Абітурієнту

Оновлено
2020-06-25
13:46

Абітурієнту

Шановний абітурієнте!

Географічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича у 2020-2021 навчальному році запрошує на навчання за першим ступенем вищої освіти «бакалавр» та другим ступенем вищої освіти «магістр».

 

Освітній рівень бакалавр

Денна форма навчання (повний термін навчання)

1. 106 Географія. ОП «Географія».
106 «Географія». ОП «Регіональний розвиток і просторове планування».

Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Географія (П – 0,5);
 • Математика або Іноземна мова.

Лише договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Історія України;
 • Географія або іноземна мова (П – 0,5).

Основні сфери діяльності: здобувачі вищої освіти за вказаною спеціальністю отримують диплом географа, географа-економіста і матимуть право здійснювати науково-дослідну та виробничу діяльність у географічній галузі знань, а також на підприємствах та організаціях, що займаються управлінською діяльністю в національному господарстві України.

2. 014 «Середня освіта (географія)». ОП «Географія».

Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Географія (П – 0,5);
 • Математика або Іноземна мова.

Лише договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Історія України; 
 • Географія або іноземна мова (П – 0,5).

Основні сфери діяльності: випускники за вказаною спеціальністю отримують диплом вчителя географії, асистента вчителя географії закладу загальної середньої освіти, що забезпечуватиме базову та профільну середню освіту і дозволятиме вступати до закладів вищої освіти.

3. 103 «Науки про Землю». ОП «Гідрометеорологія».

Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Математика;
 • Географія або Фізика (П – 0,5).

Лише договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Історія України;
 • Географія або фізика (П – 0,5).

Основні сфери діяльності: здобувачі вищої освіти за вказаною спеціальністю отримують диплом гідрометеоролога і матимуть право здійснювати науково-дослідну діяльність у гідрометеорологічній галузі знань. Випускники спеціалізації «Гідрометеорологія» працюватимуть у підрозділах Державної гідрометеорологічної служби України, Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства екології та природних ресурсів України.

4. 073 «Менеджмент». ОП «Менеджмент туристичної індустрії».

Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Математика;
 • Географія або Іноземна мова (П – 0,5).

Лише договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Історія України;
 • Географія або іноземна мова (П – 0,5).

Основні сфери діяльності: менеджери туристичної індустрії, готельного, курортного та туристичного сервісу призначені до організаційно-управлінської, науково-дослідної, та освітньої діяльності в управлінських, планових, природоохоронних структурах, у науково-дослідних, вищих та середніх спеціалізованих навчальних закладах на посадах управителя, наукового співробітника, інженера, стажиста, вихователя, старшого лаборанта та ін. Предметною галуззю діяльності менеджера туріндустрії є пізнання закономірностей взаємодії людини й територіальної організації природокористування та управління процесами їх реалізації, вдосконалення використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу.

5. 193 «Геодезія та землеустрій». ОП «Геодезія та землеустрій».

Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Математика;
 • Географія або Історія України (П – 0,5).

Лише договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Історія України;
 • Географія або Іноземна мова (П – 0,5).

Основні сфери діяльності: кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою. Набуті навички та уміння дозволяють випускникам пов’язувати своє майбутнє з широким спектром видів господарської діяльності. Загалом найпоширеніші з них: геодезичні та землевпорядні роботи, територіальне планування та архітектура, інженерна геодезія, будівництво та моніторинг об’єктів (гідротехнічних споруд), маркшейдерія (геодезичне забезпечення інженерно – геологічних досліджень), організація міського проектування та планування на основі ГІС-технологій, аналіз та прогноз надзвичайних ситуацій на основі ГІС, проектування та оптимізація дорожних мереж та об’єктів комунікацій з використанням ГІС-засобів, розробка та підтримка сучасних картографічних веб-сервісів, розробка систем підтримки та прийняття рішень для управління земельними ресурсами,  ведення різноманітних видів кадастрів з використанням баз геоданих.

6. 242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм».
    242 «Туризм». ОП «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг».

Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Іноземна мова;
 • Географія або Математика (П – 0,5).

Лише договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Історія України;
 • Географія або іноземна мова (П – 0,5).

Основні сфери діяльності: сфера працевлаштування випускників охоплює управлінсько-адміністративні та профільні посади на туристичних і готельно-ресторанних підприємствах, у т.ч. у галузі міжнародного туризму.

Програма навчання за спеціальністю 242 – «Туризм» включає фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економічна теорія, бухгалтерський облік, економіка та фінанси підприємств тощо. Основна увага приділяється таким професійно-орієнтованим дисциплінам: туристичний менеджмент, туристичний маркетинг, технологія готельної та ресторанної справи, міжнародний туризм, туроперейтинг та ін. Фахові дисципліни різняться залежно від спеціалізації: на освітній програмі «Міжнародний туризм» поглиблено вивчається іноземна мова, географія туризму та країнознавство; на спеціалізації «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» більше уваги приділяється організації готельно-ресторанного обслуговування, а також розробці та реалізації турів із комплексним обслуговуванням за різними видами туризму.
більше >>>

 

Денна форма (скорочений термін навчання)

7. 193 «Геодезія та землеустрій». ОП «Геодезія та землеустрій» (на 3-й курс).

Фаховий іспит «Землевпорядне проектування, земельний кадастр і земельне право»

8. 073 «Менеджмент». ОП «Менеджмент туристичної індустрії» (на 3-й курс).

Фаховий іспит «Основи менеджменту»

9. 242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм» (на 2-й курс).

Фаховий іспит «Організація туризму»

10. 014 « Середня освіта (географія)». ОП «Географія» (на 2-й курс).

Фаховий іспит – Основи загальної географії

 

Заочна форма (повний термін навчання)

11. 014.07 «Середня освіта (географія)». ОП «Географія».

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Географія (П – 0,5);
 • Математика або Іноземна мова.

Лише договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Історія України;
 • Географія або іноземна мова (П – 0,5).

12. 242 «Туризм». ОП Міжнародний туризм».

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 • Іноземна мова ;
 • Географія або Математика (П – 0,5).

Лише договірні умови:

 • Укр. мова та література;
 •  Історія України;
 • Географія або іноземна мова (П – 0,5).

 

Заочна форма (скорочений термін навчання)

13. 242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм» (на 2-й курс).

Фаховий іспит «Організація туризму»

14. 014.07 «Середня освіта (географія)». ОП «Географія»(на 2-й курс).

Фаховий іспит - Основи загальної географії

 

Освітній рівень магістр

Денна форма

 1. 014 Середня освіта (географія). ОП «Географія»
 2. 103 Науки про Землю. ОП «Гідрологія»
 3. 106 Географія. ОП «Географія»
 4. 106 Географія. ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»
 5. 073 Менеджмент. ОП «Менеджмент туристичної індустрії»
 6. 193 Геодезія та землеустрій. ОП «Геодезія»
 7. 242 Туризм. ОП «Туризмознавство»

Заочна форма

 1. 014 Середня освіта (географія). ОП «Географія»
 2. 103 Науки про Землю. ОП «Гідрологія»
 3. 106 Географія. ОП «Географія»
 4. 106 Географія. ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»
 5. 073 Менеджмент. ОП «Менеджмент туристичної індустрії»
 6. 193 Геодезія та землеустрій. ОП «Геодезія»
 7. 242 Туризм. ОП «Туризмознавство»

 

Реєстрація для єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра у 2020 році

Реєстрація розпочинається з 12 травня 2020 року і триває до 16-00 05 червня 2020 року.

Необхідні документи для реєстрації:

 • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • кольорове фото або відсканований варіант (розмір як для паспорта);
 • документ про здобутий ступінь / рівень вищої освіти (тільки для осіб, які завершили навчання раніше);
 • довідка ЗО щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО);
 • медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЗНО).

Після надання вищезазначеної інформації впродовж трьох днів Вам буде надіслано реєстраційну картку для перевірки. Після Вашого підтвердження буде сформовано і відправлено електронний екзаменаційний лист.

У разі виникнення питань та відправлення сканованих копій документів звертайтеся до відповідальних осіб:

Спеціальність Відповідальна особа та еmail Контактний телефон

Географія

Заблотовська Наталя Василівна
n.zablotovskajaі[Й@^n¬chnu.edu.ua
Білоус Юрій Олександрович
y.bilousі[Й@^n¬chnu.edu.ua

0501001224

0990868137

Менеджмент
ОП «Менеджмент туристичної індустрії»

Цепенда Микола Михайлович
m.tsependaі[Й@^n¬chnu.edu.ua

0505613761

Науки про Землю

Кураєва Наталя Василівна
n.kuraevaі[Й@^n¬chnu.edu.ua

0669376760

Геодезія та землеустрій
ОП «Геодезія»

Мельник Антон Анатолійович
melnikanton.uaі[Й@^n¬gmail.com
Одинська Леся Миколаївна
l.odynskaі[Й@^n¬chnu.edu.ua

0990223405

0509004357

Туризм

Бухтіярова Фаїна Олександрівна
fajina_bukhtijarowa_1992і[Й@^n¬ukr.net

0992191308

 

Про факультет

Освітні програми

З детальною інформацією, щодо вступу в наш університет можна ознайомитися на сайті приймальної комісії.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterі[Й@^n¬chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.