Оновлено
2019-04-08
11:09

Абітурієнту


БУКЛЕТ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Перелік освітніх програм, за якими ведеться підготовка фахівців на географічному факультеті

Бакалаврські програми (4 роки)

 Магістерські програми (1,5 року)

 

Шановний абітурієнте!

Географічний факультет Чернівецького національного університету

ім. Ю.Федьковича у 2019-2020 навчальному році запрошує на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр», за спеціальностями підготовки: 

На денну форму навчання (повний термін навчання)

1.    106 Географія. Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Географія (П – 0,4);

-          Математика або Іноземна мова.

Лише договірні умови:

-          Укр. мова та література;     

-           Історія України;.

-          Географія або іноземна мова (П – 0,4);

    

Здобувачі вищої освіти за вказаною спеціальністю отримують диплом географа, географа-економіста і матимуть право здійснювати науково-дослідну та виробничу діяльність у географічній галузі знань, а також на підприємствах та організаціях, що займаються управлінською діяльністю в національному господарстві України.

  

2.    014.07  Середня освіта (географія). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Географія (П – 0,4);

-          Математика або Іноземна мова .

Лише договірні умови:

-          Укр. мова та література;   

-          Історія України;

-          Географія або іноземна мова (П – 0,4);

       

            Випускники за вказаною спеціальністю отримають диплом вчителя географії, асистента вчителя географії загальноосвітнього навчального закладу, що забезпечуватиме базову та повну загальну середню освіту і дозволятиме вступати до закладів вищої освіти.

 

3.    103 Науки про Землю (гідрометеорологія). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

-          Укр. мова та література;  

-          Математика;.

-          Географія або Фізика (П – 0,4);

 Лише договірні умови:

-          Укр. мова та література;  

-          Історія України;.

-          Географія або фізика (П – 0,4);

      

Здобувачі вищої освіти за вказаною спеціальністю отримують диплом гідрометеоролога і матимуть право здійснювати науково-дослідну діяльність у гідрометеорологічній  галузі знань. Випускники спеціалізації «Гідрометеорологія» працюватимуть у підрозділах Державної гідрометеорологічної служби України, Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства екології та природних ресурсів України.


 

4.    073 Менеджмент (менеджмент туристичної індустрії). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Математика.

-          Географія або Іноземна мова (П – 0,4);

 Лише договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Історія України;

-          Географія або іноземна мова (П – 0,4);

                      Менеджери туристичної індустрії, готельного, курортного та туристичного сервісу призначені до організаційно-управлінської, науково-дослідної, та освітньої діяльності в управлінських, планових, природоохоронних структурах, у науково-дослідних, вищих та середніх спеціалізованих навчальних закладах на посадах управителя, наукового співробітника, інженера, стажиста, вихователя, старшого лаборанта та ін. Предметною галуззю діяльності менеджера туріндустрії є пізнання закономірностей взаємодії людини й територіальної організації природокористування та управління процесами їх реалізації, вдосконалення використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу.

 

5.           193 Геодезія та землеустрій (геодезія та землеустрій). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-           Математика.

-          Географія або Історія України(П – 0,4);

       Лише договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Історія України.

-          Географія або Іноземна мова (П – 0,4);

                       Кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою. Випускники за спеціальністю як інженери-землевпорядники є фахівцями з кадастру, оцінки землі, геоінформаційних технологій, інформатики та моделювання.

 

6.           242 Туризм (міжнародний туризм). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

-          Укр. мова та література;  

-          Іноземна мова ;

-          Географія або Математика (П – 0,4);

     Лише договірні умови:

-          Укр. мова та література;  

-          Історія України; 

-          Географія або іноземна мова(П – 0,4);

                  Кваліфікація – бакалавр з туризму. Сфера діяльності – забезпечення виробництва, просування та реалізація туристичного продукту, реалізація готельно-ресторанних послуг, екскурсійне обслуговування. 


 

Скорочений термін навчання

 

7.  193 Геодезія та землеустрій (на 3-й курс)

Фаховий іспит «Землевпорядне проектування, земельний кадастр і земельне право»

8.    073 Менеджмент (на 3-й курс)

Фаховий іспит «Основи менеджменту»

9.    242 Туризм (на 2-й курс)

Фаховий іспит «Організація туризму»

10.                       014.07    Середня освіта (географія) (на 2-й курс)

Фаховий іспит – Основи загальної географії

 

Заочна форма (повний термін навчання):

11. 014.07 Середня освіта (географія)

За держзамовленням і на договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Географія (П – 0,4);

-          Математика або Іноземна мова .

     Лише договірні умови:

-          Укр. мова та література;  

-          Історія України; 

-          Географія або іноземна мова(П – 0,4);

        

12.                242 Туризм (міжнародний туризм)

За держзамовленням і на договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Іноземна мова ;

-          Географія або Математика (П – 0,4);

   Лише договірні умови:

-          Укр. мова та література;  

-         Історія України

-          Географія або іноземна мова(П – 0,4);

.

Заочна форма (Скорочений термін навчання):

 

073   Менеджмент (на 3-й курс)

Фаховий іспит «Основи менеджменту»

 242   Туризм (на 2-й курс)

Фаховий іспит «Організація туризму» 

014.07 Середня освіта (географія) (на 2-й курс)

Фаховий іспит -  Основи загальної географії

 

 

 

З повагою,

декан географічного факультету                                 проф. Руденко В.П.

Шановний абітурієнте!

Географічний факультет Чернівецького національного університету

ім. Ю.Федьковича у 2018-2019 навчальному році запрошує на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр», за спеціальностями підготовки: 

На денну форму навчання (повний термін навчання)

 1. 106 Географія. Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням:

-          Укр. мова та література;

-          Географія (П – 0,4);

-          Математика або Історія України. .

Договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або іноземна мова(П – 0,4);

-          Історія України. 

Здобувачі вищої освіти за вказаною спеціальністю отримують диплом географа, географа-економіста і матимуть право здійснювати науково-дослідну та виробничу діяльність у географічній галузі знань, а також на підприємствах та організаціях, що займаються управлінською діяльністю в національному господарстві України.

  

 1. 014 Середня освіта (географія). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням:

-          Укр. мова та література;

-          Географія (П – 0,4);

-          Математика або Іноземна мова .

Договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або іноземна мова(П – 0,4);

-          Історія України. 

            Випускники за вказаною спеціальністю отримають диплом вчителя географії, асистента вчителя географії загальноосвітнього навчального закладу, що забезпечуватиме базову та повну загальну середню освіту і дозволятиме вступати до закладів вищої освіти.

 1. 103 Науки про Землю (гідрометеорологія). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або Іноземна мова (П – 0,4);

-          Математика.

Договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або фізика(П – 0,4);

-          Історія України.

Здобувачі вищої освіти за вказаною спеціальністю отримують диплом гідрометеоролога і матимуть право здійснювати науково-дослідну діяльність у гідрометеорологічній  галузі знань. Випускники спеціалізації «Гідрометеорологія» працюватимуть у підрозділах Державної гідрометеорологічної служби України, Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства екології та природних ресурсів України.

 

 1. 073 Менеджмент (менеджмент туристичної індустрії). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або Іноземна мова (П – 0,4);

-          Математика.

Договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або іноземна мова(П – 0,4);

-          Історія України. 

              Менеджери туристичної індустрії, готельного, курортного та туристичного сервісу призначені до організаційно-управлінської, науково-дослідної, та освітньої діяльності в управлінських, планових, природоохоронних структурах, у науково-дослідних, вищих та середніх спеціалізованих навчальних закладах на посадах управителя, наукового співробітника, інженера, стажиста, вихователя, старшого лаборанта та ін. Предметною галуззю діяльності менеджера туріндустрії є пізнання закономірностей взаємодії людини й територіальної організації природокористування та управління процесами їх реалізації, вдосконалення використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу.

 

 1. 193 Геодезія та землеустрій (геодезія та землеустрій). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або Історія України(П – 0,4);

-          Математика.

Договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або Математика(П – 0,4);

-          Історія України.

              Кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою. Випускники за спеціальністю як інженери-землевпорядники є фахівцями з кадастру, оцінки землі, геоінформаційних технологій, інформатики та моделювання.

 

 1. 242 Туризм (міжнародний туризм). Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або Математика (П – 0,4);

-          Іноземна мова .

Договірні умови:

-          Укр. мова та література;

-          Географія або іноземна мова(П – 0,4);

-          Історія України. 

              Кваліфікація – бакалавр з туризму. Сфера діяльності – забезпечення виробництва, просування та реалізація туристичного продукту, реалізація готельно-ресторанних послуг, екскурсійне обслуговування. Більше >>>

  До уваги абітурієнтів!

      Сертифікат із математики є чинним на всіх спеціальностях договірної форми навчання!

 

 

Скорочений термін навчання

(на 3 курс – на споріднені спеціальності; на усі інші спеціальності – на 2 курс)

 1. 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Фаховий іспит «Землевпорядне проектування, земельний кадастр і земельне право»

 1. 6.030601 Менеджмент

Фаховий іспит «Основи менеджменту»

 1. 6.140103 Туризм

Фаховий іспит «Організація туризму»

 

Заочна форма:
 1. 014 Середня освіта (географія)

  За держзамовленням:

  -          Укр. мова та література;

  -          Географія (П – 0,4);

  -          Математика або Іноземна мова .

  Договірні умови:

  -          Укр. мова та література;

  -          Географія або іноземна мова(П – 0,4);

  -          Історія України.

 2. 242 Туризм (міжнародний туризм)

  За держзамовленням:

  -          Укр. мова та література;

  -          Географія або Математика (П – 0,4);

  -          Іноземна мова .

  Договірні умови:

  -          Укр. мова та література;

  -          Географія або іноземна мова(П – 0,4);

  -          Історія України.

  Скорочений термін навчання

  (на 3 курс – на споріднені спеціальності; на усі інші спеціальності – на 2 курс)  

 1. 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Фаховий іспит «Землевпорядне проектування, земельний кадастр і земельне право»

 1. 6.030601 Менеджмент

Фаховий іспит «Основи менеджменту»

 1. 6.140103 Туризм

Фаховий іспит «Організація туризму» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр:

Денна форма:

 1. 014 Середня освіта (природнича географія; економічна та соціальна географія)
 2. 103 Науки про Землю (гідрологія)
 3. 106 Географія (природнича географія, економічна та соціальна географія, географія України)
 4. 073 Менеджмент (менеджмент туристичної індустрії; менеджмент природоохоронної діяльності)
 5. 192 Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання і охорона водних ресурсів)
 6. 193 Геодезія та землеустрій (геодезія)
 7. 242 Туризм (туризмознавство)

 

      Заочна форма:

 1. 014 Середня освіта (природнича географія; економічна та соціальна географія)
 2. 103 Науки про Землю (гідрологія)
 3. 106 Географія (природнича географія, економічна та соціальна географія, географія України)
 4. 073 Менеджмент (менеджмент туристичної індустрії; менеджмент організації і адміністрування)
 5. 192 Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання і охорона водних ресурсів)
 6. 193 Геодезія та землеустрій (геодезія)
 7. 242 Туризм (туризмознавство)

   

  Тож ласкаво запрошуємо на навчання на географічному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича!

 

               телефон для довідок: 03772-584855

                 Сайт ЧНУ: www.cnhu.cv.ua

З повагою,

декан географічного факультету                                           проф. Руденко В. П.

 

 
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastert~¤Ф@E]їШх]chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.