ќновлено
2019-06-07
13:49

јб≥тур≥Їнту


Ѕ” Ћ≈“ ѕ–ќ ‘ј ”Ћ№“≈“

ѕерел≥к осв≥тн≥х програм, за €кими ведетьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в на географ≥чному факультет≥

Ѕакалаврськ≥ програми (4 роки)

 ћаг≥стерськ≥ програми (1,5 року)

 

Ўановний аб≥тур≥Їнте!

√еограф≥чний факультет „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету

≥м. ё.‘едьковича у 2019-2020 навчальному роц≥ запрошуЇ на навчанн€ за р≥внем вищоњ осв≥ти «бакалавр», за спец≥альност€ми п≥дготовки: 

Ќа денну форму навчанн€ (повний терм≥н навчанн€)

1.    106 √еограф≥€. ѕерел≥к сертиф≥кат≥в ”÷ќяќ:

«а держзамовленн€м ≥ на догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;

-          √еограф≥€ (ѕ – 0,4);

-          ћатематика або ≤ноземна мова.

Ћише догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;     

-           ≤стор≥€ ”крањни;.

-          √еограф≥€ або ≥ноземна мова (ѕ – 0,4);

    

«добувач≥ вищоњ осв≥ти за вказаною спец≥альн≥стю отримують диплом географа, географа-економ≥ста ≥ матимуть право зд≥йснювати науково-досл≥дну та виробничу д≥€льн≥сть у географ≥чн≥й галуз≥ знань, а також на п≥дприЇмствах та орган≥зац≥€х, що займаютьс€ управл≥нською д≥€льн≥стю в нац≥ональному господарств≥ ”крањни.

  

2.    014.07  —ередн€ осв≥та (географ≥€). ѕерел≥к сертиф≥кат≥в ”÷ќяќ:

«а держзамовленн€м ≥ на догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;

-          √еограф≥€ (ѕ – 0,4);

-          ћатематика або ≤ноземна мова .

Ћише догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;   

-          ≤стор≥€ ”крањни;

-          √еограф≥€ або ≥ноземна мова (ѕ – 0,4);

       

            ¬ипускники за вказаною спец≥альн≥стю отримають диплом вчител€ географ≥њ, асистента вчител€ географ≥њ загальноосв≥тнього навчального закладу, що забезпечуватиме базову та повну загальну середню осв≥ту ≥ дозвол€тиме вступати до заклад≥в вищоњ осв≥ти.

 

3.    103 Ќауки про «емлю (г≥дрометеоролог≥€). ѕерел≥к сертиф≥кат≥в ”÷ќяќ:

«а держзамовленн€м ≥ на догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;  

-          ћатематика;.

-          √еограф≥€ або ‘≥зика (ѕ – 0,4);

 Ћише догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;  

-          ≤стор≥€ ”крањни;.

-          √еограф≥€ або ф≥зика (ѕ – 0,4);

      

«добувач≥ вищоњ осв≥ти за вказаною спец≥альн≥стю отримують диплом г≥дрометеоролога ≥ матимуть право зд≥йснювати науково-досл≥дну д≥€льн≥сть у г≥дрометеоролог≥чн≥й  галуз≥ знань. ¬ипускники спец≥ал≥зац≥њ «√≥дрометеоролог≥€» працюватимуть у п≥дрозд≥лах ƒержавноњ г≥дрометеоролог≥чноњ служби ”крањни, ƒержавного агентства водних ресурс≥в ”крањни, ћ≥н≥стерства еколог≥њ та природних ресурс≥в ”крањни.


 

4.    073 ћенеджмент (менеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ). ѕерел≥к сертиф≥кат≥в ”÷ќяќ:

«а держзамовленн€м ≥ на догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;

-          ћатематика.

-          √еограф≥€ або ≤ноземна мова (ѕ – 0,4);

 Ћише догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;

-          ≤стор≥€ ”крањни;

-          √еограф≥€ або ≥ноземна мова (ѕ – 0,4);

                      ћенеджери туристичноњ ≥ндустр≥њ, готельного, курортного та туристичного серв≥су призначен≥ до орган≥зац≥йно-управл≥нськоњ, науково-досл≥дноњ, та осв≥тньоњ д≥€льност≥ в управл≥нських, планових, природоохоронних структурах, у науково-досл≥дних, вищих та середн≥х спец≥ал≥зованих навчальних закладах на посадах управител€, наукового сп≥вроб≥тника, ≥нженера, стажиста, виховател€, старшого лаборанта та ≥н. ѕредметною галуззю д≥€льност≥ менеджера тур≥ндустр≥њ Ї п≥знанн€ законом≥рностей взаЇмод≥њ людини й територ≥альноњ орган≥зац≥њ природокористуванн€ та управл≥нн€ процесами њх реал≥зац≥њ, вдосконаленн€ використанн€, охорони та в≥дтворенн€ природно-ресурсного потенц≥алу.

 

5.           193 √еодез≥€ та землеустр≥й (геодез≥€ та землеустр≥й). ѕерел≥к сертиф≥кат≥в ”÷ќяќ:

«а держзамовленн€м ≥ на догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;

-           ћатематика.

-          √еограф≥€ або ≤стор≥€ ”крањни(ѕ – 0,4);

       Ћише догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;

-          ≤стор≥€ ”крањни.

-          √еограф≥€ або ≤ноземна мова (ѕ – 0,4);

                        вал≥ф≥кац≥€ – бакалавр з геодез≥њ та землеустрою. ¬ипускники за спец≥альн≥стю €к ≥нженери-землевпор€дники Ї фах≥вц€ми з кадастру, оц≥нки земл≥, гео≥нформац≥йних технолог≥й, ≥нформатики та моделюванн€.

 

6.           242 “уризм (м≥жнародний туризм). ѕерел≥к сертиф≥кат≥в ”÷ќяќ:

«а держзамовленн€м ≥ на догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;  

-          ≤ноземна мова ;

-          √еограф≥€ або ћатематика (ѕ – 0,4);

     Ћише догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;  

-          ≤стор≥€ ”крањни; 

-          √еограф≥€ або ≥ноземна мова(ѕ – 0,4);

                   вал≥ф≥кац≥€ – бакалавр з туризму. —фера д≥€льност≥ – забезпеченн€ виробництва, просуванн€ та реал≥зац≥€ туристичного продукту, реал≥зац≥€ готельно-ресторанних послуг, екскурс≥йне обслуговуванн€. Ѕ≥льше >>>


 

—корочений терм≥н навчанн€

 

7.  193 √еодез≥€ та землеустр≥й (на 3-й курс)

‘аховий ≥спит ««емлевпор€дне проектуванн€, земельний кадастр ≥ земельне право»

8.    073 ћенеджмент (на 3-й курс)

‘аховий ≥спит «ќснови менеджменту»

9.    242 “уризм (на 2-й курс)

‘аховий ≥спит «ќрган≥зац≥€ туризму»

10.                       014.07    —ередн€ осв≥та (географ≥€) (на 2-й курс)

‘аховий ≥спит – ќснови загальноњ географ≥њ

 

«аочна форма (повний терм≥н навчанн€):

11. 014.07 —ередн€ осв≥та (географ≥€)

«а держзамовленн€м ≥ на догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;

-          √еограф≥€ (ѕ – 0,4);

-          ћатематика або ≤ноземна мова .

     Ћише догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;  

-          ≤стор≥€ ”крањни; 

-          √еограф≥€ або ≥ноземна мова(ѕ – 0,4);

        

12.                242 “уризм (м≥жнародний туризм)

«а держзамовленн€м ≥ на догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;

-          ≤ноземна мова ;

-          √еограф≥€ або ћатематика (ѕ – 0,4);

   Ћише догов≥рн≥ умови:

-          ”кр. мова та л≥тература;  

-         ≤стор≥€ ”крањни

-          √еограф≥€ або ≥ноземна мова(ѕ – 0,4);

.

«аочна форма (—корочений терм≥н навчанн€):

 

073   ћенеджмент (на 3-й курс)

‘аховий ≥спит «ќснови менеджменту»

 242   “уризм (на 2-й курс)

‘аховий ≥спит «ќрган≥зац≥€ туризму» 

014.07 —ередн€ осв≥та (географ≥€) (на 2-й курс)

‘аховий ≥спит -  ќснови загальноњ географ≥њ

 

 

 

« повагою,

декан географ≥чного факультету                                 проф. –уденко ¬.ѕ.

 
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterђШE@НЖЛ†Щchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.