Абітурієнту

Оновлено
2020-06-25
13:46

Організаційна робота

 

План

роботи деканату географічного факультету

на 2019-2020 навчальний рік

Розглянутий і схвалений вченою радою географічного факультету 02.09.2019 року

С К Л А Д Д Е К А Н А Т У:

 1. Руденко В.П. – декан географічного факультету, д.г.н., проф., академік Української Екологічної Академії наук.
 2. Цепенда М.В. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичної роботи, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, к.г.н.
 3. Брик С.Д. – заступник декана з виховної роботи та по роботі в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.
 4. Ходан Г.Д. – заступник декана з наукової роботи та міжнародних відносин, к.г.н., асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.
 5. Костащук В.І. – заступник декана з організаційної роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.
 6. Вацеба В.Я. – к.г.н., доц., в.о. завідувача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.
 7. Круль В.П. – д.г.н., проф., завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.
 8. Джаман В.О. – д.г.н., проф., завідувач кафедри географії України та регіоналістики.
 9. Ющенко Ю.С. – д.г.н., проф., завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів.
 10. Король О.Д. – к.г.н., доц., в.о. завідувача кафедри географії і менеджменту туризму.
 11. Кілінська К.Й. – д.г..н., проф., завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, голова профбюро географічного факультету.
 12. Сухий П.О. – д.г.н., проф., завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями.
 13. Долинська Т.В. – диспетчер деканату географічного факультету.
 14. Тивонюк Ю.І. – секретар-друкарка деканату географічного факультету.
 15. Олар М.Г. – секретар-друкарка деканату географічного факультету.
 16. ГРАФІК ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ – щосереди, 11 год.10хв.

  І

  Організаційна робота

  Вересень:

  1. Визначення основних пріоритетів 2019-2020 навчального року та затвердження планів роботи деканату.
  2. Підготовчі роботи до річного звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи деканату за 2018-2019 навчальний рік і завдання на поточний навчальний період.
  3. Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної ради та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: «Науки про Землю», «Географія», «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Гідротехніка»), Науки про Землю «Гідрометеорологія», «Менеджмент», «Менеджмент туристичної індустрії», «Геодезія та землеустрій» («Управління територіями»), спеціалізація «Геодезія», «Середня освіта» («Природнича географія», «Економічна та соціальна географія»), «Туризм», «Науки про Землю», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Науки про Землю» («Гідрологія») на розширеному засіданні деканату.
  4. Про роботу методичних комісій кафедр та методичних комісій за спеціальностями географічного факультету щодо визначення кількості ставок професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу географічного факультету. Цепенда М.В., Круль В.П., голови методичних комісій.
  5. Про розробку системи заходів щодо активізації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів географічного факультету 2020 р. Руденко В.П., Костащук В.І.

  Жовтень:

  1. Про уніфікацію навчального плану за спеціальністю 106 «Географія», жовтень. Проф. Круль В.П., проф. Джаман В.О. доц. Вацеба В.Я.
  2. Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр, ас. Гуцул Т.В. – відповідальний за систему дистанційної освіти геофаку.
  3. Обговорення річної звітної доповіді декана проф. В.П.Руденка за 2018-2019 рік. Руденко В.П., заступники декана.
  4. Обговорення пропозицій та внесення доповнень до «Стратегічного плану розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Юрія Федьковича на 2020-2024 роки.» декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

  Листопад:

  1. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2019 року щодо акредитації освітніх магістерських програм та реалізацію пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики. Заст. декана Ходан Г.Д.

  Грудень:

  1. Про роботу кафедр географії та менеджменту туризму, соціальної географії та рекреаційного природокористування щодо акредитації спеціальності «Туризм» ОР «бакалавр» доц. Король О.Д.
  2. Підготовка та супроводження зимової заліково-екзаменаційної сесії та організацію роботи ЕК по випуску магістрів 2019р. Цепенда М.В.

  Січень:

  1. Про активізацію роботи кафедр з підготовки фахівців за скороченою формою навчання та профорієнтаційну роботу загалом. Проф. Руденко В.П., проф. Круль В.П., проф. Ющенко Ю.С., доц. Вацеба Я.В., проф. Кілінська К.Й., проф. Сухий П.О., проф. Джаман В.О., доц. Король О.Д.
  2. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання. Зав. кафедрам.

  Лютий:

  1. Аналіз проблем та перспектив розвитку кафедри географії України та регіоналістики. Проф. Джаман В.О., проф. Руденко В.П., доц. Заячук М.Д..

  Березень:

  1. Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті. Костащук В.І.
  1. Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, у коледжі університету, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтованої роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Заячук М.Д., Шевчук Ю.Ф., Король О.Д.
  2. Про затвердження робочих навчальних планів на 2020-2021 н.р.. Перший заступник декана доц. Цепенда М.В.
  3. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій.Король О.Д., Кирилюк С.М.

  Квітень:

  1. Про підготовку проектів конкурсних наукових робіт у колективах кафедр географічного факультету, державних іспитів. Заст. декана Ходан Г.Д., завідувачі кафедр.
  2. Про виїзні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету. Присакар Б.В.

  Травень:

  1. Про організацію роботи ЕК-ів та літню екзаменаційну сесію на факультеті.
  2. Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету. Брик С.Д.
  3. Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове. Костащук В.І.

  Червень:

  1. Подання до МОН України пропозицій щодо цільової докторантури та аспірантури на 2020-2021 рр.
  2. Про підсумки роботи деканату у 2019-2020 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2020-2021 рр.
  3. Про хід робіт з організації вступної компанії на спеціальності географічного факультету.
  4. Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

  ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

  ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається)

  IV. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.

  (За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт докторантів, аспірантів, здобувачів, що розглядаються і затверджуються вченою радою географічного факультету)

  V. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План додається).

  https://drive.google.com/file/d/1s7f6yvyv7olnGxljPMQ0zh-QUown93eN/view?usp=sharing

   

  План роботи деканату на 2018-2019 н.р.

  План роботи деканату на 2017-2018 н.р.

  План роботи деканату на 2016-2017 н.р.

  План роботи деканату на 2015-2016 н.р.

  План роботи деканату на 2014-2015 н.р.

  План роботи деканату на 2013-2014 н.р.

  План роботи деканату на 2012-2013 н.р.

  План роботи деканату на 2011-2012 н.р.

  План роботи деканату на 2010-2011 н.р.

  План роботи деканату на 2009-2010 н.р.

  План роботи деканату на 2008-2009 н.р.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЦќ†Ѓ@;3%chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.