ќновлено
2019-06-07
13:49

ѕ≥дрозд≥ли

       ” склад≥ географ≥чного факультету на даний час – 7 кафедр, навчально-наукова геоф≥зична обсерватор≥€, м≥жкафедральна педагог≥чна лаборатор≥€, геолог≥чний музей.  ер≥вництво орган≥зац≥йною, навчально-методичною, науковою, виховною, громадською роботою ректорат „Ќ” зд≥йснюЇ через деканат географ≥чного факультету. ƒеканом факультету нин≥ Ї д.геогр.н., проф. ¬.ѕ.–уденко, а його заступниками: доц. ћ.¬.÷епенда, к.геогр.н. —.ƒ. Ѕрик, —.ј.√реков, к.геогр.н. √.ƒ. ’одан. ќрган≥зац≥йну ≥ методичну роботу деканату зд≥йснюють лаборанти ћельник ј.–., –уснак ё.≤., ѕоп'юк я.ј.та методист √.ќ.–акова.

 афедри

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterвAЂ@ПШКchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.