Абітурієнту

Оновлено
2020-03-24
19:15

 

Кафедра географії України та регіоналістики

  

 

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

 

 

 

Кафедра геодезії,картографії та управління територіями

 

 

 

 

Кафедра географії та менеджменту туризму

 

 

 

 

Кафедра фізичної географії і раціонального природокористування

 

 

 

 

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

 

 

 

 

Кафедра соціальної географії та рекреаційного ПК

 

 

 

 

 

 

 

 Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчальний рік на географічному факультеті

Узагальнені дані про якість та успішність в розрізі спеціальностей за підсумками зимової та літньої сесій з 2008-2009 до 2010-2011 навчального року.

Розподіл невстигаючих студентів по спеціальностях і курсах за підсумками літньої сесії 2010 – 2011 н.р.

 

Підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2010-2011 навчального року на географічному факультеті і завдання по підвищенню якості навчання в світлі Болонського процесу.

Інформація про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2010-2011 навчального року (до перескладання)
                           

  Інформація про підсумки І модульного контролю на географічному факультеті
Згідно графіка навчального процесу на факультеті в період з 23 березня до 3 квітня 2009 року повинен був пройти І модульний контроль. Враховуючи, що графік навчального процесу був дещо ущільнений, навчальний відділ переніс здачу підсумків І модуля на два тиждені до 10 квітня, а ми просили здати модульні відомості до 17 квітня, щоб прозвітувати перед навчальним відділом у вівторок 21 квітня. Яку ж картину ми маємо на нинішній день 22 квітня?
На І курсі із 82 здано 62 модульні відомості або 75,6%. Немає модульних відомостей із дисциплін Фізика, Ґрунтознавство, й Інформатика - спец. «Географія» та «Економічна і соціальна географія»; Вища математика і Фізика - спец «Водопостачання»; Біологія і ПЗ справа - спеціальність «Екологія»; «Вища математика» і «Землевпорядне креслення» - спеціальність «Землевпорядкування»; Ділова іноземна мова, Основи економ теорії, Рекреаційні комплекси та Оздоровчий туризм - спеціальність «Туризм»; Культурологія і Організація ОСТ – спеціальність «Менеджмент».
Із 14 відомостей ( з 62-х зданих) фактичний середній бал менший 50% максимального бала за модуль, а по 3-х відомостях із дисципліни „Математичні методи дослідження операцій”, що читається для – спеціалізацій «МПОД», «МТІ» та «МГКС» – він складає відповідно 30,20 і 28%.
На ІІ курсі із 81 здано 66 модульних відомостей (81,5%). Немає контрольних результатів із дисциплін: Ландшафтознавство і Філософія – спеціальності «Географія» та «Економічна та соціальна географія»; „Опір матеріалів”, „Електротехніка”, „Філософія” і „Прикладні питання регулювання використаних вод” – спеціальність «Водопостачання та водовідведення»; „Філософія”, „Загальна екологія” та „Гідрооснови гідротехніки” – спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»; „Матметоди у землевпорядкуванні” і „Філософія” – спеціальність «Землевпорядкування»; „Фінанси і фінанси підприємств” – спеціальність «Туризм».
Із 13-х модульних відомостей (з 66 зданих) фактичний середній модульний бал не дотягує до 50% від максимального балу, а з „Технеекології” – спеціальність «Екологія» він рівний 37%.
На ІІІ курсі із 82 здано 72 модульні відомості (87,8%), з яких по 17 відомостях середній фактичний бал менший 50% максимального бала, а по 2-х – „Фізгеографія України” = 25% і з „Основ екобезпеки територій та акваторій” = 30,5%.
Не здані вчасно модульні відомості із „Педагогіки” – спеціальність «Географія» та «Економічна та соціальна географія»; „Туроперейтингу” - спеціальність «МТІ» і «МГКС»; „Регулювання запасів підземних вод” – спеціальність «Водопостачання та водовідведення»; „Біогеохімія” - спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища», „Землевпорядне проектування”, „Меліорація ґрунтів” і „Географія населення” – спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», „Екотуризм” - спеціальність «Туризм».
Слід відзначити, що з деяких предметів спостерігається зворотна тенденція, коли фактичний середній бал модульної відомості наближається до максимального бала. Наприклад, з предмету „Теорія кредиту” на спеціалізаціях «МТІ» і «МГКС» він складає 95%, на «МПОД» - 91,5%; з „Методів обробки геодезичних вимірювань” – спеціальність «Землевпорядкування та кадастр» - 95%; „Геоінформаційні технології у менеджменті” – на спеціалізаціях «МТІ»- 86% і «МПОД» - 83,3%; „Економіка туризму і готельного господарства” – спеціальність «МТІ» - 86,6%; „Будівельна техніка” – спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» - 82%.
На ІV курсі із 88 модульних відомостей не здані тільки 5-ть: „Стратегічне управління” – по 3-х спеціалізаціях («МПОД», «МТІ», «МГКС»), „Основи екопідприємництва” - спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища» та „Основи біотехнології” – спеціалізація «МПОД».
Із 86 відомостей по 23 фактичний середній бал < 50%, а з 5-и предметів він < 35%. Зокрема, із дисциплін „Теорія і методологія географічної науки” – спеціальність «Географія» та «Економічна та соціальна географія» - по 30%; „Основи охорони праці” (33,3%) й „Екоекспертиза” (28,6%) – спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» та „Інженерна геодезія” (33,3%) – спеціалізація «Землевпорядкування та кадастр».
У підсумку, по факультету із 333 модульних відомостей здані 293 або 88%, з яких по 67 відомостях фактичний середній бал не дотягує і до половини максимального бала за модуль – (22,9%). Якщо порівняти успішність за зимову сесію по факультету (77,5%), то можна прогнозувати з певною мірою умовності успішність на такому ж рівні за підсумками літньої сесії (100-22,9 %).
І ще одне зауваження. На І курсі – із 20 боржників лише четверо наші викладачі; на ІІ курсі – із 15 – 5 наших; на ІІІ курсі – із 10 – 5 наших, і на ІV курсі із 5 – 4 наших. Загалом по факультету із 50 боржників – 19 наші викладачі, причому відсоток їх зростає на старших курсах. Ми просили включатись у підбиття підсумків модульного контролю у своїх академгрупах наставників, однак не всі наставники виконали цю роботу. А що вже говорити про аналіз модульного контролю в академгрупі? Підводячи підсумок слід сказати, що вчасна здача модульних відомостей є елементом виконавської дисципліни і не всі викладачі її дотримуються. Вчена рада географічного факультету після обговорення даного питання ухвалила:
Інформацію Цепенди М.В. прийняти до відома.
Наставникам академгруп постійно контролювати хід здачі модульних відомостей в академгрупах.
Наставникам академгруп обговорити підсумки І модульного контролю у своїх академгрупах запросивши при необхідності батьків відстаючих студентів.
Завідувачам кафедр посилити виконавську дисципліну підлеглих викладачів.
Деканату потребувати в іншофакультетських викладачів пояснення з приводу зриву графіка модульного контролю і довести інформацію до їхніх завідувачів.
Завідувачам кафедр звернути увагу на предмети, де підсумки І-го модульного контролю або дуже низькі або дуже високі.

Інформація про підсумки зимової сесії 2008-2009 навчального року на географічному факультеті.

Заліково – екзаменаційну сесію розпочали 1262 студентів із 1264 на початок семестру. Два студенти з різних причин були відраховані впродовж семестру.

У звіті подана інформація до першого перескладання станом на 20 січня 2009 року.

За кількістю студентів, що були присутні на екзаменах, перше місце займає „Менеджмент” (330),друге „Туризм”(282), третє „Географія” (188), четверте „Управління територіями” (149), п’яте  „Екологія та охорона навколишнього середовища” (135), шосте „Економічна та соціальна географія” (94), сьоме „Водопостачання” (84).

Залікову сесію не склали з першого разу 282 студентів, в тому числі по курсах (34+93+96+39+20) або 22,3%, в тому числі два заліки не склали 93 студенти (9+37+26+11+10) або 7,4%. 11.02.2009 року були відраховані ще 10 студентів: четверо – І курсу ( Географія – 2, Економічна та соціальна географія – 1, Туризм – 1), п’ятеро ІІ курсу ( Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 1, Геодезія, картографія та землеустрій – 2, Туризм – 2) і один – ІV курсу (Екологія та охорона навколишнього середовища). Ще одна студентка 210 група – Крижанівська Н. відрахована у зв’язку зі смертю в лютому 2009 року.

Екзамени не склали з першого разу 284 студенти (82,90,60,42,10) або 22,5%. На І курсі ми маємо 40 студентів, що не склали 2 і більше заліків та екзаменів, на ІІ-75, на ІІІ-54, на IV-31 і на V-5, а загалом по факультету – 205 студентів або 16,2%.

По спеціальностях за рейтингом кількість невстигаючих студентів розподілилась так: Туризм (71), „Менеджмент” (62), „Географія”(49), „Управління територіями”(45),  „Екологія” (25), „Економічна та соціальна географія”(20), „Водопостачання”(12).

Разом з тим, на факультеті є 168 відмінників (21+20+37+37+53) або 13,3% від числа тих хто склав сесію. За відмінниками спеціальності розташувались таким чином: Менеджмент-43; Туризм -40; Географія -26; Управління територіями -19; Екологія та Економічна та соціальна географія по 14; Водопостачання -12;

Успішність по факультету складає 77,5%, а якість знань 40,3%. Для порівняння: у 2004-2005 році ці показники відповідно були – 86,0 і 58,0%, у 2007-2008 році – 83,9% і 50,5%, тобто існує явна негативна тенденція.

За успішністю і якістю знань (до перескладання) спеціальності і курси розподілились таким чином: (таб. 1 і таб.2)

Таблиця 1. 

Кількість студентів

Спеціальність

Показники

успішності і якості

Рейтинг за успішністю і якістю

Успішність

Якість

Усп%

Якіст%

188

Географія

73,9

42,6

V

III

330

Менеджмент

81,2

39,7

II

V-VI

135

Гідроекологія

81,5

40,7

I

IV

84

Водопостачання

69,0

45,2

VII

II

149

Управління територ.

69,8

31,5

VI

VII

94

Економ. та соц. геог.

78,7

48,9

III

I

282

Туризм

74,8

39,7

IV

V-VI

1262

Всього по факультету

77,5

40,3

 

 

Таблиця 2. 

Курси

Показники

успішності і якості

Рейтинг за

успішністю і якістю

Успішність

Якість

Усп%

Якіст%

І

71,4

35,2

4

4

ІІ

69,8

32,6

5

5

ІІІ

78,3

40,2

3

3

IV

82,8

40,6

2

3

V

93,6

64,3

1

1

Всього по факультету

77,5

40,3

 

 

Хотілось би відзначити, що цьогорічний І курс займає у рейтингу успішності і якості передостаннє, а не останнє місце, як це було традиційно.

Нами була зроблена спроба проаналізувати показники якості та успішності по всіх спеціальностях І курсу в кореляції із сумою балів сертифікатів набраних студентами при їх зарахуванні у ВУЗ. Для цього по кожній спеціальності вирахуваний середній прохідний бал (із 400), а також вказані максимальна і мінімальна сума балів у групі (табл. 3).

Таблиця 3.

Спеціальність

К-сть студентів

Кількість

Успішн.

%

Якість

%

Середній бал сертифіката при зарахуванні

Інтервал

Мак –

Мін

Оцінка за Болонським процесом

2

5

5 і 4

 

Географія

39

15

1

8

61,5

23,1

320,8

377,5-

287

90,5

160

60 із 100

Менеджмент

74

19

7

18

74,3

33,8

304,7

396,5-265

131,5

152

52 із 100

Гідроекологія

36

5

1

17

86,1

50,0

295,2

356,5-

269

87,5

147,6

47,6 із 100

Водопостачання

23

3

1

9

87,0

43,5

323,3

351-

281

70

161,6

61,6

Управління територіями

33

6

6

10

81,8

48,5

333,5

371,5-

250

121,5

166,8

66,8

Економічна та соціальна географія

20

10

1

4

50,0

25,0

339,7

353-

287

66

169,8

69,8

Туризм

62

24

4

14

61,3

29,0

329,7

397-

265

132

164,8

64,8

Всього

287

82

21

80

71,4

35,2

 

 

 

 

 

Попередній аналіз цієї таблиці показує, що спеціальність „Гідроекологія”, маючи найменший середній бал сертифіката – 295,2 в той же час за підсумками сесії займає І місце за якістю (50,0%) і ІІ місце за успішністю(86,8%) після „Водопостачання” (87,0%). В той же час спеціальність „Економічна та соціальна географія” при найвищому балі 339,7 зайняла передостаннє місце з якості навчання (23,1%) і останнє за успішністю – 50,0%.

Хотілось би звернути увагу на те, що при переведенні середніх сум балів через Болонську систему оцінювання у 5-и бальну шкалу, коли 60% відповідає трійці ми отримаємо для тієї ж „Гідроекології” суму балів менше 60%, рівно як і для „Менеджменту”.

На першому курсі найнижча успішність зафіксована у межах 60-69,6% з „Вищої математики” у групах 109, 112,101 і 104, а найнижча якість знань (25,0-30,0) з „Хімії” у групах 101,102,109, „Вищої математики” (23,8-30,0%) – групи 112 і 109 та „Біології” (107 група – 29,4%).

На другому курсі найнижча успішність із „Загальної теорії статистики” – 56,3% і 69,2% (групи 203 і 215), „Вищої математики” (213 групах – 50,0%) і „Міжнародних аграрних ринкових відносин” у 208 групі (66,7%), а найменша якість із „Загальної теорії статистики” – у 215 групі всього 7,7%; із „Мікроекономіки” у 203 і 215 групах (29,4 і 14,3) та з „Вищої математики” у 213 і 214 групах – по 21,4%.

На третьому курсі найнижча успішність у 317 і 307 групах із „Моделювання і прогнозування стану довкілля” – 66,7% і 71,4% та „Основ землевпорядкування та кадастру ” у 313 групі – 70,0%. Мінімальна якість знань із першого предмету у 317 і 307 групах – 13,3 і 28,6%, із другого – у 313 групі – 30,0%, а також з „Матметодів у землевпорядкуванні” у цій же групі – 30,0% і з „Економіки ціноутворення в туризмі” у 310 групі – 33,3%.

На четвертому курсі найменша успішність у 402 групі із дисциплін „Географія світового господарства” – 50,0%, а найменша якість знань – у 405 групі із дисциплін „Фінанси підприємств” і „Курортологія” та   „Техніка і технологія в галузі” у 403 групі  по 50,0%, а також „Земельний кадастр” у 408 групі – 48,1% та „АКДМ” у 407 групі – 42,1%.

На п’ятому курсі успішність переважно у межах 100%, за винятком декількох дисциплін - „Організація та економіка будівельного виробництва в галузі” у 506 групі – 58,3% і „Системи водопостачання промпідприємств” у цій же групі – 50,0%, а також „Фітомеліорація” у 507 групі – 50,0%.

Найвища якість (більше 90,0%) зафіксована  з предметів „Географія світового господарства” у 400 і 409 групах – 94,1% і 94,4%, з „Економіки та географії ПК” ( 100% і 91,7%) у 400 і 401 групах, із „Прикладної фізгеографії” у 400 групі – 94,1%, та „Теорії фінансів” у 314 групі – 100%.

Декілька слів хотілось би сказати про підсумки сесії окремо на платній і державній формах навчання. Ми проаналізували лише 1 і 2 курси, де ситуація найгірша. Наприклад група 109 займає передостаннє місце за успішністю і 12 із 14 за якістю серед усіх академічних груп І курсу, а спеціальність „Економічна та соціальна географія”, що представлена цією групою, є останньою за успішністю і передостанньою за якістю. Коли ж ми проаналізуємо здобутки студентів платної і державної форм цієї групи, то побачимо, що з 5-и предметів на державній формі лише 2 -„Вища математика” і „Хімія” мають якість знань 50%, а інші 3-и - „Загальне землезнавство”, „Геологія” і „Охорона праці” - у межах 83,3 – 91,7%. Успішність же найменша з „Вищої математики”  - 75%, з інших предметів -  у межах  83,3 – 100%.

На платній формі якість з „Хімії” і „Вищої математики”  - 0%, „Загального землезнавства” - 25% і з „Геології”   та „Охорони праці” – по 50%. Успішність з „Вищої математики” 37,5%, „Хімії” 50%, з інших предметів  у межах 75-87-100%. Така ж приблизно картина й з решти предметів. Загалом, із 48 екзаменів на державній формі лише з 2-х якість менша 50% - по 41,7% з - „Хімії” і „Вищої математики”.

На другому курсі із 59 екзаменів лише з 5-и якість знань менша 50%, причому з трьох – у 217 групі, яка є дуже слабкою та з двох – у 214 групі.

Таким чином, основним чинником, який визначає успішність і якість навчання, є якісний набір студентів на І курс. Слабкий студент не вміє, а часто просто не хоче здобувати знання з багатьох причин. Як зуміти активізувати його чи заставити – це проблема з проблем, яку необхідно щоденно розв’язувати. З цією метою необхідні зустрічні кроки обох сторін навчального процесу. Зі сторони студентів – це відвідування аудиторних занять та активне сприймання навчального матеріалу. Зі сторони викладача – це підготовка навчально-методичного забезпечення свого предмету, зокрема текстів лекцій з кожної теми у надрукованому та електроному варіантах, перелік всіх тем лекційних і практичних занять, контрольні запитання до робочих модулів і підсумкового модуля та інші матеріали,які студенти можуть ксерокопіювати чи зняти на флешку. На нашу думку, необхідні зміни до графіка навчального процесу у світі вимог МОНУ, викладених у листі від 7.02.2009 року №1/9 93 – про покращення практичної підготовки студентів. З цією метою доцільно вивчити можливість переходу до накопичувальної системи оцінювання знань і відмови від підсумкового модуля, що дозволило б збільшити тривалість практики на 3-и тижні за рахунок економії часу на екзаменаційну сесію.

Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії  2008 – 2009 навчального року на I курсі географічного факультету

Спеціальність

Група

Склад академ груп

Число студентів, що склали іспит на

Успішність %

Якість знань %

Рейтинг за успішністю

Рейтинг за якістю знань

Студенти що не склали заліки

1 залік 2 заліки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5і4” та “4”

Серед

спец.

Серед.

 акад.

групи

Серед.

спеці.

Серед.

акад. груп

Кіль

кість.

студ.

%

Всьо.

студ.

Географія

101

20

9

-

4

55.0

20.0

 

12

 

13

2

 

-

 

102

19

6

1

4

68.4

26.3

 

9

 

11

1

 

-

 

Г.

39

15

1

8

61.5

23.1

V

-

VII

 

3

 

-

Менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

23

4

2

6

82.6

34.8

 

4

 

6

2

 

1

 

104

24

8

3

5

66.7

33.3

 

10

 

8

1

 

1

 

105

27

7

2

7

74.1

33.3

 

7

 

7

3

 

3

 

М.

74

19

7

18

74.3

33.8

IV

-

IV

 

6

 

5

Гідротехніка

106

23

3

1

9

87.0

43.5

 

2

 

5

2

 

1

 

В

23

3

1

9

87.0

43.5

I

-

III

-

2

 

1

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан. прир.

107

18

3

-

5

83.3

27.8

 

3

 

10

8

 

2

 

117

18

2

1

12

88.9

72.2

 

1

 

1

4

 

1

 

Гк.

36

5

1

17

86.1

50.0

II

-

I

 

12

 

3

Геодезія, картографія та землеустрій

108

17

3

3

5

82.4

47.1

 

5

 

3

-

 

-

 

113

16

3

3

5

81.3

50.0

 

6

 

2

2

 

-

 

Уп.

33

6

6

10

81.8

48.5

III

-

II

 

2

 

-

Географія (екон.і соц.гео.)

109

20

10

1

4

50.0

25.0

 

13

 

12

-

 

-

 

Ек.

20

10

1

4

50.0

25.0

VII

-

VI

 

-

 

-

Туризм

110

21

7

2

4

66.7

28.6

 

11

 

9

4

 

-

 

111

20

6

1

8

70.0

45.0

 

8

 

4

3

 

-

 

112

21

11

1

2

47.6

14.3

 

14

 

14

2

 

-

 

Т.

62

24

4

14

61.3

29.0

VI

-

V

 

9

 

-

Всього по I курсу:

287

82

21

80

71.4

35.2

 

-

 

 

34=11.8%

 

9=3.2%

 

Відмінники навчання

Група

Прізвище І.Б.

101

------------------------

102

Рубаняк А.

103

Маковійчук У., Ханіна Е.

104

Кібіч Т., Левченко С., Погинайко І.

105

Сиротюк І., Чернюх А.

106

Чубок М.

107

------------------------

108

Дудчак С.,Зелена Н.,Лабанда Н.

109

Величко У.

110

Гаращук М., Гуля Н.

111

Паламар Д.

112

Чешко І.

113

Петрів У.,Руснак І.,Савчук І.

117

Поп’юк С.

Дисципліни, з яких студенти отримали найбільше двійок

Група

Предмет

Кількість двійок

Успішність %

Якість %

Середній бал

101

Вища математика

7

65,0

30,0

3,05

102

Хімія

4

78,9

27,8

3,06

103

Вища математика

5

78,3

34,8

3,36

104

Вища математика

8

66,7

33,3

3,17

105

Вища математика

7

74,1

33,3

3,33

106

Хімія

3

87,0

47,8

3,39

107

Хімія

8 незар

55,6

16.7

2.72

108

Вища математика

3

82,4

58,8

3,75

109

Вища математика

8

60,0

30,0

2,95

110

Історія України

5

76,2

55,0

3,65

111

Вища математика/туризмознавство

3/3

85/85

60/60

3,70/3,70

112

Вища математика

8

61,9

23,8

2,90

113

Вища математика

3

81,3

62,5

3,86

117

Хімія

3 незар

83,3

16,7

3,28

Студенти, що мають дві заборгованості або погашені не разом із групою з поважних причин.

Група

Прізвище

101

Бойку В.

102

Ямніцький А., Павленко Г., Татарин І.

103

Богданюк Н., Фесик Ю.

104

Біла Л., Клим В., Петрушко Ю., Тирон М.

105

Бідюк М., Токарюк Ю., Фіщук Т.

106

Кердей С.

107

Григоряк І., Ватаманюк Г., Граб С., Дикусар А.

108

Бельмега Д., Габор О.

109

Білійчук Є., Гучок В., Попик І., Сиванич О.

110

Андрейчик Ю., Братець кий Д., Гуцул А., Деревенчук І.

111

Коцелівський С., Купчанко О., Мацюк О.

112

Скидан А., Стецький Б., Томей В., Фратовчан К.

113

Лиско П., Прус Н.

117

Мироняк П., Рейкало Ю.

Відраховані: 102 – Павленко Г., Татарин І., 109 – Сиванич О., 110 – Братецький Д.

Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2008 – 2009 навчального року на II курсі географічного факультету

Спеціальність

Група

Склад академ груп

Число студентів, що склали іспит на

Успішність %

Якість знань %

Рейтинг за успішністю

Рейтинг за якістю знань

Студенти що не склали заліки

1 залік 2 заліки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5і4” та “4”

Серед

спец.

Серед.

 акад.

групи

Серед.

спеці.

Серед.

акад. груп

Кіль

кість.

студ.

%

Всьо.

студ.

Географія

201

21

4

-

7

81,0

33,3

 

6

 

8

13

 

5

 

202

21

8

-

6

61,9

28,6

 

11

 

12

10

 

3

 

Г.

42

12

-

13

71,4

31,0

ІV

-

IV

-

23

 

8

Менеджмент

203

17

9

2

2

47.1

23.5

 

14

 

13

4

 

-

 

204

21

4

2

8

81.0

47.6

 

5

 

2

2

 

2

 

205

26

8

4

4

69.2

30.8

 

9

 

10

5

 

4

 

215

17

10

1

-

41.2

58.8

 

16

 

16

6

 

2

 

М.

81

31

9

14

61.7

28.4

VI

-

VI

-

17

 

8

Водопостачання

206

19

2

-

8

89.5

42.1

 

2

 

4

5

 

3

 

В.

19

2

-

8

89.5

42.1

II

-

III

4

5

 

3

Гідроекологія

207

15

2

1

6

86.7

46.7

 

3

 

3

5

 

4

 

217

14

-

-

7

100

50.0

 

1

 

1

6

 

3

 

Е.

29

2

1

13

93.1

48.3

I

-

I

-

11

 

7

Управління територіями

208

15

6

3

2

60.0

33.3

 

12

 

9

5

 

-

 

213

14

8

1

1

42.9

14.3

 

15

 

14

3

 

2

 

214

15

6

1

1

60.0

13.3

 

13

 

15

5

 

3

 

У.

44

20

5

4

54.5

20.5

VII

-

VII

-

13

 

5

Економ географія

209

17

3

2

5

82.4

41.2

 

4

 

5

6

 

-

 

Ек.

17

3

2

5

82.4

41.2

III

-

II

-

6

 

-

Туризм

210

20

6

2

6

70.0

40.0

 

8

 

6

6

 

3

 

211

24

6

-

7

75.0

29.2

 

7

 

11

5

 

3

 

212

22

8

1

7

63.6

36.4

 

10

 

7

7

 

-

 

ТТ.

266

20

3

20

69.7

30.3

V

-

V

-

18

 

6

Всього по II курсу:

298

90

20

77

69.8

32.6

 

 

 

 

93=3.2%

 

37=12.4

 

Відмінники навчання

Група

Прізвище І.Б.

201

-------------------

202

-------------------

203

Грішка Р.,Плитчук М.

204

Слободян М., Шелест О.

205

Бутковська Н., Кухарєва Т., Толмач Г., Федоруца О.

206

-------------------

207

Ющенко О.

208

Возняк Т.,Гайсенюк А., Грабовецький І.

209

Асецька К., Дідик А.

210

Куриш М., Печенюк Ю.

211

-------------------

212

Іванова Є.

213

Савка А.

214

Яворський В.

215

Тесля Я.

217

-------------------

Дисципліни, з яких студенти отримали найбільше двійок

Група

Предмет

Кількість двійок

Успішність %

Якість %

Середній бал

201

Картографія

12

42,9

4.8

3.12

202

Картографія/геоінформатика

10/6

52,4/71,4

28.6/33,3

2.90/3,10

203

Загальна теорія статистики

8

52,9

31,4

3,00

204

Загальна теорія статистики

2

90,0

60,0

3,65

205

Мікроекономіка

7

73,1

42,3

3,60

206

Іноземна мова

3 незар

84,2

--------

--------

207

Іноземна мова

3 незар

80,0

--------

--------

208

Вища математика

5

66,7

46,7

3,69

209

Картографія

5

70,6

23.5

3.15

210

Інформатика/друга діл.іноземна мова

4/4

81,0/81,0

45,0/-----

3,50/-----

211

Інформатика/друга діл.іноземна мова

6

75,0

58,3

3,42

212

Інформатика/друга діл.іноземна мова

7

68,2

45,5

3,43

213

Вища мате тематика

7

50,0

21,4

2,86

214

Вища математика

5

66,7

20,0

3,00

215

Загальна теорія статистики

8

52,9

5,9

2,85

217

Обчислюв. техніка

4

71,4

21.4

2.93

Студенти, що мають дві заборгованості або погашені не разом із групою з поважних причин.

Група

Прізвище

201

Баран А.,Гончаров Д., Гузік М., Касіяник П., Корбутяк В., Крисько І.

202

Головатий В., Згирча І., Макар Н., Мартинюк М., Прокопець А., Ткачук М., Харина Т.

203

Балан І., Губан Є., Дмитращук О., Тепегін С.

204

Горський М., Петріянчук О.

205

Василинчук О., Астрейко О., Кирилюк В., Новицький В.,Філіппова Ю.,Шпентюк М.,Малишева Я.

206

Джаврієв М., Смеречанський М., Ямніцький І.

207

Лаптєв І., Прилуцький І., Францішкова І.

208

Банар Р., Баранюк М., Брагар В., Гончерюк Ю., Захаров А.

209

Бабін Р., Прокопчук О.

210

Гринюк А., Зоріна В., Карп А., Кулинич Т., Паліброда О., Токар В.

211

Магас С., Полівчук В., Солонецький Д., Топорівський О., Шапка М.

212

Горюк І., Леп калюк Т., Марочко Н., Ткачук Я.

213

Ілащук О., Дика Є., Заяць А., Лакуста М., Лубяний К., Присяжнюк О., Романов А.

214

Блажко В., Гуцул В., Слободян В.

215

Александрова О., Бричка І., Мачушак О., Осипчук В., Столбецька А., Фрунза Ю.

217

Гуцул В., Довбенчук І., Дроняк І.

Відраховані : 19.11.08р. – Павел Л. за власним бажанням, 11.02.09р. Лакуста М. -213 група, Присяжнюк О. -213 група, Крижанівська Н. – 210 (смерть), Солонецький Д. – 211 група, Топорівський О. – 211 група

Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2008 – 2009 навчального року на III курсі географічного факультету

Спеціальність

Група

Склад академ груп

Число студентів, що склали іспит на

Успішність %

Якість знань %

Рейтинг за успішністю

Рейтинг за якістю знань

Студенти що не склали заліки

1 залік 2 заліки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5і4” та “4”

Серед

спец.

Серед.

 акад.

групи

Серед.

спеці.

Серед.

акад. груп

Кіль

кість.

студ.

%

Всьо.

студ.

Географія

301

21

7

4

6

66,7

47,6

 

13

 

6

8

 

1

 

302

21

8

3

1

61,9

19,0

 

15

 

14

10

 

3

 

Г

42

15

7

7

64.3

33.3

VII

-

VI

-

18

 

4

Менеджмент

303

17

1

1

5

94.1

35.3

 

4

 

10

10

 

2

 

304

14

-

2

6

100

57.1

 

2

 

3

4

 

-

 

314

12

-

3

6

100

75.0

 

1

 

1

3

 

-

 

305

15

2

2

5

86.7

46.7

 

7

 

7

7

 

2

 

315

17

1

2

8

94.1

58.8

 

3

 

2

3

 

1

 

М

75

4

10

30

95.9

53.3

I

-

I

-

27

 

5

Водопостача-ння

306

11

3

3

2

72.7

45.5

 

9

 

8

3

 

1

 

В

11

3

3

2

72.7

45.5

V

-

III

-

3

 

1

Гідроекологія

307

14

4

1

3

71.4

28.6

 

11

 

13

-

 

-

 

317

15

5

2

-

66.7

13.3

 

14

-

15

-

 

-

 

Гк

29

9

3

3

69.0

20.7

VI

-

VII

-

-

 

-

Управління територіями

308

16

2

2

7

87.5

56.3

 

5

 

4

8

 

4

 

313

10

3

1

-

70.0

10.0

 

12

 

16

7

 

3

 

Уп

26

5

3

7

80.8

38.5

II

-

IV

-

15

 

7

Економ. та соц. географія

309

21

5

-

11

76.2

52.4

 

8

 

5

5

 

1

 

Ек.

21

5

-

11

76.2

52.4

III

-

II

-

5

 

1

Туризм

310

26

10

3

5

61.5

30.8

 

16

 

11

14

 

4

 

311

22

6

3

7

72.7

45.5

 

10

 

9

6

 

3

 

312

24

3

5

2

87.5

29.2

 

6

 

12

8

 

1

 

Т.

72

19

11

14

73.6

34.7

IV

-

V

-

28

 

8

Всього по III курсу:

276

60

37

74

78.3

40.2

 

 

 

 

96=34,8%

 

26=9,4%

 

Дисципліни, з яких студенти отримали найбільше двійок

Група

Предмет

Кількість двійок

Успішність %

Якість %

Середній бал

301

Основи ГІС

8 незар.

61,9

19.0

3.00

302

Основи ГІС

10 незар.

52,4

23.8

2.71

303

Картографія та карткреслення

10 незар.

41,2

5..9

2.47

304

Картографія та карткреслення

3 незар.

71,4

42.9

3.21

305

Картографія та карткреслення

7 незар.

53,4

12.5

2.38

306

Технічна механіка

2

81,8

70,0

3,90

307

Моделювання та прогнозування

4

71,4

82,6

3,07

308

Основи ГІС

7

56,3

31.3

3.00

309

Основи ГІС

4

81,0

61.9

3.62

310

Бухоблік турист. д-сті/картографія

9/8

65,4/69,2

23,1/34,6

3,08/3,15

311

Картографія і картографія

6

72,7

45,5

3,36

312

Бухоблік турист. д-сті

7

70,8

25,0

3,17

313

Основи ГІС

4

60,0

0

2,60

314

Картографія та карткреслення

3 незар.

75,0

58,3

3,67

315

Картографія та карткреслення

2 незар.

88,2

52,9

3,71

317

Моделювання та прогнозування

5

66,7

13,3

2,93

Відмінники навчання

Група

Прізвище І.Б.

301

Калуш Ю., Котко Н., Кочерган Я., Кукурудз як К.

302

Марфійчук М., Торушанко В., Чоп’юк С.

303

Унгурян Д.

304

Буняк Ю., Танащук О.

305

Гаврилюк О., Григоряк Я.

306

Луцишин О., Мацієвська Ю., Туранський С.

307

Максим юк Т.

308

Антоняк Л., Кривицький В.

309

---------------------

310

Гаврик Н., Заліско Ю., Садовник О.

311

Дранчук А., Когут О., Павлюкова О.,

312

Новікова М., Іванчук А., Кіщук З., Полянська М., Винниченко Н. 

313

Настащук А.

314

Петрик Н., Хомак І., Попчук А.

315

Ілащук Т., Макарова М.

317

Скавронська А., Черній А.

Студенти, що мають дві заборгованості або погашені не разом із групою з поважних причин.

Група

Прізвище

301

Нікорич Т., Немеш Є., Гаврилюк А., Микитюк М., Соболь М., Чибір В.

302

Георгіу А., Грицак В., Прокопчук Н., Само тюк Н., Соломонович М., Чи бор Н., Михайлищук О.

303

Єреміца А., Пилипчик О.

305

Бурла Г., Літ він О.

306

Максимчук Д.

307

Гульняк В., Зварич В.

308

Візнюк С., Гоголь В., Дячук М., Голбан О.

309

Георгіца О., Куцак В., Лазарук А., Попадюк Р.

310

Андрусик І., Білейчук Н., Берник С., Кушнір В., Луканюк В., Мушинський Д., Павлюк М., Пашанюк Р., Полісада О.

311

Воробець П., Данильчик Ю., Кудрявич Ф., Облочинський В., Плиту Н., Чорни щук В.

312

Д’якур Д., Петров С., Савчук О., Явдошик Н.

313

Іванюк С., Ковальчук М., Манілі В.

315

Наконечний Ю., Маєвська Н.

317

Собко О., Чвель Д.

Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2008 – 2009 навчального року на IV курсі географічного факультету

Спеціальність

Група

Склад академ груп

Число студентів, що склали іспит на

Успішність %

Якість знань %

Рейтинг за успішністю

Рейтинг за якістю знань

Студенти що не склали заліки

1 залік 2 заліки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5і4” та “4”

Серед

спец.

Серед.

 акад.

групи

Серед.

спеці.

Серед.

акад. груп

Кіль

кість.

студ.

%

Всьо.

студ.

Географія

400

17

1

6

8

94,1

82,4

 

5

 

1

1

 

-

 

401

12

-

2

4

100

50,0

 

1

 

4

1

 

-

 

402

10

5

3

2

50,0

50,0

 

12

 

6

-

 

-

 

Г

39

6

11

14

84,6

64,1

V

-

I

-

2

 

-

Менеджмент

403

16

-

3

1

100

25.0

 

2

 

11

2

 

1

 

404

24

1

7

8

95.8

62.5

 

3

 

3

1

 

-

 

405

22

3

3

3

84.4

27.3

 

9

 

9

7

 

-

 

М

62

4

3

12

93.5

24.2

II

-

VI

-

10

 

-

Водопоста-чання

406

19

1

4

5

94.7

47.4

 

4

 

7

5

 

4

 

В

19

1

4

5

94.7

47.4

I

-

III

-

5

 

4

Гідроеко-логія

407

23

8

3

3

65.2

26.1

 

10

 

10

7

 

3

 

Гк

23

8

3

3

65.2

26.1

VI

-

V

-

7

 

3

Управління територіями

408

27

13

2

4

51.9

22.2

 

11

 

12

4

 

-

 

Уп

27

13

2

4

51.9

22.2

VII

-

VII

-

4

 

-

Економічна та соціальна географія

409

19

2

4

8

89.5

63.2

 

6

 

2

3

 

2

 

ЕК.

19

2

4

8

89.5

63.2

III

-

II

-

3

 

2

Туризм

410

27

4

6

6

85.2

44.4

 

8

 

8

3

 

1

 

411

28

4

4

10

85.7

50.0

 

7

 

5

5

 

-

 

Т.

55

8

10

16

85.5

47.3

IV

-

IV

-

8

 

1

Всього по 4 курсу

244

42

37

62

82.8

40.6

 

 

 

 

39=

16.0%

 

11=4.5%

 

Дисципліни, з яких студенти отримали найбільше двійок

Група

Предмет

Кількість двійок

Успішність %

Якість %

400

-

-

-

-

401

-

-

-

-

402

Географія світового господарства

5

50%

50%

403

-

-

-

-

404

-

-

-

-

405

Економічна та соціальна екологія

7 незар.

68,2%

33.3

406

Водотехнічні вишукування

5 незар.

73,7%

52.6

407

Урбоекологія

7 незар.

69,6%

30.4

408

ГІС і бази данних

11

59,3

44,4

409

-

-

-

-

410

Організація транспортних послуг

4

85,2

51,9

411

Маркетинг туризму

3

88,9

57,1

Студенти, що мають дві заборгованості або погашені не разом з групою з поважних причин

 

Група

Прізвище

400

Ватрич О.

401

--------------------------

402

Іонашку А., Магас В.

403

Коханок М.

404/405

Симаник О., Гулей А.,Деркач О., Довганюк Л.

406

Кушнір Н., Логос О., Міріука Т., Масловська Т.

407

Войцеховський Т., Доготар д., Зазулінський В., Олійник О., Сауляк В.,Подюк М.

408

Богатир П., Майхрук Б., Миронів С., Паленчук Д., Прокіпчук В., Санін М., Чепелюк Ю.

409

Думенко Д., Моравський М.

410

Гелетюк С., Гурак М., Киселиця Д.

411

Нісіпяну А.М.

Відмінники навчання

Група

Прізвище І.П.

400

Думітро К., Косован Т., Руснак Ю., Скрипник К., Тащук І., Тунек О.

401

Петровська Х., Смик О.

402

Гушу В., Колеснікова В., Шкварчук Г.

403

Колісник О., Криган І., Перепічка Ю.

404-405

Брандель М., Палагнюк М., Руденко С., Скігар Т., Стьопіна Н., Тринога Л., Цуркан С.

406

Вінтонюк М., Пентелейчук Ю., Сукнацька О., Черней А.

407

Качанюк М., Киращук Л., Ковальчук Р.

408

Дубчак Ю., Цекало Ю.

409

Аузяк М., Бурла К., Гнатишин С., Жигунова Х.

410

Бичкова В., Генцарюк І., Колосовський М., Костинян Б., Лаврук К., Тодосійчук І.

411

Жибак О., Мотиль Ю., Попчук Ю., Шведюк З.

Маланчук – 409 група академічна відпустка 29.11.08р., Подюк – 407 група відрахований 11.02.09р.

Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2008 – 2009 навчального року на V курсі географічного факультету

Спеціальність

Група

Склад академ груп

Число студентів, що склали іспит на

Успішність %

Якість знань %

Рейтинг за успішністю

Рейтинг за якістю знань

Студенти що не склали заліки

1 залік 2 заліки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5і4” та “4”

Серед

спец.

Серед.

 акад.

групи

Серед.

спеці.

Серед.

акад. груп

Кіль

кість.

студ.

%

Всьо.

студ.

Географія

500

9

-

2

5

100

77,8

 

4

 

6

1

 

1

 

502

7

-

1

3

100

57,1

 

7

 

12

1

 

1

 

512-м

10

1

4

4

90,0

80,0

 

14

 

5

1

 

-

 

Г

26

1

7

12

96,2

73,1

III

-

III

-

3

 

2

МенеджментПД

503

9

2

2

6

77,8

88,9

 

15

 

2

-

 

-

 

513-м

6

-

3

 

100

50,0

 

9

 

14

-

 

-

 

М

15

2

5

6

86,7

73,3

VI

-

II

-

-

 

-

Менеджмент ТІ

504

12

1

4

5

91,7

75,0

 

11

 

7

6

 

3

 

505-м

11

1

5

3

90,9

72,7

 

13

 

8

4

 

1

 

М-т

23

2

9

8

91,3

73,9

VI

-

II

-

10

 

4

Водопостачання

506

12

3

4

2

75,0

50,0

 

16

 

15

1

 

1

 

В

12

3

4

2

75,0

50,0

VII

-

VI

-

1

 

1

Гідроекологія

507

12

1

3

4

91,7

58,3

 

12

 

11

-

 

-

 

514-м

6

-

3

1

100

66,7

-

5

 

9

-

 

-

 

Гк.

18

1

6

5

94,4

61,1

V

-

V

-

-

 

-

Економічна та соціальна геог.

509

11

-

4

2

100

54,5

 

8

 

13

-

 

-

 

515-м

6

-

3

2

100

83,3

 

3

 

4

-

 

-

 

ЕК.

17

-

7

4

100

64,7

II

-

IV

-

-

 

-

Управлінь. територіями

508

 

17

1

2

2

94,1

36,4

 

10

 

16

5

 

2

 

516-м

2

-

1

1

100

100

 

1

 

1

-

 

-

 

Уп.

19

1

3

3

94,7

31,6

IV

-

VII

-

5

 

2

Туризм

510

14

-

5

7

100

85,7

 

2

 

3

-

 

-

 

511-м

13

-

7

1

100

61,5

 

6

 

10

1

 

1

 

Т

27

-

12

8

100

74,1

I

-

I

-

1

 

1

Всього по 5 курсу

157

10

53

48

93,6

64,3

 

 

 

 

20

 

10

 

Дисципліни, з яких студенти отримали найбільше двійок

Група

Предмет

Кількість двійок

Успішність %

Якість %

504

Міжнародне право

4

66,7

-------

505

Міжнародне право

4

63,6

-------

506

Системи водовідведення

3

75,0

-------

Студенти, що мають дві заборгованості або погашені не разом із групою з поважних причин.

Група

Прізвище

504

Ігнатович К.О., Фроляк В.Ю., Шопронко Є.В.

505

Захарук О.Ф.

506

Курчак М.В.

Відмінники навчання

Група

Прізвище І.П.

500

Кроподра І.М., Чобан О.Л.

502

Кушнерюк М.Д.

503

Кордонський І.О., Лопкавчин Р.С.

504

Авраменко В.Я., Кмсилиця Ю.Д., Онуфрійчук Н.Д., Попадюк П.В.

505

Антал А.Ю., Галіцька Т.Д., Антонюк Н.А., Ракова В.А.,Семієнчева Ю.В.

506

Єремук О.В., Звенигородський О.М.. Лазурко С.М., Смоляк В.В.

507

Бойко Л.А., Романюк М.В.

508

Журецька Т.В., Коцюк І.М.

509

Жук А.І, Леськів М.Б., Олару Л.Р., Ткачук Н.В.

510

Дригуш Г.П., Жикаляк С.В., Панфілець К.В., Турчинець О.Г., Цуркан К.Р.

511

Бабич А.О., Березка О.В., Дєєва Л.А., Загородний В.Д., Заліско В.Ю., Косован Д.О., Павлюк С.М.

512

Ковальчук І.П., Костенюк Л.В., Кузьма М.В., Робу А.Д.

513

Василів С.І., Гаврилюк А.В., Здреник Н.Р.

514

Назарова К.В., Андріюк А.М., Кравчук С.С.

515

Грабко Л.М., Рогулько М.В., Якивюк І.І.

516

Сергійчук Ю.О.

 

 

 

 

Підсумки заліково-екзаменаційної сесії за ІI семестр 2010-2011 навчального року на географічному факультеті і завдання по підвищенню якості навчання в світлі Болонського процесу.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastertY@—»А@ат5"!chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.