Абітурієнту

Оновлено
2020-06-25
13:46

Методична рада

ПЛАН

роботи навчально-методичної ради географічного факультету ЧНУ

ім. Ю. Федьковича на 2019-2020 навчальний рік

пп

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

Примітка

I

Загально-факультетські заходи

1

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2019-2020 н.р. на засіданні вченої ради факультету та розподіл обов’язків між членами методичної ради

Серпень

 2019 р.

Цепенда М.В.

 

2

Про організацію навчального процесу у 1-ому семестрі 2019-2020 н.р. та стан підготовки освітніх програм ОР «магістр» спеціальностей «Туризм» та «Географія» до акредитації.

Серпень

 2019 р.

Цепенда М.В.

 

3

Про підсумки виконання «Плану роботи методичної ради» за минулий рік та основні завдання щодо реалізації положень нового Закону про освіту на період 2019-2020 роки

Серпень

 2019 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

4

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії та літніх практик і завдання щодо підвищення якості навчального процесу

Вересень

2019 р.

Цепенда М.В.

 

5

Затвердження тем магістерських робіт здобувачів другого рівня вищої освіти географічного факультету для 5 курсу

Вересень

2019 р.

Завідувачі кафедр 

 

6

Обговорення системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету

Жовтень

2019 р.

Голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

7

Про підсумки виконання зрізу залишкових знань студентів з навчальних дисциплін за формою контролю «іспит» у минулому семестрі

Жовтень

2019 р.

Голова методради

Цепенда М.В.

 

8

Про стан подання публікацій на кафедральних сайтах (наукові та навчально-методичні праці викладачів)

Жовтень

 2019 р.

Ходан Г.Д.

 

9

Аналіз змісту і структури навчальних планів здобувачів першого ступеня за ОР «бакалавр»

Листопад

2019 р.

Цепенда М.В.

Заблотовська Н.В.

 

10

Аналіз навчальних досягнень студентів факультету в умовах кредитно-трансферної системи навчального процесу (ЄКТС) у ЧНУ імені Ю.Федьковича за підсумками І модуля зі всіх дисциплін

Листопад

2019 р.

Цепенда М.В.

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

11

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та стан готовності ЕК до атестації магістрів

Листопад

2019 р.

Цепенда М.В.

 

12

Досвід вивчення та впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями

Грудень

2019 р.

Гуцул Т.В.

Дарчук К.В.

 

13

Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування освітньої програми «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» за ОР «бакалавр спеціальності «Туризм» у 2019-2020 навчальному році

Грудень

2019 р.

Король О.Д.

 

14

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю і підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів

Грудень

 2019 р.

Заблотовська Н.В.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

15

Моніторинг результативності методичної роботи на факультеті в осінньому семестрі 2019-2020 навчального року.

Січень 2020 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

16

Аналіз освітніх програм на різних ОР географічного факультету

Лютий 2020 р.

Цепенда М.В.

 

17

Про підсумки наукової підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету за 2019 рік

Лютий 2020 р.

Руденко В.П.,

зав. кафедрами

 

18

Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії та державної атестації магістрів

Лютий 2020 р.

Цепенда М.В.

 

19

Роль кафедр у підвищенні якості навчально-методичної роботи у сучасних умовах

Березень

2020 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Заблотовська Н.В.

 

20

Аналіз вибіркової частини навчальних планів за спеціальностями факультету на відповідність спецкурсів змісту освітніх програм

Квітень 2020 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

21

Аналіз організаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення результативності та ефективності проведення літніх практик на факультеті.

Квітень 2020 р.

Цепенда М.В.

Присакар В.Б.

 

22

Про стан оновлення інформаційних пакетів для дистанційного навчання усіх напрямів підготовки спеціальностей на факультеті

Травень

2020 р.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Вацеба В.Я.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Король О.Д..

 

23

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках

Травень

2020 р.

заст. декана

Брик С.Д.

зав. кафедрами

 

24

Аналіз підсумків роботи екзаменаційних комісій за спеціальностями на 4-му курсі

Червень

2020 р.

Голови ЕК,

Цепенда М.В.

 

II

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – проф. Джаман В.О.)

III

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю “Менеджмент” (голова –

доц. Данілова О.М.

IV

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю Туризм” (голова – проф. Кілінська К.Й. )

V

Контроль роботи методичної комісії за спеціальностями “Будівництво та цивільна інженерія. Раціональне використання і охорона водних ресурсів” і “Науки про Землю - Гідрометеорологія” (голова – проф. Ющенко Ю.С.)

VI

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю “Геодезія та землеустрій” (голова – проф. Сухий П.О.)

VII

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю “Науки про землю - Економічна і соціальна географія” (голова – к.г.н. Ємчук Т.В.)

VIIІ

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю “Середня освіта. Географія.” (голова – проф. Круль В.П.)

Затверджений на засіданні вченої ради

географічного факультету 29.08.2019 р.

Голова науково-методичної ради

географічного факультету                                                                               Цепенда М.В.

Секретар

 

План роботи у 2018-2019 н.р.

План роботи у 2017-2018 н.р.

План роботи у 2016-2017 н.р.

План роботи у 2015-2016 н.р.

План роботи у 2014-2015 н.р.

План роботи у 2013-2014 н.р.

План роботи у 2012-2013 н.р.

План роботи у 2011-2012 н.р.

План роботи у 2010-2011 н.р.

План роботи у 2009-2010 н.р.

План роботи у 2008-2009 н.р.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЎ[@0є§chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.