання попередніх рішень вченої ради географічного факультету

20.02.2019 р.

Вчений секретар доц. Аніпко Н.П.

 

 

 

 

8.

1. Про запровадження елементів дуальної освіти та вдосконалення організації практичної підготовки фахівців на прикладі спеціальності «Туризм»

 

 

20.03.2019 р

Зав. кафедри географії та менеджменту туризму доц. О.Д. Король

2. Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

 

20. 03.2019 р.

Присакар Б.В.

3. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій

 

20.03.2019 р.

доц. Бучко Ж.І.,

доц. Костащук І.І.,

к.г.н. Кирилюк С.М.

9.

1. Про підготовку проектів конкурсних наукових робіт у колективах кафедр географічного факультету, державних іспитів

17.04.2019 р.

Заст. декана Ходан Г. Д., завідувачі кафедр

2. Про затвердження робочих навчальних планів на 2019-2020 н. р.

17.04.2019 р.

 

Перший заступник декана доц. Цепенда М.В.

  10.

1. Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету

 

22.05.2019 р.

Зас. декана, к.г.н., ас. Брик С.Д.

2. Про Організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну сесію на факультеті

22.05.2019 р.

Перший заступник декана доц. Цепенда М.В., зав. кафедрами

 

 

11.

1. Звіти голів екзаменаційної комісії про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

 

28.06.2019 р.

 

2. Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове

28.06.2019 р.

Заст. декана доц.. Костащук В.І.

3. Про рекомендацію випускників геофаку до аспірантури та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо аспірантури на 2020 рік.

28.06.2019 р.

 

Заст. декана Ходан Г.Д.,

зав. кафедри

 

Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича 03.09.2018р., протокол №1.

 

Голова вченої ради                                           проф. Руденко В.П.

 

Учений секретар                                                доц.. Аніпко Н.П.

 

 

 

 

                                                                                ПЛАН

роботи вченої ради географічного факультету ЧНУ імені Ю. Федьковича на 2017-2018 навчальний рік

№ п/п

Порядок денний

Місяць проведення

Хто готує питання

1.

1. Обговорення та затвердження планів роботи вченої ради факультету, планів роботи методичних комісій за спеціальностями, виховної роботи, деканату географічного факультету на 2017-2018 н.р.

 

 

 

01.09.2017р.

 

 

Декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

2. Про хід виконання розпорядження ректора ЧНУ ім. Ю. Федьковича «Щодо створення англомовних версій на факультетському та кафедральних сайтах від 30.06.2017р.»

 

 

 

Заст. декана Ходан Г.Д.

3. Про рекомендацію старшокурсників факультету на індивідуальний графік навчання

 

 

 

Зав. кафедрами

 

2.

1. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2016 р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

 

20.09.2017

 

Перший заступник декана доц. М.В. Цепенда

2. Обговорення та затвердження тем магістерських робіт здобувачів географічного факультету ( для здобувачів 2017р. вступу).

 

проф. Круль В.П.

проф. ЮщенкоЮ.С.

доц. Вацеба В.Я.

проф. Кілінська К.Й.

проф. Сухий П.О.

проф. Джаман В.О.

доц.Король О.Д.

3. Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень, висловлених у ході роботи над звітами голів ЕКів геофаку.

 

 

Аніпко Н.П

3.

1. Звіт декана географічного факультету проф. Руденка В.П. про роботу на посаді декана з 26 жовтня 2016р. по 26 жовтня 2017р.

 

26.10.2017р.

 

проф. Руденко В.П.

2. Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр

 

26.10.2017р.

к.г.н. Смірнов Я.В., координатор від геофаку

4.

1. Про роботу методичних комісій кафедр та методичних комісій за спеціальностями географічного факультету щодо визначення кількості ставок професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу географічного факультету. Цепенда М.В., Круль В.П., голови методичних комісій.

 

 

 

2. Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування спеціальності «Готельно-ресторанна справа» за ОКР «бакалавр» у 2017-2018 навчальному році.

 

 

22.11.2017р.

 

 

доц. Король О.Д.

3. Про підготовку Ліцензійної справи з підвищення кваліфікації вчителів географії (на виконання доручення від 2 червня 2017р. Директора Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації О.М. Памичук). Доповідає д. геогр. н., доц. Заячук М.Д.

 

 

 

 

22.11.2017р.

 

 

 

доц. Заячук М.Д.

 

5.

1.Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2017 р. щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговір них тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

 

 

 

 

20.12.2017р.

 

 

 

 

Заст. декана Ходан Г.Д.

2. Про хід заліково-екзаменаційної сесії

 

20.12.2017р.

Заст. декана

Костащук В.І.

3. Про сприяння участі викладачів та студентів у VIII Всеукраїнському міжнародному конкурсі «Новітній інтелект України» (на виконання доручення Секретаріату. Президента України, освітній термін подання конкурсних робіт 15 грудня 2017 р. 15 січня 2018 р. для молоді віком до 35 років)

 

 

 

20.12.2017р.

 

 

 

доц. Данілова О.М.

6.

1.Про розробку навчальних планів підготовки бакалаврів за скороченим (на 3-й курс) терміном навчання

 

31.01.2018р.

Перший заступник декана доц. Цепенда М.В.,

зав. кафедрами

2. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання

 

31.01.2018р.

 

Зав. кафедрами

7.

1. Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, у коледжі університету, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтаційної роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації

 

 

21.02.2018р.

 

доц. Заячук М.Д.,

        доц. Бурка В.Й.

        зав. кафедрами

2. Виконання попередніх рішень вченої ради географічного факультету

 

Вчений секретар доц. Аніпко Н.П.

8.

1. Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті

 

21.03.2018р.

 

асист. Холявчук Д.І.

2. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій

 

21.03.2018р.

доц. Бучко Ж.І.,

      доц. Костащук І.І.,

         Кирилюк С.М.

 

9.

1. Про підготовку проектів конкурсних наукових робіт у колективах кафедр географічного факультету, державних іспитів

 

18.04.2018р.

Заст. декана Ходан Г.Д.,

завідувачі кафедр

2. Про затвердження робочих навчальних планів на 2018-2019 н.р.

 

Перший заступник декана доц. Цепенда М.В.

 

10.

1. Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету

 

23.05.2018р.

Заст. декана, к.геогр.н., ас. Брик С.Д.

2. Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну сесію на факультеті

 

Перший заступник декана доц. Цепенда М.В.,

зав. кафедрами

11.

1. Звіти голів екзаменаційної комісії про підсумки роботи комісії та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

 

28.06.2018р.

 

2. Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове

 

Заст. декана доц.. Костащук В.І.

3. Про рекомендацію випускників геофаку до аспірантури та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо аспірантури на 2019 рік.

 

 

Заст. декана Ходан Г.Д.,

зав. кафедри

 

Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича 01.09.2017р., протокол №1.

 

 

 

 

Інформація

про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2016-2017 навчального року

Перший семестр розпочали 786 студентів. З різних причин у І семестрі було відраховано або переведено на заочну форму навчання    осіб, про що свідчить таб.1.

Станом на 20 лютого 2017 року на стаціонарі залишилось    студентів. Найбільших втрат зазнали І і ІІІ курс – по   осіб, по   особи – ІІ і ІV курси, 5 курс –   особа. Серед спеціальностей ця картина виглядає таким чином (Таблиця 1):

Кількість студентів, що складали сесію                                 Таблиця  1

 

Спеціальність

 

К-кість студентів по спеціальностях і курсах на початок сесії

 

К-кість студентів, що складали сесію

 

Відраховано

 

 

 

Переве-дено на з/ф

 

 

 

 

Поновлено

 

К-кість студентів станом на 15.02.2016

 

І

 

ІІ

 

ІІІ

 

ІV

 

V

 

Всь-ого

за акад. заборг.

за несплату

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

 

 

34

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

33

 

 

67

 

 

67

 

 

 

 

 

Середня освіта (природнича географія)

 

27

 

-

 

-

 

-

 

18

 

45

 

45

 

 

1

 

1

Менеджмент

22

13

19

15

15

84

80

1

 

1

 

2

Геодезія та землеустрій

22

10

27

23

30

113

110

 

 

 

1

1

Туризм

80

61

59

45

27

272

265

2

 

10

2

14

Географія

-

48

43

52

-

143

139

2

 

1

 

3

Гідротехніка (водні ресурси); Будівництво та цивільна інженерія

 

 

-

 

 

8

 

 

4

 

 

7

 

 

6

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

Гідрометеорологія

-

7

14

16

-

37

37

 

 

 

 

 

По факультету

185

147

166

158

130

786

768

5

 

13

3

21

Сесію складали 768 студентів (18 студентів не з’явились з різних причин). За підсумками сесії маємо на факультеті 66 відмінників  (8,6% проти 8,1% і 6,8% у минулій і позаминулій сесії), які розподілились по курсах і спеціальностях таким чином (Таблиця 2):

Кількість відмінників по курсах і спеціальностях            Таблиця 2                                                                                                   

Спеціальність

Кількість студентів по спеціаль-ностях

Кількість відмінників по курсах

% від студ. спеціальностей

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Всього

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

 

67

 

3

 

-

 

-

 

-

 

4

 

7

 

10,4

 

-

 

-

Середня освіта (природнича географія)

 

45

 

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

2

 

4,4

 

-

 

-

Менеджмент

80

0

1

4

1

4

10

12,5

6,1

5.3

Геодезія та землеустрій

110

0

0

1

1

5

7

6,4

9,4

9.2

Туризм

265

3

9

6

5

4

27

10,2

7,8

7.7

Географія

139

-

1

2

8

-

11

7,9

7,9

5.3

Гідротехніка (водні ресурси); Будівництво та цивільна інженерія

25

-

0

0

0

1

1

4,0

7,0

0

Гідрометеорологія

37

-

1

0

0

-

1

2,7

10,9

5.3

По факультету

768

7

12

13

15

19

66

8,6

8,1

6,8

Кількість відмінників по курсах і напрямах ОКР «Бакалавр»           Таблиця 3

 

 

Напрям

Кількість студентів по спеціаль-ностях

Кількість відмінників по курсах

% від студ. напряму

І

ІІ

ІІІ

ІV

Всього

2016-2017

2015-2016

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

 

34

 

3

 

-

 

-

 

-

 

3

 

8,8

 

-

Середня освіта (природнича географія)

 

27

 

0

 

-

 

-

 

-

 

0

 

0,0

 

-

Менеджмент

66

0

1

4

1

6

9,1

4.3

Геодезія та землеустрій

80

0

0

1

1

2

2,5

8.1

Туризм

239

3

9

6

5

23

9,6

7.7

Географія

139

-

1

2

8

11

7,9

5.5

Гідротехніка (водні ресурси)

19

-

0

0

0

0

0,0

0

Гідрометеорологія

37

-

1

0

0

1

2,7

8.0

По факультету

641

6

12

13

15

46

7,2

6,5

 

Кількість відмінників по спеціальностях ОКР «Магістр» і «Спеціаліст»     Таблиця 4

Спеціальність

Кількість студентів по спеціаль-ностях

Кількість студентів, які складали іспити

 

Кількість відмінників по спеціальностях

% від студ. Спеціальностей

 

 

Загалом по V курсу, %

Сп.

Маг.

V

 

Всього

2016-2017

Спеціалісти

Магістри

Сп.

Маг.

Науки про Землю(природнича географія, географія України, економічна та соціальна географія, гідрологія)

-

-

3

-

6

12

3

9

6

12

6

9

-

-

0

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

0

-

16,7

8,3

16,7

11,1

 

 

12,1

Всього

3

30

33

0

4

4

0

13,3

12,1

Середня освіта (географія)

4

14

18

0

1

1

0

7,1

5,6

Менеджмент

4

10

14

0

4

4

0

40,0

28,6

Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання і охорона водних ресурсів

 

 

-

 

 

6

 

 

6

 

 

-

 

 

1

 

 

1

 

 

-

 

 

16,7

 

 

 

16,7

Туризм

6

20

26

0

4

4

0

25,0

15,4

Геодезія та землеустрій

6

24

30

1

4

5

16,7

16,7

16,7

По факультету

23

104

127

1

18

19

4,3

17,3

15,0

                     

Якість знань по факультету до перескладання станом на 31 грудня 2016 року склала 34,5%, в тому числі по курсах і спеціальностях (Таблиця 5):    

Якість знань по спеціальностях і курсах                                                         Таблиця 5     

Спеціальність

Кількість студентів по спеціальностях у 2016-2017 н.р.

Якість знань по курсах

 

Якість по спеціальностях, %

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

67

47,1

-

-

-

48,5

47,8

-

-

Середня освіта (природнича географія)

45

33,3

-

-

-

33,3

33,3

-

-

Менеджмент

80

57,1

38,5

47,4

61,5

35,7

38,8

31,7

32,6

Геодезія та землеустрій

110

68,2

33,3

34,6

21,7

40,0

32,7

37,0

30,0

Туризм

265

19,5

24,6

31,6

31,8

42,3

27,5

27,3

33,2

Географія

139

-

31,3

40,5

44,9

-

38,8

39,9

35,1

Гідротехніка (водні ресурси); Будівництво та цивільна інженерія

 

25

 

-

 

12,5

 

25,0

 

42,9

 

66,7

 

36,0

 

37,2

 

39,1

Гідрометеорологія

37

-

71,4

42,9

25,0

-

40,5

43,6

52,6

По факультету

768

28,2

30,1

37,0

36,8

42,5

34,5

34,8

35,3

 

Якість знань по спеціальностях і курсах ОКР «Бакалавр»                        Таблиця 6

Спеціальність

Кількість студентів по спеціальностях

Якість знань по курсах

 

Якість по спеціальностях, %

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

К-кість студ., що здали на «5» і «5 і 4»

%

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

16/34

-

-

-

47,1

-

-

-

16/34

47,1

Середня освіта (природнича географія)

9/27

-

-

-

33,3

-

-

-

9/27

33,3

Менеджмент

4/21

5/13

9/19

8/13

19,0

38,5

47,4

61,5

26/66

39,4

Геодезія та землеустрій

7/22

3/9

9/26

5/23

31,8

33,3

34,6

21,7

24/80

30,0

Туризм

15/77

15/61

18/57

14/44

19,5

24,6

31,6

31,8

62/239

25,9

Географія

-

15/48

17/42

22/49

-

31,3

40,5

44,9

54/139

38,8

Гідротехніка (водні ресурси)

-

1/8

1/4

3/7

-

12,5

25,0

42,9

5/19

26,3

Гідрометеорологія

-

5/7

6/14

4/16

-

71,4

42,9

25,0

15/37

40,5

По факультету

51/181

44/146

60/162

56/152

28,2

30,1

37,0

36,8

211/641

32,9

 

Якість знань по спеціальностях ОКР «Магістр» і «Спеціаліст»                      Таблиця 7

Спеціальність

Кількість студентів по спеціальностях

 

 

Всього

Кількість студ., що здали на «5» і «5 і 4»

Якість по спеціальностях, %

Сп.

Маг.

Сп.

Маг.

Сп.

Маг.

V курс загалом

Науки про Землю(природнича географія, географія України, економічна та соціальна географія, гідрологія)

-

-

3

-

 

6

12

3

9

 

6

12

6

9

 

-

-

0

-

 

3

7

2

4

 

-

-

0

0

 

50,0

58,3

66,7

44,4

 

50,0

58,3

33,3

44,4

 

Всього

3

30

33

0

16

0

53,3

48,5

Середня освіта (географія)

4

14

18

0

6

0

42,9

33,3

Менеджмент

4

10

14

0

5

0

50,0

35,7

Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання і охорона водних ресурсів

-

6

6

-

4

0

66,7

66,7

Туризм

6

20

26

2

9

33,3

45,0

42,3

Геодезія та землеустрій

6

24

30

1

11

16,7

45,8

40,0

По факультету

23

104

127

3

51

13,0

49,0

42,5

В абсолютних цифрах на факультеті найбільше відмінників – 27 – на «Туризмі», 11 і 10 осіб відповідно на «Географії» і «Менеджменті». Інші спеціальності мають значно скромніші здобутки – у межах 1-7 осіб. Якщо порівняти відсоток відмінників окремо за освітніми рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр», то отримаємо цифри відповідно 7,2%, 4,3% і 17,3%. Якість знань по факультету проти минулої зимової сесії знизилась на 0,3% - із 34,8% до 34,5%(таб.5). Якість знань по курсах ніде не сягає нормативного показника 50%, найвища вона на V курсі – 42,5%. На рівні ОР «Бакалавр» нормативна якість забезпечена на «Гідрометеорології» - ІІ курс - 71,4%, і на ІV-му – на «Менеджменті» - 61,5% Загалом якість знань за ОР «Бакалавр» 32,9 (таб.6), в той час як за ОР «Спеціаліст» - 13,0% і ОР «Магістр» - 49,0% (таб.7).

Звертає на себе увагу дуже низька якість знань на ІІ курсі – на «Гідротехніці» - 12.5%, «Менеджменті» (І курс) – 19,0% і «Туризмі» (І курс) – 19,5%.

На факультеті налічується 208 студентів, що не склали хоча б один залік чи іспит, або 27,1% від загального числа студентів (до перескладання), що ілюструє табл.8

Число невстигаючих студентів                                                                                         Таблиця 8

Спеціальність

Число студентів по спеціаль-ностях

Кількість невстигаючих студентів

Успішність на спеціальностях, %

Студенти, що мають дві заборгованості

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2016-2017

2015-2016

2014-2015

К-кість осіб

% від спеціальності

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Науки про Землю(географія та гідрометеорологія)

67

10

-

-

85,1

-

-

9

13,4

-

-

Середня освіта (природнича географія)

45

7

-

-

80,9

-

-

4

8,9

-

-

Менеджмент

80

18

30

26

77,5

63,4

72,5

9

11,3

22,0

12,6

Геодезія та землеустрій

 

110

 

36

 

26

 

35

 

67,3

 

79,5

 

73,1

 

13

 

11,8

 

13,4

 

10,0

Туризм

265

90

65

54

66,0

71,9

77,0

36

13,6

130

8,1

Географія

139

37

42

43

73,4

81,7

80,9

23

16,5

12,7

10,2

Гідротехніка (водні ресурси); Будівництво та цивільна інженерія

 

25

 

4

 

7

 

6

 

84,0

 

83,7

 

87,0

 

2

 

8,0

 

9,3

 

6,5

Гідрометеорологія

37

6

10

10

83,8

81,8

82,5

1

2,7

9,1

1,8

По факультету

768

208

180

175

72,9

76,5

78,6

97

12,6

13,4

8,7

 

97 студентів, що мали по дві заборгованості, розподілились по курсах таким чином: І курс - 13 (7,2 %); ІІ – 12 (8,2 %); ІІІ – 32 (19,8 %); ІV – 28 (18,4 %);  V – 14 (11,0%).                                                                                                               

Найбільше студентів, що мають 2-ві заборгованості на ІІІ і ІV курсах (32 і 28 осіб).

Успішність факультету станом на 31 грудня 2016 року склала 72,9 %, що на 3,6% нижче минулої зимової сесії, в тому числі по курсах і спеціальностях (таб.5).

                                                 Успішність по факультету                                                 Таблиця 9

 

 

 

 

 

 

Назва курсу

К-сть студентів на курсі, що складали сесію

Успішність по спеціальностях, %

Успішність

на

курсі, %

Науки про Землю

Географія

Менеджмент

Гідротехніка (водні ресурси)

Гідрометеорологія (+Гідрологія»

Геодезія, карт. та землеустрій

Середня освіта

Туризм

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

 

Перший

181

88,2

-

66,7

-

-

81,8

85,2

72,7

77,9

83,6

76,9

74,2

 

Другий

146

-

75,0

92,3

75,0

100

55,6

-

63,9

71,9

62,0

66,5

66,0

 

Третій

162

-

85,7

73,7

100

78,6

53,8

-

47,4

65,4

75,6

76,3

70,4

 

Четвертий

152

-

61,2

84,6

71,4

81,3

60,9

-

75,0

69,7

79,4

87,4

73,8

 

П’ятий

127

81,8

-

78,6

100

-

76,7

83,3

76,9

80,3

84,7

90,2

83,0

 

По факультету

 

768

 

85,1

 

73,4

 

77,5

 

84,0

 

83,8

 

67,3

 

80,9

 

66,0

 

72,9

 

76,5

 

78,6

 

72,9

 

У зв’язку зі зростанням вимог до навчального процесу в силу об’єктивних причин, ректорат звертає особливу увагу на ті навчальні дисципліни, де якість знань 80% і <= 30%. У таблиці 10 наведена загальна кількість іспитів по всіх академгрупах І-V курсів та якість знань по градаціях 80%, <= 30% і ≥50%. 

Таблиця 10

 

 

Група

 

К-кість іспитів

 

Із якістю знань ≥80%

 

Із якістю знань <=30%

 

 

≥ 50%

Якісний показник, ≥50-100%

Відсоток іспитів із допустимою якістю
 ≥50-79%

1

2

3

4

5

6

7

І курс

101

4

3

0

1

100,0

25,0

102

4

1

0

3

100,0

75,0

109

4

0

0

4

100,0

100,0

107

4

3

0

1

100,0

25,0

103

4

0

0

3

75,0

75,0

105

5

1

0

1

50,0

25,0

104

4

0

1

2

40,0

40,0

108

4

1

0

2

75,0

50,0

110

4

0

1

0

0,0

0,0

111

4

0

1

0

0,0

0,0

112

4

0

0

1

25,0

25,0

118

4

0

1

0

0,0

0,0

Всього

49

9

4

18

55,1

36,7

ІІ курс

201

5

2

0

3

100,0

60,0

202

5

0

1

1

20,0

20,0

209

5

0

2

2

40,0

40,0

204

4

0

0

3

75,0

75,0

206

5

0

0

3

60,0

60,0

207

3

2

0

1

100,0

33,3

208

4

0

0

0

0,0

0,0

210

3

0

0

1

33,3

33,3

211

3

0

2

1

33,3

33,3

212

3

0

0

1

33,3

33,3

Всього

40

4

5

16

50,0

40,0

ІІІ курс

301

4

0

0

0

0,0

0,0

302

4

0

0

3

75,0

75,0

309

4

0

0

4

100,0

100,0

304

5

0

0

4

80,0

80,0

306

4

1

0

3

100,0

 

307

4

0

0

3

75,0

75,0

308

3

0

0

0

0,0

0,0

310

5

0

0

0

0,0

0,0

311

5

0

0

0

0,0

0,0

312

5

0

4

0

0,0

0,0

318

5

0

0

4

80,0

80,0

Всього

48

1

4

21

45,8

43,8

ІV курс

401

5

0

0

3

60,0

60,0

402

5

0

0

2

40,0

40,0

409

5

0

0

2

40,0

40,0

404

4

0

0

4

100,0

100,0

406

4

0

0

2

50,0

50,0

407

5

0

1

1

20,0

20,0

408

4

0

1

3

75,0

75,0

410

5

0

1

0

0,0

0,0

411

5

0

0

4

80,0

80,0

412

5

0

1

2

40,0

40,0

418

5

0

0

4

80,0

80,0

Всього

52

0

4

27

51,9

51,9

Бакалавр всього

189