Абітурієнту

Оновлено
2023-03-22
11:21

Абітурієнту. Вступ - 2022

Реєстрація електронного кабінету без сертифіката НМТ (ЗНО): запитання-відповіді
На нашу гарячу лінію надходить багато запитань щодо реєстрації електронних кабінетів без паперових сертифікатів НМТ (ЗНО), адже замість них з кінця лютого вступники отримували SMS-повідомлення з номером сертифіката та PIN-кодом. Пояснюємо основні моменти про це, а також про зміни в конкурсних пропозиціях.
Чи можна реєструвати кабінет, якщо відсутній паперовий сертифікат НМТ (ЗНО) 2022 року?
Так, можна. Під час реєстрації кабінету вкажіть номер, PIN-код та рік видачі сертифіката, що вказані в SMS-повідомленні від Українського центру оцінювання якості освіти.
Я зареєстрував кабінет, вибравши опцію, що сертифікат НМТ/ЗНО відсутній, але водночас я отримував SMS-повідомлення від УЦОЯО для складання НМТ. Які мої дії?
В електронному кабінеті треба перейти в блок «Сертифікат НМТ (ЗНО)» і додати туди дані, отримані в SMS-повідомленні від УЦОЯО.
 Чи можна реєструвати кабінет і вказати, що немає сертифікату НМТ (ЗНО), а потім, після отримання, його додати?
Так, можна. У такому разі на початку реєстрації оберіть позначку «Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)» і для додаткової ідентифікації заповніть інформацію про документ, що посвідчує особу, який зазначали під час замовлення документа про освіту. Щоб потім в кабінеті додати сертифікат, зазначте в блоці «Сертифікат НМТ (ЗНО)» його номер, PIN-код та рік видачі.
 Чи можна подавати заяви до закладів вищої освіти без сертифікатів НМТ (ЗНО), а тільки з мотиваційним листом?
Так, але виключно на небюджетні конкурсні пропозиції, де перелік спеціальностей дозволяє здійснювати прийом без результатів НМТ (ЗНО).
 Чому на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ не відображаються всі конкурсні пропозиції, які раніше були?
Порядком прийому для здобуття вищої освіти було змінено вимоги до предметів та коефіцієнтів у різних спеціальностях, тому до 20 липня 2022 року ЗВО ще можуть редагувати конкурсні пропозиції на вступ. З докладною інформацією щодо вимог до кожної спеціальності можна ознайомитися в Порядку прийому (Додаток 4) за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-22#Text
Зверніть увагу: якщо для НМТ вагові коефіцієнти предметів на спеціальності визначені Правилами прийому, то для ЗНО попередніх років заклади освіти самі визначають набір предметів та їхні коефіцієнти для тієї чи іншої конкурсної пропозиції.
#vstup2022 #вступ2022 #stayinukraine

 

 
 

http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/news&data[5012][id]=16302

Національний мультипредметний тест

Вебінар для вступників 2022: «Як писати мотиваційний лист» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMvBCYlks1yqJc0mUEAA8R9s3wK7j8k6fW3lVS1mKKkjqog/viewform?fbclid=IwAR0M3wE0XtYxapbhyFZ9r5aGpIbCw4frVDQRrw6e6UZyvpPNYXNo7gb7yPY

До уваги абітурієнтів 2022! https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nacionalnij-multipredmetnij-test

 

Шановний абітурієнте!

Географічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича у 2022-2023 навчальному році запрошує на навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

                                         

 

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (БАКАЛАВР)
Денна форма навчання (повний термін навчання)
 

 

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (БАКАЛАВР)

На всі освітні програми потрібно подавати мотиваційний лист

Денна форма навчання (повний термін навчання)

1. 106 Географія. ОП «Географія». Освітня програма >>>     Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 60. Максимальний обсяг державного замовлення - 9

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: здобувачі вищої освіти за вказаною спеціальністю отримують диплом географа і матимуть право здійснювати науково-дослідну та виробничу діяльність у географічній галузі знань, а також на підприємствах та організаціях, що займаються управлінською діяльністю в національному господарстві України.

2. 106 «Географія». ОП «Регіональний розвиток і просторове планування».   Освітня програма >>>      Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 45. Максимальний обсяг державного замовлення - 12

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: здобувачі вищої освіти за вказаною освітньою програмою отримують диплом географа, кваліфікацію бакалавр з географії, менеджер (управитель) регіонального розвитку і матимуть право здійснювати науково-дослідну, управлінську та виробничу діяльність у науково-дослідних установах, закладах освіти, органах місцевого самоврядування, державних органах виконавчої влади, відділах містобудування, природоохоронних структурах та господарствах агробізнесу.

3. 014.07 «Середня освіта (Географія)». ОП «Географія».   Освітня програма >>>    Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 35. Максимальний обсяг державного замовлення - 26

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: випускники за вказаною спеціальністю отримують диплом вчителя географії, асистента вчителя географії закладу загальної середньої освіти.

Спеціальності надається особлива державна підтримка.

4. 103 «Науки про Землю». ОП «Гідрометеорологія».  Освітня програма >>>   Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 60. Максимальний обсяг державного замовлення - 7

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: здобувачі вищої освіти за вказаною спеціальністю отримують диплом гідрометеоролога і матимуть право здійснювати науково-дослідну діяльність у гідрометеорологічній галузі знань. Випускники спеціалізації «Гідрометеорологія» працюватимуть у підрозділах Державної гідрометеорологічної служби України, Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства екології та природних ресурсів України.

Спеціальності надається особлива державна підтримка.

5. 103 «Науки про Землю». ОП «Геосистеми та георизики».  Освітня програма >>>   Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 25. Максимальний обсяг державного замовлення - 4

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: професійна діяльність випускників з кваліфікацією бакалавр Наук про Землю (Геосистеми та георизки) охоплює заклади освіти, проектно-пошукові та науково-дослідні організації, виробничі та наукові установи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної геологічної служби України, Міністерства розвитку громад та територій України, інші установи та організації, які займаються питаннями надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки, установи заповідної справи у сфері геосистемного моніторингу довкілля, відтворення природних екосистем, управління природокористуванням, що пов’язане з використанням засобів і методів відстеження, оцінки і прогнозу стану довкілля.

Спеціальності надається особлива державна підтримка.

6. 073 «Менеджмент». ОП «Менеджмент туристичної індустрії».   Освітня програма >>>   Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 50. Максимальний обсяг державного замовлення - 8

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: здобувачі вищої освіти за вказаною освітньою програмою отримують диплом бакалавра з менеджменту (ОП «Менеджмент туристичної індустрії»). Орієнтовними сферами професійної діяльності є здійснення управління персоналом і практичного управління процесами в туристичних компаніях всіх форм власності, різноманітних засобах розміщення, курортного господарства, на підприємствах харчування, логістичних підприємствах, а також в державних органах національного, регіонального, муніципального рівня та наукових установах. Отримані компетенції дозволять випускникам займати посади фахівців та керівників адміністративного профілю в органах державного управління, на підприємствах різних форм власності у сфері туристичної індустрії та інших підприємствах невиробничої сфери.

7. 193 «Геодезія та землеустрій». ОП «Геодезія та землеустрій».   Освітня програма >>>   Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 45. Максимальний обсяг державного замовлення - 15

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою. Набуті навички та уміння дозволяють випускникам пов’язувати своє майбутнє з широким спектром видів господарської діяльності. Загалом найпоширеніші з них: геодезичні та землевпорядні роботи, територіальне планування та архітектура, інженерна геодезія, будівництво та моніторинг об’єктів (гідротехнічних споруд), маркшейдерія (геодезичне забезпечення інженерно – геологічних досліджень), організація міського проектування та планування на основі ГІС-технологій, аналіз та прогноз надзвичайних ситуацій на основі ГІС, проектування та оптимізація дорожних мереж та об’єктів комунікацій з використанням ГІС-засобів, розробка та підтримка сучасних картографічних веб-сервісів, розробка систем підтримки та прийняття рішень для управління земельними ресурсами, ведення різноманітних видів кадастрів з використанням баз геоданих.

Спеціальності надається особлива державна підтримка.

8. 242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм».   Освітня програма >>>   Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 55. Максимальний обсяг державного замовлення - 9

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: працевлаштування випускників охоплює управлінсько-адміністративні та профільні посади на туристичних підприємствах, зокрема у сфері міжнародного туризму.

Програма навчання за спеціальністю 242 «Туризм» включає фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економіка та фінанси підприємств, міжнародна економіка, менеджмент та ін. Основна увага приділяється таким професійно-орієнтованим дисциплінам: туристичний менеджмент, туристичний маркетинг, технологія готельної та ресторанної справи, технологія та організація туристичної діяльності, міжнародний туризм. Поглиблено вивчаються іноземна мова і туристичне країнознавство. більше >>>

9. 242 «Туризм». ОП «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг».   Освітня програма >>>   Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 55. Максимальний обсяг державного замовлення - 8

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: працевлаштування випускників охоплює управлінсько-адміністративні та профільні посади в готельно-ресторанних і туристичних підприємствах.

Програма навчання за спеціальністю 242 «Туризм» включає фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економічна теорія, бухгалтерський облік, економіка та фінанси підприємств та ін. Основна увага приділяється таким професійно-орієнтованим дисциплінам: менеджмент і маркетинг готельно-ресторанного господарства, туроперейтинг. Поглиблено вивчаються технологія та організація готельно-ресторанного обслуговування, а також питання розробки та реалізації турів із комплексним обслуговуванням за різними видами туризму. більше >>>

ДЕННА ФОРМА (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

Для вступників, які здобули ОКР Молодшого спеціаліста/ ОПС Фахового молодшого бакалавра, ОС Молодшого бакалавра

10. 193 «Геодезія та землеустрій». ОП «Геодезія та землеустрій» (на 2-й курс). Освітня програма >>> 

Ліцензійний обсяг - 25 осіб

Конкурсні предмети:

 • Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Математика (ДЗ або ПЛ) (0,5) або будь який інший предмет (ПЛ) (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Мотиваційний лист (приклад мотиваційного листа)

11. 073 «Менеджмент». ОП «Менеджмент туристичної індустрії» (на 2-й курс). Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 15 осіб

Конкурсні предмети:

 • Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Математика (ДЗ або ПЛ) (0,5) або будь який інший предмет (ПЛ) (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Мотиваційний лист

12. 242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм» (на 2-й курс). Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 10 осіб

Конкурсні предмети:

 • Українська мова  (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Математика (ДЗ або ПЛ) (0,5) або будь який інший предмет (ПЛ) (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Мотиваційний лист (приклад мотиваційного листа)

13. 014.07 « Середня освіта (Географія)». ОП «Географія» (на 2-й курс). Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 20 осіб

Конкурсні предмети:

 • Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Математика (ДЗ або ПЛ) (0,5) або будь який інший предмет (ПЛ) (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Мотиваційний лист (приклад мотиваційного листа)

Студенти денної форми навчання можуть бути поселені в гуртожиток.

Примітка

ДЗ –  навчання за держзамовленням

ПЛ – навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб

ЗАОЧНА ФОРМА (ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

На всі освітні програми потрібно подавати мотиваційний лист

14. 014.07 «Середня освіта (Географія)». ОП «Географія». Освітня програма >>>    Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 20. Максимальний обсяг державного замовлення -

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: випускники за вказаною спеціальністю отримують диплом вчителя географії, асистента вчителя географії закладу загальної середньої освіти, що забезпечуватиме базову та профільну середню освіту і дозволятиме вступати до закладів вищої освіти.

Спеціальності надається особлива підтримка.

15. 242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм». Освітня програма >>>   Презентація ОП >>>

Ліцензійний обсяг - 20. Максимальний обсяг державного замовлення -

За держзамовленням:

На договірні умови:

Основні сфери діяльності: працевлаштування випускників охоплює управлінсько-адміністративні та профільні посади на туристичних підприємствах, зокрема у сфері міжнародного туризму.

Програма навчання за спеціальністю 242 «Туризм» включає фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економіка та фінанси підприємств, міжнародна економіка, менеджмент та ін. Основна увага приділяється таким професійно-орієнтованим дисциплінам: туристичний менеджмент, туристичний маркетинг, технологія готельної та ресторанної справи, технологія та організація туристичної діяльності, міжнародний туризм. Поглиблено вивчаються іноземна мова і туристичне країнознавство. більше >>>

ЗАОЧНА ФОРМА (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

Для вступників, які здобули ОКР Молодшого спеціаліста/ ОПС Фахового молодшого бакалавра, ОС Молодшого бакалавра

16. 242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм» (на 2-й курс). Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 10 осіб

Конкурсні предмети:

 • Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Математика (ДЗ або ПЛ) (0,5) або будь який інший предмет (ПЛ) (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Мотиваційний лист (приклад мотиваційного листа)

17. 014.07 «Середня освіта (Географія)». ОП «Географія»(на 2-й курс). Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 20 осіб

Конкурсні предмети:

 • Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Математика (ДЗ або ПЛ) (0,5) або будь який інший предмет (ПЛ) (НМТ або ЗНО) (0,5);
 • Мотиваційний лист (приклад мотиваційного листа)

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (МАГІСТР)

Термін навчання 1,5 роки

Денна форма

1. 014.07 «Середня освіта (Географія)». ОП «Географія». Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 30 осіб, Максимальний обсяг державного замовлення - 13

Вступні випробування:

За держзамовленням:

 

На договірні умови:

 • Мотиваційний лист

2. 103 «Науки про Землю». ОП «Гідрологія». Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 20 осіб, Максимальний обсяг державного замовлення - 5

Вступні випробування:

За держзамовленням:

 

На договірні умови:

3. 106 «Географія». ОП «Географія». Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 30 осіб, Максимальний обсяг державного замовлення - 9

Вступні випробування:

За держзамовленням:

 

На договірні умови:

 • Мотиваційний лист

4. 106 «Географія». ОП «Регіональний розвиток і просторове планування». Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 30 осіб, Максимальний обсяг державного замовлення - 9

Вступні випробування:

За держзамовленням:

 

На договірні умови:

 • Мотиваційний лист (приклад мотиваційного листа)

5. 073 «Менеджмент». ОП «Менеджмент туристичної індустрії». Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 30 осіб, максимальний обсяг державного замовлення - 2

Вступні випробування:

6. 193 «Геодезія та землеустрій». ОП «Геодезія». Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 30 осіб, Максимальний обсяг державного замовлення - 13

Вступні випробування:

За держзамовленням:

 

На договірні умови:

7. 242 «Туризм». ОП «Туризмознавство». Освітня програма >>> 

Ліцензійний обсяг - 50 осіб, Максимальний обсяг державного замовлення - 9

Вступні випробування:

За держзамовленням:

 

На договірні умови:

Заочна форма

Термін навчання 1,5 роки

1. 014.07 «Середня освіта (Географія)». ОП «Географія». Освітня програма >>>

Ліцензійний обсяг - 5 осіб, Максимальний обсяг державного замовлення - 3

Вступні випробування:

2. 242 «Туризм». ОП «Туризмознавство». Освітня програма >>> 

Ліцензійний обсяг - 10 осіб

Вступні випробування:

До уваги студентів 4 курсу!

Для довідок: моб. тел. 097-658-56-52, тел. деканату (0372) 58-48-55. Електронна адреса: m.olar†Н[Џ@нЙMyїchnu.edu.ua Відповідальна особа Олар Маргарета Георгіївна.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 106 Географія

Наш факультет

Освітньо-професійні програми

З детальною інформацією, щодо вступу в наш університет можна ознайомитися на сайті приймальної комісії.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster†Н[Џ@нЙMyїchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.