Абітурієнту

Оновлено
2021-03-05
21:39

Студенту

Наукова робота студентів:

- конкурс студентських наукових робіт

- студентські наукові конференції

- збірники тез студентських конференцій

- студентські олімпіади

 

Розклад занять:

- розклад занять з 01.02.2021р. по 08.02.2021р. (всі пари дистанційно)

- розклад занять з 08.02.2021р. (змішана форма навчання (дистанційно та аудиторно))

- розклад занять з 22.02.2021р. по 05.03.2021р. (всі пари дистанційно)

 

Графік перескладань заліків та іспитів за 1-й семестр 2020-2021н.р.

Графік роботи ЕК (захист дипломних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020-2021 н.р.

Графік освітнього процесу на 2020-2021н.р.

Графік рубіжного контролю у ІІ семестрі 2020-2021н.р.

Графік навчального процесу у ІІ семестрі 2020-2021н.р.

Графік навчального процесу у І семестрі 2020-2021н.р.

Графік роботи ЕК (державний іспит, захист бакалаврських робіт, захист магістерських робіт)

Рейтинг студентів

План виховної роботи на 2020-2021н.р.

Положення про Наукове товариство (гурток) студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі

Студентські гуртки

 

Опитування студентів географічного факультету:

Вільний вибір освітніх компонентів здобувачів вищої освіти

«Молодь проти корупції»

Задоволеність студентів методами викладання навчальних дисциплін на освітніх програмах географічного факультету

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЮЖЂЈњ@@ХUchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.