Оновлено
2020-01-15
03:19

Заочне навчання

 1. Перелік предметів циклу природничо-наукової підготовки:
  Спеціальності 6.040104 (Географія)
  1. Загальне землезнавство
  2. Геологія загальна та історична
  3. Геоморфологія і палеогеографія
  4. Топографія з основами геодезії
  5. Основи раціонального природокористування і охорона природи
  6. Основи геоінформатики
  7. Метеорологія і кліматологія
  8. Загальна гідрологія
  9. Основи океанології
  10. Біогеографія
  11. Ландшафтознавство
  12. Картографія
  13. Географія туризму
  14. Охорона праці
  15. Фізична географія материків і океанів
  16. Основи ландшафтної екології
  17. Основи моніторингу
  18. географія будівельної індустрії
  19. Методи географічних досліджень
  20. НДРС
  21. Дистанційне зондування Землі
  22. Теорія і методологія науки
  23. Економічна і соціальна географія України
  24. Географія світового господарства
  25. Основи суспільної географії
  26. Основи соціальної географії
  27. Рекреаційна географія
  28. Історична географія з основами етнографії
  29. Основи викладання географії
  30. Географічне прогнозування
  31. Регіональна економічна і соціальна географія
  32. Фізична географія України
  33. Географічні інформаційні системи
  34. Основи менеджменту
  35. Основи маркетингу
  36. Основи географічного моделювання
  37. Прикладна фізична географія
  38. Тематична картографія
  39. Географія рідного краю і методика її викладання
  40. ТЕО виробництва
  41. Економіка і географія природокористування
  42. Географія ПРП України
  43. Географія грунтів і земельних ресурсів
  44. Краєзнавство
  45. Географія населення
  46. Основи фізики Землі
  47. Охорона праці в галузі
  48. Медична географія
  49. Географія Карпато-Подільського регіону
  50. Основи етнології
  51. Геоекологічні проблеми природокористування
  52. Економічне районування
  53. Новітні напрямки географічних наук
  54. Інтелектуальна власність
  55. Демографічні проблеми людства
  56. Проблеми фізгеографії
  57. Картографічне моделювання
 2. Cпеціальності 6.040106 - "Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
  1. Геологія з основами геоморфології
  2. Метеорологія і кліматологія
  3. Ґрунтознавство
  4. Гідрологія
  5. Основи землезнавства
  6. Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
  7. Вчення про ріки
  8. Управління природоохоронною діяльністю
  9. Економіка природокористування
  10. Моніторинг навколишнього середовища
  11. Ландшафтна екологія
  12. Біогеохімія
  13. Основи геоекології.
 3. Cпеціальності 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)"
  1. Геологія та гідрогеологія
  2. Водопостачання та водовідведення
  3. Водопостачання
 4. Cпеціальності 0.030601 - "МГКіТС"
  1. Технологія готельної справи
  2. Організація послуг гостинності
  3. Технологія ресторанної справи
  4. Організація послуг харчування
  5. Основи туризмознавства
  6. Основи екскурсознавства
  7. Організація оздоровчо-спортивного туризму
  8. Основи менеджменту
  9. Геоінформаційні технології в менеджменті
  10. Туроперейтинг
  11. Економіка туризму і готельного господарства
  12. Управління персоналом
  13. Планування діяльності туристичного підприємства
  14. Туристичний маркетинг
  15. туристичний менеджмент
  16. Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі
  17. Рекреологія
  18. курортологія
  19. Міжнародний туризм
  20. Географія ПРП України
  21. Екологічний туризм
  22. Картографія та картокреслення
  23. Краєзнавство і туризм
  24. Економічна і соціальна екологія
  25. Рекреаційне лісокористування
  26. Основи охорони праці
 5. Cпеціальності 6.030601 - "МТІ"
  1. Готельне господарство
  2. Готельний сервіс
  3. Основи туризмознавства
  4. Основи екскурсознавства
  5. Організація оздоровчо-спортивного туризму
  6. Туризм і краєзнавство
  7. Географія туризму в Україні
  8. Теоретичні основи маркетингу
  9. Основи менеджменту
  10. Геоінформаційні технології в менеджменті
  11. Туроперейтинг
  12. Економіка туризму і готельного господарства
  13. Туристичний менеджмент
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterан‘ъ@j2Їтchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.