Абітурієнту

Оновлено
2021-08-03
12:06

Вітальне слово декана

Вельмишановні абітурієнти, студенти, викладачі, батьки, колеги!

Щиро вітаємо Вас на сайті географічного факультету славного Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича!

Географічні освіта і наука в ЧНУ ім. Ю.Федьковича започатковані з 1876 року, коли у складі філософського факультету була відкрита мінералогічна лабораторія і почалося читання географічних курсів з фізичної географії мінералів, світової торгівлі, статистики. Розвиток географії в університеті пов’язаний зі славними іменами викладачів та науковців Карла Врба, О. Ленца, О. Зупана, К. Бретеску, Г. Ванькова, М. Каніболоцького, К. Геренчука, А. Синявського, В. Лебедєва, Я. Жупанського, М. Ігнатенка, М. Куниці, М. Крачила, А. Швиденка, що своєю невтомною діяльністю збагатили та прославили буковинську Alma-Mater в Україні, Європі та світі загалом.

Сьогодні географічний факультет є одним з провідних структурних підрозділів університету. На сімох випускових кафедрах на денній та заочній формах навчається близько 1000 студентів за 15 освітніми напрямами та 9 спеціальностями. Навчально-виховну та науково-дослідну роботу здійснюють 12 професорів, докторів наук, 36 доцентів, кандидатів наук та 5 асистентів.

Підготовку фахівців за освітніми напрямами «Географія», «Регіональний розвиток та просторове планування» спеціальності «Географія», здійснюють випускові кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії (завідувач – проф. Б.Т. Рідуш), економічної географії та екологічного менеджменту (завідувач - доц. В.Я. Вацеба), географії України та регіоналістики (проф. В.О. Джаман). Спеціальність «Середня освіта (Географія)» забезпечують кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії , економічної географії та екологічного менеджменту. Менеджерів туристичної індустрії готує кафедра економічної географії та екологічного менеджменту (завідувач – доц. В.Я. Вацеба).

Напрями «Гідрометеорологія» та «Гідрологія» веде кафедра гідрометеорології та водних ресурсів (завідувач – проф. Ю.С. Ющенко).

Підготовку бакалаврів та магістрів за напрямами та спеціальністю «Туризм» забезпечують кафедри географії та менеджменту туризму (завідувач – д.геогр.н. О.Д. Король), соціальної географії та рекреаційного природокористування (завідувач – д.геогр.н. Ж.І. Бучко).

Фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» випускає кафедра геодезії, картографії та управління територіями (завідувач –  проф. П.О. Сухий).

Під час навчання в університеті студенти пізнають природу і господарство під час навчальних і виробничих практик, що проводяться у мальовничих районах Українських Карпат, Придністров’я, на Поліссі, в Криму, а також у Польщі, Болгарії, Румунії, Сербії, з навчальними закладами яких укладені договори про співпрацю.

Випускники геофаку працюють в освітянських закладах, у проектно-пошукових та науково-дослідних, природоохоронних установах, метеорологічних і гідрологічних експедиціях і станціях, гідрометеобюро і обсерваторіях, картографічній службі України, в економічних установах, органах державного та регіонального управління, туристичних організаціях і фірмах, комерційних установах та закладах України та за кордоном.

З повагою і найкращими побажаннями, декан географічного факультету, доц. Мирослав Заячук.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterSнЂ@b» Жchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.