Оновлено
2017-11-21
12:45

Про вісник

Випуски

Для авторів

Контакти

 

Науковий вісник Чернівецького університету, серія «Географія», присвячений висвітленню актуальних проблеми фізичної та соціально-економічної географії, над якими працюють науковці України та зарубіжжя. Вісник друкується за ухвалою вченої ради Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича та є загальнодержавним виданням.

Редакційна колегія: Редакційна рада:
Головний редактор – В.П. Руденко
Заступник головного редактора – В.П. Круль
В.М. Гуцуляк, В.О. Джаман, М.В. Жук,
К.Й. Кілінська, Б.Т. Рідуш, Т.В. Соловей,
П.О. Сухий, Ю.С. Ющенко, В.Г Явкін
Відповідальний секретар – Г.Д. Ходан
В. Андрейчук (Польща),
О. Володченко (Німеччина),
М. Куниця (Росія),
К. Місевич (Росія),
П. Спішак (Словаччина),
І. Стебельський (Канада),
В. Сурд (Румунія)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Міністерства Юстиції України серія КВ № 15750-4222Р від 26.10.2009
Входить до переліку наукових видань ДАК України

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastertL@™ѕѕBchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.