ќновлено
2018-06-04
11:20

¬≥тальне слово декана

¬ельмишановн≥ аб≥тур≥Їнти, студенти, викладач≥, батьки, колеги! ўиро в≥таЇмо ¬ас на сайт≥ географ≥чного факультету славного „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича!

√еограф≥чн≥ осв≥та ≥ наука в „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича започаткован≥ з 1876 року, коли у склад≥ ф≥лософського факультету була в≥дкрита м≥нералог≥чна лаборатор≥€ ≥ почалос€ читанн€ географ≥чних курс≥в з ф≥зичноњ географ≥њ м≥нерал≥в, св≥товоњ торг≥вл≥, статистики. –озвиток географ≥њ в ун≥верситет≥ пов’€заний з≥ славними ≥менами викладач≥в та науковц≥в  арла ¬рба, ќ. Ћенца, ќ. «упана,  . Ѕретеску, √. ¬анькова, ћ.  ан≥болоцького,  . √еренчука, ј. —ин€вського, ¬. ЋебедЇва, я. ∆упанського, ћ. ≤гнатенка, ћ.  униц≥, ћ.  рачила, ј. Ўвиденка, що своЇю невтомною д≥€льн≥стю збагатили та прославили буковинську Alma-Mater в ”крањн≥, ™вроп≥ та св≥т≥ загалом.

—ьогодн≥ географ≥чний факультет Ї одним з пров≥дних структурних п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету. Ќа с≥мох випускових кафедрах на денн≥й та заочн≥й формах навчаЇтьс€ близько 1150 студент≥в за ш≥стьома осв≥тн≥ми напр€мами та 9 спец≥альност€ми. Ќавчально-виховну та науково-досл≥дну роботу зд≥йснюють 9 професор≥в, доктор≥в наук, 40 доцент≥в, кандидат≥в наук та 10 асистент≥в.

ѕ≥дготовку фах≥вц≥в за осв≥тн≥ми напр€мами «√еограф≥€» та спец≥альност€ми «√еограф≥€», «≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€», "√еограф≥€ ”крањни" зд≥йснюють випусков≥ кафедри ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ (зав≥дувач – проф. ¬.ѕ.  руль), економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту (проф. ¬.ѕ. –уденко), географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики (проф. ¬.ќ. ƒжаман). ћенеджер≥в-природоохоронц≥в, менеджер≥в туристичноњ ≥ндустр≥њ, менеджер≥в готельного, курортного та туристичного серв≥су готують кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту; географ≥њ та менеджменту туризму (зав≥дувач доцент-докторант ¬.√. явк≥н).

Ќапр€ми  «√≥дротехн≥ка (водн≥ ресурси)», «√≥дрометеоролог≥€» веде кафедра г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в (зав≥дувач – проф. ё.—. ёщенко).

ѕ≥дготовку бакалавр≥в, спец≥ал≥ст≥в та маг≥стр≥в за напр€мом та спец≥альн≥стю «“уризм» забезпечують кафедри географ≥њ та менеджменту туризму та соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ (зав≥дувач – д.геогр.н., проф.  .….  ≥л≥нська).

≤нженер≥в-землевпор€дник≥в та геодезист≥в випускаЇ кафедра геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми (зав≥дувач – д.геогр.н., проф. ѕ.ќ. —ухий).

ѕ≥д час навчанн€ в ун≥верситет≥ студенти п≥знають природу ≥ господарство п≥д час навчальних ≥ виробничих практик, що провод€тьс€ у мальовничих районах ”крањнських  арпат, ѕридн≥стров’€, на ѕол≥сс≥, в  риму, а також у ѕольщ≥, Ѕолгар≥њ, –умун≥њ, —ерб≥њ, з навчальними закладами €ких укладен≥ договори про сп≥впрацю.

¬ипускники геофаку працюють в осв≥т€нських закладах, у проектно-пошукових та науково-досл≥дних, природоохоронних установах, метеоролог≥чних ≥ г≥дролог≥чних експедиц≥€х ≥ станц≥€х, г≥дрометеобюро ≥ обсерватор≥€х, картограф≥чн≥й служб≥ ”крањни, в економ≥чних установах, органах державного та рег≥онального управл≥нн€, туристичних орган≥зац≥€х ≥ ф≥рмах, комерц≥йних установах та закладах ”крањни та за кордоном.

« повагою ≥ найкращими побажанн€ми, декан географ≥чного факультету, проф. ¬алер≥й –уденко.


 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterљСШ@ЮЮЫі®chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.