Абітурієнту

Оновлено
2020-03-24
19:15

Додаток 2

до наказу Міністерства

 освіти і науки України

 24.05.2018 №527

Склад

спеціалізованих вчених рад

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.04

Голова ради:

1.     Руденко Валерій Петрович, д.геогр.н., професор, декан, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Заступник голови:

2.     Круль Володимир Петрович,  д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

3.     Джаман Василь Олексійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Члени ради:

4.     Бурка Володимир Йосипович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

5.     Грицку Вероніка Степанівна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

6.     Дністрянський Мирослав Степанович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 11.00.02;

7.     Заячук Мирослав Дмитрович, д.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

8.     Кілінська Клавдія Йлосипівна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

9.     Костащук Володимир Іванович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

10.    Кузишин Андрій Васильович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 11.00.02;

11.    Маруняк Євгенія Олександрівна, д.геогр.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.02;

12. Запотоцький Сергій Петрович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;

13.   Сливка Роман Радославович, к.геогр.н., доцент, докторант кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 11.00.02;

14. Сухий Петро Олексійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

15. Ющенко Юрій Сергійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

НАКАЗ

16.05.2016 р.        N515

Про створення спеціалізованої вченої ради

На виконання постанови колегії Міністерства освіти і науки України

від "__" _______ 2016 р. N __

НАКАЗУЮ:

1. Створити спеціалізовану вчену раду     К 76.051.04

(шифр ради)

в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича_____________Міністерства освіти і науки України______________________________________________

(повна назва установи, її відомча підпорядкованість)

з правом прийняття до розгляду та проведення  захистів  дисертацій на Здобуття   наукового   ступеня  кандидата географічних наук  за

спеціальностями: 11.00.02 економічна та соціальна географія___________________

(шифри і назви спеціальностей за чинним Переліком)

2.  Призначити головою спеціалізованої вченої ради К 76.051.04

(шифр ради)

доктора географічних наук, професора Руденка Валерія Петровича,_______________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові в

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,декана___________географічногофакультету_______________

родовому відмінку, місце роботи, посада)

спеціальність 11.00.02

(шифр)

3.  Призначити заступником голови спеціалізованої вченої  ради

К 76.051.04  доктора географічних наук, професора Круля Володимира Петровича (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,______________

Завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії_______

в родовому відмінку, місце роботи, посада)

спеціальність 11.00.02.

(шифр)

4.  Призначити  вченим  секретарем спеціалізованої вченої ради

11.00.02   доктора географічних наук, професора Джамана Василя Олексійовича, (науковий ступінь, вчене Звання, прізвище, ім'я, по-батькові

Чернівецький національний університет ім.  Юрія Федьковича,___________

завідувача кафедри географії України та регіоналістики_____________

в родовому відмінку, місце роботи, посада)

спеціальність 11 . 00.02.

(шифр)

5. Затвердити  персональний склад спеціалізованої вченої ради К 76.051.04:

4.  Кандидат географічних наук, доцент Бурка Володимир Йосипович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту,спеціальність  11.00.02;

5.  Кандидат географічних наук, доцент Грицку Вероніка Степанівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, спеціальність  11. 00.02 ;

6.   Доктор  географічних  наук,  професор  Дністрянський  Мирослав  Степанович,Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка,  професор__кафедра географії України, спеціальність  11,00.02;______________________________________

7.   Доктор  географічних  наук,  професор  Заставецька  Ольга  Володимирівна, Тернопільський   національний   педагогічний   університет   імені___Володимира Гнатюка,  завідувач  кафедри  географії  України  та  туризму,  спеціальність 11.00.02;____________________________________________________-----

8.  Кандидат географічних наук, доцент Заячук Мирослав Дмитрович, Чернівецький національний  університет  імені  Юрія  Федьковича,  доцент  кафедри__географії України та регіоналістики, спеціальність  11.00.02;_________________

9. Доктор географічних наук, професор Кілінська Клавдія Йосипівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри   соціальної   географії   та   рекреаційного   природокористування,спеціальність11.00.02;________________________

Ю. Кандидат географічних наук, доцент Костащук Володимир Іванович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри соціальної  географії  та  рекреаційного  природокористування,  спеціальність 11.00.02;__________________

Ц. Кандидат географічних наук, доцент Кузишин Андрій Васильович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, декан географічного факультету, спеціальність  11.00.02;______________

12.   Кандидат географічних наук, доцент Рибак Ігор Петрович, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огіенка, доцент кафедри географії та методики її викладання, спеціальність  11.00.02;__________________

13.   Кандидат географічних наук, доцент Сливка Роман Радославович, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доцент кафедри географії та природознавства, спеціальність  11.00.02;_________________

14. Доктор географічних наук, професор Сухий Петро Олексійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри географії, картографії та управління територіями, спеціальність  11.00.02;________________

15. Доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів, спеціальність  11.00.02._________________

6. Встановити термін повноважень спеціалізованої вченої  ради

К 76.051.04 від  16.05.2016 р. до 16.05.2018 р.

 

25.04.2013 - 25.04.2016

Наказ № 463 від 25.04.2013 р.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада К 76.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття" наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» строком на три роки.

Голова ради:

1.  Руденко Валерій Петрович, д.геогр.н., професор, декан факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Заступник голови:

2.  Круль Володимир Петрович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

3.  Джаман Василь Олексійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Члени ради:

4.  Бурка Йосип Андрійович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

5.  Греков Сергій Анатолійович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

6.  Дністрянський Мирослав Степанович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 11.00.02;

7.  Заставецька Ольга Володимирівна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 11.00.02;

8.  Заячук Мирослав Дмитрович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

9.  Кілінська Клавдія Йосипівна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

10.  Король Олександр Дмитрович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;


11.  Кузишин Андрій Васильович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 11.00.02;

12. Рибак Ігор Петрович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 11.00.02;

13.  Сливка Роман Радославович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 11.00.02;

14.  Сухий Петро Олексійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

15.  Ющенко Юрій Сергійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

 

4.04.2011 - 4.04.2013

На виконання постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 30 березня 2011 р. № 4-07/3. Наказ №303 від 01.04.2011

1.    Створити спеціалізовану вчену раду К 76.051.04 в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальностями 11.00.02 - економічна та соціальна географія, 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

2.    Призначити головою спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 доктора географічних наук, професора Руденка Валерія Петровича, декана географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України, спеціальності 11.00.02 та 11.00.11.

3.    Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 доктора географічних наук, професора Ющенка Юрія Сергійовича, завідувача кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України, спеціальність 11.00.07.

4.    Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 доктора географічних наук, професора Джамана Василя Олексійовича, завідувача кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України, спеціальність 11.00.02.

5.    Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради К 76.051.04:

-  доктор географічних наук, професор Будз Маркіян Дмитрович, Національний університет водного господарства та природокористування МОН України, професор кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, спеціальність 11.00.07;

-  доктор географічних наук, професор Гуцуляк Василь Миколайович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, професор кафедри фізичної географії і раціонального природокористування, спеціальність 11.00.11;

-  доктор біологічних наук, професор Дмитрук Юрій Михайлович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, професор кафедри ґрунтознавства, спеціальність 11.00.11;

-  доктор економічних наук, професор Євдокименко Валерій Кирилович, Буковинська державна фінансова академія Міністерства фінансів України, проректор з наукової роботи, спеціальність 11.00.02;

 - доктор географічних наук, професор Заставецька Ольга Володимирівна, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.М.Гнатюка МОН України, завідувач кафедри географії України та туризму, спеціальність 11.00.02;

-  доктор географічних наук, професор Кирилюк Мирослав Іванович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, професор кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення, спеціальність 11.00.07;

-   доктор географічних наук, доцент Кілінська Клавдія Йосипівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, спеціальність 11.00.11;

 - доктор географічних наук, професор Круль Володимир Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, спеціальність 11.00.02;


- доктор географічних наук, професор Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький національний технічний університет МОН України, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, спеціальність 11.00.07;

-  кандидат географічних наук, доцент Питуляк Микола Васильович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України, доцент кафедри географії України і туризму, спеціальність 11.00.11;

- доктор біологічних наук, професор Руденко Світлана Степанівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, професор кафедри екології та біомоніторингу, спеціальність 11.00.07;

-    кандидат географічних наук, доцент Сівак Володимир Карлович, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Чернівецькій області Міністерства екології та природних ресурсів України, заступник начальника, спеціальність 11.00.11;

-    доктор географічних наук, доцент Сухий Петро Олексійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями, спеціальність 11.00.02;

-    кандидат географічних наук, доцент Соловей Тетяна Василівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, докторант кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, спеціальність 11.00.11;

-  кандидат географічних наук, доцент Явкін Вячеслав Григорович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, завідувач кафедри географії та менеджменту туризму, спеціальність 11.00.07.

 

 

18.03.2008 - 18.03.2011

На виконання постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 12 березня 2008 р. № 4 - 7/3. Наказ №194 від 18.03.08


1.    Створити спеціалізовану вчену раду К 76.051.04 в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальностями 11.00.02 - економічна та соціальна географія та 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

2.    Призначити головою спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 доктора географічних наук, професора Руденка Валерія Петровича, декана географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальності 11.00.02 та 11.00.11.

3.    Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 доктора географічних наук, професора Жупанського Ярослава Івановича, професора кафедри географії України, картографії та геоінформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальності 11.00.02 та 11.00.11.

4.    Призначити вченим секретарем спеціалізованої вчерої ради К 76.051.04 доктора географічних наук, професора Джамана Василя Олексійовича, завідувача кафедри географії України, картографії та геоінформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальності 11.00.02.

5.    Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради К 76.051.04:

-    доктор географічних наук, професор Будз Маркіян Дмитрович, Рівненський державний технічний університет МОН України, професор кафедри екології, гідрології та природокористування, спеціальність 11.00.11;

-    доктор географічних наук, професор Гуцуляк Василь Миколайович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри фізичної географії і раціонального природокористування, спеціальність 11.00.11;

-    доктор біологічних наук, доцент Дмитрук Юрій Михайлович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, в.о. професора кафедри ґрунтознавства та землевпорядкування, спеціальність 11.00.11;

-    доктор географічних наук, доцент Дністрянський Мирослав Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, професор кафедри географії України, спеціальність 11,00.02;

-    доктор економічних наук, професор Євдокименко Валерій Кирилович, Буковинський університет МОН України, перший проректор, професор кафедри міжнародної економіки та економіки підприємств, спеціальність 11.00.02;

-    доктор географічних наук, професор Заставецька Ольга Володимирівна, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.М.Гнатюка МОН України, завідувач кафедри географії України, краєзнавства і туризму, спеціальність 1 1.00.02;

-    доктор географічних наук, професор Кирилюк Мирослав Іванович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри гідроекології. водопостачання та водовідведення, спеціальності 11.00.11; 11.00.02;

-    доктор географічних наук, професор Круль Володимир Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, спеціальність 11.00.02;

-    доктор географічних наук, професор Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький державний технічний університет МОН України, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, спеціальність 11.00.11;

-    доктор біологічних наук, професор Руденко Світлана Степанівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри загальної та експериментальної екології, спеціальність 11.00.11;

-    кандидат географічних наук, доцент Сухий Петро Олексійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, докторант кафедри географії України, картографії та геоінформатики, спеціальність 11.00.02;

-    доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення, спеціальність 11.00.11.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterДё§п@Z}Ochnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.